Soboń: więcej małych firm się rejestruje, niż likwiduje. Które dane pomija?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24
Donald Tusk program dla przedsiębiorców
Donald Tusk program dla przedsiębiorcówTVN24
wideo 2/5
TVN24Donald Tusk program dla przedsiębiorców

Wiceminister Artur Soboń stwierdził, że małe firmy w Polsce nie są "w jakiejś gorszej sytuacji niż w ostatnich latach". Jako argument podał, że więcej takich firm się rejestruje, niż zamyka. Tyle że nie jest to pełny obraz rynku. Pokazujemy dane, które wiceminister pominął. 

Podczas rozmowy w Polsat News 28 marca wiceminister finansów Artur Soboń był pytany o najnowszy pomysł lidera PO Donalda Tuska w sprawie wsparcia dla małych firm. "Spróbujemy odciążyć małe firmy i zobowiążemy ZUS, aby płacił chorobowe za pracownika od pierwszego dnia" – mówił Tusk 10 marca na spotkaniu w Rokietnicy. Dodał, że w przypadku małych firm jednoczesna choroba kilku pracowników i konieczność płacenia przez firmę zasiłku chorobowego przez 30 dni może doprowadzić je do upadłości.

Zapytany o tę zapowiedź lidera PO, wiceminister Soboń odparł: "Dzisiaj nie mamy takiej sytuacji, że małe firmy byłyby w jakiejś gorszej sytuacji niż w ostatnich latach". Na uwagę prowadzącego program, że jednak małe firmy padają, odpowiedział: "No tak, ale (…) statystycznie rzecz patrząc, bo są takie, co padają i takie, co się rejestrują - więc (…) rok do roku 22 do 21 jest lepiej niż gorzej. Tych firm rejestrujących jest więcej niż firm, które się zamykają".

Sprawdziliśmy dwie bazy danych, w których gromadzone są informacje o działających w Polsce firmach: Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz rejestr podmiotów gospodarki narodowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego. Dane GUS pokazują, że w 2022 roku w porównaniu z 2021 firm prowadzonych przez osoby fizyczne, które zakończyły działalność, przybyło trzykrotnie więcej niż tych nowo założonych.

CEIDG: w 2022 roku ponad pół miliona decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności

Najpierw weźmy dane z CEIDG - w tej bazie są wyłącznie wpisy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą; są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych. Na portalu Dane.gov.pl są miesięczne wykazy o liczbie zgłoszonych do CEIDG wniosków o założenie, wznowienie, zawieszenie bądź zakończenie działalności gospodarczej. Obliczyliśmy, że w 2021 roku wniosków o założenie działalności gospodarczej złożono 296 308, a wniosków o zakończenie działalności – 176 106. Natomiast w 2022 roku wniosków o założenie firmy było 309 660, a o zakończenie – 192 656. Gdyby wziąć pod uwagę tylko te liczby, twierdzenie wiceministra Sobonia, że "firm rejestrujących jest więcej niż firm, które się zamykają" odpowiada prawdzie.

Ile składano wniosków w sprawie działalności gospodarczej w latach 2021-2022 CEIDG/Konkret24

Lecz choć to zdanie prawdziwe, nie oddaje pełnego obrazu sytuacji na rynku takich firm. Weryfikując w październiku 2022 roku twierdzenie wiceminister Olgi Semeniuk o "zwiększonym potencjale zakładania nowych firm", eksperci, z którymi rozmawiał Konkret24, wskazywali na rosnącą liczbę decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej. O tym właśnie należy pamiętać, analizując sytuację na rynku firm.

Dane CEIDG pokazują, że w 2021 roku takich decyzji było w 278 271, natomiast w 2022 roku - już 345 542. Tak więc w 2021 roku łączna liczba decyzji o zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej to 454 377 - i jest wyższa od łącznej liczby decyzji o założeniu i wznowieniu działalności gospodarczej – 436 353. W 2022 roku te proporcje były znacznie gorsze: 538 198 decyzji o zawieszeniu i zakończeniu działalności wobec 461 743 decyzji o założeniu i wznowieniu działalności.

GUS: 16-procentowy wzrost liczby wyrejestrowanych małych firm

Z kolei GUS publikuje dane o podmiotach gospodarki narodowej w bazie REGON. Wpisowi do rejestru REGON podlegają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów. Dane są np. w publikacji "Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2022 r.".

I tak: na koniec 2021 roku małych firm zatrudniających do 9 osób (bo o takich była mowa w rozmowie z wiceministrem Soboniem) było 4 670 749, w tym prowadzonych przez osoby fizyczne – 3 413 236. Natomiast na koniec roku 2022 było to odpowiednio: 4 831 113 i 3 523 934. Przyrost był niewielki: 3,3 proc.

Jak się zmieniła liczba małych firm w Polsce GUS/Konkret24

Patrząc na dane GUS o nowo zarejestrowanych firmach (w wykazach GUS nie ma podziału wg wielkości zatrudnienia), widzimy, że w 2021 roku zarejestrowano 368 277 podmiotów, w tym 293 636 firm osób fizycznych. W 2022 roku odpowiednio było to: 385 966 (wzrost o 4,8 proc.) i 310 539 (wzrost o 5,8 proc.)

Jeśli chodzi o liczbę firm, które zakończyły działalność (wyrejestrowały się), w całym 2021 roku ogółem było takich podmiotów 190 218, w tym 167 594 firm osób fizycznych. Natomiast w 2022 roku było to już odpowiednio: 221 258 i 194 078. Czyli choć więcej jest rejestracji nowych firm niż zakończeń działalności, to mamy do czynienia z dużym wzrostem rok do roku firm wyrejestrowanych: 16,3 proc. ogólnej ich liczby. Zaś wśród firm prowadzonych przez osoby fizyczne wzrost wynosi 15,8 proc. - to trzykrotnie więcej niż przybyło nowych firm.

Ile zarejestrowano, wyrejestrowano i zawieszono firm w Polsce w latach 2021-2022 GUS/Konkret24

No i trzeba pamiętać o firmach, które działalność zawieszają. Na koniec 2021 roku było ich 558 720, w tym firm osób fizycznych – 524 164. Natomiast na koniec 2022 roku było to już odpowiednio: 658 150 i 618 180. Tu również mamy do czynienia z dużym wzrostem - 17,9 proc. - co nie nastraja optymistycznie. O tych danych wiceminister finansów Artur Soboń jednak nie wspomniał.

Autor:Piotr Jaźwiński

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości