Jak będziemy głosować? Odpowiedzi na najczęstsze pytania


Wyborcy w Polsce i za granicą niepokoją się, czy będą mieli możliwość głosowania w wyborach prezydenckich, gdzie i jak będą głosować, czy mogą się dopisywać jeszcze do rejestrów wyborczych - albo czy mogą się z nich w ogóle wypisać. Konkret24 zebrał odpowiedzi na najczęściej dziś zadawane pytania dotyczące wyborów.

O tym, jak miałyby przebiegać wybory prezydencie, stanowią obecnie (23 kwietnia) dwa dokumenty prawne: Kodeks Wyborczy i tarcza antykryzysowa 2.0, czyli ustawa z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Uchwalona przez Sejm 6 kwietnia ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku jeszcze nie obowiązuje – wciąż pracuje nad nią Senat (ma czas do 6 maja). Tak więc według stanu na dziś wybory prezydenckie należy przeprowadzić w tradycyjny sposób.

Nie jest łatwo odnaleźć się wśród ostatnio zmienianych przepisów, a wyborcy oczekują odpowiedzi na podstawowe pytania, np. jak będzie można głosować, gdzie, kto i jak dostarczy pakiet wyborczy w razie wyborów korespondencyjnych, jak będzie wyglądało głosowanie za granicą. Na wiele pytań nie ma w tym momencie odpowiedzi. Jest wiele niewiadomych. Rozporządzeń, które mają je rozwiązać, nie ma (mają powstać na mocy ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, czyli nie wcześniej niż 6 maja).

Wybory "pozbawione bezpieczników". Analizy nie pozostawiają wątpliwości
Wybory "pozbawione bezpieczników". Analizy nie pozostawiają wątpliwościFakty po południu

Zebraliśmy najważniejsze i najczęściej powtarzające się pytania od naszych czytelników. Odpowiedzi skonsultowaliśmy z prawnikami. Pod uwagę wzięliśmy obecny stan prawny oraz ten, gdy ustawa o wyborach korespondencyjnych wejdzie w życie.

Czy można się "wypisać" z wyborów

Jeśli nie zgadzam się z tak przygotowanymi jak obecnie wyborami i nie chcę w ogóle głosować, ale też nie chcę robić frekwencji wyborczej - czy mogę się wypisać z rejestru wyborców?

Stan na dziś: Rejestr wyborców jest zestawieniem sporządzanym z urzędu przez gminy – obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Wyborca może się wypisać z rejestru, ale jednocześnie musi się wpisać do rejestru w innej gminie. Jeżeli ktoś nie chce być w żadnym z rejestrów, jedyną opcją jest wymeldowanie się. W Polsce jest jednak obowiązek meldunkowy.

Stan po uchwaleniu ustawy z 6 kwietnia, gdy jej treść się nie zmieni: bez zmian.

Jak zagłosować w innej gminie

Jeśli chcę głosować poza miejscem zamieszkania, gdzie wcześniej zawsze głosowałem - czy mogę się dopisać do rejestru wyborców w innym miejscu?

W przypadku przyjęcia ustawy o głosowaniu korespondencyjnym: czy mieszkając gdzie indziej niż w miejscu, gdzie obecnie jestem zarejestrowany w spisie wyborców, mogę o tym powiadomić (kogo?) i poprosić o przesłanie mi pakietu wyborczego pod inny adres? Jeśli tak, to od kiedy będę mógł to zrobić i ile będę miał na to czasu?

Stan na dziś: Zgodnie z art. 19 par. 19 Kodeksu Wyborczego wyborca przebywający na obszarze gminy, gdzie nie jest zameldowany, jest wpisywany tam do rejestru wyborców, jeśli złoży w tamtejszym urzędzie gminy lub za pośrednictwem ePUAP odpowiedni wniosek. Trzeba to zrobić najpóźniej na pięć dni przed dniem wyborów. Tylko że wpisanie do rejestru w danej gminie oznacza, że wyborca będzie tam głosował w najbliższych oraz w każdych kolejnych wyborach. Jeśli wyborca chce zagłosować na terenie danej gminy tylko w zbliżających się wyborach, dopisuje się go do spisu wyborców, jeśli w urzędzie danej gminy lub za pośrednictwem ePUAP złoży odpowiedni wniosek. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu pięciu dni od złożenia wniosku. Wyborca z niej niezadowolony może się odwoływać, a to może potrwać co najmniej kilka dni. Dlatego trzeba wniosek złożyć odpowiednio wcześniej, żeby zdążyć zagłosować.

(Kodeks wyborczy dopuszcza jeszcze wprawdzie głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania - dotychczas z tym dokumentem można było to zrobić na terenie dowolnej gminy - jednak art. 102 pkt 2 tarczy antykryzysowej 2.0 skasował w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii możliwość wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania).

Po uchwaleniu ustawy z 6 kwietnia, gdy jej treść się nie zmieni: Inny będzie czas dla wyborcy na złożenie wniosku o dopisanie się do spisu wyborców w danej gminie. Będzie mógł to zrobić w urzędzie lub za pośrednictwem ePUAP najpóźniej do dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli prace Senatu będą trwały do 6 maja, prace w Sejmie zostaną przeprowadzone 7 maja i w tym samym dniu prezydent ustawę podpisze, wejdzie ona w życie najwcześniej 8 maja – na dwa dni przed wyborami. Oznacza to, że nawet jeśli 8 maja wyborcy uda się dopisać do spisu, a Poczcie Polskiej zostanie udostępniony jego adres, pakiet wyborczy może nie dotrzeć do adresata w terminie. Na tę kwestię zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

20.04.2020 | Kto zdecyduje o ważności wyborów? "Sąd Najwyższy jest moralnie zobowiązany do rozstrzygnięcia tej kwestii"
20.04.2020 | Kto zdecyduje o ważności wyborów? "Sąd Najwyższy jest moralnie zobowiązany do rozstrzygnięcia tej kwestii"Katarzyna Kolenda-Zaleska | Fakty TVN

Co z głosowaniem niepełnosprawnych

Jestem osobą niepełnosprawną. Czy mogę wziąć udział w wyborach korespondencyjnie?

Stan na dziś: Nie. Zgodnie z art. 102 pkt. 4 tarczy antykryzysowej 2.0 nie ma możliwości w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, by niepełnosprawni wyborcy mogli głosować korespondencyjnie.

Po uchwaleniu ustawy z 6 kwietnia, gdy jej treść się nie zmieni: Tak, bo wszyscy będą głosować tylko korespondencyjnie.

Czy osoby w kwarantannie głosują

Przebywam w kwarantannie. Czy jeśli przedłuży się ona do 10 maja, będę mógł wziąć udział w wyborach korespondencyjnie?

Przebywam w kwarantannie. Czy jeśli przedłuży się do 10 maja i zostanie przyjęta ustawa o głosowaniu korespondencyjnym, poczta dostarczy mi pakiet wyborczy? Jeśli tak – kto go ma dostarczyć w moim imieniu do punktu oddawania głosów?

Stan na dziś: Nie. Dopuszczał to art. 53a par. 1 pkt 1 Kodeksu Wyborczego, ale tarcza antykryzysowa 2.0 zniosła tę możliwość.

Po uchwaleniu ustawy z 6 kwietnia, gdy jej treść się nie zmieni: Prawdopodobnie tak, ale dopiero minister w rozporządzeniu określi sposób doręczania pakietów wyborczych osobom w kwarantannie.

Czy osoby po 60-tce głosują korespondencyjnie

Jestem osobą po 60. roku życia. Czy mogę wziąć udział w wyborach korespondencyjnie?

Stan na dziś: Nie. Tarcza antykryzysowa 2.0 zniosła tę możliwość.

Po uchwaleniu ustawy z 6 kwietnia, gdy jej treść się nie zmieni: Tak, bo wszyscy będą głosować tylko korespondencyjnie.

Pytania o pakiet wyborczy

Czy jeśli będzie obowiązywało głosowanie korespondencyjne, będę musiał potwierdzić odbiór pakietu wyborczego?

Według ustawy z 6 kwietnia pracownicy poczty nie będą dostarczać pakietów wyborczych po okazaniu przez wyborcę dowodu potwierdzającego tożsamość i po pisemnym pokwitowaniu odbioru. Pakiety będą dostarczane bezpośrednio do skrzynek pocztowych najpóźniej na 7 dni przed dniem głosowania, bez potwierdzenia odbioru. Obecnie obowiązuje przepisy nie określają sposobu dostarczenia pakietu, gdy wyborca nie będzie posiadał skrzynki bądź gdy jest ona zniszczona.

W przypadku przyjęcia ustawy o głosowaniu korespondencyjnym: jeśli nie wezmę udziału w wyborach i nie oddam karty do głosowania (nieważne czy wypełnionej, czy nie), czekają mnie jakieś konsekwencje?

W tekście ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego, nad którą pracuje Senat, nie ma zapisu o sankcjach za zatrzymanie karty do głosowania. W art. 18 ustawa przewiduje karę więzienia do lat trzech za kradzież karty oraz za umieszczenie w skrzynce pocztowej przeznaczonej do oddawania głosów podrobionej karty lub oświadczenia o samodzielnym i tajnym oddaniu głosu. Jest też kara grzywny dla tego, kto bez uprawnienia niszczy pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną (art. 19 ust. 2).

OBWE ostrzega Polskę, że może być problem z zapewnieniem tajności i równości wyborów
OBWE ostrzega Polskę, że może być problem z zapewnieniem tajności i równości wyborówFakty po południu

W przypadku przyjęcia ustawy umożliwiającej głosowanie korespondencyjne: czy zostanę jakoś poinformowany, że pakiet wyborczy został mi już dostarczony do skrzynki?

Ustawa z 6 kwietnia w obecnym kształcie nie przewiduje potwierdzenia dostarczenia pakietu wyborczego do skrzynki.

W przypadku przyjęcia ustawy umożliwiającej głosowanie korespondencyjne: co powinienem zrobić, jeśli nie dostanę pakietu wyborczego albo zostanie on skradziony z mojej skrzynki?

Według obecnego projektu ustawy niedoręczenie pakietu wyborczego może oznaczać brak możliwości oddania głosu. W art. 3 pkt 2 zapisano, że niedoręczone pakiety wyborcze będą przekazywane gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli nie będzie to możliwe, pakiety będą przekazywane dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego. W razie podejrzeń, że pakiet został skradziony, sprawę należy zgłosić policji. Również jeżeli nie otrzymaliśmy pakietu, można zgłosić to policji.

W przypadku przyjęcia ustawy umożliwiającej głosowanie korespondencyjne: skąd się dowiem, gdzie jest moja skrzynka oddawcza?

W myśl ustawy, która jest w Senacie, wyborca powinien umieścić dokumenty "w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej operatora wyznaczonego na terenie gminy, w której widnieje w spisie wyborców". Należy się spodziewać, że w przypadku wejścia w życie ustawy Poczta Polska ogłosi listę i lokalizację skrzynek w gminach po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia przez ministra.

Głosowanie Polaków zagranicą

Jak, mieszkając za granicą, mogę wziąć udział w głosowaniu?

Stan na dziś: By wziąć udział w głosowaniu, należy osobiście stawić się w lokalu wyborczym. Warunkiem udziału w głosowaniu jest dopisanie się do spisu wyborców prowadzonego przez konsulaty, co w możliwe jest do trzech dni przed wyborami (art. 35 Kodeksu wyborczego). Można tego dokonać nie tylko osobiście, ale i np. telefonicznie lub mailowo.

Po uchwaleniu ustawy z 6 kwietnia, gdy jej treść się nie zmieni: Głosowanie odbędzie się korespondencyjnie, a chęć wzięcia w nim udziału należy zgłosić konsulowi w terminie do 14 dni przed dniem wyborów. Zgłoszenie przekazane konsulowi powinno zawierać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy. Jeżeli jednak Senat będzie pracował nad ustawa do 6 maja, może on ponownie trafić do Sejmu 7 maja - a zatem na trzy dni przed terminem wyborów. 14-dniowy termin zgłoszenia chęci dopisania się do spisu wyborców nie może być zatem zachowany. Jeżeli konsul "przymknie oko" na ten przepis i uwzględni wnioski wysłane na podstawie dotychczas obowiązujących reguł, po zagłosowaniu kartę wyborczą wypełnioną i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy przesłać na własny koszt do właściwego konsula. On przekaże dokumenty właściwej obwodowej komisji wyborczej, ale tylko te koperty które otrzymał do zakończenia głosowania.

Z informacji ambasad wynika, że postanowione jest, że wybory będą 10 maja i że trzeba się osobiście stawić w lokalu wyborczym. A jeśli w kraju, gdzie mieszkam, obowiązuje lockdown i nie będę mógł pojechać do lokalu, mogę zagłosować inaczej?

Informacje podawane przez ambasady odnoszą się do obecnie obowiązującego stanu prawnego. Jeśli w dniu wyborów w danym kraju będą obowiązywać przepisy ograniczające możliwość poruszania się w celu oddania głosu w wyborach, wyborca będzie musiał się do nich zastosować - bez względu na formę przeprowadzenia wyborów.

Czy jeśli teraz jestem za granicą, ale 10 maja będę już w Polsce i będę chciał głosować, mogę dopisać się do spisu wyborców w polskiej gminie bądź zgłosić, gdzie należy mi przesłać pakiet wyborczy?

Stan na dziś: Można się dopisać do spisu wyborców najpóźniej pięć dni przed dniem wyborów.

Po uchwaleniu ustawy z 6 kwietnia, gdy jej treść się nie zmieni: Do spisu będzie się można dopisać najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy. W przypadku, gdy prace Senatu będą trwały do 6 maja, prace w Sejmie zostaną przeprowadzone 7 maja i w tym samym dniu prezydent ustawę podpisze, wejdzie ona w życie najwcześniej 8 maja – na dwa dni przed wyborami. To może oznaczać to, że nawet jeśli 8 maja wyborcy uda się dopisać do spisu, pakiet wyborczy może nie dotrzeć do niego w terminie.

Autor: Jan Kunert, Krzysztof Jabłonowski (konsultacja: prof. Anna Rakowska-Trela) / Źródło: Konkret24; zdjęcie: East News

Pozostałe wiadomości

W ramach rosyjskich działań dezinformacyjnych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego stworzono strony internetowe, które były bliźniaczo podobne do stron uznanych serwisów medialnych. W Polsce podszyto się pod strony tygodnika "Polityka" i Polskiego Radia. Opisujemy szczegóły rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej wymierzonej w eurowybory.

Rosyjski "Sobowtór" kontratakuje. Jak podszyto się pod "Politykę" i Polskie Radio

Rosyjski "Sobowtór" kontratakuje. Jak podszyto się pod "Politykę" i Polskie Radio

Źródło:
Konkret24

Nagranie, które zamieszczono na TikToku, a potem w innych mediach społecznościowych sugeruje, że w województwie lubelskim powstaje obóz dla migrantów, którzy rzekomo zostaną relokowani z innych państw. Przeznaczenie obiektu jest inne. Wyjaśniamy.

"Czyżby tu powstawał obóz dla nielegalnych migrantów Tuska?" Nie. Wyjaśniamy, co wybudowano w pobliżu granicy

"Czyżby tu powstawał obóz dla nielegalnych migrantów Tuska?" Nie. Wyjaśniamy, co wybudowano w pobliżu granicy

Źródło:
Konkret24

Zdaniem Witolda Tumanowicza fermy futerkowe to "naprawdę duża część polskiej gospodarki". Przeanalizowaliśmy dane. Poseł się myli.

Poseł Konfederacji: fermy futerkowe dużą częścią polskiej gospodarki. Nieprawda

Poseł Konfederacji: fermy futerkowe dużą częścią polskiej gospodarki. Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Oszczędności Karola Karskiego podczas pracy w Parlamencie Europejskim wzrosły 20-krotnie. Ma też więcej mieszkań. Ryszard Czarnecki stał się milionerem. Również majątek Róży Thun znacząco urósł. Byli europosłami co najmniej dekadę - teraz już nie zostali wybrani. Sprawdzamy, z jakimi majątkami kończą przygodę w Brukseli.

Miliony na kontach, mieszkania, domy. Wieloletni europosłowie wracają z Brukseli

Miliony na kontach, mieszkania, domy. Wieloletni europosłowie wracają z Brukseli

Źródło:
Konkret24

Według krążącego w sieci nagrania i wpisów w mediach społecznościowych na mecz Ukrainy ze Słowacją podczas Euro 2024 kibice nie będą mogli wnieść słowackich flag. To dlatego, że te przypominają flagi innego państwa. To nieprawda. Wyjaśniamy, jakie są zasady dotyczące flag na meczach i gdzie jest przekłamanie.

Słowackie flagi będą konfiskowane, "bo są podobne do rosyjskich"? To fake news

Słowackie flagi będą konfiskowane, "bo są podobne do rosyjskich"? To fake news

Źródło:
Konkret24

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha pochwalił się w serwisie X listą kwestii zrealizowanych po "pół roku rządów". Część z nich pokrywa się ze 100 konkretami - obietnicami przedwyborczymi Koalicji Obywatelskiej. Sprawdziliśmy, czy lista przedstawiana przez polityka ma potwierdzenie w rzeczywistości.

Minister Myrcha chwali się dokonaniami rządu. Sprawdzamy

Minister Myrcha chwali się dokonaniami rządu. Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

Posłanka Lewicy Wanda Nowicka zapytana, czy w ochronę naszej wschodniej granicy powinien się włączyć Frontex, stwierdziła, że ta unijna agencja zaangażuje się tylko wtedy, "gdybyśmy sobie rzeczywiście nie radzili z tymi problemami". Tak jednak nie jest. Frontex regularnie współpracuje z Polską - również w tym roku.

Frontex działa wtedy, gdy państwo nie radzi sobie z problemami na granicy? Nie tylko

Frontex działa wtedy, gdy państwo nie radzi sobie z problemami na granicy? Nie tylko

Źródło:
Konkret24

Niemal 60 polityków Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski oraz Konfederacji w ciągu dwóch dni rozsyłało w mediach społecznościowych zdjęcia czarnoskórych osób przebywających w Polsce. To wywołało efekt "zalania internetu", który teraz ci sami politycy wskazują jako… skutek działań rządu. Towarzyszący tej akcji manipulacyjny przekaz miał generować negatywne emocje. 

"Zalewają internet". Jak politycy skoordynowali akcję ze zdjęciami czarnoskórych osób

"Zalewają internet". Jak politycy skoordynowali akcję ze zdjęciami czarnoskórych osób

Źródło:
Konkret24

Według rozpowszechnianego w sieci cytatu prezydent Andrzej Duda miał na szczycie w Szwajcarii wzywać do "dekolonizacji" Rosji, a konkretnie: do jej podziału "na 200 państw etnicznych". To dezinformacja, szerzona także na prorosyjskich stronach. Słowa polskiego prezydenta zostały przeinaczone.

Duda zaproponował "podział Rosji na 200 państw etnicznych"? Co dokładnie powiedział

Duda zaproponował "podział Rosji na 200 państw etnicznych"? Co dokładnie powiedział

Źródło:
Konkret24

"Przyszłym pokoleniom zabrano lekarzy", "rząd nie chce, żeby w Polsce było więcej lekarzy" - piszą w sieci internauci, krytykując likwidację kierunków lekarskich na niektórych uczelniach. Takie decyzje jeszcze jednak nie zapadły. Trwa audyt. Naczelna Rada Lekarska tłumaczy, że bardziej niż ilość liczy się jakość kształcenia.

"Likwidują kierunki lekarskie"? Jaki problem ma dziewięć uczelni

"Likwidują kierunki lekarskie"? Jaki problem ma dziewięć uczelni

Źródło:
Konkret24

Informacja, jakoby w Wałbrzychu miał się pojawić jakiś autokar z uchodźcami z Afryki, od kilku dni jest rozpowszechniana w mediach społecznościowych - w różnej formie. Nie jest prawdziwa. Wygląda to na skoordynowaną akcję, której celem jest wywołanie negatywnych emocji wobec migrantów i uchodźców w Polsce.

"Zaczęło się", "autokar z uchodźcami w Wałbrzychu". Uwaga na fałszywkę

"Zaczęło się", "autokar z uchodźcami w Wałbrzychu". Uwaga na fałszywkę

Źródło:
Konkret24

"A czy państwo otrzymali już powołanie na ćwiczenia wojskowe..." - tego typu komentarze krążą w mediach społecznościowych w reakcji na publikowane w sieci karty powołań do wojska. Według nagłaśnianego przekazu wojsko ma teraz wysyłać więcej takich kart i to do osób "z łapanki". Uspokajamy i wyjaśniamy.

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

Źródło:
Konkret24

Krążąca w mediach społecznościowych zbitka zdjęć ma dowodzić, że podczas trwającej teraz wojny Palestyńczycy namalowali na ośle flagę Izraela, a potem go zabili. Jednak te fotografie nie są ze sobą powiązane i nie mają nic wspólnego z tym, co obecnie się dzieje w Gazie. To fake news.

Osioł z namalowaną flagą Izraela zamęczony przez "dzieci z Gazy"? To nieprawda

Osioł z namalowaną flagą Izraela zamęczony przez "dzieci z Gazy"? To nieprawda

Źródło:
Konkret24

W sieci rozchodzi się opowieść o tym, jak to prezydent Wołodymyr Zełenski rzekomo kupił kasyno i hotel na Cyprze - posty o tym wrzucane są przy okazji różnych wypowiedzi dotyczących Ukrainy. To kolejny przykład historii stworzonej przez rosyjską propagandę po to, by zdyskredytować ukraińskiego prezydenta - ale też tych, którzy pomagają Ukrainie. W tym między innymi polski rząd.

Zełenski, hotel i kasyno na Cyprze. Jak rosyjska propaganda tworzy napięcia dyplomatyczne

Zełenski, hotel i kasyno na Cyprze. Jak rosyjska propaganda tworzy napięcia dyplomatyczne

Źródło:
Konkret24

Uczestnicy rolniczego protestu w Brukseli utrzymują, że jedną z przyczyn interwencji policji był fakt, że nieśli polskie flagi. Tak samo sugerował w swoim tekście rolniczy portal. Brukselska policja wyjaśnia, dlaczego polscy rolnicy "zostali poproszeni o przeniesienie się" w inne miejsce. Nie o flagę chodziło.

Rolnicy w Brukseli "osaczeni", bo "chodzili z polską flagą"? Policja wyjaśnia powód

Rolnicy w Brukseli "osaczeni", bo "chodzili z polską flagą"? Policja wyjaśnia powód

Źródło:
Konkret24

Jedni twierdzą, że zastrzeganie numeru PESEL to wstęp do likwidacji gotówki, inni - że chodzi o większą inwigilację obywateli. Wokół nowej usługi narosło już wiele fałszywych przekazów. Weryfikujemy je.

"Jest drugie dno" przy zastrzeżeniu numeru PESEL? Rozwiewamy mity

"Jest drugie dno" przy zastrzeżeniu numeru PESEL? Rozwiewamy mity

Źródło:
Konkret24

Samolot podnosi się z pasa startowego, gdy tuż za nim, na tym samym pasie, ląduje już inny - taką scenę widać na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Komentujący uznał to "przykład synchronizacji lądowania", ale wielu internautów nie wierzy w prawdziwość filmu. Jaka jest prawda?

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS i Suwerennej Polski wykorzystują pismo wysłane przez Podlaski Urząd Wojewódzki do samorządowców jako dowód, jakoby rząd wydał "polecenie szukania miejsc na ośrodki dla nielegalnych migrantów". To przekaz nieprawdziwy, wzbudzający niepokój w lokalnej społeczności. Dokument dotyczy czego innego, a procedurę tę opisał dwa lata temu rząd Zjednoczonej Prawicy.

Rząd "szuka miejsc dla nielegalnych migrantów" na Podlasiu? O co chodzi z pismem wojewody

Rząd "szuka miejsc dla nielegalnych migrantów" na Podlasiu? O co chodzi z pismem wojewody

Źródło:
Konkret24

Według wielu internautów polsko-rosyjskę granicę na Mierzei Wiślanej wyznacza niski płot z siatki. Nagrania i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych pokazują dość liche ogrodzenie, które biegnie w poprzek plaży. Tyle że granica państwowa przebiega w innym miejscu i w inny sposób jest ochraniana. Wyjaśniamy.

"Tak wygląda nasza granica z Rosją"? Nie. Wygląda inaczej

"Tak wygląda nasza granica z Rosją"? Nie. Wygląda inaczej

Źródło:
Konkret24

W rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu już nie będą brać udziału, a na mandaty posłów Parlamentu Europejskiego jeszcze czekają. Wyjaśniamy, jaka jest teraz sytuacja posłów, którzy w wyniku niedzielnych wyborów pojadą do Brukseli. I kiedy ich miejsca w Sejmie zostaną uzupełnione.

25 wybranych. Jeszcze nie są europosłami, a w Sejmie już nie zagłosują

25 wybranych. Jeszcze nie są europosłami, a w Sejmie już nie zagłosują

Źródło:
Konkret24, PAP

"W zamian za to wejdą prażone chrząszcze", "chyba trzeba wyjść z Unii, bo za chwile nic nie zjemy" - piszą oburzeni internauci, komentując rozpowszechnianą w sieci informację, jakoby Unia Europejska zakazała produkcji chipsów o smaku bekonowym. Tylko że to fake news. Chodzi o inny zakaz.

Unia zakazała chipsów o smaku bekonu? To nie tak, wyjaśniamy

Unia zakazała chipsów o smaku bekonu? To nie tak, wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Czy Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i Daniel Obajtek mogą się już czuć bezpieczni, bo immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed wyborem"? Dyskusja na ten temat rozpoczęła się w sieci zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników głosowania. Tłumaczymy, czym różnią się sytuacje trójki przyszłych europosłów.

Immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed otrzymaniem mandatu"? To zależy

Immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed otrzymaniem mandatu"? To zależy

Źródło:
Konkret24

Podczas wizyty w Brukseli Jarosław Kaczyński przestrzegał przed "szaleństwem klimatycznym". Mówił, że człowiek nie wpływa na zmiany klimatu. Sugerował, że aby zredukować emisję CO2 do zera, trzeba by "zlikwidować ludzi w Europie". Przywoływał wątpliwe tezy naukowe. Nic z tego nie jest prawdą.

Kaczyński mówi o "szaleństwie klimatycznym" Brukseli. Cztery fałsze naraz

Kaczyński mówi o "szaleństwie klimatycznym" Brukseli. Cztery fałsze naraz

Źródło:
Konkret24

Telewizja Polska udostępniła redakcji Konkret24 informacje o zarobkach Jacka Kurskiego w latach 2016-2023. Startujący teraz do Parlamentu Europejskiego z list PiS były prezes TVP zarobił w sumie ponad 4,6 miliona złotych brutto. Wynagrodzenie rosło z roku na rok, w samym 2020 roku było to ponad milion.

Ile Jacek Kurski zarobił w TVP? Mamy pełne dane

Ile Jacek Kurski zarobił w TVP? Mamy pełne dane

Źródło:
Konkret24

W popularnym przekazie Niemcy i niemiecka firma rzekomo mają kontrolować poszukiwania "złóż surowców krytycznych" w okolicy Suwałk. Bogate złoża m.in. tytanu i wanadu jakoby "mają trafić do UE, a głównie do Niemiec". Poszukiwania rzeczywiście miały miejsce, ale ich celem wcale nie było wydobycie.

Na Suwalszczyźnie poszukują złóż krytycznych, "które mają trafić do Niemiec"? Wyjaśniamy

Na Suwalszczyźnie poszukują złóż krytycznych, "które mają trafić do Niemiec"? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24