Obietnice minus. PiS obiecał pieniądze na renowację miast, ale odpowiedni fundusz nie powstał

Źródło:
Konkret24
Kaczyński o rewitalizacji
Kaczyński o rewitalizacji TVN24
wideo 2/8
Kaczyński o rewitalizacji TVN24

Wśród wielu obietnic inwestycyjnych Prawa i Sprawiedliwości był pomysł stworzenia Krajowego Funduszu Rewitalizacji służącego finansowaniu lokalnych programów rewitalizacji. Minęły niemal dwa lata - funduszu nie ma, a rząd zdecydował, żeby kwestie rewitalizacyjne wpisać do KPO.

"Musimy starać się stworzyć perspektywę wielkiej rewitalizacji polskich zabytków, ale także całych miast" - powiedział Jarosław Kaczyński podczas ostatniej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. "Kultura, która jest elementem budowania i umacniania siły duchowej społeczeństwa, jak i kultury, która będzie miała charakter w jakiejś przynajmniej mierze internacjonalny, która będzie funkcjonowała szerzej niż tylko w Polsce, to nasze bardzo wielkie zadanie" - mówił Kaczyński. "Zadaniem jest także odbudowa tego wszystkiego, co utraciliśmy w kolejnych wojnach"- mówił. "Odbudowane zamki, dwory, odbudowane kamienice, odbudowane całe miasta albo ich renowacja daleko idąca. Polska jest piękna, ale może być jeszcze dużo piękniejsza" - podsumował. 

Krótko po wypowiedzi Kaczyńskiego, Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury napisał na Twitterze: "Jedną z zapowiedzi Prezesa Jarosława Kaczyńskiego na kolejne kadencje jest zdecydowane zwiększenie środków na kulturę, w tym rewitalizację zabytków. Mamy już przygotowaną ustawę o powołaniu Narodowej Agencji Rewitalizacji" (pisownia oryginalna).

Tymczasem obietnica powstania Krajowego Funduszu Rewitalizacji (KFR) - obejmującego nie tylko zabytki - znalazła się w ogłoszonym w połowie 2021 roku Polskim Ładzie, czyli w programie inwestycji strategicznych. Jak czytamy na rządowych stronach: "Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne, lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji". 

Natomiast gminne programy rewitalizacji przede wszystkim są tworzone po to, by wyprowadzić obszary zdegradowane z kryzysu, rozwiązywać problemy społeczne. Gminy identyfikują te problemy w ramach pięciu sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.

Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej jako przykłady udanych rewitalizacji wskazuje między innymi: Księży Młyn w Łodzi ("nowy wymiar zabytkowego osiedla mieszkaniowego"), Wyspę Młyńską w Bydgoszczy ("przywrócenie miastu rzeki"), Park Zdrojowy i centrum Nałęczowa ("przywrócenie harmonii między miastem a uzdrowiskiem"), mieszkania w Stargardzie Szczecińskim ("spójna przestrzeń dla wszystkich w Śródmieściu").

Wdrożymy fundusz finansujący gminne programy rewitalizacji (także miejskich kamienic).

Stan realizacji: NIEZREALIZOWANE

Pomysł stworzenia Krajowego Funduszu Rewitalizacji pojawił się w rozdziale "Dekada rozwoju" w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". W założeniu fundusz miał finansować gminne programy rewitalizacji, także miejskich kamienic. Procedura pozyskiwania środków z KFR miała być bardzo prosta. Najpierw gminy miały występować z wnioskami o dotacje na dofinansowanie inwestycji m.in. mieszkaniowych, infrastrukturalnych i środowiskowych. A po zrealizowaniu określonych celów dotacje miały być przekształcane w bezzwrotne granty.

Z Polskiego Ładu do KPO

Pół roku po tej zapowiedzi posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek zapytała w interpelacji o szczegóły związane z Krajowym Funduszem Rewitalizacji, w tym o to, kiedy powstanie.

Na początku 2022 roku odpowiedział jej Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii. Poinformował, że "realizacja celów związanych z rewitalizacją" została zaplanowana w Krajowym Fundusz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Na początku odpowiedzi wskazał na reformę "Zielona transformacja miast" (reforma B3.4 w KPO) informując, że jednym z jej celów będzie "realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych". Wiceminister wymienił, że: "zostanie uruchomiony Instrument Zielonej Transformacji Miast (IZTM) oferujący wsparcie zwrotne m.in. dla JST (miast i obszarów funkcjonalnych), przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych oraz wspólnot mieszkaniowych"; JST to jednostki samorządu terytorialnego. Budżet tego przedsięwzięcia ma wynosić 2,8 mld euro (ok. 12,7 mld zł) i ma pochodzić z części pożyczkowej KPO.

Jednakże przy opisie inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast, umieszczonej w jednym z załączników do KPO, nie pada ani razu słowo "rewitalizacja". Wątpliwości się potęgują, gdy czytamy opis dwóch celów tych inwestycji:  - złagodzenie wpływu miast na zmianę klimatu i zdrowie ich mieszkańców poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń;  - przystosowanie miast do coraz częściej występujących ekstremalnych warunków pogodowych związanych ze zmianą klimatu, takich jak susze, fale upałów i powodzie. 

Te cele mają być osiągnięte poprzez m.in.: - zwiększanie wykorzystania OZE w miastach;  - zwiększanie efektywności energetycznej [budynków]; - rozwój transportu zeroemisyjnego zintegrowanego z transportem zbiorowym; - edukację; - zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej, czyli po prostu więcej zieleni. 

Wydaje się więc, że tylko zwiększanie efektywności energetycznej może być związane z gminnymi planami rewitalizacji (także miejskich kamienic). 

W załączniku do PKO jest deklaracja, że "wszystkie zamówienia na te inwestycje zostaną udzielone do dnia 31 grudnia 2025 roku". 

Przerzucanie się odpowiedzialnością za realizację

Obecny stan realizacji obietnicy uruchomienia KFR-u, która przekształciła się w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych finansowanych z KPO, przedstawiono w projekcie Krajowego Programu Reform (KPR) na lata 2023-2024, czyli w dokumencie składanym co roku przez Polskę do Komisji Europejskiej (ostateczny kształt dokumentu nie został jeszcze przyjęty przez rząd, dostępny jest tylko jego projekt). 

Jest tam też informacja, że do końca bieżącego roku zaplanowano wejście w życie ustawy o zrównoważonym rozwoju obszarów miejskich. Ale wcześniej - w pierwszym kwartale - miał zostać uruchomiony nabór inwestycji na rzecz zielonej transformacji miast. 

Tymczasem, jak sprawdziliśmy na rządowych stronach, możemy tam przeczytać o innym terminie naboru - trzecim i czwartym kwartale 2023 roku. Zapytaliśmy więc BGK, o co chodzi i jaki jest stan realizacji Instrumentu Zielonej Transformacji Miast (IZTM). Wiadomo, że w lipcu 2022 roku opublikowano Strategię Inwestycyjną Instrumenty Zielonej Transformacji Miast. Wymieniono w niej dziesięć zadań, m.in. opracowywanie dokumentacji do naboru wniosków o pożyczkę, zawieranie umów o pożyczkę z ostatecznymi odbiorcami wsparcia czy obsługę finansową IZTM.

Zadania BGK wymienione w "Strategii Inwestycyjnej Instrumentu Zielonej Transformacji Miast"Gov.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego - pomimo tego, że na wspomnianej wyżej rządowej stronie i w strategii jest wskazany jako odpowiedzialny za wdrożenie IZTM - dwukrotnie nas skierował do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ministerstwo o Krajowym Funduszu Rewitalizacji: "prace nie są obecnie prowadzone" 

W odpowiedzi na interpelację Hanny Gill-Piątek wiceminister Uściński odpisał na początku 2022 roku też, że w ramach innego finansowanego z KPO programu "Reforma planowania przestrzennego" planuje sfinansować 700 gminnych programów rewitalizacji. Za ich wybór będą odpowiadać urzędy marszałkowskie. 

Na tę reformę wskazało też biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na nasze pytanie o to, jak idą pracę nad stworzeniem Krajowego Funduszu Rewitalizacji. "Nie są obecnie prowadzone" - odpisało biuro prasowe (pogrubienie od redakcji). I poinformowało dalej: "W ramach KPO (nad którym szczegółowe prace nadal trwają) zaplanowane jest natomiast sfinansowanie opracowania ok. 700 gminnych programów rewitalizacji (to działanie zostało zapisane w inwestycji A1.3.1 "Wdrożenie reformy planowania przestrzennego"). Nabór wniosków do tego programu ruszy po uchwaleniu reformy planowania przestrzennego, nad którą obecnie pracuje Sejm. Gminy będą mogły składać wnioski w trybie ciągłym na refinansowanie przyjętych dokumentów do końca czerwca 2026 roku". 

Wskazany przez służby prasowe resortu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez rząd 7 marca 2023 roku. Po ponad dwóch tygodniach trafił do Sejmu. Przeszedł I czytanie. Obecnie trwają nad nim dalsze prace w Komisji Infrastruktury i w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Polski rząd zobowiązał się pierwotnie, że zmiana przepisów wejście w życie do końca I kwartału 2023 roku. Teraz ocenia, że stanie się to jednak do końca III kwartału 2023 roku. 

Wiceminister Uściński poinformował także posłankę Hannę Gill-Piątek, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii realizuje inicjatywę "Mieszkania z rewitalizacji terenów miejskich", której celem jest wdrożenie funduszu nakierowanego na dofinansowanie programów rewitalizacji pod budowę zasobu mieszkaniowego. 

- Mam nadzieję, że Krajowy Fundusz Rewitalizacji w końcu powstanie. Na razie go nie ma, choć jest bardzo potrzebny - podsumowuje w rozmowie z Konkret24 Dorota Chudowska-Rączka, prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, które jest rzecznikiem i promotorem działań na rzecz między innymi rozwoju metod i systemów finansowania rewitalizacji.

Jak powstał cykl "Obietnice minus"

Zespół Konkret 24 zebrał i zweryfikował zapowiedzi obozu Zjednoczonej Prawicy, które pod koniec drugiej kadencji pozostają niespełnione. Poszukiwanie obietnic zaczęliśmy od początków 2015 roku - to wtedy, wraz z rozpędzającą się kampanią prezydencką Andrzeja Dudy, zaczął się marsz prawicy po władzę. Przejrzeliśmy obietnice z dwóch kampanii prezydenckich, dwóch kampanii parlamentarnych, wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego – bo to przed elekcjami politycy najczęściej wiele obiecują. Sprawdzaliśmy, czy w okresie pomiędzy wyborami rzucane publicznie przez rządzących zapowiedzi się zmaterializowały. Tak powstał zbiór kilkudziesięciu obietnic, które Zjednoczona Prawica złożyła w ostatnich latach, ale ich "nie dowiozła". Kolejne części cyklu będziemy publikować na stronie Konkret24.tvn24.pl i na stronie głównej Tvn24.pl

Lista jest otwarta - na bieżąco sprawdzamy wystąpienia prezydenta, polityków PiS, Solidarnej Polski, Partii Republikańskiej. Zachęcamy czytelników do kontaktu z nami i zgłaszania propozycji do weryfikacji. Można to zrobić zarówno przez formularz na stronie, jak i mailem na adres konkret24@tvn.pl.

Autorka/Autor:Jan Kunert, współpraca: Michał Istel

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Europoseł z Solidarnej Polski Patryk Jaki od jakiegoś czasu powtarza w wywiadach, że został już wystawiony akt oskarżenia dla Krzysztofa Brejzy w sprawie afery fakturowej i że postawiono mu zarzuty. Natomiast poseł Brejza twierdzi, że Jaki rozpowszechnia kłamstwa. Sprawdziliśmy, kto ma rację.

Patryk Jaki: Krzysztof Brejza "ma zarzuty, ma akt oskarżenia". Brejza: "Łgarstwo". Sprawdziliśmy

Patryk Jaki: Krzysztof Brejza "ma zarzuty, ma akt oskarżenia". Brejza: "Łgarstwo". Sprawdziliśmy

Źródło:
Konkret24

Już nie obywatele Ukrainy dominują wśród cudzoziemców, którzy dostają zezwolenia na pracę w Polsce. W czołówce są teraz mieszkańcy krajów Azji. Jednak w 2023 roku wydano w sumie cudzoziemcom spoza UE mniej pozwoleń na pracę niż w 2022 roku. Spośród tych, którzy u nas już pracują, coraz więcej płaci składki do ZUS.

Mniej pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Zmiana w czołówce krajów

Mniej pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Zmiana w czołówce krajów

Źródło:
Konkret24

Ponad 130 milionów złotych wydało w sumie na kampanię pięć komitetów wyborczych, które w wyborach parlamentarnych w 2023 roku wprowadziły posłów do Sejmu. Blisko jedną trzecią tej sumy stanowią wydatki Prawa i Sprawiedliwości. Z analizy kosztów promocyjnych wynika, że spośród mediów najważniejszym kanałem komunikacji dla wszystkich głównych partii był internet.

Miliony złotych na kampanię wyborczą 2023. Kto ile wydał?

Miliony złotych na kampanię wyborczą 2023. Kto ile wydał?

Źródło:
Konkret24

Karolina Pikuła, kandydatka Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Rzeszowa, opublikowała w serwisie X tekst uderzający w Ukrainę, ilustrując go zdjęciem powieszonych na drzewie dzieci. Według niej fotografia ta dokumentuje zbrodnie na Wołyniu - a to nieprawda. Nie ma nic wspólnego ani z Ukrainą, ani tym bardziej z wydarzeniami z 1943 roku.

Kandydatka na prezydenta Rzeszowa i jej antyukraiński fejk

Kandydatka na prezydenta Rzeszowa i jej antyukraiński fejk

Źródło:
Konkret24

"To przedział 400 czy 350 tysięcy...", "jedna osoba to 22 tysiące euro..." - politycy opozycji przekonują, że zgoda na unijny pakt migracyjny będzie kosztowała Polskę nawet 40 miliardów złotych rocznie. Jednak ani podawane przez nich liczby, ani kwoty nie są prawdziwe. To manipulacja mająca wzmacniać w społeczeństwie niechęć do Unii Europejskiej i migrantów.

"33 miliardy, 40 miliardów złotych". PiS przelicza migrantów na złotówki. Wprowadza w błąd

"33 miliardy, 40 miliardów złotych". PiS przelicza migrantów na złotówki. Wprowadza w błąd

Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka dyskutował w radiu z posłanką Lewicy Dorotą Olko na temat Krajowego Planu Odbudowy. Według posła w KPO nie przewidziano pieniędzy na budowę mieszkań, jednak posłanka Lewicy nie zgadzała się z tą tezą. Sprawdziliśmy, kto ma rację. Odpowiedź jest zawarta między innymi w nowym programie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Tyszka czy Olko? Kto ma rację w sprawie pieniędzy na mieszkania w KPO

Tyszka czy Olko? Kto ma rację w sprawie pieniędzy na mieszkania w KPO

Źródło:
Konkret24

Uwaga na fałszywe informacje i manipulacje nawiązujące do trwających m.in. w Polsce ćwiczeń NATO. Użytkownicy serwisu X rozsyłają wpis z wprowadzającym w błąd przekazem o uczestniczących w manewrach brytyjskich żołnierzach.

"Wielka Brytania przygotowuje się do konfliktu z Putinem?" Ekspert: typowe elementy rosyjskiego przekazu propagandowego

"Wielka Brytania przygotowuje się do konfliktu z Putinem?" Ekspert: typowe elementy rosyjskiego przekazu propagandowego

Źródło:
Konkret24, PAP

Na komisji sejmowej ekspertka resortu klimatu i środowiska stwierdziła, że "polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla, czyli nie pełnią już swojej roli". Reakcją był śmiech części obecnych na obradach. Nagranie tej sytuacji wywołuje wiele emocji również wśród internautów. Tyle że zostało zmanipulowane, a słowa ekspertki mają szerszy kontekst, który wyjaśnia w dalszej części wypowiedzi jak i w sieci.

Ekspertka: polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla. Została wyśmiana i skrytykowana w sieci. Niesłusznie

Ekspertka: polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla. Została wyśmiana i skrytykowana w sieci. Niesłusznie

Źródło:
Konkret24

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd wprowadzi na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wybrane odcinki dróg i torów kolejowych. Z pomocą ekspertów tłumaczymy, co ta decyzja może oznaczać w praktyce.

Premier: przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe mają być infrastrukturą krytyczną. Co to znaczy w praktyce?

Premier: przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe mają być infrastrukturą krytyczną. Co to znaczy w praktyce?

Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek napisał, że resort edukacji planuje wprowadzić "nowy przedmiot omawiający skuteczność szczepień i świat osób LGBT". Ale to inny urząd zaproponował nauczanie przedmiotu pokrywającego się z tymi zagadnieniami, a MEN nie ma takich planów.

Poseł Konfederacji: MEN planuje nowy przedmiot o szczepieniach i LGBT. Nie

Poseł Konfederacji: MEN planuje nowy przedmiot o szczepieniach i LGBT. Nie

Źródło:
Konkret24

Według posła Przemysława Wiplera ani w Polsce, ani w Europie nie produkuje się amunicji, w tym artyleryjskiej. Wipler upierał się, że w tej materii w ciągu ostatnich dwóch lat "nie było żadnych istotnych inwestycji". Wedle zapewnień jednego z najwyższych unijnych urzędników produkcję pocisków artyleryjskich zwiększono o 40 proc.

Wipler: w Polsce i w Europie "nie produkuje się amunicji", "nie było inwestycji". Nieprawda

Wipler: w Polsce i w Europie "nie produkuje się amunicji", "nie było inwestycji". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS lansują obecnie przekaz, że nowy rząd "zwija Polskę" i jakoby rezygnuje z kluczowych, rozpoczętych przez poprzedni rząd inwestycji - CPK, portu kontenerowego czy fabryki półprzewodników. Sprawdziliśmy więc, co o tych projektach mówią przedstawiciele nowej władzy i które z nich na pewno będą kontynuowane.

Posłanka PiS: zwijają Polskę w zawrotnym tempie. Sprawdzamy status inwestycji

Posłanka PiS: zwijają Polskę w zawrotnym tempie. Sprawdzamy status inwestycji

Źródło:
Konkret24

Unia Europejska ma nowy pomysł: każdy właściciel krowy, świni, konia lub kury będzie musiał płacić za emisję gazów cieplarnianych przez te zwierzęta - tak przynajmniej twierdzą autorzy wpisów w mediach społecznościowych. Komisja Europejska zaprzecza, a my wyjaśniamy, na jakim etapie jest wdrażanie koncepcji "kto emituje, ten płaci" w rolnictwie.

Rolnik zapłaci za emisję gazów przez krowę, świnię, kurę? KE: nie ma takich planów

Rolnik zapłaci za emisję gazów przez krowę, świnię, kurę? KE: nie ma takich planów

Źródło:
Konkret24

Wbrew informacjom rozsyłanym przez internautów, w latach 2022-2023 do Polski wcale nie przywieziono 12 milionów ton zboża z Rosji. Sprowadzono wielokrotnie mniej.

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński w swoich rozważaniach na temat ochrony środowiska podważył wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Przywołał opinię, że to, "co ludzie robią dla zanieczyszczenia atmosfery, to (...) jakby w wielkiej hali sportowej zapalić zapałkę". Stwierdził też, że naturalna emisja dwutlenku węgla, w tym z erupcji wulkanów, jest większa, niż pochodząca z działalności człowieka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości się myli.

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Źródło:
Konkret24

Zapowiedź wspólnej wizyty polskiego prezydenta i premiera w Białym Domu wzbudziła emocje po obu stronach sceny politycznej. Ze strony polityków PiS pojawiły się sugestie, że takie zaproszenie to bardziej gest Joe Bidena w stronę Donalda Tuska, bo "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Polscy premierzy gościli jednak u amerykańskich prezydentów, choć rzadziej niż prezydenci.

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Źródło:
Konkret24

"Ludobójstwo na Wołyniu ma zostać skreślone", "Dzieci mają się nie uczyć o tym, w jaki sposób bohatersko Polacy pomagali Żydom" - politycy komentują propozycje zmian szkolnych podstaw programowych z historii. Czy uczniowie rzeczywiście nie dowiedzą się o kluczowych postaciach i wydarzeniach z historii Polski? Tłumaczymy, na czym polegały prekonsultacje w sprawie zmian programowych.

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Te witryny wyglądają jak lokalne portale, a tak naprawdę są częścią chińskiej siatki dezinformacyjnej działającej w 30 państwach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Dwie z nich działają w Polsce - wynika z raportu Citizen Lab. Przeanalizowaliśmy ich treści i powiązania.

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Źródło:
Citizen Lab, Konkret24

"Zamiast CPK - mokradła, zamiast elektrowni jądrowej - mokradła, zamiast Odry - mokradła" - tak ironicznie europoseł PiS Dominik Tarczyński podsumował plany resortu klimatu dotyczące ochrony mokradeł w Polsce. Sugerował, że zamiast stawiać na rozwój i dobrobyt, obecna władza planuje jedynie "powrót do mokradeł". Eksperci tłumaczą, dlaczego nie ma racji.

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Źródło:
Konkret24

Ponad 50 tys. wyświetleń ma wpis znanego muzyka Zbigniewa Hołdysa ze zdjęciem piosenkarki Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To przerobiona fotografia, która krąży w sieci od kilku tygodni.

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Źródło:
Konkret24

Film robi wrażenie: stacja Euronews miała pokazać, jak francuscy rolnicy, oburzeni listem ukraińskiego ambasadora, obrzucili budynek ambasady Ukrainy obornikiem. Lecz ani nie jest to materiał Euronews, ani ukraińska ambasada, a list został spreparowany. Choć prawdą jest, że zrzucono obornik pod pewnym budynkiem we Francji.

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Źródło:
Konkret24

Donald Trump podtrzymuje stanowisko, że Ameryka nie powinna chronić państw, które "nie płacą zobowiązań" w NATO - i powtórzył to na kolejnym wiecu. "Stany Zjednoczone płaciły niemal za wszystko" - oświadczył. Wypowiedzi byłego prezydenta USA mogą wprowadzać w błąd: czym innym są wydatki obronne państw członkowskich, czym innym budżet NATO - na ten składają się wszystkie kraje sojuszu.

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić.  Skąd jest budżet NATO? 

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić. Skąd jest budżet NATO? 

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość w swoim najnowszym spocie o bezpieczeństwie Polski chwali się, że za czasów rządów tej partii podwoiła się liczba żołnierzy. To wprowadzające w błąd porównanie. Wyjaśniamy.

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

Źródło:
Konkret24

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński zarzuca obecnym władzom miasta, że praktycznie nie konsultowały się z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia Strefy Czystego Transportu - która, jak wiadomo, budzi duże emocje. Przeanalizowaliśmy działania ratusza w tej sprawie. Bocheński się myli.

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość mówi o "lewackim Zielonym Ładzie", a rządzący przypominają, że to przecież realizacja "polityki Janusza Wojciechowskiego". Wyjaśniamy, czym jest Europejski Zielony Ład, jak jest powiązany z polityką rolną UE oraz na co zgadzali się w Brukseli polski komisarz i rząd Mateusza Morawieckiego.

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Źródło:
Konkret24