Statystyki dotyczące COVID-19: co rządy ujawniają


Codzienne raporty o zakażeniach koronawirusem, testach, zgonach - z podaniem płci, wieku, źródła zakażenia, w rozbiciu na rejony kraju. Wykresy, interaktywne mapy, analizy na stronach rządowych. Obywatele wielu państw mają dostęp do bieżących, szczegółowych danych o sytuacji w ich kraju.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci

Kraje takie jak Francja, Hiszpania, Włochy i Niemcy na stronach krajowych instytucji czy ministerstw publikują szczegółowe dzienne lub okresowe raporty w związku z pandemią COVID-19 na ich terenie. Czechy, Dania i Austria - oprócz szczegółowych raportów - podają do publicznej wiadomości m.in. liczbę przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców poszczególnych regionów oraz statystyki pod względem wieku i płci zakażonych. Obywatele tych państw mają na oficjalnych rządowych stronach dostęp do aktualizowanych danych dotyczących wielu aspektów szerzenia się pandemii.

Na polskiej rządowej stronie poświęconej pandemii są tylko łączne liczby zakażonych i zmarłych w kraju oraz w rozbiciu na województwa. Informacje o przeprowadzonych testach na koronawirusa, liczbie nowych zakażeń i liczbie hospitalizowanych podawane są w postach w mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia albo na konferencjach prasowych. By porównać dzienne statystyki, trzeba je sobie zbierać samemu. Obywatelom nie są udostępniane zestawienia całodzienne czy długoterminowe porównania i analizy danych. Pod tym względem Polska odstaje od innych krajów dotkniętych pandemią.

Jakie informacje w związku z koronawirusem znajdziemy na stronach instytucji i urzędów wybranych państw

Tabela w wysokiej rozdzielczości

Francja

We Francji dane są na bieżąco umieszczane na rządowej stronie. Znajdziemy tam liczbę przypadków zakażeń, liczbę osób hospitalizowanych, liczbę osób na oddziałach intensywnej terapii, liczbę ofiar czy liczbę osób, które wyzdrowiały - z uwzględnieniem na regiony. Dyrektor generalny ministerstwa zdrowia Jerôme Salomon codziennie o godzinie 19.15 przedstawia uaktualnione dane z Francji, terytoriów zamorskich i z całego świata. Podawana jest: liczba przypadków, liczba osób hospitalizowanych, liczba osób na oddziałach intensywnej terapii, liczba ofiar, liczba osób, które wyzdrowiały i opuściły szpitale, liczba przeprowadzonych testów. Jerôme Salomon podaje tez uaktualnione informacje dotyczące wzrostu śmiertelności, grup wiekowych, transportu chorych, liczby wolnych miejsc w szpitalach, rezerwy sanitarnej i zmian strategii walki z epidemia. Konferencja jest dostępna również w internecie.

Pogłębione tygodniowe raporty ministerstwa zdrowia podsumowują stan pandemii w kraju. Najnowszy raport - za okres od 16 do 22 marca - podaje szczegółowe informacje, m.in. liczbę nowych potwierdzonych przypadków według daty zgłoszenia, według regionu, według grup wiekowych, łączny przyrost przypadków, liczbę wykonanych testów na koronawirusa oraz liczbę wyników pozytywnych, liczbę przyjętych osób z podejrzeniem koronawirusa na oddziałach ratunkowych oraz liczbę przypadków hospitalizowanych i zgonów w danym okresie. Francuzi podają również liczbę przypadków COVID-19 przyjętych na oddziały intensywnej terapii i statystyki dotyczące śmiertelności (z uwzględnieniem wszystkich przyczyn).

Francuska agencja zdrowia na swojej stronie aktualizuje dane na bieżąco

Na również rządowej stronie GEODES znajdziemy dane szpitalne przedstawiające zachorowania według regionów występowania, płci i grup wiekowych pacjentów. Dane ilustrowane są mapami.

Na kolejnym rządowym portalu - Datagouv.fr - udostępniane są z kolei dane medycznych służb ratowniczych i dzienne dane szpitalne dotyczące pandemii w formie plików gotowych do pobrania.

Dania

Duński Urząd Zdrowia (Sundhedsstyrelsen) publikuje dane o aktualnym stanie pandemii w Danii, Grenlandii i na Wyspach Owczych. Podaje też dane dotyczące całej Europy i świata. Na stronie urzędu znajdziemy liczbę przetestowanych, zakażonych (test pozytywny) i zmarłych na dany dzień, trend liczby przyjętych pacjentów, liczbę przypadków na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych gminach (za ostatnie siedem dni) oraz zgony w Danii i terytoriach wykazane w dniu śmierci.

Dania publikuje na bieżąco przypadki zakażonych według płci i wieku
Duński Urząd Zdrowia publikuje na bieżąco przypadki zakażonych według płci i wiekuDania publikuje na bieżąco przypadki zakażonych według płci i wieku

Duński urząd informuje, w jakim kraju doszło do zakażenia pacjentów. Podaje liczbę hospitalizowanych oraz statystyki chorych według płci, wieku i regionu, w jakim przebywają. Wskazuje również liczbę pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii i korzystających z respiratora.

Korea Południowa

Ministerstwo zdrowia stworzyło portal o pandemii w Korei Południowej. Dostępny jest w trzech językach: koreańskim, angielskim i chińskim. Są tam podstawowe statystyki dotyczące zachorowań (potwierdzone zakażenia, wyleczeni, liczba osób hospitalizowanych, liczba zgonów), a także liczba przeprowadzonych testów na koronawirusa. Na interaktywnej mapie można sprawdzić szczegółowe dane dotyczące poszczególnych prowincji. Portal podaje też zestawienia dla krajów, w których występują duże wybuchy epidemii, porównywane z Koreą.

Wykresy przedstawiają dzienne i skumulowane liczby potwierdzonych przypadków i osób zwolnionych z kwarantanny.

Korea udostępnia dane z podziałem na prowincje i miasta

Korea udostępnia dane o zakażonych z podziałem na prowincje i miasta. Podaje liczbę przypadków na 100 tys. mieszkańców i jaki procent wykrytych przypadków należał do konkretnego z wykrytych ognisk wirusa. Na interaktywnej mapie można sprawdzić szczegółowe dane na temat każdej prowincji.

Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) codziennie publikuje statystyki dotyczące zakażeń oraz komunikaty o nowych przypadkach. Znajdziemy w nich informacje z poszczególnych dni o przeprowadzonych testach i ich wynikach, stwierdzonych danego dnia zakażeniach w poszczególnych regionach oraz dane dotyczące ciężkich przypadków.

Na koreańskiej wersji strony można także znaleźć codziennie aktualizowane informacje o liczbie dostępnych w sprzedaży masek ochronnych.

Singapur

Statystyki na temat sytuacji w Singapurze publikuje tamtejsze ministerstwo zdrowia. Na oficjalnej stronie przedstawia na wykresach liczbę hospitalizowanych (przypadków stabilnych, krytycznych i osób wyzdrowiałych i zwolnionych z izolacji), łączną liczbę przypadków potwierdzonych i wyzdrowień oraz ich dzienny przyrost.

Komunikaty prasowe ministerstwa podają szczegółowe informacje na temat każdego znanego przypadku zakażenia w kraju: gdzie dana osoba mieszka (ulica, numer budynku), gdzie pracuje i do którego szpitala została przyjęta. Znana jest płeć, wiek, narodowość, historia ostatnich podróży, przypadki przyporządkowywane są do ognisk epidemii.

W przypadku Singapuru można na bieżąco śledzić np., gdzie każdy zakażony mieszka

Dane z oficjalnych komunikatów Singapuru przedstawiła na wykresach i grafach organizacja COVID-19 Project - m. in. sieć powiązań między zakażonymi. COVID-19 Projekt przedstawia w przystępny sposób dane o koronawirusie w Singapurze, Indiach, Tajwanie, Indonezji i Filipinach.

Niemcy

Informacje o stanie pandemii w Niemczech publikuje rządowy Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut, RKI). Oprócz podstawowych danych o liczbie przypadków zakażenia, dynamice, liczbie zgonów instytut przedstawia raporty dzienne z bieżącej sytuacji. Te dostępne są językach niemieckim i angielskim.

Są tam statystyki, które spłynęły do północy poprzedniego dnia. W raportach znajdziemy liczbę przypadków COVID-19 (według daty zachorowania i według daty powiadomienia RKI) i zgonów w poszczególnych landach oraz powiatach w Niemczech. Jest podany rozkład płci i wieku wśród osób ze stwierdzonym koronawirusem. Raporty przedstawiają także aktualną sytuację medyczną i omówienie objawów wykazywanych przez pacjentów z COVID-19.

Niemiecki Instytut Roberta Kocha na specjalnej stronie przedstawia bieżące statystyki

Bieżące dane dotyczące Niemiec przedstawiane są także na specjalnej stronie instytutu - w przejrzysty sposób pokazuje się tam podstawowe statystyki o przypadkach koronawirusa z podziałem na landy i powiaty. Jak np. łączna liczba zarażonych czy liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców danego landu.

Niemiecki Interdyscyplinarny Związek Medycyny Intensywnej i Ratunkowej (Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI) podaje z kolei aktualną liczbę łóżek na intensywnej terapii - w tym łóżek zajętych i wolnych w danych landach. Te dane zestawia z aktualną liczbą pacjentów z COVID-19 przebywających na intensywnej terapii w danych landach.

Austria

Austriackie Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przygotowało dla obywateli stronę, na której przestawia bieżące zestawienie danych o koronawirusie – m.in. łączną liczbę stwierdzonych zachorowań w kraju, rozkład według wieku, liczbę przypadków na kraj związkowy i powiaty (w liczbach bezwzględnych i w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców), liczbę przeprowadzonych testów. Dane są aktualizowane co godzinę.

Ze strony można przejść do bardziej szczegółowych danych o liczbie przypadków, liczbie hospitalizowanych, w tym przebywających na oddziałach intensywnej terapii z podziałem na kraje związkowe.

Hiszpania

Strona stworzona przez hiszpańskie ministerstwo zdrowia publikuje dane o rozwoju epidemii koronawirusa z uwzględnieniem danych regionalnych, łączną liczbę przypadków według daty zgłoszenia, przypadki według sytuacji klinicznej (uzdrowieni, hospitalizowani, na intensywnej terapii, zgony).

Na osobnej stronie hiszpański Instytut Zdrowia im. Karola III (Instituto de Salud Carlos III) publikuje aktualny procent śmiertelności z powodu koronawirusa w kraju i na poziomie wspólnot autonomicznych, średni procentowy wzrost przypadków w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Podaje również, w jakim okresie może nastąpić podwojenie liczby przypadków w poszczególnych regionach.

Hiszpania jako jedyna z omawianych państw podaje R0 - tzw. współczynnik reprodukcji epidemii. Miara stosowana przez epidemiologów wskazuje na średnią liczbę ludzi, które zaraża osoba z koronawirusem w okresie zarażania.

Hiszpanie przygotowują dzienne podsumowania i okresowe raporty na temat epidemii w kraju. Dodatkowo publikowane są raporty z badań nadmiernej śmiertelności ze wszystkich przyczyn.

Hiszpańskie władze nie informują na bieżąco o liczbie wykonanych testów na koronawirusa. Od rozpoczęcia epidemii w kraju wykonano 30 tys. testów - podał 18 marca dziennik "El Pais".

Czechy

Czeskie ministerstwo zdrowia przygotowało stronę, na której przedstawia na grafach m.in. łączną liczbę przeprowadzonych i pozytywnych testów, dzienny przyrost liczby testów z wynikiem pozytywnym, liczbę zarażonych koronawirusem - także w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, statystyki dotyczące wieku, płci, regionu i kraju zakażenia.

Dostępne są również statystyki dotyczące hospitalizowanych w Czechach (osoby w stanie ciężkim, wymagające intensywnej opieki, wyleczeni). Dane są aktualizowane w podanych przedziałach czasowych. Udostępniane są także w plikach do ściągnięcia.

Czeskie ministerstwo zdrowia publikuje mapę punktów pobierania próbek do testów

Ponadto ministerstwo zdrowia opublikowało mapę punktów pobierania próbek do testów na koronawirusa.

Włochy

Codziennie szczegółowe statystyki publikuje włoskie ministerstwo zdrowia. Na stronie resortu dostępne są: liczba wykonanych testów, liczba osób z objawami, osób na intensywnej terapii, w izolacji domowej łącznie w kraju i w poszczególnych prowincjach oraz liczba zakażonych na poziomie prowincji i gmin.

Oficjalna strona przedstawia mapę zakażeń w regionach i gminach oraz liczbę rozpoznanych przypadków (liczba zachorowań, zgonów, osób wyleczonych i hospitalizowanych).

Narodowy Instytut Zdrowia (Istituto Superiore di Sanità, ISS) codziennie publikuje infografikę, która na wykresach, mapie i w tabelach podsumowuje aktualny stan epidemii COVID-19 we Włoszech. Dostępna jest w języku włoskim i angielskim.

Włoski instytut zdrowia codziennie publikuje infografikę podsumowującą aktualny stan epidemii w kraju

Na stronie instytutu prezentowane są również zbiorczo informacje o zmarłych na koronawirusa (m.in. dane demograficzne, wcześniej stwierdzone choroby, objawy, komplikacje).

W każdy wtorek i piątek ISS publikuje szczegółowy biuletyn, w którym przedstawia statystyki dotyczące wieku i płci zakażonych koronawirusem, liczbę przypadków na 100 tys. mieszkańców poszczególnych prowincji oraz informacje o przypadkach koronawirusa (wraz ze zgonami) wśród pracowników służby zdrowia.

Stany Zjednoczone

Amerykańska agencja Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) zbiera i publikuje dane na temat zakażonych i liczby przeprowadzonych testów w kraju. Przypadki COVID-19 podane są także według stanu na dany dzień, daty rozpoczęcia choroby oraz źródła zarażenia (podróż, kontakt z zarażonym, nadal sprawdzane).

Mapa przypadków w całym kraju podaje podstawowe statystyki, a po dane stanowe odsyła do witryn stanowych departamentów zdrowia.

Polska

Strona rządowa gov.pl/koronawirus podaje tylkopodstawowe statystyki dotyczące województw: łączną liczbę przypadków i zgonów spowodowanych koronawirusem.

Od początku epidemii informacje o testach na koronawirusa są codziennie publikowane w formie grafik tylko na oficjalnych profilach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia (na Facebooku i Twitterze). Informacje o kolejnych zgonach (ujawniana jest płeć, wiek, miejscowość, w której był hospitalizowany) podawane są również w mediach społecznościowych. Aktualne dane podawane są ponadto na regularnych konferencjach prasowych z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Jedna z codziennie publikowanych na Twitterze plansz informuje o łącznej liczbie wykonanych testów na koronawirusa, łącznych wynikach pozytywnych i negatywnych. Podaje również liczbę nowych zakażeń, które pojawiły się od czasu poprzedniego komunikatu.

Kolejna plansza informuje o liczbie osób hospitalizowanych, objętych kwarantanną i objętych nadzorem epidemiologicznym.

W mediach społecznościowych Ministerstwo Zdrowia informuje o najnowszych wykrytych przypadkach koronawirusa i zgonach.

Statystyki o koronawirusie na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prowadzi stronę, na której można śledzić rozwój pandemii na świecie. Na podstawie informacji spływających z poszczególnych państw publikuje także dzienne raporty.

Pozyskane od państw informacje o koronawirusie publikuje również unijna agencja European Centre for Disease Prevention and Control. Dostępne są w formie plików do pobrania.

Bieżąco aktualizowane dane dotyczące świata prezentowane na mapie i grafach przedstawia ponadto Johns Hopkins University.

Autor: Gabriela Sieczkowska / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Jakub Walasek/REPORTER

Pozostałe wiadomości

W sieci rozchodzi się opowieść o tym, jak to prezydent Wołodymyr Zełenski rzekomo kupił kasyno i hotel na Cyprze - posty o tym wrzucane są przy okazji różnych wypowiedzi dotyczących Ukrainy. To kolejny przykład historii stworzonej przez rosyjską propagandę po to, by zdyskredytować ukraińskiego prezydenta - ale też tych, którzy pomagają Ukrainie. W tym między innymi polski rząd.

Zełenski, hotel i kasyno na Cyprze. Jak rosyjska propaganda tworzy napięcia dyplomatyczne

Zełenski, hotel i kasyno na Cyprze. Jak rosyjska propaganda tworzy napięcia dyplomatyczne

Źródło:
Konkret24

Uczestnicy rolniczego protestu w Brukseli utrzymują, że jedną z przyczyn interwencji policji był fakt, że nieśli polskie flagi. Tak samo sugerował w swoim tekście rolniczy portal. Brukselska policja wyjaśnia, dlaczego polscy rolnicy "zostali poproszeni o przeniesienie się" w inne miejsce. Nie o flagę chodziło.

Rolnicy w Brukseli "osaczeni", bo "chodzili z polską flagą"? Policja wyjaśnia powód

Rolnicy w Brukseli "osaczeni", bo "chodzili z polską flagą"? Policja wyjaśnia powód

Źródło:
Konkret24

Jedni krytykują grafiki zdobiące autokar polskiej reprezentacji na Euro 2024, inni oburzają się, że taki sam autobus dostała reprezentacja Ukrainy. Dlaczego tak jest i skąd takie zdobienie wozów? Wyjaśniamy.

"Ukraina ma taki sam autobus jak Polska"? Nie tylko ona

"Ukraina ma taki sam autobus jak Polska"? Nie tylko ona

Źródło:
Konkret24

Jedni twierdzą, że zastrzeganie numeru PESEL to wstęp do likwidacji gotówki, inni - że chodzi o większą inwigilację obywateli. Wokół nowej usługi narosło już wiele fałszywych przekazów. Weryfikujemy je.

"Jest drugie dno" przy zastrzeżeniu numeru PESEL? Rozwiewamy mity

"Jest drugie dno" przy zastrzeżeniu numeru PESEL? Rozwiewamy mity

Źródło:
Konkret24

Samolot podnosi się z pasa startowego, gdy tuż za nim, na tym samym pasie, ląduje już inny - taką scenę widać na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Komentujący uznał to "przykład synchronizacji lądowania", ale wielu internautów nie wierzy w prawdziwość filmu. Jaka jest prawda?

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS i Suwerennej Polski wykorzystują pismo wysłane przez Podlaski Urząd Wojewódzki do samorządowców jako dowód, jakoby rząd wydał "polecenie szukania miejsc na ośrodki dla nielegalnych migrantów". To przekaz nieprawdziwy, wzbudzający niepokój w lokalnej społeczności. Dokument dotyczy czego innego, a procedurę tę opisał dwa lata temu rząd Zjednoczonej Prawicy.

Rząd "szuka miejsc dla nielegalnych migrantów" na Podlasiu? O co chodzi z pismem wojewody

Rząd "szuka miejsc dla nielegalnych migrantów" na Podlasiu? O co chodzi z pismem wojewody

Źródło:
Konkret24

Według wielu internautów polsko-rosyjskę granicę na Mierzei Wiślanej wyznacza niski płot z siatki. Nagrania i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych pokazują dość liche ogrodzenie, które biegnie w poprzek plaży. Tyle że granica państwowa przebiega w innym miejscu i w inny sposób jest ochraniana. Wyjaśniamy.

"Tak wygląda nasza granica z Rosją"? Nie. Wygląda inaczej

"Tak wygląda nasza granica z Rosją"? Nie. Wygląda inaczej

Źródło:
Konkret24

W rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu już nie będą brać udziału, a na mandaty posłów Parlamentu Europejskiego jeszcze czekają. Wyjaśniamy, jaka jest teraz sytuacja posłów, którzy w wyniku niedzielnych wyborów pojadą do Brukseli. I kiedy ich miejsca w Sejmie zostaną uzupełnione.

25 wybranych. Jeszcze nie są europosłami, a w Sejmie już nie zagłosują

25 wybranych. Jeszcze nie są europosłami, a w Sejmie już nie zagłosują

Źródło:
Konkret24, PAP

"W zamian za to wejdą prażone chrząszcze", "chyba trzeba wyjść z Unii, bo za chwile nic nie zjemy" - piszą oburzeni internauci, komentując rozpowszechnianą w sieci informację, jakoby Unia Europejska zakazała produkcji chipsów o smaku bekonowym. Tylko że to fake news. Chodzi o inny zakaz.

Unia zakazała chipsów o smaku bekonu? To nie tak, wyjaśniamy

Unia zakazała chipsów o smaku bekonu? To nie tak, wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Czy Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i Daniel Obajtek mogą się już czuć bezpieczni, bo immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed wyborem"? Dyskusja na ten temat rozpoczęła się w sieci zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników głosowania. Tłumaczymy, czym różnią się sytuacje trójki przyszłych europosłów.

Immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed otrzymaniem mandatu"? To zależy

Immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed otrzymaniem mandatu"? To zależy

Źródło:
Konkret24

Podczas wizyty w Brukseli Jarosław Kaczyński przestrzegał przed "szaleństwem klimatycznym". Mówił, że człowiek nie wpływa na zmiany klimatu. Sugerował, że aby zredukować emisję CO2 do zera, trzeba by "zlikwidować ludzi w Europie". Przywoływał wątpliwe tezy naukowe. Nic z tego nie jest prawdą.

Kaczyński mówi o "szaleństwie klimatycznym" Brukseli. Cztery fałsze naraz

Kaczyński mówi o "szaleństwie klimatycznym" Brukseli. Cztery fałsze naraz

Źródło:
Konkret24

Telewizja Polska udostępniła redakcji Konkret24 informacje o zarobkach Jacka Kurskiego w latach 2016-2023. Startujący teraz do Parlamentu Europejskiego z list PiS były prezes TVP zarobił w sumie ponad 4,6 miliona złotych brutto. Wynagrodzenie rosło z roku na rok, w samym 2020 roku było to ponad milion.

Ile Jacek Kurski zarobił w TVP? Mamy pełne dane

Ile Jacek Kurski zarobił w TVP? Mamy pełne dane

Źródło:
Konkret24

W popularnym przekazie Niemcy i niemiecka firma rzekomo mają kontrolować poszukiwania "złóż surowców krytycznych" w okolicy Suwałk. Bogate złoża m.in. tytanu i wanadu jakoby "mają trafić do UE, a głównie do Niemiec". Poszukiwania rzeczywiście miały miejsce, ale ich celem wcale nie było wydobycie.

Na Suwalszczyźnie poszukują złóż krytycznych, "które mają trafić do Niemiec"? Wyjaśniamy

Na Suwalszczyźnie poszukują złóż krytycznych, "które mają trafić do Niemiec"? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Po polskich ulicach "chodzą nielegalni, niezidentyfikowani migranci" - alarmują politycy PiS i Suwerennej Polski. Opowiadają, że relokacja w ramach paktu migracyjnego się już zaczęła, bo Niemcy przysłali nam tysiące migrantów "w ostatnich kilku miesiącach". Przestrzegamy: to przekaz fałszywy. Pakt migracyjny nie wszedł w życie, nie ma relokacji w jego ramach. Wyjaśniamy, jakie dane wykorzystano w tej narracji.

Prawica: "pakt migracyjny już działa", "Polska przyjmuje migrantów z Niemiec". Nie, to fałsz

Prawica: "pakt migracyjny już działa", "Polska przyjmuje migrantów z Niemiec". Nie, to fałsz

Źródło:
Konkret24

Pomagaliśmy straży pożarnej i szpitalom, nie braliśmy pieniędzy dla siebie, prawo na to pozwalało - tłumaczą politycy Suwerennej Polski i PiS, odpierając zarzuty w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Rafał Bochenek mówi o "odwracaniu pojęć" i "nadawaniu nowego znaczenia" temu, co robił rząd Zjednoczonej Prawicy. Jednak to Suwerenna Polska stosuje strategię "odwracania pojęć" i manipuluje opinią publiczną. Wyjaśniamy.

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Manipulacje Suwerennej Polski po ujawnieniu taśm

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Manipulacje Suwerennej Polski po ujawnieniu taśm

Źródło:
Konkret24

"Ktoś wie co to za bydło było wczoraj na Placu Zamkowym?" - zapytał jeden z internautów, którego wpis ze zdjęciem pokazującym zaśmieconą ulicę zatacza coraz szersze kręgi w sieci. Nie ma ono jednak nic wspólnego z wiecem w Warszawie.

Tak wyglądał plac Zamkowy w Warszawie po manifestacji 4 czerwca? To inne miasto

Tak wyglądał plac Zamkowy w Warszawie po manifestacji 4 czerwca? To inne miasto

Źródło:
Konkret24

Jarosław Kaczyński na wiecach uspokaja Polaków, że żyją w bezpiecznym kraju. Tłumaczy, że "rozpoczął to jego świętej pamięci brat, kiedy został ministrem sprawiedliwości". Wtedy to bowiem według prezesa PiS przestępczość w Polsce zaczęła spadać. Dane pokazują raczej trend przeciwny.

Jarosław o Lechu: "mocno dokręcił śrubę" i przestępczość "zaczęła spadać". Dane nie potwierdzają

Jarosław o Lechu: "mocno dokręcił śrubę" i przestępczość "zaczęła spadać". Dane nie potwierdzają

Źródło:
Konkret24

"Wystarczyło kilka miesięcy rządów koalicji 13 grudnia, a zyski Orlenu spadają" - oświadczył poseł PiS Radosław Fogiel, komentując wyniki spółki za pierwszy kwartał 2024 roku. Eksperci przeanalizowali dokładnie te dane i wskazują rzeczywistych "trzech głównych winowajców".

Fogiel o spadku zysku Orlenu po "kilku miesiącach rządów". Eksperci: oto winowajcy

Fogiel o spadku zysku Orlenu po "kilku miesiącach rządów". Eksperci: oto winowajcy

Źródło:
Konkret24

Kandydatka PiS do europarlamentu Małgorzata Gosiewska broni prezesa partii - jej zdaniem Jarosław Kaczyński nigdy nie mówił, że migranci przenoszą pasożyty. Przypominamy, kiedy takie słowa padły.

Kaczyński, migranci i pasożyty. Gosiewska: nie ma takiego cytatu. Jest

Kaczyński, migranci i pasożyty. Gosiewska: nie ma takiego cytatu. Jest

Źródło:
Konkret24

Europoseł Adam Bielan twierdzi, że obecna koalicja rządząca nie protestowała w 2017 roku przeciwko ustawie, która zmieniła zasady funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. To nieprawda. Przypominamy, jak wyglądało głosowanie nad ustawą z wrzutką o Funduszu.

Bielan: obecnie rządzący nie protestowali, gdy zmieniano przepisy o Funduszu Sprawiedliwości. To nieprawda

Bielan: obecnie rządzący nie protestowali, gdy zmieniano przepisy o Funduszu Sprawiedliwości. To nieprawda

Źródło:
Konkret24

Po meczu siatkarskim w Suwałkach pojawiły się informacje o rzekomym wpuszczaniu za darmo ukraińskich kibiców. Te doniesienia nie są prawdziwe, a ich celem jest antagonizowanie obu narodów.

"Polscy kibice 130 złotych za bilet, Ukraińcy za darmo"? Nieprawda

"Polscy kibice 130 złotych za bilet, Ukraińcy za darmo"? Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Były prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki twierdzi, że nie wykorzystywał tego stanowiska i publicznych pieniędzy do walki o fotel posła. Prześledziliśmy jego aktywności w okręgu, z którego startował. Już w prekampanii prezes RCL jeździł tam, by przekazać wozy strażakom, wspierać lokalnych polityków PiS, odsłaniać pomnik, wmurowywać kamień węgielny, rozdawać na ulicy kwiaty czy nawet papieskie encykliki.

"Co w tym złego?". Jak Szczucki za publiczne pieniądze promował samego siebie

"Co w tym złego?". Jak Szczucki za publiczne pieniądze promował samego siebie

Źródło:
Konkret24

W przekazie polityków Prawa i Sprawiedliwości rząd znacząco obniżył 14. emeryturę i wprowadził "program 1000 minus". Tyle że wysokość tego świadczenia była znana już dawno i zapisana w przepisach przyjętych jeszcze w 2021 roku, a ubiegłoroczna nadzwyczajna podwyżka wynikała z pomyłki Jarosława Kaczyńskiego.

PiS: rząd obniża 14. emeryturę. Takie przepisy przyjęto już w 2021 roku. Wyjaśniamy

PiS: rząd obniża 14. emeryturę. Takie przepisy przyjęto już w 2021 roku. Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24