Piotr Mueller o podwyżkach "w sferze medycznej, nauczycielskiej, służb mundurowych". Porównaliśmy ich wysokości


Zapowiedziane ponad 400 złotych podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA rzecznik rządu tłumaczy tym, że rząd realizuje postulaty różnych grup zawodowych. Różne są jednak wysokości podwyżek w poszczególnych grupach.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik we wrześniu dwukrotnie spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w służbach mundurowych podległych MSWiA: policji, straży pożarnej i Straży Granicznej. 7 września - jak podaje resort na swojej witrynie - strona rządowa "uzgodniła wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej m.in. dla funkcjonariuszy służb mundurowych": od 1 stycznia 2022 roku płace funkcjonariuszy wzrosną o 4,4 proc., co wraz z nagrodą roczną daje wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia o 270 zł na etat.

13 września, gdy dyskutowano o nowej ustawie o modernizacji służb mundurowych, rząd zaproponował, by w 2022 roku wzmocnić motywacyjny system uposażeń w służbach mundurowych średnio o 200 zł na etat (217 zł z nagrodą roczną). Gdy dodać do tego uzgodnione 7 września podwyżki, to: "od 1 stycznia 2022 r. średnie uposażenie funkcjonariusza służb mundurowych MSWiA wzrośnie – wraz z nagrodą roczną - o 488 złotych" - napisano w komunikacie MSWiA. Ale jak podał RMF FM 16 września, związkowcy chcą jeszcze większych pieniędzy.

Jednak już takie podwyżki dla tej grupy zawodowej - i to w czasie protestów pracowników ochrony zdrowia - wywołały dyskusję. Ale rzecznik rządu Piotr Mueller zapewnia, że rząd realizuje postulaty kolejnych grup zawodowych.

13.08.2021 | Podwyżki dla prezydenta i samorządowców przegłosowane przez Sejm. Wracają pytania o wynagrodzenia pracowników budżetówki
13.08.2021 | Podwyżki dla prezydenta i samorządowców przegłosowane przez Sejm. Wracają pytania o wynagrodzenia pracowników budżetówkiFakty TVN

"Władza kupuje sobie ochronę"

"Po 470 zł podwyżki od przyszłego roku oraz 4 miliardy na wyposażenie i nowy sprzęt. To nie jest propozycja rządu dla służb medycznych tylko dla służb mundurowych. Władza podwyżki już sobie załatwiła, teraz kupuje sobie ochronę" – tak zapowiedzi podwyżek dla służb mundurowych skomentował 14 sierpnia na Twitterze europoseł Lewicy, były premier Leszek Miller. Jego tweet zyskał ponad 2,7 tys. polubień.

O komentarz do tego wpisu został zapytany 15 września w programie "Salon Polityczny Trójki" Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Mueller. "Jeżeli są apele w różnych sferach sfery publicznej, żeby te wynagrodzenia podwyższać, to my te apele, postulaty realizujemy". Po czym dodał: "Są one realizowane w miarę możliwości w sferze medycznej, nauczycielskiej czy w sektorze służb mundurowych".

Porównaliśmy, jak w wymienionych przez rzecznika grupach zawodowych wzrosły płace - czy w równym stopniu i czy w porównywalnym do planowanych podwyżek dla mundurowych.

W służbach mundurowych ok. 500 zł więcej

By sprawdzić, jak rosły wynagrodzenia służb mundurowych od 2019 roku – czyli po tym, jak po porozumieniu MSWiA ze związkowcami 8 listopada 2018 roku zakończono protest płacowy służb - poprosiliśmy biuro prasowe resortu o kwoty przeciętnego miesięcznego uposażenia brutto funkcjonariuszy policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Ministerstwo odmówiło, odsyłając do rzeczników poszczególnych służb.

Rzecznik policji inspektor Mariusz Ciarka odesłał nas do rozporządzeń płacowych ministra spraw wewnętrznych. Są w nich tabele zaszeregowań, na podstawie których trudno jednak wyliczyć średnie uposażenie policjanta i jak ono rosło. Z kolei rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska podała następujące dane o uposażeniu funkcjonariuszu tej formacji:

2019 rok – 5216,69 zł (z nagrodą roczną 5651,41 zł brutto)

2020 rok – 5678,74 zł (z nagrodą roczną 6151,97 zł brutto)

2021 rok – 5678,74 zł (z nagrodą roczną 6151,97 zł brutto).

Czyli w 2021 roku w stosunku do 2019 roku uposażenia strażników granicznych wzrosły średnio o 500,56 zł - co daje 8,85 proc.

W Państwowej Straży Pożarnej, jak poinformował Konkret24 mł. kpt. Grzegorz Trzeciak, przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy razem z nagrodą roczną wyniosło:

2019 rok - 5459 zł brutto

2020 rok - 6072 zł brutto

2021 rok - 6098 zł brutto.

Według tych danych strażacy zarabiają teraz w stosunku do 2019 roku średnio więcej o 639 zł - czyli o 11,7 proc.

Czekamy na odpowiedź ze Służby Ochrony Państwa.

Jednak wzrost zarobków funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA można ustalić np. na podstawie sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa w poszczególnych latach. W 2019 roku, jak podaje NIK, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego funkcjonariusza służb podległych MSWiA wyniosło 5935 zł, a w 2020 roku - 6516 zł. Czyli w ciągu roku wzrost wyniósł 581 zł - co daje 9,8 proc.

Gdyby od stycznia 2022 roku przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy służb MSWiA wzrosło o proponowane na razie 488 zł i gdyby wziąć za podstawę kwotę wynagrodzenia podaną przez NIK (6516 zł brutto), to w przyszłym roku wynagrodzenie wyniosłoby 7004 zł. W stosunku do 2019 roku byłby to wzrost o 17,65 proc.

Nauczyciele na razie bez podwyżek

W wywiadzie dla "Super Expressu" z 13 września kolejny raz w tym roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział podwyżki dla nauczycieli. Przyznając, że początkujący nauczyciel zarabia niewiele więcej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie, zapowiedział: "To sytuacja, która nie zachęca absolwentów uczelni wyższych, by przychodzili do zawodu nauczycielskiego. Mamy tego pełną świadomość i podwyżki, które planujemy, będą kilkudziesięcioprocentowe".

Natomiast w maju minister Czarnek zaproponował podwyżkę dla nauczycieli - ale nie jak w przypadku policjantów przeciętnego wynagrodzenia, tylko zasadniczego/minimalnego. W przypadku nauczyciela dyplomowanego do 4500 zł, czyli o 11 proc. - tylko że w zamian za rezygnację z różnych składników nauczycielskich zarobków.

Braki kadrowe w szkołach w całej Polsce. Poszukiwani nauczycieli przedmiotów ścisłych i języków obcych
Braki kadrowe w szkołach w całej Polsce. Poszukiwani nauczycieli przedmiotów ścisłych i języków obcychFakty TVN

W tym roku wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (określona w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 21 kwietnia 2021 roku) jest taka sama jak w 2020 - i wynosi dla nauczyciela dyplomowanego 4046 zł brutto miesięcznie, a dla nauczyciela stażysty - 2949 zł brutto miesięcznie.

W tym roku nie zmieniono też kwoty bazowej do wyliczeń średniego wynagrodzenia nauczycieli – wynosi 3537,80 zł brutto. To oznacza, że nauczyciele żadnej podwyżki nie otrzymali.

19 zł dla lekarza specjalisty, 367 zł dla lekarza bez specjalności

Od 1 lipca obowiązują nowe stawki wynagrodzenia dla medyków ustalone na podstawie tzw. współczynnika pracy. Dla poszczególnych kategorii zawodów medycznych ten współczynnik został podwyższony ustawą z 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

I tak np. - jak wyliczył portal Prawo.pl - zasadnicze wynagrodzenie lekarza z drugim stopniem specjalizacji (to największa grupa wśród lekarzy) wzrosło z 6750 zł do 6769 zł brutto – czyli o 19 zł (0,3 proc.). Najniższe wynagrodzenie dla lekarzy bez specjalizacji wynosi 5478 zł brutto.

Według wyliczeń Ministerstwa Zdrowia ta grupa zawodowa miała w styczniu 2020 roku wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 5111 zł - więc realny wzrost wynosi tu 367 zł, czyli 7,18 proc. To poziom zbliżony do planowanych podwyżek dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

"Jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby zostać". Medycy szczerze o tym, co ich dotyka
"Jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby zostać". Medycy szczerze o tym, co ich dotykaFakty po południu TVN24

Podwyżki dla parlamentarzystów, członków rządu, wysokich urzędników: nawet 5 tys. zł

Jak informowaliśmy w Konkret24, na mocy rozporządzenia prezydenta od 1 sierpnia znacząco wzrosły zarobki dla najważniejszych osób w państwie - premiera i wszystkich członków rządu, marszałków Sejmu i Senatu, posłów, senatorów, ale także prezesów Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Banku Polskiego, Najwyższej Izby Kontroli oraz rzeczników: praw obywatelskich, praw dziecka, małych i średnich przedsiębiorstw i innych.

Posłowie zarabiają więc teraz o 60 proc. więcej - ich poselskie uposażenie (bez diet poselskich i dodatków stażowych) wzrosło z nieco ponad 8 tys. zł do 12,8 tys. zł.

Podstawowa pensja premiera do 1 sierpnia wynosiła 14,7 tys. zł - teraz wzrosła do 20,5 tys. zł, czyli o 40 proc. O taki sam procent wzrosło podstawowe wynagrodzenie ministrów - z 12,7 do 17,8 tys. zł brutto miesięcznie.

__________________________________________________________________________________

Aktualizacja

24 września Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi służb mundurowych, na mocy którego przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy wzrośnie o 677 zł brutto, czyli 500 zł "na rękę".

28 września rzecznik Służby Ochrony Państwa ppłk Bogusław Piórkowski przekazał następujące dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu funkcjonariuszy SOP:

2019 6732,93 zł brutto

2020 7233,81 zł brutto

2021 7233,81 zł brutto

30 września otrzymaliśmy od komisarza Piotra Świstaka z Komendy Głównej Policji dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto policjantów:

2019 5 651,41 zł brutto

2020 6 151,97 zł brutto

2021 6 151,97 zł brutto.

Autor: Piotr Jaźwiński / Źródło: Konkret24, zdjęcie: Mateusz Marek/PAP

Pozostałe wiadomości

Po głośnej imprezie w hotelu poselskim Łukasz Mejza tłumaczył z mównicy sejmowej, że w nocy bronił "tradycji polegających na wspólnym, chóralnym śpiewaniu". A w rozmowie z TVN24 tłumaczył się całodniową pracą w sejmowych komisjach i na posiedzeniach. Sprawdziliśmy więc aktywność parlamentarną tego posła PiS. Nie jest to długa analiza.

Mejza tłumaczy nocną imprezę: "skoro się pracuje cały dzień....". Jak on pracuje?

Mejza tłumaczy nocną imprezę: "skoro się pracuje cały dzień....". Jak on pracuje?

Źródło:
Konkret24

To nie ściema kampanijna - tłumaczył minister nauki Dariusz Wieczorek, pytany o obiecane przez Lewicę tysiąc złotych dla studenta. I wyjaśniał, że nie była to obietnica, że "to jest pewien błąd, który wszyscy popełniamy". Przypominamy więc, kto z Lewicy publicznie obiecywał to w kampanii wyborczej.

Minister pytany o obietnicę "tysiąc złotych dla studenta": "to pewien błąd". A kto obiecywał?

Minister pytany o obietnicę "tysiąc złotych dla studenta": "to pewien błąd". A kto obiecywał?

Źródło:
Konkret24

"Wystarczy spojrzeć na dane historyczne i zobaczyć, że zawsze kiedy rządzi Donald Tusk i Platforma Obywatelska, to frekwencja jest niższa" - przekonywał dzień po drugiej turze wyborów samorządowych szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. Dane PKW o frekwencji nie potwierdzają jego słów.

Mastalerek: "zawsze kiedy rządzi Donald Tusk i PO, to frekwencja jest niższa". Sprawdzamy

Mastalerek: "zawsze kiedy rządzi Donald Tusk i PO, to frekwencja jest niższa". Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości forsują w mediach przekaz, że wraz z powrotem Donalda Tuska na fotel premiera źle się dzieje na ryku pracy. Mateusz Morawiecki jako "dowód" pokazuje mapę z firmami, które zapowiedziały zwolnienia grupowe. Jak sprawdziliśmy, takich zwolnień nie jest więcej, niż było za zarządów Zjednoczonej Prawicy. Eksperci tłumaczą, czego są skutkiem.

Narracja PiS o grupowych zwolnieniach i "powrocie biedy". To manipulacja

Narracja PiS o grupowych zwolnieniach i "powrocie biedy". To manipulacja

Źródło:
Konkret24

"Ukraińcy mają większe prawa w Polsce niż Polacy" - stwierdził jeden z internautów, który rozsyłał przekaz o przyjęciu przez Senat uchwały "o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi". Posty te zawierają szereg nieprawdziwych informacji.

"Senat przyjął uchwałę o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi"? Nic się tu nie zgadza

"Senat przyjął uchwałę o zwolnieniu z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi"? Nic się tu nie zgadza

Źródło:
Konkret24

"Coś się szykuje" - przekazują zaniepokojeni internauci, rozsyłając zdjęcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie samochodu jako świadczenia na rzecz jednostki wojskowej. Uspokajamy: dokument wygląda groźnie, lecz nie jest ani niczym nowym, ani wyjątkowym.

Masz SUV-a, "to go stracisz"? Kto i dlaczego rozsyła takie pisma 

Masz SUV-a, "to go stracisz"? Kto i dlaczego rozsyła takie pisma 

Źródło:
Konkret24

Po pogrzebie Damiana Sobola, wolontariusza, który zginął w izraelskim ostrzale w Strefie Gazy, internauci zaczęli dopytywać, co wokół jego trumny robiły swastyki i czy były prawdziwe. Sprawdziliśmy.

Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma fotografia dwóch mężczyzn jedzących coś na ulicy przed barem. Jeden to prezydencki doradca Marcin Mastalerek, drugi stoi bokiem, twarzy nie widać. Internauci informują, że to prezydent Duda, który podczas pobytu w Nowym Jorku poszedł ze swoim doradcą na pizzę do baru. Czy na pewno?

Duda i Mastalerek jedzą pizzę na ulicy? Kto jest na zdjęciu

Duda i Mastalerek jedzą pizzę na ulicy? Kto jest na zdjęciu

Źródło:
Konkret24

Według krążącego w sieci przekazu po zmianie prawa Ukraińcom łatwiej będzie uzyskać u nas kartę pobytu na trzy lata. A to spowoduje, że "do Polski będą ściągać jeszcze większe ilości Ukraińców". Przekaz ten jest manipulacją - w rzeczywistości planowane zmiany mają uniemożliwić to, by wszyscy Ukraińcy mogli uzyskiwać karty pobytu i pozostawać u nas trzy lata.

"Każdy, kto zechce" z Ukrainy dostanie kartę pobytu w Polsce? No właśnie nie

"Każdy, kto zechce" z Ukrainy dostanie kartę pobytu w Polsce? No właśnie nie

Źródło:
Konkret24

Ponad milionowe zasięgi generuje w polskiej sieci przekaz, że od początku lipca nie będzie można w Niemczech w weekendy jeździć samochodami osobowymi. Powodem ma być troska o środowisko. Uspokajamy: nie ma takich planów.

W Niemczech od lipca "całkowity zakaz jazdy w weekendy"? To "nieuzasadnione obawy"

W Niemczech od lipca "całkowity zakaz jazdy w weekendy"? To "nieuzasadnione obawy"

Źródło:
Konkret24

Czy Amerykański Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi od osób zaszczepionych przeciw COVID-19? Taką teorię, na podstawie pytań z formularza tej organizacji, wysnuli polscy internauci. Kwestionariusz jest prawdziwy, teoria już nie.

Amerykański Czerwony Krzyż "odmawia przyjmowania krwi" od zaszczepionych? Nie

Amerykański Czerwony Krzyż "odmawia przyjmowania krwi" od zaszczepionych? Nie

Źródło:
Konkret24

Internauci i serwisy internetowe podają przekaz, że polskie wojsko wysyła pracującym pierwsze powołania - że dostają "pracownicze przydziały mobilizacyjne". Wyjaśniamy, o co chodzi.

Pracownikom wysłano "pierwsze powołania do wojska"? Nie, wyjaśniamy

Pracownikom wysłano "pierwsze powołania do wojska"? Nie, wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Sceptycy pandemii COVID-19 i przeciwnicy wprowadzonych wtedy obostrzeń szerzą ostatnio narrację, jakoby "niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii". Wiele wpisów z taką informacją krąży po Facebooku i w serwisie X. Nie jest to jednak prawda.

"Niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii"? Manipulacja pana profesora

"Niemiecki rząd przyznał, że nie było pandemii"? Manipulacja pana profesora

Źródło:
Konkret24

W sieci pojawiły się dramatyczny zbiór nagrań, rzekomo z potężnej burzy, która przeszła nad Dubajem. Niektóre z nich nie mają jednak nic wspólnego z ostatnimi wydarzeniami. Wyjaśniamy.

Powódź w Dubaju. Huragan i drzewo wyrwane z korzeniami? To nie są nagrania stamtąd

Powódź w Dubaju. Huragan i drzewo wyrwane z korzeniami? To nie są nagrania stamtąd

Źródło:
Konkret24

Posłanka PiS Joanna Lichocka zaalarmowała swoich odbiorców, że we Wrocławiu powstał "ruchomy meczet". W poście nawiązała do kwestii nielegalnych migrantów, Donalda Tuska i Unii Europejskiej. Posłanka mija się z prawdą. Pokazujemy, co rzeczywiście stoi przy Stadionie Olimpijskim w stolicy Dolnego Śląska.

"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

Źródło:
Konkret24

"Głosują, jak im patroni z Niemiec każą", "lista hańby europosłów", "komu podziękować za pakiet migracyjny" - z takimi komentarzami rozsyłane jest w sieci zestawienie mające pokazywać, jak 25 polskich europosłów rzekomo głosowało "w sprawie pakietu migracyjnego". Tylko że grafika zawiera błędy i nie przedstawia, jak rzeczywiście ci europosłowie głosowali. Wyjaśniamy.

"Lista hańby europosłów"? Nie, grafika z błędami. Kto jak głosował w sprawie paktu migracyjnego?

"Lista hańby europosłów"? Nie, grafika z błędami. Kto jak głosował w sprawie paktu migracyjnego?

Źródło:
Konkret24

Według posłanki PiS Marleny Maląg proponowane przez obecny rząd "babciowe" oznacza likwidację programu wprowadzonego przez rząd Zjednoczonej Prawicy. "Znów oszukali?", "będą zabierać?" - pytała była minister rodziny. To manipulacja. Wyjaśniamy, czy rodzice rzeczywiście stracą na nowym świadczeniu.

Maląg: "babciowe" oznacza likwidację rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co pominęła była minister?

Maląg: "babciowe" oznacza likwidację rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co pominęła była minister?

Źródło:
Konkret24

Sugerując się tekstami niektórych serwisów internetowych, polscy internauci gratulują Słowakom, że "odrzucili pakt migracyjny" i piszą, że rząd Donalda Tuska powinien zrobić to samo. Sęk w tym, że Słowacja nic nie odrzuciła, a Polska - i Węgry - przyjmują takie samo stanowisko. Wyjaśniamy, na czym polega rozpowszechniany w internecie manipulacyjny przekaz.

Słowacja "odrzuca unijny pakt migracyjny, a Polska?" Uproszczenie i manipulacja

Słowacja "odrzuca unijny pakt migracyjny, a Polska?" Uproszczenie i manipulacja

Źródło:
Konkret24

Salon kosmetyczny z eksperymentalną terapią odchudzającą komarami jakoby działał w Gdańsku. Uchodźczyni z Ukrainy, która go prowadziła, miała na tym zarobić ponad milion złotych - wynika z rzekomego materiału stacji Euronews. Rozpowszechniają go w sieci prorosyjskie konta. Jest sfabrykowany.

Terapia odchudzająca komarami, fałszywe dokumenty i Ukrainka z milionem złotych. Nic tu nie jest prawdą

Terapia odchudzająca komarami, fałszywe dokumenty i Ukrainka z milionem złotych. Nic tu nie jest prawdą

Źródło:
Konkret24

W 2023 roku pierwszy raz od trzech lat spadła liczba osób, wobec których zarządzono kontrolę operacyjną. Wśród nich były też inwigilowane Pegasusem. Cały czas jest to jednak więcej niż przed objęciem rządów przez Zjednoczoną Prawicę.

Nie tylko Pegasus. Ile osób służby inwigilowały w 2023 roku?

Nie tylko Pegasus. Ile osób służby inwigilowały w 2023 roku?

Źródło:
Konkret24

Nowy warszawski radny PiS, a wcześniej wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński postanowił uczcić Święto Chrztu Polski wpisem w mediach społecznościowych. Jednak swój post na ten temat zilustrował grafiką przedstawiającą chrzest nie Mieszka I, tylko innego władcy. 

Bocheński uczcił Święto Chrztu Polski. "Douczy się pan z okresu średniowiecza" 

Bocheński uczcił Święto Chrztu Polski. "Douczy się pan z okresu średniowiecza" 

Źródło:
Konkret24