Bogdan Wenta z Kielc to najbardziej majętny prezydent największych polskich miast, natomiast najwyższe dochody w 2021 roku miał Jacek Majchrowski z Krakowa. Analizujemy oświadczenia majątkowe prezydentów miast wojewódzkich oraz tych mających powyżej 200 tysięcy mieszkańców.

Miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców jest w Polsce - według danych Głównego Urzędu Statystycznego - 14, spośród nich 11 to stolice województw. Do tej grupy dodaliśmy pozostałych siedem miast wojewódzkich. Przy czym trzeba pamiętać, że województwa lubuskie i kujawsko-pomorskie mają po dwie stolice: Toruń jest siedzibą sejmiku, Bydgoszcz - siedzibą wojewody; podobnie w Lubuskiem - w Zielonej Górze mieści się sejmik województwa, w Gorzowie Wielkopolskim - wojewoda. Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe 20 prezydentów z lat 2018-2021, bo oświadczenie prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego za rok 2021 nie zostało do 5 lipca opublikowane.

Oświadczenia majątkowe Morawieckiego, Kaczyńskiego i Ziobry. Ile oszczędności zgromadzili?

Dochody łączne, od najwyższych

Oświadczenia za 2021 rok pokazują, jak prezydentom wzrosły pensje - był to efekt jesiennych zmian w ustawach określających wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie. Od 1 listopada 2021 roku maksymalne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie może przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej (1789,42 zł) - wcześniej nie mogło być wyższe niż siedmiokrotność tej kwoty. Oznacza to, że przed nowelizacją przepisów o zarobkach najważniejszych osób w państwie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezydenta miasta nie mogło przekroczyć 12 535,94 zł, natomiast teraz nie może przekroczyć 20 041,50 zł.

Z analizy oświadczeń majątkowych prezydentów 20 miast wynika, że ich pensje w 2021 roku wynosiły między 142 tys. zł (najniższe podane w oświadczeniu wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia jako prezydent - Kielce) a 209 tys. zł brutto (najwyższe deklarowane wynagrodzenie - Gdynia). W 2020 roku w przypadku 21 prezydentów było to między 135 a 194 tys. (podajemy tylko wartości podane jako wynagrodzenie prezydenta miasta).

Dochody wyłącznie z pensji w 2021 roku zadeklarowali prezydenci Gdyni - Wojciech Szczurek (209 093,12 zł) i Bydgoszczy - Rafał Bruski (205,3 tys.). Pozostali mieli też dochody z innych źródeł: z działalności naukowej, najmu mieszkań, udziału w radach nadzorczych spółek miejskich, diet w euro z tytułu zasiadania w unijnym Europejskim Komitecie Regionów, z wynagrodzenia z GUS (ok. 6 tys. zł.) za pełnienie funkcji komisarza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym. Sześciu prezydentów miało w 2021 roku dochody wyższe niż prezydent Andrzej Duda (ponad 281 tys. zł) i premier Mateusz Morawiecki (ponad 273 tys. zł).

Prezentujemy łączne dochody prezydentów analizowanych miast w 2021 roku, zaczynając od najwyższych:

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa - 454 062,10 zł (w tym wykłady w Krakowskiej Akademii im. Frycza-Modrzewskiego, emerytura z ZUS)

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia - 322 612,75 zł (w tym udział w trzech radach nadzorczych, najem i nadzór nad spisem powszechnym)

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina - 310 672,30 zł (w tym wynagrodzenie z umów zleceń i z tytułu prawa autorskich)

Michał Zaleski, prezydent Torunia - 313 335,64 (w tym emerytura, wynagrodzenie z GUS i dochód z akcji)

Marcin Krupa, prezydent Katowic - 298 915,27 (w tym udział w radach nadzorczych, nadzór nad spisem powszechnym)

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy - 295 350,68 zł (w tym udział w dwóch radach nadzorczych, nadzór nad spisem powszechnym)

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi - 276 440,50 zł (w tym 15,1 tys. euro diety z Europejskiego Komitetu Regionów)

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania - 265 636,82 zł (w tym za najem i wykłady na uczelni)

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku - 255 665,51 zł (w tym wykłady na Uniwersytecie Białostockim i nadzór nad spisem powszechnym)

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska - 247 416 zł (w tym diety z Europejskiego Komitetu Regionów)

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry - 234 081,82 zł (podał tylko łączną kwotę dochodów)

Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego - 233 846,01 zł (w tym udział w radach nadzorczych i wynagrodzenie za nadzór nad spisem powszechnym)

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina - 230 789,90 zł (w tym udział w radzie nadzorczej)

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy - 228 174,35 zł (w tym dochody z tytułu praw autorskich, wykładów w Collegium Civitas)

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna - 215 582,64 zł (w tym udział w radzie nadzorczej i nadzór nad spisem powszechnym)

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni - 209 093,12 zł

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy - 205 300 zł

Radosław Witkowski, prezydent Radomia - 192 444,75 zł (w tym 6 tys. zł za nadzór nad spisem powszechnym)

Bogdan Wenta, prezydent Kielc - 182 796,18 zł (w tym 34 tys. renty sportowej)

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa - 162 451,20 zł (w tym udział w radzie nadzorczej i dieta radnego).

  Najbardziej majętni prezydenci

  Za najbardziej majętnego prezydenta wśród tych, których oświadczenia braliśmy pod uwagę, można uznać prezydenta Kielc - byłego piłkarza ręcznego, byłego trenera i byłego europosła Bogdana Wentę. Nie zawdzięcza to prezydenckiej pensji, lecz wcześniej zgromadzonym środkom. Prezydent Wenta deklaruje, że razem z żoną są właścicielami 346-metrowego domu o wartości 2,5 mln zł, dwóch działek budowlanych wartych 450 tys. zł, ma też dwa zegarki marki Cartier (wartość każdego przekracza 10 tys. zł).

  Na koniec 2021 roku Wenta miał niewiele - 35,9 tys. zł i 3,7 tys. euro - oszczędności, za to w papierach wartościowych prawie 977,8 tys. zł i 788,1 tys. euro. W przybliżeniu daje to, wraz z nieruchomościami,  łącznie majątek ok. 7,7 mln zł. Na koniec 2018 roku, kiedy po jesiennych wyborach Bogdan wenta został prezydentem Kielc, miał prawie 350 tys. zł i 787,1 tys. euro oszczędności, 2,6 mln zł i 67,2 tys. euro w papierach wartościowych - co łącznie z domem za 2,45 mln zł i dwoma działkami za 450 tys. dawało wówczas prawie 9,2 mln zł.

  Fragment oświadczenia majątkowego prezydenta Kielc Bogdana Wenty za 2021 rok
  Fragment oświadczenia majątkowego prezydenta Kielc Bogdana Wenty za 2021 rok Foto: Urząd Miasta Kielce

  Dom wart 2,5 mln zł (powierzchnia 646 metrów kwadratowych) ma prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (współwłasność). Razem z żoną są właścicielami dwóch działek wartych ok. 1 mln zł – ten stan majątkowy Majchrowskiego nie zmienił się w trakcie ostatniej kadencji.

  Z kolei nieruchomości prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, których jest właścicielem lub współwłaścicielem (1/2 własności 224-metrowego lokalu, 51-metrowego mieszkania, lokalu użytkowego i garażu) są warte ok. 2,5 mln zł. To te same nieruchomości, które Jaśkowiak miał w 2018 roku.

  Za to prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w 2020 roku sprzedał dom za 1,2 mln zł (spłacił kredyt z 2011 roku); w 2021 roku sprzedał mieszkanie warte ponad 500 tys. zł i kupił dom wart 1,6 mln zł. Ma jednak do spłaty 1,3 mln zł kredytów. Na koniec 2021 roku miał niewiele ponad 39 tys. zł oszczędności.

  Najbardziej oszczędni prezydenci

  Wśród prezydentów 20 analizowanych miast za najbardziej oszczędnego można uznać Jacka Majchrowskiego. Wspólnie z żoną mają prawie 1,8 mln zł, ponad 42 tys. dolarów i ponad 15 tys. euro oszczędności.

  Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk ma 785 tys. zł i 12,5 tys. euro oszczędności, zgromadził też ponad 114 tys. zł w różnych funduszach.

  Zasoby pieniężne prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka na koniec 2021 roku
  Zasoby pieniężne prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka na koniec 2021 roku Foto: Urząd Miasta Częstochowy

  Z kolei oszczędności Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi, od 2018 roku wzrosły trzykrotnie: z 73,9 do ponad 223 tys. zł i 23,7 tys. euro na koniec 2021 roku.

  Najmniejsze oszczędności - 10 tys. zł - zadeklarował na koniec 2021 roku prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. To i tak dwa razy więcej niż rok wcześniej. Jest za to właścicielem 178-metrowego domu z działką i w 1/6 właścicielem 67-metrowego mieszkania.

  Klub motocyklowy

  Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka można zaliczyć do grona wielbicieli motocykli. W 2019 kupił na kredyt motocykl Harley Davidson za ponad 96 tys. zł. Z kolei prezydent Katowic Marcin Krupa w 2018 roku miał harleya z 1999 roku, w 2019 roku kupił kolejnego harleya z 2007 roku; w 2020 roku sprzedał jednak swojego pierwszego harleya. W gronie motocyklistów jest prezydent Częstochowy – w 2021 roku kupił motocykl marki Enduro. Również Bogdan Wenta jest posiadaczem motocykla - marki Triumph.

  Oświadczenia majątkowe prezydentów miast, tak jak i innych samorządowców (wójtów, burmistrzów, radnych, władz spółek samorządowych) są jawne. Można je znaleźć na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednich urzędów miast czy gmin.

  Autor:  Piotr Jaźwiński
  Źródło:  Konkret24, zdjęcie: PAP

  Pozostałe

  "Polska mistrzem świata w prawie"? Ile stron aktów prawnych wyprodukowano

  Kolejne rządowe rozporządzenia i ustawy powodują, że w pierwszej połowie tego roku liczba stron uchwalonych aktów prawnych wzrosła aż o 75 proc. wobec tego samego okresu 2021 roku. Premier Morawiecki zapowiadał ograniczenie papierologii - po okresowym spadku liczba stron aktów prawnych znowu jednak wzrasta.