PSL wydaje na media, Lewica na spotkania, Konfederacja na imprezę na strzelnicy. Na co idą pieniądze partii

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
współpraca
Bartosz Chyż
Źródło:
Konkret24
Była prezes PGNiG: nigdy nie przelałam na żadną partię polityczną ani złotówki
Była prezes PGNiG: nigdy nie przelałam na żadną partię polityczną ani złotówki TVN24
wideo 2/5
TVN24Była prezes PGNiG: nigdy nie przelałam na żadną partię polityczną ani złotówki

Ponad 650 tysięcy złotych przeznaczyło PSL na obsługę medialną i promocję w ostatnich miesiącach. Nowa Lewica - ponad 350 tysięcy złotych na kongres i partyjne spotkania. Konfederacja Wolność i Niepodległość - ponad 20 tysięcy złotych na imprezę na strzelnicy. Analizujemy rejestry umów partii.

Od kilku miesięcy dziennikarze różnych mediów ujawniają informacje o kontrowersyjnych wpłatach na konto Prawa i Sprawiedliwości. W listopadzie 2022 roku dziennikarze Grzegorz Łakomski z tvn24.pl i Dariusz Kubik z "Czarno na białym" ustalili, że znaczną część wpłat na kampanię europosłów PiS sfinansowały osoby sprawujące kierownicze stanowiska w zależnych od rządu spółkach i zależnych od PiS instytucjach państwowych.

Nowelizacja ustawy o partiach politycznych zobowiązała je bowiem do publikowania od 1 lipca 2022 roku na własnych stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów wpłat na rzecz partii. Ta ustawa wprowadziła też inny obowiązek: od 1 lipca 2022 roku wszystkie zarejestrowane w Polsce partie polityczne muszą informować o zawieranych umowach na wykonanie rozmaitych usług. W rejestrze muszą się znaleźć informacje o dacie zawarcia umowy, okresie jej obowiązywania, stronach umowy, jej przedmiocie, wartości i trybie zawarcia. Ale w partyjnych rejestrach są tylko informacje o umowach podpisanych po zmianie przepisów, w dodatku nie ma obowiązku informowania o ich treści.

Jak opisaliśmy w Konkret24, Prawo i Sprawiedliwość zawarło od 1 lipca 2022 roku do 2 marca tego roku umowy na ponad 888 tys. zł - w tym aż 600 tys. zł przeznaczono na badania opinii publicznej. Platforma Obywatelska podpisała w tym czasie umowy na 713 tys. zł, z czego ponad 303 tys. zł także przeznaczono na sondaże i ekspertyzy.

CZYTAJ: Komu, ile i za co płacą PiS i PO? Analizujemy rejestr umów

W przypadku trzech innych partii parlamentarnych, które otrzymują roczne subwencje na działalność - PSL, Lewicy i Konfederacji - wyłaniająca się z zarejestrowanych umów struktura wydatków jest nieco inna.

PSL: umowy na ponad 1,7 mln zł. Jedna trzecia na media i promocję

Według stanu na 8 marca w rejestrze umów zawartych przez Polskie Stronnictwo Ludowe od 1 lipca 2022 roku widnieje 241 pozycji. Ta partia podpisała najwięcej umów ze wszystkich przez nas analizowanych (PiS, PO, PSL, Nowa Lewica, Konfederacja). Część z nich zawarto na miesiąc, trzy lub sześć miesięcy i są odnawiane na kolejne. Łączna wartość wszystkich 241 umów to 1 743 798 zł.

Najwięcej przeznaczono łącznie na umowy dotyczące szeroko pojętej promocji i obsługi medialnej - aż 653 297 zł. Największe wartości umów to: - 77 490 zł na obsługę medialną na Facebooku i Instagramie partii PSL, którą od 5 września do 31 grudnia 2022 roku realizowała firma JMG Consulting Małgorzaty Grochowskiej; - 54 585 zł – za tyle ta sama firma zrealizowała transmisję internetową z dorocznych Zaduszek Witosowych; - 48 954 zł kosztowała realizacja filmu także przygotowanego przez JMG Consulting.

Organizacja dorocznych dożynek kosztowała PSL według zawartych umów 303 047 zł. Umowy na organizację partyjnych spotkań (wynajem sal, obsługa cateringowa) opiewały na 203 953 zł.

Największym kontrahentem PSL jest JMG Consulting Małgorzata Grochowska (jednoosobowa działalność gospodarcza), z którą w analizowanym okresie PSL podpisał dziewięć umów na łączną kwotę 590 483 zł. W ubiegłym roku JMG Consulting wygrała przetarg o wartości 824 tys. zł na kampanię promocyjną flagi Mazowsza zleconą przez Agencję Rozwoju Mazowsza (100 proc. udziałów ma w niej samorząd województwa mazowieckiego).

Cztery umowy na łączną kwotę 159 351 zł dotyczące opracowania oraz druku materiałów informacyjnych i edukacyjnych partia PSL zawarła ze spółką Green Light Media, w której 100 proc. udziałów ma Fundacja Rozwoju założona w 2002 roku przez działaczy PSL.

Fragment rejestru umów PSLBiuletyn Informacji Publicznej PSL

Nowa Lewica: umowy na ponad 642 tys. zł. Połowa na eventy 

W rejestrze Nowej Lewicy są w analizowanym okresie 134 umowy. Ich łączna wartość to 642 279 zł - przy czym umowy na najwyższe kwoty dotyczą organizacji kongresu programowego 11 grudnia 2022 roku w Łodzi. Ich łączna wartość wynosi 203 907 zł.

Z analizy zawieranych przez Nową Lewicę umów wynika, że jest to partia, która lubi się spotykać. Umowy związane z wynajmem sal, organizacją spotkań, cateringiem i transportem opiewają w sumie ma 151 428 zł.

Inne umowy Nowej Lewicy o najwyższych kwotach to: - 73 000 zł - taką umowę partia podpisała 17 listopada 2022 roku na organizację i obsługę trasy "Bezpieczna rodzina", która ma być zrealizowana 31 maja tego roku; - 56 790 zł - to miesięczna łączna wartość 14 umów podpisanych na "wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę" - wynikałoby z tego, że Nowa Lewica na zatrudnianie nowych pracowników przeznaczyła najwięcej w analizowanym okresie spośród pięciu przez nas analizowanych; - 48 036 zł - tyle Nowa Lewica zainwestowała w sprzęt do transmisji internetowych.

Największym beneficjentem jest firma eventowa Fresh Sound Technology - ma dwie umowy na łączną kwotę 255 931 zł (przygotowanie kongresu programowego i organizacja trasy "Bezpieczna rodzina").

Podmioty Konfederacji: umowy na ponad 100 tys. Na imprezę na strzelnicy, druk ulotek, zakup sprzętu

Koło posłów Konfederacji tworzą w Sejmie politycy trzech podmiotów: Konfederacji Wolność i Niepodległość (przewodniczący Sławomir Mentzen), Ruchu Narodowego (lider Krzysztof Bosak), Konfederacji Korony Polskiej (prezes Grzegorz Braun). Gdyby zsumować wartość umów zawartych w analizowanym okresie przez te ugrupowania (jest ich 57), wyjdzie 106 638 zł.

39 umów, widnieje w rejestrze Konfederacji Wolność i Niepodległość - opiewają na 94 152 zł. Najwięcej z tego przeznaczono dla ZKS Warszawa - to właściciel strzelnicy na warszawskich Bielanach: 23 739 zł z przeznaczeniem na "organizację imprezy publicznej" 8 sierpnia 2022 roku. Partia zawarła pięć umów na zakup sprzętu komputerowego o wartości 15 313 zł oraz sześć umów na 14 665 zł na druk materiałów informacyjnych.

Druk materiałów informacyjnych to największa pozycja wśród umów zawartych przez Ruch Narodowy – jest ich osiem na 5889 zł łącznie. Wszystkich zawartych umów jest 13 na łączną kwotę 9211 zł.

Tylko pięć umów z analizowanego okresu wykazuje w rejestrze Konfederacja Korony Polskiej – w sumie na 3275 zł. Najwyższa wartość dotyczy wynajmu samochodu: 1722 zł miesięcznie.

PSL – subwencja 8 348 292,79 zł

PSL, Nowa Lewica oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość są partiami otrzymującymi z budżetu państwa subwencje na działalność statutową. Jak informuje PKW, w 2021 roku PSL z otrzymanej rocznej subwencji wydało na cele na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum) 7 645 998,26 zł, w tym: − 3 927 339,63 zł na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia − 138 090,46 zł zł na zużycie materiałów i energii − 3 575 415,17 zł na usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu, prowizje bankowe − 5 153,00 zł na podatki i opłaty − 440 720,12 zł na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych wraz z odsetkami.

Nowa Lewica - subwencja 11 496 714,07 zł

Na cele statutowe z subwencji Nowa Lewica wydała 9 748 560,88 zł, w tym: - 4 900 298,87 zł na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia − 1 090 132,38 zł na zużycie materiałów i energii − 3 614 523,65 zł na usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu − 96 053,48 zł na podatki i opłaty − 47 552,50 zł na pozostałe cele.

Konfederacja Wolność i Niepodległość - subwencja 6 865 855,09 zł

Ta partia na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum) wydała w 2021 roku 3 720 913,85 zł; w tym: − 2 172 696,23 zł na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia − 160 073,44 zł na zużycie materiałów i energii − 1 216 403,32 zł na usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu − 10 390,00 zł na podatki i opłaty − 161 350,86 zł na pozostałe cele.

Wpływy i wydatki koalicjantów

Subwencje na działalność otrzymują również Partia Zieloni i Inicjatywa Polska - dlatego że w wyborach parlamentarnych w 2019 roku startowały razem z PO i Nowoczesną w ramach Koalicji Obywatelskiej. Koalicjanci podpisali umowę, na mocy której PO otrzymuje 98 proc. subwencji, Zieloni - 1,5 proc., Inicjatywa Polska - 0,5 proc.

Rejestr umów Partii Zieloni Biuletyn Informacji Publicznej Partii Zieloni

Partia Zieloni ma do dyspozycji rocznie 303 066,27 zł, z czego w 2021 roku na cele statutowe wydała 300 789,37 zł. Od lipca 2022 roku do 8 marca tego roku partia zawarła cztery umowy na łączną kwotę 24 017 zł (umowa o pracę, umowa o dzieło, wykonanie usługi i najem powierzchni).

Inicjatywa Polska otrzymuje z budżetu 101 022,09 zł. W 2021 roku wydała na cele statutowe 18 717,96 zł. W rejestrze jest tylko jedna umowa, zawarta 9 stycznia 2023 roku ze Stowarzyszeniem Komitet Obrony Demokracji na "licencję systemu informatycznego". Jej wartość to 1000 zł, nie zaznaczono, czy jest to kwota miesięczna.

Nowoczesna nie otrzymuje subwencji z budżetu. W 2021 roku na konto Nowoczesnej trafiło 112 805 zł wpłat od osób fizycznych. W rejestrze umów Nowoczesnej jest tylko jedna umowa: dotyczy wynajmu na cztery lata lokalu od Warszawy za 196,80 zł miesięcznie.

Prawa do subwencji z budżetu nie mają obecni koalicjanci PiS, czyli Solidarna Polska i Republikanie. W wyborach w 2019 roku politycy tych partii startowali z list Prawa i Sprawiedliwości, nie było więc zawartej formalnej koalicji. W 2021 roku Solidarna Polska pozyskała od osób fizycznych 397 227 zł. W rejestrze umów SP figuruje tylko umowa na prowadzenie księgi rachunkowej przez biuro księgowe Stanisławy Kusyk, ale nie podano wartości tej umowy. Z kolei Republikanie (w 2021 roku Partia Republikańska - przychody 50 210 zł) mają w rejestrze trzy umowy, wszystkie związane z jednym wydarzeniem: 2 grudnia 2022 roku w Warszawie odbyła się konwencja Republikanów, na której przemawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Republikanie w tym celu wynajęli firmę ochroniarską Grom Group (ochrania także Jarosława Kaczyńskiego) - umowa była na 12 400 zł netto; umowa na obsługę techniczną konwencji z firmą LDS opiewała na 32 500 zł; wynajem sali razem z cateringiem w warszawskim hotelu należącym do państwowego Polskiego Holdingu Nieruchomości kosztowały 25 000 zł netto.

Autor:Piotr Jaźwiński, współpraca Bartosz Chyż

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości

Trzy miliony, pięć milionów złotych czy jednak więcej? Kancelaria premiera nie ujawnia, ile z publicznych środków zapłacono za "profrekwencyjną akcję informacyjną" związaną z referendum zorganizowanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Z szacunkowych danych wynika, że koszty promocji mogły wynieść sporo ponad pięć milionów.

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

"Nowotwory, których dotąd medycyna nie widziała" - taki fałszywy przekaz o "turbo raku" wywołanym rzekomo przez szczepionki na COVID-19 przebił się do mediów. Wyjaśniamy, skąd pochodzi i dlaczego jest nieprawdziwy.

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma nagranie, które według internautów pokazuje moment zniszczenia budynku parlamentu w Gazie. Jednak choć do tej eksplozji doszło na tamtym terenie, przekaz rozsyłany z filmem jest fake newsem.

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Obywatelski projekt ustawy "Tak dla in vitro" budzi duże dyskusje. Poseł PiS Henryk Kowalczyk przekonuje, że naprotechnologia jest skuteczniejszą metodą niż in vitro. Eksperci pytani przez Konkret24 wyjaśniają: tych dwóch metod nie można porównywać. - Za wypowiedzą pana posła stoi niewiedza - stwierdza profesor Rafał Kurzawa.

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP w dyskusji o przyszłych komisjach śledczych przekonywała, że politycy Trzeciej Drogi szli do wyborów pod hasłem "Zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu" i nie planowali rozliczać rządu poprzedników. To nieprawda.

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W pierwszym wystąpieniu w Sejmie nowej kadencji prezydent Andrzej Duda podkreślał swoje konstytucyjne uprawnienia i przestrzegał, że "porządek konstytucyjny musi zostać zachowany". Te słowa zaprzeczają decyzjom, które wcześniej sam podejmował, a które według ekspertów prawa naruszały Konstytucję RP. Przypominamy.

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia blokuje rozpatrywanie projektów uchwał i ustaw, mimo że obiecał zlikwidować tak zwaną sejmową zamrażarkę. Mówią nieprawdę, używając tego potocznego określenia pewnego etapu procesu legislacyjnego niezgodnie z tym, co ono oznacza. Wyjaśniamy.

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Cztery razy więcej protestów wyborczych niż w 2019 roku wpłynęło do Sądu Najwyższego w związku z wyborami parlamentarnymi. To najwięcej w ciągu ostatnich 30 lat. Protestów w sprawie referendum wpłynęło ponad dwa tysiące. O ważności referendum Sąd Najwyższy zdecyduje już 7 grudnia. 

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Marek Suski prezentuje listę zarzutów wobec nowych władz Sejmu. Mówi o "łamaniu demokracji" i "PRL-u". A pytany o niezrealizowaną przez PiS obietnicę wprowadzenia pakietu demokratycznego, przekonuje, że takiej nie było. Przypominamy, dlaczego nie ma racji.

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Antoni Macierewicz chciałby postawić marszałka Sejmu Szymona Hołownię przed Trybunałem Stanu za to, że nie dopuścił do debaty na uchwałą autorstwa PiS. Wyjaśniamy, dlaczego poseł PiS nie ma racji.

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ponad jedna trzecia fake newsów i manipulacji rozpowszechnianych w internecie w krajach europejskich w ciągu miesiąca dotyczyła konfliktu Izraela z Hamasem. Od półtora roku żaden temat nie angażował tak bardzo twórców dezinformacji. W rozmowie z Konkret24 ekspert wyjaśnia, dlaczego właśnie ten konflikt interesuje ludzi niedotkniętych bezpośrednio jego skutkami.

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Zapowiedzi powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych spowodowały, że politycy mówią o postawieniu przed Trybunałem Stanu ówczesnego ministra Jacka Sasina. Rzeczywiście, był on twarzą nieudanych wyborów prezydenckich z 2020 roku, ale czy to on podjął bezprawne decyzje? Przypominamy, o co chodziło w sprawie tych wyborów i którzy politycy za co odpowiadają.  

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Według byłego premiera można skrócić okres rządów Mateusza Morawieckiego i nowej Rady Ministrów i w to miejsce szybciej powołać Donalda Tuska i jego rząd - wystarczy zastosować procedurę konstruktywnego wotum nieufności. Konstytucjonaliści mają bardzo duże wątpliwości w tej sprawie.

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Źródło:
Konkret24

"We Wrocławiu pan ze wschodu latał z klamką grożąc Polakom" - ostrzegali w miniony weekend internauci i publikowali nagranie przedstawiające rzekomo takie zdarzenie. To fałszywy przekaz. Wyjaśniamy, co naprawdę się wydarzyło, kogo mężczyzna próbował odstraszyć i czy miał pistolet.

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Wyjęcie z sejmowej zamrażarki obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro" wznowiło dyskusję na temat metody in vitro. W jej ramach europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski oświadczył, że "in vitro nie leczy bezpłodności". Ekspert tłumaczy, dlaczego ta wypowiedź jest "niedojrzała i jest pewną formą manipulacji".

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przywrócenie praworządności po okresie rządów Zjednoczonej Prawicy to jedno z najważniejszych zadań, jakie postawiła sobie po wyborach demokratyczna większość. Zmiany miałyby dotyczyć też kierownictwa prokuratury, w tym stanowiska prokuratora krajowego. Czy jednak po nowelizacji ustawy nie zostało ono "zabetonowane"? Prawnicy zgodnie wskazują na pewien wadliwy przepis, ale co do jego obejścia już są podzieleni.

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że po ewentualnej zmianie traktatów to Unia Europejska zdecyduje o tym, czy w Polsce będzie obowiązywać wspólna europejska waluta euro. Nie ma racji. To kolejna odsłona manipulacyjnej narracji PiS, według której zmiany w traktatach pozbawią Polskę suwerenności.

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według ministra edukacji Przemysława Czarnka to prezydenci dużych miast w 2020 roku uniemożliwili przeprowadzenie wyborów prezydenckich, tzw. wyborów kopertowych. Samorządowcy mieli nie przekazać baz danych wyborców. Tyle że sądy administracyjny i powszechny oraz NIK uznały, że takie polecenia premiera dla samorządowców były niezgodne z prawem.

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według posłanki Joanny Muchy kierowanie resortem zdrowia to "misja samobójcza" politycznie, ale też "w sensie zupełnie fizycznym". I przypominała, że dwóch ministrów zdrowia zmarło w trakcie pełnienia tej funkcji. Nadużyciem jest sugerowanie, że kierowanie tym ministerstwem wiąże się z ryzykiem.

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Zdaniem polityków prawicy marszałek Sejmu Szymon Hołownia mógł inaczej zachować się w przypadku zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego z aresztu lub chociaż dłużej się zastanawiać. Porównują tę sytuację do historii z aresztowanym katalońskim politykiem, również wybranym do Parlamentu Europejskiego, którego jednak nie chronił immunitet. Jednak te sytuacje tylko pozornie są podobne.

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że już od 2024 roku każdy polski obywatel będzie musiał zapłacić podatek za posiadanie samochodu spalinowego. Nie ma to potwierdzenia w faktach.

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

28 poprawek do traktatów unijnych wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. Wszystkie mają coś wspólnego, a przekaz o nich jest zmanipulowany. Premier zapewniał, że to "gra o suwerenność, gra o polską niepodległość", lecz zdaniem ekspertów to "cyniczna gra polityczna". O co chodzi?

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według krakowskiej kurator oświaty "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje". Nie znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji, a zdementowała je ambasada Szwecji w Warszawie. Być może Barbarze Nowak chodziło o sytuację z Niemiec.

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Autor:
Jan
Kunert,
współpraca
Michał Istel
Źródło:
Konkret24

Wykres pokazujący, że liczba zachorowań na COVID-19 jest już rzekomo tak duża, iż "przebiliśmy właśnie prawie wszystkie poprzednie fale pandemii oprócz pierwszej", wywołał komentarze internatów, a także lekarzy. Rzeczywiście, zachorowań przybywa. Tłumaczymy, dlaczego jednak trudno teraz szacować wysokość fali zakażeń koronawirusem.

"Przebiliśmy prawie wszystkie fale COVID-19"? Jaki jest problem z tym wykresem

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy sądy częściej niż za rządów PO-PSL odmawiały prokuratorom, by zastosować tymczasowe aresztowanie – przekonuje poseł PiS Paweł Jabłoński. Jednak z porównań statystyk wynika, że w czasach PO-PSL liczba wniosków o tymczasowy areszt malała, podczas gdy za Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Więcej odmów wcale więc nie oznacza, że sytuacja się poprawiła.    

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Najbardziej brutalna", "agresywna", "łamiąca reguły przyzwoitości" - tak politolodzy i publicyści oceniali tegoroczną kampanię wyborczą do parlamentu. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie procesów prowadzonych w sądach w trybie wyborczym. Jak sprawdził Konkret24, było ich ponad 120 - o ponad jedną trzecią więcej niż cztery lata wcześniej.

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Uczeń w Kanadzie - według małopolskiej kurator Barbary Nowak - miał zostać aresztowany, bo "powiedział, że są dwie płcie". Zaś nauczyciel w Irlandii miał zostać uwięziony, bo nie chciał się zwracać do uczniów "wedle płci". Obie opowieści są nieprawdziwe.

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W dyskusji o pomysłach na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów poseł PiS Radosław Fogiel przypominał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zniósł limity do lekarzy. A jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie proponuje nic nowego, jeśli chodzi o kolejki do lekarzy. To prawda, PiS limity zniósł - ale mimo tego kolejki są jeszcze dłuższe. Eksperci wyjaśniają ten paradoks.

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Politycy Zjednoczonej Prawicy oskarżają Szymona Hołownię, że "wypuścił na wolność" Włodzimierza Karpińskiego, "realizując politykę bezkarności". Tylko że marszałek Sejmu nie może zwalniać z aresztu i nie dzięki niemu Karpiński został wypuszczony. Prawnicy wyjaśniają, o co chodziło z pismem marszałka.

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Po wielu miesiącach zwłoki Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane dotyczące długości postępowań sądowych w 2022 roku. Wobec 2021 roku wyglądają optymistycznie, ale porównanie to zaciemnia okres pandemii, gdy sądy miały ograniczone możliwości pracy. Jeśli spojrzeć na cały okres rządów Zjednoczonej Prawicy, to po siedmiu latach sprawy w polskich sądach każdego szczebla trwają dłużej, w niektórych kategoriach nawet o ponad cztery miesiące.

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w sieci osiąga nagranie z relacji polskiej telewizji, które rzekomo pokazuje, jak prezydent USA Joe Biden upadł ze schodów, wychodząc w Warszawie z samolotu. Film jest prawdziwy, ale nie przedstawia sytuacji z udziałem prezydenta.

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Publicysta tygodnika "Sieci" Michał Karnowski oburzył się, gdy w serwisie X opublikowano fotografię sprzed lat, na której pozuje on z chorągiewką z napisem www.tusk.pl. Nie ma jednak wątpliwości: zdjęcie jest autentyczne.

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Pierwszym krokiem w przywracaniu praworządności w Polsce po rządach PiS była wymiana polityków w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowy Sejm na pierwszym posiedzeniu wybrał czterech nowych posłów do zasiadania w tej instytucji. Ale problem do rozwiązania jest dużo trudniejszy. Prawnicy tłumaczą, czy i jak da się neo-KRS naprawić.

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Ktoś wie i mi wytłumaczy?", "co on daje w łapkę?" - pytali internauci, komentując nagranie z obchodów Święta Niepodległości, na którym widać prezydenta wręczającego coś żołnierzom. Jak się okazuje, sposób wręczania tego przedmiotu nie jest przypadkowy i jest on cenną pamiątką dla żołnierza.

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Minister rodziny Marlena Maląg przekonuje, że "główną przyczyną spadku liczby urodzeń jest spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym". Badacze - także ci, na których pracach oparto rządową strategię demograficzną - zwracają uwagę, że czynników decydujących o tym, iż Polki odkładają decyzję o posiadaniu dziecka, jest jednak dużo więcej.

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

"Czy zdajecie sobie państwo sprawę, że po zmianie prawa Unii będzie możliwość nałożenia nowych podatków?" - mówił Mateusz Morawiecki w Sejmie 13 listopada. Ostrzegał przed planowanymi zmianami traktatów Unii Europejskiej, bo te zmiany mają rzekomo pozbawić Polskę suwerenności. Wyjaśniamy, o co chodzi z podatkami.

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24