PSL wydaje na media, Lewica na spotkania, Konfederacja na imprezę na strzelnicy. Na co idą pieniądze partii

Źródło:
Konkret24
Była prezes PGNiG: nigdy nie przelałam na żadną partię polityczną ani złotówki
Była prezes PGNiG: nigdy nie przelałam na żadną partię polityczną ani złotówki TVN24
wideo 2/5
Była prezes PGNiG: nigdy nie przelałam na żadną partię polityczną ani złotówki TVN24

Ponad 650 tysięcy złotych przeznaczyło PSL na obsługę medialną i promocję w ostatnich miesiącach. Nowa Lewica - ponad 350 tysięcy złotych na kongres i partyjne spotkania. Konfederacja Wolność i Niepodległość - ponad 20 tysięcy złotych na imprezę na strzelnicy. Analizujemy rejestry umów partii.

Od kilku miesięcy dziennikarze różnych mediów ujawniają informacje o kontrowersyjnych wpłatach na konto Prawa i Sprawiedliwości. W listopadzie 2022 roku dziennikarze Grzegorz Łakomski z tvn24.pl i Dariusz Kubik z "Czarno na białym" ustalili, że znaczną część wpłat na kampanię europosłów PiS sfinansowały osoby sprawujące kierownicze stanowiska w zależnych od rządu spółkach i zależnych od PiS instytucjach państwowych.

Nowelizacja ustawy o partiach politycznych zobowiązała je bowiem do publikowania od 1 lipca 2022 roku na własnych stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów wpłat na rzecz partii. Ta ustawa wprowadziła też inny obowiązek: od 1 lipca 2022 roku wszystkie zarejestrowane w Polsce partie polityczne muszą informować o zawieranych umowach na wykonanie rozmaitych usług. W rejestrze muszą się znaleźć informacje o dacie zawarcia umowy, okresie jej obowiązywania, stronach umowy, jej przedmiocie, wartości i trybie zawarcia. Ale w partyjnych rejestrach są tylko informacje o umowach podpisanych po zmianie przepisów, w dodatku nie ma obowiązku informowania o ich treści.

Jak opisaliśmy w Konkret24, Prawo i Sprawiedliwość zawarło od 1 lipca 2022 roku do 2 marca tego roku umowy na ponad 888 tys. zł - w tym aż 600 tys. zł przeznaczono na badania opinii publicznej. Platforma Obywatelska podpisała w tym czasie umowy na 713 tys. zł, z czego ponad 303 tys. zł także przeznaczono na sondaże i ekspertyzy.

CZYTAJ: Komu, ile i za co płacą PiS i PO? Analizujemy rejestr umów

W przypadku trzech innych partii parlamentarnych, które otrzymują roczne subwencje na działalność - PSL, Lewicy i Konfederacji - wyłaniająca się z zarejestrowanych umów struktura wydatków jest nieco inna.

PSL: umowy na ponad 1,7 mln zł. Jedna trzecia na media i promocję

Według stanu na 8 marca w rejestrze umów zawartych przez Polskie Stronnictwo Ludowe od 1 lipca 2022 roku widnieje 241 pozycji. Ta partia podpisała najwięcej umów ze wszystkich przez nas analizowanych (PiS, PO, PSL, Nowa Lewica, Konfederacja). Część z nich zawarto na miesiąc, trzy lub sześć miesięcy i są odnawiane na kolejne. Łączna wartość wszystkich 241 umów to 1 743 798 zł.

Najwięcej przeznaczono łącznie na umowy dotyczące szeroko pojętej promocji i obsługi medialnej - aż 653 297 zł. Największe wartości umów to: - 77 490 zł na obsługę medialną na Facebooku i Instagramie partii PSL, którą od 5 września do 31 grudnia 2022 roku realizowała firma JMG Consulting Małgorzaty Grochowskiej; - 54 585 zł – za tyle ta sama firma zrealizowała transmisję internetową z dorocznych Zaduszek Witosowych; - 48 954 zł kosztowała realizacja filmu także przygotowanego przez JMG Consulting.

Organizacja dorocznych dożynek kosztowała PSL według zawartych umów 303 047 zł. Umowy na organizację partyjnych spotkań (wynajem sal, obsługa cateringowa) opiewały na 203 953 zł.

Największym kontrahentem PSL jest JMG Consulting Małgorzata Grochowska (jednoosobowa działalność gospodarcza), z którą w analizowanym okresie PSL podpisał dziewięć umów na łączną kwotę 590 483 zł. W ubiegłym roku JMG Consulting wygrała przetarg o wartości 824 tys. zł na kampanię promocyjną flagi Mazowsza zleconą przez Agencję Rozwoju Mazowsza (100 proc. udziałów ma w niej samorząd województwa mazowieckiego).

Cztery umowy na łączną kwotę 159 351 zł dotyczące opracowania oraz druku materiałów informacyjnych i edukacyjnych partia PSL zawarła ze spółką Green Light Media, w której 100 proc. udziałów ma Fundacja Rozwoju założona w 2002 roku przez działaczy PSL.

Fragment rejestru umów PSLBiuletyn Informacji Publicznej PSL

Nowa Lewica: umowy na ponad 642 tys. zł. Połowa na eventy 

W rejestrze Nowej Lewicy są w analizowanym okresie 134 umowy. Ich łączna wartość to 642 279 zł - przy czym umowy na najwyższe kwoty dotyczą organizacji kongresu programowego 11 grudnia 2022 roku w Łodzi. Ich łączna wartość wynosi 203 907 zł.

Z analizy zawieranych przez Nową Lewicę umów wynika, że jest to partia, która lubi się spotykać. Umowy związane z wynajmem sal, organizacją spotkań, cateringiem i transportem opiewają w sumie ma 151 428 zł.

Inne umowy Nowej Lewicy o najwyższych kwotach to: - 73 000 zł - taką umowę partia podpisała 17 listopada 2022 roku na organizację i obsługę trasy "Bezpieczna rodzina", która ma być zrealizowana 31 maja tego roku; - 56 790 zł - to miesięczna łączna wartość 14 umów podpisanych na "wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę" - wynikałoby z tego, że Nowa Lewica na zatrudnianie nowych pracowników przeznaczyła najwięcej w analizowanym okresie spośród pięciu przez nas analizowanych; - 48 036 zł - tyle Nowa Lewica zainwestowała w sprzęt do transmisji internetowych.

Największym beneficjentem jest firma eventowa Fresh Sound Technology - ma dwie umowy na łączną kwotę 255 931 zł (przygotowanie kongresu programowego i organizacja trasy "Bezpieczna rodzina").

Podmioty Konfederacji: umowy na ponad 100 tys. Na imprezę na strzelnicy, druk ulotek, zakup sprzętu

Koło posłów Konfederacji tworzą w Sejmie politycy trzech podmiotów: Konfederacji Wolność i Niepodległość (przewodniczący Sławomir Mentzen), Ruchu Narodowego (lider Krzysztof Bosak), Konfederacji Korony Polskiej (prezes Grzegorz Braun). Gdyby zsumować wartość umów zawartych w analizowanym okresie przez te ugrupowania (jest ich 57), wyjdzie 106 638 zł.

39 umów, widnieje w rejestrze Konfederacji Wolność i Niepodległość - opiewają na 94 152 zł. Najwięcej z tego przeznaczono dla ZKS Warszawa - to właściciel strzelnicy na warszawskich Bielanach: 23 739 zł z przeznaczeniem na "organizację imprezy publicznej" 8 sierpnia 2022 roku. Partia zawarła pięć umów na zakup sprzętu komputerowego o wartości 15 313 zł oraz sześć umów na 14 665 zł na druk materiałów informacyjnych.

Druk materiałów informacyjnych to największa pozycja wśród umów zawartych przez Ruch Narodowy – jest ich osiem na 5889 zł łącznie. Wszystkich zawartych umów jest 13 na łączną kwotę 9211 zł.

Tylko pięć umów z analizowanego okresu wykazuje w rejestrze Konfederacja Korony Polskiej – w sumie na 3275 zł. Najwyższa wartość dotyczy wynajmu samochodu: 1722 zł miesięcznie.

PSL – subwencja 8 348 292,79 zł

PSL, Nowa Lewica oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość są partiami otrzymującymi z budżetu państwa subwencje na działalność statutową. Jak informuje PKW, w 2021 roku PSL z otrzymanej rocznej subwencji wydało na cele na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum) 7 645 998,26 zł, w tym: − 3 927 339,63 zł na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia − 138 090,46 zł zł na zużycie materiałów i energii − 3 575 415,17 zł na usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu, prowizje bankowe − 5 153,00 zł na podatki i opłaty − 440 720,12 zł na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych wraz z odsetkami.

Nowa Lewica - subwencja 11 496 714,07 zł

Na cele statutowe z subwencji Nowa Lewica wydała 9 748 560,88 zł, w tym: - 4 900 298,87 zł na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia − 1 090 132,38 zł na zużycie materiałów i energii − 3 614 523,65 zł na usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu − 96 053,48 zł na podatki i opłaty − 47 552,50 zł na pozostałe cele.

Konfederacja Wolność i Niepodległość - subwencja 6 865 855,09 zł

Ta partia na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum) wydała w 2021 roku 3 720 913,85 zł; w tym: − 2 172 696,23 zł na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia − 160 073,44 zł na zużycie materiałów i energii − 1 216 403,32 zł na usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu − 10 390,00 zł na podatki i opłaty − 161 350,86 zł na pozostałe cele.

Wpływy i wydatki koalicjantów

Subwencje na działalność otrzymują również Partia Zieloni i Inicjatywa Polska - dlatego że w wyborach parlamentarnych w 2019 roku startowały razem z PO i Nowoczesną w ramach Koalicji Obywatelskiej. Koalicjanci podpisali umowę, na mocy której PO otrzymuje 98 proc. subwencji, Zieloni - 1,5 proc., Inicjatywa Polska - 0,5 proc.

Rejestr umów Partii Zieloni Biuletyn Informacji Publicznej Partii Zieloni

Partia Zieloni ma do dyspozycji rocznie 303 066,27 zł, z czego w 2021 roku na cele statutowe wydała 300 789,37 zł. Od lipca 2022 roku do 8 marca tego roku partia zawarła cztery umowy na łączną kwotę 24 017 zł (umowa o pracę, umowa o dzieło, wykonanie usługi i najem powierzchni).

Inicjatywa Polska otrzymuje z budżetu 101 022,09 zł. W 2021 roku wydała na cele statutowe 18 717,96 zł. W rejestrze jest tylko jedna umowa, zawarta 9 stycznia 2023 roku ze Stowarzyszeniem Komitet Obrony Demokracji na "licencję systemu informatycznego". Jej wartość to 1000 zł, nie zaznaczono, czy jest to kwota miesięczna.

Nowoczesna nie otrzymuje subwencji z budżetu. W 2021 roku na konto Nowoczesnej trafiło 112 805 zł wpłat od osób fizycznych. W rejestrze umów Nowoczesnej jest tylko jedna umowa: dotyczy wynajmu na cztery lata lokalu od Warszawy za 196,80 zł miesięcznie.

Prawa do subwencji z budżetu nie mają obecni koalicjanci PiS, czyli Solidarna Polska i Republikanie. W wyborach w 2019 roku politycy tych partii startowali z list Prawa i Sprawiedliwości, nie było więc zawartej formalnej koalicji. W 2021 roku Solidarna Polska pozyskała od osób fizycznych 397 227 zł. W rejestrze umów SP figuruje tylko umowa na prowadzenie księgi rachunkowej przez biuro księgowe Stanisławy Kusyk, ale nie podano wartości tej umowy. Z kolei Republikanie (w 2021 roku Partia Republikańska - przychody 50 210 zł) mają w rejestrze trzy umowy, wszystkie związane z jednym wydarzeniem: 2 grudnia 2022 roku w Warszawie odbyła się konwencja Republikanów, na której przemawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Republikanie w tym celu wynajęli firmę ochroniarską Grom Group (ochrania także Jarosława Kaczyńskiego) - umowa była na 12 400 zł netto; umowa na obsługę techniczną konwencji z firmą LDS opiewała na 32 500 zł; wynajem sali razem z cateringiem w warszawskim hotelu należącym do państwowego Polskiego Holdingu Nieruchomości kosztowały 25 000 zł netto.

Autorka/Autor:Piotr Jaźwiński, współpraca Bartosz Chyż

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości

Przez dwa lata od rosyjskiej agresji na Ukrainę w polskim internecie pojawiło się wiele przekazów, fake newsów i działań dezinformacyjnych wymierzonych w ten kraj, jego obywateli, także tych, którzy schronili się w Polsce. Rozprawialiśmy się z nimi w Konkret24. Przypominamy niektóre z nich.

Emerytura po jednym dniu pracy, stypendium bez wymogów, praca w urzędach. Fejki o Ukraińcach w Polsce

Emerytura po jednym dniu pracy, stypendium bez wymogów, praca w urzędach. Fejki o Ukraińcach w Polsce

Źródło:
Konkret24

Uwaga na fałszywe informacje i manipulacje nawiązujące do trwających m.in. w Polsce ćwiczeń NATO. Użytkownicy serwisu X rozsyłają wpis z wprowadzającym w błąd przekazem o uczestniczących w manewrach brytyjskich żołnierzach.

"Wielka Brytania przygotowuje się do konfliktu z Putinem?" Ekspert: typowe elementy rosyjskiego przekazu propagandowego

"Wielka Brytania przygotowuje się do konfliktu z Putinem?" Ekspert: typowe elementy rosyjskiego przekazu propagandowego

Źródło:
Konkret24, PAP

Na komisji sejmowej ekspertka resortu klimatu i środowiska stwierdziła, że "polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla, czyli nie pełnią już swojej roli". Reakcją był śmiech części obecnych na obradach. Nagranie tej sytuacji wywołuje wiele emocji również wśród internautów. Tyle że zostało zmanipulowane, a słowa ekspertki mają szerszy kontekst, który wyjaśnia w dalszej części wypowiedzi jak i w sieci.

Ekspertka: polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla. Została wyśmiana i skrytykowana w sieci. Niesłusznie

Ekspertka: polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla. Została wyśmiana i skrytykowana w sieci. Niesłusznie

Źródło:
Konkret24

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd wprowadzi na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wybrane odcinki dróg i torów kolejowych. Z pomocą ekspertów tłumaczymy, co ta decyzja może oznaczać w praktyce.

Premier: przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe mają być infrastrukturą krytyczną. Co to znaczy w praktyce?

Premier: przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe mają być infrastrukturą krytyczną. Co to znaczy w praktyce?

Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek napisał, że resort edukacji planuje wprowadzić "nowy przedmiot omawiający skuteczność szczepień i świat osób LGBT". Ale to inny urząd zaproponował nauczanie przedmiotu pokrywającego się z tymi zagadnieniami, a MEN nie ma takich planów.

Poseł Konfederacji: MEN planuje nowy przedmiot o szczepieniach i LGBT. Nie

Poseł Konfederacji: MEN planuje nowy przedmiot o szczepieniach i LGBT. Nie

Źródło:
Konkret24

Według posła Przemysława Wiplera ani w Polsce, ani w Europie nie produkuje się amunicji, w tym artyleryjskiej. Wipler upierał się, że w tej materii w ciągu ostatnich dwóch lat "nie było żadnych istotnych inwestycji". Wedle zapewnień jednego z najwyższych unijnych urzędników produkcję pocisków artyleryjskich zwiększono o 40 proc.

Wipler: w Polsce i w Europie "nie produkuje się amunicji", "nie było inwestycji". Nieprawda

Wipler: w Polsce i w Europie "nie produkuje się amunicji", "nie było inwestycji". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS lansują obecnie przekaz, że nowy rząd "zwija Polskę" i jakoby rezygnuje z kluczowych, rozpoczętych przez poprzedni rząd inwestycji - CPK, portu kontenerowego czy fabryki półprzewodników. Sprawdziliśmy więc, co o tych projektach mówią przedstawiciele nowej władzy i które z nich na pewno będą kontynuowane.

Posłanka PiS: zwijają Polskę w zawrotnym tempie. Sprawdzamy status inwestycji

Posłanka PiS: zwijają Polskę w zawrotnym tempie. Sprawdzamy status inwestycji

Źródło:
Konkret24

Unia Europejska ma nowy pomysł: każdy właściciel krowy, świni, konia lub kury będzie musiał płacić za emisję gazów cieplarnianych przez te zwierzęta - tak przynajmniej twierdzą autorzy wpisów w mediach społecznościowych. Komisja Europejska zaprzecza, a my wyjaśniamy, na jakim etapie jest wdrażanie koncepcji "kto emituje, ten płaci" w rolnictwie.

Rolnik zapłaci za emisję gazów przez krowę, świnię, kurę? KE: nie ma takich planów

Rolnik zapłaci za emisję gazów przez krowę, świnię, kurę? KE: nie ma takich planów

Źródło:
Konkret24

Wbrew informacjom rozsyłanym przez internautów, w latach 2022-2023 do Polski wcale nie przywieziono 12 milionów ton zboża z Rosji. Sprowadzono wielokrotnie mniej.

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński w swoich rozważaniach na temat ochrony środowiska podważył wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Przywołał opinię, że to, "co ludzie robią dla zanieczyszczenia atmosfery, to (...) jakby w wielkiej hali sportowej zapalić zapałkę". Stwierdził też, że naturalna emisja dwutlenku węgla, w tym z erupcji wulkanów, jest większa, niż pochodząca z działalności człowieka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości się myli.

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Źródło:
Konkret24

Według polityków Prawa i Sprawiedliwości pakt migracyjny został "podpisany", zawarte są w nim mechanizmy "przymusowej relokacji", a do UE miałoby trafić 4,5 mln migrantów, z czego do Polski 380 tysięcy. Opisujemy, co w tych przekazach jest manipulacją.

"Jeden migrant na 100 mieszkańców" i inne manipulacje o pakcie migracyjnym. Wyjaśniamy

"Jeden migrant na 100 mieszkańców" i inne manipulacje o pakcie migracyjnym. Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Zapowiedź wspólnej wizyty polskiego prezydenta i premiera w Białym Domu wzbudziła emocje po obu stronach sceny politycznej. Ze strony polityków PiS pojawiły się sugestie, że takie zaproszenie to bardziej gest Joe Bidena w stronę Donalda Tuska, bo "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Polscy premierzy gościli jednak u amerykańskich prezydentów, choć rzadziej niż prezydenci.

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Źródło:
Konkret24

"Ludobójstwo na Wołyniu ma zostać skreślone", "Dzieci mają się nie uczyć o tym, w jaki sposób bohatersko Polacy pomagali Żydom" - politycy komentują propozycje zmian szkolnych podstaw programowych z historii. Czy uczniowie rzeczywiście nie dowiedzą się o kluczowych postaciach i wydarzeniach z historii Polski? Tłumaczymy, na czym polegały prekonsultacje w sprawie zmian programowych.

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Te witryny wyglądają jak lokalne portale, a tak naprawdę są częścią chińskiej siatki dezinformacyjnej działającej w 30 państwach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Dwie z nich działają w Polsce - wynika z raportu Citizen Lab. Przeanalizowaliśmy ich treści i powiązania.

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Źródło:
Citizen Lab, Konkret24

"Zamiast CPK - mokradła, zamiast elektrowni jądrowej - mokradła, zamiast Odry - mokradła" - tak ironicznie europoseł PiS Dominik Tarczyński podsumował plany resortu klimatu dotyczące ochrony mokradeł w Polsce. Sugerował, że zamiast stawiać na rozwój i dobrobyt, obecna władza planuje jedynie "powrót do mokradeł". Eksperci tłumaczą, dlaczego nie ma racji.

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Źródło:
Konkret24

Ponad 50 tys. wyświetleń ma wpis znanego muzyka Zbigniewa Hołdysa ze zdjęciem piosenkarki Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To przerobiona fotografia, która krąży w sieci od kilku tygodni.

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Źródło:
Konkret24

Film robi wrażenie: stacja Euronews miała pokazać, jak francuscy rolnicy, oburzeni listem ukraińskiego ambasadora, obrzucili budynek ambasady Ukrainy obornikiem. Lecz ani nie jest to materiał Euronews, ani ukraińska ambasada, a list został spreparowany. Choć prawdą jest, że zrzucono obornik pod pewnym budynkiem we Francji.

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Źródło:
Konkret24

Donald Trump podtrzymuje stanowisko, że Ameryka nie powinna chronić państw, które "nie płacą zobowiązań" w NATO - i powtórzył to na kolejnym wiecu. "Stany Zjednoczone płaciły niemal za wszystko" - oświadczył. Wypowiedzi byłego prezydenta USA mogą wprowadzać w błąd: czym innym są wydatki obronne państw członkowskich, czym innym budżet NATO - na ten składają się wszystkie kraje sojuszu.

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić.  Skąd jest budżet NATO? 

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić. Skąd jest budżet NATO? 

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość w swoim najnowszym spocie o bezpieczeństwie Polski chwali się, że za czasów rządów tej partii podwoiła się liczba żołnierzy. To wprowadzające w błąd porównanie. Wyjaśniamy.

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

Źródło:
Konkret24

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński zarzuca obecnym władzom miasta, że praktycznie nie konsultowały się z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia Strefy Czystego Transportu - która, jak wiadomo, budzi duże emocje. Przeanalizowaliśmy działania ratusza w tej sprawie. Bocheński się myli.

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość mówi o "lewackim Zielonym Ładzie", a rządzący przypominają, że to przecież realizacja "polityki Janusza Wojciechowskiego". Wyjaśniamy, czym jest Europejski Zielony Ład, jak jest powiązany z polityką rolną UE oraz na co zgadzali się w Brukseli polski komisarz i rząd Mateusza Morawieckiego.

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Źródło:
Konkret24

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska nie wierzy w realizację unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku. Przekonywała w wywiadzie, że tak samo uważa europejska agencja zajmująca się środowiskiem. Tyle że w ostatnim raporcie Europejskiej Agencji Środowiska nic takiego nie ma.

Zalewska: unijna agencja stwierdziła, że "nie mamy szans" osiągnąć celów klimatycznych. To nieprawda

Zalewska: unijna agencja stwierdziła, że "nie mamy szans" osiągnąć celów klimatycznych. To nieprawda

Źródło:
Konkret24

"Szykuje się nowy podatek!" - alarmują internauci, rozsyłając zrzut ekranu tytułu tekstu jednego z serwisów. Postom towarzyszą komentarze o "eurokołchodzie" i "goleniu frajerów". Tłumaczymy, z czym związana ma być opłata za ogrzewanie węglem i gazem - bo zaplanowano ją dopiero za kilka lat, nie będą jej ponosić właściciele lokali, a jej wysokość wciąż nie jest znana.

"Nowy podatek od ogrzewania"? Wyjaśniamy, o co chodzi

"Nowy podatek od ogrzewania"? Wyjaśniamy, o co chodzi

Źródło:
Konkret24

Były minister obrony Mariusz Błaszczak w odpowiedzi na krytykę obecnej władzy co do sposobu realizacji CPK twierdzi, że w tej sprawie istniało "ponadpartyjne poparcie". Tak samo przekonuje szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Tyle że wyniki głosowań nad kluczowymi dla tego projektu ustawami pokazują co innego.

Błaszczak: projekt CPK "uzyskał ponadpartyjne poparcie". Nie, nigdy nie istniało

Błaszczak: projekt CPK "uzyskał ponadpartyjne poparcie". Nie, nigdy nie istniało

Źródło:
Konkret24

Politycy opozycji rozpowszechniają kilkusekundowy fragment wypowiedzi Donalda Tuska o tym, że sprawa niemieckich reparacji została zamknięta wiele lat temu. Te słowa zostały wyrwane z kontekstu. Sens całej wypowiedzi polskiego premiera jest inny od tego, co twierdzą politycy opozycji.

Tusk i słowa o reparacjach. Politycy opozycji manipulują cytatem

Tusk i słowa o reparacjach. Politycy opozycji manipulują cytatem

Źródło:
Konkret24

Niektóre media, a za nimi część internautów, w tym poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski, szerzyli informację o profanacji "polskiego" cmentarza w Brodach w obwodzie lwowskim. Sprawę zbadał na miejscu i zdementował polski konsulat we Lwowie.

Profanacja "polskiego cmentarza" w Ukrainie? Nieprawda

Profanacja "polskiego cmentarza" w Ukrainie? Nieprawda

Źródło:
Konkret24