Minister Ścigaj: Komisja Europejska zarzuca Polsce brak wsparcia NGO. Nie, wskazuje istotny problem


Według minister Agnieszka Ścigaj w raporcie Komisji Europejskiej wspomina się o zarzucie, że "polskie państwo nie wspiera organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc". O takim zarzucie nie ma jednak mowy - KE pokazała tylko problem dotyczący dostępu niektórych NGO do funduszy publicznych.

Minister do spraw integracji społecznej Agnieszka Ścigaj przyznała 29 sierpnia w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że byłaby skłonna zgodzić się na zmiany w ustawach o sądownictwie, które zaakceptowałaby Komisja Europejska. A właśnie od zgody na korektę tych reform KE uzależnia wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki dopytywał o płynące z rządu lekceważące sygnały dotyczące KPO. "Mam trochę wątpliwości, czy naprawdę Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej zależy na tym, żeby w Polsce wzmocnić przedsiębiorczość, czy na przykład chronić środowisko i wspierać uchodźców" - stwierdziła minister Ścigaj. Zasugerowała, że KE mogłaby przekazać środki bezpośrednio organizacjom samorządowym czy samorządom.

"Jesteśmy w bardzo wyjątkowej i trudnej sytuacji, a Komisja Europejska wyszukuje jakby pewnych elementów" - kontynuowała Ścigaj. "W ostatnim raporcie o praworządności zaskoczył mnie naprawdę element związany z tym, że jednym z takich zarzutów już pojawiających się było, że polskie państwo nie wspiera organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc. Absolutnie dla mnie absurd. Tyle grantów, które poszły dla organizacji pozarządowych. Teraz robię przegląd. Na żadną inną sytuację takich grantów nie zostało tyle przekazanych. To są takie rzeczy ważne, które potem zapalają lampki, że może nie do końca o praworządność chodzi". Chwilę później powtórzyła ten argument mówiąc o "zaskakującym elemencie, że jakby Polska nie pomaga uchodźcom".

Agnieszka Ścigaj o raporcie Komisji Europejskiej na temat praworządności
Agnieszka Ścigaj o raporcie Komisji Europejskiej na temat praworządnościtvn24

Zajrzeliśmy do wspomnianego przez minister Ścigaj raportu Komisji Europejskiej - chodzi o sprawozdanie na temat praworządności z 2022 roku. W dokumencie nie wspomniano o zarzutach wobec państwa polskiego, jakoby nie wspierało organizacji pozarządowych - tylko o wątpliwościach dotyczących sprawiedliwego podziału środków krajowych i unijnych - w tym finansowania NGO. Raport nie sugeruje, że Polska nie pomagała uchodźcom.

Wyjaśniamy, co napisała KE.

Sprawozdanie na temat praworządności: "rząd ułatwił wybranym organizacjom..."

13 lipca Komisja Europejska opublikowała coroczny raport na temat praworządności. Przedstawiła - po raz pierwszy w tego rodzaju dokumencie - rekomendacje dla każdego z 27 krajów członkowskich i ocenę ich działań od lipca 2021 roku. "Publikacja raportu pojawia się w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która pokazała znaczenie przestrzegania wartości demokratycznych, praw człowieka i rządów prawa" - zauważono. Sprawozdanie dotyczy czterech obszarów: systemu wymiaru sprawiedliwości; ram antykorupcyjnych; wolności i pluralizmu mediów; instytucjonalnych mechanizmów kontroli i równowagi.

W części dotyczącej Polski Komisja wyraziła "poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa". Wspomniano o zastrzeżeniach określonych w procedurze z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej zainicjowanej przez KE, a także o obowiązkach wynikających z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tekście znalazła się również wzmianka o zobowiązaniach podjętych w ramach KPO i odnoszących się do systemu sądownictwa.

KE wydała zalecenia dla Polski. Znajdują się w raporcie dotyczącym praworządności
KE wydała zalecenia dla Polski. Znajdują się w raporcie dotyczącym praworządnościtvn24

Natomiast we fragmencie poświęconym organizacjom pozarządowym KE wręcz chwali polski rząd za współpracę z tymi organizacjami po rosyjskiej napaści na Ukrainę. "Rząd ułatwił proces przekazywania darowizn finansowych wybranym organizacjom pozarządowym w tym kontekście i przeznaczył około 10 mln EUR na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się sytuacją na miejscu" - czytamy w raporcie.

Jednak w kolejnym zdaniu jest odniesienie do zgłaszanych przez organizacje trzeciego sektora problemów związanych z finansowaniem ich działalności. Komisja przywołuje oświadczenie grupy 40 organizacji, które wyraziły zaniepokojenie o podział dodatkowych funduszy unijnych przeznaczonych na pomoc w kryzysie uchodźczym. "Apelujemy o to, aby Komisja Europejska uwzględniła organizacje pozarządowe przy podziale tych środków. Z tego, co wiemy na dziś, środki mają iść przede wszystkim przez rząd, marszałków. Boimy się, że dojdzie do sytuacji, w której organizacje pozarządowe zostaną pominięte w tym rozdaniu" - mówiła w marcu w radiu Tok FM Ewa Owerczuk z Salam Lab.

"Ponadto nie podjęto żadnych działań mających na celu wyeliminowanie problemów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe dotyczących ich dostępu do funduszy publicznych" - opisuje raport. Chodzi o poruszoną już w sprawozdaniu z 2021 roku kwestię Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który odpowiada za podział środków rządowych i unijnych między organizacje pozarządowe. "Przedstawiciele tych organizacji stanowią mniejszość w procesie decyzyjnym instytutu, któremu przewodniczy członek rządu" - zauważała wówczas KE. Powołała się na opinię Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która stwierdziła, że rząd wydaje się mieć decydujący wpływ na zarządzanie Narodowym Instytutem Wolności i jego funkcjonowanie.

"Utrudniona" przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego

Komisja oceniła, że w Polsce "przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego uległa dalszemu pogorszeniu". Autorzy raportu zwracają uwagę na brak działań przeciwdziałających stałemu pogarszaniu się sytuacji w zakresie swobód obywatelskich. Polską przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego nazywają "utrudnioną". W tym kontekście wspominają między innymi "inicjatywy ustawodawcze wymierzone przeciwko osobom LGBTIQ i działającym na ich rzecz organizacjom pozarządowym". Wspominają o przedstawionym 30 marca tego roku projekcie ustawy mającej na celu zapewnienie "transparentności organizacji pozarządowych".

Chodzi o ustawę, która zakładała stworzenie rejestru podmiotów finansowanych z zagranicznych źródeł - wywołała ona szereg zastrzeżeń organizacji pozarządowych.

Solidarna Polska chce prześwietlić NGO
Solidarna Polska chce prześwietlić NGOtvn24

W głównej części raportu również nie znaleźliśmy wzmianki o rzekomym niewspieraniu przez Polskę stowarzyszeń, czy fundacji. Polski dotyczyło tylko jedno zdanie: "W Polsce nastąpiło dalsze pogorszenie przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego, a dodatkowo negatywny wpływ na tę sytuację mogły wywrzeć niedawne projekty ustawodawcze". W zaleceniach Komisji jest tylko ogólna uwaga o konieczności poprawienia ram funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich - z uwzględnieniem europejskich standardów.

Podsumowując: w ostatnim sprawozdaniu Komisji Europejskiej o praworządności napisano o wątpliwościach dotyczących sprawiedliwego podziału środków krajowych i unijnych między różne organizacje pozarządowe. Wbrew słowom minister Agnieszki Ścigaj w dokumencie nie zarzucono Polsce braku wsparcia organizacji samorządowych. Nie ma tam też zarzutu, jakoby Polska nie pomagała uchodźcom.

Autor: Krzysztof Jabłonowski / Źródło: Konkret24, Tvn24; zdjęcie: Jakub Włodek/Agencja Gazeta

Pozostałe wiadomości

Prezydent Andrzej Duda przedstawił swoją wizję: w Polsce będzie coraz więcej bogatych ludzi, którzy będą mieli swoje samoloty. Według danych ULC z ostatnich dziesięciu lat w rejestrze cywilnych samolotów przyrost nie był duży, choć systematyczny. Polacy najchętniej inwestują w samoloty ultralekkie.

Prezydent: "coraz więcej ludzi będzie miało swoje samoloty". Ilu już ma? Sprawdziliśmy

Prezydent: "coraz więcej ludzi będzie miało swoje samoloty". Ilu już ma? Sprawdziliśmy

Źródło:
Konkret24

Premier Albanii Edi Rama rzekomo stwierdził w obecności amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena, że Stany Zjednoczone to jeden z "trzech głównych diabłów" świata, obok Rosji i Izraela. Dowodem na to miało być krótkie nagranie. Słowa szefa rządu Albanii zostały wyjęte z kontekstu.

Premier Albanii: Stany Zjednoczone to jeden z "trzech głównych diabłów" świata. Słowa wyrwane z kontekstu

Premier Albanii: Stany Zjednoczone to jeden z "trzech głównych diabłów" świata. Słowa wyrwane z kontekstu

Źródło:
Konkret24

Nagranie, które zamieszczono na TikToku, a potem w innych mediach społecznościowych sugeruje, że w województwie lubelskim powstaje obóz dla migrantów, którzy rzekomo zostaną relokowani z innych państw. Przeznaczenie obiektu jest inne. Wyjaśniamy.

"Czyżby tu powstawał obóz dla nielegalnych migrantów Tuska?" Nie. Wyjaśniamy, co wybudowano w pobliżu granicy

"Czyżby tu powstawał obóz dla nielegalnych migrantów Tuska?" Nie. Wyjaśniamy, co wybudowano w pobliżu granicy

Źródło:
Konkret24

W ramach rosyjskich działań dezinformacyjnych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego stworzono strony internetowe, które były bliźniaczo podobne do stron uznanych serwisów medialnych. W Polsce podszyto się pod strony tygodnika "Polityka" i Polskiego Radia. Opisujemy szczegóły rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej wymierzonej w eurowybory.

Rosyjski "Sobowtór" kontratakuje. Jak podszyto się pod "Politykę" i Polskie Radio

Rosyjski "Sobowtór" kontratakuje. Jak podszyto się pod "Politykę" i Polskie Radio

Źródło:
Konkret24

Zdaniem Witolda Tumanowicza fermy futerkowe to "naprawdę duża część polskiej gospodarki". Przeanalizowaliśmy dane. Poseł się myli.

Poseł Konfederacji: fermy futerkowe dużą częścią polskiej gospodarki. Nieprawda

Poseł Konfederacji: fermy futerkowe dużą częścią polskiej gospodarki. Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Oszczędności Karola Karskiego podczas pracy w Parlamencie Europejskim wzrosły 20-krotnie. Ma też więcej mieszkań. Ryszard Czarnecki stał się milionerem. Również majątek Róży Thun znacząco urósł. Byli europosłami co najmniej dekadę - teraz już nie zostali wybrani. Sprawdzamy, z jakimi majątkami kończą przygodę w Brukseli.

Miliony na kontach, mieszkania, domy. Wieloletni europosłowie wracają z Brukseli

Miliony na kontach, mieszkania, domy. Wieloletni europosłowie wracają z Brukseli

Źródło:
Konkret24

Według krążącego w sieci nagrania i wpisów w mediach społecznościowych na mecz Ukrainy ze Słowacją podczas Euro 2024 kibice nie będą mogli wnieść słowackich flag. To dlatego, że te przypominają flagi innego państwa. To nieprawda. Wyjaśniamy, jakie są zasady dotyczące flag na meczach i gdzie jest przekłamanie.

Słowackie flagi będą konfiskowane, "bo są podobne do rosyjskich"? To fake news

Słowackie flagi będą konfiskowane, "bo są podobne do rosyjskich"? To fake news

Źródło:
Konkret24

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha pochwalił się w serwisie X listą kwestii zrealizowanych po "pół roku rządów". Część z nich pokrywa się ze 100 konkretami - obietnicami przedwyborczymi Koalicji Obywatelskiej. Sprawdziliśmy, czy lista przedstawiana przez polityka ma potwierdzenie w rzeczywistości.

Minister Myrcha chwali się dokonaniami rządu. Sprawdzamy

Minister Myrcha chwali się dokonaniami rządu. Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

Posłanka Lewicy Wanda Nowicka zapytana, czy w ochronę naszej wschodniej granicy powinien się włączyć Frontex, stwierdziła, że ta unijna agencja zaangażuje się tylko wtedy, "gdybyśmy sobie rzeczywiście nie radzili z tymi problemami". Tak jednak nie jest. Frontex regularnie współpracuje z Polską - również w tym roku.

Frontex działa wtedy, gdy państwo nie radzi sobie z problemami na granicy? Nie tylko

Frontex działa wtedy, gdy państwo nie radzi sobie z problemami na granicy? Nie tylko

Źródło:
Konkret24

Niemal 60 polityków Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski oraz Konfederacji w ciągu dwóch dni rozsyłało w mediach społecznościowych zdjęcia czarnoskórych osób przebywających w Polsce. To wywołało efekt "zalania internetu", który teraz ci sami politycy wskazują jako… skutek działań rządu. Towarzyszący tej akcji manipulacyjny przekaz miał generować negatywne emocje. 

"Zalewają internet". Jak politycy skoordynowali akcję ze zdjęciami czarnoskórych osób

"Zalewają internet". Jak politycy skoordynowali akcję ze zdjęciami czarnoskórych osób

Źródło:
Konkret24

Według rozpowszechnianego w sieci cytatu prezydent Andrzej Duda miał na szczycie w Szwajcarii wzywać do "dekolonizacji" Rosji, a konkretnie: do jej podziału "na 200 państw etnicznych". To dezinformacja, szerzona także na prorosyjskich stronach. Słowa polskiego prezydenta zostały przeinaczone.

Duda zaproponował "podział Rosji na 200 państw etnicznych"? Co dokładnie powiedział

Duda zaproponował "podział Rosji na 200 państw etnicznych"? Co dokładnie powiedział

Źródło:
Konkret24

"Przyszłym pokoleniom zabrano lekarzy", "rząd nie chce, żeby w Polsce było więcej lekarzy" - piszą w sieci internauci, krytykując likwidację kierunków lekarskich na niektórych uczelniach. Takie decyzje jeszcze jednak nie zapadły. Trwa audyt. Naczelna Rada Lekarska tłumaczy, że bardziej niż ilość liczy się jakość kształcenia.

"Likwidują kierunki lekarskie"? Jaki problem ma dziewięć uczelni

"Likwidują kierunki lekarskie"? Jaki problem ma dziewięć uczelni

Źródło:
Konkret24

Informacja, jakoby w Wałbrzychu miał się pojawić jakiś autokar z uchodźcami z Afryki, od kilku dni jest rozpowszechniana w mediach społecznościowych - w różnej formie. Nie jest prawdziwa. Wygląda to na skoordynowaną akcję, której celem jest wywołanie negatywnych emocji wobec migrantów i uchodźców w Polsce.

"Zaczęło się", "autokar z uchodźcami w Wałbrzychu". Uwaga na fałszywkę

"Zaczęło się", "autokar z uchodźcami w Wałbrzychu". Uwaga na fałszywkę

Źródło:
Konkret24

"A czy państwo otrzymali już powołanie na ćwiczenia wojskowe..." - tego typu komentarze krążą w mediach społecznościowych w reakcji na publikowane w sieci karty powołań do wojska. Według nagłaśnianego przekazu wojsko ma teraz wysyłać więcej takich kart i to do osób "z łapanki". Uspokajamy i wyjaśniamy.

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

Źródło:
Konkret24

Krążąca w mediach społecznościowych zbitka zdjęć ma dowodzić, że podczas trwającej teraz wojny Palestyńczycy namalowali na ośle flagę Izraela, a potem go zabili. Jednak te fotografie nie są ze sobą powiązane i nie mają nic wspólnego z tym, co obecnie się dzieje w Gazie. To fake news.

Osioł z namalowaną flagą Izraela zamęczony przez "dzieci z Gazy"? To nieprawda

Osioł z namalowaną flagą Izraela zamęczony przez "dzieci z Gazy"? To nieprawda

Źródło:
Konkret24

W sieci rozchodzi się opowieść o tym, jak to prezydent Wołodymyr Zełenski rzekomo kupił kasyno i hotel na Cyprze - posty o tym wrzucane są przy okazji różnych wypowiedzi dotyczących Ukrainy. To kolejny przykład historii stworzonej przez rosyjską propagandę po to, by zdyskredytować ukraińskiego prezydenta - ale też tych, którzy pomagają Ukrainie. W tym między innymi polski rząd.

Zełenski, hotel i kasyno na Cyprze. Jak rosyjska propaganda tworzy napięcia dyplomatyczne

Zełenski, hotel i kasyno na Cyprze. Jak rosyjska propaganda tworzy napięcia dyplomatyczne

Źródło:
Konkret24

Uczestnicy rolniczego protestu w Brukseli utrzymują, że jedną z przyczyn interwencji policji był fakt, że nieśli polskie flagi. Tak samo sugerował w swoim tekście rolniczy portal. Brukselska policja wyjaśnia, dlaczego polscy rolnicy "zostali poproszeni o przeniesienie się" w inne miejsce. Nie o flagę chodziło.

Rolnicy w Brukseli "osaczeni", bo "chodzili z polską flagą"? Policja wyjaśnia powód

Rolnicy w Brukseli "osaczeni", bo "chodzili z polską flagą"? Policja wyjaśnia powód

Źródło:
Konkret24

Jedni twierdzą, że zastrzeganie numeru PESEL to wstęp do likwidacji gotówki, inni - że chodzi o większą inwigilację obywateli. Wokół nowej usługi narosło już wiele fałszywych przekazów. Weryfikujemy je.

"Jest drugie dno" przy zastrzeżeniu numeru PESEL? Rozwiewamy mity

"Jest drugie dno" przy zastrzeżeniu numeru PESEL? Rozwiewamy mity

Źródło:
Konkret24

Samolot podnosi się z pasa startowego, gdy tuż za nim, na tym samym pasie, ląduje już inny - taką scenę widać na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Komentujący uznał to "przykład synchronizacji lądowania", ale wielu internautów nie wierzy w prawdziwość filmu. Jaka jest prawda?

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS i Suwerennej Polski wykorzystują pismo wysłane przez Podlaski Urząd Wojewódzki do samorządowców jako dowód, jakoby rząd wydał "polecenie szukania miejsc na ośrodki dla nielegalnych migrantów". To przekaz nieprawdziwy, wzbudzający niepokój w lokalnej społeczności. Dokument dotyczy czego innego, a procedurę tę opisał dwa lata temu rząd Zjednoczonej Prawicy.

Rząd "szuka miejsc dla nielegalnych migrantów" na Podlasiu? O co chodzi z pismem wojewody

Rząd "szuka miejsc dla nielegalnych migrantów" na Podlasiu? O co chodzi z pismem wojewody

Źródło:
Konkret24

Według wielu internautów polsko-rosyjskę granicę na Mierzei Wiślanej wyznacza niski płot z siatki. Nagrania i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych pokazują dość liche ogrodzenie, które biegnie w poprzek plaży. Tyle że granica państwowa przebiega w innym miejscu i w inny sposób jest ochraniana. Wyjaśniamy.

"Tak wygląda nasza granica z Rosją"? Nie. Wygląda inaczej

"Tak wygląda nasza granica z Rosją"? Nie. Wygląda inaczej

Źródło:
Konkret24

W rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu już nie będą brać udziału, a na mandaty posłów Parlamentu Europejskiego jeszcze czekają. Wyjaśniamy, jaka jest teraz sytuacja posłów, którzy w wyniku niedzielnych wyborów pojadą do Brukseli. I kiedy ich miejsca w Sejmie zostaną uzupełnione.

25 wybranych. Jeszcze nie są europosłami, a w Sejmie już nie zagłosują

25 wybranych. Jeszcze nie są europosłami, a w Sejmie już nie zagłosują

Źródło:
Konkret24, PAP

"W zamian za to wejdą prażone chrząszcze", "chyba trzeba wyjść z Unii, bo za chwile nic nie zjemy" - piszą oburzeni internauci, komentując rozpowszechnianą w sieci informację, jakoby Unia Europejska zakazała produkcji chipsów o smaku bekonowym. Tylko że to fake news. Chodzi o inny zakaz.

Unia zakazała chipsów o smaku bekonu? To nie tak, wyjaśniamy

Unia zakazała chipsów o smaku bekonu? To nie tak, wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Czy Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i Daniel Obajtek mogą się już czuć bezpieczni, bo immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed wyborem"? Dyskusja na ten temat rozpoczęła się w sieci zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników głosowania. Tłumaczymy, czym różnią się sytuacje trójki przyszłych europosłów.

Immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed otrzymaniem mandatu"? To zależy

Immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed otrzymaniem mandatu"? To zależy

Źródło:
Konkret24

Podczas wizyty w Brukseli Jarosław Kaczyński przestrzegał przed "szaleństwem klimatycznym". Mówił, że człowiek nie wpływa na zmiany klimatu. Sugerował, że aby zredukować emisję CO2 do zera, trzeba by "zlikwidować ludzi w Europie". Przywoływał wątpliwe tezy naukowe. Nic z tego nie jest prawdą.

Kaczyński mówi o "szaleństwie klimatycznym" Brukseli. Cztery fałsze naraz

Kaczyński mówi o "szaleństwie klimatycznym" Brukseli. Cztery fałsze naraz

Źródło:
Konkret24