Przy okazji nowelizacji budżetu zaplanowano wzrost wydatków ponad 30 państwowych jednostek budżetowych. Najwięcej - ponad 214 milionów złotych - dostanie dodatkowo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Sprawdziliśmy, co się za tym kryje.

Nawet 78,5 mld zł – o tyle wyższe niż planowano mogą być wpływy do budżetu państwa w 2021 roku, poinformował 21 września rząd na swojej stronie internetowej. Tego dnia przyjął bowiem projekt nowelizacji budżetu i skierował go do Sejmu. "Bardzo się cieszę, że w tym znowelizowanym budżecie, gdzie dochodów jest więcej o około 80 miliardów, możemy zwiększyć wydatki na drogi i na kolej po to, żeby odbudować możliwości komunikacyjne" - mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Na ten cel przeznaczono dodatkowe ponad 10 mld zł, z kolei 8 mld zł więcej dostaną samorządy, 1 mld więcej ma trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, a 800 mln zł ma zasilić Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednak w nowelizacji zapisano też wzrost wydatków państwowych jednostek budżetowych - w ustawach budżetowych zapisywane są dochody i wydatki 35 takich jednostek. Z nowelizacji wynika, że najbardziej wzrosną w tym roku wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada wzrost wydatków na ochronę zdrowia

Kancelaria Premiera: więcej o 214,6 mln zł

Gdy projekt nowelizacji budżetu na ten rok wraz z uzasadnieniem trafił do Sejmu, opozycyjni politycy komentowali w mediach społecznościowych szczególnie wysoki wzrost wydatków kancelarii premiera  - o 214 ml zł. Na Twitterze napisał o tym poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa: "Niebywały skandal! Polakom podwyżki cen prądu i gazu, a sobie Kancelaria Premiera zwiększa wydatki w 2022 r. o 214 mln zł!".

Do wpisu dołączył tabelę z opisem "Zmiany kwot wydatków w poszczególnych częściach budżetowych", w której zaznaczono rubrykę dotyczącą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wynika z niej, że zaplanowane na 397 757 000 zł w ustawie budżetowej wydatki KPRM wzrosną po nowelizacji o 214 598 000 zł – do 594 305 000 zł.

Post posła Sowy skomentowała jego klubowa koleżanka Monika Wielichowska: "A nie tak dawno premier #Morawiecki, mówił, żeby suma potrzeb była równa rosnącym potrzebom… wtedy mówił o rolnictwie, o rolnikach. Okazuje się, że nie o rolnictwo jednak mu chodziło, a o Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. @SowaMarek widziałeś pozycje dot. rolnictwa ?". Do wpisu dołączyła kolejną tabelę ze zmianami w wydatkach o nowelizacji budżetu.

Post posłanki KO o nowelizacji budżetu na 2021 rok
Post posłanki KO o nowelizacji budżetu na 2021 rok Foto: Twitter.com/MWielichowska

Która jednostka ile więcej dostanie

Tabele, które rozsyłali politycy KO, są prawdziwe. Pochodzą z rządowego uzasadnienia do nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok. Są zamieszczone na stronach 29 i 30 tego dokumentu.

Rzeczywiście, zaplanowane w nowelizacji wydatki KPRM rosną o 214,6 mln zł - czyli aż o 56,5 proc. Dla żadnej państwowych jednostek budżetowych nie zaplanowano tak dużego skoku wydatków. W poniższej tabeli prezentujemy kwoty i procentowe wzrosty wydatków wszystkich 35 jednostek.

Wydatki jednostek budżetowych przed i po nowelizacji budżetu na 2021 rok
Wydatki jednostek budżetowych przed i po nowelizacji budżetu na 2021 rok Foto: Konkret24 / sejm.gov.pl

Jak widać, o ponad 10 proc. wzrosną wydatki siedmiu jednostek państwowych, przy czym różnica między KPRM a kolejną - Urzędem Patentowym - jest znaczna. Planowane wzrosty wydatków wyglądają następująco:

  • KPRM - o 56 proc.
  • Urząd Patentowy - o 20,4 proc.
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne – o 17,8 proc.
  • Sąd Najwyższy – o 16,8 proc.
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – o 11,9 proc.
  • Główny Urząd Miar – o 11,4 proc.
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej – o 11,2 proc.

Wydatki Kancelarii Sejmu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wzrosną o niecałe 2 proc., a Polskiej Akademii Nauk – wcale.

Pod względem wysokości kwot wydatki siedmiu instytucji zwiększono o ponad 20 mln zł. Po kancelarii premiera w czołówce pod tym względem są: ABW – dostanie więcej o 74,5 mln zł; CBA – o 37,6 mln zł; Główny Urząd Statystyczny – o 31,1 mln zł; Sąd Najwyższy – o 27,5 mln; Agencja Wywiadu – o 23,5 mln; Naczelny Sąd Administracyjny – o 20,3 mln zł.

Największy beneficjent wzrostu budżetu kancelarii premiera to KSAP?

Komentując wysoki wzrost wydatków KPRM w tym roku, opozycyjni politycy nie podali, jak rząd uzasadnia taki wzrost. Wyjaśnienia są na 38 stronie uzasadnienia projektu ustawy o nowelizacji tegorocznego budżetu. Napisano tam m.in.:

"Zmiana poziomu wydatków (kancelarii premiera – red.) wystąpiła w zakresie:

- zwiększenia dotacji dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego w związku ze zmianą rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w KSAP oraz dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - 200 214 tys. zł,

-  zwiększenia wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację budynków KSAP oraz na wymianę systemu multimedialnego wraz z rozbudową o elementy systemu wideokonferencyjnego w sali im. A. Frycza Modrzewskiego, w której odbywają się posiedzenia Rady Ministrów – 7 440 tys. zł".

Jak wyjaśniają autorzy nowelizacji budżetu, zmiana wydatków KPRM wynika także z wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska. Wydatki na wynagrodzenia w KPRM mają wzrosnąć o 6 894 000  zł.

Z przytoczonego uzasadnienia można by wnioskować, że głównym beneficjentem wzrostu wydatków kancelarii premiera będzie Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, którą finansuje KPRM. Nic bardziej mylnego.

200 mln dotacji dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

By to wyjaśnić, trzeba sięgnąć do załącznika nr 2 do projektu nowelizacji budżetu pt. "Wydatki budżetu państwa na rok 2021, zestawienie zbiorcze według działów". Na stronie ósmej, w części nr 16 znajduje się zestawienie wydatków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W pozycji "Krajowa Szkoła Administracji Publicznej" jej wydatki zapisano w kwocie 16 338 000 zł. Porównują tę liczbę z tą zapisaną w tym samym załączniku, ale do uchwalonej 17 grudnia 2020 roku ustawy budżetowej (9 684 000 zł), wychodzi, że wydatki KSAP wzrosną o 6 654 000 zł.

leftright

W nowym zestawieniu wydatków KPRM pojawia się za to pozycja, której nie było w załączniku do uchwalonej w grudniu 2020 roku ustawy budżetowej: "Handel - Agencja Rezerw Materiałowych" i kwota 200 mln zł. Przy czym załącznik podaje błędną nazwę instytucji: Agencja Rezerw Materiałowych to wcześniejsza nazwa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. ARM została przekształcona w RARS na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych z 17 grudnia 2020 roku.

Tak więc z dodatkowych 214,6 mln zł przewidzianych na wydatki KPRM, aż 200 mln zł trafia w formie dotacji do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na jaki cel? Można się jedynie domyślać (w uzasadnieniu do wydatków KPRM kwotę 200 mln zł dla RARS niejako ukryto, nie ma tam żadnych wyjaśnień poza już przytoczonymi), że chodzi np. o zakupy materiałów strategicznych. Zapytaliśmy o to Centrum Informacyjne Rządu, Ministerstwo Finansów i RARS.

27 września odpowiedziało nam Ministerstwo Finansów - wydział prasowy w jednozdaniowym wyjaśnieniu poinformował tylko, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych otrzyma dotację "w celu realizacji zadań wspierających proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych".

 


Aktualizacja:

 

28 września informację o przeznaczeniu 200 mln z dotacji dla RARS na rehabilitację osób  niepełnosprawnych potwierdziło Centrum Informacyjne Rządu. W zamieszczonym na rządowej stronie oświadczeniu CIR przekazało również, że "dotacja w wysokości 200 mln zł stanowi ponad 93 proc. całej kwoty zwiększającej budżet KPRM" i że "o 214 tysięcy złotych zwiększamy dotację podmiotową dla KSAP". Dalej informuje: "Dzięki zwiększeniu dotacji słuchacze otrzymają wyższe stypendia. Zmiana ta wynika z nowelizacji rozporządzenia ws. stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej".

Według CIR "wydatki bieżące i majątkowe stanowią niecałe 7 proc. kwoty, o jaką, w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r., zostanie zwiększony budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".

Autor:  Piotr Jaźwiński
Źródło:  Konkret24; zdjęcie: PAP/Wojciech Olkuśnik

Pozostałe

"Polska mistrzem świata w prawie"? Ile stron aktów prawnych wyprodukowano

Kolejne rządowe rozporządzenia i ustawy powodują, że w pierwszej połowie tego roku liczba stron uchwalonych aktów prawnych wzrosła aż o 75 proc. wobec tego samego okresu 2021 roku. Premier Morawiecki zapowiadał ograniczenie papierologii - po okresowym spadku liczba stron aktów prawnych znowu jednak wzrasta.