Muzeum, pomnik, stadion, szkoły, drogi... Na co miasta wydadzą środki z Funduszu COVID-19

Na co miasta wojewódzkie planują wydać środki z Funduszu COVID-19?
Na co miasta wojewódzkie planują wydać środki z Funduszu COVID-19?materiały prasowe samorządów miast

Katowice przeznaczą 7 mln zł z Funduszu COVID-19 na pomnik upamiętniający tragedię Górnego Śląska, a Gdańsk - 7 mln zł na Muzeum Bursztynu. Szczecin całość wsparcia - 93,5 mln zł - przekaże na rozbudowę miejskiego stadionu. Kraków da m.in. 1,6 mln zł na park rzeczny. Sprawdziliśmy, jakie inwestycje planują dofinansować miasta wojewódzkie z rządowego wsparcia.

W połowie października media obiegła informacja, że Katowice planują budowę pomnika upamiętniającego Tragedię Górnośląską, czyli deportację mieszkańców Górnego Śląska do Związku Radzieckiego. Nie tyle fakt budowy pomnika wzbudził zainteresowanie, co jego finansowanie: ma powstać m.in. ze środków przekazanych miastu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), który jest finansowany bezpośrednio z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na RFIL rząd planuje przeznaczyć łącznie 6 mld zł, w tym 5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich. Nazwany "Tarczą dla samorządów" projekt RFIL zakłada, że środki zostaną wykorzystane na inwestycje ułatwiające lokalnym władzom wyjście z kryzysu spowodowanego epidemią.

Dlatego budowa pomnika za te pieniądze wzbudziła zdziwienie.

"7 milionów złotych na pomnik to mała część budżetu miasta Katowice"
"7 milionów złotych na pomnik to mała część budżetu miasta Katowice"tvn24

"Realizacja inwestycji w ramach funduszu ma przede wszystkim napędzać gospodarkę w Katowicach. Mimo trudnej sytuacji, którą tworzy COVID-19, staramy się cały czas realizować proces inwestycyjny" – tłumaczyła w rozmowie z TVN24 Ewa Lipka, rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach. "Wiele inwestycji w tym roku ukończyliśmy, między innymi baseny miejskie, centra przesiadkowe, kolejne kontynuujemy: budowę ulicy Dworcowej, rozpoczynamy plan budowy kompleksu sportowego. To walka z COVID-em, ze skutkami koronawirusa. Musimy pamiętać, że czeka nas życie po koronawirusie i musimy realizować inne zadania miasta" – argumentowała m.in. decyzję o dofinansowaniu budowy pomnika.

Na rządowej stronie w zakładce poświęconej Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych zapisano, że "środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje". Jako przykłady podano budowę żłobków, przedszkoli czy dróg.

Zapytaliśmy więc urzędy wszystkich miast wojewódzkich, na jakie inwestycje planują przeznaczyć bezzwrotne rządowe wsparcie.

Białystok: 39,5 mln zł

Kwota przyznana danemu samorządowi w ramach RFIL różni się w zależności od "relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów". Na przykład Białystok otrzymał prawie 39,5 mln zł - niemal połowę najwyższej możliwej kwoty (93 mln zł).

Środki te białostoccy radni planują przeznaczyć na wkład własny do dwóch projektów unijnych. Wiele samorządów informowało, że kwoty z RFIL będą stanowić tylko część finansowania danych inwestycji. W Białymstoku będą to:

budowa węzła drogowego Porosły: 36,7 mln zł

rozwój infrastruktury transportu miejskiego: 2,8 mln zł.

Bydgoszcz: 63,3 mln zł

Również Bydgoszcz planuje dofinansować środkami z funduszu dwie inwestycje. Obie związane są z rozwojem transportu tramwajowego w mieście:

budowa trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej razem z zakupem taboru: 48 mln zł (wartość całej inwestycji: 380 mln zł)

budowa trasy tramwajowej Fordońska-Toruńska: 15,3 mln zł (wartość całej inwestycji: 140 mln zł).

Gdańsk: 81,5 mln zł

Gdańskowi w ramach funduszu przyznano ponad 80 mln zł, a miasto planuje wydać te środki łącznie na 16 inwestycji, w tym:

projekty infrastrukturalne (drogi, chodniki, trasy rowerowe, wiadukt): 33 mln zł

modernizację w obiektach użyteczności publicznej: 25 mln zł

Gdański Program Przeciwpowodziowy: 8,1 mln zł

przebudowę i adaptację zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu: 7 mln zł

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej: 4,2 mln zł

systemy gospodarowania wodami opadowymi: 2,5 mln zł

budowę przystani żeglarskiej w Sobieszewie: 970 tys. zł

rewitalizację Oruni w Gdańsku 633,8 tys. zł.

"Nie jest to w 100 procentach finansowanie całej inwestycji, często to jakiś procentowy udział w zadaniu" – poinformował nas rzecznik prezydent Gdańska Daniel Stenzel.

Na przebudowę i adaptację zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu miasto Gdańsk planuje wydać 7 mln zł. Na zdjęciu wizualizacja Lasu BursztynowegoUrząd Miasta Gdańsk

Gorzów Wielkopolski: 29,5 mln zł

Rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wiesław Ciepiela przekazał Konkret24, że miasto otrzymało z RIFL 29,5 mln zł, ale odpowiedź na pytanie o konkretne inwestycje "wymaga czasu", co wynika z charakterystyki pracy wydziałów merytorycznych ratusza.

We wrześniu TVP3 Gorzów Wielkopolski informowała, że "starostwo przeznaczy pieniądze na to, co prawie wszyscy, czyli na drogi, remonty, przebudowy i budowy dróg w powiecie gorzowskim".

Katowice: 51,8 mln zł

Katowiccy radni, poza przegłosowaniem dofinansowania budowy pomnika Tragedii Górnośląskiej kwotą 7 mln zł, planują przeznaczyć otrzymane ponad 51 mln zł jeszcze na 10 innych projektów:

system informacji miejskiej: 11,6 mln zł

zazielenienie ul. Warszawskiej: 8,2 mln zł

rozbudowę układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego: 6,7 mln zł

modernizację obiektu sportowego RAPID: 4 mln zł

przebudowę skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego: 4 mln zł

rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec: 3,3 mln zł

budowę garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią: 2,8 mln zł

doposażenie taboru Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w frezarkę: 2 mln zł

adaptację obiektu na potrzeby archiwum UMK i Katowickiego Banku Żywności: 1,5 mln zł

adaptację lokalu na jadłodajnię: 600 tys. zł.

Rzeczniczka katowickiego urzędu miasta przekazała również, że zadania na kwotę 2 mln zł zostały wpisane do tegorocznego budżetu, natomiast pozostałe inwestycje na kwoty 24,2 mln i 25,6 mln dodano do wieloletniej prognozy na lata 2021 i 2022.

Katowice planują budowę pomnika upamiętniającego Tragedię Górnośląską, czyli deportację mieszkańców Górnego Śląska do Związku Radzieckiego. Dofinansowanie z RFIL ma wynieść 7 mln złUrząd Miasta Katowice

Kielce: 23 mln zł

Rzecznik prasowy prezydenta Tomasz Porębski poinformował, że "miasto Kielce otrzymało w tym roku nieco ponad 23 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki zamierzamy przede wszystkim przeznaczyć na bezpieczeństwo mieszkańców, czyli poprawę infrastruktury drogowej oraz oświetlenia".

Przekazał też, że trwają pracę nad ostatecznym kształtem budżetu miasta na rok 2021 i dopiero po zakończeniu tego procesu będzie można precyzyjnie przedstawić inwestycje, które zostaną dofinansowane.

Kraków: 93,5 mln zł

Kraków dostał maksymalną kwotę dofinansowania przewidzianą w funduszu dla jednego samorządu – 93,5 mln zł. "Środki te zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne, których realizacja przyczyni się m.in. do zrównoważonego rozwoju miasta Krakowa oraz zaktywizuje lokalną branżę budowlaną"– pisano we wrześniu na oficjalnej stronie miasta. Dodano, że wsparcie z funduszu obejmie dofinansowanie do 32 zadań inwestycyjnych, są to m.in.:

rozbudowa lub przebudowa ulic: 22,5 mln zł

budowa szkoły podstawowej i termomodernizacja obiektów oświatowych: 13,5 mln zł

Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii: 10,5 mln zł

budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i termomodernizację budynków jednorodzinnych: 8,3 mln zł

rewitalizacja parku Lotników Polskich i zagospodarowanie Parku Duchackiego: 5,5 mln zł

przebudowę Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Narutowicza: 2,9 mln zł

budowa Parku Rzecznego Wilga: 1,6 mln zł.

Na budowę Parku Rzecznego Wilga miasto Kraków planuje wydać z RFIL 1,6 mln złUrząd Miasta Krakowa

Lublin: 35,7 mln zł

Urząd Miasta Lublina przekazał, że 31 sierpnia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do miejskiego budżetu wpłynęło ponad 35,7 mln zł. Największą część inwestycji, do których mają przyczynić się pieniądze z funduszu, stanowią inwestycje infrastrukturalne. Wszystkie projekty to:

rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego: 9,5 mln zł

modernizacja i budowa dróg i chodników: 6,1 mln zł

poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych: 6 mln zł

budowa szkoły podstawowej, przedszkola i domu kultury przy ul. Berylowej: 5,9 mln zł

odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty: 2,8 mln

termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej: 2,7 mln zł

opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych: 1,4 mln zł.

Łódź: 92 mln

W wyszukiwarce kwot przyznanych jednostkom samorządowych na stronach rządowych zapisano, że Łódź otrzymała z RFIL maksymalną wysokość dofinansowania: 93,5 mln zł. W wiadomości przesłanej Konkret24 biuro rzecznika prasowego prezydenta Łodzi przekazało, że miasto dostało "ponad 92 mln zł". Pierwsza transza została rozdysponowana w części (41,8 mln zł) na aktualnie realizowane projekty:

rozbudowę Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej (Stadion ŁKS Łódź): 20 mln zł

rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury: 9 mln zł

termomodernizację obiektów edukacyjnych (w tym żłobków): 8,8 mln zł

budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej: 2,2 mln zł

gospodarkę ściekową: 1,2 mln zł

poprawę bazy technicznej Domu Opieki Społecznej nr 6: 645,4 tys. zł.

Biuro rzecznika wyjaśnia, że "pozostała kwota także zostanie rozdysponowana na projekty aktualnie realizowane w zależności od spływających faktur". Druga transza funduszu miała być rozdysponowana do końca października.

Olsztyn: 20,6 mln zł

W odpowiedzi na pytanie Konkret24 rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Olsztyna Marta Bartoszewicz napisała, że na razie ratusz nie dostał żadnej informacji o tym, czy zgłoszone projekty otrzymają wsparcie. Zgodnie z informacją na rządowej stronie poświęconej RFIL stolica województwa warmińsko-mazurskiego otrzyma 20,6 mln zł.

Pod koniec września Radio Olsztyn potwierdziło tę kwotę i poinformowało, że miasto planuje przeznaczyć środki na wkład własny do finansowanego z Unii Europejskiej projektu rozbudowy drugiej nitki tramwajowej. Odpowiednie zapisy dotyczące tego projektu pojawiły się już w nowelizacji budżetu na 2020 rok. "Ratusz liczy również na to, że pozyska rządowe pieniądze na nowy żłobek przy ulicy Antonowicza" – informował tekst na stronie radia.

Krzysztof Guzek z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyjaśnił w rozmowie z rozgłośnią, że "w odróżnieniu od pierwszego etapu, gdzie wsparcie przyznano wszystkim gminom i powiatom, które złożyło wnioski, w drugim etapie wszystkie złożone propozycje będą podlegały procedurze konkursowej". Wnioski będą oceniane przez specjalną komisję powołaną przez premiera.

Opole: 31,5 mln zł

Właśnie we wspominanym pierwszym etapie programu Opole otrzymało 31,5 mln zł. Pieniądze planuje przeznaczyć na dwa projekty:

budowę budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych": 20,5 mln zł

przebudowę polderu (naturalnego obszaru zalewowego) "Żelazna" jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola: 11 mln zł.

O przebudowie polderu Katarzyna Oborska-Marciniak, rzeczniczka urzędu miasta, mówiła w rozmowie z "Nową Trybuną Opolską", że "początkowo wkład w inwestycję miał być finansowany z kredytu". "Pieniądze przyznane Opolu z Funduszu Inwestycji Samorządowych sprawiają, że ten ruch nie będzie konieczny, a tym samym nie dojdzie do zwiększenia zadłużenia miasta" – wytłumaczyła.

Poznań: 93,5 mln zł

Kolejnym miastem, które otrzymało maksymalną kwotę dofinansowania z RFIL, jest Poznań. Przekazane 93,5 mln zł w ramach pierwszego naboru wniosków zostało przeznaczone na 22 projekty, które można pogrupować na:

przebudowę/modernizację ulic, wiaduktów i chodników: 57,9 mln zł (w tym najdroższy projekt: przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego: 20,6 mln zł)

renowację/modernizację budynków jednostek oświatowych (przedszkoli, szkół, Poznańskiej Szkoły Chóralnej): 33,8 mln zł

modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1: 1,8 mln zł.

Finansowanie rozłożono w czasie. Część środków z RFIL pojawiła się dopiero w planie budżetowym na 2022 rok.

Rzeszów: 29,8 mln zł

Niecałe 30 mln zł z rządowego funduszu otrzymał Rzeszów. Jak wyjaśnił rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki, środki mogą zostać przeznaczone tylko na wydatki majątkowe. "W grę wchodzi dofinansowanie do budowy infrastruktury drogowej i kubaturowej (przedszkola, żłobki i szkoły)" – napisał.

Rzeszowski magistrat zdecydował się jednak na wnioskowanie o dofinansowanie na dwie inwestycje budowlane:

budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Drabinianka: 19,5 mln zł

rozbudowę i doposażenie Szpitala Miejskiego. Zakup wyposażenia OIOM-u, zakup rezonansu i remont wind: 17,3 mln zł.

O ile w pierwszym przypadku cała wartość inwestycji to 40 mln zł, o tyle we wniosku o dofinansowanie szpitala Rzeszów poprosił o pokrycie pełnej kwoty projektu.

Szczecin: 93,5 mln zł

Szczecin jako jedyne miasto, które otrzymało najwyższą kwotę w ramach funduszu, przeznaczy całość na jedną inwestycję. Będzie to budowa Stadionu Miejskiego w Szczecinie – 93,5 mln zł.

Szczecin przeznaczy całość środków z RFIL - 93,5 mln zł - na budowę Stadionu MiejskiegoUrząd Miasta w Szczecinie

Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Szczecina ds. inwestycji wyjaśnia, co stało za taką decyzją: "Miasto musi się z dofinansowania Funduszu Inwestycji Lokalnych rozliczyć do końca 2022 roku, dlatego takie rozwiązanie zostało uznane za najmniej obarczone ryzykiem jego utraty". Poza tym pod uwagę wzięto wysoki poziom zaawansowania inwestycji i możliwość wydatkowania środków za prace, które są realizowane już teraz.

Budowa, a tak naprawdę gruntowa przebudowa starego stadionu Pogoni Szczecin, rozpoczęła się w marcu 2019 roku. Według projektu cały obiekt ma być gotowy w pierwszym kwartale 2022 roku.

Przedstawiciel szczecińskiego ratusza wytłumaczył też, że dzięki rządowemu funduszowi "możliwe jest załatanie dziury budżetowej spowodowanej sytuacją 'covidową', w wyniku której budżet Szczecina przez pierwszą połowę 2020 roku poniósł ok. 51 mln zł strat". Szacuje, że do końca roku dziura budżetowa mogą sięgnąć 96 mln zł.

Toruń: 29,2 mln zł

Podobną kwotę co Rzeszów i Gorzów Wlkp. w ramach rządowego funduszu otrzymał Toruń. Rzeczniczka prezydenta Torunia Anna Kulbicka-Tondel poinformowała nas jednak, że "środki nie zostały przeznaczone na wydatki w tym roku i zostaną ujęte w budżecie przyszłorocznym".

Warszawa: 93,5 mln zł

Rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Karolina Gałecka przekazała, że lista konkretnych inwestycji, na które przeznaczone zostaną 93,5 mln zł, "zostanie wskazana po ogłoszeniu wyników naborów części konkursowej RFIL".

Urząd przygotował pięć wniosków o dofinansowanie w pięciu kategoriach inwestycji: drogownictwo, zakup autobusów, opieka zdrowotna, edukacja i kultura:

drogownictwo: remont wyeksploatowanych obiektów inżynieryjnych w ciągu Trasy Łazienkowskiej, budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zapewnienie niezawodności układu głównych ulic w centrum miasta (ul. Wybrzeże Helskie) i uspokojenie ruchu wewnątrz przestrzeni śródmiejskiej dzięki uporządkowaniu przestrzeni Placu Pięciu Rogów;

transport publiczny: zakup 160 niskoemisyjnych autobusów z napędem gazowym;

opieka zdrowotna: inwestycje związane ze Szpitalami Praskim, Bielańskim i Południowym oraz przychodnią przy ul. Wiertniczej;

edukacja: 11 inwestycji polegających na budowie i wyposażeniu, rozbudowie oraz modernizacji stołecznych placówek oświatowych, w tym modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Różanej, która zapewni przestrzeń do edukacji dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami;

kultura: modernizacja Teatru Ateneum, budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego na Pradze Południe, budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli oraz wybudowanie i wyposażenie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Wrocław: 66,4 mln zł

Przedstawiciel Urzędu Miasta we Wrocławiu Marcin Obłoza poinformował nas, że miasto już wydatkuje przyznane 66,4 mln zł. Pieniądze przeznaczono na realizację 10 projektów.

Trzy z nich dotyczą rozbudowy infrastruktury drogowej, dwa remontów torowisk, a poza tym są to: przebudowa Mostów Pomorskich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, basenu przy ul. Racławickiej oraz dwie budowy: przedszkola przy ul. Dębickiej i bloku sportowego przy XIII Liceum Ogólnokształcącym.

Zielona Góra: 15,9 mln zł

Zielonogórscy radni zdecydowali o przeznaczeniu pełnej kwoty dofinansowania na zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej: 15,9 mln zł.

Ale miasto złożyło już trzy wnioski z projektami w drugim naborze. Dotyczą:

budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej

budowy ul. Pileckiego

budowy sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10.

Autor: Michał Istel, Klara Mirecka / Źródło: Konkret24; zdjęcie: materiały prasowe miast

Źródło zdjęcia głównego: materiały prasowe samorządów miast

Pozostałe wiadomości

Według polityków Prawa i Sprawiedliwości pakt migracyjny został "podpisany", zawarte są w nim mechanizmy "przymusowej relokacji", a do UE miałoby trafić 4,5 mln migrantów, z czego do Polski 380 tysięcy. Opisujemy, co w tych przekazach jest manipulacją.

"Jeden migrant na 100 mieszkańców" i inne manipulacje o pakcie migracyjnym. Wyjaśniamy

"Jeden migrant na 100 mieszkańców" i inne manipulacje o pakcie migracyjnym. Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Wbrew informacjom rozsyłanym przez internautów, w latach 2022-2023 do Polski wcale nie przywieziono 12 milionów ton zboża z Rosji. Sprowadzono wielokrotnie mniej.

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński w swoich rozważaniach na temat ochrony środowiska podważył wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Przywołał opinię, że to, "co ludzie robią dla zanieczyszczenia atmosfery, to (...) jakby w wielkiej hali sportowej zapalić zapałkę". Stwierdził też, że naturalna emisja dwutlenku węgla, w tym z erupcji wulkanów, jest większa, niż pochodząca z działalności człowieka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości się myli.

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Źródło:
Konkret24

Zapowiedź wspólnej wizyty polskiego prezydenta i premiera w Białym Domu wzbudziła emocje po obu stronach sceny politycznej. Ze strony polityków PiS pojawiły się sugestie, że takie zaproszenie to bardziej gest Joe Bidena w stronę Donalda Tuska, bo "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Polscy premierzy gościli jednak u amerykańskich prezydentów, choć rzadziej niż prezydenci.

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Źródło:
Konkret24

"Ludobójstwo na Wołyniu ma zostać skreślone", "Dzieci mają się nie uczyć o tym, w jaki sposób bohatersko Polacy pomagali Żydom" - politycy komentują propozycje zmian szkolnych podstaw programowych z historii. Czy uczniowie rzeczywiście nie dowiedzą się o kluczowych postaciach i wydarzeniach z historii Polski? Tłumaczymy, na czym polegały prekonsultacje w sprawie zmian programowych.

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Te witryny wyglądają jak lokalne portale, a tak naprawdę są częścią chińskiej siatki dezinformacyjnej działającej w 30 państwach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Dwie z nich działają w Polsce - wynika z raportu Citizen Lab. Przeanalizowaliśmy ich treści i powiązania.

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Źródło:
Citizen Lab, Konkret24

"Zamiast CPK - mokradła, zamiast elektrowni jądrowej - mokradła, zamiast Odry - mokradła" - tak ironicznie europoseł PiS Dominik Tarczyński podsumował plany resortu klimatu dotyczące ochrony mokradeł w Polsce. Sugerował, że zamiast stawiać na rozwój i dobrobyt, obecna władza planuje jedynie "powrót do mokradeł". Eksperci tłumaczą, dlaczego nie ma racji.

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Źródło:
Konkret24

Ponad 50 tys. wyświetleń ma wpis znanego muzyka Zbigniewa Hołdysa ze zdjęciem piosenkarki Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To przerobiona fotografia, która krąży w sieci od kilku tygodni.

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Źródło:
Konkret24

Film robi wrażenie: stacja Euronews miała pokazać, jak francuscy rolnicy, oburzeni listem ukraińskiego ambasadora, obrzucili budynek ambasady Ukrainy obornikiem. Lecz ani nie jest to materiał Euronews, ani ukraińska ambasada, a list został spreparowany. Choć prawdą jest, że zrzucono obornik pod pewnym budynkiem we Francji.

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Źródło:
Konkret24

Donald Trump podtrzymuje stanowisko, że Ameryka nie powinna chronić państw, które "nie płacą zobowiązań" w NATO - i powtórzył to na kolejnym wiecu. "Stany Zjednoczone płaciły niemal za wszystko" - oświadczył. Wypowiedzi byłego prezydenta USA mogą wprowadzać w błąd: czym innym są wydatki obronne państw członkowskich, czym innym budżet NATO - na ten składają się wszystkie kraje sojuszu.

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić.  Skąd jest budżet NATO? 

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić. Skąd jest budżet NATO? 

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość w swoim najnowszym spocie o bezpieczeństwie Polski chwali się, że za czasów rządów tej partii podwoiła się liczba żołnierzy. To wprowadzające w błąd porównanie. Wyjaśniamy.

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

Źródło:
Konkret24

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński zarzuca obecnym władzom miasta, że praktycznie nie konsultowały się z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia Strefy Czystego Transportu - która, jak wiadomo, budzi duże emocje. Przeanalizowaliśmy działania ratusza w tej sprawie. Bocheński się myli.

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość mówi o "lewackim Zielonym Ładzie", a rządzący przypominają, że to przecież realizacja "polityki Janusza Wojciechowskiego". Wyjaśniamy, czym jest Europejski Zielony Ład, jak jest powiązany z polityką rolną UE oraz na co zgadzali się w Brukseli polski komisarz i rząd Mateusza Morawieckiego.

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Źródło:
Konkret24

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska nie wierzy w realizację unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku. Przekonywała w wywiadzie, że tak samo uważa europejska agencja zajmująca się środowiskiem. Tyle że w ostatnim raporcie Europejskiej Agencji Środowiska nic takiego nie ma.

Zalewska: unijna agencja stwierdziła, że "nie mamy szans" osiągnąć celów klimatycznych. To nieprawda

Zalewska: unijna agencja stwierdziła, że "nie mamy szans" osiągnąć celów klimatycznych. To nieprawda

Źródło:
Konkret24

"Szykuje się nowy podatek!" - alarmują internauci, rozsyłając zrzut ekranu tytułu tekstu jednego z serwisów. Postom towarzyszą komentarze o "eurokołchodzie" i "goleniu frajerów". Tłumaczymy, z czym związana ma być opłata za ogrzewanie węglem i gazem - bo zaplanowano ją dopiero za kilka lat, nie będą jej ponosić właściciele lokali, a jej wysokość wciąż nie jest znana.

"Nowy podatek od ogrzewania"? Wyjaśniamy, o co chodzi

"Nowy podatek od ogrzewania"? Wyjaśniamy, o co chodzi

Źródło:
Konkret24

Były minister obrony Mariusz Błaszczak w odpowiedzi na krytykę obecnej władzy co do sposobu realizacji CPK twierdzi, że w tej sprawie istniało "ponadpartyjne poparcie". Tak samo przekonuje szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Tyle że wyniki głosowań nad kluczowymi dla tego projektu ustawami pokazują co innego.

Błaszczak: projekt CPK "uzyskał ponadpartyjne poparcie". Nie, nigdy nie istniało

Błaszczak: projekt CPK "uzyskał ponadpartyjne poparcie". Nie, nigdy nie istniało

Źródło:
Konkret24

Politycy opozycji rozpowszechniają kilkusekundowy fragment wypowiedzi Donalda Tuska o tym, że sprawa niemieckich reparacji została zamknięta wiele lat temu. Te słowa zostały wyrwane z kontekstu. Sens całej wypowiedzi polskiego premiera jest inny od tego, co twierdzą politycy opozycji.

Tusk i słowa o reparacjach. Politycy opozycji manipulują cytatem

Tusk i słowa o reparacjach. Politycy opozycji manipulują cytatem

Źródło:
Konkret24

Niektóre media, a za nimi część internautów, w tym poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski, szerzyli informację o profanacji "polskiego" cmentarza w Brodach w obwodzie lwowskim. Sprawę zbadał na miejscu i zdementował polski konsulat we Lwowie.

Profanacja "polskiego cmentarza" w Ukrainie? Nieprawda

Profanacja "polskiego cmentarza" w Ukrainie? Nieprawda

Źródło:
Konkret24

"Zakłamana pigułka śmierci", "szkodliwa dla organizmu", "nie powinna być stosowana przez kobiety poniżej 18. roku życia" - takie nieuzasadnione tezy głoszą politycy, którzy są przeciwko dostępności tabletki "dzień po" bez recepty. Lekarze ostrzegają przed "biciem politycznej piany". Z ich pomocą wyjaśniamy, na czym polega działanie tabletki "dzień po".

Mentzen i inni o tabletce "dzień po": wczesnoporonna, uszkadza organy. Prostujemy

Mentzen i inni o tabletce "dzień po": wczesnoporonna, uszkadza organy. Prostujemy

Źródło:
Konkret24

Komentując niższe wpływy z VAT w grudniu 2023 roku, politycy PiS sugerują, że po zmianie władzy 15 października "część przedsiębiorców uznała, że nie trzeba podatków płacić". Tymczasem powody są inne - i to kilka. Również taki, że w ostatnim roku rządów Zjednoczonej Prawicy wzrosła luka vatowska.

"Doszli do władzy i wpływy z VAT spadły". Nie, powody są inne

"Doszli do władzy i wpływy z VAT spadły". Nie, powody są inne

Źródło:
Konkret24

Na spotkaniach przedwyborczych politycy Prawa i Sprawiedliwości sięgają po używane już wcześniej w kampanii parlamentarnej fałszywe przekazy - ale też dodają nowe. Do takich należy narracja o "koalicji 13 grudnia". Nawiązał do tego również Mateusz Morawiecki w Lubartowie.

Trzy nieprawdy Morawieckiego: o "koalicji 13 grudnia", o "twardym wecie", o "nielegalnych imigrantach" 

Źródło:
Konkret24

Informacja, że w ostatnich obchodach miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie miał wziąć udział ambasador Rosji, wzbudziła komentarze w sieci - ale nie jest prawdą. Wykorzystane w przekazie zdjęcie jest stare. Prawo i Sprawiedliwość zaprzecza, dementi przesłała nam też Ambasada Rosji.

"Na miesięcznicy pojawił się ambasador Rosji"? Nie ma potwierdzenia

Źródło:
Konkret24

Przed niedzielnym finałem Super Bowl w internecie uaktywnili się wyznawcy teorii spiskowych, których bohaterką stała się Taylor Swift. Gwiazda już od jakiegoś czasu wykorzystywana jest przez twórców politycznych fake newsów w rozkręcającej się w USA kampanii prezydenckiej. Według nich drużyna Kansas City Chiefs nieprzypadkowo zagra w finale Super Bowl - stać ma za tym właśnie Taylor Swift i specjalna operacja psychologiczna zaaranżowana przez Pentagon.

Taylor Swift "zasobem" Pentagonu? Teorie spiskowe o Super Bowl i kampanii prezydenckiej

Taylor Swift "zasobem" Pentagonu? Teorie spiskowe o Super Bowl i kampanii prezydenckiej

Źródło:
Konkret24

Znalezienie nielegalnego tunelu pod jedną z synagog w Nowym Jorku stało się pożywką dla rozpowszechnianej w sieci teorii spiskowej na temat chasydów. Jednym z fake newsów związanych z tym tematem jest informacja o zawaleniu się synagogi, którą podał między innymi Janusz Korwin Mikke.

Zawalona synagoga odkryła tunel, a w nim zakrwawione materace? Jedna rzecz się zgadza

Zawalona synagoga odkryła tunel, a w nim zakrwawione materace? Jedna rzecz się zgadza

Cztery spółki medialne firmowane przez Tomasza Sakiewicza i Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" dostały przez osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy niemal 20 milionów złotych z budżetów ministerstw i kancelarii premiera. Rząd kupował nie tylko spoty promocyjne czy artykuły, ale płacił też za organizowanie debat, zjazdów Klubów "Gazety Polskiej" czy koncertów za oceanem.

20 milionów z rządowych budżetów. Jak zasilano biznesy Tomasza Sakiewicza

20 milionów z rządowych budżetów. Jak zasilano biznesy Tomasza Sakiewicza

Źródło:
Konkret24

Senator PiS Stanisław Karczewski broni rządów Daniela Obajtka w Orlenie, a na dowód jego słusznej strategii menedżerskiej porównuje zyski koncernu z czasów koalicji PO-PSL z wielokrotnie wyższymi za rządów Zjednoczonej Prawicy. To manipulacja, bo - jak wyjaśniają Konkret24 eksperci - dane o zyskach nie oddają prawdy o rozwoju tej spółki. A Orlen w ostatnich latach to zupełnie inna firma niż przed 2015 rokiem.

Karczewski porównuje zyski Orlenu za Obajtka i wcześniej. "Zapala się czerwona lampka"

Karczewski porównuje zyski Orlenu za Obajtka i wcześniej. "Zapala się czerwona lampka"

Źródło:
Konkret24

Według Jarosława Kaczyńskiego Polska jest pożądanym krajem dla zagranicznych inwestorów - tak bardzo, że zajmuje drugie miejsce na świecie w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Sprawdziliśmy więc tego typu rankingi. Nie potwierdzają tezy prezesa PiS.

Kaczyński: Polska druga na świecie w rankingach atrakcyjności inwestowania. Sprawdzamy

Kaczyński: Polska druga na świecie w rankingach atrakcyjności inwestowania. Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24