Premier Morawiecki musiał złożyć oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej żony

Mateusz Morawiecki, premier RP
Mateusz Morawiecki, premier RP

W ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki w komentarzach do doniesień "Gazety Wyborczej" mówił, że jego żona prowadzi od lat działalność gospodarczą. W związku z tym jako premier powinien złożyć do I Prezesa Sądu Najwyższego oświadczenie o działalności gospodarczej małżonki. Czy wywiązał się z tego obowiązku? Zapytaliśmy o to i Sąd Najwyższy, i Centrum Informacyjne Rządu.

Nie mamy z żoną nic do ukrycia - powiedział 21 maja premier Morawiecki na konferencji prasowej, odnosząc się do artykułu "Gazety Wyborczej". Opisano w nim kulisy transakcji, jaką w 2002 r. Mateusz Morawiecki zawarł z wrocławską parafią, kupując od niej 15 ha gruntów po atrakcyjnej cenie.

Rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie cztery miliony złotych. Obecnie - jak napisała "GW" - grunty te mogą być warte nawet 70 milionów złotych ze względu na zaplanowane tam inwestycje. Dodatkowo, jak podał dziennik, Morawiecki nie musiał wpisywać do oświadczenia majątkowego faktu posiadania działki, ponieważ dokonał częściowej rozdzielności majątkowej z żoną i wyłączną właścicielką wspomnianych gruntów jest obecnie Iwona Morawiecka, żona premiera.

Transakcja małżeństwa Morawieckich. Żona premiera składa oświadczenie
Transakcja małżeństwa Morawieckich. Żona premiera składa oświadczenieFakty po południu

Pełnomocnik Morawieckich - premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony Iwony - Dariusz Tokarczuk poinformował w poniedziałek, że zostanie złożony pozew przeciwko "Gazecie Wyborczej". Jak głosi przedstawione przez pełnomocnika oświadczenie, "zawarte w publikacjach informacje są niepełne i nierzetelne, a przez to naruszają dobra osobiste państwa Morawieckich".

Żona premiera i wszystkie działki

- Moja żona rozpoczęła działalność gospodarczą w 2008 r., nie chciałem się w te sprawy włączać, ponieważ wymagają kontaktów i rozmów z kontrahentami. Po kilku latach zdecydowaliśmy, że w ramach rozdzielności majątkowej wszystkie te działki, które podlegają działalności gospodarczej, przejmie moja małżonka - wyjaśniał Morawiecki.

Mateusz Morawiecki o artykule "Gazety Wyborczej"
Mateusz Morawiecki o artykule "Gazety Wyborczej"tvn24

W Centralnym Rejestrze Działalności i Informacji Gospodarczej można znaleźć informacje o działalności zarejestrowanej przez Iwonę Morawiecką 16 maja 2008 r. Przedmiotem działalności jest głównie wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W rubryce "stałe miejsce wykonywania działalności" wpisano warszawski adres na Mokotowie, jako dodatkowy adres podano adres kamienicy we Wrocławiu. W tym budynku, w 2004 r. - jak informowała "Gazeta Wrocławska" - Mateusz Morawiecki kupił dwa mieszkania i duży lokal użytkowy.

Jeszcze jedno oświadczenie

Kwestia działalności gospodarczej małżonków wysokich urzędników państwowych została uregulowana w ustawie o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wymaga ona od takich osób złożenia stosownych oświadczeń o stanie majątkowym. Co powinno znaleźć się w takim oświadczeniu reguluje art. 10 tej ustawy, o czym pisaliśmy w poniedziałek.

Jako premier, pierwsze oświadczenie majątkowe Mateusz Morawiecki złożył w dniu powołania, czyli 11 grudnia 2017 r. Jest ono opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Premiera.

Ale w przypadku, gdy małżonkowie osób pełniących funkcje publiczne prowadzą działalność gospodarczą, takie osoby muszą złożyć w tej sprawie kolejnej oświadczenie. Tę kwestię reguluje art. 8 tej ustawy:

Osoby wymienione w art. 1 obowiązane są do złożenia przełożonemu oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka – przed powołaniem na stanowisko, a także o zamiarze podjęcia takiej działalności lub zmianie jej charakteru – w trakcie pełnienia funkcji. ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Ten rodzaj oświadczeń bada komisja, która ma stwierdzić, czy działalność gospodarcza małżonka może wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność osoby składającej oświadczenie. Ale tego przepisu nie stosuje się m.in. wobec prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, prezesa NIK czy prezesa NBP.

Premier, podobnie jak wymienieni w ustępie 3 art. 8 najwyżsi urzędnicy państwowi, powinien złożyć oświadczenie o działalności gospodarczej żony do I Prezesa Sądu Najwyższego.

Zgodnie z przepisem, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznik Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwsza odpowiedź z Sądu Najwyższego

Do Zespołu Prasowego SN wysłaliśmy więc pytanie, czy premier Mateusz Morawiecki w latach 2017, 2018 i 2019 składał do I Prezesa SN oświadczenie o działalności gospodarczej małżonki, w trybie art. 8 u.1 i 3 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Otrzymaliśmy odpowiedź, podpisaną przez Martynę Grabczyńską, że "Pan Mateusz Morawiecki w latach 2017-2019 nie składał do I Prezesa Sądu Najwyższego oświadczenia o działalności gospodarczej małżonki".

Co na to kancelaria premiera?

Podobne pytanie o to, czy jako premier Mateusz Morawiecki składał oświadczenie o działalności gospodarczej żony, wysłaliśmy do Kancelarii Premiera, do Centrum Informacyjnego Rządu.

Gdy Mateusz Morawiecki zostawał premierem w grudniu 2017 roku, od 16 listopada 2015 pełnił funkcję wicepremiera, ministra rozwoju (a potem ministra finansów). Jako członek rządu powinien złożyć ówczesnej premier Beacie Szydło dwa oświadczenia: o swoim stanie majątkowym i o działalności gospodarczej żony, którą ta prowadzi od 2008 r.

"Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka złożone przez Pana Premiera przed objęciem stanowiska zostało przekazane do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w dniu 11 grudnia 2017 r." - odpowiedziało Centrum Informacyjne Rządu. I dodało, że: "oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka złożone w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Pana Mateusza Morawieckiego jako Wiceprezesa Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów zostały złożone w KPRM i znajdują w dokumentacji Pana Premiera".

Zgodnie z ustawą, informacje zawarte w oświadczeniu stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

CIR poinformował, także w odpowiedzi na pytanie o publikację oświadczeń majątkowych premiera i ministrów, że "są w chwili obecnej weryfikowane i po zakończeniu czynności weryfikacji zostaną zamieszczone na BIP KPRM".

Druga odpowiedź z Sądu Najwyższego

Po dwóch dniach od pierwszej odpowiedzi i w odniesieniu do informacji uzyskanych przez Konkret24 z CIR, Zespół Prasowy sprostował swoją odpowiedź, stwierdzając, że była ona "nieprecyzyjna". Agata Raczkowska z Zespołu Prasowego SN potwierdziła, po weryfikacji w Kancelarii Tajnej, że "przed objęciem stanowiska przez premiera Mateusza Morawieckiego, w grudniu 2017 r. zostało złożone oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka".

Autor: Piotr Jaźwiński / Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości