"Bodnar powinien zrzec się mandatu"? Manipulacyjny przekaz Suwerennej Polski

Źródło:
Konkret24
Adam Bodnar ministrem sprawiedliwości
Adam Bodnar ministrem sprawiedliwościTVN24
wideo 2/7
Adam Bodnar ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnymTVN24

Politycy Suwerennej Polski zarzucają obecnemu ministrowi sprawiedliwości, że "przejmując postępowania" i "wykonując czynności prokuratorskie", powinien oddać senatorski mandat. Nie dodają, że sami stworzyli ustawę, na podstawie której działa Adam Bodnar. I że sami, będąc u władzy, podobne działania Zbigniewa Ziobry tłumaczyli jako "realizowanie zadań wyznaczonych w konstytucji".

Marcin Romanowski, poseł Suwerennej Polski i były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, napisał w poście na platformie X 5 stycznia długi wywód o tym, że "od ponad tygodnia Adam Bodnar wstąpił w obowiązki prokuratora, przejmując osobiście szereg postępowań w dwóch różnych jednostkach prokuratury". "Adam Bodnar na podstawie art. 9 par. 2 ustawy - Prawo o prokuraturze przejął w ostatnich dniach postępowania prowadzone w Prokuraturze Okręgowej oraz Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Dotyczyły spraw cywilnoprawnych, wniosków o zabezpieczenie roszczeń o niewpisywanie zmian w statuach spółek mediów publicznych i skierowania przez prokuraturę powództw o stwierdzenie nieważności uchwał walnego zgromadzenia spółek prawa handlowego publicznej radiofonii i telewizji" – pisał poseł. Dlatego jego zdaniem Adam Bodnar "powinien zrzec się mandatu senatorskiego, gdyż łączenie go z funkcją prokuratora w rozumieniu ustawy jest prawnie niedopuszczalne". Poseł przywołał art. 103 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 108 konstytucji.

Nie był to pierwszy głos na ten temat. Od końca 2023 roku politycy PiS i Suwerennej Polski szerzą publiczny przekaz, jakoby Adam Bodnar naruszał prawo. 31 grudnia 2023 roku na konferencji prasowej poseł Romanowski też powoływał się na art. 103 konstytucji, który stanowi m.in., że prokurator nie może być parlamentarzystą. Romanowski przekonywał, że nigdy w historii polskiego parlamentaryzmu nie zdarzyło się by minister sprawiedliwości wykonujący jednocześnie obowiązki prokuratora generalnego "podejmował osobiście czynności, przejmował sprawy". Jego zdaniem jeśli doszło do takiej sytuacji w przypadku Adama Bodnara, to jest to albo naruszenie art. 231 Kodeksu karnego mówiącego o przekroczeniu uprawień, albo jest to sytuacja skutkująca wygaszeniem mandatu senatorskiego.

Podobny przekaz rozpowszechniali (krytykując Bodnara) na platformie X inni byli wiceministrowie sprawiedliwości z Suwerennej Polski, a obecni posłowie z listy PiS Marcin Warchoł i Sebastian Kaleta. Zaś europosłanka PiS Beata Szydło napisała 2 stycznia w serwisie X: "Zgodnie z Konstytucją RP posłowie i senatorowie nie mogą pełnić obowiązków prokuratorskich. Adam Bodnar publicznie ogłosił, że osobiście przejął kilka spraw. Oznacza to, że jego działania stoją w sprzeczności z Konstytucją RP".

Gdy w serwisie X poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej wytknął Romanowskiemu, że był przez cztery lata wiceministrem "u ministra, prokuratora i prezesa partii" Zbigniewa Ziobry ("Hipokryzja level hard!" – napisał), Romanowski ripostował: "Zbigniew Ziobro w przeciwieństwie do Adama Bodnara nigdy nie wykonywał czynności prokuratorskich, osobiście przejmując prowadzenie postępowania. To zasadnicza różnica. Gdyby to zrobił również powinien zrzec się mandatu".

Pod tym wpisem Romanowskiego internauci dopytywali o Ziobrę: "A jako kto składał wnioski o kasację?"; "Ziobro non stop wykonywał czynności prokuratora, wtedy jakoś to wam nie przeszkadzało"; "Był prokuratorem, ale się nie cieszył".

U źródeł obecnego przekazu Suwerennej Polski zarzucającej ministrowi sprawiedliwości "przejmowanie postępowań" i "wykonywanie czynności prokuratorskich" leży… zmieniona za rządów Zjednoczonej Prawicy ustawa o prokuraturze, która dała Zbigniewowi Ziobrze szerokie uprawnienia. Prawnicy obserwujący narrację obecnej opozycji tłumaczą w rozmowie z Konkret24, dlaczego jest ona fałszywa – ale też, dlaczego prawo należy jednak zmienić.

1. "Czynności prokuratorskie"? Słowo wytrych

Zbigniew Ziobro funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w kolejnych rządach Zjednoczonej Prawicy pełnił w latach 2016-2023. W tym samym czasie był posłem Suwerennej Polski. Czyli – co ważne, biorąc pod uwagę post Beaty Szydło - łączył mandat parlamentarzysty z "obowiązkami prokuratorskimi", ponieważ jako prokurator generalny takie obowiązki przecież miał.

Przy czym posłowie PiS używają zamiennie sformułowania "obowiązki prokuratorskie" i "czynności prokuratorskie". Żadne przepisy prawne nie wyszczególniają jednak, co wchodzi w zakres takich czynności. To zwyczajowa nazwa wszystkich czynności, które leżą w gestii prokuratora, opisane w odpowiednich przepisach, np. wydanie postanowienia o wszczęciu postanowienia, czy przedstawieniu zarzutów, zarządzenie oględzin miejsca wypadku, przeprowadzenie dowodu z dokumentów itp.

Potwierdza ta prokurator Mariusz Krasoń ze stowarzyszenia Lex Super Omnia: - Nie ma nigdzie w prawie definicji, czym dokładnie są czynności prokuratorskie. I dodaje: - Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny wielokrotnie wydawał polecenia w sprawach karnych.

2. Prawnicy: Ziobro wykonywał czynności prokuratorskie

Prawnicy, z którymi Konkret24 konsultował rozpowszechniany teraz przekaz PiS, nie mają wątpliwości, że Ziobro - jednocześnie poseł, prokurator generalny i minister sprawiedliwości - wykonywał czynności prokuratorskie. - Argument posła Romanowskiego o osobistym prowadzeniu postępowania nie ma tu nic do rzeczy - ocenia dr Wojciech Górowski, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I wymienia, jakie czynności prokuratorskie wykonywał Zbigniew Ziobro: -składanie kasacji; -składanie skarg nadzwyczajnych; -występowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Artykuł 13 par. 1 ustawy Prawo o prokuraturze stanowi: "Prokurator Generalny kieruje działalnością prokuratury osobiście lub za pośrednictwem Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia". Przykładowe czynności prokuratorskie, które Zbigniewa Ziobro – jako poseł, a jednocześnie prokurator generalny i minister sprawiedliwości - wykonywał, to: - wydanie polecenia w 2018 roku wszczęcia śledztwa w sprawie skazania Krzysztofa Komedy; - wydanie polecenia w 2020 roku wszczęcia postępowania karnego wobec osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy policji; - wydanie polecenia w 2020 roku prokuratorowi krajowemu objęcie osobistym nadzorem śledztwa w sprawie rakiety, która spadła w Przewodowie i śmierci dwóch osób; - wydanie w 2020 roku podległym prokuratorom polecenia objęcie nadzorem prowadzonych postępowań w związku z protestami Strajku Kobiet przed kościołami i w ich wnętrzach; - wydanie w 2022 roku polecenia "natychmiastowego umorzenia postępowania" w sprawie rodziny z Poznania, która odparła atak włamywacza; - wydanie w 2023 roku polecenia upublicznienia wizerunku sprawcy tragicznego wypadku na autostradzie A1 (potem pełnomocnik sprawcy Sebastian M. oświadczył, że z uwagi na osobiste zaangażowanie ministra sprawiedliwości trudno liczyć na uczciwy i sprawiedliwy proces w tym kraju); - podpisanie wniosku o ekstradycję Sebastiana M.; - wydanie w 2023 roku polecenia prokuratorowi regionalnemu przeprowadzenia "bardzo intensywnych czynności śledczych" w sprawie afery nazwanej Pandora Gate (twórcy internetowi, zostali oskarżeni o przemocowe zachowania wobec nastolatek poniżej i młodych kobiet; inni mieli dopuszczać się przemocy psychicznej i wykorzystywania swoich partnerek, które miały ponad 15 lat); - skierowanie w 2023 roku dwóch skarg nadzwyczajnych dotyczących umów kredytowych indeksowanych kursem franka szwajcarskiego; - uwzględnienie w 2023 roku wniosku o przerwę w odbywaniu kary więzienia przez 21-letnią Marikę, która została prawomocnie skazana za usiłowanie rozboju o charakterze chuligańskim. "Na tym polega moje uprawnienie jako Prokuratora Generalnego, że mogę – mimo wyroku sądowego – w pewnych sytuacjach wypuścić osobę na wolność" - mówił wówczas. Wsparł też wniosek do prezydenta o ułaskawienie (do którego Andrzej Duda się przychylił). W związku z tą sprawą odwołał zastępczynię prokuratora rejonowego w Poznaniu.

O tym, jak duży wpływ miał poseł Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości na niektóre procesy, opowiadał reportaż Marty Gordziewicz "Państwo Ziobry" wyemitowany w "Czarno na białym" w TVN24. Ujawnił niestandardowe zaangażowanie i zachowanie podlegających Ziobrze jednostek prokuratury w sprawie lekarki Wandy Cabali.

Była przyjaciółką rodziny Ziobrów, leczyła Jerzego Ziobrę - ojca Zbigniewa, który zmarł w 2006 roku. Ostatecznie w grudniu 2023 roku została prawomocnie oczyszczona ze wszystkich zarzutów - jednak w 2016 roku, czyli po 10 latach od śmierci Jerzego Ziobry i miesiąc po tym, jak jego syn Zbigniew został prokuratorem generalnym, bezpośrednio podlegająca mu Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie Cabali. Ta sama prokuratura pod koniec 2016 roku postawiła jej zarzuty. Potem śledztwo zostało przekazane Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, która w 2017 roku skierowała do sądu akt oskarżenia. Lekarka została oskarżona o sfałszowanie dokumentacji medycznej i wyłudzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia kwoty 30,24 zł za wizytę w jej gabinecie Jerzego Ziobry, która według śledczych się nie odbyła. "Nie widziałem przez wszystkie lata swojej pracy, żeby przy tej randze zarzutów zaangażować najwyższej rangi Prokuraturę Krajową i Prokuraturę Regionalną" - komentował adwokat Cabali Marcin Kosiorkiewicz. Gdy zaczął bronić lekarkę, nagle wszystkie jego sprawy cywilne związane z nieruchomościami były sprawdzane przez różne prokuratury z różnych miejscowości. "Trudno mi tego nie postrzegać jako skoordynowaną akcję. To wyglądało jakby rozpisana gra na role" - komentował.

Na przykład żona Jerzego Ziobry - Krystyna Kornicka-Ziobro - wniosła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę przeciwko Polsce skarżąc się na zaniedbania lekarzy i nierzetelną pracę prokuratury. Zgodnie z przepisami odpowiedź na skargę w imieniu rządu powinno wysłać Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A w reportażu zobaczyliśmy, jak to Ministerstwo Sprawiedliwości usiłuje wpłynąć na to, by to ono sporządziło odpowiedź. Gdy to się nie udaje, w ostatnim możliwym dniu (wcześniej było ponaglane przez MSZ), zastępca Zbigniewa Ziobry Łukasz Piebiak przesyła do MSZ propozycję krótkiego stanowiska rządowego, którego formuła - jak sam napisał - w ocenie ministra Ziobry jest najbardziej właściwa z uwagi na wniesioną skargę. Zdaniem występujących w reportażu Gordziewicz prawników propozycja stanowiska była jednak korzystna dla Krystyny Kornickiej-Ziobro, a nie dla polskiego państwa. Ostatecznie MSZ przesłał obszerną odpowiedź na skargę, a Kornicka-Ziobro prawomocnie sprawę przegrała.

Politycy Suwerennej Polski zarzucają Adamowi Bodnarowi, że "przejmuje postępowania", a Ziobro tak nigdy nie robił. Podstawą działania obecnego ministra sprawiedliwości jest art. 9 ust. 2 ustawy o prokuraturze. Brzmi on następująco:

Prokurator przełożony może przejmować sprawy prowadzone przez prokuratorów podległych i wykonywać ich czynności, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości o to, czy Zbigniew Ziobro podejmował czynności na podstawie tego przepisu. Resort nam odpisał, że pytania prześle do Prokuratury Krajowej. A 11 stycznia poinformował nas, że Prokuratura Krajowa "nie ma takich danych zebranych i że potrzebna byłaby kwerenda". Wniosek: na razie nawet Prokuratura Krajowa nie wie, czy Ziobro jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny nigdy "osobiście nie przejął prowadzenia postępowania".

Przede wszystkim nie można jednak zapominać – także w świetle tego, co opisaliśmy wyżej – jak Zbigniew Ziobro podporządkował sobie prokuraturę i jak upolitycznił jej struktury. Prokuratorskie stowarzyszenie Lex Super Omnia pisało w raporcie w 2020 roku o: "awansach dla wybranych, orce dla prokuratorskich 'dołów' i nagrodach dla wierchuszki, upolitycznieniu wzmożonym przez konflikt Ziobry z premierem". W grudniu 2023 roku Fundacja Batorego oceniała: "Prokurator Generalny dokonał weryfikacji prokuratorów w związku z pozorną likwidacją Prokuratury Generalnej oraz prokuratur apelacyjnych, dowolnie kształtując kadrę orzeczniczą poszczególnych jednostek poprzez delegowanie prokuratorów, czy też ich awansowanie, niezależnie od spełniania przez nich kryteriów ustawowych. Dodatkowo degradując na początku urzędowania ponad setkę doświadczonych prokuratorów 'sterroryzował' pozostałych z nich, tak aby łatwiej było nimi zarządzać. Okienko transferowe otworzyło się natomiast dla nowo awansowanych, najczęściej z krótkim stażem na niższych szczeblach, którzy od razu trafili na same szczyty". Bardzo ważnym elementem polityki kadrowej stała się możliwość przydzielania nagród finansowych zaufanym prokuratorom służącym 'dobrej zmianie'. Oczywiście bez upubliczniania przesłanek hojnego ich obdarowywania".

CZYTAJ TEŻ: Tyle zarobił Barski w Prokuraturze Krajowej

Dlatego narracji posłów Suwerennej Polski nie można przyjmować w oderwaniu od rzeczywistości ostatnich ośmiu lat. Krzysztof Izdebski z Open Spending EU Coalition i ekspert Fundacji Batorego podkreśla, że minister Ziobro bardzo się angażował i ingerował w postępowania. - Nawet jeśli ich formalnie "nie przejmował' - mówi w rozmowie z Konkret24. Tak samo sprawę widzi prof. Maciej Gutowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Minister Ziobro poprzez wydawanie poleceń ingerował w postępowania także o znaczeniu politycznym - ocenia. Zauważa, że nie musiały być to przejęcia postępować, bo zwykłe polecenia wystarczały, albo nawet polecenia nieformalne w myśl starej reguły, że podwładny wie co robić, nawet gdy formalnie jego zwierzchnik mu nie wydał pisemnego polecenia.

Ziobro wypuścił z więzienia 24-letnią Marikę, akt nie ma w sądzie. Analiza dziennikarza TVN24
Ziobro wypuścił z więzienia 24-letnią Marikę, akt nie ma w sądzie. Analiza dziennikarza TVN24TVN24

3. Fałszywa narracja zbudowana na słowie "przejął"

W grudniu 2023 roku minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o zmianie władz w mediach publicznych. Zdaniem opozycji zrobił to bezprawnie. Sienkiewicz złożył wnioski do warszawskiego Sądu Rejonowego o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) odpowiednich zmian odnośnie do Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. To od sądu, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, należy decyzja, czy wnioski ministra przyjąć i dokonać odpowiednich zmian w KRS, czy też ich nie uwzględnić. Część wniosków już sądy odrzuciły. Warto podkreślić, że są to postępowania cywilne, a nie karne.

27 grudnia do wyżej wymienionych postępowań przed stołecznym sądem przystąpił prokurator regionalny w Warszawie. Tym samym stał się uczestnikiem postępowania. Tę funkcję pełni obecnie Jakub Romelczyk. "Gazeta Wyborcza" pisała pod koniec listopada 2023 roku, że jest rozważany na stanowisko prokuratora regionalnego. "Za Ziobry zrobił błyskawiczną karierę. W 2016 roku był jeszcze prokuratorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów" - informował dziennik.

Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej Aleksandra Skrzyniarz poinformowała nas, że jej prokuratura "skierowała do warszawskich sądów gospodarczych szereg pism procesowych [w tym o zabezpieczenie] w związku ze złożonymi wnioskami o wpisanie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek będących nadawcami publicznymi". Prokuratura złożyła do sądu także wnioski przeciwne względem wniosków ministra Sienkiewicza. Zawnioskowała bowiem o odmowę wpisania do rejestru nowych władz mediów publicznych. Zdaniem prokuratury zmiany te były bezprawne. Wówczas to minister Bodnar podjął działania nadzorcze w tych sprawach i zwrócił się o akta. Po zapoznaniu się z nimi, 29 grudnia przejął postępowanie od prokuratora regionalnego, powołując się na cytowany wyżej art. 9 par. 2 ustawy o prokuraturze. Jego pismo dotarło do Prokuratury Regionalnej 3 stycznia 2024 roku. Bodnar wydał polecenie prokuratorowi krajowemu wycofania złożonych przez prokuratora regionalnego wniosków.

"W żadnej ze spraw prokurator generalny nie podjął osobiście żadnych czynności prokuratorskich" - zastrzegł w przesłanej nam odpowiedzi wydział prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreślono, że działania Bodnara były podyktowane interesem społecznym. "Sprawy z zakresu prawa cywilnego lub administracyjnego, gdzie prokurator występuje jako podmiot na prawach strony i dokonuje czynności postulatywnych, są tymi sprawami, które mogą znaleźć się w gestii Prokuratora Generalnego, analogicznie jako składanie kasacji, skargi do Trybunału Konstytucyjnego lub skargi nadzwyczajnej. W żadnym wypadku nie oznacza to ingerencji Prokuratora Generalnego w niezależność działania prokuratorów prowadzących postępowania prokuratorskie" - czytamy w przesłanej odpowiedzi.

Bodnar pod koniec grudnia 2023 roku w Radiu Zet podkreślał, że nie ma żadnego uprawnienia do przejmowania śledztw w sprawach karnych. "Co innego jest, jeśli chodzi o sprawy cywilne, bo prokurator okręgowy i regionalny są bardzo zaangażowani w to postępowanie rejestrowe. W tym zakresie - moim zdaniem - decyzje może podejmować prokurator generalny, ponieważ to jest pytanie, w jakim zakresie prokurator w postępowaniu cywilnym, czyli prywatnym realizuje interes społeczny. Uważam, że moje zadanie to jest realizować uchwałę Sejmu" - mówił.

Mariusz Krasoń, prokurator ze stowarzyszenia Lex Super Omnia, tłumaczy, że przejęcie sprawy oznacza wyłączenie organu z prowadzenia danej sprawy. Nie zgadza się z oceną działania Bodnara dokonaną przez polityków Suwerennej Polski. - Przejęcie sprawy nie jest równoznaczne z osobistym przejęciem. Ponadto nie jest czynnością prokuratorską, procesową tylko administracyjną - uważa. Podkreśla, że gdyby w tych postępowaniach rejestrowych Adam Bodnar złożył jakiś wniosek, bądź pojawił się w sądzie i przedstawiał stanowisko, wówczas byłby problem.

Doktor Wojciech Górowski z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa z kolei, że przejęcie postępowania jest czynnością prokuratorską, tylko że: - Prokurator generalny nie będzie jednak podejmować żadnych merytorycznych decyzji. To, jakich wpisów w rejestrze dokonać, będzie wyłączną decyzją sądu po analizie złożonych wniosków.

4. Połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego: to PiS stworzył problem

Profesor Maciej Gutowski, odnosząc się do zarzutów Suwerennej Polski wobec obecnego ministra sprawiedliwości, przestrzega: - Nie dajmy się wprowadzić w fałszywą narrację o tym, że parlamentarzystą może być prokurator, gdy nie wykonuje czynności prokuratorskich, a gdy nie wykonuje - już nie. Podkreśla, że w konstytucji nie ma takiego rozróżnienia. - Jest tam napisane po prostu, że parlamentarzystą nie może być prokurator. I kropka – ocenia. Stąd jego zdaniem ustawa o prokuraturze z 2016 roku mówiąca o tym, że minister sprawiedliwości jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym, nie spełnia konstytucyjnego standardu, ponieważ w typowej sytuacji ministrami są posłowie lub senatorowie.

A źródłem obecnej narracji Suwerennej Polski jest jego zdaniem uchwalona za zarządów Zjednoczonej Prawicy ustawa o prokuraturze z 2016 roku – tam bowiem zapisano, że minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym. To z połączenia tych stanowisk za poprzednich rządów wynikają obecne niejasności interpretacyjne, które wykorzystuje teraz Suwerenna Polska, będąc już w opozycji. Zdaniem prof. Gutowskiego ustawa - łącząc funkcję ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego - jest niekonstytucyjna, bo niemal zawsze ministrami są posłowie czy senatorowie. Tylko że rządzącym przez ostatnie osiem lat to nie przeszkadzało.

Krzysztof Izdebski i dr Górowski zgodnie uważają, że w obecnym stanie prawnym po prostu zarówno Ziobro korzystał, jak i Bodnar korzysta z przysługującym im uprawnień prokuratora generalnego.

– Łączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego może prowadzić do konfliktu interesów, ponieważ różne są spojrzenia z perspektywy prawa i polityki – ocenia prof. Gutowski. - Nie powinniśmy więc teraz toczyć sporów o konkretne czynności prokuratorskie ministra lub ich brak, lecz jak najszybciej zmienić prawo i rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. I problem z głowy. Prokurator generalny ustawowo stoi na straży praworządności. Nie powinien funkcjonować jako obrońca ministrów w rządzie, w którym również jest - uważa.

Prokurator Krasoń śmieje się, że po ośmiu ostatnich latach nagle wiceministrowi Romanowskiemu zaczęło przeszkadzać łączenie mandatu parlamentarnego z funkcją prokuratora generalnego. Podkreśla, że w przeciwieństwie do Ziobry, który ingerował w sprawy karne, Bodnar przejął postępowanie w sprawie cywilnej. Co ciekawe, w przeciwieństwie do pozostałych prawników, z którymi rozmawialiśmy, on podziela opinię, że osoba wykonująca czynności prokuratorskie nie może być parlamentarzystą. Ale nie słyszał, by Bodnar jakąś czynność prokuratorską przeprowadził.

03.03.2016 | Od piątku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie znów równocześnie prokuratorem generalnym
3.03.2016 | Od piątku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie znów równocześnie prokuratorem generalnym3.03. | Prokurator generalny wraca pod jurysdykcję ministerstwa sprawiedliwości; zmiany te mają przywrócić Polakom wiarę i zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, dać poczucie, że państwo należycie wywiązuje się z obowiązku dbania o bezpieczeństwo - powiedziała w czwartek premier Beata Szydło na konferencji dotyczącej połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.tvn24

5. Jak Suwerenna Polska broniła działań prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, czyli kto ma krótką pamięć

Na ten sam przepis konstytucji, na który się teraz powołuje Suwerenna Polska, krytykując działania Bodnara, powoływali się we wrześniu 2016 roku parlamentarzyści Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz (obecnie posłanka Koalicji Obywatelskiej) i Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha (obecnie wiceminister sprawiedliwości) - krytykując działania Zbigniewa Ziobry.

Wówczas oni przekonywali, że art. 103 konstytucji nie pozwala mu na łączenie funkcji prokuratora generalnego i zasiadania w Sejmie. Tak jak teraz poseł Romanowski złożył wniosek o wygaszenie mandatu Bodnarowi, tak wówczas Gasiuk-Pihowicz i Myrcha złożyli wniosek o wygaszenie mandatu poselskiego Ziobrze. Podkreślali przy tym, że to nowe przepisy ustawy o prokuraturze z 2016 roku dały zbyt duże uprawnienia Ziobrze.

A Ministerstwo Sprawiedliwości – którym kierowali przecież politycy Suwerennej Polski - wówczas argumentowało, że występujący w konstytucji zakaz dotyczy tylko zwykłych prokuratorów, a prokurator generalny nie prowadzi osobiście śledztw ani nie stawia podejrzanym zarzutów, tylko jako członek rządu realizuje zadania wyznaczone w art. 146 konstytucji dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku publicznego.

Teraz, po przejściu do opozycji, politycy Suwerennej Polski zdają się o tym nie pamiętać.

17 stycznia 2024 roku wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek w Radiu Zet zapowiedział rozdzielenie obu funkcji: "W najbliższych dniach pokażemy jako Ministerstwo Sprawiedliwości założenia do projektu ustawy rozdzielającej prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, bo tego wymaga od nas program wyborczy, jak i obywatele. To kwestia dni".

Autorka/Autor:

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości

Pseudoekologiczne, palą się całą dobę - twierdzą przeciwnicy samochodów elektrycznych. Auta te stały się tematem politycznych kampanii oraz antyunijnych i antyklimatycznych narracji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ironizował ostatnio, że elektryk "się bardzo ładnie pali, intensywnie". Ile jest prawdy, a ile fałszu w takich tezach? Wyjaśniamy.

"Palą się 24 godziny", "częściej niż spalinowe". Prawda i fałsz o samochodach elektrycznych

"Palą się 24 godziny", "częściej niż spalinowe". Prawda i fałsz o samochodach elektrycznych

Źródło:
Konkret24

Krytyka Zielonego Ładu należy do głównych tematów kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkaniu z wyborcami Jarosław Kaczyński oświadczył, że Donald Tusk "w parę dni po chwili, kiedy został premierem", mógł na Radzie Europejskiej odrzucić Zielony Ład. Tylko że wówczas - w grudniu 2023 roku - Rada nie zajmowała się tym tematem. Poza tym Zielonego Ładu nie można po prostu "odrzucić" jedną decyzją. Wyjaśniamy.

Kaczyński: Tusk mógł "odrzucić Zielony Ład". Jedna wypowiedź, dwie nieprawdy

Kaczyński: Tusk mógł "odrzucić Zielony Ład". Jedna wypowiedź, dwie nieprawdy

Źródło:
Konkret24

"Nielegalny uzurpator", "dyktator" - tak od kilku tygodni nazywany jest Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Ukraiński przywódca rzekomo "zakazał wyborów" i "nie jest już prezydentem". Ta narracja ma zrodzić pytanie, kto teraz będzie prezydentem Ukrainy. Jednak cały ten dezinformacyjny przekaz jest spójny ze stanowiskiem Kremla. Wyjaśniamy, co w nim pominięto.

Zełenski "uzurpatorem", bo zakończył kadencję? To rosyjska dezinformacja

Zełenski "uzurpatorem", bo zakończył kadencję? To rosyjska dezinformacja

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS wykorzystują zarządzenie prezydenta Warszawy, dotyczące między innymi symboli religijnych w urzędzie miasta, do szerzenia partyjnego przekazu o "piłowaniu katolików". Tylko że bazą do tej frazy jest zmanipulowana przez nich wypowiedź polityka PO Sławomira Nitrasa. Dotyczyła bowiem czego innego. Przypominamy.

"Piłowanie katolików". Partyjny przekaz na zmanipulowanym cytacie

"Piłowanie katolików". Partyjny przekaz na zmanipulowanym cytacie

Źródło:
Konkret24

Według polityków Prawa i Sprawiedliwości zarządzone przez prezydenta Warszawy w urzędzie miasta standardy równego traktowania - dotyczące między innymi symboli religijnych - są sprzeczne z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2011 roku. Nie jest to prawdą. Wyjaśniamy, czego dotyczył ten wyrok.

Zakaz krzyży w urzędach "przeciwny orzecznictwu trybunałów europejskich"? Nieprawda

Zakaz krzyży w urzędach "przeciwny orzecznictwu trybunałów europejskich"? Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Według Jarosława Kaczyńskiego już w 2018 roku Mateusz Morawiecki odniósł "pełne zwycięstwo" w sprawie paktu migracyjnego na jednym z unijnych szczytów. Teraz zaś "to zostało odrzucone", a obecny sprzeciw Polski i Donalda Tuska nic nie znaczy. Wyjaśniamy, co ustalono przed sześcioma lat i jaka była ranga tych ustaleń.

Kaczyński o "pełnym zwycięstwie" Morawieckiego w sprawie paktu migracyjnego. Sprawdzamy

Kaczyński o "pełnym zwycięstwie" Morawieckiego w sprawie paktu migracyjnego. Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w mediach społecznościowych generują posty z informacją, jakoby niemiecka polityk AfD została skazana za udostępnienie statystyk dotyczących napaści na tle seksualnym popełnianych przez afgańskich imigrantów. Przekaz ten rozpowszechnia między innymi poseł Konfederacji. Ale to nieprawda. Wyrok niemieckiego sądu dotyczył czego innego.

Berkowicz: niemiecka polityk "skazana za opublikowanie statystyk" o imigrantach. Nie, za co innego

Berkowicz: niemiecka polityk "skazana za opublikowanie statystyk" o imigrantach. Nie, za co innego

Źródło:
Konkret24

"Jestem przeciwko robalom" - oświadczyła podczas wywiadu w radiu Beata Kempa. I utrzymywała, że w europarlamencie głosowała przeciwko unijnej strategii białkowej, czyli przeciwko "dodawaniu robaków do produktów spożywczych". Sprawdziliśmy. To nieprawda.

Beata Kempa: nie głosowałam "za dodawaniem robaków do produktów". Głosowała

Beata Kempa: nie głosowałam "za dodawaniem robaków do produktów". Głosowała

Źródło:
Konkret24

Decyzja władz Warszawy o zakazie symboli religijnych w urzędzie miasta wzbudza kontrowersje, dyskusje w sieci, zarzuty ze strony polityków oraz reakcję Archidiecezji Warszawskiej. Ratusz oskarżono o dyskryminację i łamanie prawa - przede wszystkim konstytucji. Czy rozporządzenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego jest dyskryminujące i niezgodne z prawem? Prawnicy wyjaśniają.

"Dyskryminacja", "łamanie konstytucji"? Zakaz krzyży w urzędzie a polskie prawo

"Dyskryminacja", "łamanie konstytucji"? Zakaz krzyży w urzędzie a polskie prawo

Źródło:
Konkert24

Były minister sprawiedliwości Marcin Warchoł wypomniał obecnie rządzącym, że chcą oskładkować umowy o dzieło. Tymczasem oskładkowanie umów śmieciowych pojawiło się w Krajowym Planie Odbudowy przyjętym przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Oskładkowanie umów o dzieło. Warchoł krytykuje rząd, a to pomysł... PiS

Oskładkowanie umów o dzieło. Warchoł krytykuje rząd, a to pomysł... PiS

Źródło:
Konkret24

Były prezes TVP Jacek Kurski wykorzystał wywiad w Radiu Zet, by przedstawić swoją wizję telewizji publicznej za jego czasów. Mówił więc, że "była obiektywna", "pokazywała prawdę" i "spełniała najwyższe standardy dziennikarskiej rzetelności". Wyjaśniamy, dlaczego te frazy należy włożyć w cudzysłów. I jakie jeszcze nieprawdy wygłosił Kurski.

Kurski o "obiektywnej telewizji", "pokazywaniu prawdy" i "dziennikarskiej rzetelności". Przypomnijmy, jak było

Kurski o "obiektywnej telewizji", "pokazywaniu prawdy" i "dziennikarskiej rzetelności". Przypomnijmy, jak było

Źródło:
Konkret24

Poseł PiS i były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, przy okazji krytyki premiera Donalda Tuska, określił Leszka Moczulskiego jako agenta SB. Trwający niemal 20 lat proces lidera Konfederacji Polski Niepodległej nie rozstrzygnął się na jego niekorzyść, zatem polityk opozycji szerzy nieprawdę.

Cieszyński o Leszku Moczulskim: "agent SB". To nieprawda

Cieszyński o Leszku Moczulskim: "agent SB". To nieprawda

Źródło:
Konkret24

Była premier Beata Szydło oświadczyła w nagranym wystąpieniu, że premier Donald Tusk "nie wie, co nadzoruje" i "opowiada głupoty o likwidacji oddziałów zamiejscowych ABW". Tylko że Tusk nie mówił o oddziałach zamiejscowych, a struktury ABW uszczupliła rzeczywiście Szydło, gdy kierowała rządem.

Szydło do Tuska: "opowiadasz pan głupoty". Wcale nie

Źródło:
Konkret24

Na Białorusi zachowywane są swobody obywatelskie. Łukaszenka działa na rzecz pokoju w Europie. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania pchają teraz Polskę do wojny - takie tezy wygłasza publicznie były polski sędzia Tomasz Szmydt, który poprosił o azyl na Białorusi. Tłumaczymy, jak te jego wystąpienia są zbieżne z prokremlowską propagandą i jaki jest ich cel.

Tomasz Szmydt w machinie propagandy Kremla. "Wielowektorowa operacja"

Tomasz Szmydt w machinie propagandy Kremla. "Wielowektorowa operacja"

Źródło:
Konkret24

"Dziękujemy panie premierze Donaldzie Tusku za najdroższy prąd w Europie!" - piszą internauci w mediach społecznościowych. Reagują w ten sposób na opublikowaną mapę z hurtowymi cenami prądu. Widać na niej, że Polska ma najwyższą cenę energii elektrycznej. Wyjaśniamy, dlaczego nie należy wykorzystywać tej mapy w przekazach o cenach prądu i na czym polega manipulacja z nią związana.

Polska ma "najdroższy prąd w Europie". Co pokazuje ta mapa?

Polska ma "najdroższy prąd w Europie". Co pokazuje ta mapa?

Źródło:
Konkret24

"Co miał na myśli?", "co to za wojska?", "to chyba kamikadze" - zastanawiają się internauci, komentując w mediach społecznościowych wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Siedlcach. Porównał tam kandydujących do Parlamentu Europejskiego polityków Adama Bielana i Jacka Kurskiego do "żołnierzy wojsk jednorazowego przeznaczenia". Sprawdziliśmy, co to znaczy. Wyjaśnienia są różne, jedno dotyczy "źle zaplanowanej przez dowodzącego operacji".

Kaczyński o Bielanie i Kurskim: "wojska jednorazowego przeznaczenia". A co to jest?

Kaczyński o Bielanie i Kurskim: "wojska jednorazowego przeznaczenia". A co to jest?

Źródło:
Konkret24

"Zrezygnowali z członkostwa?" - pytają zdumieni internauci, komentując popularne w sieci nagranie, na którym widać, jak ambasador Izraela przy ONZ niszczy jakieś dokumenty. Zdaniem komentujących ambasador włożył do niszczarki swój identyfikator i kartę do głosowania na forum ONZ. Ale to nieprawda.

"Wstydźcie się!" Co ambasador Izraela włożył do niszczarki?

"Wstydźcie się!" Co ambasador Izraela włożył do niszczarki?

Źródło:
Konkret24

Pokryci tatuażami, prawie nadzy, z włosami w nieładzie i mocnym makijażem pozują na ściance z logo Eurowizji - takie zdjęcie rzekomych uczestników tegorocznego konkursu rozpowszechniają internauci. Piszą o "zatraceniu człowieczeństwa w UE" i "antykulturze". Fotografię jako prawdziwą pokazali też kandydaci PiS do Parlamentu Europejskiego. Tylko że to fake news.

"Antykultura" na Eurowizji? Takiego zespołu nie było

"Antykultura" na Eurowizji? Takiego zespołu nie było

Źródło:
Konkret24

Najwyższe łączne dochody w ubiegłym roku wśród nowych wojewodów wykazał wojewoda lubelski, a największe oszczędności - wojewoda opolska. Co jeszcze zapisali w oświadczeniach majątkowych? Sprawdzamy.

Majątki wojewodów. Który zarobił najwięcej, kto najwięcej zaoszczędził

Majątki wojewodów. Który zarobił najwięcej, kto najwięcej zaoszczędził

Źródło:
Konkret24

Powietrze w paczkach chipsów zostało zakazane przez Unię Europejską - ogłosili internauci w mediach społecznościowych. Rzekomym źródłem ma być unijne rozporządzenie, w którym nie znajdziemy takiego zakazu. Wyjaśniamy.

"Unia Europejska zakazała powietrza w opakowaniach chipsów". Co nie zgadza się w tym przekazie

"Unia Europejska zakazała powietrza w opakowaniach chipsów". Co nie zgadza się w tym przekazie

Źródło:
Konkret24

Pytania internautów, w tym posłanki PiS, wzbudził widok radiowozu polsko-niemieckiego patrolu policji. Niektórzy łączyli jego obecność z piątkowym protestem rolników. To nie był patrol - wyjaśnia policja i tłumaczy, dlaczego pojazd znalazł się w Warszawie.

Polsko-niemiecki patrol w Warszawie. "Czy to początek niemieckiej jurysdykcji w stolicy?" Nie

Polsko-niemiecki patrol w Warszawie. "Czy to początek niemieckiej jurysdykcji w stolicy?" Nie

Źródło:
Konkret24

Rozwija się spór kompetencyjny między rządem a prezydentem. Stronnicy Andrzeja Dudy, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, utrzymują, że jeśli prezydent chce jechać z premierem na szczyt Unii Europejskiej, to zawsze on przewodniczy polskiej delegacji. Tylko że trybunał orzekł akurat odwrotnie.

Spór kompetencyjny. Prezydent "absolutnie szefem delegacji" na szczycie UE?

Spór kompetencyjny. Prezydent "absolutnie szefem delegacji" na szczycie UE?

Źródło:
Konkret24

Rosyjska propaganda używa wiralowego nagrania, by pokazać rzekomą niechęć francuskich pilotów do udziału Francji w wojnie w Ukrainie. Materiał skomentowała nawet rzeczniczka rosyjskiego MSZ. To manipulacja. Chodzi o odpowiednią... perspektywę.

Samoloty "przez pomyłkę namalowały" na niebie flagę Rosji? Wyjaśniamy

Samoloty "przez pomyłkę namalowały" na niebie flagę Rosji? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

"Co jest powodem likwidacji tych studiów?", "likwidatura działa", "Rosja już tu jest" - falę oburzenia w sieci spowodowała informacja o likwidacji Katedry Służb Specjalnych na Akademii Sztuki Wojennej. Powtarzają się pytania o powody zamknięcia jednostki. Wyjaśniamy, na czym polegają zmiany na tej jednej z największych uczelni wojskowych w Polsce.

"Rozmontowują nas", "rozkład Polski". Co się dzieje na Akademii Sztuki Wojennej

"Rozmontowują nas", "rozkład Polski". Co się dzieje na Akademii Sztuki Wojennej

Źródło:
Konkret24

Część polityków obozu rządzącego uważa, że wybory do Parlamentu Europejskiego "stały się szalupą ratunkową" dla niektórych kandydatów. Czy rzeczywiście "można się schować" za immunitetem europosła? Do czasu.

Ucieczka w immunitety? Dlaczego "europarlament nie ochroni"

Ucieczka w immunitety? Dlaczego "europarlament nie ochroni"

Źródło:
Konkret24