FAŁSZ

NIK: 2,5 roku opóźnień w CPK, Horała: nie ma tego w raporcie. To nieprawda


Wiceminister Marcin Horała zaprzecza, by Najwyższa Izba Kontroli napisała w raporcie o 2,5 roku opóźnienia w realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak sprawdziliśmy, pełnomocnik rządu do spraw CPK nie miał racji.

Podczas "Rozmowy Piaseckiego" 5 października na antenie TVN24 rozmowa z Marcinem Horałą, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej zeszła na kwestie dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). W czasie rozmowy Konrad Piasecki zwrócił uwagę na opóźnienia w realizacji zadań dotyczących dotyczących budowy lotniska: "Czytam raport Najwyższej Izby Kontroli: 'w wyniku nierzetelnego planowania etapu przygotowawczego w koncepcji CPK, poszczególne zadania zostały zrealizowane z opóźnieniem sięgającym nawet 2,5 roku'". Horała, który jest również pełnomocnikiem rządu ds. CPK odparł: "Pan nie czyta raportu NIK, tylko komunikat prasowy na stronie internetowej NIK". I kontynuował: "Ja czytałem raport i wystąpienie pokontrolne i tam takich tez nie ma. Bo to jest taki mechanizm: Najwyższa Izba Kontroli powiedziało w raporcie, [że] wstępna koncepcja, pierwszy dokument przyjęty w projekcie zawierał szacunkowe harmonogramy i one w następnym etapie zostały zaktualizowane". I tłumaczył, że to nie jest tak, że występuje opóźnienie projektu, tylko trzeba było przyjąć jakieś wstępne założenia, by rozpocząć prace, wydać pieniądze, by "przygotować takie szczegółowe harmonogramy".

5.10.2022| Rozmowa Piaseckiego| Marcin Horała mówi o CPK i raporcie NIK dotyczącym budowy tego lotniska
5.10.2022| Rozmowa Piaseckiego| Marcin Horała mówi o CPK i raporcie NIK dotyczącym budowy tego lotniska

Rząd PiS planuje wybudowanie do 2027 roku portu lotniczego pomiędzy Warszawą a Łodzią, 37 km na zachód od stolicy. Częścią projektu CPK mają też być inwestycje kolejowe na terenie całego kraju - łącznie 1600 km nowych linii, a w pierwszym etapie ma powstać 140-kilometrowa linia kolei dużych prędkości łącząca Warszawę, CPK i Łódź. Rocznie port ma obsługiwać 30 mln pasażerów. Zakładane łączne koszty budowy CPK mają wynieść ok. 35 mld zł. Budowa lotniska nie podoba sięmieszkańcom gminy Baranów, w sobotę 1 października kilkaset osób protestowało w Warszawie przeciwko budowie CPK i związanym z nią wywłaszczeniami.

Sprawdziliśmy, co NIK napisała w "Informacji o wynikach kontroli Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego", którą prezes NIK Marian Banaś zatwierdził 26 października 2021 roku. Informacje o wynikach kontroli to oficjalne dokumenty NIK, które izba przedstawia Sejmowi, prezydentowi i premierowi.

Co jest w komunikacie?

Informacja o wynikach kontroli NIK została opublikowana na jej stronie internetowej 13 stycznia 2022 roku razem z obszernym omówieniem "Centralny Port Komunikacyjny - czy to się może udać?". Pierwsze zdanie omówienia kontroli NIK w CPK brzmi: "Największa obecnie rządowa inwestycja w Polsce czyli budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego już na starcie ma opóźnienie. NIK wskazuje, że przy tym tempie prac zakończenie budowy lotniska do końca 2027 roku jest zagrożone".

W dalszej części tego tekstu, czyli omówienia wyników kontroli, w rozdziale zatytułowanym "Opóźnienia już na starcie" i poświęconym harmonogramowi realizacji zadań znajduje się następujące zdanie: "w wyniku nierzetelnego planowania etapu przygotowawczego w Koncepcji CPK, poszczególne zadania zostały zrealizowane z opóźnieniem – sięgającym nawet 2,5 roku – w stosunku do przyjętych założeń". To zdanie cytował w programie Konrad Piasecki.

Co jest w informacji o wynikach kontroli?

Wbrew temu co mówił wiceminister Horała, że tezy o 2,5 letnim opóźnieniu nie ma w "raporcie NIK", a dokładnie w informacji o wynikach kontroli, oficjalnym dokumencie NIK – taka informacja znajduje się na samym początku, w części "Ocena ogólna". Na stronie 7 inspektorzy NIK stwierdzają, że dla CPK nie przyjęto (w czasie, gdy prowadzono kontrolę) kilku głównych dokumentów: studium wykonalności dla całego Programu CPK, kompleksowego planu finansowego dla pełnego okresu inwestycji, tzw. Dokumentu Wdrażającego (przyjęto już po kontroli w grudniu 2021 roku), stanowiącego dokument wykonawczy "Planu Wieloletniego Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny Etap. I 2020–2023".

Dalej czytamy więc: "Koncepcja CPK ustaliła nierealistycznie krótkie terminy opracowania ww. dokumentów, dlatego też w stosunku do założonych terminów wystąpiło opóźnienie sięgające 2,5 roku".

NIK o budowie CPK i opóźnieniach w planachNIK

W zdaniu cytowanym przez Konrada Piaseckiego pojawia się sformułowanie o "nierzetelnym planowaniu" etapu przygotowawczego CPK. To samo stwierdzenie odnajdujemy w "Syntezie wyników kontroli" na stronie 9: "W wyniku nierzetelnego planowania etapu przygotowawczego w Koncepcji CPK, poszczególne zadania zostały zrealizowane później w stosunku do przyjętych założeń".

Zatem treść cytowanego zdania w "Rozmowie Piaseckiego", zamieszczonego w omówieniu wyników kontroli CPK, pokrywa się z tym, co napisano w oficjalnym dokumencie NIK, czyli w "Informacji o wynikach kontroli 'Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego'".

07.08.2022 | Nie ma lotniska, ale i tak jest odlot. CPK organizuje pikniki dla rodzin
07.08.2022 | Nie ma lotniska, ale i tak jest odlot. CPK organizuje pikniki dla rodzinFakty TVN

Zastrzeżenia ministerstwa

Do stwierdzeń o 2,5 rocznym opóźnieniu wiceminister Horała odniósł się już w ubiegłym roku, kiedy 17 listopada 2021 roku na podstawie ustawy o NIK Ministerstwo Infrastruktury wniosło swoje uwagi do wyników kontroli. Uwagi te znajdują się w załączniku do informacji o wynikach kontroli (str. 72). Jak wówczas napisał, koncepcja CPK nie była ani dokumentem strategicznym, ani programem wieloletnim, które wymagają wskazania źródeł finansowania i harmonogramu. "Na etapie tworzenia Koncepcji CPK nie było celowe dokładne oszacowanie czasu niezbędnego m.in. na legislację, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, decyzji administracyjnych, prowadzenie prac projektowych, wykonawczych, ewentualnych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w ramach ogłaszanych przetargów, czasu potrzebnego na dokonanie odbiorów poszczególnych etapów inwestycji. Tego rodzaju szacowania miały miejsce na dalszym etapie prac nad Programem CPK" – napisano w stanowisku Ministra Infrastruktury, podpisanego przez Marcina Horałę, ówczesnego wiceministra w tym resorcie.

Autor: Piotr Jaźwiński / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Tomasz Gzell/PAP

Pozostałe wiadomości