Jak działa "polityka wystawiania mandatów" w czwartej fali pandemii? Sprawdzamy statystyki policji


20 października minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział odejście od "polityki upomnień" za nieprzestrzeganie obostrzeń epidemicznych w kierunku "polityki wystawiania mandatów". Sprawdziliśmy, czy ma to odzwierciedlenie w policyjnych statystykach. Dane przesłano nam z dwunastu województw.

Eksplozja pandemii - tak 20 października na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski opisał sytuację epidemiczną w Polsce. Tego dnia resort zdrowia informował o 5559 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Było to ponad dwa razy więcej niż tydzień wcześniej (2 grudnia raportowano już ponad 27 tys. zakażeń). Minister Niedzielski zapowiedział w październiku więcej kontroli przestrzegania obostrzeń. "Zwracam szczególną uwagę na środki transportu i zachowanie tam odpowiedzialnej postawy: noszenie maseczek" – mówił. "Mamy uzgodnienie z policją takie, że polityka upomnień czy zwracania uwagi zmienia się w politykę wystawiania mandatów, czyli ta proporcja mandatów do upomnień będzie rosła" – stwierdził.

Niedzielski: sytuacja staje się bardzo poważna
Niedzielski: sytuacja staje się bardzo poważnatvn24

Zapowiedź "bardziej dolegliwej" polityki karania za brak maseczek minister zdrowia powtórzył 28 października, będąc w Poznaniu. "Do tej pory podstawowym elementem było zwracanie uwagi albo upomnienie, natomiast teraz przechodzimy na politykę wystawiania mandatów" - mówił. "Mamy dobre podstawy prawne, bo przypomnę, że kodeks wykroczeń został pod tym kątem zmieniony, więc nie ma tu problemu legislacyjno-egzekucyjnego" - dodał.

"Zwiększenie rygoru egzekucji maseczek"

W kolejnych dniach minister zdrowia przypominał o tych decyzjach. "Jeżeli patrzymy na skalę zjawiska i problem, z jakim mamy do czynienia, to w tej chwili naszą bronią są: egzekucja obowiązujących obostrzeń oraz nasza zdolność organizacyjna" - mówił minister 1 listopada w wywiadzie dla Polsat News i Interii. 4 listopada informował, że prowadzone są rozmowy z Komendantem Głównym Policji na temat "zwiększenia rygoru egzekucji maseczek w przestrzeniach zamkniętych". "Dotyczy to przede wszystkim środków transportu publicznego i miejsc takich jak galerie, gdzie są duże skupiska ludzkie. Ustaliliśmy sobie z panem komendantem, że to są te priorytety wykonywania kontroli" - przekazał. Również 6 listopada w RMF FM minister mówił o ustalonych z policją dwóch priorytetach kontroli przestrzegania noszenia maseczek: komunikacji miejskiej i galeriach handlowych.

24 listopada Adam Niedzielski, podkreślając na konferencji prasowej, że ważna jest "egzekucja podstawowych obowiązków związanych przede wszystkim z noszeniem maseczek", poinformował, że "od początku tych działań jest już ponad 127 tysięcy wystawionych mandatów".

Policja sprawdza, czy pasażerowie metra noszą maseczki
Policja sprawdza, czy pasażerowie metra noszą maseczkiMateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Czy zapowiadana przez ministra zdrowia "polityka wystawiania mandatów" za nieprzestrzeganie obostrzeń jest realizowana i czy potwierdzają to policyjne statystyki? By to sprawdzić, 22 listopada poprosiliśmy biura prasowe szesnastu komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji o dane, ile mandatów wystawiono za nieprzestrzeganie obostrzeń epidemicznych od 2 sierpnia do 21 listopada.

Jak się okazało, uzyskanie ich nie jest łatwe - komendy tłumaczą np., że nie dysponują gotowymi statystykami według tygodni czy dni; część przesłanych nam danych obejmuje różne tygodnie; rzecznik prasowy KWP w Białymstoku odpowiedział, że interesujące nas dane nie są gromadzone; zespół prasowy KWP w Szczecinie poinformował, że właściwymi statystykami nie dysponuje, bo przepisy o sprawozdawczości nie zobowiązują do prowadzenia tak szczegółowych rejestrów.

Do publikacji tego tekstu dostaliśmy dane z 11 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego (ale bez Warszawy), opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Każda jednostka nieco inaczej opisuje swoje statystyki - przedstawiamy te same opisy. Najczęściej są to dane o mandatach "za nieprzestrzeganie obostrzeń". Biura prasowe kilku komend podały, że dominująca część wystawianych mandatów dotyczyła "niezakrywania twarzy maseczkami".

Jak pokazują poniższe wykresy, w tych 11 województwach od drugiej połowy października policja wystawiała rzeczywiście więcej mandatów za nieprzestrzeganie epidemicznych obostrzeń.

Województwo dolnośląskie

W województwie dolnośląskim do połowy października wystawiano tygodniowo mniej niż 200 mandatów - a od połowy października widać wyraźny wzrost liczby kar.

Województwo dolnośląskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń pandemicznych
Województwo dolnośląskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń pandemicznychWojewództwo dolnośląskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń pandemicznychKonkret24 | KWP we Wrocławiu

Od 18 do 24 października wystawiono już 306 mandatów, w kolejnym tygodniu - 677. W pierwszym tygodniu listopada było już blisko tysiąc kar pieniężnych. A od 15 do 21 listopada mandatów wystawiono aż 1,9 tys.

Województwo lubuskie

Dane z województwa lubuskiego nie zawierają statystyk z 11, 25, 29 października i 9 listopada. Zwraca uwagę w ogóle niewielka liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń. Tylko w ostatnim analizowanym tygodniu przekroczyła 100. W tygodniach od 2 sierpnia do 17 października w całym województwie lubelskim wystawiano najwyżej 20 mandatów tygodniowo. Od połowy października widać już wzrosty, ale w porównaniu z innymi województwami nie są to duże liczby. Najwięcej mandatów - 103 - wystawiono między 22 a 28 listopada.

Województwo lubuskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń
Województwo lubuskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeńWojewództwo lubuskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeńKonkret24 | KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Województwo łódzkie

W województwie łódzkim od 2 sierpnia do 17 października wystawiano średnio 75 mandatów za łamanie obostrzeń. Najwięcej od 2 do 8 sierpnia - 164.

Województwo łódzkie. Liczba mandatów za łamanie obostrzeń
Województwo łódzkie. Liczba mandatów za łamanie obostrzeńWojewództwo łódzkie. Liczba mandatów za łamanie obostrzeńKonkret24 | KWP w Łodzi

Wyraźny wzrost liczby wystawionych mandatów widać w drugiej połowie października - czyli po tym, jak minister Niedzielski zapowiedział zaostrzenie egzekwowania obostrzeń. Od 18 do 24 października mandatów wystawiono 278; od 25 do 31 października - już 565; od 1 do 7 listopada - 918; natomiast od 15 do 21 listopada - 929.

Trwają kontrole - między innymi w galeriach handlowych
Trwają kontrole - między innymi w galeriach handlowychTrwają kontrole - między innymi w galeriach handlowychPolicja w Łodzi

Rzeczniczka KWP w Łodzi zaznaczyła, że interwencje policji kończyły się także pouczeniami i kierowaniem wniosków o ukaranie do sądu. "Naszych reakcji było zdecydowanie więcej" - podkreśliła w odpowiedzi do Konkret24.

Województwo mazowieckie - bez stolicy

Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu dotyczą Mazowsza z wyłączeniem Warszawy (na dane z Komendy Stołecznej Policji wciąż czekamy). Wynika z nich, że w kolejnych tygodniach od 23 sierpnia do 24 października nie wystawiano więcej niż 400 mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń. Później nastąpił wzrost.

Województwo mazowieckie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń
Województwo mazowieckie bez Warszawy. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeńWojewództwo mazowieckie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeńKonkret24 | KWP w Radomiu

Od 25 do 31 października wystawiono 558 mandatów, w kolejnym tygodniu - 857. Najwięcej decyzji o karach pieniężnych w analizowanym okresie było między 15 a 21 listopada - 915.

Województwo opolskie

Według statystyk opolskiej policji liczba wystawianych w województwie mandatów "za niestosowanie się do obostrzeń" była mniej więcej stała od sierpnia do połowy października. W pierwszych dwóch tygodniach wynosiła ponad 200, ale od 18 do 24 października urosła do 416.

Województwo opolskie. Liczba mandatów za niestosowanie się do obostrzeń
Województwo opolskie. Liczba mandatów za niestosowanie się do obostrzeńWojewództwo opolskie. Liczba mandatów za niestosowanie się do obostrzeńKonkret24 | KWP w Opolu

W kolejnym tygodniu mandatów było nieco mniej, ale od następnego tygodnia znowu karano częściej - najwięcej między 15 a 21 listopada: 625 razy. Jak przekazał nam rzecznik KWP w Opolu, większość wykroczeń dotyczyła niezasłaniania twarzy.

Województwo podkarpackie

Według danych KWP w Rzeszowie w województwie podkarpackim w tygodniach od 2 sierpnia do 3 października kar pieniężnych za niestosowanie się do obostrzeń tylko raz było więcej niż 200 (od 2 do 8 sierpnia - 204). Potem jednak ich przybywało - w trzecim tygodniu października było już ponad 500 mandatów, a od 18 do 24 października - aż 1339.

Województwo podkarpackie. Liczba mandatów za niestosowanie się do obostrzeń
Województwo podkarpackie. Liczba mandatów za niestosowanie się do obostrzeńWojewództwo podkarpackie. Liczba mandatów za niestosowanie się do obostrzeńKonkret24 | KWP w Rzeszowie

W kolejnych tygodniach liczba kar pieniężnych nie spadła poniżej tysiąca, w tygodniu od 15 do 21 listopada udzielono ich aż 1922.

Z kolei 16 listopada Onet podał policyjne dane z Podkarpacia od 1 listopada w podziale na liczbę wystawionych mandatów, pouczeń i wniosków o ukaranie skierowanych do sądu: 2806 osób ukarano mandatem karnym, 1527 osób pouczono, wobec 212 skierowano wnioski do sądu o ukaranie.

Województwo pomorskie

Najwięcej mandatów wystawionych w województwie pomorskim dotyczyło złamania obowiązku zasłaniania twarzy. Przesłane nam statystyki obejmują również łamanie zakazów gromadzenia się i przemieszczania. Z tym że w sierpniu i wrześniu tygodniowo wystawiano nie więcej niż 300 mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń. A od października liczby rosły. Wyraźnie więcej mandatów policjanci wystawili od 18 do 24 października - 472, w kolejnym tygodniu - 678.

Województwo pomorskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń
Województwo pomorskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeńWojewództwo pomorskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeńKonkret24 | KWP w Gdańsku

W listopadzie liczba kar pieniężnych sięgała już tysiąca tygodniowo. 1080 mandatów wystawiono od 22 do 28 listopada.

KWP w Gdańsku przesłała nam też dane o liczbie pouczeń. W każdym tygodniu analizowanego okresu było ich więcej niż wystawionych mandatów: od 18 do 24 października - 5987, w kolejnym tygodniu - 6403, w następnym - 7758. Od 22 do 28 listopada udzielono 7486 pouczeń.

Województwo śląskie

Policja śląska przesłała dane o mandatach "za nieprzestrzeganie ograniczeń". Zwraca uwagę duża liczba mandatów wystawionych w sierpniu w porównaniu z wrześniem. W czterech pierwszych tygodniach sierpnia wystawiano średnio ok. 1,7 tys. mandatów, a we wrześniu w żadnym tygodniu liczba ta nie przekroczyła tysiąca.

Województwo śląskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie ograniczeń
Województwo śląskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie ograniczeńWojewództwo śląskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie ograniczeńKonkret24 | KWP w Katowicach

Natomiast od października widać wyraźny wzrost liczby kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obostrzeń. Od 18 do 24 października wystawiono 2265 mandatów, od 25 do 31 października - 2550. A od 1 do 7 listopada - aż 3056. W kolejnych dwóch tygodniach karano już mniej, wciąż jednak było to ponad 2 tys. wystawionych mandatów.

Województwo świętokrzyskie

W kolejnych tygodniach sierpnia w województwie świętokrzyskim wystawiano średnio 325 mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń, ale we wrześniu wyraźnie mniej. I tutaj - jak w innych województwach - wyraźny stały wzrost liczby kar nastąpił w drugiej połowie października.

Województwo świętokrzyskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń
Województwo świętokrzyskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeńWojewództwo świętokrzyskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeńKonkret24 | KWP w Kielcach

W tygodniu od 18 do 24 października wystawiono 615 mandatów, a potem coraz więcej. Od 15 do 21 listopada wystawiono ich aż 901.

Województwo warmińsko-mazurskie

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przesłała dane o liczbie mandatów wystawionych za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczek w województwie warmińsko-mazurskim. W sierpniu i wrześniu wystawiano kilkadziesiąt mandatów tygodniowo - od października nastąpił wzrost.

Województwo warmińsko-mazurskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki
Województwo warmińsko-mazurskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczkiWojewództwo warmińsko-mazurskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczkiKonkret24 | KWP w Olsztynie

W tygodniu od 27 września do 3 października było już 115 kar pieniężnych, w kolejnym tygodniu - 235. Potem było ich znowu mniej, ale wciąż więcej niż przed październikiem.

Od 11 do 17 października wystawiono 117 mandatów, a od 1 do 7 listopada - 221. Potem liczba znowu spadła: od 15 do 21 listopada w całym województwie warmińsko-mazurskim wystawiono 156 mandatów za nienoszenie maseczek.

Województwo wielkopolskie

Z KWP w Poznaniu otrzymaliśmy dane o łącznej liczbie wykroczeń "dotyczących COVID-19". Statystyka uwzględnia liczbę wystawionych mandatów, udzielonych pouczeń i wniosków skierowanych do sądu.

Również te dane pokazują, że od końca października działania policji się nasiliły. Od 27 lipca do 18 października w całym województwie wielkopolskim liczba mandatów, pouczeń i spraw skierowanych do sądu wynosiła średnio 74. Najmniej interwencji było od od 7 do 13 września - 38, najwięcej od 12 do 18 października - 114.

Województwo wielkopolskie. Liczba wykroczeń dotyczących pandemii KWP Poznań

Natomiast od 19 do 25 października było już 238 interwencji policji; od 26 października do 1 listopada - 691; od 2 do 8 listopada - już 1430; najwięcej interwencji było od 16 do 22 listopada - 1540.

W przesłanej nam już 3 grudnia informacji, KWP w Poznaniu dosłała poprawione dane o interwencjach od 23 do 29 listopada: było ich 1469. Dostaliśmy również osobne dane tylko o liczbie wystawianych mandatów: od 27 lipca do 18 października w całej Wielkopolsce wystawiono w tygodniu najwięcej 110 mandatów, liczba ta wzrosła w drugiej połowie października. Od 2 do 8 listopada było już 548 mandatów, a od 23 do 29 listopada - 827.

Policja wielkopolska przekazała nam też dane od 1 do 17 listopada w podziale na liczbę wystawionych mandatów, pouczeń i wniosków o ukaranie skierowanych do sądu. W ciągu tego krótkiego okresu nałożono 1174 mandaty. Więcej - 1378 interwencji - zakończyło się pouczeniem. Skierowano 95 wniosków o ukaranie do sądu.

Aktualizacja

Warszawa

3 grudnia, już po publikacji tekstu, Komenda Stołeczna przesłała nam dane z Warszawy o reakcjach policji na nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczek. W kolejnych tygodniach od 2 sierpnia do 17 października tygodniowo wystawiano od 115 do 232 mandatów. Znacznie więcej - 365 - wystawiono od 18 do 24 października. Kolejny tydzień to już ponad dwukrotnie więcej kar pieniężnych - 757. W następnych wystawiano co najmniej 650 mandatów.

Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczek
Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczekLiczba mandatów za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczekKonkret24 | Komenda Stołeczna Policji

W każdym z analizowanych tygodni stołeczna policja częściej pouczała, niż wystawiała mandaty. Najwięcej pouczeń było od 25 do 31 października - 1917, najmniej od 9 do 15 sierpnia - 826. W całym omawianym okresie skierowano do sądu 173 wnioski o ukaranie.

Województwo lubelskie

Również 3 grudnia otrzymaliśmy dane z województwa lubelskiego od KWP w Lublinie. W kolejnych tygodniach do od 2 sierpnia do 26 września wystawiano tam najwięcej ponad 300 mandatów za niezasłanianie ust i nosa maseczką. Wzrost liczby kar zauważalny jest już od połowy września.

Województwo lubelskie. Liczba mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń pandemicznychKWP Lublin

Od 27 września do 3 października wystawiono 497 mandatów, a w kolejnych tygodniach odpowiednio 643, 657 i 1086. Od drugiej połowy października liczba kar finansowych była tygodniowo na poziomie 900-1000.

Autor: Krzysztof Jabłonowski / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl

Pozostałe wiadomości

Ponad milionowe zasięgi generuje w polskiej sieci przekaz, że od początku lipca nie będzie można w Niemczech w weekendy jeździć samochodami osobowymi. Powodem ma być troska o środowisko. Uspokajamy: nie ma takich planów.

W Niemczech od lipca "całkowity zakaz jazdy w weekendy"? To "nieuzasadnione obawy"

W Niemczech od lipca "całkowity zakaz jazdy w weekendy"? To "nieuzasadnione obawy"

Źródło:
Konkret24

Czy Amerykański Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi od osób zaszczepionych przeciw COVID-19? Taką teorię, na podstawie pytań z formularza tej organizacji, wysnuli polscy internauci. Kwestionariusz jest prawdziwy, teoria już nie.

Amerykański Czerwony Krzyż "odmawia przyjmowania krwi" od zaszczepionych? Nie

Amerykański Czerwony Krzyż "odmawia przyjmowania krwi" od zaszczepionych? Nie

Źródło:
Konkret24

Internauci i serwisy internetowe podają przekaz, że polskie wojsko wysyła pracującym pierwsze powołania - że dostają "pracownicze przydziały mobilizacyjne". Wyjaśniamy, o co chodzi.

Pracownikom wysłano "pierwsze powołania do wojska"? Nie, wyjaśniamy

Pracownikom wysłano "pierwsze powołania do wojska"? Nie, wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Sceptycy pandemii COVID-19 i przeciwnicy wprowadzonych wtedy obostrzeń szerzą ostatnio narrację, jakoby "niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii". Wiele wpisów z taką informacją krąży po Facebooku i w serwisie X. Nie jest to jednak prawda.

"Niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii"? Manipulacja pana profesora

"Niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii"? Manipulacja pana profesora

Źródło:
Konkret24

W sieci pojawiły się dramatyczny zbiór nagrań, rzekomo z potężnej burzy, która przeszła nad Dubajem. Niektóre z nich nie mają jednak nic wspólnego z ostatnimi wydarzeniami. Wyjaśniamy.

Powódź w Dubaju. Huragan i drzewo wyrwane z korzeniami? To nie są nagrania stamtąd

Powódź w Dubaju. Huragan i drzewo wyrwane z korzeniami? To nie są nagrania stamtąd

Źródło:
Konkret24

Posłanka PiS Joanna Lichocka zaalarmowała swoich odbiorców, że we Wrocławiu powstał "ruchomy meczet". W poście nawiązała do kwestii nielegalnych migrantów, Donalda Tuska i Unii Europejskiej. Posłanka mija się z prawdą. Pokazujemy, co rzeczywiście stoi przy Stadionie Olimpijskim w stolicy Dolnego Śląska.

"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

Źródło:
Konkret24

"Głosują, jak im patroni z Niemiec każą", "lista hańby europosłów", "komu podziękować za pakiet migracyjny" - z takimi komentarzami rozsyłane jest w sieci zestawienie mające pokazywać, jak 25 polskich europosłów rzekomo głosowało "w sprawie pakietu migracyjnego". Tylko że grafika zawiera błędy i nie przedstawia, jak rzeczywiście ci europosłowie głosowali. Wyjaśniamy.

"Lista hańby europosłów"? Nie, grafika z błędami. Kto jak głosował w sprawie paktu migracyjnego?

"Lista hańby europosłów"? Nie, grafika z błędami. Kto jak głosował w sprawie paktu migracyjnego?

Źródło:
Konkret24

Według posłanki PiS Marleny Maląg proponowane przez obecny rząd "babciowe" oznacza likwidację programu wprowadzonego przez rząd Zjednoczonej Prawicy. "Znów oszukali?", "będą zabierać?" - pytała była minister rodziny. To manipulacja. Wyjaśniamy, czy rodzice rzeczywiście stracą na nowym świadczeniu.

Maląg: "babciowe" oznacza likwidację rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co pominęła była minister?

Maląg: "babciowe" oznacza likwidację rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co pominęła była minister?

Źródło:
Konkret24

Sugerując się tekstami niektórych serwisów internetowych, polscy internauci gratulują Słowakom, że "odrzucili pakt migracyjny" i piszą, że rząd Donalda Tuska powinien zrobić to samo. Sęk w tym, że Słowacja nic nie odrzuciła, a Polska - i Węgry - przyjmują takie samo stanowisko. Wyjaśniamy, na czym polega rozpowszechniany w internecie manipulacyjny przekaz.

Słowacja "odrzuca unijny pakt migracyjny, a Polska?" Uproszczenie i manipulacja

Słowacja "odrzuca unijny pakt migracyjny, a Polska?" Uproszczenie i manipulacja

Źródło:
Konkret24

Za pomocą treści reklamowych, lecz nieoznaczonych jako płatne, prorosyjska sieć propagandowa rozsyła wśród internautów w Europie treści zniechęcające do pomocy Ukrainie i podważające politykę Unii Europejskiej. W ciągu ostatniego pół roku te przekazy dotarły do co najmniej 38 milionów użytkowników internetu we Francji i Niemczech. 

38 milionów internautów we Francji i Niemczech w zasięgu rosyjskiej operacji propagandowej

38 milionów internautów we Francji i Niemczech w zasięgu rosyjskiej operacji propagandowej

Źródło:
Konkret24

Salon kosmetyczny z eksperymentalną terapią odchudzającą komarami jakoby działał w Gdańsku. Uchodźczyni z Ukrainy, która go prowadziła, miała na tym zarobić ponad milion złotych - wynika z rzekomego materiału stacji Euronews. Rozpowszechniają go w sieci prorosyjskie konta. Jest sfabrykowany.

Terapia odchudzająca komarami, fałszywe dokumenty i Ukrainka z milionem złotych. Nic tu nie jest prawdą

Terapia odchudzająca komarami, fałszywe dokumenty i Ukrainka z milionem złotych. Nic tu nie jest prawdą

Źródło:
Konkret24

W 2023 roku pierwszy raz od trzech lat spadła liczba osób, wobec których zarządzono kontrolę operacyjną. Wśród nich były też inwigilowane Pegasusem. Cały czas jest to jednak więcej niż przed objęciem rządów przez Zjednoczoną Prawicę.

Nie tylko Pegasus. Ile osób służby inwigilowały w 2023 roku?

Nie tylko Pegasus. Ile osób służby inwigilowały w 2023 roku?

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński, motywując członków Prawa i Sprawiedliwości do pracy przed drugą turą wyborów samorządowych, przekonywał ich, że partia ma teraz więcej kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast niż w 2018 roku. Nie ma jednak racji.

Kaczyński o kandydatach PiS w drugiej turze: "więcej niż przedtem". Nie, dużo mniej

Kaczyński o kandydatach PiS w drugiej turze: "więcej niż przedtem". Nie, dużo mniej

Źródło:
Konkret24

Nowy warszawski radny PiS, a wcześniej wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński postanowił uczcić Święto Chrztu Polski wpisem w mediach społecznościowych. Jednak swój post na ten temat zilustrował grafiką przedstawiającą chrzest nie Mieszka I, tylko innego władcy. 

Bocheński uczcił Święto Chrztu Polski. "Douczy się pan z okresu średniowiecza" 

Bocheński uczcił Święto Chrztu Polski. "Douczy się pan z okresu średniowiecza" 

Źródło:
Konkret24

Jordańska księżniczka Salma miała "osobiście strącić" sześć irańskich dronów skierowanych na Izrael, Iran zrobił Izraelowi "małe Drezno", a jeden z dronów zawisł na kablach elektrycznych... - tego typu informacje o ataku na Izrael rozchodzą się w polskich mediach społecznościowych. Są niepotwierdzone i fałszywe, oparte na starych zdjęciach i nagraniach.

Drony "strąciła jordańska księżniczka", a jeden "zaplątał się w kable". Fejki o ataku Iranu na Izrael

Drony "strąciła jordańska księżniczka", a jeden "zaplątał się w kable". Fejki o ataku Iranu na Izrael

Źródło:
Konkret24

Portal rzekomo z Londynu, a teksty publikowane po rosyjsku. Film wideo mający być dowodem, tylko że już skasowany, a bohater zniknął. Oto jak historia o rzekomym zakupie rezydencji króla Karola przez Ołenę Zełenską powiela schemat prokremlowskiej dezinformacji.

Zełenski "nabywa byłą rezydencję króla Karola"? Rosyjski schemat dezinformacji

Zełenski "nabywa byłą rezydencję króla Karola"? Rosyjski schemat dezinformacji

Źródło:
Konkret24, Snopes

Poseł PiS Sebastian Kaleta straszy, że według projektu nowelizacji Kodeksu karnego, jeśli publicznie "sprzeciwisz się tęczowym piątkom w szkole twojego dziecka", to "może się tobą z urzędu zająć prokurator". Podobnie ma rzekomo być wówczas, gdy ktoś powie, że "są tylko dwie płcie". Prawnicy tłumaczą, na czym polega manipulacja posła PiS.

Kaleta o nowelizacji Kodeksu karnego: "lewacka cenzura". Wyjaśniamy, jak manipuluje

Kaleta o nowelizacji Kodeksu karnego: "lewacka cenzura". Wyjaśniamy, jak manipuluje

Źródło:
Konkret24

Według popularnego wpisu uczniowie rzekomo są uczeni, że Ukraina jako państwo istniała już w XVI wieku. Dowodem ma być zdjęcie mapy ze szkolnego atlasu. Z tej mapy to nie wynika, co wyjaśnia wydawnictwo i eksperci.

"Ukraina jako państwo istniała już w XVI wieku"? Sprawdzamy, co wynika z mapy w szkolnym atlasie

"Ukraina jako państwo istniała już w XVI wieku"? Sprawdzamy, co wynika z mapy w szkolnym atlasie

Źródło:
Konkret24

Donald Tusk rzekomo trafił do czołówki rankingu najbogatszych Polaków - tak wynika z krążącego w mediach społecznościowych zrzutu ekranu. Oburzeni internauci pytają, skąd premier ma tyle pieniędzy. Jednak to fake news.

Donald Tusk "w czołówce najbogatszych Polaków"? Nieprawda

Donald Tusk "w czołówce najbogatszych Polaków"? Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Ponad połowa Polaków wie, że celem fake newsów i teorii spiskowych jest manipulowanie opinią publiczną i realizowanie politycznych interesów. Mimo to ulegają tym manipulacjom. Jak wynika z najnowszego raportu "Dezinformacja oczami Polaków", co trzeci Polak wierzy, że zaplanowano już kolejną pandemię. Niemal co trzeci - że w Smoleńsku doszło do zamachu. Jedna piąta uważa, że skoro pada śnieg, to żadnego ocieplenia klimatu nie ma.

Polacy vs dezinformacja. W jakie fałsze wierzymy, komu ufamy, czego się boimy

Polacy vs dezinformacja. W jakie fałsze wierzymy, komu ufamy, czego się boimy

Źródło:
Konkret24

Nie sądzę, żeby prokuratura mogła tak bezczelnie kłamać - to reakcja Antoniego Macierewicza na informacje, że prokuratura nie znalazła dowodów na wybuch w polskim samolocie, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Bo na rzekomym wybuchu, do którego miało dojść w tupolewie, Macierewicz i PiS budowali przez lata swoje kłamstwo smoleńskie. Oto jego główne założenia.

10 fałszów Macierewicza. Jak zbudowano smoleński mit

10 fałszów Macierewicza. Jak zbudowano smoleński mit

Źródło:
Konkret24, "Czarno na białym" TVN24

Kobiety czekają na zmianę prawa, a koalicja rządząca dyskutuje zarówno o terminie procedowania czterech projektów ustaw w sprawie aborcji, jak też jego formie. Wyjaśniamy, o jakich projektach mowa, co w nich zaproponowano, jaka musi być ścieżka legislacyjna i dlaczego różna.

"Kodeksowe" i "niekodeksowe". Cztery projekty ustaw dotyczących aborcji

"Kodeksowe" i "niekodeksowe". Cztery projekty ustaw dotyczących aborcji

Źródło:
Konkret24