Pieniądze WOŚP a budżet NFZ. Te wykresy "świadczą o ignorancji lub celowej manipulacji"

Źródło:
Konkret24
Jerzy Owsiak: jeżeli te 154 miliony złotych już miałyby być pieniędzmi ostatecznymi, wygrywamy z sepsą
Jerzy Owsiak: jeżeli te 154 miliony złotych już miałyby być pieniędzmi ostatecznymi, wygrywamy z sepsąTVN24
wideo 2/5
Jerzy Owsiak: jeżeli te 154 miliony złotych już miałyby być pieniędzmi ostatecznymi, wygrywamy z sepsąTVN24

Budżet NFZ a pieniądze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to środki przeznaczane na zupełnie inne cele - podkreślają eksperci, krytykując rozsyłane w sieci zestawienia pieniędzy NFZ i WOŚP. Takie porównania są nieuprawnione i wprowadzają w błąd. Tłumaczymy, dlaczego.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poinformowała, że w ramach tegorocznego finału zebrano 154 606 764 złotych. Pieniądze będą przeznaczone na walkę z sepsą. - Teraz będzie ogromne liczenie. Do momentu, gdy ta deklarowana kwota będzie zgodna z kwotą w banku, będziemy codziennie podawali stan konta. A później już czekamy na oficjalne ogłoszenie, ile zebraliśmy. Niech to będzie niespodzianka dla wszystkich, którzy nas wspierali i obserwowali finał - mówił 30 stycznia szef WOŚP Jurek Owsiak.

W ostatnich tygodniach przed finałem w internecie zaczęły krążyć manipulacje i fake newsy dotyczące WOŚP czy jej szefa. Jak np. fałszywa informacja, że nigdy nie ujawniono, ile pieniędzy pochodzi z samych puszek - co wyjaśniliśmy w Konkret24. Rozpowszechniano też wykresy, na których zestawiono sumy zbierane podczas finałów WOŚP z tym, co rzekomo "NFZ przeznaczył na służbę zdrowia" lub z wysokością całych państwowych nakładów na ochronę zdrowia. Na jednym z takich wykresów - który stał się szczególnie popularny - opatrzonym tytułem "WOŚP ratuje służbę zdrowia", widać słupek z logiem Narodowego Funduszu Zdrowia i kwotą blisko 139 miliardów złotych i samo logo WOŚP z kwotą 224,4 milionów złotych. Pierwsza z tych kwot jest zbliżona do całości publicznych wydatków na ochronę zdrowia w 2022 roku, a druga do kwoty zebranej w czasie 30. finału WOŚP w 2022 roku (potem zaczęły krążyć wersje "uaktualnionego" wykresu).

Internauci rozsyłają wykres zestawiający kwoty zebrane przez WOŚP z wydatkami państwa na ochronę zdrowia - co jest błędemTwitter

Takie zestawienia są błędem i zakłamują rzeczywistość. Pokazują bowiem różne dane, a prawdopodobnym celem jest dyskredytowanie akcji WOŚP. Bo głównym celem zbiórek prowadzonych przez fundację jest wsparcie systemu ochrony zdrowia poprzez zakup sprzętu. Tymczasem rola państwa w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce jest inna, co tłumaczymy niżej. A już zupełnym nieporozumieniem jest pokazywanie loga NFZ w takim zestawieniu - bo NFZ pełni rolę płatnika, który ze środków ze składek ubezpieczenia społecznego finansuje świadczenia zdrowotne.

Ekspertka: "grafiki świadczą o ignorancji autora lub celowej manipulacji"

Popularny w sieci wykres pokazaliśmy ekspertom zdrowia publicznego i epidemiologii. "Nie ma żadnych źródeł danych, a zatem wykresu nie można traktować poważnie" - ocenia w odpowiedzi dla Konkret24 dr Michał Seweryn, prezes firmy konsultingowej EconMed Europe. "Grafiki świadczą głównie o ignorancji autora lub celowej manipulacji" - uważa dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tłumaczy, że w Polsce istnieje dualny system finansowania szpitali: NFZ finansuje realizację świadczeń medycznych (wydatki bieżące), natomiast środki na inwestycje (w tym remonty i sprzęt) pochodzą głównie z dotacji od właścicieli (np. samorządów terytorialnych)/budżetu państwa czy - począwszy od 2004 roku – z programów UE. "Tak więc budżet NFZ a wydatki WOŚP to środki na zupełnie inne cele" - podsumowuje ekspertka. Dlatego nie można zestawiać pieniędzy NFZ z pieniędzmi zebranymi przez WOŚP.

Doktor Michał Seweryn również podkreśla, że inwestycje w ochronie zdrowia są finansowane z udziałem środków właścicieli placówek leczniczych. Zauważa, że w niemałej części pieniądze wykładają samorządy. Wspomina o różnego rodzaju środkach pozyskiwanych z Unii Europejskiej. "Inwestycje w ochronie zdrowia były też finansowane z Funduszy Norweskich i innych źródeł" - przypomina dr Serweryn.

Trzy główne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w ochronie zdrowia według dr hab. Katarzyny Dubas-Jakóbczyk to: budżet państwa, budżety samorządów terytorialnych, środki unijne. W latach 2004-2020 wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia były finansowane z budżetu centralnego w niewiele ponad 30 procentach.

WOŚP to prężnie działająca organizacja pozarządowa. Jej środki stanowią ważne uzupełnienie i wsparcie dla budżetów publicznych. Niemniej jednak dalej porównywanie budżetu WOŚP do budżetu państwa czy nawet sumy budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest raczej sztuczne, bo to zupełnie inna skala.

Ekspertka zwraca uwagę, że budżet państwa z samego podatku VAT i akcyzy w 2021 roku dostarczył prawie 300 miliardów dochodów. "W 'lepiej' działającym państwie tego typu organizacje pozarządowe powinny otrzymywać silne wsparcie ze strony władz publicznych, gdyż de facto odciążają one państwo w realizacji usług publicznych" - ocenia.

Wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia

Problem z wykresami rozsyłanymi w sieci polega nie tylko na porównywaniu nieporównywalnego. Bo nie ma dostępnych danych pozwalających porównać na przykład wydatki na sprzęt medyczny ponoszone przez państwo i sektor organizacji samorządowych. A w tym wypadku byłoby to potrzebne, bowiem głównym celem zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest pozyskanie funduszy na zakup sprzętu. Poprosiliśmy resort zdrowia o takie dane (patrz aktualizacja na końcu tekstu). 29 stycznia na profilu ministerstwa na Twitterze poinformowano o wydatkach na inwestycje w ochronie zdrowia. W 2020 roku wyniosły one 2,99 mld zł; w 2021 roku - 1,27 mld zł; w 2022 roku - 2 mld zł.

Niżej prezentujemy dane z publikowanych co roku przez Ministerstwo Finansów sprawozdań z wykonania budżetu państwa - wyszczególniliśmy wydatki majątkowe w dziale "Ochrona zdrowia" w latach 2010-2021. To dane o wydatkach finansowanych w większości dochodami własnymi. Nie uwzględniają finansowania przez samorządy ani środków unijnych. W 2021 roku wyniosły 1,19 miliarda złotych.

Budżet państwa: wydatki majątkowe na ochronę zdrowiamf.gov.pl

Tych danych nie można jednak zestawić z danymi WOŚP o wydatkach na sprzęt medyczny. "Musimy pamiętać, że owe wydatki dotyczą nie tylko sprzętu" - zauważa dr Michał Seweryn i wyjaśnia, że wydatki inwestycyjne określone w budżecie państwa obejmują również prace budowlane czy koszty zakupu sprzętu dla innych jednostek ujętych w budżecie, na przykład laboratoriów badawczych, instytutów czy stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Dlatego osobno przedstawiamy kwoty zebrane podczas finałów WOŚP w latach 2010-2022. "Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej w całości przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych" - informuje na swojej stronie internetowej. Podczas rekordowego finału w 2022 roku (najnowsze dostępne pełne dane o zebranej kwocie) darczyńcy przekazali 224 376 706,35 złotych. To 11,2 proc. wydatków inwestycyjnych w 2022 roku deklarowanych przez Ministerstwo Zdrowia (które jednak obejmują nie tylko sprzęt). Stąd bezprzedmiotowe są powielane przez internautów porównania sugerujące, że pomoc WOŚP nie ma znaczenia.

Kwoty zebrane podczas finałów WOŚPwosp.org.pl

Ze środków NFZ można kupować sprzęt - jeśli pieniędzy starcza. "Ale generalnie nie wystarcza"

Doktor Kamil Barczyk, dyrektor Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu, tłumaczy, że NFZ nie przekazuje środków na zakup sprzętu medycznego, tylko na refundację świadczeń medycznych. Płaci na przykład za przyjęcie pacjenta i wszystkie wykonywane mu procedury medyczne. Dyrektor Barczyk dodaje, że może się jednak zdarzyć, iż NFZ jest pośrednikiem pieniędzy budżetowych. - Na przykład w tym roku szpital otrzymał środki na infrastrukturę informatyczną w ramach programu cyberbezpieczeństwa, ale to raczej sytuacja jednostkowa - mówi.

- Środki przekazywane przez NFZ stają się środkami szpitala i teoretycznie można z nich kupować sprzęt, oczywiście jeśli tych pieniędzy wystarcza, ale generalnie nie wystarcza. Często wręcz nie pozwala na pokrycie kosztów udzielonych świadczeń - mówi dr Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Tłumaczy, że wszystko zależy od indywidualnej sytuacji szpitala - od lepiej lub gorzej płatnych świadczeń czy stopnia specjalizacji placówki.

Dyrektor Friediger ocenia, że świadczenia w ramach interny, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej czy położnictwa są generalnie niedoszacowane przez NFZ. - My nie tylko nie zarabiamy na tych świadczeniach, ale wręcz do nich dopłacamy - mówi. Zaznacza jednak, że jego szpital "ma szansę się zbilansować", bo oferuje również lepiej opłacane świadczenia. - Najbardziej zadłużone są szpitale podstawowego szczebla - stwierdza.

I tu wkracza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dyrektor Kamil Barczyk podkreśla, że dla jego szpitala źródłem środków na zakup sprzętu są wszelkiego rodzaju dotacje - ze środków unijnych, samorządowych czy państwowych oraz dotacje od zewnętrznych organizacji czy fundacji takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Łączna kwota dotacji, które szpital w Bolesławcu uzyskał w 2022 roku, to 30 milionów złotych. Dyrektor Barczyk mówi, że od początku grania WOŚP jego szpital otrzymał różnego rodzaju sprzęt głównie związany z diagnostyką i leczeniem dzieci o wartości ponad 2,5 milionów złotych. - Z roku na rok tych pieniędzy jest coraz więcej - mówi Barczyk. Dodaje, że wraz z tym, jak wzrastają kwoty uzyskiwane w zbiórkach WOŚP, proporcjonalnie wzrasta ilość lub jakość sprzętu przekazywanego szpitalom.

- Pomoc instytucji typu WOŚP jest dla nas nieoceniona - przyznaje dyrektor Jerzy Friediger. - Choć my jeszcze nie mamy najgorzej, bo dostajemy dotacje od miasta Krakowa i dużo sprzętu mamy właśnie z tego źródła - dodaje. Podkreśla jednak, że w miastach, gdzie szpital jest największym zakładem pracy i jego budżet jest większy niż budżet powiatu, trudno oczekiwać wsparcia ze strony samorządu. - Dlatego dotacje od samorządów i instytucji są tak ważne w finansowaniu inwestycji w szpitalach, bo na to, żeby to zrobić z własnych środków, nie ma zasadniczo szans - kwituje dr Jerzy Friediger.

Aktualizacja, 9 lutego

3 lutego Ministerstwo Zdrowia przesłało nam informację o kwotach przeznaczanych na zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych w latach 2015-2022. Dane te obejmują łącznie inwestycje krajowe i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W ostatnich ośmiu latach najwięcej pieniędzy na inwestycje przeznaczono w 2017 roku - 988,8 mln zł i w 2022 roku - 1168,6 mln zł.

Wydatki na zakup sprzętu medycznego z dla podmiotów leczniczych w latach 2015-2022MZ

Resort wyjaśnił również, czego dotyczą wydatki majątkowe na ochronę zdrowia wskazane w części 46, dział 851 budżetu państwa. "Wskazane środki trafiają na finansowanie lub współfinansowanie m.in. inwestycji budowlanych, zakup sprzętu, w tym aparatury medycznej, sprzętu informatycznego, środków transportu" - informuje ministerstwo.

Środki mogą otrzymać: - szpitale ogólne i szpitale instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz szpitale kliniczne (W 2021 r. 380 mln zł przeznaczono na inwestycyjne programy wieloletnie; ok. 122,6 mln zł na pozostałe inwestycje budowlane, ok. 19 mln zł na zakupy inwestycyjne) - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (w 2021 r. - 52,7 mln zł) - Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - realizatorzy programów określonych dziedzin medycyny, w tym programów polityki zdrowotnej i innych programów rządowych (W 2021 r. 408 mln zł na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej) - jednostki budżetowe podległe Ministerstwu Zdrowia, m.in. zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze utworzone przez Ministra Zdrowia, regionalne ośrodki psychiatrii sądowej oraz graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne (W 2021 roku wydatki majątkowe wyniosły łącznie ok. 96 mln zł, w tym na zakupy inwestycyjne - 84 mln zł) - beneficjenci programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (W 2021 r. łącznie wydatki majątkowe na ten cel w dziale 851 wyniosły 612,4 mln zł (budżet środków krajowych (BP) – 129,7 mln zł i budżet środków europejskich (BSE) – 482,7 mln zł).

Autorka/Autor:Krzysztof Jabłonowski, Michał Istel

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości

Po głośnej imprezie w hotelu poselskim Łukasz Mejza tłumaczył z mównicy sejmowej, że w nocy bronił "tradycji polegających na wspólnym, chóralnym śpiewaniu". A w rozmowie z TVN24 tłumaczył się całodniową pracą w sejmowych komisjach i na posiedzeniach. Sprawdziliśmy więc aktywność parlamentarną tego posła PiS. Nie jest to długa analiza.

Mejza tłumaczy nocną imprezę: "skoro się pracuje cały dzień....". Jak on pracuje?

Mejza tłumaczy nocną imprezę: "skoro się pracuje cały dzień....". Jak on pracuje?

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości forsują w mediach przekaz, że wraz z powrotem Donalda Tuska na fotel premiera źle się dzieje na ryku pracy. Mateusz Morawiecki jako "dowód" pokazuje mapę z firmami, które zapowiedziały zwolnienia grupowe. Jak sprawdziliśmy, takich zwolnień nie jest więcej, niż było za zarządów Zjednoczonej Prawicy. Eksperci tłumaczą, czego są skutkiem.

Narracja PiS o grupowych zwolnieniach i "powrocie biedy". To manipulacja

Narracja PiS o grupowych zwolnieniach i "powrocie biedy". To manipulacja

Źródło:
Konkret24

"Ukraińcy mają większe prawa w Polsce niż Polacy" - stwierdził jeden z internautów, który rozsyłał przekaz o przyjęciu przez Senat uchwały "o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi". Posty te zawierają szereg nieprawdziwych informacji.

"Senat przyjął uchwałę o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi"? Nic się tu nie zgadza

"Senat przyjął uchwałę o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi"? Nic się tu nie zgadza

Źródło:
Konkret24

"Coś się szykuje" - przekazują zaniepokojeni internauci, rozsyłając zdjęcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie samochodu jako świadczenia na rzecz jednostki wojskowej. Uspokajamy: dokument wygląda groźnie, lecz nie jest ani niczym nowym, ani wyjątkowym.

Masz SUV-a, "to go stracisz"? Kto i dlaczego rozsyła takie pisma 

Masz SUV-a, "to go stracisz"? Kto i dlaczego rozsyła takie pisma 

Źródło:
Konkret24

Po pogrzebie Damiana Sobola, wolontariusza, który zginął w izraelskim ostrzale w Strefie Gazy, internauci zaczęli dopytywać, co wokół jego trumny robiły swastyki i czy były prawdziwe. Sprawdziliśmy.

Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma fotografia dwóch mężczyzn jedzących coś na ulicy przed barem. Jeden to prezydencki doradca Marcin Mastalerek, drugi stoi bokiem, twarzy nie widać. Internauci informują, że to prezydent Duda, który podczas pobytu w Nowym Jorku poszedł ze swoim doradcą na pizzę do baru. Czy na pewno?

Duda i Mastalerek jedzą pizzę na ulicy? Kto jest na zdjęciu

Duda i Mastalerek jedzą pizzę na ulicy? Kto jest na zdjęciu

Źródło:
Konkret24

Według krążącego w sieci przekazu po zmianie prawa Ukraińcom łatwiej będzie uzyskać u nas kartę pobytu na trzy lata. A to spowoduje, że "do Polski będą ściągać jeszcze większe ilości Ukraińców". Przekaz ten jest manipulacją - w rzeczywistości planowane zmiany mają uniemożliwić to, by wszyscy Ukraińcy mogli uzyskiwać karty pobytu i pozostawać u nas trzy lata.

"Każdy, kto zechce" z Ukrainy dostanie kartę pobytu w Polsce? No właśnie nie

"Każdy, kto zechce" z Ukrainy dostanie kartę pobytu w Polsce? No właśnie nie

Źródło:
Konkret24

Ponad milionowe zasięgi generuje w polskiej sieci przekaz, że od początku lipca nie będzie można w Niemczech w weekendy jeździć samochodami osobowymi. Powodem ma być troska o środowisko. Uspokajamy: nie ma takich planów.

W Niemczech od lipca "całkowity zakaz jazdy w weekendy"? To "nieuzasadnione obawy"

W Niemczech od lipca "całkowity zakaz jazdy w weekendy"? To "nieuzasadnione obawy"

Źródło:
Konkret24

Czy Amerykański Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi od osób zaszczepionych przeciw COVID-19? Taką teorię, na podstawie pytań z formularza tej organizacji, wysnuli polscy internauci. Kwestionariusz jest prawdziwy, teoria już nie.

Amerykański Czerwony Krzyż "odmawia przyjmowania krwi" od zaszczepionych? Nie

Amerykański Czerwony Krzyż "odmawia przyjmowania krwi" od zaszczepionych? Nie

Źródło:
Konkret24

Internauci i serwisy internetowe podają przekaz, że polskie wojsko wysyła pracującym pierwsze powołania - że dostają "pracownicze przydziały mobilizacyjne". Wyjaśniamy, o co chodzi.

Pracownikom wysłano "pierwsze powołania do wojska"? Nie, wyjaśniamy

Pracownikom wysłano "pierwsze powołania do wojska"? Nie, wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Sceptycy pandemii COVID-19 i przeciwnicy wprowadzonych wtedy obostrzeń szerzą ostatnio narrację, jakoby "niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii". Wiele wpisów z taką informacją krąży po Facebooku i w serwisie X. Nie jest to jednak prawda.

"Niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii"? Manipulacja pana profesora

"Niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii"? Manipulacja pana profesora

Źródło:
Konkret24

W sieci pojawiły się dramatyczny zbiór nagrań, rzekomo z potężnej burzy, która przeszła nad Dubajem. Niektóre z nich nie mają jednak nic wspólnego z ostatnimi wydarzeniami. Wyjaśniamy.

Powódź w Dubaju. Huragan i drzewo wyrwane z korzeniami? To nie są nagrania stamtąd

Powódź w Dubaju. Huragan i drzewo wyrwane z korzeniami? To nie są nagrania stamtąd

Źródło:
Konkret24

Posłanka PiS Joanna Lichocka zaalarmowała swoich odbiorców, że we Wrocławiu powstał "ruchomy meczet". W poście nawiązała do kwestii nielegalnych migrantów, Donalda Tuska i Unii Europejskiej. Posłanka mija się z prawdą. Pokazujemy, co rzeczywiście stoi przy Stadionie Olimpijskim w stolicy Dolnego Śląska.

"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

Źródło:
Konkret24

"Głosują, jak im patroni z Niemiec każą", "lista hańby europosłów", "komu podziękować za pakiet migracyjny" - z takimi komentarzami rozsyłane jest w sieci zestawienie mające pokazywać, jak 25 polskich europosłów rzekomo głosowało "w sprawie pakietu migracyjnego". Tylko że grafika zawiera błędy i nie przedstawia, jak rzeczywiście ci europosłowie głosowali. Wyjaśniamy.

"Lista hańby europosłów"? Nie, grafika z błędami. Kto jak głosował w sprawie paktu migracyjnego?

"Lista hańby europosłów"? Nie, grafika z błędami. Kto jak głosował w sprawie paktu migracyjnego?

Źródło:
Konkret24

Według posłanki PiS Marleny Maląg proponowane przez obecny rząd "babciowe" oznacza likwidację programu wprowadzonego przez rząd Zjednoczonej Prawicy. "Znów oszukali?", "będą zabierać?" - pytała była minister rodziny. To manipulacja. Wyjaśniamy, czy rodzice rzeczywiście stracą na nowym świadczeniu.

Maląg: "babciowe" oznacza likwidację rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co pominęła była minister?

Maląg: "babciowe" oznacza likwidację rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co pominęła była minister?

Źródło:
Konkret24

Sugerując się tekstami niektórych serwisów internetowych, polscy internauci gratulują Słowakom, że "odrzucili pakt migracyjny" i piszą, że rząd Donalda Tuska powinien zrobić to samo. Sęk w tym, że Słowacja nic nie odrzuciła, a Polska - i Węgry - przyjmują takie samo stanowisko. Wyjaśniamy, na czym polega rozpowszechniany w internecie manipulacyjny przekaz.

Słowacja "odrzuca unijny pakt migracyjny, a Polska?" Uproszczenie i manipulacja

Słowacja "odrzuca unijny pakt migracyjny, a Polska?" Uproszczenie i manipulacja

Źródło:
Konkret24

Salon kosmetyczny z eksperymentalną terapią odchudzającą komarami jakoby działał w Gdańsku. Uchodźczyni z Ukrainy, która go prowadziła, miała na tym zarobić ponad milion złotych - wynika z rzekomego materiału stacji Euronews. Rozpowszechniają go w sieci prorosyjskie konta. Jest sfabrykowany.

Terapia odchudzająca komarami, fałszywe dokumenty i Ukrainka z milionem złotych. Nic tu nie jest prawdą

Terapia odchudzająca komarami, fałszywe dokumenty i Ukrainka z milionem złotych. Nic tu nie jest prawdą

Źródło:
Konkret24

W 2023 roku pierwszy raz od trzech lat spadła liczba osób, wobec których zarządzono kontrolę operacyjną. Wśród nich były też inwigilowane Pegasusem. Cały czas jest to jednak więcej niż przed objęciem rządów przez Zjednoczoną Prawicę.

Nie tylko Pegasus. Ile osób służby inwigilowały w 2023 roku?

Nie tylko Pegasus. Ile osób służby inwigilowały w 2023 roku?

Źródło:
Konkret24

Nowy warszawski radny PiS, a wcześniej wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński postanowił uczcić Święto Chrztu Polski wpisem w mediach społecznościowych. Jednak swój post na ten temat zilustrował grafiką przedstawiającą chrzest nie Mieszka I, tylko innego władcy. 

Bocheński uczcił Święto Chrztu Polski. "Douczy się pan z okresu średniowiecza" 

Bocheński uczcił Święto Chrztu Polski. "Douczy się pan z okresu średniowiecza" 

Źródło:
Konkret24

Jordańska księżniczka Salma miała "osobiście strącić" sześć irańskich dronów skierowanych na Izrael, Iran zrobił Izraelowi "małe Drezno", a jeden z dronów zawisł na kablach elektrycznych... - tego typu informacje o ataku na Izrael rozchodzą się w polskich mediach społecznościowych. Są niepotwierdzone i fałszywe, oparte na starych zdjęciach i nagraniach.

Drony "strąciła jordańska księżniczka", a jeden "zaplątał się w kable". Fejki o ataku Iranu na Izrael

Drony "strąciła jordańska księżniczka", a jeden "zaplątał się w kable". Fejki o ataku Iranu na Izrael

Źródło:
Konkret24

Portal rzekomo z Londynu, a teksty publikowane po rosyjsku. Film wideo mający być dowodem, tylko że już skasowany, a bohater zniknął. Oto jak historia o rzekomym zakupie rezydencji króla Karola przez Ołenę Zełenską powiela schemat prokremlowskiej dezinformacji.

Zełenski "nabywa byłą rezydencję króla Karola"? Rosyjski schemat dezinformacji

Zełenski "nabywa byłą rezydencję króla Karola"? Rosyjski schemat dezinformacji

Źródło:
Konkret24, Snopes