Priorytetowe grupy i pierwsze terminy. Strategie szczepień na COVID-19 w krajach Europy

EPA/PFIZERPolski rząd przedstawił strategię szczepień na koronawirusa. Sprawdzamy jakie strategie przedstawiły inne europejskie kraje.

W Wielkiej Brytanii dziewięć grup ryzyka wytypowanych do szczepień na COVID-19 w pierwszej fazie; w Niemczech najpierw organizacja całego procesu szczepień, potem typowanie grup; w Hiszpanii szczepionka trafi najpierw do mieszkańców i pracowników domów opieki. W strategii krajów Europy co do szczepień na COVID-19 wspólna jest ochrona w pierwszej kolejności osób starszych, będących pod opieką oraz personelu mającego kontakt z chorymi.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci

Dobrowolna i darmowa - taka ma być w Polsce szczepionka na koronawirusa, zapowiedział 2 grudnia premier Mateusz Morawiecki na konferencji, podczas której przedstawiono polską strategię szczepień. W pierwszej kolejności mają być szczepieni pracownicy ochrony zdrowia, mieszkańcy domów pomocy społecznej i pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60. roku życia i służby pracujące przy COVID-19 (policja, wojsko).

Jak będą wyglądały zapisy na szczepienia? Dworczyk wyjaśnia
Jak będą wyglądały zapisy na szczepienia? Dworczyk wyjaśniaTVN

Rządowe konsultacje ze środowiskiem medycznym i instytucjami w sprawie programu szczepień przeciw COVID-19 rozpoczęły się 7 grudnia. Mają one wskazać kolejne grupy, poza pracownikami ochrony zdrowia, mundurowymi i seniorami, które będą szczepione.

Premier informował, że punktami szczepień mają być "przede wszystkim POZ-y (placówki podstawowej opieki zdrowotnej - red.), nasze podstawowe jednostki opieki zdrowotnej, następnie pozostałe miejsca opieki zdrowotnej, także mobilne nasze jednostki, które będą dokonywały szczepień w różnych miejscach w Polsce". Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk dodał, że według szacunków rządu w pierwszej turze szczepień łącznie powinno zostać zaszczepionych od 5,5 do 7 mln osób. Zaznaczył, że to będzie uzależnione od dostawców szczepionki.

Profesor Marcin Drąg o procesie szczepienia Polaków: technologicznie nie jest to jakieś wyzwanie
Profesor Marcin Drąg o procesie szczepienia Polaków: technologicznie nie jest to jakieś wyzwanietvn24

Swoje strategie szczepień na COVID-19 przedstawiły też inne kraje w Europie. Prezentujemy niektóre z nich.

Wielka Brytania: dziewięć grup priorytetowych

20 listopada strategię szczepień przedstawiła brytyjska publiczna służba zdrowia (NHS). Dziewięć grup osób z grupy ryzyka otrzyma szczepionkę w pierwszej fazie - poinformował brytyjski departament zdrowia. Będą to kolejno:

rezydenci domów opieki dla osób starszych i ich opiekunowie

wszyscy obywatele od 80. roku życia, pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej pracujący na pierwszej linii frontu walki z COVID-19

osoby powyżej 75. roku życia

osoby powyżej 70. roku życia i starsze osoby wszyscy szczególnie zagrożeni zakażeniem COVID-19 (m.in. po przeszczepach, chorujące na raka, przechodzące chemioterapię, z ciężkimi chorobami układu oddechowego)

osoby powyżej 65. roku życia

osoby w wieku 16-64 lat z podstawowymi schorzeniami, które zwiększają ryzyko poważnych chorób i śmiertelności

osoby powyżej 60. roku życia

osoby powyżej 55. roku życia

osoby powyżej 50. roku życia.

Szacuje się, że osoby z tych grup stanowią ok. 99 proc. przypadków, w których - dzięki szczepionce - można uniknąć zgonów z powodu COVID-19. Szczepienia tych grup rozpoczną się już w grudniu.

Druga faza szczepień, planowana na 2021 roku, będzie dotyczyła osób poniżej 50. roku życia -informuje BBC News.

Szczepienia będą początkowo prowadzone w ośrodkach szpitalnych, a miarę jak szczepionka stanie się dostępna - także w gabinetach lekarskich, na stadionach sportowych i w centrach konferencyjnych, które będą pełnić rolę głównych ośrodków szczepień.

NHS rekrutuje 30 tys. ochotników, w tym ratowników, pracowników linii lotniczych i studentów, którzy zostaną przeszkoleni do podawania szczepionki.

Francja: pięć faz szczepień

30 listopada Haute Autorité de santé (HAS), czyli francuska instytucja publiczna zajmująca się implementacją i rozpowszechnianiem wytycznych związanych z opieką zdrowotną, przedstawiła wstępne zalecenia dotyczące planowanej kampanii szczepień przeciwko COVID-19.

Priorytetem będzie zaszczepienie osób:

narażonych na ciężkie formy COVID-19 (w celu zmniejszenia liczby hospitalizacji i zgonów)

osób w wysokim stopniu narażonych na kontakt z wirusem, tj. personelu medycznego i pracowników opieki socjalnej.

Dwa najważniejsze czynniki ryzyka ciężkich postaci to: wiek i występowanie chorób współistniejących.

Plan zakłada pięć faz stopniowego szczepienia na COVID-19 w 2021 roku. Pierwsza faza ma się rozpocząć, gdy tylko pierwsze dawki szczepionek zostaną udostępnione. Wtedy zaszczepieni zostaną:

mieszkańcy placówek przyjmujących osoby starsze i rezydenci usług długoterminowych

specjaliści pracujący w placówkach przyjmujących osoby starsze ze zwiększonym ryzykiem przejścia COVID-19 w ciężkiej postaci i śmierci (powyżej 65 lat i lub z chorobami współistniejącymi).

W fazie drugiej przeprowadzone zostanie szczepienie następnych grup:

osób powyżej 75. roku życia, zaczynając od najstarszych; osób z jedną lub kilkoma współwystępującymi chorobami,

osób w wieku 65-74 lat, priorytetowo tych z jedną lub kilkoma chorobami współistniejącymi,

następnie będą to pracownicy służby zdrowia i medyczno-socjalnej w wieku 50 lat i więcej i/lub z jedną lub kilkoma współwystępującymi chorobami.

Trzecia faza szczepień obejmie:

osoby zagrożone ze względu na wiek (50-65 lat) lub współwystępujące u nich choroby, które nie były wcześniej szczepione,

wcześniej nieszczepionych pracowników służby zdrowia i sektora medyczno-socjalnego,

osoby pracujące w kluczowych sektorach.

Czwarta faza szczepień obejmie:

osoby w trudnej i niepewnej sytuacji (m.in. bezdomni), żyjące w zamkniętych placówkach (więzienia, zakłady psychiatryczne itp.), które nie były wcześniej szczepione ze względu na swój wiek lub choroby współistniejące

specjalistów opiekujących się osobami szczególnie narażonymi, w tym pracowników socjalnych, którzy nie byli wcześniej zaszczepieni ze względu na swój wiek lub choroby współistniejące.

Koronawirus we Francji
Koronawirus we Francjitvn24

W piątej fazie zaszczepione zostaną inne grupy ludności narażone na ryzyko zakażenia (między 18. a 50. rokiem życia). HAS przypomina, że nie zaleca wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 - ani dla ogółu społeczeństwa, ani dla pracowników służby zdrowia.

Hiszpania: populacja podzielona na 15 grup

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez poinformował, że szczepienia mogą rozpocząć się w styczniu przyszłego roku - podał "El Pais". Pierwszymi zaszczepionymi będą mieszkańcy i pracownicy domów opieki. W następnej kolejności są pracownicy służby zdrowia i osoby niepełnosprawne, które potrzebują intensywnej opieki - czytamy w strategii szczepień przygotowanej przez hiszpańskie ministerstwo zdrowia. Dokument opublikowano 10 listopada.

Do szczepień zostanie wykorzystana sieć podstawowej opieki zdrowotnej w Hiszpanii. Szczepionki będą dostępne za darmo w ok. 13 tys. ośrodkach zdrowia i klinikach, które są już wyposażone w niezbędny sprzęt. Planowana jest również strategia rejestracji i monitorowania szczepień.

By ustalić, kto powinien otrzymać szczepionkę priorytetowo, podzielono populację na 15 grup: personel medyczny i socjalny; osoby przebywające w ośrodkach opieki społecznej; populacja powyżej 64. roku życia; osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoby z grup ryzyka; żyjący w zamkniętych społecznościach i pracujący w zamkniętym środowisku; osoby szczególnie narażone ze względu na swoją sytuację społeczno-ekonomiczną; osoby wykonujące niezbędne prace; personel; populacja dzieci; młodociani i młodzież powyżej 16. roku życia; dorosła populacja; ludność na obszarach o wysokiej zachorowalności lub obszarach z występującymi ogniskami epidemii; kobiety w ciąży i matki karmiące; populacja u której wykryto SARS-CoV-2.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez hiszpański resort zdrowia w pierwszym etapie priorytetowo zaszczepione zostaną cztery grupy:

mieszkańcy domów opieki (osoby starsze i niepełnosprawne) oraz ich personel,

personel podstawowej opieki zdrowotnej,

pozostały pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej,

osoby w dużym stopniu niesamodzielne, mieszkające w domu.

Pozostałe grupy będą szczepione stopniowo w drugim i trzecim etapie. W jakiej kolejności - to ma być stopniowo uzgadniane wraz z pojawieniem się kolejnych dawek szczepionki, wzrostem jej dostępności oraz informacją o ostatecznej charakterystyce szczepionek i dawanej przez nie odporności.

Hiszpański minister zdrowia Salvador Illa zapowiedział, że szczepienia będą dobrowolne w całym kraju.

Niemcy: grup priorytetowych jeszcze nie typowano

Niemieckie ministerstwo zdrowia już na początku listopada przedstawiło strategię szczepień na koronawirusa. W pierwszej fazie szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 będą prowadzone w ośrodkach szczepień, mają działać także mobilne zespoły szczepień. Szczepionka będzie bezpłatna.

Koronawirus w Niemczech
Koronawirus w Niemczechtvn24

Nie jest jeszcze do końca jasne, jakie grupy będą szczepione priorytetowo - informował pod koniec listopada portal DW.com. Na początku roku komisja ekspertów zaleciła niemieckiemu Ministerstwu Zdrowia, by potencjalną szczepionkę najpierw podawać osobom starszym i szczególnie zagrożonym ciężkim przebiegiem COVID-19 ze względu na inne schorzenia, a także pracownikom służby zdrowia i innym osobom wykonującym zawody kluczowe dla funkcjonowania życia publicznego.

Obecnie strategia skupia się na procesie organizacji szczepień. Zakłada, że kraje związkowe są odpowiedzialne za organizację i stworzenie punktów szczepień. Do nich należeć ma też, przy zaangażowaniu lokalnych podmiotów, zapewnienie właściwej dystrybucji szczepionki do osób należących do grup objętych priorytetowym szczepieniem.

Instytut Roberta Kocha jest odpowiedzialny za opracowanie systemu online monitorującego wskaźniki szczepień oraz za analizę tych wskaźników.

Austria: wybrane grupy do kwietnia, potem wszyscy

3 grudnia strategię szczepień na COVID-19 opublikowało austriackie ministerstwo zdrowia. Według dokumentu szczepienia mają się rozpocząć w styczniu.

W pierwszym etapie obejmą mieszkańców domów spokojnej starości i domów opieki po 65. roku życia, a także cały personel pracujący w tych miejscach. Priorytetem będzie również zaszczepienie na COVID-19 grup wysokiego ryzyka z istniejącymi stanami chorobowymi, jak również personelu medycznego pracującego w szpitalach, gabinetach lekarskich, służbach ratowniczych i sektorze socjalnym.

Drugi etap szczepień, planowany na luty-kwiecień 2021, przewiduje szczepienie osób powyżej 65. roku życia oraz kluczowych pracowników sektora publicznego (m.in. bezpieczeństwa publicznego, sądownictwa, szkolnictwa i infrastruktury krytycznej).

Od połowy 2021 roku ma być możliwe szczepienie ogółu społeczeństwa. Austriackie władze przewidują, że od września 2021 roku w Austrii będzie dostępna wystarczająca ilość szczepionek dla wszystkich obywateli.

Strategia zakłada, że szczepienia będą organizowane w dużych przedsiębiorstwach oraz w punktach szczepień wyznaczonych w lokalnych społecznościach i u lekarzy ogólnych. Szczepienia będą dobrowolne.

Holandia: ograniczyć rozwój chorób i śmiertelności

Stratega szczepień w Holandii, którą 19 listopada opublikowała Rada Zdrowia Holandii, zaleca skupienie się na ograniczeniu poprzez szczepienia wzrostu liczby poważnych chorób i śmiertelności. Dlatego w pierwszej kolejności do szczepień na COVID-19 brane będą pod uwagę osoby najbardziej zagrożone:

- powyżej 60. roku życia i te ze schorzeniami typu: choroby serca lub układu oddechowego, cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, zaburzenia odporności; osoby leczone lekami immunosupresyjnymi; osoby z niepełnosprawnością intelektualną mieszkające w placówkach opieki oraz mieszkańcy domów opieki;

- jeśli osoby ze schorzeniami nie będą mogły zostać zaszczepione z powodów medycznych, pracownicy służby zdrowia i nieformalni opiekunowie, którzy stanowią dla nich ryzyko zakażenia, mogą zostać zaszczepieni;

- pracownicy służby zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami.

Rada Zdrowia zaznacza jednak, że są to wstępne zalecenia. Więcej wiedzy na temat różnych szczepionek w różnych grupach mogą prowadzić do innych kompromisowych rozwiązań.

Autor: Gabriela Sieczkowska / Źródło: Konkret24; zdjęcie: EPA/PFIZER

Źródło zdjęcia głównego: EPA/PFIZER

Pozostałe wiadomości

Trzy miliony, pięć milionów złotych czy jednak więcej? Kancelaria premiera nie ujawnia, ile z publicznych środków zapłacono za "profrekwencyjną akcję informacyjną" związaną z referendum zorganizowanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Z szacunkowych danych wynika, że koszty promocji mogły wynieść sporo ponad pięć milionów.

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

"Nowotwory, których dotąd medycyna nie widziała" - taki fałszywy przekaz o "turbo raku" wywołanym rzekomo przez szczepionki na COVID-19 przebił się do mediów. Wyjaśniamy, skąd pochodzi i dlaczego jest nieprawdziwy.

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma nagranie, które według internautów pokazuje moment zniszczenia budynku parlamentu w Gazie. Jednak choć do tej eksplozji doszło na tamtym terenie, przekaz rozsyłany z filmem jest fake newsem.

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Obywatelski projekt ustawy "Tak dla in vitro" budzi duże dyskusje. Poseł PiS Henryk Kowalczyk przekonuje, że naprotechnologia jest skuteczniejszą metodą niż in vitro. Eksperci pytani przez Konkret24 wyjaśniają: tych dwóch metod nie można porównywać. - Za wypowiedzą pana posła stoi niewiedza - stwierdza profesor Rafał Kurzawa.

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP w dyskusji o przyszłych komisjach śledczych przekonywała, że politycy Trzeciej Drogi szli do wyborów pod hasłem "Zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu" i nie planowali rozliczać rządu poprzedników. To nieprawda.

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W pierwszym wystąpieniu w Sejmie nowej kadencji prezydent Andrzej Duda podkreślał swoje konstytucyjne uprawnienia i przestrzegał, że "porządek konstytucyjny musi zostać zachowany". Te słowa zaprzeczają decyzjom, które wcześniej sam podejmował, a które według ekspertów prawa naruszały Konstytucję RP. Przypominamy.

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia blokuje rozpatrywanie projektów uchwał i ustaw, mimo że obiecał zlikwidować tak zwaną sejmową zamrażarkę. Mówią nieprawdę, używając tego potocznego określenia pewnego etapu procesu legislacyjnego niezgodnie z tym, co ono oznacza. Wyjaśniamy.

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Cztery razy więcej protestów wyborczych niż w 2019 roku wpłynęło do Sądu Najwyższego w związku z wyborami parlamentarnymi. To najwięcej w ciągu ostatnich 30 lat. Protestów w sprawie referendum wpłynęło ponad dwa tysiące. O ważności referendum Sąd Najwyższy zdecyduje już 7 grudnia. 

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Marek Suski prezentuje listę zarzutów wobec nowych władz Sejmu. Mówi o "łamaniu demokracji" i "PRL-u". A pytany o niezrealizowaną przez PiS obietnicę wprowadzenia pakietu demokratycznego, przekonuje, że takiej nie było. Przypominamy, dlaczego nie ma racji.

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Antoni Macierewicz chciałby postawić marszałka Sejmu Szymona Hołownię przed Trybunałem Stanu za to, że nie dopuścił do debaty na uchwałą autorstwa PiS. Wyjaśniamy, dlaczego poseł PiS nie ma racji.

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ponad jedna trzecia fake newsów i manipulacji rozpowszechnianych w internecie w krajach europejskich w ciągu miesiąca dotyczyła konfliktu Izraela z Hamasem. Od półtora roku żaden temat nie angażował tak bardzo twórców dezinformacji. W rozmowie z Konkret24 ekspert wyjaśnia, dlaczego właśnie ten konflikt interesuje ludzi niedotkniętych bezpośrednio jego skutkami.

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Zapowiedzi powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych spowodowały, że politycy mówią o postawieniu przed Trybunałem Stanu ówczesnego ministra Jacka Sasina. Rzeczywiście, był on twarzą nieudanych wyborów prezydenckich z 2020 roku, ale czy to on podjął bezprawne decyzje? Przypominamy, o co chodziło w sprawie tych wyborów i którzy politycy za co odpowiadają.  

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Według byłego premiera można skrócić okres rządów Mateusza Morawieckiego i nowej Rady Ministrów i w to miejsce szybciej powołać Donalda Tuska i jego rząd - wystarczy zastosować procedurę konstruktywnego wotum nieufności. Konstytucjonaliści mają bardzo duże wątpliwości w tej sprawie.

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Źródło:
Konkret24

"We Wrocławiu pan ze wschodu latał z klamką grożąc Polakom" - ostrzegali w miniony weekend internauci i publikowali nagranie przedstawiające rzekomo takie zdarzenie. To fałszywy przekaz. Wyjaśniamy, co naprawdę się wydarzyło, kogo mężczyzna próbował odstraszyć i czy miał pistolet.

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Wyjęcie z sejmowej zamrażarki obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro" wznowiło dyskusję na temat metody in vitro. W jej ramach europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski oświadczył, że "in vitro nie leczy bezpłodności". Ekspert tłumaczy, dlaczego ta wypowiedź jest "niedojrzała i jest pewną formą manipulacji".

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przywrócenie praworządności po okresie rządów Zjednoczonej Prawicy to jedno z najważniejszych zadań, jakie postawiła sobie po wyborach demokratyczna większość. Zmiany miałyby dotyczyć też kierownictwa prokuratury, w tym stanowiska prokuratora krajowego. Czy jednak po nowelizacji ustawy nie zostało ono "zabetonowane"? Prawnicy zgodnie wskazują na pewien wadliwy przepis, ale co do jego obejścia już są podzieleni.

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że po ewentualnej zmianie traktatów to Unia Europejska zdecyduje o tym, czy w Polsce będzie obowiązywać wspólna europejska waluta euro. Nie ma racji. To kolejna odsłona manipulacyjnej narracji PiS, według której zmiany w traktatach pozbawią Polskę suwerenności.

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według ministra edukacji Przemysława Czarnka to prezydenci dużych miast w 2020 roku uniemożliwili przeprowadzenie wyborów prezydenckich, tzw. wyborów kopertowych. Samorządowcy mieli nie przekazać baz danych wyborców. Tyle że sądy administracyjny i powszechny oraz NIK uznały, że takie polecenia premiera dla samorządowców były niezgodne z prawem.

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według posłanki Joanny Muchy kierowanie resortem zdrowia to "misja samobójcza" politycznie, ale też "w sensie zupełnie fizycznym". I przypominała, że dwóch ministrów zdrowia zmarło w trakcie pełnienia tej funkcji. Nadużyciem jest sugerowanie, że kierowanie tym ministerstwem wiąże się z ryzykiem.

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Zdaniem polityków prawicy marszałek Sejmu Szymon Hołownia mógł inaczej zachować się w przypadku zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego z aresztu lub chociaż dłużej się zastanawiać. Porównują tę sytuację do historii z aresztowanym katalońskim politykiem, również wybranym do Parlamentu Europejskiego, którego jednak nie chronił immunitet. Jednak te sytuacje tylko pozornie są podobne.

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że już od 2024 roku każdy polski obywatel będzie musiał zapłacić podatek za posiadanie samochodu spalinowego. Nie ma to potwierdzenia w faktach.

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

28 poprawek do traktatów unijnych wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. Wszystkie mają coś wspólnego, a przekaz o nich jest zmanipulowany. Premier zapewniał, że to "gra o suwerenność, gra o polską niepodległość", lecz zdaniem ekspertów to "cyniczna gra polityczna". O co chodzi?

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według krakowskiej kurator oświaty "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje". Nie znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji, a zdementowała je ambasada Szwecji w Warszawie. Być może Barbarze Nowak chodziło o sytuację z Niemiec.

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Autor:
Jan
Kunert,
współpraca
Michał Istel
Źródło:
Konkret24

Wykres pokazujący, że liczba zachorowań na COVID-19 jest już rzekomo tak duża, iż "przebiliśmy właśnie prawie wszystkie poprzednie fale pandemii oprócz pierwszej", wywołał komentarze internatów, a także lekarzy. Rzeczywiście, zachorowań przybywa. Tłumaczymy, dlaczego jednak trudno teraz szacować wysokość fali zakażeń koronawirusem.

"Przebiliśmy prawie wszystkie fale COVID-19"? Jaki jest problem z tym wykresem

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy sądy częściej niż za rządów PO-PSL odmawiały prokuratorom, by zastosować tymczasowe aresztowanie – przekonuje poseł PiS Paweł Jabłoński. Jednak z porównań statystyk wynika, że w czasach PO-PSL liczba wniosków o tymczasowy areszt malała, podczas gdy za Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Więcej odmów wcale więc nie oznacza, że sytuacja się poprawiła.    

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Najbardziej brutalna", "agresywna", "łamiąca reguły przyzwoitości" - tak politolodzy i publicyści oceniali tegoroczną kampanię wyborczą do parlamentu. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie procesów prowadzonych w sądach w trybie wyborczym. Jak sprawdził Konkret24, było ich ponad 120 - o ponad jedną trzecią więcej niż cztery lata wcześniej.

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Uczeń w Kanadzie - według małopolskiej kurator Barbary Nowak - miał zostać aresztowany, bo "powiedział, że są dwie płcie". Zaś nauczyciel w Irlandii miał zostać uwięziony, bo nie chciał się zwracać do uczniów "wedle płci". Obie opowieści są nieprawdziwe.

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W dyskusji o pomysłach na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów poseł PiS Radosław Fogiel przypominał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zniósł limity do lekarzy. A jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie proponuje nic nowego, jeśli chodzi o kolejki do lekarzy. To prawda, PiS limity zniósł - ale mimo tego kolejki są jeszcze dłuższe. Eksperci wyjaśniają ten paradoks.

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Politycy Zjednoczonej Prawicy oskarżają Szymona Hołownię, że "wypuścił na wolność" Włodzimierza Karpińskiego, "realizując politykę bezkarności". Tylko że marszałek Sejmu nie może zwalniać z aresztu i nie dzięki niemu Karpiński został wypuszczony. Prawnicy wyjaśniają, o co chodziło z pismem marszałka.

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Po wielu miesiącach zwłoki Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane dotyczące długości postępowań sądowych w 2022 roku. Wobec 2021 roku wyglądają optymistycznie, ale porównanie to zaciemnia okres pandemii, gdy sądy miały ograniczone możliwości pracy. Jeśli spojrzeć na cały okres rządów Zjednoczonej Prawicy, to po siedmiu latach sprawy w polskich sądach każdego szczebla trwają dłużej, w niektórych kategoriach nawet o ponad cztery miesiące.

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w sieci osiąga nagranie z relacji polskiej telewizji, które rzekomo pokazuje, jak prezydent USA Joe Biden upadł ze schodów, wychodząc w Warszawie z samolotu. Film jest prawdziwy, ale nie przedstawia sytuacji z udziałem prezydenta.

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Publicysta tygodnika "Sieci" Michał Karnowski oburzył się, gdy w serwisie X opublikowano fotografię sprzed lat, na której pozuje on z chorągiewką z napisem www.tusk.pl. Nie ma jednak wątpliwości: zdjęcie jest autentyczne.

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Pierwszym krokiem w przywracaniu praworządności w Polsce po rządach PiS była wymiana polityków w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowy Sejm na pierwszym posiedzeniu wybrał czterech nowych posłów do zasiadania w tej instytucji. Ale problem do rozwiązania jest dużo trudniejszy. Prawnicy tłumaczą, czy i jak da się neo-KRS naprawić.

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Ktoś wie i mi wytłumaczy?", "co on daje w łapkę?" - pytali internauci, komentując nagranie z obchodów Święta Niepodległości, na którym widać prezydenta wręczającego coś żołnierzom. Jak się okazuje, sposób wręczania tego przedmiotu nie jest przypadkowy i jest on cenną pamiątką dla żołnierza.

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Minister rodziny Marlena Maląg przekonuje, że "główną przyczyną spadku liczby urodzeń jest spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym". Badacze - także ci, na których pracach oparto rządową strategię demograficzną - zwracają uwagę, że czynników decydujących o tym, iż Polki odkładają decyzję o posiadaniu dziecka, jest jednak dużo więcej.

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

"Czy zdajecie sobie państwo sprawę, że po zmianie prawa Unii będzie możliwość nałożenia nowych podatków?" - mówił Mateusz Morawiecki w Sejmie 13 listopada. Ostrzegał przed planowanymi zmianami traktatów Unii Europejskiej, bo te zmiany mają rzekomo pozbawić Polskę suwerenności. Wyjaśniamy, o co chodzi z podatkami.

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24