Zaszczepieni vs niezaszczepieni: dane o zgonach z COVID-19 dużo mówią


Prawie trzech na czterech zmarłych na COVID-19 Polaków w ostatnim miesiącu czwartej fali nie było zaszczepionych - wynika z analizy danych resortu zdrowia za okres 8 grudnia-10 stycznia. Chociaż zakażały się zarówno osoby zaszczepione, jak i niezaszczepione, to w tej drugiej grupie było więcej młodych.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci

Podczas gdy część polskich internautów - w tym lekarze - cytują w mediach społecznościowych najnowsze dane ze Szwajcarii pokazujące, że wśród zaszczepionych na COVID-19 jest tam dziewięciokrotnie mniejsza śmiertelność po zakażeniu koronawirusem niż wśród niezaszczepionych (a po trzeciej dawce poziom śmiertelności jeszcze spada) - inni internauci rozpowszechniają wybiórcze dane z Polski, pokazując, że u nas szczepienia na COVID-19 nie są skuteczne.

Ta walka przeciwników szczepień na udowadnianie poprzez statystki, że szczepionki nie chronią przed ciężkim COVID-19, trwa w sieci od tygodni. Kilkakrotnie wyjaśnialiśmy, że manipulacja polega na pokazywaniu danych z krótkiego okresu, wybranych grup, bez uwzględniania wieku i trendów. A przede wszystkim: bez analizy śmiertelności na COVID-19 wśród osób, które przyjęły szczepionkę i wśród tych, które jej nie przyjęły. Bo to właśnie - podkreślają eksperci - świadczy o jej skuteczności bądź nie.

Polska u progu piątej fali epidemii. "Około 1/3 pracujących Polaków może być wyłączonych z pracy"
Polska u progu piątej fali epidemii. "Około 1/3 pracujących Polaków może być wyłączonych z pracy"Fakty TVN

Jeden z popularnych postów na Twitterze w tym temacie, oparty na danych Ministerstwa Zdrowia, umieścił 15 stycznia autor konta Jerzy Wasiukiewicz (zebrał ponad 4,2 tys. polubień). A za nim cytował portal tygodnika "Najwyższy Czas!": "Stało się. Bariera przełamana. W Polsce więcej zakażonych wśród w pełni zaszczepionych niż wśród niezaszczepionych w tygodniu od 4 do 10 stycznia 2022 r.".

Pokazujące to dane są rzeczywiście w rządowej bazie Ministerstwa Zdrowia. Lecz są tam też dane o zgonach: otóż wśród 2220 osób zmarłych na COVID-19 w tamtym tygodniu aż 74,5 proc. (1654) było niezaszczepionych. Resort w wyjaśnieniach do danych bazy zastrzega: "Analiza krótkookresowa liczby zakażeń i/lub zgonów w wyniku COVID-19 w podziale na status zaszczepienia nie daje pełnego obrazu ze względu na wykształcanie się odpowiedzi układu odpornościowego, która, zgodnie z stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia, trwa zwykle przez kilka tygodni".

Żeby pokazać, dlaczego z jednej podanej liczby nie należy wyciągać wniosków co do skuteczności szczepień, przeanalizowaliśmy dostępne statystyki z najcięższego miesiąca czwartej fali. Z nich wyłania się zgoła inny obraz, niż kreują sceptycy szczepień.

Wirusolog prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk o kolejnej fali zakażeń: zacznie się gdzieś pod koniec stycznia
Wirusolog prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk o kolejnej fali zakażeń: zacznie się gdzieś pod koniec styczniatvn24

Zgony i zakażenia w miesiącu: zaszczepieni się zakażali, ale umierali znacznie rzadziej

Baza resortu zawiera wszystkie zgony z COVID-19: osób w pełni zaszczepionych oraz niezaszczepionych. Jako w pełni zaszczepioną traktuje się osobę po upływie 14 dni od przyjęcia dwóch dawek szczepionki dwudawkowej (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca) lub szczepionki jednodawkowej (Johnson & Johnson). Jak wynika z tej bazy, ministerstwo liczy zaszczepionych wszystkimi dawkami od 27 stycznia.

Nasza ostatnia analiza danych rządowych obejmowała okres od początku 2021 roku do 7 grudnia włącznie. Przypomnijmy: od 27 stycznia do 7 grudnia na COVID-19 lub jego powiązanie z chorobami współistniejącymi zmarły w Polsce 50 743 osoby. W pełni zaszczepieni stanowili 7,5 proc. tej grupy (3809) - czyli 92,5 proc. zmarłych z COVID-19 to niezaszczepieni (46 934 osoby). 75 proc. - czyli aż trzy czwarte - wszystkich zmarłych do tego czasu (38,1 tys.) było obciążonych chorobami współistniejącymi lub obniżeniem odporności. W samej grupie zmarłych zaszczepionych odsetek był podobny: 76,7 proc.

Wątpiący w skuteczność i sensowność szczepień zazwyczaj argumentują, że takie dane obejmują okres, gdy zaszczepionych Polaków było mało i że należy brać pod uwagę te miesiące, gdy poziom zaszczepienia populacji był znaczny. Wzięliśmy więc teraz pod uwagę okres od 8 grudnia 2021 roku do 10 stycznia 2022 roku (najnowsze dostępne dane) - ostatni miesiąc czwartej fali; potem w niektórych regionach widać już początek piątej. Wtedy zaszczepionych już było 56 proc. Polaków. Początek analizowanego okresu przypadł na sam szczyt czwartej fali, potem do końca roku raportowano już mniej nowych zakażeń - ale za to duże liczby zgonów z COVID-19, nawet 700 dziennie. Pod tym względem był to tragiczny miesiąc.

Łącznie od 8 grudnia do 10 stycznia w Polsce zanotowano 499,8 tys. zakażeń koronawirusem. Dane Ministerstwa Zdrowia pokazują, że w tej grupie:

55 proc. stanowili niezaszczepieni - 274,9 tys. osób

45 proc. stanowili zaszczepieni - 224,9 tys. osób.

Różnica między oboma grupami nie jest duża. Jednak - jak podkreślają lekarze - szczepionki chronią przed zakażaniem, ale nie w stu procentach. Szczególnie, że już po opracowaniu szczepionek na COVID-19 pojawił się nowy, zaraźliwy wariant delta, a potem omikron. Zaś odporność po szczepieniu z czasem przecież spada, stąd zalecenie przyjmowania trzeciej dawki. Dlatego lekarze zaznaczają, że szczepionka szczególnie chroni przed ciężkim przechorowaniem COVID-19 oraz zgonem z powodu zakażenia.

I to widać w dysproporcji liczb zgonów. Rządowa baza pokazuje, że od 8 grudnia do 10 stycznia na COVID-19 lub jego powiązanie z chorobami współistniejącymi zmarło w Polsce 13 459 osób. W tej grupie:

74 proc. stanowili niezaszczepieni - 9945 osób

26 proc. stanowili zaszczepieni - 3414 osób.

Kolejne tygodnie: w każdym co najmniej 72 proc. zgonów to niezaszczepieni

Przeanalizowaliśmy również dane z tego okresu, wyszczególniając pełne tygodnie (cztery): od 13 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 roku. W trzech pierwszych zakażeń było więcej wśród osób niezaszczepionych niż zaszczepionych. Tylko w ostatnim tygodniu - zbliżonym do tego podanego w "Najwyższym czasie!" (3-9 stycznia) - więcej zachorowań dotyczyło osób zaszczepionych (52 proc.).

Zakażenia COVID-19 według tygodnitvn24/dane.gov.pl

A spójrzmy teraz na dane o zgonach w kolejnych tygodniach. W każdym udział zgonów osób zaszczepionych wśród wszystkich zgonów był dużo niższy niż osób niezaszczepionych: wynosił od 25 do 28 proc. Czyli około trzy czwarte zmarłych na COVID-19 w tych tygodniach to osoby, które nie przyjęły szczepionki. Ta różnica liczbowo jest duża: osób niezaszczepionych umierało w każdym tygodniu 150-200 proc. więcej.

Nawet więc jeśli w ostatnim analizowanym tygodniu zachorowało na COVID-19 więcej zaszczepionych Polaków, to dane pokazują, że takie osoby są lepiej chronione przed zgonem.

Zgony z COVID-19 według tygodnitvn24/dane.gov.pl

Zachorowania a wiek

Ważna jest też analiza podziału zakażonych i zmarłych na COVID-19 według wieku. Czwarta fala pandemii dotknęła bowiem młodszych Polaków niż wcześniejsze. W analizowanym okresie najwięcej chorych wśród zaszczepionych miało od 30 do 49 lat. Widoczna jest mniejsza liczba zakażeń wśród osób zaszczepionych powyżej 70. roku życia - ta grupa wiekowa jest najlepiej zaszczepiona w Polsce (ponad 86 proc. populacji). Udział poszczególnych grup wiekowych wśród osób zakażonych zaszczepionych wygląda następująco:

do 19 lat - 4 proc.

20-29 lat - 14 proc.

30 - 39 lat - 21 proc.

40-49 lat - 20 proc.

50-59 lat - 13 proc.

60-69 lat - 15 proc.

70-79 lat - 8 proc.

80-89 lat - 4 proc.

90 i więcej lat - 1 proc.

Zachorowania na COVID-19 wśród zaszczepionychtvn24/dane.gov.pl

Natomiast wśród osób niezaszczepionych widać obniżenie się średniego wieku: dzieci i młodzież do 19. roku życia stanowili jedną czwartą wszystkich zakażeń w analizowanym okresie. Chorych w tej grupie jest o ponad 660 proc. więcej niż chorych zaszczepionych w wieku do 19 lat. Na wykresie widać, jak z wiekiem spada liczba chorych niezaszczepionych. Udział grup wiekowych wśród zakażonych niezaszczepionych wygląda następująco:

do 19 lat - 25 proc.

20-29 lat - 13 proc.

30 - 39 lat - 19 proc.

40-49 lat - 14 proc.

50-59 lat - 9 proc.

60-69 lat - 9 proc.

70-79 lat - 5 proc.

80-89 lat - 4 proc.

90 i więcej lat - 1 proc.

Zachorowania na COVID-19 wśród niezaszczepionychtvn24/dane.gov.pl

Zgony na COVID-19 a wiek

W obu grupach - osób zaszczepionych i niezaszczepionych - najwięcej zmarłych na COVID-19 miało 70-89 lat. Zaledwie 6 proc. wśród zmarłych zaszczepionych miało poniżej 60 lat. Średnia wieku zaszczepionych zmarłych na COVID-19 w analizowanym okresie wynosi 76 lat.

Zgony na COVID-19 wśród zaszczepionychtvn24/dane.gov.pl

Natomiast średnia wieku osób niezaszczepionych zmarłych na COVID-19 w analizowanym okresie wynosi 75 lat. We wszystkich grupach wiekowych takich zmarłych było znacząco więcej niż w odpowiednich grupach osób zaszczepionych. W szczególnie narażonych grupach wiekowych 70-79 lat i 80-89 lat było to odpowiednio 120 i 180 proc. więcej. Poniżej 60 lat miało 12 proc. zmarłych niezaszczepionych - czyli dwukrotnie więcej niż wśród zaszczepionych.

Zgony na COVID-19 wśród niezaszczepionychtvn24/dane.gov.pl

Autor: Michał Istel / Źródło: Konkret24, zdjęcie: Leszek Szymański/PAP

Pozostałe wiadomości

Przez dwa lata od rosyjskiej agresji na Ukrainę w polskim internecie pojawiło się wiele przekazów, fake newsów i działań dezinformacyjnych wymierzonych w ten kraj, jego obywateli, także tych, którzy schronili się w Polsce. Rozprawialiśmy się z nimi w Konkret24. Przypominamy niektóre z nich.

Emerytura po jednym dniu pracy, stypendium bez wymogów, praca w urzędach. Fejki o Ukraińcach w Polsce

Emerytura po jednym dniu pracy, stypendium bez wymogów, praca w urzędach. Fejki o Ukraińcach w Polsce

Źródło:
Konkret24

Uwaga na fałszywe informacje i manipulacje nawiązujące do trwających m.in. w Polsce ćwiczeń NATO. Użytkownicy serwisu X rozsyłają wpis z wprowadzającym w błąd przekazem o uczestniczących w manewrach brytyjskich żołnierzach.

"Wielka Brytania przygotowuje się do konfliktu z Putinem?" Ekspert: typowe elementy rosyjskiego przekazu propagandowego

"Wielka Brytania przygotowuje się do konfliktu z Putinem?" Ekspert: typowe elementy rosyjskiego przekazu propagandowego

Źródło:
Konkret24, PAP

Na komisji sejmowej ekspertka resortu klimatu i środowiska stwierdziła, że "polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla, czyli nie pełnią już swojej roli". Reakcją był śmiech części obecnych na obradach. Nagranie tej sytuacji wywołuje wiele emocji również wśród internautów. Tyle że zostało zmanipulowane, a słowa ekspertki mają szerszy kontekst, który wyjaśnia w dalszej części wypowiedzi jak i w sieci.

Ekspertka: polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla. Została wyśmiana i skrytykowana w sieci. Niesłusznie

Ekspertka: polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla. Została wyśmiana i skrytykowana w sieci. Niesłusznie

Źródło:
Konkret24

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd wprowadzi na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wybrane odcinki dróg i torów kolejowych. Z pomocą ekspertów tłumaczymy, co ta decyzja może oznaczać w praktyce.

Premier: przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe mają być infrastrukturą krytyczną. Co to znaczy w praktyce?

Premier: przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe mają być infrastrukturą krytyczną. Co to znaczy w praktyce?

Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek napisał, że resort edukacji planuje wprowadzić "nowy przedmiot omawiający skuteczność szczepień i świat osób LGBT". Ale to inny urząd zaproponował nauczanie przedmiotu pokrywającego się z tymi zagadnieniami, a MEN nie ma takich planów.

Poseł Konfederacji: MEN planuje nowy przedmiot o szczepieniach i LGBT. Nie

Poseł Konfederacji: MEN planuje nowy przedmiot o szczepieniach i LGBT. Nie

Źródło:
Konkret24

Według posła Przemysława Wiplera ani w Polsce, ani w Europie nie produkuje się amunicji, w tym artyleryjskiej. Wipler upierał się, że w tej materii w ciągu ostatnich dwóch lat "nie było żadnych istotnych inwestycji". Wedle zapewnień jednego z najwyższych unijnych urzędników produkcję pocisków artyleryjskich zwiększono o 40 proc.

Wipler: w Polsce i w Europie "nie produkuje się amunicji", "nie było inwestycji". Nieprawda

Wipler: w Polsce i w Europie "nie produkuje się amunicji", "nie było inwestycji". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS lansują obecnie przekaz, że nowy rząd "zwija Polskę" i jakoby rezygnuje z kluczowych, rozpoczętych przez poprzedni rząd inwestycji - CPK, portu kontenerowego czy fabryki półprzewodników. Sprawdziliśmy więc, co o tych projektach mówią przedstawiciele nowej władzy i które z nich na pewno będą kontynuowane.

Posłanka PiS: zwijają Polskę w zawrotnym tempie. Sprawdzamy status inwestycji

Posłanka PiS: zwijają Polskę w zawrotnym tempie. Sprawdzamy status inwestycji

Źródło:
Konkret24

Unia Europejska ma nowy pomysł: każdy właściciel krowy, świni, konia lub kury będzie musiał płacić za emisję gazów cieplarnianych przez te zwierzęta - tak przynajmniej twierdzą autorzy wpisów w mediach społecznościowych. Komisja Europejska zaprzecza, a my wyjaśniamy, na jakim etapie jest wdrażanie koncepcji "kto emituje, ten płaci" w rolnictwie.

Rolnik zapłaci za emisję gazów przez krowę, świnię, kurę? KE: nie ma takich planów

Rolnik zapłaci za emisję gazów przez krowę, świnię, kurę? KE: nie ma takich planów

Źródło:
Konkret24

Wbrew informacjom rozsyłanym przez internautów, w latach 2022-2023 do Polski wcale nie przywieziono 12 milionów ton zboża z Rosji. Sprowadzono wielokrotnie mniej.

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński w swoich rozważaniach na temat ochrony środowiska podważył wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Przywołał opinię, że to, "co ludzie robią dla zanieczyszczenia atmosfery, to (...) jakby w wielkiej hali sportowej zapalić zapałkę". Stwierdził też, że naturalna emisja dwutlenku węgla, w tym z erupcji wulkanów, jest większa, niż pochodząca z działalności człowieka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości się myli.

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Źródło:
Konkret24

Według polityków Prawa i Sprawiedliwości pakt migracyjny został "podpisany", zawarte są w nim mechanizmy "przymusowej relokacji", a do UE miałoby trafić 4,5 mln migrantów, z czego do Polski 380 tysięcy. Opisujemy, co w tych przekazach jest manipulacją.

"Jeden migrant na 100 mieszkańców" i inne manipulacje o pakcie migracyjnym. Wyjaśniamy

"Jeden migrant na 100 mieszkańców" i inne manipulacje o pakcie migracyjnym. Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Zapowiedź wspólnej wizyty polskiego prezydenta i premiera w Białym Domu wzbudziła emocje po obu stronach sceny politycznej. Ze strony polityków PiS pojawiły się sugestie, że takie zaproszenie to bardziej gest Joe Bidena w stronę Donalda Tuska, bo "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Polscy premierzy gościli jednak u amerykańskich prezydentów, choć rzadziej niż prezydenci.

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Źródło:
Konkret24

"Ludobójstwo na Wołyniu ma zostać skreślone", "Dzieci mają się nie uczyć o tym, w jaki sposób bohatersko Polacy pomagali Żydom" - politycy komentują propozycje zmian szkolnych podstaw programowych z historii. Czy uczniowie rzeczywiście nie dowiedzą się o kluczowych postaciach i wydarzeniach z historii Polski? Tłumaczymy, na czym polegały prekonsultacje w sprawie zmian programowych.

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Te witryny wyglądają jak lokalne portale, a tak naprawdę są częścią chińskiej siatki dezinformacyjnej działającej w 30 państwach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Dwie z nich działają w Polsce - wynika z raportu Citizen Lab. Przeanalizowaliśmy ich treści i powiązania.

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Źródło:
Citizen Lab, Konkret24

"Zamiast CPK - mokradła, zamiast elektrowni jądrowej - mokradła, zamiast Odry - mokradła" - tak ironicznie europoseł PiS Dominik Tarczyński podsumował plany resortu klimatu dotyczące ochrony mokradeł w Polsce. Sugerował, że zamiast stawiać na rozwój i dobrobyt, obecna władza planuje jedynie "powrót do mokradeł". Eksperci tłumaczą, dlaczego nie ma racji.

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Źródło:
Konkret24

Ponad 50 tys. wyświetleń ma wpis znanego muzyka Zbigniewa Hołdysa ze zdjęciem piosenkarki Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To przerobiona fotografia, która krąży w sieci od kilku tygodni.

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Źródło:
Konkret24

Film robi wrażenie: stacja Euronews miała pokazać, jak francuscy rolnicy, oburzeni listem ukraińskiego ambasadora, obrzucili budynek ambasady Ukrainy obornikiem. Lecz ani nie jest to materiał Euronews, ani ukraińska ambasada, a list został spreparowany. Choć prawdą jest, że zrzucono obornik pod pewnym budynkiem we Francji.

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Źródło:
Konkret24

Donald Trump podtrzymuje stanowisko, że Ameryka nie powinna chronić państw, które "nie płacą zobowiązań" w NATO - i powtórzył to na kolejnym wiecu. "Stany Zjednoczone płaciły niemal za wszystko" - oświadczył. Wypowiedzi byłego prezydenta USA mogą wprowadzać w błąd: czym innym są wydatki obronne państw członkowskich, czym innym budżet NATO - na ten składają się wszystkie kraje sojuszu.

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić.  Skąd jest budżet NATO? 

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić. Skąd jest budżet NATO? 

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość w swoim najnowszym spocie o bezpieczeństwie Polski chwali się, że za czasów rządów tej partii podwoiła się liczba żołnierzy. To wprowadzające w błąd porównanie. Wyjaśniamy.

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

Źródło:
Konkret24

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński zarzuca obecnym władzom miasta, że praktycznie nie konsultowały się z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia Strefy Czystego Transportu - która, jak wiadomo, budzi duże emocje. Przeanalizowaliśmy działania ratusza w tej sprawie. Bocheński się myli.

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość mówi o "lewackim Zielonym Ładzie", a rządzący przypominają, że to przecież realizacja "polityki Janusza Wojciechowskiego". Wyjaśniamy, czym jest Europejski Zielony Ład, jak jest powiązany z polityką rolną UE oraz na co zgadzali się w Brukseli polski komisarz i rząd Mateusza Morawieckiego.

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Źródło:
Konkret24

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska nie wierzy w realizację unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku. Przekonywała w wywiadzie, że tak samo uważa europejska agencja zajmująca się środowiskiem. Tyle że w ostatnim raporcie Europejskiej Agencji Środowiska nic takiego nie ma.

Zalewska: unijna agencja stwierdziła, że "nie mamy szans" osiągnąć celów klimatycznych. To nieprawda

Zalewska: unijna agencja stwierdziła, że "nie mamy szans" osiągnąć celów klimatycznych. To nieprawda

Źródło:
Konkret24

"Szykuje się nowy podatek!" - alarmują internauci, rozsyłając zrzut ekranu tytułu tekstu jednego z serwisów. Postom towarzyszą komentarze o "eurokołchodzie" i "goleniu frajerów". Tłumaczymy, z czym związana ma być opłata za ogrzewanie węglem i gazem - bo zaplanowano ją dopiero za kilka lat, nie będą jej ponosić właściciele lokali, a jej wysokość wciąż nie jest znana.

"Nowy podatek od ogrzewania"? Wyjaśniamy, o co chodzi

"Nowy podatek od ogrzewania"? Wyjaśniamy, o co chodzi

Źródło:
Konkret24

Były minister obrony Mariusz Błaszczak w odpowiedzi na krytykę obecnej władzy co do sposobu realizacji CPK twierdzi, że w tej sprawie istniało "ponadpartyjne poparcie". Tak samo przekonuje szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Tyle że wyniki głosowań nad kluczowymi dla tego projektu ustawami pokazują co innego.

Błaszczak: projekt CPK "uzyskał ponadpartyjne poparcie". Nie, nigdy nie istniało

Błaszczak: projekt CPK "uzyskał ponadpartyjne poparcie". Nie, nigdy nie istniało

Źródło:
Konkret24

Politycy opozycji rozpowszechniają kilkusekundowy fragment wypowiedzi Donalda Tuska o tym, że sprawa niemieckich reparacji została zamknięta wiele lat temu. Te słowa zostały wyrwane z kontekstu. Sens całej wypowiedzi polskiego premiera jest inny od tego, co twierdzą politycy opozycji.

Tusk i słowa o reparacjach. Politycy opozycji manipulują cytatem

Tusk i słowa o reparacjach. Politycy opozycji manipulują cytatem

Źródło:
Konkret24

Niektóre media, a za nimi część internautów, w tym poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski, szerzyli informację o profanacji "polskiego" cmentarza w Brodach w obwodzie lwowskim. Sprawę zbadał na miejscu i zdementował polski konsulat we Lwowie.

Profanacja "polskiego cmentarza" w Ukrainie? Nieprawda

Profanacja "polskiego cmentarza" w Ukrainie? Nieprawda

Źródło:
Konkret24