Mają pieniądze z willi plus i już są w kolejce po nowe dotacje

Źródło:
Konkret24
Willa plus w Sejmie. Spór o decyzje Czarnka
Willa plus w Sejmie. Spór o decyzje CzarnkaTVN24
wideo 2/24
Willa plus w Sejmie. Spór o decyzje CzarnkaTVN24

Projekty 16 z 45 organizacji beneficjentów programu willa plus mają szansę na kolejne państwowe dotacje - w najnowszej edycji konkursów Narodowego Instytutu Wolności. Wśród nich jest dziewięć organizacji, które dostały od ministra Przemysława Czarnka fundusze na zakup nieruchomości. Tylko że po raz pierwszy od trzech lat NIW nie ujawnia wszystkich wnioskowanych kwot.

Jak ujawnili 31 stycznia dziennikarze tvn24.pl Justyna Suchecka-Jadczak i Piotr Szostak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał milionowe dotacje na zakup nieruchomości organizacjom powiązanym z Prawem i Sprawiedliwością oraz Kościołem. W listopadzie 2022 roku w ramach konkursu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" dofinansowanie na swoje projekty dostało 45 organizacji. W tvn24.pl opisaliśmy przykłady 12 z nich, które dostały pieniądze na zakup lokalu czy domu - zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie w maju 2022 roku. Organizacje te staną się właścicielami nabytych za państwowe pieniądze nieruchomości, a po kilku latach (w zależności od zapisu w umowie) będą mogły przeznaczyć je na cele komercyjne lub sprzedać.

To wcale nie koniec ubiegania się o państwowe pieniądze przez niektórych beneficjentów willi plus. System działa - dotowanie organizacji bliskich środowisku PiS z rządowych funduszy odbywa się w ramach wielu konkursów. Większość opisanych w tekście dziennikarzy tvn24.pl organizacji korzystało już wcześniej z rządowych dotacji - i nie zamierzają z tego rezygnować.

Regulamin konkursu NOWEFIO nie zmienił się, ale kwot już nie podają

Najbardziej znanym źródłem dofinansowania jest Narodowy Instytut Wolności, który nadzoruje wicepremier Piotr Gliński. Od 2018 roku NIW zarządza szeregiem programów mających wspierać tworzenie się silnego społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie znane są dwa: Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, którego głównym celem jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), w ramach którego organizacje mogą dostać pieniądze na rozwój instytucjonalny i realizację celów statutowych.

W grudniu 2022 roku NIW ogłosił, że zakończył ocenę formalną ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach programu NOWEFIO na rok 2023. Jak poinformowano, na 2179 ofert na łączną kwotę ponad 504 mln zł kryteriów formalnych nie spełniło 26. Listę organizacji, których oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej wraz z nazwami ich projektów, opublikowano na stronie NIW. Natomiast w styczniu 2023 roku NIW ogłosił wyniki oceny formalnej wniosków w ramach PROO na ten rok. Na 1734 wnioski jedynie 12 nie spełniło kryteriów formalnych. Organizacje, które znalazły się na obu upublicznionych listach, mają więc szansę na pieniądze z NIW.

Ale jest istotna różnica w obu ogłoszeniach o zakończeniu etapu formalnego: otóż na liście w PROO podano kwoty, o jakie wnioskują organizacje, a na liście zakwalifikowanych w NOWEFIO - nie. W poprzednich dwóch edycjach konkursu NOWEFIO na takich listach przy każdej z organizacji podano wnioskowaną kwotę. Tak samo było w trzech edycjach poprzedzającego konkursu (FIO).

Skąd ta zmiana? Zapytaliśmy NIW. Biuro komunikacji i promocji instytutu odpisało nam tylko, że z regulaminu konkursu NOWEFIO nie wynika obowiązek podawania kwot, a jedynie wyniku oceny formalnej. Natomiast konkurs PROO odbywa się na innej podstawie prawnej i tam ten obowiązek jest.

Tylko że regulaminu NOWEFIO nie zmieniano - a wysokości wnioskowanych kwot w ubiegłych latach przecież podawano.

Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista >>>

Dziewięć organizacji, które dostały pieniądze na nieruchomość: na co chcą teraz?

Jak sprawdziliśmy, wśród wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w nowych edycjach PROO i NOWEFIO są zgłoszenia 16 spośród 45 beneficjentów programu willi plus. 11 ubiega się o pieniądze w PROO, także 11 w ramach NOWEFIO - z tym że sześć startuje w obu konkursach.

Te 16 organizacji to: - Fundacja DABAR - Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji , - Stowarzyszenie Anthill, - Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego, - Fundacja Edukacji i Mediów, - Fundacja Ostre Łąki, - Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem, - Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum, - Ochotnicza Straż Pożarna "Racula" w Zielonej Górze, - Fundacja Filii Dei, - Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat", - Fundacja Polska Wielki Projekt, - Fundacja Wolność i Demokracja, - Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon, - Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes, - New Europe Foundation.

Dziewięć z nich to te organizacje, które dostały w ramach programu ministra Czarnka pieniądze na zakup nieruchomości. Jak sprawdziliśmy, wszystkie one w przeszłości otrzymywały już państwowe dotacje - w przypadku niektórych kwoty idą w miliony. Przedstawiamy, o dofinansowanie jakich projektów wnioskują te organizacje w najnowszych programach NIW. Niektóre wnioski dotyczą setek tysięcy złotych.

1. Fundacja DABAR - Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji

- w ramach PROO wnioskuje o 600 tys. zł na prowadzenie Centrum Wsparcia Młodzieży i Osób Dorosłych.

Oprócz dotacji na nieruchomość w ramach willi plus (2 mln zł na zbudowanie obiektu w Wetlinie) Fundacja DABAR była już wcześniej beneficjentem rządowych programów. Jak sprawdziliśmy w publicznie dostępnych źródłach, przyznano jej dotychczas co najmniej 6,64 mln zł dofinansowania. 

I tak: na mocy zarządzeń premiera z lat 2021 i 2022 ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano jej dwie transze na dwa etapy projektu "Montaż Centrum Młodzieży Trójmorza im. Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II". Łącznie było to 6 395 500 zł. W 2021 roku organizacja ta była beneficjentem Funduszu Patriotycznego - przyznano jej 250 tys. zł na niemal identyczny projekt: "Centrum Myśli Katolicko-Narodowej im. Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II".

Fundacja powstała pod koniec 2013 roku w bieszczadzkiej Wetlinie; zajmuje się działalnością szkoleniową, oświatową i edukacyjną. Prowadzi też działalność "w dziedzinie kultury, religii i sztuki sakralnej dla rozwijania i pogłębiania dialogu między kulturami oraz religiami różnych wspólnot etnicznych" na pograniczu Polski, Ukrainy i Słowacji. Od początku fundacją kieruje ksiądz Henryk Witczak - to m.in. wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelni ministra Czarnka. Duchowny związany jest też z organizacją Ordo Iuris, dla której wygłosił np. wykład "Bóg i Jezus Chrystus nie błogosławi relacjom homoseksualnym". Tęczową flagę osób LGBT nazywał flagą "cywilizacji śmierci".

Jego fundacja organizowała Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W 2021 roku w Cisnej zorganizowała konferencję "Polska przyroda - kultura, nauka, gospodarka, ekologia" - referaty wygłosili wówczas m.in. minister Przemysław Czarnek i jego zastępca Tomasz Rzymkowski oraz europosłanka PiS Beata Kempa.

Miliony na budowę dwupiętrowego budynku fundacji księdza. "Willa Plus" w podkarpackiej Wetlinie
Miliony na budowę dwupiętrowego budynku fundacji księdza. "Willa Plus" w podkarpackiej WetlinieTVN24

2. Fundacja Ostre Łąki

- w ramach PROO wnioskuje o 600 tys. zł na rozwój instytucjonalny; - w ramach NOWEFIO - o dotację na projekt "Łąki".

W ramach willi plus ta organizacja z Mazowieckiego dostała 1,3 mln zł na kupno nieruchomości w Beskidzie Niskim, ale i wcześniej Fundacja Ostre Łąki korzystała z państwowych dotacji. W 2022 roku przyznano jej co najmniej 117 262 zł z Funduszu Młodzieżowego. 

Za tą fundacją stoi Przemysław Zyra, wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W CV chwali się m.in. tym, że był doradcą prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskiego z PiS. 

Czarnek do dymisji? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 >>>

3. Fundacja Edukacji i Mediów

- w ramach PROO wnioskuje 600 tys. zł na Centrum Edukacji i Mediów;  - w ramach Nowe FIO – o dotację na II i III edycję Ogólnopolskiego Kongresu Nowych Mediów.

Przed dotacją z programu ministra Czarnka (1,345 mln zł na lokal w Warszawie) Fundacja Edukacji i Mediów dostała pozytywne decyzje na co najmniej 272 811 zł dofinansowania. 

Zarejestrowano ją w Krakowie 16 listopada 2020 roku, a już w następnym roku przyznano jej 196 811,59 na dwa lata na prowadzenie strony Portaldlamlodych.pl. Pisaliśmy o tym w Konkret24. W lutym br. opublikowano w zakładce "Newsowisko" zaledwie trzy informacje: o rozłamie w Konfederacji, o inicjatywie ministra sportu dotyczącej zakazu reklamy napojów energetycznych, o spotkaniu w Podlaskim Klubie Patriotycznym (pierwsze dwie to przedruki z innych mediów). W styczniu br. opublikowano w tym dziale dziewięć informacji - wszystkie to przedruki z innych mediów. W 2022 roku za 76 tys. zł od ministra kultury fundacja zorganizowała I Ogólnopolski Kongres Mediów.

Fundatorem jest Krzysztof Tenorowicz, a prezesem od początku jego żona, Marta Tenorowicz, obecnie dyrektor biura zarządu, kadr i administracji Radia Kraków. Krzysztof Tenerowicz to były działacz Ruchu Narodowego, w latach 2010-2014 radny Solidarnej Polski w sejmiku małopolskim, politycznie związany z obecnym sekretarzem stanu w kancelarii premiera Adamem Andruszkiewiczem. Jest członkiem rady nadzorczej spółki Trakcja SA (większościowym akcjonariuszem jest PKP PLK); od 2018 roku zasiada w radzie nadzorczej Dalmoru, przedsiębiorstwa z Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości.

4. Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego

- w ramach PROO wnioskuje o 200 tys. zł na społeczno-gospodarczy think-thank; - w ramach NOWEFIO – o dotację na projekt "Zdalne sterowanie - pikniki edukacyjne i szkolenia z zakresu nowych technologii".

Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego (PIRSG), który z programu willa plus dostał 1,45 mln zł na kupno lokalu, był też wcześniej beneficjentem państwowych dotacji. W sumie przyznano mu co najmniej 874,5 tys.  środków publicznych.

Najwięcej w 2022 roku przyznała mu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - 344,5 tys. zł z budżetu państwa (dotacja celowa) na projekt "Akcja integracja! - działania edukacyjne dla przyjaciół z Ukrainy". Z informacji opublikowanych przez instytut wynika, że w ramach tego projektu powstała książka dla dzieci w języku polskim i ukraińskim. PIRSG w przeszłości otrzymał już także środki od MEiN - w 2022 roku resort przekazał mu 150 tys. zł na projekt "Technologia przyszłości - szkolenia dla młodzieży z zakresu obsługi dronów i nowych technologii". Było to drugie najwyższe dofinansowanie przyznane w ramach Programu Wsparcia Edukacji.

Instytut działa od jesieni 2020 roku w Warszawie. Prezeską jest Natalia Żywczyk, m.in. ekspertka polonijna Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka; jest też ekspertką konkursów NIW.

PIRSG przedstawia się jako niezależny instytut badawczy oraz think-tank działający m.in. na rzecz wzmacniania wspólnoty narodowej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadomości obywatelskiej i dbałości o dobro wspólne wśród obywateli, działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sondaż: czy nieruchomości przyznane organizacjom bliskim PiS powinny zostać im odebrane? >>>

5. Fundacja Polska Wielki Projekt

- w ramach NOWEFIO wnioskuje o dotację na organizację dwóch kongresów Polska Wielki Projekt.

Fundacja Polska Wielki Projekt należy do szczególnie hojnie dotowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Oprócz 5 mln zł w ramach programu willa plus (na willę na warszawskim Mokotowie) dostała już co najmniej 3,48 mln zł dofinansowania z innych funduszy.

Od 2011 roku fundacja co roku organizuje kongres Polska Wielki Projekt i imprezy towarzyszące. W 2018 roku NIW przyznał jej na ten cel prawie 400 tys. zł (w dwóch transzach: 198,5 tys., rok później 198,5 tys. zł). Dwa lata później - 120 tys. zł. W 2021 roku - już 300 tys. zł na dwie edycje kongresu. W tym samy roku NIW przyznał jej jeszcze co najmniej trzy inne dotacje: 500 tys. zł na kapitał żelazny; 520 tys. na rozwój instytucjonalny; 291 722,5 zł na rozwój działalności think thanku. W 2022 roku przyznano jej ponadto 205 tys. zł z Funduszu Patriotycznego na stworzenie studia nagraniowego kongresu.

Organizację kolejnych kongresów regularnie i hojnie dofinansowuje fundacja KGHM. W 2019 i 2020 roku było to po 200 tys. zł; w 2021 – 270 tys. zł, w 2022 roku – 250 tys. zł. Ponadto fundacja KGHM przyznała jej w 2021 roku 45 tys. zł na wydanie 1 tys. egzemplarzy książki dotyczącej badań prof. Karoliny Lanckorońskiej nad freskami Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. 

W 2022 roku fundacja ta dostała co najmniej jedną dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 136 530 zł na projekt "Grupa Wyszehradzka wobec współczesnych wyzwań energetycznych". W lutym 2023 roku MSZ przyznał jej 50 tys. zł na projekt "Perspektywy współpracy polsko-czeskiej na najbliższą dekadę". 

Od 2016 roku fundacją kierowała Anna Bielecka, architektka i bliska znajoma Jarosława Kaczyńskiego. W 2022 roku zastąpił ją Grzegorz Górny, niegdyś konserwatywny dziennikarz, założyciel kwartalnika "Fronda", publicysta tygodnika "Sieci" i portalu Wpolityce.pl; prezes Stowarzyszenia Trójmorze. W Radzie kongresu Polska Wielki Projekt są m.in. wicepremier Piotr Gliński, europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia, publicysta Bronisław Wildstein, doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz, były szef MSZ Jacek Czaputowicz, mąż prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Przyłębski.

Sondaż: jak Polacy oceniają decyzję Przemysława Czarnka ws. dotacji? >>>

6. Fundacja Wolność i Demokracja

- w ramach NOWEFIO – wnioskuje o dotację na projekt "Fair Play - integracja przez sport".

Już wcześniej należała ona do największych beneficjentów rządowych programów. Z programu willa plus dostała 4,5 mln na nieruchomość na Saskiej Kępie w Warszawie. Tylko w latach 2017-2021 z KPRM, Kancelarii Senatu, ministerstw kultury, spraw zagranicznych i edukacji, zagranicznych grantów nadzorowanego przez resort kultury Narodowego Instytutu Wolności oraz indywidualnych darowizn na konta tej fundacji wpłynęło ponad 64 mln złpodał w listopadzie 2022 roku Onet, którego dziennikarze prześwietlili dotacje dla tej organizacji. Poinformowali również, że w 2021 roku dostała tylko z KPRM aż blisko 11 mln zł. 

Jak sprawdziliśmy, w 2022 roku przyznano jej kolejne co najmniej 7,5 mln zł z trzech państwowych źródeł: KPRM, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowego Instytutu Wolności. Największe kwoty to 3,2 mln zł - na działania w ramach projektu "Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie” z rezerwy ogólnej, którą dysponuje KPRM oraz 499 750 zł z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2022 – Infrastruktura Polonijna", które Fundacja Wolność i Demokracja ma wykorzystać na remont dachu Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie. 

Fundację Wolność i Demokracja założyli w 2006 roku Michał Dworczyk i Stanisław Kostrzewski (ekonomista, były skarbnik PiS). Dworczyk (od grudnia 2017 do października 2022 roku szef kancelarii premiera) był od początku w radzie fundacji, a w latach 2014-2015 stał na jej czele. Zrezygnował, gdy dostał się do Sejmu. Teraz zapewnia, że nie ma z nią nic wspólnego. Fundacja zajmuje się przede wszystkim "pomocą Polakom na Wschodzie i wspieraniem przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego".

7. Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon

- w ramach NOWEFIO wnioskuje o dotację na projekt "Prawo na co dzień".

Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon również należy do wcześniej dotowanych z publicznych pieniędzy. W ramach programu willa plus dostała aż 4,5 mln zł na kupno nieruchomości na warszawskim Ursynowie i zakup wyposażenia, ale wcześniej w ramach innych programów przyznano jej już co najmniej 822 443 zł.

Została zarejestrowana 31 grudnia 2021 roku - zaledwie 12 dni przed terminem składania wniosków o dofinansowanie przez NIW. Fundacja złożyła wówczas dwa wnioski i otrzymała pozytywne odpowiedzi na dwie dotacje: 432 tys. za na wsparcie instytucjonalne i 170 tys. zł na usprawnienie działań strażniczych. Jak pisaliśmy w tvn24.pl, była to akcja #pytamyosamorzad, którą zainicjowano w czerwcu 2022 roku. W założeniu miała to być "akcja pytania samorządów o sprawy lokalnej społeczności czyli wysyłanie wniosków o informację publiczną tych dużych i tych małych". Fundacja miała wypytywać prezydentów miast, wójtów i burmistrzów o działania, inwestycje, zatrudnienie i wynagrodzenia w urzędach. W rzeczywistości opublikowano tylko odpowiedzi na wnioski o zatrudnienie od 16 prezydentów miast wojewódzkich i od ośmiu o zarobki wiceprezydentów miast. Na Twitterze założono profil Fundacja Megafon - Watchdog, który ma obecnie siedmiu obserwujących - wśród nich są sama fundacja i wiceprezes Tomasz Piesiecki.

W 2022 roku fundacji jeszcze przyznano z Funduszu Młodzieżowego 187 443,75 zł, a 33 tys. zł od fundacji KGHM Polska na projekt "Nie daj się seniorze". 

Fundatorem jest Tomasz Kulikowski, dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP, członek Zespołu Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP. Prezesem zarządu jest Marek Hryniewicz, który pracował jako specjalista w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP, członek Zespołu Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP. Wiceprezes Tomasz Piesiecki w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 roku promował na Twitterze Andrzeja Dudę. To Piesiecki jest twarzą fundacji.

Justyna Suchecka-Jadczak o fundacji "Megafon"
Justyna Suchecka-Jadczak o fundacji "Megafon"TVN24

8. Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes

- w ramach NOWEFIO wnioskuje o dotację na projekt "Pasja to klucz do przyszłości".

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes - które z programu willa plus dostało 735 tys. zł na dom z ogrodem we Włocławku - dotychczas otrzymało ze środków publicznych co najmniej 936 tys. zł. Były to pieniądze przyznane przez NIW, Fundację Orlen Dar Serca, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W 2020 roku NIW w ramach PROO przyznał stowarzyszeniu 690 tys. zł na projekt "Mobilna Akademia Talentów ProBiznes". Z tej dotacji NIW "zostały zaplanowane wydatki m.in. "na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację celów statutowych" oraz wyposażenie organizacji w "sprzęt nowoczesnej technologii, mobilny punkt edukacyjno-informacyjny, w którym będą prowadzone działania informacyjno-edukacyjne" – informuje stowarzyszenie na swojej stronie. Również w 2020 roku przyznano mu 122 tys. zł na projekt aktywizacji rynkowej kół gospodyń wiejskich. W szkoleniach wzięło 406 osób ze 104 takich kół działających w 26 gminach w Kujawsko-Pomorskiem - informuje ProBiznes. 

Dotychczas stowarzyszenie specjalizowało się w zajęciach z projektowania i druku 3D. Istnieje od lata 2019 roku; zrealizowało m.in. projekty: spotkanie z żołnierzem AK i pokaz filmu "Goliat zapomniany bohater", "mapping 3D" na fasadzie budynku na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Blisko stowarzyszenia jest Anna Gembicka, niegdyś asystentka Mateusza Morawieckiego, obecnie wiceminister rolnictwa. Szefową biura poselskiego Gembickiej jest Magdalena Nowak, żona Daniela Nowaka - prezesa ProBiznesu oraz siostra jego wiceprezeski Moniki Hrynyk-Wiśniewskiej.

Wrzutka do projektu, który "szedł w dobrym kierunku". Jak uchwalono willę plus >>>

9. New Europe Foundation

- w ramach Nowe FIO wnioskuje o dotację na projekt Akademia Internacjonalizacji.

New Europe Foundation dostała w programie ministra Czarnka 599 tys. zł na kupno biura w Katowicach. Ale już wcześniej z państwowych pieniędzy przyznano jej co najmniej 2,6 mln zł

W 2022 roku z Funduszu Młodzieżowego przyznano jej 678 450 zł na projekt "Aktywizacja młodzieży w samorządach". Organizacja (razem z dwoma innymi) prowadziła w latach 2019-2021 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Od 2022 roku robi to już samodzielnie. Za tę trzyletnią działalność dostanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sumie 637 645 zł. A np. w 2022 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu "Sport dla wszystkich" przyznało tej fundacji po 200 tys. zł na realizację dwóch projektów: "Śląska Akademia Aktywnego Seniora" i "Jurajska Akademia Sportu".

New Europe Foundation działa od jesieni 2015 roku w Zawierciu, początkowo jako Instytut Rozwoju Rynku Pracy (nazwę zmieniono w 2022 roku). Od początku kieruje nią adwokat Robert Kłosowski, a ekspertem fundacji jest Petros Tovmasyan. Tovmasyan to były polityk Porozumienia, a obecnie szef regionalnych struktur Partii Republikańskiej Adama Bielana.

New Europe Foundation i dotacja dla ludzi powiązanych z Bielanem
New Europe Foundation i dotacja dla ludzi powiązanych z BielanemTVN24

Siedmiu innych beneficjentów programu Czarnka: wnioski na setki tysięcy złotych

Siedem pozostałych (z 16 wyżej wymienionych) organizacji beneficjentów programu ministra Czarnka ubiega się o kolejne pieniądze zarówno z PROO, jak i z NOWEFIO. Jeśli chodzi o pierwszy konkurs, to ocenę formalną przeszły:

- Stowarzyszenie Anthill – chce 600 tys. zł na opracowanie strategii rozwoju organizacji. - Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego – chce 516 505 zł na projekt "Kraina Rumianku - Profesjonalnie Regionalnie Odkrywczo i Optymalnie". - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem – wnioskuje o 295 380 zł na projekt "TG Sokół Lider Zmiany Społecznej Aktywności".  - Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum – chce 600 tys. zł na projekt "Każdy to powie - graj i trenuj na Godowie". - Ochotnicza Straż Pożarna "Racula" w Zielonej Górze – wnioskuje o 598 tys. zł na projekt "Rozwój misyjny OSP 'Racula' dla bezpieczeństwa obywateli". - Fundacja Filii Dei – chce 600 tys. zł na wzmocnienie instytucjonalne fundacji. - Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat" – wnioskuje o 580 tys. zł na wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalny.

Natomiast o dotację z NOWEFIO wnioskowały i formalną kwalifikację przeszły (wnioskowanych kwot z wyżej wyjaśnionych powodów nie możemy podać):

- Stowarzyszenie Anthill – chce pieniądze na projekt Przestrzeń Pracy Twórczej – Mrowisko. - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem – w tym konkursie wnioskuje o pieniądze na "Sokolnię", miejsce integracji mieszkańców. - Fundacja Filii Dei – chce pieniądze na projekt "Rodzinna Równowaga - Przygoda, Wyzwanie, Działanie".

Jak nas poinformował NIW, rozstrzygnięcie obu konkursów - NOWEFIO i PROO - zaplanowano na koniec marca tego roku.

Autorka/Autor:

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości

Po głośnej imprezie w hotelu poselskim Łukasz Mejza tłumaczył z mównicy sejmowej, że w nocy bronił "tradycji polegających na wspólnym, chóralnym śpiewaniu". A w rozmowie z TVN24 tłumaczył się całodniową pracą w sejmowych komisjach i na posiedzeniach. Sprawdziliśmy więc aktywność parlamentarną tego posła PiS. Nie jest to długa analiza.

Mejza tłumaczy nocną imprezę: "skoro się pracuje cały dzień....". Jak on pracuje?

Mejza tłumaczy nocną imprezę: "skoro się pracuje cały dzień....". Jak on pracuje?

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości forsują w mediach przekaz, że wraz z powrotem Donalda Tuska na fotel premiera źle się dzieje na ryku pracy. Mateusz Morawiecki jako "dowód" pokazuje mapę z firmami, które zapowiedziały zwolnienia grupowe. Jak sprawdziliśmy, takich zwolnień nie jest więcej, niż było za zarządów Zjednoczonej Prawicy. Eksperci tłumaczą, czego są skutkiem.

Narracja PiS o grupowych zwolnieniach i "powrocie biedy". To manipulacja

Narracja PiS o grupowych zwolnieniach i "powrocie biedy". To manipulacja

Źródło:
Konkret24

"Ukraińcy mają większe prawa w Polsce niż Polacy" - stwierdził jeden z internautów, który rozsyłał przekaz o przyjęciu przez Senat uchwały "o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi". Posty te zawierają szereg nieprawdziwych informacji.

"Senat przyjął uchwałę o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi"? Nic się tu nie zgadza

"Senat przyjął uchwałę o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi"? Nic się tu nie zgadza

Źródło:
Konkret24

"Coś się szykuje" - przekazują zaniepokojeni internauci, rozsyłając zdjęcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie samochodu jako świadczenia na rzecz jednostki wojskowej. Uspokajamy: dokument wygląda groźnie, lecz nie jest ani niczym nowym, ani wyjątkowym.

Masz SUV-a, "to go stracisz"? Kto i dlaczego rozsyła takie pisma 

Masz SUV-a, "to go stracisz"? Kto i dlaczego rozsyła takie pisma 

Źródło:
Konkret24

Po pogrzebie Damiana Sobola, wolontariusza, który zginął w izraelskim ostrzale w Strefie Gazy, internauci zaczęli dopytywać, co wokół jego trumny robiły swastyki i czy były prawdziwe. Sprawdziliśmy.

Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma fotografia dwóch mężczyzn jedzących coś na ulicy przed barem. Jeden to prezydencki doradca Marcin Mastalerek, drugi stoi bokiem, twarzy nie widać. Internauci informują, że to prezydent Duda, który podczas pobytu w Nowym Jorku poszedł ze swoim doradcą na pizzę do baru. Czy na pewno?

Duda i Mastalerek jedzą pizzę na ulicy? Kto jest na zdjęciu

Duda i Mastalerek jedzą pizzę na ulicy? Kto jest na zdjęciu

Źródło:
Konkret24

Według krążącego w sieci przekazu po zmianie prawa Ukraińcom łatwiej będzie uzyskać u nas kartę pobytu na trzy lata. A to spowoduje, że "do Polski będą ściągać jeszcze większe ilości Ukraińców". Przekaz ten jest manipulacją - w rzeczywistości planowane zmiany mają uniemożliwić to, by wszyscy Ukraińcy mogli uzyskiwać karty pobytu i pozostawać u nas trzy lata.

"Każdy, kto zechce" z Ukrainy dostanie kartę pobytu w Polsce? No właśnie nie

"Każdy, kto zechce" z Ukrainy dostanie kartę pobytu w Polsce? No właśnie nie

Źródło:
Konkret24

Ponad milionowe zasięgi generuje w polskiej sieci przekaz, że od początku lipca nie będzie można w Niemczech w weekendy jeździć samochodami osobowymi. Powodem ma być troska o środowisko. Uspokajamy: nie ma takich planów.

W Niemczech od lipca "całkowity zakaz jazdy w weekendy"? To "nieuzasadnione obawy"

W Niemczech od lipca "całkowity zakaz jazdy w weekendy"? To "nieuzasadnione obawy"

Źródło:
Konkret24

Czy Amerykański Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi od osób zaszczepionych przeciw COVID-19? Taką teorię, na podstawie pytań z formularza tej organizacji, wysnuli polscy internauci. Kwestionariusz jest prawdziwy, teoria już nie.

Amerykański Czerwony Krzyż "odmawia przyjmowania krwi" od zaszczepionych? Nie

Amerykański Czerwony Krzyż "odmawia przyjmowania krwi" od zaszczepionych? Nie

Źródło:
Konkret24

Internauci i serwisy internetowe podają przekaz, że polskie wojsko wysyła pracującym pierwsze powołania - że dostają "pracownicze przydziały mobilizacyjne". Wyjaśniamy, o co chodzi.

Pracownikom wysłano "pierwsze powołania do wojska"? Nie, wyjaśniamy

Pracownikom wysłano "pierwsze powołania do wojska"? Nie, wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Sceptycy pandemii COVID-19 i przeciwnicy wprowadzonych wtedy obostrzeń szerzą ostatnio narrację, jakoby "niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii". Wiele wpisów z taką informacją krąży po Facebooku i w serwisie X. Nie jest to jednak prawda.

"Niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii"? Manipulacja pana profesora

"Niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii"? Manipulacja pana profesora

Źródło:
Konkret24

W sieci pojawiły się dramatyczny zbiór nagrań, rzekomo z potężnej burzy, która przeszła nad Dubajem. Niektóre z nich nie mają jednak nic wspólnego z ostatnimi wydarzeniami. Wyjaśniamy.

Powódź w Dubaju. Huragan i drzewo wyrwane z korzeniami? To nie są nagrania stamtąd

Powódź w Dubaju. Huragan i drzewo wyrwane z korzeniami? To nie są nagrania stamtąd

Źródło:
Konkret24

Posłanka PiS Joanna Lichocka zaalarmowała swoich odbiorców, że we Wrocławiu powstał "ruchomy meczet". W poście nawiązała do kwestii nielegalnych migrantów, Donalda Tuska i Unii Europejskiej. Posłanka mija się z prawdą. Pokazujemy, co rzeczywiście stoi przy Stadionie Olimpijskim w stolicy Dolnego Śląska.

"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

Źródło:
Konkret24

"Głosują, jak im patroni z Niemiec każą", "lista hańby europosłów", "komu podziękować za pakiet migracyjny" - z takimi komentarzami rozsyłane jest w sieci zestawienie mające pokazywać, jak 25 polskich europosłów rzekomo głosowało "w sprawie pakietu migracyjnego". Tylko że grafika zawiera błędy i nie przedstawia, jak rzeczywiście ci europosłowie głosowali. Wyjaśniamy.

"Lista hańby europosłów"? Nie, grafika z błędami. Kto jak głosował w sprawie paktu migracyjnego?

"Lista hańby europosłów"? Nie, grafika z błędami. Kto jak głosował w sprawie paktu migracyjnego?

Źródło:
Konkret24

Według posłanki PiS Marleny Maląg proponowane przez obecny rząd "babciowe" oznacza likwidację programu wprowadzonego przez rząd Zjednoczonej Prawicy. "Znów oszukali?", "będą zabierać?" - pytała była minister rodziny. To manipulacja. Wyjaśniamy, czy rodzice rzeczywiście stracą na nowym świadczeniu.

Maląg: "babciowe" oznacza likwidację rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co pominęła była minister?

Maląg: "babciowe" oznacza likwidację rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co pominęła była minister?

Źródło:
Konkret24

Sugerując się tekstami niektórych serwisów internetowych, polscy internauci gratulują Słowakom, że "odrzucili pakt migracyjny" i piszą, że rząd Donalda Tuska powinien zrobić to samo. Sęk w tym, że Słowacja nic nie odrzuciła, a Polska - i Węgry - przyjmują takie samo stanowisko. Wyjaśniamy, na czym polega rozpowszechniany w internecie manipulacyjny przekaz.

Słowacja "odrzuca unijny pakt migracyjny, a Polska?" Uproszczenie i manipulacja

Słowacja "odrzuca unijny pakt migracyjny, a Polska?" Uproszczenie i manipulacja

Źródło:
Konkret24

Salon kosmetyczny z eksperymentalną terapią odchudzającą komarami jakoby działał w Gdańsku. Uchodźczyni z Ukrainy, która go prowadziła, miała na tym zarobić ponad milion złotych - wynika z rzekomego materiału stacji Euronews. Rozpowszechniają go w sieci prorosyjskie konta. Jest sfabrykowany.

Terapia odchudzająca komarami, fałszywe dokumenty i Ukrainka z milionem złotych. Nic tu nie jest prawdą

Terapia odchudzająca komarami, fałszywe dokumenty i Ukrainka z milionem złotych. Nic tu nie jest prawdą

Źródło:
Konkret24

W 2023 roku pierwszy raz od trzech lat spadła liczba osób, wobec których zarządzono kontrolę operacyjną. Wśród nich były też inwigilowane Pegasusem. Cały czas jest to jednak więcej niż przed objęciem rządów przez Zjednoczoną Prawicę.

Nie tylko Pegasus. Ile osób służby inwigilowały w 2023 roku?

Nie tylko Pegasus. Ile osób służby inwigilowały w 2023 roku?

Źródło:
Konkret24

Nowy warszawski radny PiS, a wcześniej wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński postanowił uczcić Święto Chrztu Polski wpisem w mediach społecznościowych. Jednak swój post na ten temat zilustrował grafiką przedstawiającą chrzest nie Mieszka I, tylko innego władcy. 

Bocheński uczcił Święto Chrztu Polski. "Douczy się pan z okresu średniowiecza" 

Bocheński uczcił Święto Chrztu Polski. "Douczy się pan z okresu średniowiecza" 

Źródło:
Konkret24

Jordańska księżniczka Salma miała "osobiście strącić" sześć irańskich dronów skierowanych na Izrael, Iran zrobił Izraelowi "małe Drezno", a jeden z dronów zawisł na kablach elektrycznych... - tego typu informacje o ataku na Izrael rozchodzą się w polskich mediach społecznościowych. Są niepotwierdzone i fałszywe, oparte na starych zdjęciach i nagraniach.

Drony "strąciła jordańska księżniczka", a jeden "zaplątał się w kable". Fejki o ataku Iranu na Izrael

Drony "strąciła jordańska księżniczka", a jeden "zaplątał się w kable". Fejki o ataku Iranu na Izrael

Źródło:
Konkret24

Portal rzekomo z Londynu, a teksty publikowane po rosyjsku. Film wideo mający być dowodem, tylko że już skasowany, a bohater zniknął. Oto jak historia o rzekomym zakupie rezydencji króla Karola przez Ołenę Zełenską powiela schemat prokremlowskiej dezinformacji.

Zełenski "nabywa byłą rezydencję króla Karola"? Rosyjski schemat dezinformacji

Zełenski "nabywa byłą rezydencję króla Karola"? Rosyjski schemat dezinformacji

Źródło:
Konkret24, Snopes