Andrzej Duda

Andrzej Duda

Po przegłosowaniu ustawy lex TVN, dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi stoją pod znakiem zapytania. Niedzielna deklaracja głowy państwa daje do myślenia - Andrzej Duda zapewnia, że będzie "cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad - wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności, a także równego traktowania". O czym mogą świadczyć słowa prezydenta? Barbara Sobska.