Rzecznik dyscyplinarny "podjął wstępne czynności wyjaśniające" w sprawie szefa KRS

tvn24Leszek Mazur

Przemysław W. Radzik, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sprawdza informacje o sporządzeniu po terminie przez przewodniczącego KRS Leszka Mazura 112 uzasadnień do wydanych przez siebie wyroków. O sprawie jako pierwszy informował Konkret24.

W czwartek napisaliśmy o nieusprawiedliwionych spóźnieniach w sporządzaniu uzasadnień przez obecnego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Leszka Mazura. Chodzi o 112 uzasadnień do wyroków w latach 2015-2018. Była to co dziesiąta sprawa, w której orzekał sędzia w VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Zgodnie z prawem, co do zasady, uzasadnienia powinny powstać w ciągu dwóch tygodni. Termin ten może być przedłużony na okres nie dłuższy niż 30 dni.

W poniedziałek w wydanym komunikacie Rzecznik Sędziów Sądów Dyscyplinarnych Piotr Schab poinformował, że jego zastępca Przemysław W. Radzik zażądał "szczegółowych danych, charakteryzujących pracę orzeczniczą sędziego Leszka Mazura począwszy od 2015 roku, a w szczególności dochowania terminu sporządzania uzasadnień, średniej liczby spraw w referacie". Zastępca rzecznika będzie też sprawdzał ewentualną przewlekłość w sprawach przydzielonych do referatu sędziego Mazura.

Nieusprawiedliwione, po terminie

W 2015 roku pracujący w częstochowskim Sądzie Okręgowym Leszek Mazur spóźnił się ze sporządzeniem 34 uzasadnień, a w latach 2016-2017 - 40, czyli w 6 procentach prowadzonych spraw.

Według sprawozdań, jakie można znaleźć na stronie internetowej sądu, w którym orzeka, łącznie w latach 2016-2017 w sprawach cywilnych po terminie sporządzono tam - i tego nie usprawiedliwiono - 170 uzasadnień.

W 2018 roku, czyli w roku objęcia nowego stanowiska szefa KRS, Leszek Mazur spóźnił się 38 razy, czyli w niemal co czwartej sądzonej przez siebie sprawie. Dla całego częstochowskiego sądu terminowość sporządzania uzasadnień przekroczono bez usprawiedliwienia w 123 sprawach cywilnych.

W przypadku sędziego Mazura, między 2015 a 2018 rokiem, najczęściej były to spóźnienia do dwóch tygodni. 23 razy przewodniczący Mazur sporządził uzasadnienie pomiędzy 15. a 30. dniem po terminie. 10 nieusprawiedliwionych spóźnień trwało od miesiąca do trzech.

"Poświęciłem 21 sobót i niedziel"

Spytaliśmy wówczas przewodniczącego KRS o te spóźnienia. Ten w przesłanej odpowiedzi tłumaczył je "wzrostem obciążenia orzeczniczego z 75 do 100 procent" i dodawał, że pracował w weekendy. "Żeby wywiązać się z nałożonych obowiązków, na przykład podczas wizytacji jednego z wydziałów, poświęciłem 21 sobót i niedziel w 2016 roku lub w 2017 roku na pracę w sądzie i analizę akt. Można to sprawdzić w protokołach wizytacji i danych ochrony budynku" - pisał szef KRS.

Odnosząc się do opóźnień w latach 2015-2018, sędzia stwierdzał, że zdecydowana większość uzasadnień po terminie powstała do 14 dni od dnia, w którym upływał termin ich sporządzenia.

Odpowiadając na pytania Konkret24 o zwiększoną liczbę spóźnień w roku objęcia funkcji szefa KRS, sędzia Mazur odpisał, że od zeszłego roku pracuje w dwóch miejscach pracy, oddalonych od siebie o 300 kilometrów (chodzi o znajdującą się w Warszawie siedzibę KRS oraz o Sąd Okręgowy w Częstochowie - red.), a mieszka "jeszcze gdzie indziej".

Postępowanie dyscyplinarne za 10 spóźnień

W czwartek przypomnieliśmy też, że Przemysław W. Radzik postawił zarzuty sędzi z Gorzowa Wielkopolskiego Olimpii Barańskiej-Małuszek za nieusprawiedliwioną nieterminowość w sporządzaniu uzasadnień do wydanych przez siebie wyroków.

Chodziło o dziesięć przypadków w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 sierpnia 2018. Sędzia miała spóźnić się do dwóch tygodni w trzech przypadkach, od 14 do 30 dni - również w trzech. Od miesiąca do trzech miało jej zająć sporządzenie trzech uzasadnień. Jedno miała napisać 95 dni po ustawowym terminie.

Gdy w czwartek zapytaliśmy zastępcę rzecznika, czy sprawdza terminowość sporządzania uzasadnień przez szefa KRS, odpisał Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny. Stwierdził, że nie "dysponował tą informacją" i że musi ją zweryfikować.

W poniedziałek poinformował, że Przemysław W. Radzik "podjął wstępne czynności wyjaśniające w celu weryfikacji informacji o możliwej nieterminowości sporządzania uzasadnień orzeczeń w sprawach powierzonych do rozpoznania" szefowi KRS.

Autor: Jan Kunert / Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości