Zapowiedziane ponad 400 złotych podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA rzecznik rządu tłumaczy tym, że rząd realizuje postulaty różnych grup zawodowych. Różne są jednak wysokości podwyżek w poszczególnych grupach.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik we wrześniu dwukrotnie spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w służbach mundurowych podległych MSWiA: policji, straży pożarnej i Straży Granicznej. 7 września - jak podaje resort na swojej witrynie - strona rządowa "uzgodniła wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej m.in. dla funkcjonariuszy służb mundurowych": od 1 stycznia 2022 roku płace funkcjonariuszy wzrosną o 4,4 proc., co wraz z nagrodą roczną daje wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia o 270 zł na etat.

13 września, gdy dyskutowano o nowej ustawie o modernizacji służb mundurowych, rząd zaproponował, by w 2022 roku wzmocnić motywacyjny system uposażeń w służbach mundurowych średnio o 200 zł na etat (217 zł z nagrodą roczną). Gdy dodać do tego uzgodnione 7 września podwyżki, to: "od 1 stycznia 2022 r. średnie uposażenie funkcjonariusza służb mundurowych MSWiA wzrośnie – wraz z nagrodą roczną - o 488 złotych" - napisano w komunikacie MSWiA. Ale jak podał RMF FM 16 września, związkowcy chcą jeszcze większych pieniędzy.

Jednak już takie podwyżki dla tej grupy zawodowej - i to w czasie protestów pracowników ochrony zdrowia - wywołały dyskusję. Ale rzecznik rządu Piotr Mueller zapewnia, że rząd realizuje postulaty kolejnych grup zawodowych.

13.08.2021 | Podwyżki dla prezydenta i samorządowców przegłosowane przez Sejm. Wracają pytania o wynagrodzenia pracowników budżetówki

"Władza kupuje sobie ochronę"

"Po 470 zł podwyżki od przyszłego roku oraz 4 miliardy na wyposażenie i nowy sprzęt. To nie jest propozycja rządu dla służb medycznych tylko dla służb mundurowych. Władza podwyżki już sobie załatwiła, teraz kupuje sobie ochronę" – tak zapowiedzi podwyżek dla służb mundurowych skomentował 14 sierpnia na Twitterze europoseł Lewicy, były premier Leszek Miller. Jego tweet zyskał ponad 2,7 tys. polubień.

O komentarz do tego wpisu został zapytany 15 września w programie "Salon Polityczny Trójki" Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Mueller. "Jeżeli są apele w różnych sferach sfery publicznej, żeby te wynagrodzenia podwyższać, to my te apele, postulaty realizujemy". Po czym dodał: "Są one realizowane w miarę możliwości w sferze medycznej, nauczycielskiej czy w sektorze służb mundurowych".

Porównaliśmy, jak w wymienionych przez rzecznika grupach zawodowych wzrosły płace - czy w równym stopniu i czy w porównywalnym do planowanych podwyżek dla mundurowych.

W służbach mundurowych ok. 500 zł więcej

By sprawdzić, jak rosły wynagrodzenia służb mundurowych od 2019 roku – czyli po tym, jak po porozumieniu MSWiA ze związkowcami 8 listopada 2018 roku zakończono protest płacowy służb - poprosiliśmy biuro prasowe resortu o kwoty przeciętnego miesięcznego uposażenia brutto funkcjonariuszy policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Ministerstwo odmówiło, odsyłając do rzeczników poszczególnych służb.

Rzecznik policji inspektor Mariusz Ciarka odesłał nas do rozporządzeń płacowych ministra spraw wewnętrznych. Są w nich tabele zaszeregowań, na podstawie których trudno jednak wyliczyć średnie uposażenie policjanta i jak ono rosło. Z kolei rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska podała następujące dane o uposażeniu funkcjonariuszu tej formacji:

 • 2019 rok – 5216,69 zł (z nagrodą roczną 5651,41 zł brutto)
 • 2020 rok – 5678,74 zł (z nagrodą roczną 6151,97 zł brutto)
 • 2021 rok – 5678,74 zł (z nagrodą roczną 6151,97 zł brutto).

Czyli w 2021 roku w stosunku do 2019 roku uposażenia strażników granicznych wzrosły średnio o 500,56 zł - co daje 8,85 proc.

W Państwowej Straży Pożarnej, jak poinformował Konkret24 mł. kpt. Grzegorz Trzeciak, przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy razem z nagrodą roczną wyniosło:

 • 2019 rok - 5459 zł brutto
 • 2020 rok - 6072 zł brutto
 • 2021 rok - 6098 zł brutto.

Według tych danych strażacy zarabiają teraz w stosunku do 2019 roku średnio więcej o 639 zł - czyli o 11,7 proc.

Czekamy na odpowiedź ze Służby Ochrony Państwa.

Jednak wzrost zarobków funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA można ustalić np. na podstawie sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa w poszczególnych latach. W 2019 roku, jak podaje NIK, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego funkcjonariusza służb podległych MSWiA wyniosło 5935 zł, a w 2020 roku - 6516 zł. Czyli w ciągu roku wzrost wyniósł 581 zł - co daje 9,8 proc.

Gdyby od stycznia 2022 roku przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy służb MSWiA wzrosło o proponowane na razie 488 zł i gdyby wziąć za podstawę kwotę wynagrodzenia podaną przez NIK (6516 zł brutto), to w przyszłym roku wynagrodzenie wyniosłoby 7004 zł. W stosunku do 2019 roku byłby to wzrost o 17,65 proc.

Nauczyciele na razie bez podwyżek

W wywiadzie dla "Super Expressu" z 13 września kolejny raz w tym roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział podwyżki dla nauczycieli. Przyznając, że początkujący nauczyciel zarabia niewiele więcej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie, zapowiedział: "To sytuacja, która nie zachęca absolwentów uczelni wyższych, by przychodzili do zawodu nauczycielskiego. Mamy tego pełną świadomość i podwyżki, które planujemy, będą kilkudziesięcioprocentowe".

Natomiast w maju minister Czarnek zaproponował podwyżkę dla nauczycieli - ale nie jak w przypadku policjantów przeciętnego wynagrodzenia, tylko zasadniczego/minimalnego. W przypadku nauczyciela dyplomowanego do 4500 zł, czyli o 11 proc. - tylko że w zamian za rezygnację z różnych składników nauczycielskich zarobków.

Braki kadrowe w szkołach w całej Polsce. Poszukiwani nauczycieli przedmiotów ścisłych i języków obcych

W tym roku wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (określona w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 21 kwietnia 2021 roku) jest taka sama jak w 2020 - i wynosi dla nauczyciela dyplomowanego 4046 zł brutto miesięcznie, a dla nauczyciela stażysty - 2949 zł brutto miesięcznie.

W tym roku nie zmieniono też kwoty bazowej do wyliczeń średniego wynagrodzenia nauczycieli – wynosi 3537,80 zł brutto. To oznacza, że nauczyciele żadnej podwyżki nie otrzymali.

19 zł dla lekarza specjalisty, 367 zł dla lekarza bez specjalności

Od 1 lipca obowiązują nowe stawki wynagrodzenia dla medyków ustalone na podstawie tzw. współczynnika pracy. Dla poszczególnych kategorii zawodów medycznych ten współczynnik został podwyższony ustawą z 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

I tak np. - jak wyliczył portal Prawo.pl - zasadnicze wynagrodzenie lekarza z drugim stopniem specjalizacji (to największa grupa wśród lekarzy) wzrosło z 6750 zł do 6769 zł brutto – czyli o 19 zł (0,3 proc.). Najniższe wynagrodzenie dla lekarzy bez specjalizacji wynosi 5478 zł brutto.

Według wyliczeń Ministerstwa Zdrowia ta grupa zawodowa miała w styczniu 2020 roku wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 5111 zł - więc realny wzrost wynosi tu 367 zł, czyli 7,18 proc. To poziom zbliżony do planowanych podwyżek dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

"Jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby zostać". Medycy szczerze o tym, co ich dotyka

Podwyżki dla parlamentarzystów, członków rządu, wysokich urzędników: nawet 5 tys. zł

Jak informowaliśmy w Konkret24, na mocy rozporządzenia prezydenta od 1 sierpnia znacząco wzrosły zarobki dla najważniejszych osób w państwie - premiera i wszystkich członków rządu, marszałków Sejmu i Senatu, posłów, senatorów, ale także prezesów Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Banku Polskiego, Najwyższej Izby Kontroli oraz rzeczników: praw obywatelskich, praw dziecka, małych i średnich przedsiębiorstw i innych.

Posłowie zarabiają więc teraz o 60 proc. więcej - ich poselskie uposażenie (bez diet poselskich i dodatków stażowych) wzrosło z nieco ponad 8 tys. zł do 12,8 tys. zł.

Podstawowa pensja premiera do 1 sierpnia wynosiła 14,7 tys. zł - teraz wzrosła do 20,5 tys. zł, czyli o 40 proc. O taki sam procent wzrosło podstawowe wynagrodzenie ministrów - z 12,7 do 17,8 tys. zł brutto miesięcznie.

__________________________________________________________________________________

Aktualizacja

24 września Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi służb mundurowych, na mocy którego przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy wzrośnie o 677 zł brutto, czyli 500 zł "na rękę".

28 września rzecznik Służby Ochrony Państwa ppłk Bogusław Piórkowski przekazał następujące dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu funkcjonariuszy SOP:

 • 2019 6732,93 zł brutto
 • 2020 7233,81 zł brutto
 • 2021 7233,81 zł brutto

30 września otrzymaliśmy od komisarza Piotra Świstaka z Komendy Głównej Policji dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto policjantów:

 • 2019 5 651,41 zł brutto
 • 2020 6 151,97 zł brutto
 • 2021 6 151,97 zł brutto.
Autor:  Piotr Jaźwiński
Źródło:  Konkret24, zdjęcie: Mateusz Marek/PAP

Pozostałe

Czy to "plac zabaw według developera"? Tak, ale nie cały

"Patodeweloperki część 2137", "Strefa Gazy wygląda coraz lepiej" - tak internauci komentują rozsyłane w sieci zdjęcie bujawki dla dzieci, która ma być jedynym urządzeniem na placu zabaw na lubelskim osiedlu. Fotografia nie pokazuje jednak całego placu.