Blisko 140 tys. zgonów w Polsce w pierwszym kwartale tego roku to wzrost o ponad 28 proc. wobec tego samego okresu 2020 roku - gdy pandemia jeszcze nie wpływała na takie statystyki. W samym marcu tego roku było 51 tysięcy zgonów - najwięcej w tym miesiącu od sześciu lat. Spośród nich 18,1 procent stanowiły zgony z COVID-19.

Tylko od początku kwietnia zmarło już w Polsce na COVID-19 - według danych Ministerstwa Zdrowia - 6076 osób. A minęła dopiero pierwsza dekada miesiąca. W całym marcu z powodu COVID-19 zmarło 9220 osób - stanowił to 18,1 proc. wszystkich zgonów w tym miesiącu. To więcej niż w lutym - 16,5 proc., a także w styczniu - 17,7 proc.

Biorąc pod uwagę cały pierwszy kwartał 2021 roku, zgony spowodowane COVID-19 (24,4 tys.) stanowiły 17,5 proc. wszystkich zgonów w Polsce (139,6 tys.).

Marzec 2021, dyrektor szpitala w Gdańsku: na naszych oczach umierają trzydziestoletnie osoby

Przedstawiamy najnowsze miesięczne statystyki zgonów opublikowane na rządowym portalu Otwarte Dane - za marzec tego roku. Opracowano je na podstawie informacji z Rejestru Stanu Cywilnego (czyli na podstawie wydanych aktów zgonu). Oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego mają być znane w drugiej połowie kwietnia.

W całym pierwszym kwartale tego roku odnotowano znacznie więcej zgonów niż w tym samym okresie w trzech poprzednich latach. W porównaniu z 2020 rokiem (gdy pandemia jeszcze nie wpływała na statystyki zgonów) jest to wzrost o 28,5 proc.; wobec 2019 roku - o 25,2 proc., wobec 2018 roku - o 19,7 proc.

W liczbach wygląda to następująco: w pierwszym kwartale 2021 roku zanotowano 139,6 tys. zgonów; w 2020 - 108,7 tys.; w 2019 - 111,5 tys.; w 2018 - 116,7 tys.

Liczba zgonów w Polsce w pierwszym kwartale w latach 2018-2021
Liczba zgonów w Polsce w pierwszym kwartale w latach 2018-2021 Foto: tvn24 / KPRM

Patrząc na dane w rozbiciu miesięcznym, wyraźnie widać skok liczby zgonów w marcu tego roku. Choć marzec 2018 roku też pod tym względem przewyższał styczeń i luty, to jednak w tym roku bilans jest dużo tragiczniejszy. W każdym miesiącu w ciągu pierwszego kwartału tego roku zgonów w kraju było więcej niż w tym samym miesiącu w ciągu trzech poprzednich lat.

Zgony w Polsce w pierwszym kwartale w rozbiciu na miesiące w latach 2018-2021
Zgony w Polsce w pierwszym kwartale w rozbiciu na miesiące w latach 2018-2021 Foto: KPRM

Ponadto porównaliśmy dane z marca tego roku do danych za ten sam miesiąc w ostatnich pięciu latach - 51 005 zgonów w marcu 2021 roku to najwyższa liczba - aż o 38,3 proc. wyższa niż przed rokiem. Rok temu w marcu odnotowano 36,9 tys. zgonów, dwa lata temu - 36,1 tys.

Liczba zgonów w Polsce w marcu w latach 2016-2021
Liczba zgonów w Polsce w marcu w latach 2016-2021 Foto: tvn24 / KPRM

Zgony w drugiej i trzeciej fali pandemii

Na ostatnie siedem miesięcy przypadły druga i trzecia fala pandemii COVID-19. W marcu Ministerstwo Zdrowia informowało o najwyższych w całej pandemii dziennych liczbach nowych przypadków COVID-19. Jak pisaliśmy wyżej, w sumie z powodu tej choroby zmarło w marcu 9220 osób.

Patrząc na statystyki z ostatnich siedmiu miesięcy, widać, że pod względem całkowitej liczby zgonów wciąż gorsze były listopad (64,5 tys.) i grudzień 2020 roku (53,5 tys.). Między grudniem a lutym miesięczna liczba zgonów w kraju malała (styczeń: 48,7 tys.; luty: 39,8 tys.) - ale w marcu znowu wzrosła.

Liczba zgonów w Polsce od września 2020 do marca 2021
Liczba zgonów w Polsce od września 2020 do marca 2021 Foto: tvn24 / KPRM

Zgony w województwach: szczególne wzrosty w mazowieckim i śląskim

Statystyki zgonów podane są nie tylko w rozbiciu miesięcznym, ale też w podziale na województwa. To pozwala porównać dane z województw w marcu w latach 2019-2021.

I tak: najwięcej zgonów w marcu tego roku zanotowano w województwach: mazowieckim (7418), śląskim (6736) i wielkopolskim (4124). Natomiast najmniej w: opolskim (1233), lubuskim (1509) i podlaskim (1567).

Liczba zgonów w województwach w marcu w latach 2019-2021
Liczba zgonów w województwach w marcu w latach 2019-2021 Foto: tvn24 / KPRM

Podobnie jak w danych dla całej Polski, tak i w statystkach każdego województwa widać, że w marcu tego roku było więcej zgonów niż w marcu roku 2020 i 2019.

W niektórych województwach przyrosty liczby zgonów są znaczące. Najbardziej w mazowieckim i śląskim - tam odnotowano o ponad 2 tys. zgonów więcej niż przed rokiem. O ponad 1 tys. więcej zgonów było w wielkopolskim, dolnośląskim i podkarpackim.

Udział zgonów z COVID-19 według województw

W sześciu województwach udział zgonów z COVID-19 wśród wszystkich w marcu 2021 wynosił ponad 20 proc. Najwyższy był w województwie kujawsko-pomorskim - 24,6 proc., warmińsko-mazurskim - 24,3 proc. i podkarpackim - 22,5 proc. Najniższy w: zachodniopomorskim - 13,7 proc, łódzkim - 14,3 proc. i dolnośląskim - 14,6 proc.

Na poniższej mapie pokazujemy, jaki odsetek zgonów w województwach w marcu tego roku stanowiły te z COVID-19.

Odsetek zgonów na COVID-19 w całkowitej liczbie zgonów w marcu 2021
Odsetek zgonów na COVID-19 w całkowitej liczbie zgonów w marcu 2021 Foto: tvn24 / KPRM, Ministerstwo Zdrowia

Liczby zgonów z COVID-19 w poszczególnych województwach w marcu tego roku podane przez Ministerstwo Zdrowia wynoszą (w kolejności od najwyższej do najniższej):

 • mazowieckie - 1280
 • śląskie - 1183
 • wielkopolskie - 732
 • kujawsko-pomorskie - 691
 • podkarpackie - 646
 • pomorskie - 593
 • małopolskie - 578
 • dolnośląskie - 571
 • lubelskie - 529
 • łódzkie - 507
 • warmińsko-mazurskie - 465
 • świętokrzyskie - 350
 • podlaskie 315
 • lubuskie 312
 • zachodniopomorskie 279
 • opolskie 189.

W porównaniu do lutego w marcu udział zgonów z COVID-19 wrósł najbardziej w województwach: warmińsko-mazurskim i podkarpackim - o 6,7 punktów procentowych w każdym; śląskim - o 6,2 p.p. i świętokrzyskim - o 5,1 p.p. Nieznacznie wzrósł w wielkopolskim o 0,9 p.p. (z 16,8 proc. do 17,7 proc.).

Natomiast w sześciu województwach udział zgonów z COVID-19 wśród wszystkich spadł: w zachodniopomorskim - o 4,6 p.p., pomorskim - o 3,6 p.p., lubelskim - o 2,2 p.p., mazowieckim - o 1,6 p.p., opolskim - o 0,6 p.p., łódzkim - o 0,3 p.p.

Autor:  Gabriela Sieczkowska
Źródło:  Konkret24; zdjęcie: Shutterstock

Pozostałe

"By otrzymać stypendium w Małopolsce, trzeba chodzić na religię"? Sprawdzamy

Czy w Małopolsce stypendia dla zdolnych uczniów są przeznaczone wyłącznie dla tych, którzy chodzą w szkole na religię? Taką informację podawały media, a internauci dyskutowali o tym w mediach społecznościowych. Rzeczywiście, stopień z religii liczy się teraz do średniej ocen branej pod uwagę przy przyznawaniu stypendium - ale jeśli uczeń go nie ma, nie traci szansy na wsparcie. Wyjaśniamy.

Polska węglem stoi? Wciąż także rosyjskim

Niemal trzy czwarte sprowadzonego do Polski węgla pochodziło w ubiegłym roku z Rosji. I choć wielkość importu tego surowca ogólne zmalała, udział rosyjskiego węgla od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Zapowiedzi posłów PiS, że jak dojdą do władzy, to się zmieni, na razie się nie spełniły.

"Hotel i restauracja sejmowa czynne"? Tak, ale zgodnie z obostrzeniami

"Jedni jadają na stołówce, a inni na chodniku"; "równi i równiejsi" - komentują internauci krążący na Facebooku post informujący, że hotel i restauracja sejmowa są czynne. Oburza ich, że inne hotele i restauracje muszą przestrzegać obostrzeń epidemicznych. Jak sprawdziliśmy, te sejmowe też przestrzegają.