Kto zyskuje, a kto traci na poprawkach do budżetu? Sprawdzamy


Beneficjentami przyjętych przez Sejm poprawek do budżetu są kancelaria premiera, Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydatki na obie służby specjalne zwiększono o kwotę dwukrotnie wyższą niż 10 mln zł, które przeznaczono dodatkowo na Narodową Strategię Onkologiczną.

W trakcie prac nad budżetem, który Sejm - przy sprzeciwie całej opozycji - uchwalił w piątek, 14 lutego, posłowie zaakceptowali wyłącznie poprawki klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie z ponad pół tysiąca poprawek wnioskowanych przez posłów opozycyjnych zostały odrzucone.

Henryk Kowalczyk z PiS o budżecie na 2020 rok
Henryk Kowalczyk z PiS o budżecie na 2020 roktvn24

Jak tłumaczył podczas posiedzenia Sejmu przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poseł PiS Henryk Kowalczyk, "zdecydowana większość z nich (poprawek opozycji – red.) dotyczyła problematyki o charakterze regionalnym, dofinansowania poszczególnych inwestycji w regionach. Komisja nie zaakceptowała tych poprawek z różnych względów. Ogólnie rzecz biorąc, komisja opierała się również na opinii przedstawiciela rządu, ministra finansów, który opiniował poprawki pozytywnie albo negatywnie".

Traci Senat, zyskuje rząd

Największą poselską zmianą w stosunku do projektu rządowego, który trafił do Sejmu w Wigilię, było odebranie Kancelarii Senatu ponad 114,5 mln zł, które ta Izba przekazywała różnym organizacjom wspierającym Polonię i Polaków za granicą. Jak pisaliśmy w Konkret24, kwotę tę, z przeznaczeniem na ten sam cel, rozdysponowano między cztery ministerstwa i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Do urzędu premiera trafiło z tej puli prawie 60 mln zł.

Plan wydatków na 2020 rok wybranych instytucji

Na mocy kolejnych poprawek do rezerwy Rady Ministrów trafi ponad 41 mln zł - w wyniku uszczuplenia wydatków Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Dziecka i Krajowej Rady Sądownictwa.

Z rządowej rezerwy - jak zdecydowali posłowie PiS w kolejnych poprawkach - np. 10 mln zł pójdzie na wsparcie małych klubów sportowych.

Sejm przyjął budżet na 2020 rok
Sejm przyjął budżet na 2020 roktvn24

Traci parlament, zyskuje wywiad

Posłowie zdecydowali również, że 15 mln zł z Kancelarii Sejmu trafi do Agencji Wywiadu. W uzasadnieniu tej poprawki napisano: "na realizację zadań operacyjnych (...) wynikających z bieżącej sytuacji międzynarodowej". Zwiększono także wydatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o prawie 8,5 mln zł (głównie na remonty i wyposażenie) kosztem przesunięcia 5 mln zł z Kancelarii Senatu, 3 mln zł z Sejmu i niespełna pół miliona złotych z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Plan wydatków służb specjalnych

Tracą sędziowie i rzecznik, zyskują urzędnicy

Na szczodrość twórców ustawy budżetowej na 2020 rok nie mogą liczyć sędziowie. Prawie 19 mln zł wstępnie przeznaczonych na wydatki Naczelnego Sądu Administracyjnego (w tym ponad 4 mln zł na wynagrodzenia dla sędziów i referendarzy) zostało przesunięte na zwiększenie o 50 mln zł subwencji oświatowej. Na ten sam cel pójdzie także 18 mln zł z IPN, 11 mln zł z KRRiT, 2 mln zł z Sądu Najwyższego).

Ponadto z kwoty przeznaczonej dla SN ponad 12 mln zł (w tym ponad 3 mln zł z Izby Dyscyplinarnej) przesunięto do rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

O 14,5 mln zł mniejszy w stosunku do pierwotnego planu będzie budżet Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tej kwoty 11,5 mln zł pójdzie na wynagrodzenia dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji.

Izabela Leszczyna z KO o projekcie budżetu na 2020 rok
Izabela Leszczyna z KO o projekcie budżetu na 2020 roktvn24

Więcej na swoje wynagrodzenia w tym roku dostaną urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (8 mln zł z rezerwy Rady Ministrów), pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy (1 mln zł z rezerwy rządowej). Ponad 2,5 mln zł, które wcześniej przeznaczono na dopłaty do budownictwa socjalnego, ostatecznie przeznaczono na zwiększenie wydatków dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

10 mln zł więcej zyskuje onkologia - to efekt przyjęcia 4 lutego przez rząd wieloletniego programu "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030", na który w następnej dekadzie ma być przeznaczone 5 mld zł. Tydzień po decyzji rządu, który uznał, że "choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków", Senat przegłosował, by na ten cel przeznaczyć 2 mld zł pierwotnie planowane na pomoc dla telewizji państwowej. Sejm tę propozycję odrzucił.

Oburzenie po decyzji Sejmu. Co można za dwa miliardy złotych?
Oburzenie po decyzji Sejmu. Co można za dwa miliardy złotych?Tomasz Pupiec | Fakty po południu

Sejmowe prace nad budżetem trwały od końca grudnia. Ustawa budżetowa na 2020 rok jest najpóźniej uchwalonym budżetem państwa od pięciu lat. Teraz trafi do Senatu, który zajmie się nią na posiedzeniu 25 lutego. Jeśli wprowadzi do ustawy poprawki, będzie musiał je rozpatrzeć Sejm. Dopiero po tym ustawa budżetowa trafi na biurko prezydenta. Nie ma on możliwości jej zawetowania – musi ją podpisać.

Autor: Piotr Jaźwiński / Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości