Marian Banaś

Marian Banaś

Czterema słowami zacytowanymi w tytule, zdaniem pozbawionym dopełnienia, poseł Zjednoczonej Prawicy Tadeusz Cymański określił pieniądze znajdujące się poza budżetem państwa, poza ścisłą kontrolą parlamentu i… poza zasięgiem ludzkiej percepcji, co przyznała niedawno opozycyjna posłanka. A jednak są to pieniądze przeznaczane na cele publiczne.

Kto ma kolegium, ten ma wpływ na zawartość raportów NIK. Nie powinno więc dziwić, że rządzący walczą z prezesem Marianem Banasiem o kluczowy organ Izby. Jego kandydatury przepadają w Sejmie z kretesem, a PiS próbuje zmusić go do zgłoszenia osób związanych z rządzącą partią. Barbara Sobska.

Na konferencji dotyczącej ustaleń powołanego w Najwyższej Izbie Kontroli zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa przekazano, że 544 urządzenia NIK próbowano zaatakować 7300 razy. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze informacje TVN24. - Na dziś mamy podejrzenia, że były zainfekowane trzy urządzenia osób z najbliższego otoczenia prezesa Mariana Banasia - powiedział kierownik wydziału bezpieczeństwa NIK Grzegorz Marczak. Do konferencji odniósł się rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn oraz wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji.