299 tys. złotych dotacji na dwa lata działalności otrzyma Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. To jedna z najwyższych kwot dotacji, jakie dla organizacji pozarządowych przyznaje Narodowy Instytut Wolności. NIW właśnie rozstrzygnął konkurs ofert na dofinansowanie organizacji pozarządowych. Konkret24 sprawdza, jakiego rodzaju projekty i organizacje otrzymały dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Rządowa instytucja Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wspiera organizacje pozarządowe i rozdziela przeznaczone dla nich środki. NIW od 2017 roku przejął zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywni obywatele i silne organizacje pozarządowe

W swoim budżecie na 2019 r. NIW miał do rozdysponowania ponad 57,6 mln złotych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zgodnie z założeniami, miały one zostać przeznaczone na cele związane z aktywizacją społeczną, rozszerzaniem udziału obywateli w sprawach publicznych czy wzmacnianiem funkcjonowania samych organizacji pozarządowych.

O dotacje – minimalna kwota to 20 tys. złotych, maksymalna 300 tys. -  w ogłoszonym w ubiegłym roku konkursie ubiegało się ponad 3,2 tys. organizacji (tyle ofert zakwalifikowano do oceny merytorycznej)  – fundacji, stowarzyszeń, organizacji kościelnych, spółdzielni, klubów sportowych itp. Jedynie 7 proc. z nich – 218 – otrzymało dofinansowanie, z czego 31 organizacji przyznano najwyższe dotacje od 280 tys. do 300 tys. złotych, do wykorzystania w ciągu dwóch lat.

Patriotyzm i historia w cenie

Jedną z najwyższych dwuletnich dotacji – 299 tys. złotych - otrzymała Reduta Dobrego Imienia, organizacja założona w 2012 r. przez Macieja Świrskiego, byłego wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej. Jak napisano na stronie internetowej fundacji, została ona "powołana dla inicjowania i wspierania działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, a szczególnie przebiegu II wojny światowej, udziału w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, na temat niemieckich obozów koncentracyjnych".

Rok temu, w marcu 2018 r. RDI pozwała wydawcę argentyńskiego portalu za to, że informację o zbrodni w Jedwabnem zilustrowała zdjęciem zabitych przez UB "żołnierzy wyklętych". Polski sąd odrzucił ten pozew. W 2018, jak informuje RDI w swoim sprawozdaniu, wysłała 262 wezwania do sprostowań nieprawdziwych, jej zdaniem, informacji.

Projekt, który otrzymał dotację, zatytułowany jest "Manuał Dobrego Imienia" i jest on z obszaru "rozwijania edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych".

Maciej Świrski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej

299 991 zł otrzyma Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej na projekt "Podlaska Akademia Edukacji Społecznej". "Działamy na rzecz pielęgnowania polskości, podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Kształtujemy postawy patriotyczne i proobronnościowe wśród dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie historii i kultury fizycznej oraz etosu oręża" – piszą o sobie działacze organizacji. Od kilku lat starają się doprowadzić do wybudowania na terenie Białegostoku strzelnicy, ale wszystko rozbija się o brak finansów.

Podobną kwotę co działacze z Podlasia – 299 900 zł otrzyma warszawska Fundacja Pamięć i Tożsamość, realizująca interaktywne projekty upowszechniania historii. Stworzyła m.in. wirtualne muzeum Tadeusza Kościuszki i planuje m.in. wirtualne muzeum konfederacji barskiej. Dofinansowanie otrzymała na zadanie "Zaopiekuj się pamięcią".

Wyróżnione think-tanki

Wśród kilkudziesięciu organizacji z największą kwotą dotacji są także dwa znane think-tanki – organizacje zajmujące się opracowywaniem rozmaitych ekspertyz i analiz. Pierwsza to powiązana z partią Republikanie (jej posłanki Małgorzata Janowska i Anna Maria Siarkowska zasiadają w klubie PiS) Fundacja Republikańska. W 2016 r. na zlecenie ministra kultury Piotra Glińskiego eksperci FR przeprowadzili audyt ministerstwa i podległych mu instytucji w okresie rządów PO-PSL. Fundacja otrzymała teraz 299 160 zł na "Spółdzielcze Rewolucje".

12.05.2016 | Opozycja krytykuje PiS za formę sejmowej debaty. „To nie był audyt”

Z mniejszą kwotą dotacji (271 835 zł), ale także z konotacjami politycznymi, na liście beneficjentów jest Warsaw Enterprise Institute. To fundacja będąca, jak się określa, "zapleczem eksperckim i intelektualnym Związku Przedsiębiorców i Pracodawców." Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZPP był do stycznia tego roku Robert Gwiazdowski, który zainicjował nowy ruch polityczny Polska Fair Play i startuje z jego poparciem do Parlamentu Europejskiego. WEI otrzymał pieniądze na projekt "Plusy Ujemne - Monitoring polskiej legislacji".

Strażacy ochotnicy i społecznicy

Pięć projektów otrzymało z NIW dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300 tys. złotych do wykorzystania przez dwa lata. Tyle dostaną strażacy – ochotnicy z Idzbarka w warmińsko-mazurskiem na centrum aktywności lokalnej. Podobnie trzy stowarzyszenia z tego województwa – Mozaika, Razem dla Innych, Spróbujmy Razem.

300 tys. otrzyma także Stowarzyszenie Odra-Niemen, pomagające Polakom żyjącym na Litwie i na Ukrainie. Podkarpacka Fundacja Tradycyjna Zagroda będzie mogła sfinansować projekt związany z ochroną miejscowych tradycji kulturalnych. Krakowski Instytut Polityk Publicznych  będzie mógł wykorzystać dotację na przeprowadzenie i publikację analiz polityki energetycznej w Polsce, a Fundacja Pomyśl o Przyszłości – na działalność dotyczącą edukacji ekonomicznej.

Rządowy rozdział dotacji

Rozdziałem dotacji dla NGO-sów zajmuje się komisja konkursowa, powoływana przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Jego dyrektorem jest Wojciech Kaczmarczyk, kiedyś związany z Fundacją Demokracji Lokalnej, bliski współpracownik Piotra Glińskiego z czasów, gdy był on kandydatem na tzw. "premiera technicznego", poprzednio pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Nadzór nad NIW sprawuje Komitet ds. Pożytku Publicznego, którego przewodniczącym, powołanym przez prezydenta, jest wicepremier Piotr Gliński. W skład Komitetu wchodzą również sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, pełnomocnik ds. społeczeństwa obywatelskiego Adam Lipiński (wiceprezes PiS), dyrektor NIW oraz przedstawiciele wszystkich resortów.

Piotr Gliński - budowniczy społeczeństwa obywatelskiego

Wicepremier Piotr Gliński  jako przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego jest też dysponentem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, utworzonego po zmianach w 2016 r. ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z przepisami, na ten fundusz przekazywanych jest 4 proc. wpływów z dopłat do gier. Z tego właśnie funduszu NIW do 2030 r. przeznaczy ok. pół miliarda złotych – czyli ok. 40 mln rocznie - na Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Tu maksymalna kwota dotacji wynosi 700 tys. zł.

Dla porównania, wg. danych ministerstwa finansów, rocznie na 1 procent podatku jest przekazywanych ok. 660 mln złotych, WOŚP – zebrała w styczniu 2019 r. prawie 176 mln złotych.

Autor:  Piotr Jaźwiński
Źródło:  Konkret24

Pozostałe

Eksperci o raporcie Jakiego, według którego Polska straciła na wejściu do UE: "niezrównoważony, ahistoryczny, wybiórczy"

Dwaj profesorowie – Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej – twierdzą, że Polska na członkostwie w Unii Europejskiej straciła 535 miliardów złotych. Ich raport powstał na zamówienie europosła Solidarnej Polski Patryka Jakiego. Ekonomiści podane dane kwitują: "porównywanie gruszek z jabłkami". Raport oceniają jako "niespotykany w analizach i literaturze przedmiotu bilansu płatniczego".

"Jakim prawem żołnierz składa meldunek prezesowi partii?" Sprawdzamy

"Co za generał salutuje prezesowi?" - brzmiał jeden z komentarzy oburzonych internautów, którzy na nagraniach z miesięcznicy smoleńskiej zobaczyli, jak żołnierz dwukrotnie salutował Jarosławowi Kaczyńskiemu. Pytani przez Konkret 24 wojskowi wyjaśniają, czy żołnierz postąpił zgodne z regulaminem.