Współczynnik R dla Polski nieco spadł. Niższy jest też w 12 województwach


Współczynnik R dla Polski i wszystkich 16 województw wciąż wynosi ponad 1 - co znaczy, że epidemia się rozprzestrzenia. Jednak w porównaniu do danych sprzed miesiąca jest nieco niższy. Spadł w 12 województwach, nieznacznie wzrósł tylko w trzech.

Współczynnik reprodukcji wirusa w Polsce wynosił 3 listopada 1,25 - poinformowało nas w poniedziałek 9 listopada Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że 100 osób z koronawirusem zakaża średnio ponad 125 kolejnych - czyli wirus nadal się rozprzestrzenia. Lecz w porównaniu z danymi z początku października R dla Polski jest nieco niższy.

Profesor Flisiak: można było pewne rzeczy robić lepiej, ale nie byliśmy w stanie przewidzieć, że będzie aż taki rozmiar nasilenia epidemii
Profesor Flisiak: można było pewne rzeczy robić lepiej, ale nie byliśmy w stanie przewidzieć, że będzie aż taki rozmiar nasilenia epidemiitvn24

Ministerstwo podało ponadto wysokości współczynnika R w województwach na dzień 3 listopada. Podobnie jak 1 października - kiedy to resort ostatni raz informował o wartościach R w regionach - również na początku listopada wartość R w województwach utrzymywała się powyżej 1.

Jednak - w przeciwieństwie do października - w żadnym z województw R nie był już wyższy niż 1,5. A w październiku przekraczał tę wartość w pięciu województwach, o czym pisaliśmy w Konkret24.

Czym jest R i ile wcześniej wynosił dla Polski

Współczynnik reprodukcji wirusa R informuje o średniej liczbie ludzi, które zaraża jedna osoba w okresie przechodzenia choroby. Dopiero jeśli współczynnik R spadnie poniżej 1, można stwierdzić, że epidemia wyhamowuje i przestaje się rozprzestrzeniać. Wartość R to jedno z ważniejszych kryteriów, które epidemiolodzy biorą pod uwagę w ocenie, czy epidemia jest pod kontrolą, czy nie.

3 listopada współczynnik R dla Polski wynosił 1,254. W porównaniu do października jego wartość spadła o 0,106 - wtedy wynosił 1,36.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia nie podaje regularnie wartości współczynnika R dla Polski. Poprzednie wartości R były następujące:

2,6 - informacja ministerstwa z 25 marca,

1,11 - informacja ministerstwa z 28 kwietnia,

0,99 - informacja ministerstwa z 13 maja,

1,11 - informacja ministerstwa z 22 czerwca,

1,05 - informacja ministerstwa z 18 lipca,

1,36 - informacja ministerstwa z 1 października.

R najwyższe w dolnośląskim, najniższe w opolskim

Po raz czwarty Ministerstwo Zdrowia podało informację o współczynniku reprodukcji wirusa dla województw. Pierwsze takie dane Konkret24 opublikował w drugiej połowie czerwca, potem pod koniec sierpnia i na początku października.

Według stanu z 3 listopada we wszystkich województwach wartość R przekraczała 1.

Współczynnik reprodukcji wirusa w Polsce i województwach - stan na 3 listopada 2020tvn24 | ministerstwo zdrowia

Przedstawiamy wartości R w województwach od najwyższej do najniższej (dane zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku):

dolnośląskie 1,43

warmińsko-mazurskie 1,33

podlaskie 1,31

wielkopolskie 1,31

mazowieckie 1,3

pomorskie 1,3

zachodniopomorskie 1,27

kujawsko-pomorskie 1,26

łódzkie 1,25

lubelskie 1,24

świętokrzyskie 1,23

podkarpackie 1,22

śląskie 1,22

lubuskie 1,18

małopolskie 1,16

opolskie 1,15

Spadek R w 12 województwach

W porównaniu do danych z 1 października współczynnik R wzrósł w trzech województwach, w jednym nie zmienił się, a w 12 spadł.

R wzrósł w dolnośląskim (o 0,34) oraz nieznacznie w małopolskim i mazowieckim (po 0,01).

Bez zmian wartość współczynnika R pozostała na Podkarpaciu (1,22).

Najbardziej współczynnik R spadł w województwach: kujawsko-pomorskim (o 0,43), zachodniopomorskim (o 0,35) i podlaskim (o 0,31). Przypomnijmy, że w październiku właśnie w kujawsko-pomorskim R był najwyższy i wynosił 1,69.

Autor: Gabriela Sieczkowska / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Roman Bosiacki/Agencja Gazeta

Pozostałe wiadomości