Fundacje spółek Skarbu Państwa. Ile i na co wydawały?

Źródło:
Konkret24
Jest wiceprezesem fundacji, która dostała miliony od ministra Czarnka. Teraz startuje do Sejmu z listy PiS
Jest wiceprezesem fundacji, która dostała miliony od ministra Czarnka. Teraz startuje do Sejmu z listy PiSJan Błaszkowski/Fakty TVN
wideo 2/5
Jest wiceprezesem fundacji, która dostała miliony od ministra Czarnka. Teraz startuje do Sejmu z listy PiSJan Błaszkowski/Fakty TVN

Należące do spółek Skarbu Państwa fundacje zgłosiły się do udziału w kampanii referendalnej. Pieniędzy za to nie dostaną, ale zasoby finansowe zapewniają im przecież macierzyste spółki. W 2022 roku 10 giełdowych spółek Skarbu Państwa na działalność swoich fundacji przekazało co najmniej 337 milionów złotych. Przedstawiamy, na co wydawały pieniądze najbogatsze fundacje.

Fundacje założone przez spółki Skarbu Państwa zarejestrowały się jako podmioty uprawnione do udziału w bezpłatnych audycjach w mediach publicznych, które będą emitowane w ramach kampanii referendalnej - podał 5 września serwis gazetaprawna.pl. Takich fundacji jest 14. Na ich zaangażowanie pozwala ustawa o referendum ogólnokrajowym:

Podmioty uprawnione mają prawo prowadzenia kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych, zgodnie z przepisami ustawy, w formie audycji referendalnych

A zgodnie z ustawą podmiotami uprawnionymi do udziału w tych programach - oprócz partii politycznych, klubów poselskich czy senatorskich, pełnomocników grup obywateli – są także stowarzyszenia i fundacje. Wystarczy dostarczyć do PKW uwierzytelniony statut i zaświadczenie o wpisie do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym, by komisja na tej podstawie wydała zaświadczenie o prawie do bezpłatnej kampanii w mediach publicznych. W tej chwili takie prawo ma 67 podmiotów, w tym 31 fundacji.  

"Jak ktoś tu nie widzi nadużycia, to jest ślepy"

Jak podaje gazetaprawna.pl, udział fundacji państwowych firm w kampanii referendalnej ma polegać na działaniach profrekwencyjnych - ale jednak budzi krytykę. "Skandal! Organizacje "przyrządowe" (bo na pewno nie obywatelskie), utworzone przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, pozgłaszały się do udziału w kampanii referendalnej i emitowania spotów w mediach publicznych. To kolejny przypadek, gdy partyjne pomyliło się z państwowym" – napisał na platformie X Patryk Wachowiec, prawnik z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jego wpis skomentował zajmujący się analizą wyborów w Polsce prof. Adam Gendźwiłł z Uniwersytetu Warszawskiego: "Fundacje spółek skarbu państwa będą brać udział w kampanii referendalnej i emitować spoty w mediach publicznych. Jak ktoś tu nie widzi nadużycia to jest ślepy".

Fundacje państwowych spółek z największymi przychodami w 2022 roku

Niedawno uwagę opinii publicznej na wydatki fundacji spółek Skarbu Państwa zwróciła dotacja, którą Fundacja KGHM Polska Miedź przekazała fundacji Magdaleny Ogórek, publicystki rządowej telewizji. Jak informował w sierpniu dziennikarz portalu tvn24.pl Robert Zieliński, założona przez Magdalenę Ogórek Polish Lost Art Foundation otrzymała 445 tys. zł na realizację projektu "Wystawa sztuki zagrabionej w Muzeum w Sulisławicach". Według informacji tvn24.pl na to przedsięwzięcie zrzucają się także inne fundacje państwowych spółek.

Sprawdziliśmy więc, ile w 2022 roku otrzymywały od giełdowych spółek Skarbu Państwa powołane przez nie fundacje oraz ile i na co wydawały. Podstawą danych są sprawozdania finansowe - spośród 16 fundacji największych giełdowych spółek Skarbu Państwa do analizy wybraliśmy 10 fundacji o największych przychodach w 2022 roku, które w publicznie dostępnych sprawozdaniach wykazały kwoty darowizn otrzymanych od spółek macierzystych. W sprawozdaniach te darowizny figurują po stronie przychodów jako darowizny od osób prawnych; niektóre fundacje - jak np. Fundacja Orlen, Fundacja KGHM Polska Miedź czy Fundacja Enea - wskazują nazwy spółek z grupy kapitałowej, które złożyły się na darowizny.  

1. Fundacja Orlen – 204,4 mln zł

W 2022 roku - jak wynika ze sprawozdania finansowego Fundacji Orlen (działa od 2001 roku) - ze spółek koncernu otrzymała ona w sumie 172,7 mln zł darowizn (168,2 mln zł z PKN Orlen; 4,5 mln ze spółek z grupy kapitałowej Orlenu) oraz 30,2 mln zł darowizn rzeczowych od niewyszczególnionych podmiotów.

W sumie Fundacja Orlen w 2022 roku miała do dyspozycji ponad 204,4 mln zł przychodów statutowych od firm, osób fizycznych, z 1 proc. podatku. Rozdysponowała prawie 94 mln zł – najwięcej w obszarach: - ochrona i promocja zdrowia – 24,8 mln zł; - pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych - 24,1 mln zł; - nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 8 mln zł; - kultura, nauka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 5,9 mln zł; - ratownictwo i ochrona ludności - 5 mln zł.

W sprawozdaniu z działalności fundacja informuje o kilkunastu realizowanych programach dotacyjnych, m.in. wsparcia dla uciekinierów wojennych z Ukrainy, strażaków ochotników, kół gospodyń wiejskich, domów dziecka, szpitali. Nie podaje pełnej listy beneficjentów, tylko przykłady – jak Ludowy Klub Sportowy Grodzisko (województwo małopolskie), który zorganizował miejsce do gry w pétanque; Koło Gospodyń Wiejskich w Wyrzece (wielkopolskie), które zdecydowało się na upamiętnienie pochodzącego z tej miejscowości ks. Piotra Wawrzyniaka, żyjącego na przełomie XIX i XX w. promotora spółdzielczości; jednostkę OSP w Starym Busie, która za grant fundacji kupiła przenośną najaśnicę i generator prądu, dzięki czemu strażacy mogą oświetlać teren, na którym prowadzą akcję; klinikę Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka, której fundacja kupiła nowoczesny onkobus; Związek Harcerstwa Polskiego, który otrzymał wsparcie na zakup paliwa do samochodów do transportu żywności czy środków higieny dla uchodźców z Ukrainy.

2. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza – 49 mln zł  

Fundacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która działa od 2004 roku, na stronie internetowej nie publikuje sprawozdań finansowych, posługujemy się sprawozdaniem ze strony rejestr.io, która pobiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego. W 2022 roku fundacja otrzymała 48,9 mln zł darowizn, z tego: 17,3 mln zł od PGNiG; 31,5 mln od grupy kapitałowej Orlen. Na działalność statutową wydała 20,7 mln zł, w tym: - 13,3 mln zł na darowizny; - 5,6 mln zł na granty; - 1,5 mln zł na funkcjonowanie Muzeum Gazowni Warszawskiej.

Fundacja nie podaje listy beneficjentów. Informuje, że zakres jej działalności "obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu". Na stronie są informacje o kilku jej programach, np. "Rachunek wdzięczności" – program wsparcia dla powstańców warszawskich i górników, którzy w grudniu 1981 roku bronili kopalni "Wujek". Fundacja sfinansowała film krótkometrażowy "Kiedy światło przegoniło mrok" o Ignacym Łukasiewiczu, którego prezentacja odbyła się w maju 2022 roku w Sejmie.

3. Fundacja KGHM Polska Miedź – 42,2 ml zł (tylko z darowizn)

Fundacja miedziowego giganta z Lubina jest jedną z najbardziej transparentnych spośród tych analizowanych przez nas. W dokumentach wykazuje, ile otrzymała darowizn ze spółek KGHM i podaje wykaz beneficjentów. W 2022 roku na konto fundacji macierzysta spóła KGHM Polska Miedź SA wpłaciła 42 mln zł; KGHM Metraco SA wpłaciła 150 tys. zł; Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA - 100 tys. zł.

W 2022 roku fundacja udzieliła 425 dotacji na łączną kwotę ponad 34 mln zł. Wśród beneficjentów są m.in. fundacje, stowarzyszenia, gminy, placówki zdrowia, szkoły, parafie, instytucje kultury. Najwyższe przyznane dotacje to: - 1 161 626,35 zł - dla Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II w Lubinie na pomoc uchodźcom z Ukrainy; - 840 000 zł - dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na pomoc uciekinierom wojennym z Ukrainy.

Kolejne wysokie dotacje to: - 696 758 zł - dla Zamku Królewskiego w Warszawie na zakup obrazu "Portret konny Gintowta, pazia króla Polski" autorstwa Canaletta; - 628 500 zł – dla Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie na zakup artykułów medycznych dla obywateli Ukrainy; - 600 000 zł - dla Miedziowego Centrum Zdrowia na zakup mammografu; - 500 000 zł - dla Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu na dofinansowanie projektu zagospodarowania skweru Kornela Morawieckiego.

Wśród beneficjentów hojnie obdarowanych przez tę fundację są też poniższe instytucje. Fundacja wypłaciła: - 350 000 zł – dla Fundacji Wolność i Demokracja w Warszawie (założona przez Michała Dworczyka) na dofinansowanie projektu "Tropem Wilczym - bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych"; - 250 000 zł - dla Fundacji Polska Wielki Projekt na dofinansowanie projektu "XII Kongres Polska Wielki Projekt" (w radzie programowej kongresu są m.in. wicepremier Piotr Gliński i eurodeputowani Ryszard Legutko i Zdzisław Krasnodębski); - 91 000 zł – dla Fundacji Instytut im. Kazimierza Promyka (finansowanej także przez Orlen, PGE, PGNiG) na wydanie dwóch tomów publicystyki historycznej Sławomira Cenckiewicza, dyrektora Wojskowego Biura Historycznego, w przeszłości przewodniczącego Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, a ostatnio powołanego w skład komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

4. Fundacja PZU – 34 mln zł

W 2022 roku Fundacja PZU otrzymała od fundatora 33,97 mln zł darowizny (w sprawozdaniu finansowym ta kwota jest opisana jako "darowizna od osoby prawnej"). Na realizację celów fundacja przeznaczyła 27,1 mln zł; najwięcej: - 7,8 mln zł - na zdrowie i pomoc społeczną; - 7,3 mln zł - kulturę i historię; - 5,5 mln zł - na pomoc dla Ukrainy; - 4 mln zł - na edukację.

W sprawozdaniu nie ma jednak listy beneficjentów. Na stronie internetowej fundacja informuje, że od 2004 roku prowadzi "działania filantropijne Grupy PZU" poprzez m.in. "promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego". Realizuje min. program "Z Fundacją PZU po lekcjach"; konkurs "Fundacja PZU z kulturą"; współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. Fundacja informuje, jak się starać o dofinansowanie, brak natomiast informacji o zrealizowanych projektach.

Fundacja PZU jest podmiotem uprawnionym do bezpłatnych programów referendalnych w mediach rządowych.

5. Fundacja Enea – 10,2 mln zł

Ta fundacja państwowej firmy energetycznej działa od 2014 roku. Od 11 spółek Grupy Enea otrzymała na działalność w 2022 roku łącznie 10,1 mln zł darowizn.

Opisane w sprawozdaniu fundacji "koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego" wyniosły 11 mln zł, z czego 22 proc. wydano na realizację projektu "Na pomoc Ukrainie". W jego ramach podpisano umowy na użyczenie ośrodków w Dziwnowie, Sierakowie i Kozienicach dla uchodźców z Ukrainy. Fundacja ponadto wspiera wolontariat swoich pracowników, realizuje konkursy dla uczniów i szkół w ramach "Akademii talentów". Nie ujawniła jednak listy beneficjentów.

Fundacja Enea także weźmie udział w kampanii referendalnej w rządowych mediach.

6. Fundacja Energa – 9,4 mln zł

Energa to kolejna państwowa spółka energetyczna (obecnie w strukturze Orlenu) mająca fundację. Na jej stronie internetowej nie ma wielu informacji o działalności. Ze sprawozdania finansowego dowiadujemy się, że otrzymane darowizny wyniosły 9,4 mln zł, natomiast "świadczenia pieniężne określone statutem" – 9,8 mln zł.

Celem Fundacji Energa jest m.in. wspieranie publicznych placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej, leczenia i opieki nad chorymi dziećmi i młodzieżą, pomoc osobom niepełnosprawnym w zakupie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, pomoc jednostkom straży pożarnej i innych służb ratowniczych.

7. Fundacja Banku Pekao SA – 8,1 mln zł

Jest jedną z najstarszych, bo została założona w 1997 roku. Jej działalność obejmuje m.in. "wspieranie przedsięwzięć związanych z oświatą oraz wychowaniem dzieci i młodzieży, upowszechnianiem kultury i sportu, a także z ochroną środowiska. Celem Fundacji jest również niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym oraz szeroko rozumiana działalność charytatywna i ochrona zdrowia".

W 2022 roku fundacja, jak czytamy w sprawozdaniu z działalności, otrzymała od fundatora 7,975 mln zł darowizny. Natomiast koszty jej działalności wyniosły 7,4 mln zł. Fundacja przekazała w 2022 roku 93 darowizny. W sprawozdaniu wymienia przykładowych beneficjentów, m.in.: - Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska i Fundacja Księdza Wojtka otrzymały dofinansowanie na pomoc uchodźcom z Ukrainy; - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał darowiznę na zakup sprzętu dydaktycznego; - Fundacja SeniorApp otrzymala wsparcie na projekt "Senior w cyfrowym świecie"; - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Głogowski Szpital Powiatowy otrzymały darowizny na nowe pomieszczenia i sprzęt medyczny; - Fundacja Chorób Mózgu z Żor dostała wsparcie na portal internetowy dla chorych na choroby mózgu.

Fundacja Banku Pekao SA weźmie udział w kampanii referendalnej.

8. Fundacja JSW – 5,7 mln zł

Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej działa od 2019 roku, a jej głównym zakresem działania "jest organizacja wsparcia dla społeczności lokalnych na obszarze działania Grupy Kapitałowej JSW". W 2022 roku fundator (JSW SA) przekazał fundacji 5 mln zł darowizny. 130 tys. euro fundacja otrzymała od austriackiej firmy Voestalpine Stahl GmbH, kontrahenta JSW.  

W 2022 roku na działalności dobroczynną fundacja wydała 7,1 mln zł - w tym 6,5 mln na 251 darowizn finansowych dla instytucji i organizacji, a prawie 600 tys. zł na wsparcie bliskich ofiar wypadków w kopalniach Pniówek i Zofiówka.

Fundacja JSW publikuje całą listę beneficjentów, którym udzieliła finansowego wsparcia. Wśród nich są m.in. samorządy, jednostki straży pożarnej, placówki służby zdrowia, kluby sportowe, lokalne stowarzyszenia, parafie. Działalność fundacji koncentrowała się w czterech obszarach: - zdrowie i bezpieczeństwo - 49 darowizn na kwotę 1 300 249 zł, dofinansowano m.in. zakupy sprzętu medycznego dla oddziału ginekologicznego szpitala w Knurowie (166 279 zł); 25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (blisko 500 tys. zł); telewizję TVT na system nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy (40,6 tys. zł); - nauka i edukacja – 66 darowizn na łączną kwotę 1 637 459 zł; z tego 40 tys. zł na modernizację pomieszczeń w katolickim przedszkolu w Ornontowicach; 50 tys. na modernizację placu zabaw przedszkola w Golasowicach; 43 tys. zł na salę komputerową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzyżowicach; - wypoczynek i rekreacja - 91 darowizn na kwotę 2 057 630 zł; m.in. dla Górniczego Klubu Sportowego Gwarek Ormontowice (49 tys. zł na sportowe wakacje); dla ośrodka kultury w Świerklanach (45 tys. na wakacje dla dzieci); dla Jastrzębskiego Klubu Hokejowego (150 tys. zł na działalność); - kultura i edukacja - 45 darowizn na kwotę 1 546 341 zł; z czego m.in. Filharmonia Śląska otrzymała 30 tys. zł na zakup instrumentów, a jedna z parafii w Jastrzębiu Zdroju otrzymała 50 tys. zł na remonty budynku parafii.

Najwyższą dotację - ­­358 tys. zł - fundacja przyznała na realizację filmu dokumentalnego o niemieckim bombardowaniu Frampola we wrześniu 1939 roku pt. "Frampol – polska Guernika. Historia zaniechana". Dotację otrzymała Fundacja Dziedzictwo Polskie, zarejestrowana w listopadzie 2021 roku w Warszawie. Brak jest publicznych informacji o jej działalności.

Fundacja JSW jest także podmiotem uprawnionym do bezpłatnej kampanii referendalnej w mediach rządowych.

9. Fundacja Tauron - 3,7 mln zł

Od spółek Grupy Tauron Fundacja Tauron otrzymała w 2022 roku 3,6 mln zł darowizn. Natomiast jej koszty z tytułu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 4,1 mln zł. Jak wynika z dokumentów sprawozdawczych, fundacja w 2022 roku przekazała m.in.: - 2 305 645,36 zł - na wsparcie organizacji pozarządowych, szpitali, szkół, organizacje w zakresie kultu religijnego; - 948 032,94 zł - dla organizacji udzielających wsparcia w Ukrainie, a także pracownikom Grupy Tauron, którzy objęli opieką uchodźców z Ukrainy; - 508 222 zł - na darowizny dla pracowników spółek Grupy Tauron.  

10. Fundacja GPW – 3,3 mln zł

Z dostępnych na stronie rejestr.io dokumentów sprawozdawczych Fundacji GPW (Giełdy Papierów Wartościowych) wynika, że jej przychody statutowe wyniosły 3,3 mln zł, a koszty 2,99 mln zł. Na stronie internetowej fundacji nie ma ani sprawozdań, ani listy beneficjentów. Jej misją, jak napisano, jest "budowanie kultury świadomego i długoterminowego inwestowania na rynkach GK GPW poprzez realizację inicjatyw wspierających inwestorów w zrozumieniu mechanizmów przepływu kapitału i towarów oraz edukację finansową". Fundacja podaje listę 17 realizowanych projektów, ale bez informacji o kosztach i beneficjentach.

Do grupy fundacji o największych przychodach w 2022 roku mogłaby się kwalifikować Fundacja PKO Banku Polskiego, która w 2021 roku od głównego fundatora dostała 20 mln zł. Fundacja nie opublikowała jednak sprawozdania za rok 2022. Podobnie jak Fundacja PGE. Poprosiliśmy obie fundacje o te sprawozdania.

A warto wiedzieć, że Fundacja PKO Banku Polskiego i Fundacja PGE są też podmiotami uprawnionymi do udziału w bezpłatnej kampanii referendalnej w mediach rządowych.

Autorka/Autor:

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Pozostałe wiadomości

Po głośnej imprezie w hotelu poselskim Łukasz Mejza tłumaczył z mównicy sejmowej, że w nocy bronił "tradycji polegających na wspólnym, chóralnym śpiewaniu". A w rozmowie z TVN24 tłumaczył się całodniową pracą w sejmowych komisjach i na posiedzeniach. Sprawdziliśmy więc aktywność parlamentarną tego posła PiS. Nie jest to długa analiza.

Mejza tłumaczy nocną imprezę: "skoro się pracuje cały dzień....". Jak on pracuje?

Mejza tłumaczy nocną imprezę: "skoro się pracuje cały dzień....". Jak on pracuje?

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości forsują w mediach przekaz, że wraz z powrotem Donalda Tuska na fotel premiera źle się dzieje na ryku pracy. Mateusz Morawiecki jako "dowód" pokazuje mapę z firmami, które zapowiedziały zwolnienia grupowe. Jak sprawdziliśmy, takich zwolnień nie jest więcej, niż było za zarządów Zjednoczonej Prawicy. Eksperci tłumaczą, czego są skutkiem.

Narracja PiS o grupowych zwolnieniach i "powrocie biedy". To manipulacja

Narracja PiS o grupowych zwolnieniach i "powrocie biedy". To manipulacja

Źródło:
Konkret24

"Ukraińcy mają większe prawa w Polsce niż Polacy" - stwierdził jeden z internautów, który rozsyłał przekaz o przyjęciu przez Senat uchwały "o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi". Posty te zawierają szereg nieprawdziwych informacji.

"Senat przyjął uchwałę o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi"? Nic się tu nie zgadza

"Senat przyjął uchwałę o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi"? Nic się tu nie zgadza

Źródło:
Konkret24

"Coś się szykuje" - przekazują zaniepokojeni internauci, rozsyłając zdjęcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie samochodu jako świadczenia na rzecz jednostki wojskowej. Uspokajamy: dokument wygląda groźnie, lecz nie jest ani niczym nowym, ani wyjątkowym.

Masz SUV-a, "to go stracisz"? Kto i dlaczego rozsyła takie pisma 

Masz SUV-a, "to go stracisz"? Kto i dlaczego rozsyła takie pisma 

Źródło:
Konkret24

Po pogrzebie Damiana Sobola, wolontariusza, który zginął w izraelskim ostrzale w Strefie Gazy, internauci zaczęli dopytywać, co wokół jego trumny robiły swastyki i czy były prawdziwe. Sprawdziliśmy.

Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma fotografia dwóch mężczyzn jedzących coś na ulicy przed barem. Jeden to prezydencki doradca Marcin Mastalerek, drugi stoi bokiem, twarzy nie widać. Internauci informują, że to prezydent Duda, który podczas pobytu w Nowym Jorku poszedł ze swoim doradcą na pizzę do baru. Czy na pewno?

Duda i Mastalerek jedzą pizzę na ulicy? Kto jest na zdjęciu

Duda i Mastalerek jedzą pizzę na ulicy? Kto jest na zdjęciu

Źródło:
Konkret24

Według krążącego w sieci przekazu po zmianie prawa Ukraińcom łatwiej będzie uzyskać u nas kartę pobytu na trzy lata. A to spowoduje, że "do Polski będą ściągać jeszcze większe ilości Ukraińców". Przekaz ten jest manipulacją - w rzeczywistości planowane zmiany mają uniemożliwić to, by wszyscy Ukraińcy mogli uzyskiwać karty pobytu i pozostawać u nas trzy lata.

"Każdy, kto zechce" z Ukrainy dostanie kartę pobytu w Polsce? No właśnie nie

"Każdy, kto zechce" z Ukrainy dostanie kartę pobytu w Polsce? No właśnie nie

Źródło:
Konkret24

Ponad milionowe zasięgi generuje w polskiej sieci przekaz, że od początku lipca nie będzie można w Niemczech w weekendy jeździć samochodami osobowymi. Powodem ma być troska o środowisko. Uspokajamy: nie ma takich planów.

W Niemczech od lipca "całkowity zakaz jazdy w weekendy"? To "nieuzasadnione obawy"

W Niemczech od lipca "całkowity zakaz jazdy w weekendy"? To "nieuzasadnione obawy"

Źródło:
Konkret24

Czy Amerykański Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi od osób zaszczepionych przeciw COVID-19? Taką teorię, na podstawie pytań z formularza tej organizacji, wysnuli polscy internauci. Kwestionariusz jest prawdziwy, teoria już nie.

Amerykański Czerwony Krzyż "odmawia przyjmowania krwi" od zaszczepionych? Nie

Amerykański Czerwony Krzyż "odmawia przyjmowania krwi" od zaszczepionych? Nie

Źródło:
Konkret24

Internauci i serwisy internetowe podają przekaz, że polskie wojsko wysyła pracującym pierwsze powołania - że dostają "pracownicze przydziały mobilizacyjne". Wyjaśniamy, o co chodzi.

Pracownikom wysłano "pierwsze powołania do wojska"? Nie, wyjaśniamy

Pracownikom wysłano "pierwsze powołania do wojska"? Nie, wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Sceptycy pandemii COVID-19 i przeciwnicy wprowadzonych wtedy obostrzeń szerzą ostatnio narrację, jakoby "niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii". Wiele wpisów z taką informacją krąży po Facebooku i w serwisie X. Nie jest to jednak prawda.

"Niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii"? Manipulacja pana profesora

"Niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii"? Manipulacja pana profesora

Źródło:
Konkret24

W sieci pojawiły się dramatyczny zbiór nagrań, rzekomo z potężnej burzy, która przeszła nad Dubajem. Niektóre z nich nie mają jednak nic wspólnego z ostatnimi wydarzeniami. Wyjaśniamy.

Powódź w Dubaju. Huragan i drzewo wyrwane z korzeniami? To nie są nagrania stamtąd

Powódź w Dubaju. Huragan i drzewo wyrwane z korzeniami? To nie są nagrania stamtąd

Źródło:
Konkret24

Posłanka PiS Joanna Lichocka zaalarmowała swoich odbiorców, że we Wrocławiu powstał "ruchomy meczet". W poście nawiązała do kwestii nielegalnych migrantów, Donalda Tuska i Unii Europejskiej. Posłanka mija się z prawdą. Pokazujemy, co rzeczywiście stoi przy Stadionie Olimpijskim w stolicy Dolnego Śląska.

"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

Źródło:
Konkret24

"Głosują, jak im patroni z Niemiec każą", "lista hańby europosłów", "komu podziękować za pakiet migracyjny" - z takimi komentarzami rozsyłane jest w sieci zestawienie mające pokazywać, jak 25 polskich europosłów rzekomo głosowało "w sprawie pakietu migracyjnego". Tylko że grafika zawiera błędy i nie przedstawia, jak rzeczywiście ci europosłowie głosowali. Wyjaśniamy.

"Lista hańby europosłów"? Nie, grafika z błędami. Kto jak głosował w sprawie paktu migracyjnego?

"Lista hańby europosłów"? Nie, grafika z błędami. Kto jak głosował w sprawie paktu migracyjnego?

Źródło:
Konkret24

Według posłanki PiS Marleny Maląg proponowane przez obecny rząd "babciowe" oznacza likwidację programu wprowadzonego przez rząd Zjednoczonej Prawicy. "Znów oszukali?", "będą zabierać?" - pytała była minister rodziny. To manipulacja. Wyjaśniamy, czy rodzice rzeczywiście stracą na nowym świadczeniu.

Maląg: "babciowe" oznacza likwidację rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co pominęła była minister?

Maląg: "babciowe" oznacza likwidację rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co pominęła była minister?

Źródło:
Konkret24

Sugerując się tekstami niektórych serwisów internetowych, polscy internauci gratulują Słowakom, że "odrzucili pakt migracyjny" i piszą, że rząd Donalda Tuska powinien zrobić to samo. Sęk w tym, że Słowacja nic nie odrzuciła, a Polska - i Węgry - przyjmują takie samo stanowisko. Wyjaśniamy, na czym polega rozpowszechniany w internecie manipulacyjny przekaz.

Słowacja "odrzuca unijny pakt migracyjny, a Polska?" Uproszczenie i manipulacja

Słowacja "odrzuca unijny pakt migracyjny, a Polska?" Uproszczenie i manipulacja

Źródło:
Konkret24

Salon kosmetyczny z eksperymentalną terapią odchudzającą komarami jakoby działał w Gdańsku. Uchodźczyni z Ukrainy, która go prowadziła, miała na tym zarobić ponad milion złotych - wynika z rzekomego materiału stacji Euronews. Rozpowszechniają go w sieci prorosyjskie konta. Jest sfabrykowany.

Terapia odchudzająca komarami, fałszywe dokumenty i Ukrainka z milionem złotych. Nic tu nie jest prawdą

Terapia odchudzająca komarami, fałszywe dokumenty i Ukrainka z milionem złotych. Nic tu nie jest prawdą

Źródło:
Konkret24

W 2023 roku pierwszy raz od trzech lat spadła liczba osób, wobec których zarządzono kontrolę operacyjną. Wśród nich były też inwigilowane Pegasusem. Cały czas jest to jednak więcej niż przed objęciem rządów przez Zjednoczoną Prawicę.

Nie tylko Pegasus. Ile osób służby inwigilowały w 2023 roku?

Nie tylko Pegasus. Ile osób służby inwigilowały w 2023 roku?

Źródło:
Konkret24

Nowy warszawski radny PiS, a wcześniej wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński postanowił uczcić Święto Chrztu Polski wpisem w mediach społecznościowych. Jednak swój post na ten temat zilustrował grafiką przedstawiającą chrzest nie Mieszka I, tylko innego władcy. 

Bocheński uczcił Święto Chrztu Polski. "Douczy się pan z okresu średniowiecza" 

Bocheński uczcił Święto Chrztu Polski. "Douczy się pan z okresu średniowiecza" 

Źródło:
Konkret24

Jordańska księżniczka Salma miała "osobiście strącić" sześć irańskich dronów skierowanych na Izrael, Iran zrobił Izraelowi "małe Drezno", a jeden z dronów zawisł na kablach elektrycznych... - tego typu informacje o ataku na Izrael rozchodzą się w polskich mediach społecznościowych. Są niepotwierdzone i fałszywe, oparte na starych zdjęciach i nagraniach.

Drony "strąciła jordańska księżniczka", a jeden "zaplątał się w kable". Fejki o ataku Iranu na Izrael

Drony "strąciła jordańska księżniczka", a jeden "zaplątał się w kable". Fejki o ataku Iranu na Izrael

Źródło:
Konkret24

Portal rzekomo z Londynu, a teksty publikowane po rosyjsku. Film wideo mający być dowodem, tylko że już skasowany, a bohater zniknął. Oto jak historia o rzekomym zakupie rezydencji króla Karola przez Ołenę Zełenską powiela schemat prokremlowskiej dezinformacji.

Zełenski "nabywa byłą rezydencję króla Karola"? Rosyjski schemat dezinformacji

Zełenski "nabywa byłą rezydencję króla Karola"? Rosyjski schemat dezinformacji

Źródło:
Konkret24, Snopes