Największy przyrost zgonów w Polsce rok do roku - o 65,7 proc. - odnotowano w kwietniowych tygodniach wśród 60-latków. Wśród 20-latków zmarło o jedną czwartą więcej, wśród 30-latków - o blisko jedną trzecią, wśród 40-latków - o blisko połowę, a w grupie 70+ o ponad połowę. Natomiast w województwach mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim największe przyrosty zgonów były wśród 40-latków.

Liczba zgonów w kwietniu w Polsce była najwyższa od początku roku i prawie o 60 proc. wyższa niż w kwietniu 2020 roku. Według danych rządowego portalu Otwarte Dane zmarło 54,5 tys. osób. Śmierci spowodowane COVID-19 stanowiły aż 26,5 proc. wszystkich.

Jak wyglądają te statystyki w podziale na wiek i województwa? Takie dane publikuje, w systemie tygodniowym, Główny Urząd Statystyczny. Obecnie przedstawiają stan do 18. tygodnia tego roku, czyli do 9 maja. By móc porównać, w których grupach wiekowych najbardziej wzrosła w kwietniu umieralność, przeanalizowaliśmy dane z tygodni od 13. do 17. obecnego i ubiegłego roku. Czyli okres 29 marca - 2 maja 2021 roku porównaliśmy z okresem 23 marca - 26 kwietnia 2020 roku.

Dr Sutkowski o przyczynach wysokiej liczby zgonów

Zgony w Polsce: największy przyrost w grupie 60-69 lat

W skali Polski największy przyrost zgonów w analizowanym okresie nastąpił wśród osób w wieku 60-69 lat - 65,7 proc. W 2020 roku między 13. a 17. tygodniem zmarło w tej grupie prawie 27 tys. osób, a rok później już 42,3 tys.

Ale żadnej z grup wiekowych przyrost zgonów nie ominął. Wśród osób do 19. roku życia było ich więcej o 11,5 proc.; w grupie 20-29 lat - o 25,8 proc.; w grupie 30-39 lat - o 30,1 proc.; w grupie 40-49 lat - o 49,8 proc.; w grupie 50-59 lat - o 38,8 proc.; w grupie 70+ o 56,7 proc.

Zgony w Polsce w podziale na wiek
Zgony w Polsce w podziale na wiek Foto: Konkret24 / GUS

Dolnośląskie

W województwie dolnośląskim w analizowanym okresie największy wzrost liczbowy zgonów (o ponad 1,2 tys.) nastąpił wśród osób powyżej 70. roku życia: z 2,1 do 3,3 tys. - co oznacza przyrost o 61,5 proc. Był to też najwyższy procentowy wzrost. Tylko nieco mniejszy był w grupie 60-69 lat - 60,4 proc. W pozostałych grupach wiekowych wahał się między 26 a 48 proc.

Zgony w grupach wiekowych (dolnośląskie)
Zgony w grupach wiekowych (dolnośląskie) Foto: Konkret24 / GUS

Kujawsko-pomorskie

Za to w województwie kujawsko-pomorskim największy przyrost zgonów nastąpił w kwietniu w grupie wiekowej 40-49 lat - aż o 94,5 proc. O ponad 50 proc. wzrosła liczba zgonów w grupach 60-69 lat (54,8 proc.) i 70+ (55,8 proc.). W ujęciu liczbowym zgonów przybyło najbardziej w grupie 70+ (o 810). W pozostałych grupach wiekowych wzrost zgonów wahał się między 21 a 28 proc.

Zgony w grupach wiekowych (kujawsko-pomorskie)
Zgony w grupach wiekowych (kujawsko-pomorskie) Foto: Konkret24 / GUS

Lubelskie

Najwyższy przyrost zgonów w kwietniu w województwie lubelskim był w grupie wiekowej 30-39 lat - o 63 proc. Kolejny najwyższy odnotowano w grupie 60-69 lat (53,4 proc.). Z kolei nieznacznie - tylko o 4,3 proc. - przybyło zgonów w grupie 20-29 lat. W pozostałych grupach wiekowych wzrosty wynosiły między 25 a 42 proc.

Zgony w grupach wiekowych (lubelskie)
Zgony w grupach wiekowych (lubelskie) Foto: Konkret24 / GUS

Lubuskie

W województwie lubuskim najwyższy przyrost zgonów nastąpił w kwietniu w dwóch najstarszych grupach wiekowych: 60-96 lat i 70+. W obu wyniósł 60,4 proc. W grupie do 19. roku życia liczba zgonów w obu latach była taka sama. W pozostałych grupach wiekowych wzrost wahał się między 14 a 39 proc.

Zgony w grupach wiekowych (lubuskie)
Zgony w grupach wiekowych (lubuskie) Foto: Konkret24 / GUS

Łódzkie

Województwo łódzkie jest kolejnym, gdzie największy procentowy przyrost był w grupie 20-29 lat - 78,6 proc. O połowę lub więcej wzrosła liczba zgonów w trzech grupach wiekowych: do 19. roku życia (50 proc.); 60-69 lat (52,3 proc.); 70+ (62,4 proc.). Mniej zgonów niż przed rokiem było natomiast w grupie 30-39 lat - o 11,3 proc.

Zgony w grupach wiekowych (łódzkie)
Zgony w grupach wiekowych (łódzkie) Foto: Konkret24 / GUS

Małopolskie

W przeciwieństwie do łódzkiego w województwie małopolskim właśnie w grupie 20-29 lat było w kwietniu mniej zgonów niż rok wcześniej - o 21,1 proc. W pozostałych grupach wiekowych nastąpiły wzrosty. Największy - wśród osób w wieku 60-69 lat (78,7 proc.) oraz 70+ (65,9 proc.). Także w grupie 70+ był największych liczbowy wzrost: o 1,4 tys.

Zgony w grupach wiekowych (małopolskie)
Zgony w grupach wiekowych (małopolskie) Foto: Konkret24 / GUS

Mazowieckie

W województwie mazowieckim procentowy wzrost zgonów był najwyższy w grupie 40-49 lat - o 73 proc. Potem kolejno: w grupie 20-29 lat - o 71 proc.; w grupie 60-69 lat - o 61,5 proc. Liczbowo najwyższy wzrost odnotowano w grupie 70+ - o prawie 1,8 tys. więcej (43,1 proc.).

Zgony w grupach wiekowych (mazowieckie)
Zgony w grupach wiekowych (mazowieckie) Foto: Konkret24 / GUS

Opolskie

W Opolskiem najwyższy procentowy wzrost zgonów odnotowało w grupie 20-29 lat - o 75 proc. (choć liczbowo to oznacza z czterech do siedmiu zgonów). Kolejno największe były w grupach: 40-49 lat - o 68,2 proc.; 60-69 lat - 59,3 proc. Liczbowo największe wzrosty były w grupach: 70+ (o 325) i 60-69 lat (o 121). W grupie wiekowej 30-39 lat zgonów było tyle, co przed rokiem, a w grupie do 19. roku życia - mniej.

Zgony w grupach wiekowych (opolskie)
Zgony w grupach wiekowych (opolskie) Foto: Konkret24 / GUS

Podkarpackie

Procentowo najwięcej zgonów na Podkarpaciu przybyło wśród osób w wieku 40-49 lat (88 proc.), a następnie w grupie 60-69 lat (81,5 proc.) i 70+ (68,3 proc.). W liczbach najwyższy wzrost był w najstarszej grupie 70+ (o 941 więcej). Tylko wśród osób do 19. roku życia liczba zgonów w porównywanych okresach nie zmieniła się.

Zgony w grupach wiekowych (podkarpackie)
Zgony w grupach wiekowych (podkarpackie) Foto: Konkret24 / GUS

Podlaskie

Na Podlasiu w porównywanym okresie obejmującym kwiecień 2020 i 2021 najwyższy procentowy przyrost zgonów nastąpił wśród osób do 19. roku życia - z 3 do 13 zgonów, co daje 333 proc. Ponad 50 proc. więcej było zgonów w grupach: 40-49 lat (52,8 proc.) i 60-69 lat (52,5 proc.). Natomiast liczbowo największy przyrost odnotowano wśród osób po 70. roku życia (o 257). Mniej za to było zgonów w grupach wiekowych: 20-29 lat (o 9,1 proc.) i 30-39 lat (o 4,5 proc.).

Zgony w grupach wiekowych (podlaskie)
Zgony w grupach wiekowych (podlaskie) Foto: Konkret24 / GUS

Pomorskie

W województwie pomorskim największy przyrost liczbowy i procentowy zgonów nastąpił w grupie 70+ - z 1,4 do 2,1 tys., czyli o 49,7 proc. O ponad 40 proc. więcej było zgonów w grupach 50-59 lat (45,2 proc.) i 60-69 lat (46,5 proc.). W tym województwie zgonów było mniej tylko wśród osób do 19. roku życia.

Zgony w grupach wiekowych (pomorskie)
Zgony w grupach wiekowych (pomorskie) Foto: Konkret24 / GUS

Śląskie

W województwie śląskim przyrost zgonów wynosił ponad 60 proc. w grupach: 30-39 lat - 63,2 proc.; 40-49 lat - 73,2 proc.; 50-59 lat - 61,2 proc. Jednak najwyższy był w grupach 60-69 lat (92,8 proc.) i 70+ (82,4 proc.). Liczbowo najwięcej przybyło zgonów w grupie 70+ - ponad 2,7 tys. Jedynie wśród osób między 20. a 29. rokiem życia liczba zgonów zmalała (z 39 do 24, spadek o 41 proc.).

Zgony w grupach wiekowych (śląskie)
Zgony w grupach wiekowych (śląskie) Foto: Konkret24 / GUS

Świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim ponad 80 proc. wyniósł przyrost zgonów w grupach 40-49 lat (87,8 proc.) i 50-59 lat (81,9 proc.). Liczbowo największy wzrost był w grupie 70+ (o 624). Za to wśród osób do 19. roku życia zgonów było mniej.

Zgony w grupach wiekowych (świętokrzyskie)
Zgony w grupach wiekowych (świętokrzyskie) Foto: Konkret24 / GUS

Warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim liczba zgonów w grupie 20-29 lat wzrosła z 8 do 17, czyli o 112,5 proc. W pozostałych grupach wiekowych wzrost wahał się między 31 a 75 proc. Za to liczbowo największy przyrost zgonów był grupie 70+ (o 369 więcej).

Zgony w grupach wiekowych (warmińsko-mazurskie)
Zgony w grupach wiekowych (warmińsko-mazurskie) Foto: Konkret24 / GUS

Wielkopolskie

Największy procentowy przyrost zgonów w Wielkopolsce był w grupach 20-29 lat (88,2 proc.) i 60-69 lat (79,6 proc.). Liczbowo najwięcej przybyło w najstarszej grupie 70+ (o prawie 1,4 tys.). Zgonów było mniej tylko najmłodszej grupie do 19. roku życia - o jedną czwartą (spadek z 20 do 15).

Zgony w grupach wiekowych (wielkopolskie)
Zgony w grupach wiekowych (wielkopolskie) Foto: Konkret24 / GUS

Zachodniopomorskie

W województwie zachodniopomorskim największy procentowy przyrost zgonów był wśród osób do 19. roku życia - o 71,4 proc., lecz to wzrost liczbowy z siedmiu do 12. W grupie 60-69 lat przyrost wyniósł 48,3 proc. Liczbowo najwyższy był w grupie 70+ (o 398 więcej).

Zgony w grupach wiekowych (zachodniopomorskie)
Zgony w grupach wiekowych (zachodniopomorskie) Foto: Konkret24 / GUS

Ze względu na metodologiczne aspekty badania (proces pozyskiwania i przetwarzania danych z urzędów stanu cywilnego) dane mogą nie być pełne. Jak podaje GUS, dane z analizowanych przez nas tygodni tego roku są kompletne w 97-99 proc.

Autor:  Gabriela Sieczkowska
Źródło:  Konkret24; zdjęcie ilustracyjne: Lafargue Raphael/ABACA/PAP/EPA

Pozostałe

"Polska mistrzem świata w prawie"? Ile stron aktów prawnych wyprodukowano

Kolejne rządowe rozporządzenia i ustawy powodują, że w pierwszej połowie tego roku liczba stron uchwalonych aktów prawnych wzrosła aż o 75 proc. wobec tego samego okresu 2021 roku. Premier Morawiecki zapowiadał ograniczenie papierologii - po okresowym spadku liczba stron aktów prawnych znowu jednak wzrasta.