Izrael, Niemcy, Wielka Brytania. Tempo szczepień a rozwój pandemii


Czy w Izraelu, gdzie tempo szczepień na COVID-19 jest duże, przybywa zakażeń równie szybko jak w Niemczech, gdzie szczepią dużo wolniej? Pytania o wpływ kampanii szczepień na rozwój pandemii w danym kraju padają coraz częściej. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Przedstawiamy, jak to wygląda w trzech krajach realizujących różne strategie szczepień.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci

Jeden z czytelników Konkret24 w reakcji na informacje o krzywych zakażeń w różnych krajach napisał do nas, pytając o Izrael i Niemcy: "Czy prawdą jest, że krzywe wzrostu zakażeń są niemal identyczne? Przy wyszczepieniu w Izraelu 80 proc. populacji, a w Niemczech 8,5 proc."?

Czytelnik wskazał dwa kraje o rzeczywiście różnym tempie szczepień, sugerując, że pomimo tej różnicy tempo zakażeń w obu państwach jest podobne. Porównaliśmy więc dane z Izraela i Niemiec - ale też przyjrzeliśmy się Wielkiej Brytanii, gdzie tempo szczepień też jest duże, lecz strategia nieco inna.

Dynamika zakażeń i szczepień w Izraelu i Niemczech

Izrael prowadzi dotychczas najszybszą na świecie kampanię szczepień przeciwko COVID-19 (wyprzedza go tylko Gibraltar, ale to małe brytyjskie terytorium zamorskie). Od rozpoczęcia szczepień 19 grudnia 2020 roku do 23 marca tego roku co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 5,19 mln osób. To 60 proc. całej populacji.

Tymczasem w Niemczech co najmniej jedną dawką zaszczepiono 7,69 mln osób (stan na 22 marca) - i to jest 9,2 proc. populacji. Problemy z tempem szczepień wynikają tam z ograniczenia dostaw szczepionek otrzymywanych przez kraje Unii Europejskiej w ramach umów z producentami negocjowanych przez Komisję Europejską.

Izrael i Niemcy: jak rosła liczba osób zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (od 19 grudnia 2020 do 24 marca 2021)Our World in Data | ourworldindata.org/

Przy tak różnym poziomie wyszczepienia populacji dynamika zakażeń w Izraelu i w Niemczech nie jest taka same. Porównaliśmy, jak zmieniała się siedmiodniowa średnia dziennej liczby nowych przypadków w obu krajach.

Jak widać, od początku szczepień w Izraelu krzywa zakażeń wciąż jeszcze rosła - do połowy stycznia. Ale potem zaczęła spadać i tak jest do teraz. W Niemczech szczepienia zaczęły się ponad tydzień później niż w Izraelu, 27 grudnia. Średnia dzienna liczba nowych zakażeń do połowy stycznia wahała się tam między 14 a 25 tys. Tendencja spadkowa zaczęła się w połowie stycznia i tak było do połowy lutego - potem nowych zakażeń w Niemczech znowu zaczęło przybywać.

Od początku lutego do początku marca krzywe zakażeń dla Niemiec i Izraela biegną w miarę równolegle do siebie, jakby niezależnie od liczby zaszczepionych utrzymywał się stały poziom zakażeń w tych krajach. Oczywiście, siedmiodniowa średnia dziennej liczby nowych przypadków w Niemczech była wyższa niż w Izraelu - z racji na różne wielkości populacji porównywanych państw.

Jednak od połowy marca krzywe zakażeń rozjeżdżają się - podczas gdy w Izraelu średnia dzienna liczba przypadków malała, w Niemczech rosła. 24 marca siedmiodniowa średnia w Izraelu wynosiła ponad 835 osób, w Niemczech ponad 16 tys. Nawet biorąc pod uwagę, że są to państwa różnej wielkości, widać, że Izrael opanowuje pandemię, a Niemcy nie.

Siedmiodniowa średnia dziennej liczby nowych przypadków COVID-19 w Niemczech i Izraelu (od 19 grudnia 2020 do 24 marca 2021)Our World in Data | ourworldindata.org

Sprawdziliśmy też siedmiodniową średnią dziennej liczby zakażeń w przeliczeniu na milion mieszkańców. To wskaźnik zalecany przez ekspertów do porównywania sytuacji pandemii między krajami.

Od końca grudnia do 20 marca więcej nowych przypadków na milion mieszkańców przypadało w ponad 8-milionowym Izraelu niż w Niemczech, gdzie mieszkają ponad 83 miliony osób. Czyli mimo dużego tempa szczepień w Izraelu nowych zakażeń było jednak wciąż dużo. Ale od 20 marca sytuacja się zmieniła.

Wskaźnik dla Niemiec od początku lutego utrzymywał się na stałym poziomie około 90-100 przypadków na milion mieszkańców, lecz od połowy marca - mimo że szczepienia w kraju trwały już przecież prawie trzy miesiące - zaczął rosnąć. 24 marca wynosił już ponad 191.

W Izraelu, gdzie wskaźnik w połowie stycznia wynosił 996 (17 stycznia), obserwujemy w ostatnich trzech miesiącach tendencję spadkową. 6 marca wskaźnik wynosił ponad 435, a 24 marca - 96,5. To jest dwukrotnie mniej niż w Niemczech.

Siedmiodniowa średnia dziennej liczby zakażeń COVID-19 na milion mieszkańców Izraela i Niemiec (od 19 grudnia 2020 do 24 marca 2021)Our World in Data | ourworldindata.org

Izrael: szczepienia a nowe zakażenia i hospitalizacje

Jaki wpływ na liczbę nowych przypadków COVID-19 mają prowadzone szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2? To pytanie zadają sobie nie tylko nasi czytelnicy, ale i naukowcy.

Jak zaznacza zespół naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który prowadzi portal Our World in Data, sprawdzenie tego, jak szczepienia wpływają na rozwój pandemii, nie jest takie proste. "Odpowiedź na pytanie, jak kampania szczepień wpływa na rozwój COVID-19, wymaga dokładnej analizy opartej na modelu epidemiologicznym. Wszystko, co możemy tu zrobić, to przedstawić kilka istotnych danych, aby prześledzić, co się dzieje. Należy pamiętać, że zmiany w liczbie zachorowań, hospitalizacji i zgonów nie mogą być przypisane wyłącznie wpływowi szczepień" - podkreślają.

By móc śledzić rozwój pandemii w Izraelu, Our World in Data przedstawia dane dotyczące szczepień, potwierdzonych przypadków, hospitalizacji, przyjęć na oddziały intensywnej terapii i zgonów spowodowanych COVID-19 w tym kraju. Dane aktualizowane są co tydzień.

Poniższy wykres przedstawia odsetek dorosłych w Izraelu, którzy otrzymali jedną lub obie dawki szczepionki na COVID-19. Dane podane są w rozbiciu na wiek i przedstawiają stan na 6 lutego. Do tego dnia wśród osób powyżej 60. roku życia co najmniej pierwszą dawkę otrzymało 89,9 proc. osób, w pełni zaszczepionych dwoma dawkami było 80,05 proc. W grupie 16-59 lat co najmniej pierwszą dawkę przyjęło 36,65 proc. osób, a w pełni zaszczepionych było 19,99 proc.

Izrael: zaszczepieni co najmniej pierwszą lub dwoma dawkami w podziale na wiekHagai Rossman, Smadar Shilo, Tomer Meir, Malka Gorfine, Uri Shalit, Eran Segal (2021) | ourworldindata.org

Kolejny wykres pokazuje tygodniową liczbę nowych przypadków w podziale na dwie grupy wiekowe. Do 6 lutego tygodniowo wykrywano ponad 42,4 tys. zakażeń w grupie do 59 lat i ponad 3,1 tys. wśród osób od 60. roku życia.

Od połowy stycznia widać duży trend spadkowy zakażeń w obu grupach wiekowych. 16 marca (najnowsze dane) tygodniowa liczba nowych zakażeń w grupie do 59 lat wynosiła już 12,3 tys. a w grupie 60+ - już tylko 850.

Izrael: suma potwierdzonych przypadków COVID-19 za ostatnie siedem dni według wiekuHagai Rossman, Smadar Shilo, Tomer Meir, Malka Gorfine, Uri Shalit, Eran Segal (2021) | ourworldindata.org

W obu analizowanych grupach wiekowych w ostatnich tygodniach spada liczba nowych hospitalizacji z powodu COVID-19 (suma tygodniowa). Do końca stycznia nowych przyjęć do szpitali było więcej w grupie +60 niż w do 59 lat. Od początku lutego sytuacja się odwróciła - łącznie w tygodniu przyjmuje się więcej młodszych (do 59 lat) niż starszych (60+) pacjentów z COVID-19.

Dane z 16 marca pokazują, że ponad trzy miesiące po rozpoczęciu szczepień w Izraelu liczba hospitalizowanych w najstarszej grupie wiekowej spadła do 225. Nowych hospitalizowanych w wieku 0-59 lat tego dnia było niewiele więcej - 371.

Izrael: hospitalizacje z powodu COVID-19 w podziale na grupy wiekoweOur World in Data | ourworldindata.org

Zmalała też liczba nowych hospitalizacji ciężkich przypadków koronawirusa (suma tygodniowa). W połowie stycznia do szpitali przyjmowano znacznie więcej osób w wieku 60+ z ciężkim przebiegiem COVID-19 (19 stycznia: 736 osób - suma z ostatnich siedmiu dni) niż w wieku do 59 lat (19 stycznia: 237).

Dane z 16 marca pokazują, że hospitalizacji ciężkich przypadków wśród osób 60+ jest już znacznie mniej - 201. Trend malejący jest też w grupie do 59 lat, 16 marca takich chorych przyjęto 177.

Izrael: hospitalizacje z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19 w podziale na grupy wiekoweOur World in Data | ourworldindata.org

Wielka Brytania: wnioski obiecujące

Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie rozpoczęła już 8 grudnia 2020 roku szczepienia przeciw COVID-19. Początkowo szczepiono tylko szczepionką Pfizer/BioNTech, obecnie do użytku dopuszczone są już preparaty firm AstraZeneca i Moderna.

Do 22 marca 28,33 mln osób na Wyspach przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki (według Our World in Data) - stanowi to 41,7 proc. populacji kraju.

Wielka Brytania: jak rosła liczba osób zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (od 19 grudnia 2020 do 24 marca 2021) Our World in Data | ourworldindata.org

Sprawdziliśmy, jak w ostatnich miesiącach zmieniała się siedmiodniowa średnia dziennej liczby zakażeń COVID-19. Otóż rosła jeszcze przez półtora miesiąca od rozpoczęcia szczepień. Po 10 stycznia, gdy osiągnęła najwyższą wartość - średnio 59,8 tys. - utrzymywała się tendencja spadkową. 24 marca średnia siedmiodniowa dzienna liczba zakażeń COVID-19 w Wielkiej Brytanii wynosiła ok. 5,5 tys.

Siedmiodniowa średnia dziennej liczby zakażeń COVID-19 na milion mieszkańców Wielkiej Brytanii (od 8 grudnia 2020 do 24 marca 2021)Our World in Data | ourworldindata.org

W marcu angielski resort zdrowia (Public Health England, PHE) opublikował drugą analizę danych o efektywności szczepień przeciw COVID-19 w samej tylko Anglii. Skuteczność jest oceniana przez PHE na podstawie szeregu wskaźników, m.in. zachorowań objawowych, hospitalizacji, zakażeń, transmisji.

Szczepionka Pfizer/BioNTech nadal wykazuje wysoką ochronę przed zakażeniem wirusem COVID-19 u pracowników służby zdrowia - czytamy w raporcie. Nie zaobserwowano spadku ochrony po podaniu pojedynczej dawki po upływie 56 dni (czyli po upływie czasu, przez jaki badane były osoby). Analiza zakażeń wśród personelu medycznego w Anglii pokazała też, że szczepienia pomagają ograniczyć przenoszenie wirusa.

Autorzy raportu zauważają, że wśród osób, u których wystąpiło objawowe zakażenie, ryzyko hospitalizacji zmniejsza się o 35-45 proc. po podaniu jednej dawki szczepionki. Dane pokazują także obiecujący wpływ pojedynczej dawki szczepionki firmy Pfizer na obniżenie ryzyka śmiertelności osób powyżej 80. roku życia, które objawowo przechodziły zakażenie. Ryzyko zgonu zmalało o 54 proc.

Autor: Gabriela Sieczkowska / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Mostafa Alkharouf/Anadolu/ABACA/PAP

Pozostałe wiadomości

W pierwszym wystąpieniu w Sejmie nowej kadencji prezydent Andrzej Duda podkreślał swoje konstytucyjne uprawnienia i przestrzegał, że "porządek konstytucyjny musi zostać zachowany". Te słowa zaprzeczają decyzjom, które wcześniej sam podejmował, a które według ekspertów prawa naruszały Konstytucję RP. Przypominamy.

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Źródło:
Konkret24

Cztery razy więcej protestów wyborczych niż w 2019 roku wpłynęło do Sądu Najwyższego w związku z wyborami parlamentarnymi. To najwięcej w ciągu ostatnich 30 lat. Protestów w sprawie referendum wpłynęło ponad dwa tysiące. O ważności referendum Sąd Najwyższy zdecyduje już 7 grudnia. 

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Marek Suski prezentuje listę zarzutów wobec nowych władz Sejmu. Mówi o "łamaniu demokracji" i "PRL-u". A pytany o niezrealizowaną przez PiS obietnicę wprowadzenia pakietu demokratycznego, przekonuje, że takiej nie było. Przypominamy, dlaczego nie ma racji.

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Antoni Macierewicz chciałby postawić marszałka Sejmu Szymona Hołownię przed Trybunałem Stanu za to, że nie dopuścił do debaty na uchwałą autorstwa PiS. Wyjaśniamy, dlaczego poseł PiS nie ma racji.

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ponad jedna trzecia fake newsów i manipulacji rozpowszechnianych w internecie w krajach europejskich w ciągu miesiąca dotyczyła konfliktu Izraela z Hamasem. Od półtora roku żaden temat nie angażował tak bardzo twórców dezinformacji. W rozmowie z Konkret24 ekspert wyjaśnia, dlaczego właśnie ten konflikt interesuje ludzi niedotkniętych bezpośrednio jego skutkami.

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Zapowiedzi powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych spowodowały, że politycy mówią o postawieniu przed Trybunałem Stanu ówczesnego ministra Jacka Sasina. Rzeczywiście, był on twarzą nieudanych wyborów prezydenckich z 2020 roku, ale czy to on podjął bezprawne decyzje? Przypominamy, o co chodziło w sprawie tych wyborów i którzy politycy za co odpowiadają.  

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Według byłego premiera można skrócić okres rządów Mateusza Morawieckiego i nowej Rady Ministrów i w to miejsce szybciej powołać Donalda Tuska i jego rząd - wystarczy zastosować procedurę konstruktywnego wotum nieufności. Konstytucjonaliści mają bardzo duże wątpliwości w tej sprawie.

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Źródło:
Konkret24

"We Wrocławiu pan ze wschodu latał z klamką grożąc Polakom" - ostrzegali w miniony weekend internauci i publikowali nagranie przedstawiające rzekomo takie zdarzenie. To fałszywy przekaz. Wyjaśniamy, co naprawdę się wydarzyło, kogo mężczyzna próbował odstraszyć i czy miał pistolet.

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że po ewentualnej zmianie traktatów to Unia Europejska zdecyduje o tym, czy w Polsce będzie obowiązywać wspólna europejska waluta euro. Nie ma racji. To kolejna odsłona manipulacyjnej narracji PiS, według której zmiany w traktatach pozbawią Polskę suwerenności.

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Wyjęcie z sejmowej zamrażarki obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro" wznowiło dyskusję na temat metody in vitro. W jej ramach europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski oświadczył, że "in vitro nie leczy bezpłodności". Ekspert tłumaczy, dlaczego ta wypowiedź jest "niedojrzała i jest pewną formą manipulacji".

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przywrócenie praworządności po okresie rządów Zjednoczonej Prawicy to jedno z najważniejszych zadań, jakie postawiła sobie po wyborach demokratyczna większość. Zmiany miałyby dotyczyć też kierownictwa prokuratury, w tym stanowiska prokuratora krajowego. Czy jednak po nowelizacji ustawy nie zostało ono "zabetonowane"? Prawnicy zgodnie wskazują na pewien wadliwy przepis, ale co do jego obejścia już są podzieleni.

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Według ministra edukacji Przemysława Czarnka to prezydenci dużych miast w 2020 roku uniemożliwili przeprowadzenie wyborów prezydenckich, tzw. wyborów kopertowych. Samorządowcy mieli nie przekazać baz danych wyborców. Tyle że sądy administracyjny i powszechny oraz NIK uznały, że takie polecenia premiera dla samorządowców były niezgodne z prawem.

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według posłanki Joanny Muchy kierowanie resortem zdrowia to "misja samobójcza" politycznie, ale też "w sensie zupełnie fizycznym". I przypominała, że dwóch ministrów zdrowia zmarło w trakcie pełnienia tej funkcji. Nadużyciem jest sugerowanie, że kierowanie tym ministerstwem wiąże się z ryzykiem.

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Zdaniem polityków prawicy marszałek Sejmu Szymon Hołownia mógł inaczej zachować się w przypadku zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego z aresztu lub chociaż dłużej się zastanawiać. Porównują tę sytuację do historii z aresztowanym katalońskim politykiem, również wybranym do Parlamentu Europejskiego, którego jednak nie chronił immunitet. Jednak te sytuacje tylko pozornie są podobne.

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że już od 2024 roku każdy polski obywatel będzie musiał zapłacić podatek za posiadanie samochodu spalinowego. Nie ma to potwierdzenia w faktach.

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

28 poprawek do traktatów unijnych wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. Wszystkie mają coś wspólnego, a przekaz o nich jest zmanipulowany. Premier zapewniał, że to "gra o suwerenność, gra o polską niepodległość", lecz zdaniem ekspertów to "cyniczna gra polityczna". O co chodzi?

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według krakowskiej kurator oświaty "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje". Nie znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji, a zdementowała je ambasada Szwecji w Warszawie. Być może Barbarze Nowak chodziło o sytuację z Niemiec.

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Autor:
Jan
Kunert,
współpraca
Michał Istel
Źródło:
Konkret24

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy sądy częściej niż za rządów PO-PSL odmawiały prokuratorom, by zastosować tymczasowe aresztowanie – przekonuje poseł PiS Paweł Jabłoński. Jednak z porównań statystyk wynika, że w czasach PO-PSL liczba wniosków o tymczasowy areszt malała, podczas gdy za Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Więcej odmów wcale więc nie oznacza, że sytuacja się poprawiła.    

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Wykres pokazujący, że liczba zachorowań na COVID-19 jest już rzekomo tak duża, iż "przebiliśmy właśnie prawie wszystkie poprzednie fale pandemii oprócz pierwszej", wywołał komentarze internatów, a także lekarzy. Rzeczywiście, zachorowań przybywa. Tłumaczymy, dlaczego jednak trudno teraz szacować wysokość fali zakażeń koronawirusem.

"Przebiliśmy prawie wszystkie fale COVID-19"? Jaki jest problem z tym wykresem

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

"Najbardziej brutalna", "agresywna", "łamiąca reguły przyzwoitości" - tak politolodzy i publicyści oceniali tegoroczną kampanię wyborczą do parlamentu. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie procesów prowadzonych w sądach w trybie wyborczym. Jak sprawdził Konkret24, było ich ponad 120 - o ponad jedną trzecią więcej niż cztery lata wcześniej.

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Uczeń w Kanadzie - według małopolskiej kurator Barbary Nowak - miał zostać aresztowany, bo "powiedział, że są dwie płcie". Zaś nauczyciel w Irlandii miał zostać uwięziony, bo nie chciał się zwracać do uczniów "wedle płci". Obie opowieści są nieprawdziwe.

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W dyskusji o pomysłach na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów poseł PiS Radosław Fogiel przypominał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zniósł limity do lekarzy. A jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie proponuje nic nowego, jeśli chodzi o kolejki do lekarzy. To prawda, PiS limity zniósł - ale mimo tego kolejki są jeszcze dłuższe. Eksperci wyjaśniają ten paradoks.

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Politycy Zjednoczonej Prawicy oskarżają Szymona Hołownię, że "wypuścił na wolność" Włodzimierza Karpińskiego, "realizując politykę bezkarności". Tylko że marszałek Sejmu nie może zwalniać z aresztu i nie dzięki niemu Karpiński został wypuszczony. Prawnicy wyjaśniają, o co chodziło z pismem marszałka.

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Po wielu miesiącach zwłoki Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane dotyczące długości postępowań sądowych w 2022 roku. Wobec 2021 roku wyglądają optymistycznie, ale porównanie to zaciemnia okres pandemii, gdy sądy miały ograniczone możliwości pracy. Jeśli spojrzeć na cały okres rządów Zjednoczonej Prawicy, to po siedmiu latach sprawy w polskich sądach każdego szczebla trwają dłużej, w niektórych kategoriach nawet o ponad cztery miesiące.

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w sieci osiąga nagranie z relacji polskiej telewizji, które rzekomo pokazuje, jak prezydent USA Joe Biden upadł ze schodów, wychodząc w Warszawie z samolotu. Film jest prawdziwy, ale nie przedstawia sytuacji z udziałem prezydenta.

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Publicysta tygodnika "Sieci" Michał Karnowski oburzył się, gdy w serwisie X opublikowano fotografię sprzed lat, na której pozuje on z chorągiewką z napisem www.tusk.pl. Nie ma jednak wątpliwości: zdjęcie jest autentyczne.

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Pierwszym krokiem w przywracaniu praworządności w Polsce po rządach PiS była wymiana polityków w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowy Sejm na pierwszym posiedzeniu wybrał czterech nowych posłów do zasiadania w tej instytucji. Ale problem do rozwiązania jest dużo trudniejszy. Prawnicy tłumaczą, czy i jak da się neo-KRS naprawić.

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Ktoś wie i mi wytłumaczy?", "co on daje w łapkę?" - pytali internauci, komentując nagranie z obchodów Święta Niepodległości, na którym widać prezydenta wręczającego coś żołnierzom. Jak się okazuje, sposób wręczania tego przedmiotu nie jest przypadkowy i jest on cenną pamiątką dla żołnierza.

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Minister rodziny Marlena Maląg przekonuje, że "główną przyczyną spadku liczby urodzeń jest spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym". Badacze - także ci, na których pracach oparto rządową strategię demograficzną - zwracają uwagę, że czynników decydujących o tym, iż Polki odkładają decyzję o posiadaniu dziecka, jest jednak dużo więcej.

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy odsłon w mediach społecznościowych mają nagrania przedstawiające rzekomo ataki na policjantów podczas niedawnych propalestyńskich demonstracji w Londynie. To fake news - do takich scen tam nie doszło. Rozpowszechniane teraz filmy powstały kilka lat wcześniej.

Podpalili policjanta na propalestyńskiej manifestacji w Londynie? Nie tam, nie teraz

Podpalili policjanta na propalestyńskiej manifestacji w Londynie? Nie tam, nie teraz

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

"Czy zdajecie sobie państwo sprawę, że po zmianie prawa Unii będzie możliwość nałożenia nowych podatków?" - mówił Mateusz Morawiecki w Sejmie 13 listopada. Ostrzegał przed planowanymi zmianami traktatów Unii Europejskiej, bo te zmiany mają rzekomo pozbawić Polskę suwerenności. Wyjaśniamy, o co chodzi z podatkami.

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Kolejny deep fake z rzekomą wypowiedzią dowódcy ukraińskiej armii. Tym razem w sfabrykowanym oświadczeniu generał Wałerij Załużny miał wezwać swoich żołnierzy do opuszczenia okopów i marszu na Kijów. Ukraińcy ostrzegają: w ten sposób Rosjanie próbują nas poróżnić.

Generał Załużny "wzywa do wyjścia z okopów"? To fałszywka

Generał Załużny "wzywa do wyjścia z okopów"? To fałszywka

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24, PAP

Po wyborze wicemarszałków Sejmu i Senatu politycy PiS atakują ugrupowania stojące za tym wyborami, że ich partia została pozbawiona "prawa zgłoszenia" własnych kandydatów na wicemarszałków obu izb. Ale to właśnie PiS zgłosił kandydatury Elżbiety Witek i Marka Pęka do władz Sejmu i Senatu.

Jabłoński: PiS "pozbawiony prawa zgłoszenia kandydata na wicemarszałka". Nieprawda

Jabłoński: PiS "pozbawiony prawa zgłoszenia kandydata na wicemarszałka". Nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Użytkownicy Facebooka rozpowszechniają internetowy łańcuszek. Według rozsyłanego przekazu zawartą w łańcuszku treść trzeba skopiować na swój profil, by nie zezwolić Facebookowi na używanie swoich zdjęć. Przestrzegamy: to nieprawda.

"Nie zezwalam Facebookowi". Uwaga na fałszywy łańcuszek

"Nie zezwalam Facebookowi". Uwaga na fałszywy łańcuszek

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

We władzach Narodowego Banku Polskiego trwa konflikt pomiędzy członkiem zarządu Pawłem Muchą a prezesem Adamem Glapińskim. Zarzuty stawiane temu ostatniemu mogą przyczynić się do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Wyjaśniamy procedurę oraz dlaczego samo przegłosowanie wniosku jest groźne dla szefa banku centralnego.

Kiedy prezesa NBP można postawić przed Trybunałem Stanu? Wyjaśniamy

Kiedy prezesa NBP można postawić przed Trybunałem Stanu? Wyjaśniamy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Czwórce europosłów Zjednoczonej Prawicy 9 listopada uchylono immunitety. Według nich przyczyną ma być lajkozbrodnia, czyli polubienie wyborczego spotu Prawa i Sprawiedliwości z 2018 roku. Ta narracja wprowadza w błąd. Chodzi bowiem o promowanie materiału, który może nosić znamiona nawoływania do nienawiści. To sąd oceni, czy tak było.

Stracili immunitet "za lajka"? Nie. Manipulacja PiS

Stracili immunitet "za lajka"? Nie. Manipulacja PiS

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24