Polska

Policja i wojsko rekwirują wieńce pod pomnikiem smoleńskim. Na podstawie jakich przepisów?

Czy każdy obywatel może złożyć wieniec po pomnikiem smoleńskim w Warszawie? Według prawa - tak, w rzeczywistości - nie. Policja i wojsko rekwirują wieńce od obywateli, tłumacząc to tym, że są na nich obraźliwe napisy. Zdaniem prawników to przekroczenie uprawnień, bo policja czy wojsko nie mogą prewencyjnie cenzurować treści napisów na wieńcach.

Zgony w lutym 2021: wzrost rok do roku. Jaki był udział zgonów z COVID-19

W lutym tego roku zmarło o 12 procent więcej Polaków niż rok wcześniej - 39 701. To największa liczba zgonów w lutym od sześciu lat. Zmarli z COVID-19 stanowili 16,5 proc. Największy odsetek takich zgonów - ponad 20 proc. - zanotowano w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. Natomiast ich najwyższy procentowy przyrost wobec stycznia - w warmińsko-mazurskim.

Skarg na zachowanie policjantów jest więcej czy mniej? Zależy, kto liczy

W ostatnich czterech latach liczba składanych bezpośrednio do policji skarg na niewłaściwe zachowanie funkcjonariuszy zmalała o 25 proc. Dokładnie o tyle samo w tym samym okresie wzrosła liczba skarg na policjantów składanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Fakt, że dane zbierane oficjalnie i te zbierane przez instytucje pozarządowe się rozmijają, może być - zdaniem prawników - wyrazem braku zaufania do bezstronności aparatu państwowego.

Państwo kontra nielegalny hazard: jaki procent kar udało się wyegzekwować

Przedstawiciele rządu przekonują o wysokiej ściągalności pieniędzy od oszustów podatkowych i z kar nałożonych na mafię vatowską. Nie mówią o skuteczności egzekwowania kar za nielegalny hazard. Jak sprawdziliśmy, w latach 2017-2019 z wszystkich kar za łamanie przepisów ustawy hazardowej pozyskano niecałe 5 proc. nałożonych kwot.