Trzy miliony złotych od premiera. Fundacja Zielona: wirtualny twór zasilany publicznymi dotacjami

Autor:
Źródło:
Konkret24
Hojne dotacje z rezerwy budżetowej
Hojne dotacje z rezerwy budżetowejEwa Koziak | Fakty po południu
wideo 2/6
Ewa Koziak | Fakty po południuHojne dotacje z rezerwy budżetowej

Fundację Zielona chwalą osoby, które nie istnieją. Pracują dla niej "ludzie dobrej woli". Dotują ją kancelaria premiera i ministerstwo rodziny, a także fundacja Orlenu. Tylko efektów milionowych dotacji nie widać. 

Dokładnie 2,989 mln zł z rezerwy budżetowej dostała w lipcu 2023 roku Fundacja Zielona na realizację "Projektu Zielona Polska". Zarządzenie w tej sprawie wydał 4 lipca premier Mateusz Morawiecki, dwa tygodnie później decyzję zatwierdziło Ministerstwo Finansów. Pieniądze publiczne przekazano na projekt, którego celem jest "zmiana społecznego postrzegania zagadnień ekologicznych przez przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej podnoszącej świadomość ekologiczną Polaków w zakresie ekologii".

Decyzja premiera może dziwić, bo – przypomnijmy - rezerwa ogólna budżetu państwa to ta część budżetu będąca w dyspozycji premiera i ministra finansów, która ma umożliwiać reagowanie "między innymi w sytuacjach nagłych, których wystąpienia nie można było przewidzieć, a wymagających niezwłocznego wsparcia finansowego". Tak czytamy na rządowej stronie. Kampania "podnosząca świadomość ekologiczną Polaków w zakresie ekologii" sytuacją nagłą z pewnością nie jest.

Informacja o przekazaniu prawie 3 mln zł z rezerwy budżetowej dla Fundacji Zielonagov.pl

Co ciekawe, nie są to pierwsze publiczne pieniądze, które dostała od rządu Fundacja Zielona. Bo w kwietniu tego roku otrzymała już 450 tys. zł od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – wtedy w ramach konkursu "Po pierwsze rodzina!". W 2022 roku inny projekt Fundacji Zielona dofinansowały fundacje dwóch państwowych spółek, w tym Orlenu.

Czym przekonała do siebie państwowe firmy i resorty Fundacja Zielona, że mogła liczyć na tak potężne dofinansowanie? Trudno na to pytanie odpowiedzieć – tak jak trudno znaleźć aktywność owej fundacji, która by takie dotacje usprawiedliwiała.

Wirtualne biuro w Lublinie

Powstała w 2021 roku, tylko że w Krajowym Rejestrze Sądowym są dwie organizacje o tej nazwie. Pierwsza - Fundacja "Zielona", z cudzysłowem w nazwie - została zarejestrowana 11 sierpnia 2021 roku. Druga - Fundacja Zielona - 8 listopada 2021 roku. I to ona dostała środki z rezerwy budżetowej. Obie fundacje mają ten sam adres, ten sam jednoosobowy zarząd, ale dwa różne numery KRS.

W KRS ogólnodostępne są tylko dokumenty rejestrowe Fundacji "Zielona". Z nich wiadomo, że fundatorem jest prezes Grzegorz Wolski, rocznik 1983, który wniósł początkowy majątek w wysokości 10 tys. zł. W mediach czy w otwartym internecie nie ma wiele informacji o nim i jego aktywności; nie udziela wywiadów, nie opowiada o fundacji. Ale nazwisko Wolskiego widnieje w stopce maila, którego otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze pytania z Fundacji Zielona (czyli tej zarejestrowanej później i dotowanej przez rząd).

Budynek w Lublinie, gdzie jest zarejestrowana Fundacja ZielonaFot. JC/Konkret24

Fundację Zielona zarejestrowano w Lublinie – pojechaliśmy zobaczyć jej biuro. Pod wskazanym adresem przy ul. Tomasza Zana jest biurowiec z lokalami usługowymi. Nie ma recepcji, portierni ani ochroniarza. Biuro Fundacji Zielona znajduje się na drugim piętrze. Próżno jednak szukać tam jakichkolwiek informacji, bo jest to wirtualne biuro; adres potrzebny do zarejestrowania firmy. W sieci znaleźliśmy więcej przedsiębiorstw, które korzystają z tego samego adresu.

Adres rejestracji Fundacji Zielona to wirtualne biuro, nie prowadzi tam żadnej działalnościFot. JC/Konkret24

Pełnomocnik fundatora nie ma kontaktu z fundatorem

Prezes Fundacji Zielona działa równie wirtualnie jak jej biuro. Nazwisko Grzegorza Wolskiego pojawia się w KRS, lecz ani na stronie fundacji, ani na stronie jej projektu go nie ma. W ogóle nie figurują tam żadne osoby związane z fundacją, która tak bardzo została doceniona przez premiera trzymilionową dotacją. W zakładce "O nas" czytamy tylko: "Jesteśmy częścią wrażliwego ekosystemu – nasz każdy ruch pozostawia ślad, który może nim zachwiać, ale może go również umocnić".

Szukając jednak osób związanych z Fundacją Zielona, trafiliśmy na dwa nazwiska: dr. Krzysztofa Wąsowskiego i Pawła Wizimirskiego.

Pierwszy jest prawnikiem, był pełnomocnikiem procesowym fundatora podczas składania wniosku o rejestrację Fundacji Zielona w KRS. W marcu 2023 "Gazeta Wyborcza" napisała, że Wąsowski jest "zaprzyjaźnionym z prawicą i z Kościołem (…) ekspertem Ordo Iuris". Adwokat we wpisie na Facebooku zaprzeczył, że figuruje na stronie instytutu; zapewnił, że nie przygotowywał dla niego żadnej analizy. I dodał: "Niemniej jednak chętnie zasłużyłbym na miano 'eksperta' Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, będę wdzięczny za pomoc pań autorek poniższego tekstu w uzyskaniu takiego zaszczytnego statusu". W odpowiedzi autorka tekstu "Gazety Wyborczej" opublikowała zrzut ekranu ze strony Ordo Iuris, na której Krzysztof Wąsowski był wymieniony jako jeden z ekspertów.

Dr Krzysztof Wąsowski był prezentowany na stronie Ordo Iuris, teraz już tam nie widniejeGoogle

W odpowiedzi do Konkret24 Wąsowski podkreślił, że jego działalność zawodowa "jak dotąd nigdy nie była powiązana z działalnością Ordo Iuris". Pytaliśmy go również, jaka była jego aktywność w Fundacji Zielona i czy nadal z nią współpracuje. Odpowiedział, że "był jedynie pełnomocnikiem fundatora i jego rola zakończyła się po zarejestrowaniu tej fundacji w KRS". Poprosiliśmy więc, czy może nas skontaktować z prezesem. Odpowiedział: "Nie mam kontaktu z panem Grzegorzem Wolskim (ani do pana Grzegorza Wolskiego). Nie przypominam sobie także, abym kiedykolwiek wcześniej miał kontakt z panem Grzegorzem Wolskim".

Paweł Wizimirski z kolei to twórca wideo i entuzjasta elektromobilności, dyrektor operacyjny Studia Burza świadczącego usługi marketingowe z zakresu foto i wideo. W 2022 roku przygotował kilka filmów o samochodach elektrycznych dla Fundacji Zielona i sam w nich wystąpił (o tym projekcie piszemy dalej). Nie pracuje jednak w fundacji: w rozmowie z Konkret24 tłumaczy, że to przedstawiciele fundacji odezwali się do niego i firmy, z którą współpracuje, pytając, czy nie zechcieliby nagrać dla fundacji kilku filmów o elektromobilności. Wizimirski pytany, jaki miał kontakt z Grzegorzem Wolskim, odpowiada, że raz w życiu rozmawiał z nim przez telefon. - Zaskoczyło mnie, bo w rozmowie była mowa o Warszawie, a potem się okazało, że oni są z Lublina - wspomina. Sześć filmów nagranych przez Wizimirskiego można obejrzeć na stronie Projektu Zielona Polska.

Skok przychodów w ciągu roku. Organizacja "ludzi dobrej woli"

Podpis Grzegorza Wolskiego widnieje pod wszystkimi dokumentami Fundacji Zielona złożonymi w KRS. Są to m.in. listy obecności na zgromadzeniach zarządu - na których jedynym obecnym był prezes Grzegorz Wolski. Na tych zgromadzeniach zatwierdzano m.in. sprawozdania finansowe fundacji. Do tej pory złożyła sprawozdania za 2021 i 2022 rok. 

Lista obecności na zgromadzeniu zarządu fundacji podpisana przez Grzegorza WolskiegoKrajowy Rejestr Sądowy

I tak: w 2021 fundacja nie miała żadnego przychodu - przy 8 tys. zł kosztów, w związku z czym zamknęła rok z 8 tys. zł straty netto.

W sprawozdaniu za 2022 rok kwoty są już znaczące: fundacja uzyskała 1,28 mln zł przychodu (928 tys. zł z działalności gospodarczej i 350 tys. zł z działalności statutowej), co przy 1 mln zł kosztów dało jej niemal 275 tys. zł zysku netto.

Z informacji uzupełniającej do bilansu złożonej w KRS wynika natomiast, że na wynagrodzenia w fundacji w 2022 roku przeznaczono 155 tys. zł. Na podany na stronie fundacji adres przesłaliśmy pytania, m.in o liczbę zatrudnionych pracowników. W odpowiedzi odpisano, że fundacja "nie posiada rozbudowanej bazy pracowników" i "jest organizacją opartą o wolontariat, współpracowników i ludzi dobrej woli". Maila nie podpisała konkretna osoba, natomiast w stopce było nazwisko Grzegorza Wolskiego z dopiskiem "director". To jedyny rodzaj kontaktu, jaki mieliśmy z tą osobą.

Teksty bez konkretów. Podziękowania od nieistniejących klientów

Milion złotych przychodu w jednym roku i tak samo wysokie koszty wskazywałyby na to, że Fundacja Zielona prowadziła w 2022 roku sporą aktywność. Sęk w tym, że tego nie widać. A już na pewno się tym nie chwali ani swoich idei nie promuje.

Na stronie internetowej Fundacji Zielona nie ma bowiem ani słowa o tym, co konkretnie robi. Witryna wygląda na zrobioną na szybko, według standardowego wzoru, zamieszczone tam treści to teksty wyglądające, jakby pisała je sztuczna inteligencja: banały, ogólnikowe zdania typu: "Sięgamy zarówno po sprawdzone, jak i niekonwencjonalne rozwiązania, aby stawiać wyzwania zastanej sytuacji, edukować w skali mikro i makro, wdrażać nowatorskie procedury, łączyć podmioty, by osiągać symbiozę i kształtować ekologiczną inteligencję Polaków".

Na stronie "odpowiedziano" na trzy pytania dotyczące działalności fundacji. To kolejne frazy bez konkretów. Odpowiedź na pytanie "Jak działamy" brzmi: "Inspirujemy ludzi do zmian, które wpłyną na ograniczenie emisji CO2 w Polsce. Uczymy o tym, jakie wybory są najlepsze dla środowiska – od tych codziennych po długofalowe jak ogrzewanie czy zasilanie domu". A w odpowiedzi na pytanie "W co się angażujemy" czytamy: Angażujemy się w kwestie związane z energią odnawialną. Mamy ambicje mieć wpływ nie tylko na lokalne otoczenie, lecz także region". Zaś w odpowiedzi na trzecie pytanie o zasięg działania skopiowano zdanie z poprzedniej odpowiedzi: "Mamy ambicje mieć wpływ nie tylko na lokalne otoczenie, lecz także region. Chcemy inspirować zagranicznych sąsiadów do podejmowania działań wspierających zieloną energię".

To zdanie skopiowano na stronie nawet trzy razy, bo pojawia się także w zakładce "Inspirujemy". Wszystkie zdania w zakładce "inspirujemy" są skopiowanymi "odpowiedziami" na pytania o działalność fundacji. Oprócz zakładki "Inspirujemy" na stronie są też zakładki "Uczymy" i "Angażujemy", których treść wypełniono skopiowanymi zdaniami z sekcji "Nasza działalność" i "O nas". Tak więc przeglądając stronę, użytkownik cały czas czyta te same ogólnikowe zdania.

Część tekstów na stronie Fundacji Zielona to te same skopiowane w różnych miejscach zdaniafundacjazielona.pl

Strona od dawna nie jest zresztą aktualizowana; ostatni wpis w dziale "Aktualności" pochodzi z 10 września 2021 roku, czyli powstał zaraz po rejestracji Fundacji "Zielona" w KRS. Co więcej, ten artykuł oraz trzy pozostałe opublikowane wcześniej skopiowano z portalu Green-news.pl. Informuje się jednak o tym dopiero na końcu tekstów - w zakładce "Aktualności" obok nich widnieje nazwisko Grzegorza Wolskiego.

W sekcji "Nasza galeria" są wyłącznie zdjęcia wyglądające jak stockowe, czyli wzięte w sieci: przedstawiają ludzi zbierających śmieci czy sadzących drzewa. W sekcji "Opinie o nas" czytamy rzekomo opinie trzech osób, które pod zdjęciami są przedstawione jako: Wiktoria (główna menedżer), Łukasz (biolog) i Paweł (kreatywny). "Wspaniale się pracuje w ludźmi, którzy inspirują do działania" - pisze rzekomo Paweł. A Łukasz dziękuje "za super zorganizowanie spotkanie".

Wystarczy jednak wprowadzić ich zdjęcia do wyszukiwarki obrazów Google, by stwierdzić, że Wiktoria, Paweł i Łukasz nie mogą nic wiedzieć o działalności Fundacji Zielona, bo… nie istnieją. Zdjęcia pochodzą z sieci, a na innych witrynach w sekcji opinii te same osoby mają już inne imiona: np. Wiktoria to Anne, a Łukasz to John. I polecają inne usługi.

Autorzy rzekomych opinii na stronie Fundacji Zielona występują pod innymi nazwiskami na stronie innego przedsięwzięciafundacjazielona.pl/pictosafe.com

Profile bez fanów, posty wrzucane hurtowo

Fundacja Zielona nie ma konta w żadnym serwisie społecznościowym. Profil na Facebooku, Instagramie i w YouTube ma jedynie "Projekt Zielona Polska" - czyli ten, na który fundacja dostała prawie trzy miliony złotych z rezerwy budżetowej. Te konta założono w listopadzie 2022 roku - wtedy zorganizowano pierwszą edycję projektu. Mimo że fundacja wcześniej nie wykazywała żadnej aktywności, partnerami zostały fundacje dwóch spółek Skarbu Państwa: Fundacja Orlen i Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Za pozyskane od nich środki Fundacja Zielona nie stworzyła własnych materiałów, zleciła ich wykonanie zewnętrznej firmie.

I tak w pierwszej edycji "Projektu Zielona Polska" powstało 14 filmów na temat elektromobilności (w tym trzy są fragmentami tego samego wywiadu) – to te, które zrealizował Paweł Wizimirski. Wszystkie opublikowano na kontach "Projektu Zielona Polska" w grudniu 2022 roku, w tym większość wrzucono hurtowo: 19 i 31 grudnia. Ostatniego dnia roku podziękowano fundacjom Orlenu i Agencji Rozwoju Przemysłu "za pomoc w stworzeniu projektu i jego pierwszej edycji". Nie wiadomo, ile Fundacja Zielona dostała od obu fundacji, lecz w dokumentach KRS za 2022 rok wykazała 350 tys. zł z dotacji i darowizn.

Natomiast na stronie "Projektu Zielona Polska" jest sekcja, w której można rzekomo "poznać naukowe dowody i rozwiązania wielu problemów gospodarki opartej na paliwach kopalnych" i zachęta: "podejmij codziennie wyzwanie o bezemisyjny transport, ogrzewanie i generację energii". Lecz zamieszczony pod spodem link "Podejmij misję" nie działa - odsyła na górę wyświetlanej strony.

Kiedy dziennikarze Tvn24.pl zapytali w kwietniu tego roku Fundację Zielona o efekty pierwszej edycji projektu, ta odpisała, że "udało się dotrzeć z merytorycznym przekazem proekologicznym do ponad 100 000 polskich użytkowników sieci Internet (wg. Google Analytics)". Gdy jednak spojrzy się na zainteresowanie "Projektem Zielona Polska" w mediach społecznościowych, liczby nie powalają: 306 obserwujących na Facebooku, 7 subskrybentów w YouTube i 5 obserwujących na Instagramie.

Brak zainteresowania widać też po statystykach wpisów: w 2023 na profilu "Projektu Zielona Polska" na Facebooku i Instagramie opublikowano po 15 postów (takich samych na obu kontach). Na Instagramie łącznie polubiło je pięciu użytkowników, a na Facebooku ani jeden. Nikt też w tym roku nie skomentował posta projektu w żadnym serwisie społecznościowym.

Te liczby zaskakują wobec podawanej przez Fundację Zielona informacji, jakoby prowadzi kampanie dydaktyczno-informacyjnej mające na celu dotarcie do dużej liczby odbiorców, także w mediach społecznościowych.

Widoczna aktywność: zapytania ofertowe

A przecież właśnie na dwa projekty dydaktyczno-naukowe mające dotrzeć do licznej rzeszy odbiorców Fundacja Zielona dostała w tym roku od rządu prawie 3,5 mln zł - łącznie z rezerwy budżetowej oraz od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przypomnijmy: w konkursie "Po pierwsze rodzina!" fundacja otrzymała niemal pół miliona złotych. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl w kwietniu tego roku - jak zauważali autorzy tekstu, Iga Dzieciuchowicz i Piotr Szostak, nie wiadomo było jednak, co wspólnego z rodziną mają działania Fundacji Zielona. Nie było na to żadnych dowodów. Po wygraniu konkursu fundacja opublikowała na stronie zapytania ofertowe - szukała zewnętrznych wykonawców działań zadeklarowanych we wnioskach o dofinansowanie.

Z tych zapytań można się dowiedzieć, że projekt zgłoszony w ramach konkursu ministerstwa rodziny nosi nazwę "Zielona Rodzina" i jest to "projekt informacyjno-edukacyjny promujący tworzenie otoczenia przyjaznego rodzinom" zakładający "stworzenie materiałów wideo oraz audio w postaci klipów oraz wywiadów z influencerami/ekspertami (5 materiałów wideo i 5 materiałów audio)". Fundacja szukała więc kogoś, kto stworzy wszystkie materiały wideo, grafiki, teksty merytoryczne oraz przeprowadzi kampanię w mediach społecznościowych.

We wrześniu, po otrzymaniu prawie trzech milionów z rezerwy budżetowej, Fundacja Zielona opublikowała na stronie zapytania ofertowe dotyczące z kolei "Projektu Zielona Polska". Fundacja liczy "na dotarcie do społeczeństwa z przekazem podnoszącym świadomość ekologiczną o sumarycznym zasięgu 7 500 000 impresji, ze szczególnym wykorzystaniem sieci reklamowej Google, mediów społecznościowych, portali horyzontalnych, radio, prasy a także influencerów i ekspertów". Poszukiwani są chętni na zrealizowanie działań z influencerami i kampanii wyświetleniowej. Termin składania ofert w obu projektach minął tydzień po opublikowaniu zapytań, więc zainteresowani nie mieli zbyt dużo czasu, żeby się z nimi zapoznać.

29 września zapytaliśmy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, dlaczego dofinansowano akurat ten projekt, kto podjął taką decyzję i jakie działania zobowiązała się zrealizować fundacja. Do publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"W trakcie realizacji"

Termin realizacji zadań w ramach projektu "Zielona Rodzina" zapisany w zapytaniu ofertowym minął 30 września, a tych w ramach "Projektu Zielona Polska" minie z końcem roku. Nie znaleźliśmy przejawów aktywności związanych w pierwszym projektem.

Zapytaliśmy fundację, co już zrobiono za publiczne pieniądze, czyli jakie są efekty pierwszego projektu i jaki jest postęp prac w drugim. W obu przypadkach Fundacja Zielona odpowiedziała tą samą formułką: że projekty są "w trakcie realizacji", a termin ich zakończenia to 31 grudnia 2023.

Dodano, że medialna kampania dydaktyczno-informacyjna w obu projektach ma się zacząć dopiero 16 października. Czyli dzień po wyborach

Aktualizacja, 16 października

Już po publikacji artykułu na pytania Konkret24 o powody przyznania środków Fundacji Zielona odpowiedziała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Przekazano nam, że za zleceniem realizacji "Projektu Zielona Polska" przemawiały "przesłanki ważnego interesu społecznego oraz interesu publicznego" oraz że "przedmiot projektu kwalifikował się do katalogu zadań publicznych określonych w ustawie – dotyczy ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".

Tak napisano o celu projektu: "Celem zadania jest zmiana społecznego postrzegania zagadnień ekologicznych przez przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej podnoszącej świadomość ekologiczną Polaków. Projekt skierowany jest przede wszystkim do aktywnych użytkowników Internetu. Odbiorcy będą mieli okazję zapoznać się z takimi pojęciami jak m.in. ślad węglowy, gospodarka obiegu zamkniętego, polityka 'zero waste', 'car pooling/car sharing' czy 'ekologicznej mobilności'.

To te same informacje, które można znaleźć w opisie projektu w pytaniach ofertowych Fundacji Zielona.

Autor:

Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości

Pod względem wartości zgromadzonego majątku żaden z senatorów, którzy pierwszy raz w życiu pełnią ten mandat, nie może równać się z szefem lewicowej Unii Pracy Waldemarem Witkowskim. Kilka milionów złotych oszczędności i nieruchomości za ponad 27 mln złotych czynią tego polityka najbogatszym wśród senackich debiutantów.

Najbogatsi debiutanci w Senacie. Prześwietlamy majątki nowych senatorów

Najbogatsi debiutanci w Senacie. Prześwietlamy majątki nowych senatorów

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
współpr.
Bartosz Chyż
Źródło:
Konkret24

Oficjalne dane o zakażeniach COVID-19 raportowane przez Ministerstwo Zdrowia pokazują tylko fragment rzeczywistości. Chorych jest dużo więcej, a dynamiczny wzrost widać w danych o sprzedawanych w aptekach testach.

"Codziennie kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób zapada na COVID-19". Co mówią dane o sprzedaży testów

"Codziennie kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób zapada na COVID-19". Co mówią dane o sprzedaży testów

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Rosyjska propaganda powiela kolejny fałszywy przekaz o masakrze w Buczy. Tym razem chodzi o wywiad z ukraińskim politykiem, który miał dostarczyć dowodów, że zbrodnia z 2022 roku została "sfingowana". To fake news nagłaśniany m.in. przez rzeczniczkę rosyjskiego MSZ Marię Zacharową.

Brytyjczycy sfingowali masakrę w Buczy? Fake news nagłaśniany przez Kreml

Brytyjczycy sfingowali masakrę w Buczy? Fake news nagłaśniany przez Kreml

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24, Tvn24.pl

Badacze sprawdzili i porównali wskaźniki nadmiarowych zgonów w Polsce i UE w czasie pandemii COVID-19. Liczni Polacy zmarli, bo rozwiązania wprowadzone przez rządzących się nie sprawdziły. "Wielu zgonów w Polsce dałoby się uniknąć dzięki lepszej reakcji opartej na nauce i poprzez wyższe wskaźniki szczepień" - czytamy w opracowaniu.

Naukowcy: wielu zgonów na COVID-19 w Polsce dałoby się uniknąć dzięki lepszej reakcji rządzących

Naukowcy: wielu zgonów na COVID-19 w Polsce dałoby się uniknąć dzięki lepszej reakcji rządzących

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Nieruchomości za ponad 20 mln zł zgromadził Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej, po raz pierwszy wybrany do Sejmu. Inny debiutant, Krzysztof Hetman z PSL, ma prawie 3 mln zł oszczędności, prawie milion złotych zarobiła Elżbieta Burkiewicz z Polski 2050. Przyglądamy się oświadczeniom majątkowym posłów debiutantów.

Nowi posłowie w Sejmie. Który najwięcej zarobił, który najwięcej oszczędził

Nowi posłowie w Sejmie. Który najwięcej zarobił, który najwięcej oszczędził

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Mateusz Morawiecki i inni politycy PiS chcą powołania komisji śledczej, która miałaby zbadać "aferę wiatrakową". Chodzi o ustawę autorstwa posłów Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej o wsparciu odbiorców prądu, która zdaniem polityków odchodzącej władzy zawiera "lobbystyczną wrzutkę". W swojej krytyce tego projektu politycy PiS zapomnieli, że to ich rządy słynęły z wielu wrzutek do uchwalanych ustaw. Przypominamy je poniżej.

Wrzutka za wrzutką. Z nieoczekiwanych zmian w projektach ustaw PiS słynął przez ostatnie lata

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że "wtedy kiedy wybuchła afera wiatrakowa, 'Fakty' TVN w ogóle jej nie zauważyły". Sprawdziliśmy. Zarówno w "Faktach" TVN, TVN24, jak i w portalu tvn24.pl informowaliśmy o kontrowersjach wokół ustawy.

Morawiecki o "aferze wiatrakowej" i "Faktach" TVN. Jak relacjonowaliśmy dyskusję wokół projektu ustawy

Morawiecki o "aferze wiatrakowej" i "Faktach" TVN. Jak relacjonowaliśmy dyskusję wokół projektu ustawy

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt ustawy, który zakłada jawność odrębnych majątków małżonków najważniejszych osób w państwie jak i przedstawicieli władz samorządowych. Poprzednią próbę uregulowania tej kwestii, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, zakwestionował Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej.

Trudna droga do jawności majątków polityków i ich rodzin. Dlaczego to się nikomu nie udało?

Trudna droga do jawności majątków polityków i ich rodzin. Dlaczego to się nikomu nie udało?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia i premier Mateusz Morawiecki starli się w kwestii ustawy budżetowej na 2024 rok. Premier twierdzi, że projekt budżetu jest, marszałek – że go nie ma. Kto ma rację?

Morawiecki: budżet jest. Hołownia: nie ma. O co chodzi z ustawą budżetową na 2024 rok?

Morawiecki: budżet jest. Hołownia: nie ma. O co chodzi z ustawą budżetową na 2024 rok?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Użytkownicy platformy X i Facebooka rozsyłali film, na którym widać, jak na ośnieżonej drodze kierowca zatrzymuje się, widząc idące z naprzeciwka poboczem niedźwiedzie. Nagranie ma rzekomo pokazywać scenę ze Szczyrku - ale to nieprawda.

Niedźwiedzie na drodze w Szczyrku? "Na pewno nie w Polsce"

Niedźwiedzie na drodze w Szczyrku? "Na pewno nie w Polsce"

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

"Nowotwory, których dotąd medycyna nie widziała" - taki fałszywy przekaz o "turbo raku" wywołanym rzekomo przez szczepionki na COVID-19 przebił się do mediów. Wyjaśniamy, skąd pochodzi i dlaczego jest nieprawdziwy.

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Trzy miliony, pięć milionów złotych czy jednak więcej? Kancelaria premiera nie ujawnia, ile z publicznych środków zapłacono za "profrekwencyjną akcję informacyjną" związaną z referendum zorganizowanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Z szacunkowych danych wynika, że koszty promocji mogły wynieść sporo ponad pięć milionów.

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma nagranie, które według internautów pokazuje moment zniszczenia budynku parlamentu w Gazie. Jednak choć do tej eksplozji doszło na tamtym terenie, przekaz rozsyłany z filmem jest fake newsem.

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Obywatelski projekt ustawy "Tak dla in vitro" budzi duże dyskusje. Poseł PiS Henryk Kowalczyk przekonuje, że naprotechnologia jest skuteczniejszą metodą niż in vitro. Eksperci pytani przez Konkret24 wyjaśniają: tych dwóch metod nie można porównywać. - Za wypowiedzą pana posła stoi niewiedza - stwierdza profesor Rafał Kurzawa.

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP w dyskusji o przyszłych komisjach śledczych przekonywała, że politycy Trzeciej Drogi szli do wyborów pod hasłem "Zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu" i nie planowali rozliczać rządu poprzedników. To nieprawda.

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W pierwszym wystąpieniu w Sejmie nowej kadencji prezydent Andrzej Duda podkreślał swoje konstytucyjne uprawnienia i przestrzegał, że "porządek konstytucyjny musi zostać zachowany". Te słowa zaprzeczają decyzjom, które wcześniej sam podejmował, a które według ekspertów prawa naruszały Konstytucję RP. Przypominamy.

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia blokuje rozpatrywanie projektów uchwał i ustaw, mimo że obiecał zlikwidować tak zwaną sejmową zamrażarkę. Mówią nieprawdę, używając tego potocznego określenia pewnego etapu procesu legislacyjnego niezgodnie z tym, co ono oznacza. Wyjaśniamy.

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Cztery razy więcej protestów wyborczych niż w 2019 roku wpłynęło do Sądu Najwyższego w związku z wyborami parlamentarnymi. To najwięcej w ciągu ostatnich 30 lat. Protestów w sprawie referendum wpłynęło ponad dwa tysiące. O ważności referendum Sąd Najwyższy zdecyduje już 7 grudnia. 

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Marek Suski prezentuje listę zarzutów wobec nowych władz Sejmu. Mówi o "łamaniu demokracji" i "PRL-u". A pytany o niezrealizowaną przez PiS obietnicę wprowadzenia pakietu demokratycznego, przekonuje, że takiej nie było. Przypominamy, dlaczego nie ma racji.

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Antoni Macierewicz chciałby postawić marszałka Sejmu Szymona Hołownię przed Trybunałem Stanu za to, że nie dopuścił do debaty na uchwałą autorstwa PiS. Wyjaśniamy, dlaczego poseł PiS nie ma racji.

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ponad jedna trzecia fake newsów i manipulacji rozpowszechnianych w internecie w krajach europejskich w ciągu miesiąca dotyczyła konfliktu Izraela z Hamasem. Od półtora roku żaden temat nie angażował tak bardzo twórców dezinformacji. W rozmowie z Konkret24 ekspert wyjaśnia, dlaczego właśnie ten konflikt interesuje ludzi niedotkniętych bezpośrednio jego skutkami.

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Zapowiedzi powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych spowodowały, że politycy mówią o postawieniu przed Trybunałem Stanu ówczesnego ministra Jacka Sasina. Rzeczywiście, był on twarzą nieudanych wyborów prezydenckich z 2020 roku, ale czy to on podjął bezprawne decyzje? Przypominamy, o co chodziło w sprawie tych wyborów i którzy politycy za co odpowiadają.  

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Według byłego premiera można skrócić okres rządów Mateusza Morawieckiego i nowej Rady Ministrów i w to miejsce szybciej powołać Donalda Tuska i jego rząd - wystarczy zastosować procedurę konstruktywnego wotum nieufności. Konstytucjonaliści mają bardzo duże wątpliwości w tej sprawie.

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Źródło:
Konkret24

"We Wrocławiu pan ze wschodu latał z klamką grożąc Polakom" - ostrzegali w miniony weekend internauci i publikowali nagranie przedstawiające rzekomo takie zdarzenie. To fałszywy przekaz. Wyjaśniamy, co naprawdę się wydarzyło, kogo mężczyzna próbował odstraszyć i czy miał pistolet.

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Wyjęcie z sejmowej zamrażarki obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro" wznowiło dyskusję na temat metody in vitro. W jej ramach europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski oświadczył, że "in vitro nie leczy bezpłodności". Ekspert tłumaczy, dlaczego ta wypowiedź jest "niedojrzała i jest pewną formą manipulacji".

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przywrócenie praworządności po okresie rządów Zjednoczonej Prawicy to jedno z najważniejszych zadań, jakie postawiła sobie po wyborach demokratyczna większość. Zmiany miałyby dotyczyć też kierownictwa prokuratury, w tym stanowiska prokuratora krajowego. Czy jednak po nowelizacji ustawy nie zostało ono "zabetonowane"? Prawnicy zgodnie wskazują na pewien wadliwy przepis, ale co do jego obejścia już są podzieleni.

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że po ewentualnej zmianie traktatów to Unia Europejska zdecyduje o tym, czy w Polsce będzie obowiązywać wspólna europejska waluta euro. Nie ma racji. To kolejna odsłona manipulacyjnej narracji PiS, według której zmiany w traktatach pozbawią Polskę suwerenności.

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według ministra edukacji Przemysława Czarnka to prezydenci dużych miast w 2020 roku uniemożliwili przeprowadzenie wyborów prezydenckich, tzw. wyborów kopertowych. Samorządowcy mieli nie przekazać baz danych wyborców. Tyle że sądy administracyjny i powszechny oraz NIK uznały, że takie polecenia premiera dla samorządowców były niezgodne z prawem.

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według posłanki Joanny Muchy kierowanie resortem zdrowia to "misja samobójcza" politycznie, ale też "w sensie zupełnie fizycznym". I przypominała, że dwóch ministrów zdrowia zmarło w trakcie pełnienia tej funkcji. Nadużyciem jest sugerowanie, że kierowanie tym ministerstwem wiąże się z ryzykiem.

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Zdaniem polityków prawicy marszałek Sejmu Szymon Hołownia mógł inaczej zachować się w przypadku zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego z aresztu lub chociaż dłużej się zastanawiać. Porównują tę sytuację do historii z aresztowanym katalońskim politykiem, również wybranym do Parlamentu Europejskiego, którego jednak nie chronił immunitet. Jednak te sytuacje tylko pozornie są podobne.

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że już od 2024 roku każdy polski obywatel będzie musiał zapłacić podatek za posiadanie samochodu spalinowego. Nie ma to potwierdzenia w faktach.

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

28 poprawek do traktatów unijnych wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. Wszystkie mają coś wspólnego, a przekaz o nich jest zmanipulowany. Premier zapewniał, że to "gra o suwerenność, gra o polską niepodległość", lecz zdaniem ekspertów to "cyniczna gra polityczna". O co chodzi?

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według krakowskiej kurator oświaty "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje". Nie znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji, a zdementowała je ambasada Szwecji w Warszawie. Być może Barbarze Nowak chodziło o sytuację z Niemiec.

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Autor:
Jan
Kunert,
współpraca
Michał Istel
Źródło:
Konkret24

Wykres pokazujący, że liczba zachorowań na COVID-19 jest już rzekomo tak duża, iż "przebiliśmy właśnie prawie wszystkie poprzednie fale pandemii oprócz pierwszej", wywołał komentarze internatów, a także lekarzy. Rzeczywiście, zachorowań przybywa. Tłumaczymy, dlaczego jednak trudno teraz szacować wysokość fali zakażeń koronawirusem.

"Przebiliśmy prawie wszystkie fale COVID-19"? Jaki jest problem z tym wykresem

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy sądy częściej niż za rządów PO-PSL odmawiały prokuratorom, by zastosować tymczasowe aresztowanie – przekonuje poseł PiS Paweł Jabłoński. Jednak z porównań statystyk wynika, że w czasach PO-PSL liczba wniosków o tymczasowy areszt malała, podczas gdy za Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Więcej odmów wcale więc nie oznacza, że sytuacja się poprawiła.    

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Najbardziej brutalna", "agresywna", "łamiąca reguły przyzwoitości" - tak politolodzy i publicyści oceniali tegoroczną kampanię wyborczą do parlamentu. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie procesów prowadzonych w sądach w trybie wyborczym. Jak sprawdził Konkret24, było ich ponad 120 - o ponad jedną trzecią więcej niż cztery lata wcześniej.

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Uczeń w Kanadzie - według małopolskiej kurator Barbary Nowak - miał zostać aresztowany, bo "powiedział, że są dwie płcie". Zaś nauczyciel w Irlandii miał zostać uwięziony, bo nie chciał się zwracać do uczniów "wedle płci". Obie opowieści są nieprawdziwe.

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W dyskusji o pomysłach na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów poseł PiS Radosław Fogiel przypominał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zniósł limity do lekarzy. A jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie proponuje nic nowego, jeśli chodzi o kolejki do lekarzy. To prawda, PiS limity zniósł - ale mimo tego kolejki są jeszcze dłuższe. Eksperci wyjaśniają ten paradoks.

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Politycy Zjednoczonej Prawicy oskarżają Szymona Hołownię, że "wypuścił na wolność" Włodzimierza Karpińskiego, "realizując politykę bezkarności". Tylko że marszałek Sejmu nie może zwalniać z aresztu i nie dzięki niemu Karpiński został wypuszczony. Prawnicy wyjaśniają, o co chodziło z pismem marszałka.

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24