Blisko 140 tys. zgonów w Polsce w pierwszym kwartale tego roku to wzrost o ponad 28 proc. wobec tego samego okresu 2020 roku - gdy pandemia jeszcze nie wpływała na takie statystyki. W samym marcu tego roku było 51 tysięcy zgonów - najwięcej w tym miesiącu od sześciu lat. Spośród nich 18,1 procent stanowiły zgony z COVID-19.

Tylko od początku kwietnia zmarło już w Polsce na COVID-19 - według danych Ministerstwa Zdrowia - 6076 osób. A minęła dopiero pierwsza dekada miesiąca. W całym marcu z powodu COVID-19 zmarło 9220 osób - stanowił to 18,1 proc. wszystkich zgonów w tym miesiącu. To więcej niż w lutym - 16,5 proc., a także w styczniu - 17,7 proc.

Biorąc pod uwagę cały pierwszy kwartał 2021 roku, zgony spowodowane COVID-19 (24,4 tys.) stanowiły 17,5 proc. wszystkich zgonów w Polsce (139,6 tys.).

Marzec 2021, dyrektor szpitala w Gdańsku: na naszych oczach umierają trzydziestoletnie osoby

Przedstawiamy najnowsze miesięczne statystyki zgonów opublikowane na rządowym portalu Otwarte Dane - za marzec tego roku. Opracowano je na podstawie informacji z Rejestru Stanu Cywilnego (czyli na podstawie wydanych aktów zgonu). Oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego mają być znane w drugiej połowie kwietnia.

W całym pierwszym kwartale tego roku odnotowano znacznie więcej zgonów niż w tym samym okresie w trzech poprzednich latach. W porównaniu z 2020 rokiem (gdy pandemia jeszcze nie wpływała na statystyki zgonów) jest to wzrost o 28,5 proc.; wobec 2019 roku - o 25,2 proc., wobec 2018 roku - o 19,7 proc.

W liczbach wygląda to następująco: w pierwszym kwartale 2021 roku zanotowano 139,6 tys. zgonów; w 2020 - 108,7 tys.; w 2019 - 111,5 tys.; w 2018 - 116,7 tys.

Liczba zgonów w Polsce w pierwszym kwartale w latach 2018-2021
Liczba zgonów w Polsce w pierwszym kwartale w latach 2018-2021 Foto: tvn24 / KPRM

Patrząc na dane w rozbiciu miesięcznym, wyraźnie widać skok liczby zgonów w marcu tego roku. Choć marzec 2018 roku też pod tym względem przewyższał styczeń i luty, to jednak w tym roku bilans jest dużo tragiczniejszy. W każdym miesiącu w ciągu pierwszego kwartału tego roku zgonów w kraju było więcej niż w tym samym miesiącu w ciągu trzech poprzednich lat.

Zgony w Polsce w pierwszym kwartale w rozbiciu na miesiące w latach 2018-2021
Zgony w Polsce w pierwszym kwartale w rozbiciu na miesiące w latach 2018-2021 Foto: KPRM

Ponadto porównaliśmy dane z marca tego roku do danych za ten sam miesiąc w ostatnich pięciu latach - 51 005 zgonów w marcu 2021 roku to najwyższa liczba - aż o 38,3 proc. wyższa niż przed rokiem. Rok temu w marcu odnotowano 36,9 tys. zgonów, dwa lata temu - 36,1 tys.

Liczba zgonów w Polsce w marcu w latach 2016-2021
Liczba zgonów w Polsce w marcu w latach 2016-2021 Foto: tvn24 / KPRM

Zgony w drugiej i trzeciej fali pandemii

Na ostatnie siedem miesięcy przypadły druga i trzecia fala pandemii COVID-19. W marcu Ministerstwo Zdrowia informowało o najwyższych w całej pandemii dziennych liczbach nowych przypadków COVID-19. Jak pisaliśmy wyżej, w sumie z powodu tej choroby zmarło w marcu 9220 osób.

Patrząc na statystyki z ostatnich siedmiu miesięcy, widać, że pod względem całkowitej liczby zgonów wciąż gorsze były listopad (64,5 tys.) i grudzień 2020 roku (53,5 tys.). Między grudniem a lutym miesięczna liczba zgonów w kraju malała (styczeń: 48,7 tys.; luty: 39,8 tys.) - ale w marcu znowu wzrosła.

Liczba zgonów w Polsce od września 2020 do marca 2021
Liczba zgonów w Polsce od września 2020 do marca 2021 Foto: tvn24 / KPRM

Zgony w województwach: szczególne wzrosty w mazowieckim i śląskim

Statystyki zgonów podane są nie tylko w rozbiciu miesięcznym, ale też w podziale na województwa. To pozwala porównać dane z województw w marcu w latach 2019-2021.

I tak: najwięcej zgonów w marcu tego roku zanotowano w województwach: mazowieckim (7418), śląskim (6736) i wielkopolskim (4124). Natomiast najmniej w: opolskim (1233), lubuskim (1509) i podlaskim (1567).

Liczba zgonów w województwach w marcu w latach 2019-2021
Liczba zgonów w województwach w marcu w latach 2019-2021 Foto: tvn24 / KPRM

Podobnie jak w danych dla całej Polski, tak i w statystkach każdego województwa widać, że w marcu tego roku było więcej zgonów niż w marcu roku 2020 i 2019.

W niektórych województwach przyrosty liczby zgonów są znaczące. Najbardziej w mazowieckim i śląskim - tam odnotowano o ponad 2 tys. zgonów więcej niż przed rokiem. O ponad 1 tys. więcej zgonów było w wielkopolskim, dolnośląskim i podkarpackim.

Udział zgonów z COVID-19 według województw

W sześciu województwach udział zgonów z COVID-19 wśród wszystkich w marcu 2021 wynosił ponad 20 proc. Najwyższy był w województwie kujawsko-pomorskim - 24,6 proc., warmińsko-mazurskim - 24,3 proc. i podkarpackim - 22,5 proc. Najniższy w: zachodniopomorskim - 13,7 proc, łódzkim - 14,3 proc. i dolnośląskim - 14,6 proc.

Na poniższej mapie pokazujemy, jaki odsetek zgonów w województwach w marcu tego roku stanowiły te z COVID-19.

Odsetek zgonów na COVID-19 w całkowitej liczbie zgonów w marcu 2021
Odsetek zgonów na COVID-19 w całkowitej liczbie zgonów w marcu 2021 Foto: tvn24 / KPRM, Ministerstwo Zdrowia

Liczby zgonów z COVID-19 w poszczególnych województwach w marcu tego roku podane przez Ministerstwo Zdrowia wynoszą (w kolejności od najwyższej do najniższej):

 • mazowieckie - 1280
 • śląskie - 1183
 • wielkopolskie - 732
 • kujawsko-pomorskie - 691
 • podkarpackie - 646
 • pomorskie - 593
 • małopolskie - 578
 • dolnośląskie - 571
 • lubelskie - 529
 • łódzkie - 507
 • warmińsko-mazurskie - 465
 • świętokrzyskie - 350
 • podlaskie 315
 • lubuskie 312
 • zachodniopomorskie 279
 • opolskie 189.

W porównaniu do lutego w marcu udział zgonów z COVID-19 wrósł najbardziej w województwach: warmińsko-mazurskim i podkarpackim - o 6,7 punktów procentowych w każdym; śląskim - o 6,2 p.p. i świętokrzyskim - o 5,1 p.p. Nieznacznie wzrósł w wielkopolskim o 0,9 p.p. (z 16,8 proc. do 17,7 proc.).

Natomiast w sześciu województwach udział zgonów z COVID-19 wśród wszystkich spadł: w zachodniopomorskim - o 4,6 p.p., pomorskim - o 3,6 p.p., lubelskim - o 2,2 p.p., mazowieckim - o 1,6 p.p., opolskim - o 0,6 p.p., łódzkim - o 0,3 p.p.

Autor:  Gabriela Sieczkowska
Źródło:  Konkret24; zdjęcie: Shutterstock

Pozostałe

Czy to "plac zabaw według developera"? Tak, ale nie cały

"Patodeweloperki część 2137", "Strefa Gazy wygląda coraz lepiej" - tak internauci komentują rozsyłane w sieci zdjęcie bujawki dla dzieci, która ma być jedynym urządzeniem na placu zabaw na lubelskim osiedlu. Fotografia nie pokazuje jednak całego placu.