Polski Ład i Krajowy Plan Odbudowy: 15 nowych funduszy celowych. "Tworzy się w ten sposób karuzelę finansową"

Polski Ład i Krajowy Plan Odbudowy: 15 nowych funduszy celowych. "PRL pobity"Zdjęcia organizatora

Dziewięć nowych specjalnych funduszy w Polskim Ładzie i sześć w Krajowym Planie Odbudowy - tak rząd PiS chce rozdysponować środki, które będą dzielone poza sferą parlamentu. Jeśli te fundusze powstaną, w sumie działać już będzie 50 funduszy celowych, których istnienie pozwala zamazywać obraz finansów publicznych.

Powoływanie specjalnych państwowych funduszy to już stała taktyka rządu Zjednoczonej Prawicy - mimo zastrzeżeń ekonomistów i kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, których zdaniem w takim działaniu chodzi o zamazywanie rzeczywistej wielkości wydatków budżetowych i unikanie wzrostu deficytu finansów publicznych.

Pod dokumentem programowym Polski Ład podpisali się prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, liderzy Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i Porozumienia Jarosław Gowin. Jak napisano w tym dokumencie, jest to "kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii", "plan gospodarczej odbudowy". Zawiera m.in. pakiet rozwiązań podatkowych (zmniejszenie obciążeń podatkowych dla części podatników), propozycje zwiększenia wydatków na zdrowie, utworzenia co najmniej pół miliona miejsc pracy itd. A realizacji części celów mają służyć właśnie specjalnie utworzone fundusze.

Premier Morawiecki ruszył promować Polski Ład. "Koncert życzeń w terenie"
Premier Morawiecki ruszył promować Polski Ład. "Koncert życzeń w terenie"Fakty TVN

"Razem już ponad 50. PRL pobity"

Na to jak Polski Ład odnosi się do sfery finansów publicznych zwrócił uwagę główny ekonomista Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju dr Sławomir Dudek. "Nowy #PolskiŁad w #finansepubliczne >15 nowych funduszy, agencji w 'ładzie' > lata 16-20 > powstało 36 > razem już ponad 50 > PRL pobity stołki, slajdy, PR, nieprzejrzystość ..." - napisał na Twitterze (pisownia posta oryginalna), dołączając grafiki z nazwami funduszy wymienionych w Polskim Ładzie.

Fundusze są tworzone na podstawie odrębnych ustaw. Ich przychody pochodzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. W praktyce jest to osobny rachunek bankowy (prowadzi je Bank Gospodarstwa Krajowego), którym dysponuje minister bądź inny organ wskazany w ustawie powołującej dany fundusz.

Jak sprawdziliśmy, w Polskim Ładzie wymieniono nazwy 11 funduszy – dziewięć jest nowych, dwa już istnieją. Z tych nowych siedem miałoby finansować zadania, których zakres pokrywa się z już istniejącymi funduszami bądź programami wykorzystania funduszy europejskich.

Nowe fundusze wymienione w Polskim Ładzie to:

1. Fundusz Polski Ład

- o wartości do kilkudziesięciu miliardów złotych, który w połączeniu ze środkami europejskimi pozwoli wygenerować ponad 500 tys. miejsc pracy.

2. Fundusz Modernizacji Szpitali

- jego działalność miałaby polegać na przekazywaniu samorządom środków na realizację inwestycji w placówkach opieki zdrowotnej funkcjonujących na ich terenie. Utworzenie tego funduszu premier Mateusz Morawiecki zapowiadał już na konwencji programowej PiS we wrześniu 2019 roku, z budżetem 2 mld zł. Do tej pory taki fundusz nie powstał.

3. Krajowy Fundusz Rewitalizacji

- finansujący gminne programy rewitalizacji (także miejskich kamienic). Tylko że środki na te cele można znaleźć w różnych programach operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich. Ponadto z danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że programy rewitalizacji ma w swoich budżetach 1500 gmin.

4. Fundusz Wzajemnego Gwarantowania Dochodów

- jego celem ma być wsparcie dla rolników poprzez obniżenie kosztów ubezpieczeń, co umożliwi rolnikom bezpieczniejsze prowadzenie gospodarstwa i stabilizację dochodów.

5. Fundusz Nowoczesnych Kompetencji

- ma służyćdofinansowaniu wkładu na badania i rozwój, a także wspomagać przekwalifikowanie pracowników w ramach cyfryzacji polskiego przemysłu. Co ciekawe, takie same cele ma Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki z budżetem 36 mld zł do wykorzystania do 2027 roku.

6. Fundusz Sportowy

- miałby finansować działalność szkolnych trenerów zdrowia i wspierać finansowo szkoły w uprawianiu przez uczniów mało popularnych dyscyplin sportowych. To podobne zadania, jakie mają już istniejące dwa inne fundusze: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (roczny budżet na wydatki 1 mld zł) i Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów – 21 mln zł rocznie do wydania.

7. Fundusz Młodzieżowych Rad Gmin

- program grantowy na działania projektowe młodych ludzi, którzy w lokalnych społecznościach we współpracy z radami gmin będą projektowali atrakcyjne rozwiązania angażujące młodzież. To podobne cele, jakie są zawarte w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich realizowanym przez rządowy Narodowy instytut Wolności.

8. Fundusz Ekologii

- celem ma być promowanie postaw ekologicznych wśród ludzi młodych. Miałby zostać utworzony w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, z którego dotacje rozdziela Narodowy Instytut Wolności.

9. Fundusz Patriotyczny

- będą z niego przydzielane granty na projekty kulturalne utrwalające w nowoczesnej formule dziedzictwo narodowe. Powołanie "w najbliższym czasie" podobnego funduszu premier ogłosił w trakcie kampanii prezydenckiej 5 lipca 2020 roku. Fundusz do tej pory nie powstał, a jego cele byłyby zbliżone do tych, które realizuje Polska Fundacja Narodowa.

Szumowski: Fundusz Medyczny będzie przeznaczony na trzy filary
Szumowski: Fundusz Medyczny będzie przeznaczony na trzy filary TVN24, PAP

Polski Ład wymienia ponadto dwa już istniejące fundusze:

Fundusz Medyczny

- obiecany przez prezydenta Andrzeja Dudę w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej; służy finansowaniu drogich terapii, onkologii i realizacji badań nad nowymi terapiami. Działa od listopada 2020 roku na podstawie ustawy, a jego budżet to 4 mld zł rocznie.

Fundusz Szerokopasmowy

- został utworzony w sierpniu 2019 roku, ma wpierać budowę sieci szybkiego światłowodowego połączenia teleinformatycznego. Jego budżet roczny to 130 mln zł. Tymczasem z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy nasz kraj ma do dyspozycji m.in. na ten cel 2 mld euro do 2027 roku - czyli 1,2 mld zł rocznie.

Krajowy Plan Odbudowy też funduszami stoi

Jak zauważył dr Sławomir Dudek z FOR, również w Krajowym Planie Odbudowy zapisano utworzenie kolejnych funduszy celowych. Są to:

1. Fundusz Zielonej Transformacji Miast

- ma zapewnić finansowanie inwestycji samorządowych dotyczących poprawy jakości powietrza, zielonej i niebieskiej infrastruktury, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, inwestycje miejskie oparte na przyrodzie, rozwój infrastruktury transportu zeroemisyjnego, poprawa efektywności energetycznej budynków.

2. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich

- ma sfinansować samorządowe inwestycje w rewitalizację obszarów zdegradowanych np. poprzez składowanie odpadów.

3. Fundusz Niskoemisyjny

- finansowanie w postaci wejść kapitałowych, pożyczek, gwarancji i dotacji na rozbudowę potencjału wytwórczego przemysłu niskoemisyjnego.

4. Fundusz Rozwojowy

- wzmocnienie potencjału gospodarczego Śląska poprzez zagospodarowanie zdegradowanych terenów pogórniczych.

5. Fundusz Rozwoju Zawodowego

- finansowanie doskonalenia kadr publicznych służb zatrudnienia, doradców zawodu w urzędach pracy.

6. Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych

- da możliwość pozyskania kredytu na studia medyczne; kredyt będzie mógł być przyznany raz, maksymalnie na sześć lat, z możliwością umorzenia.

"Środki z funduszy celowych są dzielone poza sferą parlamentu, poza regułami wydatków budżetowych"

Zapowiedź powołania jakiegoś funduszu wcale nie oznacza, że on powstanie. W lipcu 2020 roku opisaliśmy w Konkret24 losy kilku funduszy zapowiedzianych przez rząd w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 2019 roku. Już wówczas premier zapowiadał utworzenie Funduszu Patriotycznego, który miał "służyć budowaniu postaw patriotycznych i wspierać pasjonatów historii, którzy biorą udział w grupach rekonstrukcyjnych."

- Przypuszczam, że część z tych zapowiedzianych funduszu w ogóle nie powstanie - stwierdza w rozmowie z Konkret24 dr Sławomir Dudek z FOR. - A to dlatego, że zapowiedzi takich funduszy służą zabiegom PR-owym: do chwalenia się na slajdach, że mamy pieniądze na jakiś cel - mówi.

Gdyby jednak te 15 nowych funduszy, których utworzenie zapowiedziano w Polskim Ładzie i Krajowym Planie Odbudowy, powstało, to państwowych funduszy celowych byłoby już łącznie 50. Bo obecnie istnieje ich 35, z czego 12 powołano w trakcie rządów PiS.

- Ich powołanie pozwala na zamazanie obrazu finansów publicznych. O ile budżet państwa jest tworzony w świetle kamer, pod kontrolą parlamentu, odbywa się nad nim dyskusja publiczna, o tyle środki z funduszy celowych są dzielone poza sferą parlamentu, poza regułami wydatków budżetowych. To pozwala rządowi na kreatywność finansową - podkreśla dr Dudek. I dodaje: - Co więcej, rząd zaczyna tworzyć fundusze poza sferą finansów publicznych, poza kontrolą i regułami ustawy o finansach publicznych. Takim przykładem może być Fundusz Zwalczania COVID-19, który de facto jest równoległym budżetem, którym dysponuje premier i wybrani ministrowie.

Tworzenie funduszy krytykowała już Najwyższa Izba Kontroli w analizach wykonania budżetu państwa. Zwróciła uwagę, że "oprócz wzrostu liczby tych funduszy, w ostatnich latach obserwowana jest tendencja ustawowego rozszerzania zakresu zadań finansowanych ze środków państwowych funduszy celowych o zadania niezwiązane z celami, dla których został utworzony dany fundusz. Taki sposób wykorzystania środków funduszy celowych oznacza także zmianę sposobu finansowania zadań publicznych tak, że wydatki dokonywane są poza rachunkiem dochodów i wydatków, bez zwiększania deficytu budżetu państwa".

Dwa "czeki", dwie uroczystości i te same pieniądze. Na razie to czeki bez pokrycia
Dwa "czeki", dwie uroczystości i te same pieniądze. Na razie to czeki bez pokryciaFakty po południu

Doktor Dudek zwraca uwagę na fakt, że od 2016 roku powołano 36 nowych funduszy, agencji wykonawczych i instytucji budżetowych. - Tworzy się w ten sposób karuzelę finansową, dzięki której łatwo jest ukryć wątpliwe co do celu wydatki - ocenia. Jego zdaniem pozytywnie brzmi zapowiedź podporządkowania funduszy celowych tzw. regule wydatkowej. Określa ona limit wydatków finansów publicznych - nie mogą one rosnąć szybciej, niż rośnie PKB. - Ale i tak rząd ma możliwości wychodzenia poza regułę wydatkową, na przykład przekazując obligacje dla TVP - dodaje dr Dudek.

Te fundusze zapowiadano, ale nie powstały

Rządowych funduszy byłoby jeszcze więcej, gdyby zrealizowano wszystkie zapowiedzi z kampanii wyborczych. We wrześniu 2019 roku na konwencji PiS, podobnie jak rok później, premier zapowiadał, że powstaną:

Fundusz Modernizacji Szpitali

- miał być częścią Funduszu Medycznego, ale nie został do niego włączony i nie powstał. Kolejny raz jego utworzenie zapowiedziano w Polskim Ładzie.

Fundusz 100 Obwodnic

- również nie został utworzony, a budowa obwodnic jest finansowana z Krajowego Funduszu Budowy Dróg.

Fundusz Kolej+

- miano z niego finansować inwestycje w infrastrukturę kolejową, ale te są finansowane w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus.

Fundusz Remontowy

- miał sfinansować remonty 150 dworców, ale go nie utworzono.

Fundusz Inwestycji w Szkołę

- jego budżet miał wynosić 2 mld zł i być uzupełniany w miarę możliwości, ale funduszu nie powołano.

Fundusz Inwestycji Samorządowych

- premier Morawiecki zapowiedział jego powstanie w marcu, a prezydent w maju 2020 roku; fundusz miał zasilać samorządy, by mogły skorzystać ze środków europejskiego Funduszu Odbudowy. Nie został powołany.

Autor: Piotr Jaźwiński / Źródło: Konkret24; zdjęcie: TVN24/PiS

Źródło zdjęcia głównego: Zdjęcia organizatora

Pozostałe wiadomości

Upublicznione pismo Sztabu Generalnego dotyczące planów budżetowych wywołało dyskusję o rzekomo zakładanych cięciach wydatków na obronność. Szef MON zaprzecza i zapowiada najwyższy budżet od lat. Konkret24 uzyskał potwierdzenie, że takich cięć na razie nie będzie. O co więc chodzi w upublicznionym dokumencie i na jakim etapie tworzenia budżetu MON powstał?

Wydatki na wojsko w dół? MON zaprzecza. Tłumaczymy, jak powstaje ten budżet

Wydatki na wojsko w dół? MON zaprzecza. Tłumaczymy, jak powstaje ten budżet

Źródło:
Konkret24

Jeden z internautów twierdzi, że Bill Gates rzekomo jest autorem artykułu, w którym prezentuje pomysł, by poprzez przymusowe szczepienia doprowadzić do zmniejszenia liczby ludności, a w konsekwencji - do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nieprawdziwy okazuje się nie tylko sam przekaz o napisaniu tekstu przez Gatesa, ale także stawiane wobec niego zarzuty. Wyjaśniamy.

Przymusowe szczepienia pomysłem Billa Gatesa na walkę z emisją CO2? Nieprawda

Przymusowe szczepienia pomysłem Billa Gatesa na walkę z emisją CO2? Nieprawda

Źródło:
Konnkret24

"Dowód na antypolonizm warszawskich władz", "ocenzurowali portret patrona lotniska", "Polska ich uwiera" - piszą internauci w reakcji na doniesienia, że z hali Okęcia zniknął plakat z hasłem "Jesteśmy dumni z Polski". Ich zdaniem to skutek obecnych rządów. Nieprawda - decyzja zapadła za czasów Zjednoczonej Prawicy.

Hasło "Jesteśmy dumni z Polski" zniknęło z hali Okęcia. "Znak czasów"? Wyjaśniamy

Hasło "Jesteśmy dumni z Polski" zniknęło z hali Okęcia. "Znak czasów"? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Nieopublikowanie przez Orlen wyników finansowych za drugi kwartał wywołało w sieci dyskusję o kondycji spółki. Zbigniew Kuźmiuk z PiS zasugerował, że "wyniki szorują po dnie". Naftowy koncern rzeczywiście poinformował, że nie przedstawi osobnego raportu za drugi kwartał 2024 roku - tylko że nie po raz pierwszy. Za czasów Daniela Obajtka też nie publikował. Wyjaśniamy, dlaczego.

Orlen nie publikuje wyników, bo "jest aż tak źle"? Powód jest inny

Orlen nie publikuje wyników, bo "jest aż tak źle"? Powód jest inny

Źródło:
Konkret24

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w dyskusji o niemieckich reparacjach dla Polski stwierdził, że już "co dwudziesty obywatel Niemiec jest polskiego pochodzenia". Niemieckie dane tego nie potwierdzają.

Bosak: "co dwudziesty obywatel Niemiec jest polskiego pochodzenia". Jednak nie

Bosak: "co dwudziesty obywatel Niemiec jest polskiego pochodzenia". Jednak nie

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński zarzucił obecnemu rządowi łamanie konstytucji i tłumaczył, że to realizacja "zasady Tuska", która ma brzmieć: "prawo tak jak my je rozumiemy". Tylko że to fraza wyrwana z kontekstu wypowiedzi premiera - a był on wręcz odwrotny do tego, co sugeruje teraz prezes PiS.

"Prawo tak jak my je rozumiemy". Manipulacja Kaczyńskiego o "zasadzie" Tuska

"Prawo tak jak my je rozumiemy". Manipulacja Kaczyńskiego o "zasadzie" Tuska

Źródło:
Konkret24

Według autora popularnego posta przekaz medialny na temat ocieplenia klimatu to zabieg socjotechniczny. Dowodem ma być zestawienie dwóch map pogodowych pokazanych w telewizji - rzekomo z 1998 i 2023 roku - na których widać podobne wysokości temperatur, ale kolorystyka map jest różna. Tylko że takie zestawienie wprowadza w błąd i jest jednym z najczęściej rozpowszechnianych fake newsów dotyczących globalnego ocieplenia.

Temperatury podobne, a kolory inne. Co różni te mapy?

Temperatury podobne, a kolory inne. Co różni te mapy?

Źródło:
Konkret24

Z początkiem 2025 roku rzekomo miałby zacząć obowiązywać unijny podatek od domowych wypieków - taki przekaz krąży w polskiej sieci, a powielają go politycy opozycji. Tyle że Unia Europejska nic takiego nie planuje, a przekaz jest wynikiem niezrozumienia zmian w niemieckim systemie podatkowym.

UE wprowadza podatek od domowych ciast? Skąd ten fake news

UE wprowadza podatek od domowych ciast? Skąd ten fake news

Źródło:
Konkret24

W Polsce lekarzy nie jest "jakoś bardzo za mało", przekonywała w wywiadzie ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Według niej źle nie jest, bo na jednego mieszkańca przypada więcej lekarzy niż w Belgii, Francji czy Luksemburgu. Skąd więc kolejki do poradni i braki na oddziałach szpitalnych? Oto czego nie pokazują dane przywołane przez ministrę.

Leszczyna: "nie mamy bardzo za mało" lekarzy. Czego dane nie pokazują?

Leszczyna: "nie mamy bardzo za mało" lekarzy. Czego dane nie pokazują?

Źródło:
Konkret24

Na wiecu przez Sejmem Jarosław Kaczyński opowiadał, jak to - jego zdaniem - obecny rząd "na głowie staje", by przestępców "z rąk wymiaru sprawiedliwości wyciągnąć". A jako przykład podał sprawę Włodzimierza Karpińskiego. Tyle że powiedział nieprawdę.

Prezes PiS opowiada o "wyciąganiu Karpińskiego z więzienia". Mija się z prawdą

Prezes PiS opowiada o "wyciąganiu Karpińskiego z więzienia". Mija się z prawdą

Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych generuje przekaz z fragmentem wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Rozpowszechniające go prorosyjskie profile informują, że Zełenski poinformował, iż "Polska przystępuje do wojny w Ukrainie". Nic takiego nie powiedział. To kremlowska dezinformacja.

"Polska bezpośrednio przystępuje do wojny w Ukrainie"? Nie, Zełenski tego nie powiedział

"Polska bezpośrednio przystępuje do wojny w Ukrainie"? Nie, Zełenski tego nie powiedział

Źródło:
Konkret24

Po ostatnim ataku na Ukrainę, w tym na szpital dziecięcy w Kijowie, prorosyjska dezinformacja od razu zaczęła przekonywać, że za akcją stoją sami Ukraińcy. Posty z takim przekazem mają miliony wyświetleń i są cytowane w polskich mediach społecznościowych. Do potwierdzenia fałszywej tezy wykorzystano u nas między innymi stare zdjęcia.

Atak na szpital dziecięcy w Kijowie. Kremlowska dezinformacja ruszyła od razu

Atak na szpital dziecięcy w Kijowie. Kremlowska dezinformacja ruszyła od razu

Źródło:
Konkret24

Michał Woś opublikował nagranie z fragmentem wypowiedzi Adama Bodnara, w którym - przekonuje Woś - minister sprawiedliwości przyznał, że zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości mają "charakter polityczny". Tylko że wideo pokazane przez polityka Suwerennej Polski tak, jak to zrobił, jest manipulacją.

Woś o Bodnarze: minister przyznał, że "zarzuty mają charakter polityczny". Nieprawda, cytat ucięto

Woś o Bodnarze: minister przyznał, że "zarzuty mają charakter polityczny". Nieprawda, cytat ucięto

Źródło:
Konkret24

Zdjęcie ogrodzenia Urzędu Miasta Warszawy z tablicą "Strefa wolna od chrześcijan" jest rozpowszechniane w internecie, wzniecając po raz kolejny spór wokół zakazu symboli religijnych w stołecznym ratuszu. Tyle że tablica nie pojawiła się z inicjatywy urzędu, a krzyże w ratuszu pozostają na swoich miejscach. Wyjaśniamy, skąd ta kontrowersyjna plansza.

Tablica "strefa wolna od chrześcijan" na bramie warszawskiego ratusza? To polityczny happening

Tablica "strefa wolna od chrześcijan" na bramie warszawskiego ratusza? To polityczny happening

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują wszelkie działania prokuratury i organów państwa związane z wyjaśnianiem nieprawidłowości za poprzednich rządów. A poseł Piotr Gliński twierdzi stanowczo, że w czasach Zjednoczonej Prawicy "prawo nie było łamane". Przypominamy więc 10 najgłośniejszych przykładów naruszania prawa za poprzednich rządów.

Gliński: za rządów PiS "prawo nie było łamane". Było. Przypominamy

Gliński: za rządów PiS "prawo nie było łamane". Było. Przypominamy

Źródło:
Konkret24

Przekaz o tym, jakoby w Czechach, chcąc podjąć gotówkę w banku, trzeba zadeklarować, na co się ją przeznaczy, krąży w od kilku tygodni w polskich mediach społecznościowych. To jednak manipulacja - tego typu deklaracje dotyczą wyłącznie określonych sytuacji.

Czeskie banki pytają, "na co chcesz wydać gotówkę"? Wyjaśniamy

Czeskie banki pytają, "na co chcesz wydać gotówkę"? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

W mediach społecznościowych znowu masowo rozpowszechniany jest fałszywy cytat przypisywany Robertowi Makłowiczowi. To przykład trollingu internetowego.

Antypolska "wypowiedź" Makłowicza. Drugie życie fake newsa

Antypolska "wypowiedź" Makłowicza. Drugie życie fake newsa

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS nagłaśniają w ostatnich dniach tezę, że od początku lipca w Polsce są najwyższe ceny prądu w Europie. Zdaniem Pawła Kukiza "nawet Niemców przegoniliśmy". Na dowód politycy zamieszczają w mediach społecznościowych różne zestawienia i mapy z cenami energii. Tylko że to porównania cen nieporównywalnych. Wyjaśniamy tę manipulację.

PiS: od lipca w Polsce najdroższy prąd w Europie. To nieprawda

PiS: od lipca w Polsce najdroższy prąd w Europie. To nieprawda

Źródło:
Konkret24

W czasie tenisowego turnieju na Wimbledonie w mediach społecznościowych pojawiło się budzące wątpliwości nagranie z Igą Świątek. NASK ostrzega - spreparowany film z wizerunkiem polskiej tenisistki służy oszustom do promowania na Facebooku stron z fałszywą inwestycją w projekt Baltic Pipe.

Iga Świątek zachęca do inwestycji w Baltic Pipe? Uwaga na deepfake

Iga Świątek zachęca do inwestycji w Baltic Pipe? Uwaga na deepfake

Źródło:
Konkret24

Na publikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak ciemnoskóry mężczyzna najpierw jedzie rowerem środkiem torowiska, a po ostrzeżeniu przez motorniczego zaczyna niszczyć wycieraczki tramwaju. Według internautów film ten rzekomo powstał w Warszawie - ale to nieprawda.

"Inżynier z Afryki" niszczy tramwaj w Warszawie? Skąd jest ten film

"Inżynier z Afryki" niszczy tramwaj w Warszawie? Skąd jest ten film

Źródło:
Konkret24

Były wiceminister sprawiedliwości i członek Suwerennej Polski stracił immunitet poselski. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Polityk broni się - przytaczamy najważniejsze argumenty, którymi Michał Woś odpowiada na zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości i wyjaśniamy, o co tak naprawdę go oskarżono.

Michał Woś broni się przed zarzutami po uchyleniu immunitetu. I manipuluje

Michał Woś broni się przed zarzutami po uchyleniu immunitetu. I manipuluje

Źródło:
Konkret24

"I bardzo dobrze, podatki się płaci" - komentują jedni. "Nic co było dane, nie będzie zabrane" - kpią inni. To reakcje internautów na rozpowszechniany przekaz, jakoby rząd postanowił zlikwidować zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Ministerstwo Finansów dementuje.

"Zabierają" zerowy PIT dla młodych? Nie ma takich prac

"Zabierają" zerowy PIT dla młodych? Nie ma takich prac

Źródło:
Konkret24

Prorosyjskie konta w mediach społecznościowych donoszą o tym, że żona ukraińskiego prezydenta kupiła najnowszy model luksusowego bugatti za 4,5 miliona euro. Ich wpisy mają ogromne zasięgi. Szczegółowo opisujemy schemat dezinformacji.

"Olena Zełenska pierwszą osobą, która zakupiła nowe Bugatti Tourbillon"? Co się w tej historii nie zgadza

"Olena Zełenska pierwszą osobą, która zakupiła nowe Bugatti Tourbillon"? Co się w tej historii nie zgadza

Źródło:
Konkret24

Mateusz Morawiecki uważa, że za jego rządów do Polski wróciło "pół miliona Polaków, którzy wyjechali za Tuska". Jak dodał, za rządów Platformy Obywatelskiej z kraju miało wyjechać od miliona do dwóch milionów Polaków. Sprawdziliśmy dane GUS o migracji. Po raz kolejny nie potwierdzają słów byłego premiera.

Pół miliona Polaków wróciło za Morawieckiego, "do dwóch milionów" wyjechało za PO? Sprawdzamy

Pół miliona Polaków wróciło za Morawieckiego, "do dwóch milionów" wyjechało za PO? Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

Wicepremier i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że związki partnerskie powinny być zawierane przed notariuszami, nie w urzędach stanu cywilnego. Argumentował, że "wielu krajach europejskich też taki model wprowadzania był związków partnerskich". Zweryfikowaliśmy słowa ministra obrony.

Kosiniak-Kamysz o związkach partnerskich: w wielu krajach wprowadzano je u notariusza. Sprawdzamy

Kosiniak-Kamysz o związkach partnerskich: w wielu krajach wprowadzano je u notariusza. Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

W ostatnich tygodniach w sieci krążą różne liczby, rzekomo pokazujące, ilu obcokrajowców niemieckie służby odesłały do Polski. Padają wartości między setkami a kilkoma tysiącami. Część komentujących pisze, że zostali przez Niemców "przerzuceni", "dostarczeni", "wepchnięci" do Polski. Wyjaśniamy, co to za liczby i procedury, które stosują służby graniczne.

300? 3500? 7500 migrantów odesłano z Niemiec do Polski? Tłumaczymy krążące liczby i procedury

300? 3500? 7500 migrantów odesłano z Niemiec do Polski? Tłumaczymy krążące liczby i procedury

Źródło:
Konkret24