Świnoujście

Świnoujście

Neutralizacja zakończyła się powodzeniem – potwierdził dowódca operacji kpt. mar. Piotr Nowak, oceniając akcję detonacji Tallboya - największej odnalezionej w Polsce bomby z okresu II wojny światowej. - Operacja została przeprowadzona bezpiecznie, na poziomie światowym - zaznaczył rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski.