Komitet Wyborczy PiS wydał na kampanię wyborczą niemal 10 mln zł więcej od KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Z wszystkich komitetów najwięcej na reklamę w sieci wydał ten Koalicji Obywatelskiej, a na spotkania wyborcze - PiS. W sumie 13 największych komitetów wyborczych wydało na kampanię samorządową 83 mln zł. Konkret24 sprawdził w PKW ich sprawozdania finansowe.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie trzech miesięcy od dnia wyborów przedkłada sprawozdanie finansowe PKW. To bardzo szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków komitetu. Do PKW trafiają też wszystkie dokumenty księgowe dotyczące kampanii wyborczej, zawarte umowy, faktury i rachunki, historia rachunku bankowego oraz opinia biegłego rewidenta o złożonym sprawozdaniu.

Po zeszłorocznych wyborach samorządowych do złożenia sprawozdania finansowego Państwowej Komisji Wyborczej było zobowiązanych 30 komitetów wyborczych. Jak informowaliśmy w środę, dwa z nich nie zrobiły tego w ogóle (KW Solidarna Polska oraz KW Bezpartyjni Samorządowcy – rozwiązany). Poinformowały jedynie PKW, że nie miały przychodów, nie poniosły wydatków, ani nie mają zobowiązań finansowych. Po publikacji Konkret24, KW Solidarna Polska zapowiedział złożenie tzw. sprawozdania "zerowego".

Dwa komitety złożyły sprawozdania po terminie. To KW Śląskiej Partii Regionalnej oraz KW Wolni i Solidarni.

Konkret24 jako pierwsza redakcja był w PKW i przeanalizował złożone tam dokumenty podsumowujące finansową stronę kampanii samorządowej w 2018 r.

83 mln zł na kampanię samorządową

Sprawdziliśmy wydatki trzynastu największych komitetów wyborczych. W czasie kampanii samorządowej wydały one w sumie 83 mln zł. Najwięcej KW PiS - 34,9 mln zł, KW Koalicja Obywatelska o 9 mln mniej. Następne jest KW Polskie Stronnictwo Ludowe z wydatkami na poziomie 11,7 mln zł, KW SLD Lewica Razem - 6,6 mln zł. Jeszcze trzy komitety wydały powyżej miliona złotych, to: KW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Kukiz' 15 oraz KW Wolność w Samorządzie.

Wydatki komitetów wyborczych w 2018 roku
Wydatki komitetów wyborczych w 2018 roku

Najwięcej na wydatki administracyjne wydał KW PiS - 72 tys. zł, z czego aż 61 tys. zł to kwota wydana na najem powierzchni biurowych. Z kolei najwięcej na telefony i dostęp do internetu wydał komitet Koalicji Obywatelskiej - prawie 108 tys. zł.

Kampania w mediach

Zdecydowanie najwięcej za reklamę w mediach (prasa, tv, radio - nie uwzględniając kosztów produkcji np. filmów reklamowych, a publikację) zapłacił KW PiS - 5,4 mln zł. To ponad dwa razy więcej od KW PSL, które wydatkowało na ten cel 2,3 mln zł, oraz od komitetu Koalicji Obywatelskiej, który wydał 2,2 mln zł. Więcej od KW Kukiz'15 (229 tys. zł) na reklamę w mediach wydał KW Wolność w Samorządzie - 375 tys. zł i Bezpartyjni Samorządowcy - 295 tys. zł.

Na plakaty i bilbordy (wraz z ekspozycją) KW PiS wydał najwięcej 12,5 mln zł. Nieco mniej KW Koalicja Obywatelska - 9 mln zł. Następny komitety w kolejności to KW PSL - 3,4 mln zł i KW SLD Lewica Razem - 2,9 mln zł.

KW PiS wydał też zdecydowanie najwięcej na wyborcze ulotki - 5,2 mln zł. Następny w kolejności komitet to KKW Koalicja Obywatelska, z kwotą niemal trzykrotnie mniejszą.

Aktywni w sieci

Najwięcej na reklamę w internecie wydał KKW Koalicja Obywatelska - 2,5 mln zł. Pół miliona mniej wydał KW PiS. Żaden z pozostałych komitetów nie przekroczył miliona złotych, a jedynie PSL 500 tys. zł (618 tys.).

Najwięcej na swoją stronę internetową wydał KW Bezpartyjni Samorządowcy - ponad 30 tys. zł. Ponad 10 tys. zł. wydatkował KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, a KW PiS - 12,3 tys. zł.

W terenie

W sprawozdaniach finansowych można znaleźć też informację o tym, ile komitety wydały na spotkania z wyborcami. Powyżej miliona złotych wydatkowały na to pieniądze dwa z nich - KW PiS - 4,3 mln zł oraz KW Koalicja Obywatelska 1,3 mln zł.

Z kolei na podróże i noclegi wydał najwięcej KW Koalicja Obywatelska - 68 tys. zł. Komitet wyborczy partii Razem - ponad 56 tys. zł.  Niemal 40 tys. zł wydał KW SLD Lewica Razem. KW Prawo i Sprawiedliwość kosztowało to niecałe 44 tys. zł. KW PSL i KW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Porozumienie i KW Prawica RP nie wydali na to ani złotówki.

Według danych PKW, KW Prawo i Sprawiedliwość zarejestrowało w czasie kampanii samorządowej zdecydowanie najwięcej kandydatów - 33,3 tys., KW Koalicja Obywatelska - 10,7 tys., KW PSL - 16,7 tys., KW Lewica Razem - niemal 7 tys., KW Kukiz' 15 - 5,3 tys. KW Bezpartyjni Samorządowcy - 1,4 tys.

Za pół roku decyzja PKW

Organ wyborczy, któremu złożono sprawozdanie finansowe, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia sprawozdania finansowego przyjmuje sprawozdanie bez zastrzeżeń, bądź przyjmuje sprawozdanie, wskazując na jego uchybienia lub odrzuca sprawozdanie.

W razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości sprawozdania finansowego właściwy organ wyborczy wzywa komitet wyborczy do usunięcia wad sprawozdania lub udzielenia wyjaśnień w określonym terminie.

Organ wyborczy, badając sprawozdanie finansowe, może zlecać sporządzenie ekspertyz lub opinii. Organ wyborczy, któremu złożono sprawozdanie finansowe, podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w formie komunikatu, informację o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych.

Autor:  Jan Kunert
Źródło:  Konkret24; zdjęcie: PAP/Wojciech Pacewicz

Pozostałe

Sąd Najwyższy stwierdza nieważność wyborów do Senatu. I co wtedy?

Jedną z możliwości, jaką dysponuje pełny skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, jest unieważnienie wyborów w całym kraju lub w części. Jakie to może mieć konsekwencje? Czy senatorskie mandaty zostaną wtedy automatycznie wygaszone? Konkret24 opisuje możliwe scenariusze.

Mniej niż 30 proc. Kobiety nadal zdecydowaną mniejszością w parlamencie

Wśród posłów, którzy 12 listopada złożą poselską przysięgę, blisko 30 proc. będą stanowiły kobiety. Żadna z nich nie będzie reprezentowała Konfederacji. Procentowo najbogatszą żeńską reprezentację będzie miała Lewica. Wyrazem uznania roli kobiet w polskiej polityce ma być decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o powierzeniu kobietom roli marszałkiń-seniorek obu izb parlamentu.

Rozpatrywanie protestów wyborczych i ponowne przeliczanie głosów. Pytania i odpowiedzi

Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, który będzie orzekał o ważności bądź nieważności wyborów, może również w skrajnym przypadku orzec o powtórzeniu wyborów w jakimś okręgu - powiedziała w TVN24 była rzeczniczka Państwowej Komisji Wyborczej Anna Godzwon. Wraz z byłym szefem PKW sędzią Wojciechem Hermelińskim wyjaśniali, jak będzie wyglądać procedura związana z rozpatrywaniem protestów wyborczych i ewentualnym ponownym przeliczaniem głosów. Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące tych procedur.

Wyborcza mapa powiatów teraz i cztery lata temu. Co się zmieniło?

Największe miasta dla Koalicji Obywatelskiej, 90 procent powiatów dla Prawa i Sprawiedliwości - tak można opisać wygląd tegorocznych map z wynikami wyborów w poszczególnych powiatach. Jak zmienił się on w porównaniu do wizualizacji sprzed czterech lat? W których powiatach komitety uzyskały swoje najlepsze wyniki?

PiS bierze wieś. Co wybory - coraz więcej głosujących

W wyborach do Sejmu ponad 55 proc. mieszkańców wsi wybrało kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. W stosunku do poprzednich wyborów parlamentarnych, PiS zwiększył popularność na terenach wiejskich o 10 punktów procentowych. Konkurujące z PiS o wyborców głosujących na wsi Polskie Stronnictwo Ludowe zanotowało o 1,7 pkt. proc. głosów więcej niż cztery lata temu.

Kilkanaście partii w Sejmie, tylko część może liczyć na subwencje

W tegorocznych wyborach pięć komitetów wyborczych wprowadziło do Sejmu przedstawicieli 17 partii politycznych – wynika z analizy podziału mandatów. Choć zarejestrowany był tylko jeden koalicyjny komitet wyborczy czterech ugrupowań, to na listach czterech pozostałych komitetów partyjnych, których kandydaci weszli do Sejmu, znaleźli się reprezentanci 13 partii politycznych. Tylko kilka z nich może liczyć na subwencje.