Mają pieniądze z willi plus i już są w kolejce po nowe dotacje

Autor:
Źródło:
Konkret24
Willa plus w Sejmie. Spór o decyzje Czarnka
Willa plus w Sejmie. Spór o decyzje CzarnkaTVN24
wideo 2/24
TVN24Willa plus w Sejmie. Spór o decyzje Czarnka

Projekty 16 z 45 organizacji beneficjentów programu willa plus mają szansę na kolejne państwowe dotacje - w najnowszej edycji konkursów Narodowego Instytutu Wolności. Wśród nich jest dziewięć organizacji, które dostały od ministra Przemysława Czarnka fundusze na zakup nieruchomości. Tylko że po raz pierwszy od trzech lat NIW nie ujawnia wszystkich wnioskowanych kwot.

Jak ujawnili 31 stycznia dziennikarze tvn24.pl Justyna Suchecka-Jadczak i Piotr Szostak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał milionowe dotacje na zakup nieruchomości organizacjom powiązanym z Prawem i Sprawiedliwością oraz Kościołem. W listopadzie 2022 roku w ramach konkursu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" dofinansowanie na swoje projekty dostało 45 organizacji. W tvn24.pl opisaliśmy przykłady 12 z nich, które dostały pieniądze na zakup lokalu czy domu - zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie w maju 2022 roku. Organizacje te staną się właścicielami nabytych za państwowe pieniądze nieruchomości, a po kilku latach (w zależności od zapisu w umowie) będą mogły przeznaczyć je na cele komercyjne lub sprzedać.

To wcale nie koniec ubiegania się o państwowe pieniądze przez niektórych beneficjentów willi plus. System działa - dotowanie organizacji bliskich środowisku PiS z rządowych funduszy odbywa się w ramach wielu konkursów. Większość opisanych w tekście dziennikarzy tvn24.pl organizacji korzystało już wcześniej z rządowych dotacji - i nie zamierzają z tego rezygnować.

Regulamin konkursu NOWEFIO nie zmienił się, ale kwot już nie podają

Najbardziej znanym źródłem dofinansowania jest Narodowy Instytut Wolności, który nadzoruje wicepremier Piotr Gliński. Od 2018 roku NIW zarządza szeregiem programów mających wspierać tworzenie się silnego społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie znane są dwa: Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, którego głównym celem jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), w ramach którego organizacje mogą dostać pieniądze na rozwój instytucjonalny i realizację celów statutowych.

W grudniu 2022 roku NIW ogłosił, że zakończył ocenę formalną ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach programu NOWEFIO na rok 2023. Jak poinformowano, na 2179 ofert na łączną kwotę ponad 504 mln zł kryteriów formalnych nie spełniło 26. Listę organizacji, których oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej wraz z nazwami ich projektów, opublikowano na stronie NIW. Natomiast w styczniu 2023 roku NIW ogłosił wyniki oceny formalnej wniosków w ramach PROO na ten rok. Na 1734 wnioski jedynie 12 nie spełniło kryteriów formalnych. Organizacje, które znalazły się na obu upublicznionych listach, mają więc szansę na pieniądze z NIW.

Ale jest istotna różnica w obu ogłoszeniach o zakończeniu etapu formalnego: otóż na liście w PROO podano kwoty, o jakie wnioskują organizacje, a na liście zakwalifikowanych w NOWEFIO - nie. W poprzednich dwóch edycjach konkursu NOWEFIO na takich listach przy każdej z organizacji podano wnioskowaną kwotę. Tak samo było w trzech edycjach poprzedzającego konkursu (FIO).

Skąd ta zmiana? Zapytaliśmy NIW. Biuro komunikacji i promocji instytutu odpisało nam tylko, że z regulaminu konkursu NOWEFIO nie wynika obowiązek podawania kwot, a jedynie wyniku oceny formalnej. Natomiast konkurs PROO odbywa się na innej podstawie prawnej i tam ten obowiązek jest.

Tylko że regulaminu NOWEFIO nie zmieniano - a wysokości wnioskowanych kwot w ubiegłych latach przecież podawano.

Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista >>>

Dziewięć organizacji, które dostały pieniądze na nieruchomość: na co chcą teraz?

Jak sprawdziliśmy, wśród wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w nowych edycjach PROO i NOWEFIO są zgłoszenia 16 spośród 45 beneficjentów programu willi plus. 11 ubiega się o pieniądze w PROO, także 11 w ramach NOWEFIO - z tym że sześć startuje w obu konkursach.

Te 16 organizacji to: - Fundacja DABAR - Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji , - Stowarzyszenie Anthill, - Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego, - Fundacja Edukacji i Mediów, - Fundacja Ostre Łąki, - Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem, - Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum, - Ochotnicza Straż Pożarna "Racula" w Zielonej Górze, - Fundacja Filii Dei, - Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat", - Fundacja Polska Wielki Projekt, - Fundacja Wolność i Demokracja, - Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon, - Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes, - New Europe Foundation.

Dziewięć z nich to te organizacje, które dostały w ramach programu ministra Czarnka pieniądze na zakup nieruchomości. Jak sprawdziliśmy, wszystkie one w przeszłości otrzymywały już państwowe dotacje - w przypadku niektórych kwoty idą w miliony. Przedstawiamy, o dofinansowanie jakich projektów wnioskują te organizacje w najnowszych programach NIW. Niektóre wnioski dotyczą setek tysięcy złotych.

1. Fundacja DABAR - Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji

- w ramach PROO wnioskuje o 600 tys. zł na prowadzenie Centrum Wsparcia Młodzieży i Osób Dorosłych.

Oprócz dotacji na nieruchomość w ramach willi plus (2 mln zł na zbudowanie obiektu w Wetlinie) Fundacja DABAR była już wcześniej beneficjentem rządowych programów. Jak sprawdziliśmy w publicznie dostępnych źródłach, przyznano jej dotychczas co najmniej 6,64 mln zł dofinansowania. 

I tak: na mocy zarządzeń premiera z lat 2021 i 2022 ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano jej dwie transze na dwa etapy projektu "Montaż Centrum Młodzieży Trójmorza im. Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II". Łącznie było to 6 395 500 zł. W 2021 roku organizacja ta była beneficjentem Funduszu Patriotycznego - przyznano jej 250 tys. zł na niemal identyczny projekt: "Centrum Myśli Katolicko-Narodowej im. Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II".

Fundacja powstała pod koniec 2013 roku w bieszczadzkiej Wetlinie; zajmuje się działalnością szkoleniową, oświatową i edukacyjną. Prowadzi też działalność "w dziedzinie kultury, religii i sztuki sakralnej dla rozwijania i pogłębiania dialogu między kulturami oraz religiami różnych wspólnot etnicznych" na pograniczu Polski, Ukrainy i Słowacji. Od początku fundacją kieruje ksiądz Henryk Witczak - to m.in. wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelni ministra Czarnka. Duchowny związany jest też z organizacją Ordo Iuris, dla której wygłosił np. wykład "Bóg i Jezus Chrystus nie błogosławi relacjom homoseksualnym". Tęczową flagę osób LGBT nazywał flagą "cywilizacji śmierci".

Jego fundacja organizowała Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W 2021 roku w Cisnej zorganizowała konferencję "Polska przyroda - kultura, nauka, gospodarka, ekologia" - referaty wygłosili wówczas m.in. minister Przemysław Czarnek i jego zastępca Tomasz Rzymkowski oraz europosłanka PiS Beata Kempa.

Miliony na budowę dwupiętrowego budynku fundacji księdza. "Willa Plus" w podkarpackiej Wetlinie
Miliony na budowę dwupiętrowego budynku fundacji księdza. "Willa Plus" w podkarpackiej WetlinieTVN24

2. Fundacja Ostre Łąki

- w ramach PROO wnioskuje o 600 tys. zł na rozwój instytucjonalny; - w ramach NOWEFIO - o dotację na projekt "Łąki".

W ramach willi plus ta organizacja z Mazowieckiego dostała 1,3 mln zł na kupno nieruchomości w Beskidzie Niskim, ale i wcześniej Fundacja Ostre Łąki korzystała z państwowych dotacji. W 2022 roku przyznano jej co najmniej 117 262 zł z Funduszu Młodzieżowego. 

Za tą fundacją stoi Przemysław Zyra, wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W CV chwali się m.in. tym, że był doradcą prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskiego z PiS. 

Czarnek do dymisji? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 >>>

3. Fundacja Edukacji i Mediów

- w ramach PROO wnioskuje 600 tys. zł na Centrum Edukacji i Mediów;  - w ramach Nowe FIO – o dotację na II i III edycję Ogólnopolskiego Kongresu Nowych Mediów.

Przed dotacją z programu ministra Czarnka (1,345 mln zł na lokal w Warszawie) Fundacja Edukacji i Mediów dostała pozytywne decyzje na co najmniej 272 811 zł dofinansowania. 

Zarejestrowano ją w Krakowie 16 listopada 2020 roku, a już w następnym roku przyznano jej 196 811,59 na dwa lata na prowadzenie strony Portaldlamlodych.pl. Pisaliśmy o tym w Konkret24. W lutym br. opublikowano w zakładce "Newsowisko" zaledwie trzy informacje: o rozłamie w Konfederacji, o inicjatywie ministra sportu dotyczącej zakazu reklamy napojów energetycznych, o spotkaniu w Podlaskim Klubie Patriotycznym (pierwsze dwie to przedruki z innych mediów). W styczniu br. opublikowano w tym dziale dziewięć informacji - wszystkie to przedruki z innych mediów. W 2022 roku za 76 tys. zł od ministra kultury fundacja zorganizowała I Ogólnopolski Kongres Mediów.

Fundatorem jest Krzysztof Tenorowicz, a prezesem od początku jego żona, Marta Tenorowicz, obecnie dyrektor biura zarządu, kadr i administracji Radia Kraków. Krzysztof Tenerowicz to były działacz Ruchu Narodowego, w latach 2010-2014 radny Solidarnej Polski w sejmiku małopolskim, politycznie związany z obecnym sekretarzem stanu w kancelarii premiera Adamem Andruszkiewiczem. Jest członkiem rady nadzorczej spółki Trakcja SA (większościowym akcjonariuszem jest PKP PLK); od 2018 roku zasiada w radzie nadzorczej Dalmoru, przedsiębiorstwa z Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości.

4. Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego

- w ramach PROO wnioskuje o 200 tys. zł na społeczno-gospodarczy think-thank; - w ramach NOWEFIO – o dotację na projekt "Zdalne sterowanie - pikniki edukacyjne i szkolenia z zakresu nowych technologii".

Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego (PIRSG), który z programu willa plus dostał 1,45 mln zł na kupno lokalu, był też wcześniej beneficjentem państwowych dotacji. W sumie przyznano mu co najmniej 874,5 tys.  środków publicznych.

Najwięcej w 2022 roku przyznała mu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - 344,5 tys. zł z budżetu państwa (dotacja celowa) na projekt "Akcja integracja! - działania edukacyjne dla przyjaciół z Ukrainy". Z informacji opublikowanych przez instytut wynika, że w ramach tego projektu powstała książka dla dzieci w języku polskim i ukraińskim. PIRSG w przeszłości otrzymał już także środki od MEiN - w 2022 roku resort przekazał mu 150 tys. zł na projekt "Technologia przyszłości - szkolenia dla młodzieży z zakresu obsługi dronów i nowych technologii". Było to drugie najwyższe dofinansowanie przyznane w ramach Programu Wsparcia Edukacji.

Instytut działa od jesieni 2020 roku w Warszawie. Prezeską jest Natalia Żywczyk, m.in. ekspertka polonijna Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka; jest też ekspertką konkursów NIW.

PIRSG przedstawia się jako niezależny instytut badawczy oraz think-tank działający m.in. na rzecz wzmacniania wspólnoty narodowej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadomości obywatelskiej i dbałości o dobro wspólne wśród obywateli, działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sondaż: czy nieruchomości przyznane organizacjom bliskim PiS powinny zostać im odebrane? >>>

5. Fundacja Polska Wielki Projekt

- w ramach NOWEFIO wnioskuje o dotację na organizację dwóch kongresów Polska Wielki Projekt.

Fundacja Polska Wielki Projekt należy do szczególnie hojnie dotowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Oprócz 5 mln zł w ramach programu willa plus (na willę na warszawskim Mokotowie) dostała już co najmniej 3,48 mln zł dofinansowania z innych funduszy.

Od 2011 roku fundacja co roku organizuje kongres Polska Wielki Projekt i imprezy towarzyszące. W 2018 roku NIW przyznał jej na ten cel prawie 400 tys. zł (w dwóch transzach: 198,5 tys., rok później 198,5 tys. zł). Dwa lata później - 120 tys. zł. W 2021 roku - już 300 tys. zł na dwie edycje kongresu. W tym samy roku NIW przyznał jej jeszcze co najmniej trzy inne dotacje: 500 tys. zł na kapitał żelazny; 520 tys. na rozwój instytucjonalny; 291 722,5 zł na rozwój działalności think thanku. W 2022 roku przyznano jej ponadto 205 tys. zł z Funduszu Patriotycznego na stworzenie studia nagraniowego kongresu.

Organizację kolejnych kongresów regularnie i hojnie dofinansowuje fundacja KGHM. W 2019 i 2020 roku było to po 200 tys. zł; w 2021 – 270 tys. zł, w 2022 roku – 250 tys. zł. Ponadto fundacja KGHM przyznała jej w 2021 roku 45 tys. zł na wydanie 1 tys. egzemplarzy książki dotyczącej badań prof. Karoliny Lanckorońskiej nad freskami Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. 

W 2022 roku fundacja ta dostała co najmniej jedną dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 136 530 zł na projekt "Grupa Wyszehradzka wobec współczesnych wyzwań energetycznych". W lutym 2023 roku MSZ przyznał jej 50 tys. zł na projekt "Perspektywy współpracy polsko-czeskiej na najbliższą dekadę". 

Od 2016 roku fundacją kierowała Anna Bielecka, architektka i bliska znajoma Jarosława Kaczyńskiego. W 2022 roku zastąpił ją Grzegorz Górny, niegdyś konserwatywny dziennikarz, założyciel kwartalnika "Fronda", publicysta tygodnika "Sieci" i portalu Wpolityce.pl; prezes Stowarzyszenia Trójmorze. W Radzie kongresu Polska Wielki Projekt są m.in. wicepremier Piotr Gliński, europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia, publicysta Bronisław Wildstein, doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz, były szef MSZ Jacek Czaputowicz, mąż prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Przyłębski.

Sondaż: jak Polacy oceniają decyzję Przemysława Czarnka ws. dotacji? >>>

6. Fundacja Wolność i Demokracja

- w ramach NOWEFIO – wnioskuje o dotację na projekt "Fair Play - integracja przez sport".

Już wcześniej należała ona do największych beneficjentów rządowych programów. Z programu willa plus dostała 4,5 mln na nieruchomość na Saskiej Kępie w Warszawie. Tylko w latach 2017-2021 z KPRM, Kancelarii Senatu, ministerstw kultury, spraw zagranicznych i edukacji, zagranicznych grantów nadzorowanego przez resort kultury Narodowego Instytutu Wolności oraz indywidualnych darowizn na konta tej fundacji wpłynęło ponad 64 mln złpodał w listopadzie 2022 roku Onet, którego dziennikarze prześwietlili dotacje dla tej organizacji. Poinformowali również, że w 2021 roku dostała tylko z KPRM aż blisko 11 mln zł. 

Jak sprawdziliśmy, w 2022 roku przyznano jej kolejne co najmniej 7,5 mln zł z trzech państwowych źródeł: KPRM, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowego Instytutu Wolności. Największe kwoty to 3,2 mln zł - na działania w ramach projektu "Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie” z rezerwy ogólnej, którą dysponuje KPRM oraz 499 750 zł z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2022 – Infrastruktura Polonijna", które Fundacja Wolność i Demokracja ma wykorzystać na remont dachu Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie. 

Fundację Wolność i Demokracja założyli w 2006 roku Michał Dworczyk i Stanisław Kostrzewski (ekonomista, były skarbnik PiS). Dworczyk (od grudnia 2017 do października 2022 roku szef kancelarii premiera) był od początku w radzie fundacji, a w latach 2014-2015 stał na jej czele. Zrezygnował, gdy dostał się do Sejmu. Teraz zapewnia, że nie ma z nią nic wspólnego. Fundacja zajmuje się przede wszystkim "pomocą Polakom na Wschodzie i wspieraniem przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego".

7. Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon

- w ramach NOWEFIO wnioskuje o dotację na projekt "Prawo na co dzień".

Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon również należy do wcześniej dotowanych z publicznych pieniędzy. W ramach programu willa plus dostała aż 4,5 mln zł na kupno nieruchomości na warszawskim Ursynowie i zakup wyposażenia, ale wcześniej w ramach innych programów przyznano jej już co najmniej 822 443 zł.

Została zarejestrowana 31 grudnia 2021 roku - zaledwie 12 dni przed terminem składania wniosków o dofinansowanie przez NIW. Fundacja złożyła wówczas dwa wnioski i otrzymała pozytywne odpowiedzi na dwie dotacje: 432 tys. za na wsparcie instytucjonalne i 170 tys. zł na usprawnienie działań strażniczych. Jak pisaliśmy w tvn24.pl, była to akcja #pytamyosamorzad, którą zainicjowano w czerwcu 2022 roku. W założeniu miała to być "akcja pytania samorządów o sprawy lokalnej społeczności czyli wysyłanie wniosków o informację publiczną tych dużych i tych małych". Fundacja miała wypytywać prezydentów miast, wójtów i burmistrzów o działania, inwestycje, zatrudnienie i wynagrodzenia w urzędach. W rzeczywistości opublikowano tylko odpowiedzi na wnioski o zatrudnienie od 16 prezydentów miast wojewódzkich i od ośmiu o zarobki wiceprezydentów miast. Na Twitterze założono profil Fundacja Megafon - Watchdog, który ma obecnie siedmiu obserwujących - wśród nich są sama fundacja i wiceprezes Tomasz Piesiecki.

W 2022 roku fundacji jeszcze przyznano z Funduszu Młodzieżowego 187 443,75 zł, a 33 tys. zł od fundacji KGHM Polska na projekt "Nie daj się seniorze". 

Fundatorem jest Tomasz Kulikowski, dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP, członek Zespołu Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP. Prezesem zarządu jest Marek Hryniewicz, który pracował jako specjalista w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP, członek Zespołu Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP. Wiceprezes Tomasz Piesiecki w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 roku promował na Twitterze Andrzeja Dudę. To Piesiecki jest twarzą fundacji.

Justyna Suchecka-Jadczak o fundacji "Megafon"
Justyna Suchecka-Jadczak o fundacji "Megafon"TVN24

8. Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes

- w ramach NOWEFIO wnioskuje o dotację na projekt "Pasja to klucz do przyszłości".

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes - które z programu willa plus dostało 735 tys. zł na dom z ogrodem we Włocławku - dotychczas otrzymało ze środków publicznych co najmniej 936 tys. zł. Były to pieniądze przyznane przez NIW, Fundację Orlen Dar Serca, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W 2020 roku NIW w ramach PROO przyznał stowarzyszeniu 690 tys. zł na projekt "Mobilna Akademia Talentów ProBiznes". Z tej dotacji NIW "zostały zaplanowane wydatki m.in. "na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację celów statutowych" oraz wyposażenie organizacji w "sprzęt nowoczesnej technologii, mobilny punkt edukacyjno-informacyjny, w którym będą prowadzone działania informacyjno-edukacyjne" – informuje stowarzyszenie na swojej stronie. Również w 2020 roku przyznano mu 122 tys. zł na projekt aktywizacji rynkowej kół gospodyń wiejskich. W szkoleniach wzięło 406 osób ze 104 takich kół działających w 26 gminach w Kujawsko-Pomorskiem - informuje ProBiznes. 

Dotychczas stowarzyszenie specjalizowało się w zajęciach z projektowania i druku 3D. Istnieje od lata 2019 roku; zrealizowało m.in. projekty: spotkanie z żołnierzem AK i pokaz filmu "Goliat zapomniany bohater", "mapping 3D" na fasadzie budynku na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Blisko stowarzyszenia jest Anna Gembicka, niegdyś asystentka Mateusza Morawieckiego, obecnie wiceminister rolnictwa. Szefową biura poselskiego Gembickiej jest Magdalena Nowak, żona Daniela Nowaka - prezesa ProBiznesu oraz siostra jego wiceprezeski Moniki Hrynyk-Wiśniewskiej.

Wrzutka do projektu, który "szedł w dobrym kierunku". Jak uchwalono willę plus >>>

9. New Europe Foundation

- w ramach Nowe FIO wnioskuje o dotację na projekt Akademia Internacjonalizacji.

New Europe Foundation dostała w programie ministra Czarnka 599 tys. zł na kupno biura w Katowicach. Ale już wcześniej z państwowych pieniędzy przyznano jej co najmniej 2,6 mln zł

W 2022 roku z Funduszu Młodzieżowego przyznano jej 678 450 zł na projekt "Aktywizacja młodzieży w samorządach". Organizacja (razem z dwoma innymi) prowadziła w latach 2019-2021 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Od 2022 roku robi to już samodzielnie. Za tę trzyletnią działalność dostanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sumie 637 645 zł. A np. w 2022 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu "Sport dla wszystkich" przyznało tej fundacji po 200 tys. zł na realizację dwóch projektów: "Śląska Akademia Aktywnego Seniora" i "Jurajska Akademia Sportu".

New Europe Foundation działa od jesieni 2015 roku w Zawierciu, początkowo jako Instytut Rozwoju Rynku Pracy (nazwę zmieniono w 2022 roku). Od początku kieruje nią adwokat Robert Kłosowski, a ekspertem fundacji jest Petros Tovmasyan. Tovmasyan to były polityk Porozumienia, a obecnie szef regionalnych struktur Partii Republikańskiej Adama Bielana.

New Europe Foundation i dotacja dla ludzi powiązanych z Bielanem
New Europe Foundation i dotacja dla ludzi powiązanych z BielanemTVN24

Siedmiu innych beneficjentów programu Czarnka: wnioski na setki tysięcy złotych

Siedem pozostałych (z 16 wyżej wymienionych) organizacji beneficjentów programu ministra Czarnka ubiega się o kolejne pieniądze zarówno z PROO, jak i z NOWEFIO. Jeśli chodzi o pierwszy konkurs, to ocenę formalną przeszły:

- Stowarzyszenie Anthill – chce 600 tys. zł na opracowanie strategii rozwoju organizacji. - Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego – chce 516 505 zł na projekt "Kraina Rumianku - Profesjonalnie Regionalnie Odkrywczo i Optymalnie". - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem – wnioskuje o 295 380 zł na projekt "TG Sokół Lider Zmiany Społecznej Aktywności".  - Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum – chce 600 tys. zł na projekt "Każdy to powie - graj i trenuj na Godowie". - Ochotnicza Straż Pożarna "Racula" w Zielonej Górze – wnioskuje o 598 tys. zł na projekt "Rozwój misyjny OSP 'Racula' dla bezpieczeństwa obywateli". - Fundacja Filii Dei – chce 600 tys. zł na wzmocnienie instytucjonalne fundacji. - Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat" – wnioskuje o 580 tys. zł na wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalny.

Natomiast o dotację z NOWEFIO wnioskowały i formalną kwalifikację przeszły (wnioskowanych kwot z wyżej wyjaśnionych powodów nie możemy podać):

- Stowarzyszenie Anthill – chce pieniądze na projekt Przestrzeń Pracy Twórczej – Mrowisko. - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem – w tym konkursie wnioskuje o pieniądze na "Sokolnię", miejsce integracji mieszkańców. - Fundacja Filii Dei – chce pieniądze na projekt "Rodzinna Równowaga - Przygoda, Wyzwanie, Działanie".

Jak nas poinformował NIW, rozstrzygnięcie obu konkursów - NOWEFIO i PROO - zaplanowano na koniec marca tego roku.

Autor:

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Bartłomiej Zborowski/PAP

Pozostałe wiadomości

Zapowiedzi powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych spowodowały, że politycy mówią o postawieniu przed Trybunałem Stanu ówczesnego ministra Jacka Sasina. Rzeczywiście, był on twarzą nieudanych wyborów prezydenckich z 2020 roku, ale czy to on podjął bezprawne decyzje? Przypominamy, o co chodziło w sprawie tych wyborów i którzy politycy za co odpowiadają.  

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Antoni Macierewicz chciałby postawić marszałka Sejmu Szymona Hołownię przed Trybunałem Stanu za to, że nie dopuścił do debaty na uchwałą autorstwa PiS. Wyjaśniamy, dlaczego poseł PiS nie ma racji.

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ponad jedna trzecia fake newsów i manipulacji rozpowszechnianych w internecie w krajach europejskich w ciągu miesiąca dotyczyła konfliktu Izraela z Hamasem. Od półtora roku żaden temat nie angażował tak bardzo twórców dezinformacji. W rozmowie z Konkret24 ekspert wyjaśnia, dlaczego właśnie ten konflikt interesuje ludzi niedotkniętych bezpośrednio jego skutkami.

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

"We Wrocławiu pan ze wschodu latał z klamką grożąc Polakom" - ostrzegali w miniony weekend internauci i publikowali nagranie przedstawiające rzekomo takie zdarzenie. To fałszywy przekaz. Wyjaśniamy, co naprawdę się wydarzyło, kogo mężczyzna próbował odstraszyć i czy miał pistolet.

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że po ewentualnej zmianie traktatów to Unia Europejska zdecyduje o tym, czy w Polsce będzie obowiązywać wspólna europejska waluta euro. Nie ma racji. To kolejna odsłona manipulacyjnej narracji PiS, według której zmiany w traktatach pozbawią Polskę suwerenności.

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według byłego premiera można skrócić okres rządów Mateusza Morawieckiego i nowej Rady Ministrów i w to miejsce szybciej powołać Donalda Tuska i jego rząd - wystarczy zastosować procedurę konstruktywnego wotum nieufności. Konstytucjonaliści mają bardzo duże wątpliwości w tej sprawie.

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Źródło:
Konkret24

Wyjęcie z sejmowej zamrażarki obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro" wznowiło dyskusję na temat metody in vitro. W jej ramach europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski oświadczył, że "in vitro nie leczy bezpłodności". Ekspert tłumaczy, dlaczego ta wypowiedź jest "niedojrzała i jest pewną formą manipulacji".

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przywrócenie praworządności po okresie rządów Zjednoczonej Prawicy to jedno z najważniejszych zadań, jakie postawiła sobie po wyborach demokratyczna większość. Zmiany miałyby dotyczyć też kierownictwa prokuratury, w tym stanowiska prokuratora krajowego. Czy jednak po nowelizacji ustawy nie zostało ono "zabetonowane"? Prawnicy zgodnie wskazują na pewien wadliwy przepis, ale co do jego obejścia już są podzieleni.

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Według ministra edukacji Przemysława Czarnka to prezydenci dużych miast w 2020 roku uniemożliwili przeprowadzenie wyborów prezydenckich, tzw. wyborów kopertowych. Samorządowcy mieli nie przekazać baz danych wyborców. Tyle że sądy administracyjny i powszechny oraz NIK uznały, że takie polecenia premiera dla samorządowców były niezgodne z prawem.

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według posłanki Joanny Muchy kierowanie resortem zdrowia to "misja samobójcza" politycznie, ale też "w sensie zupełnie fizycznym". I przypominała, że dwóch ministrów zdrowia zmarło w trakcie pełnienia tej funkcji. Nadużyciem jest sugerowanie, że kierowanie tym ministerstwem wiąże się z ryzykiem.

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Zdaniem polityków prawicy marszałek Sejmu Szymon Hołownia mógł inaczej zachować się w przypadku zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego z aresztu lub chociaż dłużej się zastanawiać. Porównują tę sytuację do historii z aresztowanym katalońskim politykiem, również wybranym do Parlamentu Europejskiego, którego jednak nie chronił immunitet. Jednak te sytuacje tylko pozornie są podobne.

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Lek przeciw COVID-19, który można stosować w domu, kosztuje w Polsce ponad 5 tys. zł. Minister zdrowia pytana w Radiu Zet o trudną dostępność mówi o wątpliwościach co do jego bezpieczeństwa i skuteczności. Wirusolodzy i lekarze stanowczo zaprzeczają. Podkreślają, że szczególnie pacjenci z grup ryzyka potrzebują tego leku.

Minister zdrowia o leku na COVID-19: "Jest bardzo dużo wątpliwości". Eksperci zaprzeczają

Minister zdrowia o leku na COVID-19: "Jest bardzo dużo wątpliwości". Eksperci zaprzeczają

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24, PAP

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że już od 2024 roku każdy polski obywatel będzie musiał zapłacić podatek za posiadanie samochodu spalinowego. Nie ma to potwierdzenia w faktach.

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

28 poprawek do traktatów unijnych wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. Wszystkie mają coś wspólnego, a przekaz o nich jest zmanipulowany. Premier zapewniał, że to "gra o suwerenność, gra o polską niepodległość", lecz zdaniem ekspertów to "cyniczna gra polityczna". O co chodzi?

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według krakowskiej kurator oświaty "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje". Nie znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji, a zdementowała je ambasada Szwecji w Warszawie. Być może Barbarze Nowak chodziło o sytuację z Niemiec.

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Autor:
Jan
Kunert,
współpraca
Michał Istel
Źródło:
Konkret24

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy sądy częściej niż za rządów PO-PSL odmawiały prokuratorom, by zastosować tymczasowe aresztowanie – przekonuje poseł PiS Paweł Jabłoński. Jednak z porównań statystyk wynika, że w czasach PO-PSL liczba wniosków o tymczasowy areszt malała, podczas gdy za Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Więcej odmów wcale więc nie oznacza, że sytuacja się poprawiła.    

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Wykres pokazujący, że liczba zachorowań na COVID-19 jest już rzekomo tak duża, iż "przebiliśmy właśnie prawie wszystkie poprzednie fale pandemii oprócz pierwszej", wywołał komentarze internatów, a także lekarzy. Rzeczywiście, zachorowań przybywa. Tłumaczymy, dlaczego jednak trudno teraz szacować wysokość fali zakażeń koronawirusem.

"Przebiliśmy prawie wszystkie fale COVID-19"? Jaki jest problem z tym wykresem

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

"Najbardziej brutalna", "agresywna", "łamiąca reguły przyzwoitości" - tak politolodzy i publicyści oceniali tegoroczną kampanię wyborczą do parlamentu. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie procesów prowadzonych w sądach w trybie wyborczym. Jak sprawdził Konkret24, było ich ponad 120 - o ponad jedną trzecią więcej niż cztery lata wcześniej.

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Uczeń w Kanadzie - według małopolskiej kurator Barbary Nowak - miał zostać aresztowany, bo "powiedział, że są dwie płcie". Zaś nauczyciel w Irlandii miał zostać uwięziony, bo nie chciał się zwracać do uczniów "wedle płci". Obie opowieści są nieprawdziwe.

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Program wakacji kredytowych w obecnej wersji wygasa z końcem roku, więc pilne jest ustalenie, czy zostanie przedłużony. Mariusz Błaszczak stwierdził, że nowy Sejm będzie chciał wprowadzić ograniczenia w tym programie. Tymczasem pracujący wciąż rząd Mateusza Morawieckiego zrobił to już w nowelizacji ustawy. Wyjaśniamy.

Błaszczak: Sejm "ograniczy program wakacji kredytowych". A PiS sam to zaproponował

Błaszczak: Sejm "ograniczy program wakacji kredytowych". A PiS sam to zaproponował

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W dyskusji o pomysłach na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów poseł PiS Radosław Fogiel przypominał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zniósł limity do lekarzy. A jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie proponuje nic nowego, jeśli chodzi o kolejki do lekarzy. To prawda, PiS limity zniósł - ale mimo tego kolejki są jeszcze dłuższe. Eksperci wyjaśniają ten paradoks.

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Politycy Zjednoczonej Prawicy oskarżają Szymona Hołownię, że "wypuścił na wolność" Włodzimierza Karpińskiego, "realizując politykę bezkarności". Tylko że marszałek Sejmu nie może zwalniać z aresztu i nie dzięki niemu Karpiński został wypuszczony. Prawnicy wyjaśniają, o co chodziło z pismem marszałka.

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Po wielu miesiącach zwłoki Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane dotyczące długości postępowań sądowych w 2022 roku. Wobec 2021 roku wyglądają optymistycznie, ale porównanie to zaciemnia okres pandemii, gdy sądy miały ograniczone możliwości pracy. Jeśli spojrzeć na cały okres rządów Zjednoczonej Prawicy, to po siedmiu latach sprawy w polskich sądach każdego szczebla trwają dłużej, w niektórych kategoriach nawet o ponad cztery miesiące.

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w sieci osiąga nagranie z relacji polskiej telewizji, które rzekomo pokazuje, jak prezydent USA Joe Biden upadł ze schodów, wychodząc w Warszawie z samolotu. Film jest prawdziwy, ale nie przedstawia sytuacji z udziałem prezydenta.

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Publicysta tygodnika "Sieci" Michał Karnowski oburzył się, gdy w serwisie X opublikowano fotografię sprzed lat, na której pozuje on z chorągiewką z napisem www.tusk.pl. Nie ma jednak wątpliwości: zdjęcie jest autentyczne.

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Po tym, jak Elżbieta Witek nie została wybrana ani na marszałka, ani na wicemarszałka Sejmu, politycy PiS zarzucają demokratycznej opozycji "łamanie dobrych obyczajów". Politycy opozycji tłumaczą, dlaczego nie poparli Elżbiety Witek. W radiu senator PiS Stanisław Karczewski stwierdził, że zarzuty opozycji są "absolutnie nieprawdziwe". Nie ma racji. Przypominamy, czego dotyczą.

Karczewski o zarzutach wobec marszałek Witek: "absolutnie nieprawdziwe". Czego dotyczą?

Karczewski o zarzutach wobec marszałek Witek: "absolutnie nieprawdziwe". Czego dotyczą?

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Pierwszym krokiem w przywracaniu praworządności w Polsce po rządach PiS była wymiana polityków w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowy Sejm na pierwszym posiedzeniu wybrał czterech nowych posłów do zasiadania w tej instytucji. Ale problem do rozwiązania jest dużo trudniejszy. Prawnicy tłumaczą, czy i jak da się neo-KRS naprawić.

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Ktoś wie i mi wytłumaczy?", "co on daje w łapkę?" - pytali internauci, komentując nagranie z obchodów Święta Niepodległości, na którym widać prezydenta wręczającego coś żołnierzom. Jak się okazuje, sposób wręczania tego przedmiotu nie jest przypadkowy i jest on cenną pamiątką dla żołnierza.

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Minister rodziny Marlena Maląg przekonuje, że "główną przyczyną spadku liczby urodzeń jest spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym". Badacze - także ci, na których pracach oparto rządową strategię demograficzną - zwracają uwagę, że czynników decydujących o tym, iż Polki odkładają decyzję o posiadaniu dziecka, jest jednak dużo więcej.

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy odsłon w mediach społecznościowych mają nagrania przedstawiające rzekomo ataki na policjantów podczas niedawnych propalestyńskich demonstracji w Londynie. To fake news - do takich scen tam nie doszło. Rozpowszechniane teraz filmy powstały kilka lat wcześniej.

Podpalili policjanta na propalestyńskiej manifestacji w Londynie? Nie tam, nie teraz

Podpalili policjanta na propalestyńskiej manifestacji w Londynie? Nie tam, nie teraz

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

"Czy zdajecie sobie państwo sprawę, że po zmianie prawa Unii będzie możliwość nałożenia nowych podatków?" - mówił Mateusz Morawiecki w Sejmie 13 listopada. Ostrzegał przed planowanymi zmianami traktatów Unii Europejskiej, bo te zmiany mają rzekomo pozbawić Polskę suwerenności. Wyjaśniamy, o co chodzi z podatkami.

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Kolejny deep fake z rzekomą wypowiedzią dowódcy ukraińskiej armii. Tym razem w sfabrykowanym oświadczeniu generał Wałerij Załużny miał wezwać swoich żołnierzy do opuszczenia okopów i marszu na Kijów. Ukraińcy ostrzegają: w ten sposób Rosjanie próbują nas poróżnić.

Generał Załużny "wzywa do wyjścia z okopów"? To fałszywka

Generał Załużny "wzywa do wyjścia z okopów"? To fałszywka

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24, PAP

Po wyborze wicemarszałków Sejmu i Senatu politycy PiS atakują ugrupowania stojące za tym wyborami, że ich partia została pozbawiona "prawa zgłoszenia" własnych kandydatów na wicemarszałków obu izb. Ale to właśnie PiS zgłosił kandydatury Elżbiety Witek i Marka Pęka do władz Sejmu i Senatu.

Jabłoński: PiS "pozbawiony prawa zgłoszenia kandydata na wicemarszałka". Nieprawda

Jabłoński: PiS "pozbawiony prawa zgłoszenia kandydata na wicemarszałka". Nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Użytkownicy Facebooka rozpowszechniają internetowy łańcuszek. Według rozsyłanego przekazu zawartą w łańcuszku treść trzeba skopiować na swój profil, by nie zezwolić Facebookowi na używanie swoich zdjęć. Przestrzegamy: to nieprawda.

"Nie zezwalam Facebookowi". Uwaga na fałszywy łańcuszek

"Nie zezwalam Facebookowi". Uwaga na fałszywy łańcuszek

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

We władzach Narodowego Banku Polskiego trwa konflikt pomiędzy członkiem zarządu Pawłem Muchą a prezesem Adamem Glapińskim. Zarzuty stawiane temu ostatniemu mogą przyczynić się do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Wyjaśniamy procedurę oraz dlaczego samo przegłosowanie wniosku jest groźne dla szefa banku centralnego.

Kiedy prezesa NBP można postawić przed Trybunałem Stanu? Wyjaśniamy

Kiedy prezesa NBP można postawić przed Trybunałem Stanu? Wyjaśniamy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Czwórce europosłów Zjednoczonej Prawicy 9 listopada uchylono immunitety. Według nich przyczyną ma być lajkozbrodnia, czyli polubienie wyborczego spotu Prawa i Sprawiedliwości z 2018 roku. Ta narracja wprowadza w błąd. Chodzi bowiem o promowanie materiału, który może nosić znamiona nawoływania do nienawiści. To sąd oceni, czy tak było.

Stracili immunitet "za lajka"? Nie. Manipulacja PiS

Stracili immunitet "za lajka"? Nie. Manipulacja PiS

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Kłęby dymu po wybuchu nad centrum miasta. Matka z dzieckiem w zadumie spoglądają na ruiny. Wbrew pozorom, nie są to prawdziwe zdjęcia z wojny w Izraelu. Ale media i organizacje pozarządowe wykorzystują je, by relacjonować aktualny konflikt. Według ekspertki prof. Aleksandry Przegalińskiej może to skutkować dezinformacją.

Sztuczna inteligencja w bankach zdjęć. "Takie praktyki mogą prowadzić do dezinformacji"

Sztuczna inteligencja w bankach zdjęć. "Takie praktyki mogą prowadzić do dezinformacji"

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Według Julii Przyłębskiej nazywanie trzech członków Trybunału Konstytucyjnego "sędziami dublerami" jest niegodziwością, bo zostali wybrani zgodnie z prawem. Przypominamy więc, o jakie prawo chodzi, kto je zmienił i czego prezydent Andrzej Duda nigdy nie zrobił w stosunku do trzech sędziów trybunału wybranych prawidłowo.

Przyłębska: w TK nie ma sędziów wybranych niezgodnie z prawem. A kto zmienił prawo i co zrobił Andrzej Duda?

Przyłębska: w TK nie ma sędziów wybranych niezgodnie z prawem. A kto zmienił prawo i co zrobił Andrzej Duda?

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Mogą cię wyrzucić "z własnego mieszkania na 14 dni bez żadnych dowodów na przemoc", "skończmy wreszcie z przywilejami dla kobiet" - tak komentują internauci popularne w sieci porady, jak walczyć ze sprawcami przemocy. Rzeczywiście, ustawa antyprzemocowa wprowadziła nowe możliwości, ale nie można kogoś ot tak wyrzucić z jego mieszkania.

Tak łatwo "wyrzucić z domu partnera"? Nie łatwo, ale prawo chroni ofiary przemocy

Tak łatwo "wyrzucić z domu partnera"? Nie łatwo, ale prawo chroni ofiary przemocy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Były premier Leszek Miller i marszałek senior Marek Sawicki twierdzą, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji opozycja mogłaby złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności i dzięki temu szybciej wymienić obecny rząd Mateusz Morawieckiego na gabinet Donalda Tuska. Konstytucjonaliści tłumaczą, dlaczego taki wytrych nie może zadziałać.

Wytrych z konstruktywnym wotum nieufności? Prawnicy: nie jest możliwy

Wytrych z konstruktywnym wotum nieufności? Prawnicy: nie jest możliwy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24