Programy lekowe, chemioterapia, psychiatria... Na co będzie mniej pieniędzy z NFZ?

Na co będzie w tym roku mniej pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia?Shutterstock

Komentując plan finansowy NFZ na ten rok, internauci wymieniają świadczenia medyczne, na które wydatki zostaną zmniejszone. Choć część cytowanych danych jest nieprecyzyjna, plan NFZ rzeczywiście zakłada spadek finansowania niektórych świadczeń. Spadną też łączne wydatki na wszystkie kategorie.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci

Narodowy Fundusz Zdrowia wszedł w 2021 rok ze znacznie mniejszym budżetem na świadczenia medyczne - w tym na programy lekowe, chemioterapię, leczenie psychiatryczne. Uwagę na to zwrócili niektórzy internauci komentujący aferę ze szczepieniami poza kolejnością, których zdaniem ta sprawa przesłoniła znacznie poważniejsze problemy polskiej służby zdrowia.

Szczepienia poza kolejnością "z obawy przed niewykorzystaniem przydzielonej puli"
Szczepienia poza kolejnością "z obawy przed niewykorzystaniem przydzielonej puli"Fakty TVN

"Od dwóch dni największą uwagę przykuwają cztery fiolki szczepionki, kiedy prawdziwe problemy pozostają nie zauważone" – napisał jeden z internautów na Twitterze. "A durny naród, tłucze głowy o 18 starych60+celebrytow, zaszczepionych bez kolejki. Kto nakręca ten jazgot i dlaczego.Onkologia,choroby rzadkie, ortopedia, psychiatria dorosłych i dzieci, wszystko leży i zdycha (...)" – brzmiał komentarz na profilu Zdrowa Polska (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Z kolei użytkowniczka Marta Habior napisała 3 stycznia na Twitterze: "Nowy plan finansowy NFZ na 2021.Tuż po wydaniu kolejnych 2 miliardów na tvp Kurskiego.Tymczasem, Najdroższa Kancelaria Prezydenta w historii Polski, będzie jeszcze droższa (o 6 mln), a KPRM o 8 mln. O kościele nawet nie wspomnę, bo to za ciężkie dane" - i dołączyła grafikę pt. "Na to będzie mniej pieniędzy". Przedstawia następujące informacje: programy lekowe mniej o 365 mln zł, chemioterapia mniej o 193 mln zł, opieka psychiatryczna mniej o 115 mln zł.

Tego samego dnia nieco inne dane przytoczyła w swoim poście na Twitterze Hanna Lis: "1 mld 359 mln na chemioterapię ogółem. 596 mln na leki stosowane w chemioterapii. To odpowiednio 156 i 68 milionów mniej, niż w 2020".

Wpis Hanny Lis na Twitterze 3 styczniaTwitter

W planach NFZ mniej na niektóre świadczenia

By sprawdzić te dane, porównaliśmy plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok, który prezes funduszu w porozumieniu z ministrem zdrowia zatwierdził 30 września 2020 roku, z ostatecznym planem finansowym NFZ na 2020 rok, który został skorygowany 21 grudnia.

W 2021 roku przychody NFZ mają wynieść ponad 104,9 mld zł, podczas gdy w planie na 2020 rok było to nieco ponad 104 mld zł. Mimo wzrostu o ok. 900 mln zł, na część świadczeń pieniędzy będzie mniej. Liczby z pierwszego cytowanego tweeta są niepoprawne, te w tweecie Hanny Lis są bardziej aktualne.

I tak w 2021 roku NFZ przeznaczy mniej pieniędzy niż w 2020:

na programy lekowe - o ponad 558 mln zł

na chemioterapię – o ponad 154 mln zł

na leki stosowane w chemioterapii – o 68,4 mln zł

na psychiatrię i leczenie uzależnień – o ponad 110,9 mln zł.

W niektórych wpisach w mediach społecznościowych pojawiły się też informacje o mniejszych kwotach na refundację leków. Z poniższego zestawienia kosztów świadczeń medycznych wynika, że w 2021 roku w porównaniu do poprzedniego na refundację leków NFZ przeznaczy mniej o ponad 514 mln zł.

Koszty wybranych świadczeń zdrowotnych w latach 2014-2021 NFZ

Od 2014 do 2020 roku koszty finansowanych przez NFZ programów lekowych z roku na rok rosły: z 2,6 mld do prawie 5 mld zł w 2020; również systematycznie rosły wydatki na psychiatrię – z 2,3 mld do prawie 3,3 mld zł; podobnie na refundację leków – z 7,6 mld do prawie 8,9 mld zł.

Koszty chemioterapii wahały się między 1,3 a 1,6 mld zł. Koszty leków stosowanych w chemioterapii w 2014 roku wyniosły 544 mln, a w 2018 wzrosły do prawie 720 mln. Według planu na 2021 rok spadną do 596,2 mln zł.

Jeśli natomiast chodzi o finansowanie wszystkich świadczeń medycznych, z danych NFZ wynika, że po raz pierwszy od siedmiu lat koszty spadną rok do roku. W 2014 roku wydatki na ten cel pochłonęły ponad 63 mld zł i co roku systematycznie rosły - według skorygowanego planu finansowego za 2020 rok wyniosą 102,2 mld, ale w 2021 roku mają spaść do 98,7 mld zł.

Leki na ratunek z Funduszu Medycznego

W planie finansowym NFZ na 2021 uwagę zwraca kwota 0 zł w pozycji "ratunkowy dostęp do technologii lekowej". To istniejący od 2017 roku mechanizm finansowania leków w sytuacjach, w którym możliwe jest wydłużenie życia pacjenta lub znacząca poprawa jego zdrowia, a wykorzystane zostały dostępne refundowane przez NFZ technologie lekowe. W planie na 2020 rok zapisano w tej rubryce ponad 31,4 mln zł.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznymtvn24

Brak finansowania tej procedury przez NFZ w 2021 roku wynika z faktu, że ratunkowy dostęp do technologii lekowej będzie finansowany z utworzonego na mocy ustawy z 7 października 2020 roku Funduszu Medycznego. Zgodnie z tą ustawą roczny limit wydatków na ten cel ma wynieść 3 proc. sumy kwot przeznaczonych na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych programami lekowymi oraz leków stosowanych w chemioterapii. Według wyliczeń portalu Menedżer Zdrowia roczny limit wydatków na ratunkowy dostęp do leków może wynieść ponad 137 mln zł.

Wszystkie wydatki Funduszu Medycznego w 2021 roku - na m.in. na leczenie chorób nowotworowych i chorób rzadkich, lepszą infrastrukturę ochrony zdrowia, dostęp do najnowszych technologii medycznych, także poza Polską – mają wynieść ok. 4 mld zł.

W budżecie państwa na rok 2021 na finansowanie ochrony zdrowia (poza środkami ze składki do NFZ) przewidziano kwotę 18,6 mld zł - z czego finansowane jest m.in. szkolnictwo medyczne, inspekcje sanitarne i farmaceutyczne, specjalistyczne programy lecznicze, ratownictwo medyczne, programy profilaktyczne. To więcej niż w ustawie budżetowej na 2020 rok, gdzie kwota ta wyniosła 11,6 mld zł.

Odpowiedź NFZ, czyli zależy, które plany porównamy

4 stycznia poprosiliśmy biuro prasowe NFZ o uzasadnienie zmniejszenia kosztów świadczeń. W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy 18 stycznia, rzeczniczka NFZ Sylwia Wądrzyk odpowiada, że plan finansowy NFZ na 2021 rok zakłada wzrost nakładów na leczenie o 7,5 mld zł wobec 2020. "W planie finansowym NFZ na 2021 r. nie zmniejszono kwot na chemioterapię, leki stosowane w chemioterapii, leczenie psychiatryczne, refundację leków; w stosunku do roku 2020" – twierdzi rzeczniczka NFZ.

Z przytoczonych przez nią danych można wywnioskować, że najpierw porównuje ona kwoty z planu finansowego NFZ na 2021 z pierwotnym planem finansowym, zatwierdzonym 13 listopada 2019 roku. Od tego czasu był on korygowany dziewięciokrotnie, ostatni raz 29 grudnia 2020 roku. Jak wynika z wyjaśnień przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i NFZ, udzielonym posłom na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia 16 grudnia, grudniowe korekty planu są zawsze bliższe rzeczywistym wydatkom. Dlatego w naszej analizie i porównaniach oparliśmy się na wersji planu 21 grudnia.

Według rzeczniczki NFZ w planie finansowym na 2021 rok na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień zaplanowano 3 166 631 000 zł - o 409 853 000 zł (14,87 proc.) więcej niż, jak napisała, "w planie pierwotnym (podkreślenie redakcji) na 2020 r.". Rzeczywiście, taka różnica wynika z porównania planu finansowego na 2021 rok - ale z planem finansowym na 2020 rok zatwierdzonym 13 listopada 2019 roku. Wtedy bowiem na psychiatrię zaplanowano 2 756 778 tys. zł.

Jednak w najbardziej aktualnym planie finansowym NFZ (jak pisaliśmy, skorygowanym 29 grudnia) wydatki na opiekę psychiatryczną to 3 277 572 000. zł. Co oznacza, że w 2021 roku na te cel wydatki wobec roku ubiegłego będą mniejsze o 110 941 tys. zł.

Rzeczniczka NFZ pisze też, że w 2021 roku wydatki na psychiatrię w stosunku do "aktualnego (zwiększonego w trakcie roku) planu na 2020 r." wzrosną o 301 862 000 zł do 3 585 988 000 zł - bo zostaną na ten cel przeniesione środki z tzw. rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych. Z tej rezerwy są finansowane świadczenia zdrowotne tych osób leczących się poza terenem województwa, w którym mieszkają. Tym razem rzeczniczka porównuje kwoty planu finansowego na 2021 rok już z aktualnym planem na 2020 rok. Tylko że wszystkie plany finansowe NFZ podają jedynie łączne kwoty rezerwy na finansowanie leczenia osób poza województwem, w którym mieszkają – bez podziału na poszczególne świadczenia. W naszych analizach opieraliśmy się więc na tym, co jest zapisane w oficjalnie dostępnych planach finansowych.

Sylwia Wądrzyk odnosi się także do refundacji leków. "W planie finansowym NFZ na 2021 r. środki na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach całkowitego budżetu na refundację są o 513 669 000 zł wyższe od ujętych w aktualnym planie finansowym NFZ na 2020 r." - pisze. Jak wyjaśnia, część tych środków jest bowiem ujęta w planie finansowym w rezerwie na leczenie pacjentów, którzy korzystali ze świadczeń poza swoim oddziałem wojewódzkim oraz w rezerwie na leczenie obcokrajowców oraz w specjalnej rezerwie na refundację leków.

W planie finansowym NFZ na 2020 rok (skorygowanym 29 grudnia 2020 roku) całkowity budżet na refundację wyniósł 14 841 592 000 zł, natomiast w planie finansowym na 2021 rok jest to kwota 14 106 765 000 zł - czyli o 734 827 000 mniejsza.

Tekst aktualizowany 20 stycznia, po otrzymaniu odpowiedzi z NFZ

Autor: Piotr Jaźwiński / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Shutterstock

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Ponad 130 milionów złotych wydało w sumie na kampanię pięć komitetów wyborczych, które w wyborach parlamentarnych w 2023 roku wprowadziły posłów do Sejmu. Blisko jedną trzecią tej sumy stanowią wydatki Prawa i Sprawiedliwości. Z analizy kosztów promocyjnych wynika, że spośród mediów najważniejszym kanałem komunikacji dla wszystkich głównych partii był internet.

Miliony złotych na kampanię wyborczą 2023. Kto ile wydał?

Miliony złotych na kampanię wyborczą 2023. Kto ile wydał?

Źródło:
Konkret24

Karolina Pikuła, kandydatka Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Rzeszowa, opublikowała w serwisie X tekst uderzający w Ukrainę, ilustrując go zdjęciem powieszonych na drzewie dzieci. Według niej fotografia ta dokumentuje zbrodnie na Wołyniu - a to nieprawda. Nie ma nic wspólnego ani z Ukrainą, ani tym bardziej z wydarzeniami z 1943 roku.

Kandydatka na prezydenta Rzeszowa i jej antyukraiński fejk

Kandydatka na prezydenta Rzeszowa i jej antyukraiński fejk

Źródło:
Konkret24

"To przedział 400 czy 350 tysięcy...", "jedna osoba to 22 tysiące euro..." - politycy opozycji przekonują, że zgoda na unijny pakt migracyjny będzie kosztowała Polskę nawet 40 miliardów złotych rocznie. Jednak ani podawane przez nich liczby, ani kwoty nie są prawdziwe. To manipulacja mająca wzmacniać w społeczeństwie niechęć do Unii Europejskiej i migrantów.

"33 miliardy, 40 miliardów złotych". PiS przelicza migrantów na złotówki. Wprowadza w błąd

"33 miliardy, 40 miliardów złotych". PiS przelicza migrantów na złotówki. Wprowadza w błąd

Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka dyskutował w radiu z posłanką Lewicy Dorotą Olko na temat Krajowego Planu Odbudowy. Według posła w KPO nie przewidziano pieniędzy na budowę mieszkań, jednak posłanka Lewicy nie zgadzała się z tą tezą. Sprawdziliśmy, kto ma rację. Odpowiedź jest zawarta między innymi w nowym programie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Tyszka czy Olko? Kto ma rację w sprawie pieniędzy na mieszkania w KPO

Tyszka czy Olko? Kto ma rację w sprawie pieniędzy na mieszkania w KPO

Źródło:
Konkret24

Uwaga na fałszywe informacje i manipulacje nawiązujące do trwających m.in. w Polsce ćwiczeń NATO. Użytkownicy serwisu X rozsyłają wpis z wprowadzającym w błąd przekazem o uczestniczących w manewrach brytyjskich żołnierzach.

"Wielka Brytania przygotowuje się do konfliktu z Putinem?" Ekspert: typowe elementy rosyjskiego przekazu propagandowego

"Wielka Brytania przygotowuje się do konfliktu z Putinem?" Ekspert: typowe elementy rosyjskiego przekazu propagandowego

Źródło:
Konkret24, PAP

Na komisji sejmowej ekspertka resortu klimatu i środowiska stwierdziła, że "polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla, czyli nie pełnią już swojej roli". Reakcją był śmiech części obecnych na obradach. Nagranie tej sytuacji wywołuje wiele emocji również wśród internautów. Tyle że zostało zmanipulowane, a słowa ekspertki mają szerszy kontekst, który wyjaśnia w dalszej części wypowiedzi jak i w sieci.

Ekspertka: polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla. Została wyśmiana i skrytykowana w sieci. Niesłusznie

Ekspertka: polskie lasy przestały pochłaniać dwutlenek węgla. Została wyśmiana i skrytykowana w sieci. Niesłusznie

Źródło:
Konkret24

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd wprowadzi na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wybrane odcinki dróg i torów kolejowych. Z pomocą ekspertów tłumaczymy, co ta decyzja może oznaczać w praktyce.

Premier: przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe mają być infrastrukturą krytyczną. Co to znaczy w praktyce?

Premier: przejścia graniczne, drogi i tory kolejowe mają być infrastrukturą krytyczną. Co to znaczy w praktyce?

Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek napisał, że resort edukacji planuje wprowadzić "nowy przedmiot omawiający skuteczność szczepień i świat osób LGBT". Ale to inny urząd zaproponował nauczanie przedmiotu pokrywającego się z tymi zagadnieniami, a MEN nie ma takich planów.

Poseł Konfederacji: MEN planuje nowy przedmiot o szczepieniach i LGBT. Nie

Poseł Konfederacji: MEN planuje nowy przedmiot o szczepieniach i LGBT. Nie

Źródło:
Konkret24

Według posła Przemysława Wiplera ani w Polsce, ani w Europie nie produkuje się amunicji, w tym artyleryjskiej. Wipler upierał się, że w tej materii w ciągu ostatnich dwóch lat "nie było żadnych istotnych inwestycji". Wedle zapewnień jednego z najwyższych unijnych urzędników produkcję pocisków artyleryjskich zwiększono o 40 proc.

Wipler: w Polsce i w Europie "nie produkuje się amunicji", "nie było inwestycji". Nieprawda

Wipler: w Polsce i w Europie "nie produkuje się amunicji", "nie było inwestycji". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS lansują obecnie przekaz, że nowy rząd "zwija Polskę" i jakoby rezygnuje z kluczowych, rozpoczętych przez poprzedni rząd inwestycji - CPK, portu kontenerowego czy fabryki półprzewodników. Sprawdziliśmy więc, co o tych projektach mówią przedstawiciele nowej władzy i które z nich na pewno będą kontynuowane.

Posłanka PiS: zwijają Polskę w zawrotnym tempie. Sprawdzamy status inwestycji

Posłanka PiS: zwijają Polskę w zawrotnym tempie. Sprawdzamy status inwestycji

Źródło:
Konkret24

Unia Europejska ma nowy pomysł: każdy właściciel krowy, świni, konia lub kury będzie musiał płacić za emisję gazów cieplarnianych przez te zwierzęta - tak przynajmniej twierdzą autorzy wpisów w mediach społecznościowych. Komisja Europejska zaprzecza, a my wyjaśniamy, na jakim etapie jest wdrażanie koncepcji "kto emituje, ten płaci" w rolnictwie.

Rolnik zapłaci za emisję gazów przez krowę, świnię, kurę? KE: nie ma takich planów

Rolnik zapłaci za emisję gazów przez krowę, świnię, kurę? KE: nie ma takich planów

Źródło:
Konkret24

Wbrew informacjom rozsyłanym przez internautów, w latach 2022-2023 do Polski wcale nie przywieziono 12 milionów ton zboża z Rosji. Sprowadzono wielokrotnie mniej.

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński w swoich rozważaniach na temat ochrony środowiska podważył wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Przywołał opinię, że to, "co ludzie robią dla zanieczyszczenia atmosfery, to (...) jakby w wielkiej hali sportowej zapalić zapałkę". Stwierdził też, że naturalna emisja dwutlenku węgla, w tym z erupcji wulkanów, jest większa, niż pochodząca z działalności człowieka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości się myli.

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Klimat, wulkany i emisje CO2. Co nie zgadza się w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Źródło:
Konkret24

Zapowiedź wspólnej wizyty polskiego prezydenta i premiera w Białym Domu wzbudziła emocje po obu stronach sceny politycznej. Ze strony polityków PiS pojawiły się sugestie, że takie zaproszenie to bardziej gest Joe Bidena w stronę Donalda Tuska, bo "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Polscy premierzy gościli jednak u amerykańskich prezydentów, choć rzadziej niż prezydenci.

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Szczucki: "typowa wizyta" w Białym Domu to wizyta prezydenta. Ale polscy premierzy też tam bywali

Źródło:
Konkret24

"Ludobójstwo na Wołyniu ma zostać skreślone", "Dzieci mają się nie uczyć o tym, w jaki sposób bohatersko Polacy pomagali Żydom" - politycy komentują propozycje zmian szkolnych podstaw programowych z historii. Czy uczniowie rzeczywiście nie dowiedzą się o kluczowych postaciach i wydarzeniach z historii Polski? Tłumaczymy, na czym polegały prekonsultacje w sprawie zmian programowych.

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

"Dzieci mają się nie uczyć" o Wołyniu, Pileckim, Powstaniu Wielkopolskim? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Te witryny wyglądają jak lokalne portale, a tak naprawdę są częścią chińskiej siatki dezinformacyjnej działającej w 30 państwach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Dwie z nich działają w Polsce - wynika z raportu Citizen Lab. Przeanalizowaliśmy ich treści i powiązania.

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Udają lokalne portale, sieją chińską propagandę. Jak działa Paperwall

Źródło:
Citizen Lab, Konkret24

"Zamiast CPK - mokradła, zamiast elektrowni jądrowej - mokradła, zamiast Odry - mokradła" - tak ironicznie europoseł PiS Dominik Tarczyński podsumował plany resortu klimatu dotyczące ochrony mokradeł w Polsce. Sugerował, że zamiast stawiać na rozwój i dobrobyt, obecna władza planuje jedynie "powrót do mokradeł". Eksperci tłumaczą, dlaczego nie ma racji.

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Tarczyński straszy "powrotem do mokradeł". Eksperci: populizm, etycznie naganne

Źródło:
Konkret24

Ponad 50 tys. wyświetleń ma wpis znanego muzyka Zbigniewa Hołdysa ze zdjęciem piosenkarki Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To przerobiona fotografia, która krąży w sieci od kilku tygodni.

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Taylor Swift w antytrumpowskiej koszulce. To nieprawdziwe zdjęcie

Źródło:
Konkret24

Film robi wrażenie: stacja Euronews miała pokazać, jak francuscy rolnicy, oburzeni listem ukraińskiego ambasadora, obrzucili budynek ambasady Ukrainy obornikiem. Lecz ani nie jest to materiał Euronews, ani ukraińska ambasada, a list został spreparowany. Choć prawdą jest, że zrzucono obornik pod pewnym budynkiem we Francji.

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Rolnicy "obrzucili obornikiem ukraińską ambasadę"? W tym filmie nic się nie zgadza

Źródło:
Konkret24

Donald Trump podtrzymuje stanowisko, że Ameryka nie powinna chronić państw, które "nie płacą zobowiązań" w NATO - i powtórzył to na kolejnym wiecu. "Stany Zjednoczone płaciły niemal za wszystko" - oświadczył. Wypowiedzi byłego prezydenta USA mogą wprowadzać w błąd: czym innym są wydatki obronne państw członkowskich, czym innym budżet NATO - na ten składają się wszystkie kraje sojuszu.

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić.  Skąd jest budżet NATO? 

Trump: nie płacicie, nie będziemy chronić. Skąd jest budżet NATO? 

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość w swoim najnowszym spocie o bezpieczeństwie Polski chwali się, że za czasów rządów tej partii podwoiła się liczba żołnierzy. To wprowadzające w błąd porównanie. Wyjaśniamy.

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

PiS w spocie: podwoiliśmy liczbę żołnierzy. Niezupełnie

Źródło:
Konkret24

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński zarzuca obecnym władzom miasta, że praktycznie nie konsultowały się z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia Strefy Czystego Transportu - która, jak wiadomo, budzi duże emocje. Przeanalizowaliśmy działania ratusza w tej sprawie. Bocheński się myli.

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Bocheński: Strefa Czystego Transportu w Warszawie "bez konsultacji społecznych". Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość mówi o "lewackim Zielonym Ładzie", a rządzący przypominają, że to przecież realizacja "polityki Janusza Wojciechowskiego". Wyjaśniamy, czym jest Europejski Zielony Ład, jak jest powiązany z polityką rolną UE oraz na co zgadzali się w Brukseli polski komisarz i rząd Mateusza Morawieckiego.

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Komisarz Wojciechowski, rolnicy i rządy PiS. "Komu zawdzięczamy Zielony Ład"?

Źródło:
Konkret24