Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej

W 2021 roku Wojska Obrony Terytorialnej liczyły 32 tys. żołnierzy, na 2023 przewiduje się wzrost tej liczny do 55 700 tys. Żołnierze WOT pełnią służbę na obszarze swojego zamieszkania, a ich głównym zadaniem jest ochrona i wspieranie miejscowej ludności w czasie pokoju, np. podczas klęsk żywiołowych, oraz wojny – działania militarne. Choć służba pełniona jest zazwyczaj w czasie wolnym od pracy, wiele przepisów chroni prawa zarówno pracodawcy, jak i żołnierza WOT. 

Na granicy służby postawione są w stan najwyższej gotowości. Na miejscu jest około 15 tysięcy funkcjonariuszy. Na granicy polskiej straży pomagają żołnierze - między innymi z 16. dywizji zmechanizowanej i 18. tak zwanej Żelaznej Dywizji. Są też terytorialsi w ramach operacji Silne Wsparcie. Aleksandra Kąkol.