Zgony według wieku w województwach: największy wzrost w grupie 70+


W ostatnim tygodniu października w dziewięciu województwach zmarło dwukrotnie więcej osób w wieku 70 lat i więcej niż w analogicznym tygodniu 2019 roku. W dolnośląskim i kujawsko-pomorskim w ciągu dwóch miesięcy śmiertelność wzrosła najbardziej w grupie 40-49 lat, w podkarpackim w grupie 60-69 lat, w pomorskim i warmińsko-mazurskim w grupie 30-39 lat. Dla prawie wszystkich grup wiekowych w całej Polsce niepokojące są statystyki z końca października.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci

Alarmujący, 40-procentowy wzrost liczby zgonów w Polsce w październiku tego roku w porównaniu z październikiem 2019 roku to pierwszy sygnał, że pandemia COVID-19 zbiera swoje żniwo - przyznawali lekarze i wirusolodzy. Lecz zauważalny przyrost zgonów widoczny był już we wrześniu. By sprawdzić, w których grupach wiekowych śmiertelność po wakacjach wzrosła najbardziej, porównaliśmy statystyki zgonów od 36. do 44. tygodnia roku (dziewięć tygodni) dla konkretnych grup wiekowych ze statystykami w odpowiednich tygodniach 2019 roku.

Do wzrostu zgonów we wrześniu i październiku tego roku przyczyniła się szczególne większa śmiertelność wśród osób powyżej 70. roku życia - tylko w ostatnim tygodniu października rok do roku wzrosła w wielu województwach o więcej niż 100 proc.

Niepokojące dane o liczbie zgonów w Polsce. "Nie można lekceważyć objawów"
Niepokojące dane o liczbie zgonów w Polsce. "Nie można lekceważyć objawów"Fakty TVN

Dane o zgonach z podziałem na wiek Główny Urząd Statystyczny podaje w systemie tygodniowym. Najnowsze dostępne dotyczą 44. tygodnia tego roku - był to ostatni tydzień października: 26 października - 1 listopada.

Do analizy wzięliśmy tygodnie 36-44, czyli okres 31 sierpnia - 1 listopada 2020 roku. Z kolei w 2019 roku tygodnie 36-44 przypadły na okres 2 września- 3 listopada.

Jak pisaliśmy w Konkret24, aż w 13 na 16 województw w październiku zanotowano ponad 33-procentowe wzrosty liczby zgonów w stosunku do poprzedniego roku. Dlatego prezentujemy analizy śmiertelności w grupach wiekowych dla całego kraju i z podziałem na województwa.

Polska

Jeżeli chodzi o dane dla całego kraju, największy przyrost liczby zgonów w analizowanym okresie nastąpił wśród osób powyżej 70. roku życia - 32 proc. W 2019 roku we wrześniu i październiku zmarło w tej grupie 43,9 tys. osób, natomiast rok później już 57,8 tys.

W pozostałych grupach wiekowych, poza osobami do 19. roku życia, przyrost zgonów wahał się między 11 a 17 proc. Wśród osób w wieku 20-29 wyniósł 12 proc.; 30-39 lat - 11 proc.; 40-49 lat - 17 proc.; 50-59 lat - 11 proc.; 60-69 lat - 17 proc.

Wśród najmłodszych śmiertelność niemal nie zmieniła się.

Zgony w grupach wiekowych (Polska)Konkret24

Analizując dane tydzień po tygodniu, można zauważyć, że istotne wzrosty zaczęły się w okolicy 41. tygodnia, a więc na początku października. Między 5 a 11 października w grupie wiekowej 30-39 lat zgonów było o jedną trzecią więcej niż w tym samym tygodniu rok wcześniej.

Największe wzrosty liczby zgonów przyniósł jednak ostatni badany tydzień: 26 października - 1 listopada. We wszystkich grupach wiekowych zmarłych było ponad 40 proc. więcej niż rok wcześniej - a w dwóch grupach: 20-29 lat oraz 70+ liczba zgonów się podwoiła.

W 44. tygodniu roku zmarły: 72 osoby w wieku 20-29 lat - rok wcześniej 36; 9926 osób powyżej 70. roku życia - rok wcześniej 4951.

Przyrost zgonów w grupach wiekowych według tygodniKonkret24

Dolnośląskie

W województwie dolnośląskim w analizowanym okresie największy przyrost liczby zgonów był w grupie wiekowej 40-49 lat - o 30 proc. (z 182 do 237).

W grupie 70+ zmarły 934 osoby więcej niż rok wcześniej - to daje wzrost o 27 proc.

Warty odnotowania jest spadek liczby zgonów w grupie osób do 19 lat: z 51 do 23, czyli o ponad połowę.

Zgony w grupach wiekowych (dolnośląskie)Konkret24

Podobnie jak całym kraju, także w województwie dolnośląskim w ostatnim tygodniu października zmarłych w grupie 70+ było ponad dwa razy więcej niż przed rokiem (704 wobec 340, wzrost o 107 proc.).

Kujawsko-pomorskie

Również w województwie kujawsko-pomorskim największy przyrost zgonów we wrześniu i październiku był w grupie wiekowej 40-49 lat - o 36 proc.

Mniej osób niż rok temu zmarło w dwóch najmłodszych grupach: do 19 lat - o 28 proc., w grupie 20-29 lat - o 6 proc.

Zgony w grupach wiekowych (kujawsko-pomorskie) Konkret24

W porównaniach tydzień do tygodnia wyróżniają się statystyki dla grupy 40-49 lat. Dwa ostatnie tygodnie października przyniosły w niej największe wzrosty liczby zgonów: o 100 i 91 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Lubelskie

Prawie trzykrotnie więcej osób w grupie wiekowej 20-29 lat zmarło w województwie lubelskim we wrześniu i październiku; w tym roku 30, a rok temu 11.

O 30 proc. więcej zmarłych było w najstarszej grupie 70+. W grupie 60-69 lat wzrost wyniósł 20 proc.

Zgony w grupach wiekowych (lubelskie)Konkret24

Lubelskie to kolejne województwo, w którym w ostatnim tygodniu października liczba zmarłych w wieku 70+ wzrosła o ponad 100 proc. (549 wobec 262 rok wcześniej, wzrost 110 proc.).

Lubuskie

W województwie lubuskim w porównaniu z wrześniem i październikiem 2019 roku było mniej zgonów w grupach wiekowych: do 19 lat (o 67 proc.) i 30-39 lat (o 15 proc.).

Największy procentowy przyrost zgonów był wśród osób powyżej 70. roku życia: z 1124 do 1523, czyli o 35 proc. W pozostałych trzech grupach liczba zgonów znacząco się nie zmieniła.

Zgony w grupach wiekowych (lubuskie)Konkret24

W samym 44. tygodniu w pięciu grupach wiekowych było o ponad 100 proc. więcej zgonów niż rok wcześniej (0-19, 20-29, 40-49, 50-59 i 70+).

Łódzkie

W województwie łódzkim największy liczbowy i procentowy przyrost liczby zgonów w analizowanym okresie był w grupie wiekowej 70+: 4353 osoby wobec 3166 rok wcześniej daje wzrost o 37 proc.

W pozostałych grupach wzrost nie przekroczył 24 proc., a w najmłodszej zgonów było tyle samo.

Zgony w grupach wiekowych (łódzkie)Konkret24

Wzrost liczby zmarłych w wieku 70+ miał odbicie także w danych tygodniowych. We wszystkich tygodniach września i października zgonów w tej grupie było więcej niż przed rokiem.

Małopolskie

Tak samo jak w Łódzkiem, również w województwie małopolskim największy liczbowy i procentowy przyrost liczby zgonów był w grupie 70+: 5515 wobec 3809 rok temu, czyli o 45 proc.

W grupie 40-49 lat zgonów było więcej o 27 proc.; 50-59 lat - o 15 proc.; 60-69 lat - o 28 proc.

Zgony w grupach wiekowych (małopolskie)Konkret24

Alarmujące dla najstarszej grupy wiekowej były dwa ostatnie tygodnie października. Zmarło w nich odpowiednio o 110 i 147 proc. więcej osób niż rok temu. W ostatnim tygodniu października dużo więcej zgonów było także w grupach 60-69 lat (o 93 proc.) i 50-59 lat (o 125 proc.).

Mazowieckie

W województwie mazowieckim we wszystkich grupach wiekowych we wrześniu i październiku zgonów było więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost procentowy był w najmłodszej grupie - o 32 proc., natomiast liczbowy - w grupie najstarszej (8071 wobec 6326 osób rok wcześniej, 28 proc.).

Zgony w grupach wiekowych (mazowieckie)Konkret24

W statystykach tygodniowych dla województwa mazowieckiego we wrześniu i październiku nie widać dużych wzrostów w żadnej z grup - w każdym razie nie były to przyrosty sięgające 100 proc., jak obserwujemy w wielu innych województwach.

Opolskie

W województwie opolskim najwięcej zgonów przybyło procentowo w grupie 30-39 lat: 34 wobec 19 rok wcześniej, to daje 79 proc.; natomiast liczbowo w grupie 70+: 1612 wobec 1198 rok wcześniej, co daje wzrost o 35 proc.

Zgony w grupach wiekowych (opolskie)Konkret24

Ostatni tydzień października jednak wybija się: w grupach 30-39 lat, 50-59 lat i 70+ procentowe wzrosty względem tego tygodnia rok temu wyniosły odpowiednio aż: 233, 257 i 175 proc.

Podkarpackie

W październiku największy przyrost liczby zgonów w Polsce był województwie podkarpackim: o 84 proc. Dane z podziałem na grupy wiekowe pokazują, że spowodowały to głównie zgony w dwóch najstarszych grupach wiekowych: zmarło o 52 proc. więcej osób w wieku 60-69 lat i o 55 proc. więcej w wieku 70+.

Ale w najmłodszej grupie nastąpił spadek liczby zgonów o 48 proc., a wśród osób w wieku 20-29 lat - o 12 proc.

Zgony w grupach wiekowych (podkarpackie)Konkret24

W trzech tygodniach października zgonów w grupie wiekowej 60-69 lat było już więcej niż rok wcześniej odpowiednio o 77, 98 i 89 proc., a w grupie 70+ odpowiednio o: 70, 124 i 172 proc.

Podlaskie

Z kolei w województwie podlaskim zmarłych we wrześniu i październiku przybyło procentowo najwięcej w najmłodszych grupach, choć liczby są najmniejsze: osób do 19. roku życia zmarło 14 wobec 6 rok wcześniej (wzrost o 133 proc.), a w grupie 20-29 lat zmarło 18 osób wobec 9 rok wcześniej (wzrost o 50 proc.).

Zmarłych w wieku 60-69 lat było więcej o 20 proc., a powyżej 70. roku życia - o 33 proc. w porównaniu do tego okresu rok temu.

Zgony w grupach wiekowych (podlaskie)Konkret24

Warto zwrócić uwagę na dane tygodniowe dla grupy wiekowej 50-59 lat. Od 7 do 27 września umierało o 14-18 proc. mniej osób niż przed rokiem w analogicznych tygodniach, ale w pierwszym tygodniu października było ich już o 5 proc. więcej niż rok temu. W kolejnych tygodniach października przyrosty były dużo wyższe: 136 proc., 173 proc., 94 proc.

Podkarpackie to kolejne województwo, w którym w ostatnim tygodniu października podwoiła się liczba zmarłych w grupie 70+: było ich 338 wobec 172 rok temu (wzrost o 97 proc.).

Pomorskie

W województwie pomorskim największy przyrost procentowy zgonów był w grupie 30-39 lat (52 proc.), natomiast liczbowy w najstarszej grupie 70+ (682 osoby, czyli 29 proc.).

Zgony w grupach wiekowych (pomorskie)Konkret24

44. tydzień roku przyniósł znaczne przyrosty zgonów w grupach: 20-29 lat - 150 proc.; 30-39 lat - 200 proc.; 40-49 lat - 38 proc.; 50-59 lat - 38 proc.; 60-69 lat - 33 proc.; 70 i więcej lat - 61 proc.

W analizowanych dziewięciu tygodniach uwagę zwraca szybki przyrost zgonów wśród osób powyżej 70. roku życia. W 2019 roku umierało ich tygodniowo 230-290, a w tym roku między 31 sierpnia a 6 września zmarło 260, w kolejnym tygodniu września już 308, a w dwóch ostatnich tygodniach października 425 i 455.

Śląskie

Województwo śląskie zanotowało relatywnie niskie wzrosty liczb zgonów we wrześniu i październiku we wszystkich grupach wiekowych poza najstarszą. W grupie 70+ zmarłych było więcej o 1693 osoby - 31 proc.

Zgony w grupach wiekowych (śląskie)Konkret24

W tej grupie w pierwszym tygodniu września zmarło 613 osób, w trzecim tygodniu października już 1032 osoby, zaś w ostatnim tygodniu października - 1196. To daje 100-proc. wzrost w ciągu zaledwie dwóch miesięcy.

Świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim podwoiła się liczba zgonów w najmłodszej grupie wiekowej: z 8 do 16. 40-proc. wzrost był w grupie 70+: 2287 wobec 1629 rok temu.

Zgony w grupach wiekowych (świętokrzyskie)Konkret24

Tu także przyrost liczby zgonów w najstarszej grupie wiekowej w ciągu dwóch miesięcy tego roku był bardzo wysoki: od 181 w pierwszym tygodniu września do 450 w ostatnim tygodniu października - co daje wzrost 250 proc. w tak krótkim okresie. W 2019 roku w tych tygodniach umierało 152-197 osób z tej grupy.

Warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim więcej zgonów niż rok temu w analizowanym okresie było: w grupie 30-39 lat - o 18 proc.; 40-49 lat - o 12 proc.; w grupie 60-69 lat - o 5 proc.; w grupie 70+ - o 17 proc. W pozostałych trzech grupach były spadki.

Zgony w grupach wiekowych (warmińsko-mazurskie)Konkret24

Również w danych tygodniowych nie widać tak alarmujących wzrostów w porównaniu z 2019 rokiem jak w innych województwach. Choć w ostatnim tygodniu października w grupie 30-39 lat zmarłych było o połowę więcej niż rok wcześniej (12 wobec 8 w 2019 roku).

Wielkopolskie

W województwie wielkopolskim w grupie 20-29 lat we wrześniu i październiku 2020 zmarło o 39 proc. więcej osób niż rok wcześniej - był to największy procentowy wzrost spośród wszystkich grup.

W najstarszej grupie przyrost wyniósł 27 proc. (4738 wobec 3717 w 2019 roku), natomiast w grupie 40-49 lat - 26 proc. (239 wobec 190 w 2019 roku).

Zgony w grupach wiekowych (wielkopolskie)Konkret24

W tygodniowych danych o zgonach w województwie wielkopolskim widać wyraźny podział na wrzesień i październik. Podczas gdy we wrześniu co tydzień co najmniej w trzech grupach wiekowych umierało mniej osób niż rok wcześniej, w październiku we wszystkich były cotygodniowe wzrosty.

W ciągu tych dwóch miesięcy osób w wieku 60-69 lat umierało tygodniowo: od 158 w pierwszej połowie września do 236 w ostatnim tygodniu października. Osób 70+: od 415 w pierwszym tygodniu września do 794 w ostatnim tygodniu października.

Zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie miało najniższy przyrost liczby zgonów w październiku tego roku - o 17 proc.

Najwyższy był w grupie 70+ i wyniósł 16 proc., co jednak w porównaniu z innymi województwami jest wartością najniższą. W grupie 30-39 lat zmarłych było mniej o 30 proc..

Zgony w grupach wiekowych (zachodniopomorskie) Konkret24

Jednak i w tym województwie ostatni tydzień października pokazuje tendencję wzrostową: w pięciu grupach zmarło więcej osób niż w 2019 roku i te wzrosty były znaczące. W grupie do 19 lat - o 33 proc.; w grupie 20-29 lat - o 67 proc.; w grupie 40-49 lat - o 73 proc.; w grupie 60-69 lat - o 25 proc.; a w grupie 70+ - o 61 proc.

Autor: Michał Istel / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Marcin Bielecki/PAP

Pozostałe wiadomości

Pod względem wartości zgromadzonego majątku żaden z senatorów, którzy pierwszy raz w życiu pełnią ten mandat, nie może równać się z szefem lewicowej Unii Pracy Waldemarem Witkowskim. Kilka milionów złotych oszczędności i nieruchomości za ponad 27 mln złotych czynią tego polityka najbogatszym wśród senackich debiutantów.

Najbogatsi debiutanci w Senacie. Prześwietlamy majątki nowych senatorów

Najbogatsi debiutanci w Senacie. Prześwietlamy majątki nowych senatorów

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
współpr.
Bartosz Chyż
Źródło:
Konkret24

Oficjalne dane o zakażeniach COVID-19 raportowane przez Ministerstwo Zdrowia pokazują tylko fragment rzeczywistości. Chorych jest dużo więcej, a dynamiczny wzrost widać w danych o sprzedawanych w aptekach testach.

"Codziennie kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób zapada na COVID-19". Co mówią dane o sprzedaży testów

"Codziennie kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób zapada na COVID-19". Co mówią dane o sprzedaży testów

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Rosyjska propaganda powiela kolejny fałszywy przekaz o masakrze w Buczy. Tym razem chodzi o wywiad z ukraińskim politykiem, który miał dostarczyć dowodów, że zbrodnia z 2022 roku została "sfingowana". To fake news nagłaśniany m.in. przez rzeczniczkę rosyjskiego MSZ Marię Zacharową.

Brytyjczycy sfingowali masakrę w Buczy? Fake news nagłaśniany przez Kreml

Brytyjczycy sfingowali masakrę w Buczy? Fake news nagłaśniany przez Kreml

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24, Tvn24.pl

Badacze sprawdzili i porównali wskaźniki nadmiarowych zgonów w Polsce i UE w czasie pandemii COVID-19. Liczni Polacy zmarli, bo rozwiązania wprowadzone przez rządzących się nie sprawdziły. "Wielu zgonów w Polsce dałoby się uniknąć dzięki lepszej reakcji opartej na nauce i poprzez wyższe wskaźniki szczepień" - czytamy w opracowaniu.

Naukowcy: wielu zgonów na COVID-19 w Polsce dałoby się uniknąć dzięki lepszej reakcji rządzących

Naukowcy: wielu zgonów na COVID-19 w Polsce dałoby się uniknąć dzięki lepszej reakcji rządzących

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Nieruchomości za ponad 20 mln zł zgromadził Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej, po raz pierwszy wybrany do Sejmu. Inny debiutant, Krzysztof Hetman z PSL, ma prawie 3 mln zł oszczędności, prawie milion złotych zarobiła Elżbieta Burkiewicz z Polski 2050. Przyglądamy się oświadczeniom majątkowym posłów debiutantów.

Nowi posłowie w Sejmie. Który najwięcej zarobił, który najwięcej oszczędził

Nowi posłowie w Sejmie. Który najwięcej zarobił, który najwięcej oszczędził

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Mateusz Morawiecki i inni politycy PiS chcą powołania komisji śledczej, która miałaby zbadać "aferę wiatrakową". Chodzi o ustawę autorstwa posłów Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej o wsparciu odbiorców prądu, która zdaniem polityków odchodzącej władzy zawiera "lobbystyczną wrzutkę". W swojej krytyce tego projektu politycy PiS zapomnieli, że to ich rządy słynęły z wielu wrzutek do uchwalanych ustaw. Przypominamy je poniżej.

Wrzutka za wrzutką. Z nieoczekiwanych zmian w projektach ustaw PiS słynął przez ostatnie lata

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że "wtedy kiedy wybuchła afera wiatrakowa, 'Fakty' TVN w ogóle jej nie zauważyły". Sprawdziliśmy. Zarówno w "Faktach" TVN, TVN24, jak i w portalu tvn24.pl informowaliśmy o kontrowersjach wokół ustawy.

Morawiecki o "aferze wiatrakowej" i "Faktach" TVN. Jak relacjonowaliśmy dyskusję wokół projektu ustawy

Morawiecki o "aferze wiatrakowej" i "Faktach" TVN. Jak relacjonowaliśmy dyskusję wokół projektu ustawy

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt ustawy, który zakłada jawność odrębnych majątków małżonków najważniejszych osób w państwie jak i przedstawicieli władz samorządowych. Poprzednią próbę uregulowania tej kwestii, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, zakwestionował Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej.

Trudna droga do jawności majątków polityków i ich rodzin. Dlaczego to się nikomu nie udało?

Trudna droga do jawności majątków polityków i ich rodzin. Dlaczego to się nikomu nie udało?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia i premier Mateusz Morawiecki starli się w kwestii ustawy budżetowej na 2024 rok. Premier twierdzi, że projekt budżetu jest, marszałek – że go nie ma. Kto ma rację?

Morawiecki: budżet jest. Hołownia: nie ma. O co chodzi z ustawą budżetową na 2024 rok?

Morawiecki: budżet jest. Hołownia: nie ma. O co chodzi z ustawą budżetową na 2024 rok?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Użytkownicy platformy X i Facebooka rozsyłali film, na którym widać, jak na ośnieżonej drodze kierowca zatrzymuje się, widząc idące z naprzeciwka poboczem niedźwiedzie. Nagranie ma rzekomo pokazywać scenę ze Szczyrku - ale to nieprawda.

Niedźwiedzie na drodze w Szczyrku? "Na pewno nie w Polsce"

Niedźwiedzie na drodze w Szczyrku? "Na pewno nie w Polsce"

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

"Nowotwory, których dotąd medycyna nie widziała" - taki fałszywy przekaz o "turbo raku" wywołanym rzekomo przez szczepionki na COVID-19 przebił się do mediów. Wyjaśniamy, skąd pochodzi i dlaczego jest nieprawdziwy.

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Trzy miliony, pięć milionów złotych czy jednak więcej? Kancelaria premiera nie ujawnia, ile z publicznych środków zapłacono za "profrekwencyjną akcję informacyjną" związaną z referendum zorganizowanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Z szacunkowych danych wynika, że koszty promocji mogły wynieść sporo ponad pięć milionów.

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma nagranie, które według internautów pokazuje moment zniszczenia budynku parlamentu w Gazie. Jednak choć do tej eksplozji doszło na tamtym terenie, przekaz rozsyłany z filmem jest fake newsem.

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Obywatelski projekt ustawy "Tak dla in vitro" budzi duże dyskusje. Poseł PiS Henryk Kowalczyk przekonuje, że naprotechnologia jest skuteczniejszą metodą niż in vitro. Eksperci pytani przez Konkret24 wyjaśniają: tych dwóch metod nie można porównywać. - Za wypowiedzą pana posła stoi niewiedza - stwierdza profesor Rafał Kurzawa.

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP w dyskusji o przyszłych komisjach śledczych przekonywała, że politycy Trzeciej Drogi szli do wyborów pod hasłem "Zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu" i nie planowali rozliczać rządu poprzedników. To nieprawda.

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W pierwszym wystąpieniu w Sejmie nowej kadencji prezydent Andrzej Duda podkreślał swoje konstytucyjne uprawnienia i przestrzegał, że "porządek konstytucyjny musi zostać zachowany". Te słowa zaprzeczają decyzjom, które wcześniej sam podejmował, a które według ekspertów prawa naruszały Konstytucję RP. Przypominamy.

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia blokuje rozpatrywanie projektów uchwał i ustaw, mimo że obiecał zlikwidować tak zwaną sejmową zamrażarkę. Mówią nieprawdę, używając tego potocznego określenia pewnego etapu procesu legislacyjnego niezgodnie z tym, co ono oznacza. Wyjaśniamy.

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Cztery razy więcej protestów wyborczych niż w 2019 roku wpłynęło do Sądu Najwyższego w związku z wyborami parlamentarnymi. To najwięcej w ciągu ostatnich 30 lat. Protestów w sprawie referendum wpłynęło ponad dwa tysiące. O ważności referendum Sąd Najwyższy zdecyduje już 7 grudnia. 

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Marek Suski prezentuje listę zarzutów wobec nowych władz Sejmu. Mówi o "łamaniu demokracji" i "PRL-u". A pytany o niezrealizowaną przez PiS obietnicę wprowadzenia pakietu demokratycznego, przekonuje, że takiej nie było. Przypominamy, dlaczego nie ma racji.

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Antoni Macierewicz chciałby postawić marszałka Sejmu Szymona Hołownię przed Trybunałem Stanu za to, że nie dopuścił do debaty na uchwałą autorstwa PiS. Wyjaśniamy, dlaczego poseł PiS nie ma racji.

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ponad jedna trzecia fake newsów i manipulacji rozpowszechnianych w internecie w krajach europejskich w ciągu miesiąca dotyczyła konfliktu Izraela z Hamasem. Od półtora roku żaden temat nie angażował tak bardzo twórców dezinformacji. W rozmowie z Konkret24 ekspert wyjaśnia, dlaczego właśnie ten konflikt interesuje ludzi niedotkniętych bezpośrednio jego skutkami.

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Zapowiedzi powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych spowodowały, że politycy mówią o postawieniu przed Trybunałem Stanu ówczesnego ministra Jacka Sasina. Rzeczywiście, był on twarzą nieudanych wyborów prezydenckich z 2020 roku, ale czy to on podjął bezprawne decyzje? Przypominamy, o co chodziło w sprawie tych wyborów i którzy politycy za co odpowiadają.  

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Według byłego premiera można skrócić okres rządów Mateusza Morawieckiego i nowej Rady Ministrów i w to miejsce szybciej powołać Donalda Tuska i jego rząd - wystarczy zastosować procedurę konstruktywnego wotum nieufności. Konstytucjonaliści mają bardzo duże wątpliwości w tej sprawie.

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Źródło:
Konkret24

"We Wrocławiu pan ze wschodu latał z klamką grożąc Polakom" - ostrzegali w miniony weekend internauci i publikowali nagranie przedstawiające rzekomo takie zdarzenie. To fałszywy przekaz. Wyjaśniamy, co naprawdę się wydarzyło, kogo mężczyzna próbował odstraszyć i czy miał pistolet.

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Wyjęcie z sejmowej zamrażarki obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro" wznowiło dyskusję na temat metody in vitro. W jej ramach europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski oświadczył, że "in vitro nie leczy bezpłodności". Ekspert tłumaczy, dlaczego ta wypowiedź jest "niedojrzała i jest pewną formą manipulacji".

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przywrócenie praworządności po okresie rządów Zjednoczonej Prawicy to jedno z najważniejszych zadań, jakie postawiła sobie po wyborach demokratyczna większość. Zmiany miałyby dotyczyć też kierownictwa prokuratury, w tym stanowiska prokuratora krajowego. Czy jednak po nowelizacji ustawy nie zostało ono "zabetonowane"? Prawnicy zgodnie wskazują na pewien wadliwy przepis, ale co do jego obejścia już są podzieleni.

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że po ewentualnej zmianie traktatów to Unia Europejska zdecyduje o tym, czy w Polsce będzie obowiązywać wspólna europejska waluta euro. Nie ma racji. To kolejna odsłona manipulacyjnej narracji PiS, według której zmiany w traktatach pozbawią Polskę suwerenności.

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według ministra edukacji Przemysława Czarnka to prezydenci dużych miast w 2020 roku uniemożliwili przeprowadzenie wyborów prezydenckich, tzw. wyborów kopertowych. Samorządowcy mieli nie przekazać baz danych wyborców. Tyle że sądy administracyjny i powszechny oraz NIK uznały, że takie polecenia premiera dla samorządowców były niezgodne z prawem.

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według posłanki Joanny Muchy kierowanie resortem zdrowia to "misja samobójcza" politycznie, ale też "w sensie zupełnie fizycznym". I przypominała, że dwóch ministrów zdrowia zmarło w trakcie pełnienia tej funkcji. Nadużyciem jest sugerowanie, że kierowanie tym ministerstwem wiąże się z ryzykiem.

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Zdaniem polityków prawicy marszałek Sejmu Szymon Hołownia mógł inaczej zachować się w przypadku zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego z aresztu lub chociaż dłużej się zastanawiać. Porównują tę sytuację do historii z aresztowanym katalońskim politykiem, również wybranym do Parlamentu Europejskiego, którego jednak nie chronił immunitet. Jednak te sytuacje tylko pozornie są podobne.

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że już od 2024 roku każdy polski obywatel będzie musiał zapłacić podatek za posiadanie samochodu spalinowego. Nie ma to potwierdzenia w faktach.

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

28 poprawek do traktatów unijnych wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. Wszystkie mają coś wspólnego, a przekaz o nich jest zmanipulowany. Premier zapewniał, że to "gra o suwerenność, gra o polską niepodległość", lecz zdaniem ekspertów to "cyniczna gra polityczna". O co chodzi?

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według krakowskiej kurator oświaty "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje". Nie znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji, a zdementowała je ambasada Szwecji w Warszawie. Być może Barbarze Nowak chodziło o sytuację z Niemiec.

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Autor:
Jan
Kunert,
współpraca
Michał Istel
Źródło:
Konkret24

Wykres pokazujący, że liczba zachorowań na COVID-19 jest już rzekomo tak duża, iż "przebiliśmy właśnie prawie wszystkie poprzednie fale pandemii oprócz pierwszej", wywołał komentarze internatów, a także lekarzy. Rzeczywiście, zachorowań przybywa. Tłumaczymy, dlaczego jednak trudno teraz szacować wysokość fali zakażeń koronawirusem.

"Przebiliśmy prawie wszystkie fale COVID-19"? Jaki jest problem z tym wykresem

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy sądy częściej niż za rządów PO-PSL odmawiały prokuratorom, by zastosować tymczasowe aresztowanie – przekonuje poseł PiS Paweł Jabłoński. Jednak z porównań statystyk wynika, że w czasach PO-PSL liczba wniosków o tymczasowy areszt malała, podczas gdy za Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Więcej odmów wcale więc nie oznacza, że sytuacja się poprawiła.    

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Najbardziej brutalna", "agresywna", "łamiąca reguły przyzwoitości" - tak politolodzy i publicyści oceniali tegoroczną kampanię wyborczą do parlamentu. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie procesów prowadzonych w sądach w trybie wyborczym. Jak sprawdził Konkret24, było ich ponad 120 - o ponad jedną trzecią więcej niż cztery lata wcześniej.

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Uczeń w Kanadzie - według małopolskiej kurator Barbary Nowak - miał zostać aresztowany, bo "powiedział, że są dwie płcie". Zaś nauczyciel w Irlandii miał zostać uwięziony, bo nie chciał się zwracać do uczniów "wedle płci". Obie opowieści są nieprawdziwe.

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W dyskusji o pomysłach na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów poseł PiS Radosław Fogiel przypominał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zniósł limity do lekarzy. A jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie proponuje nic nowego, jeśli chodzi o kolejki do lekarzy. To prawda, PiS limity zniósł - ale mimo tego kolejki są jeszcze dłuższe. Eksperci wyjaśniają ten paradoks.

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Politycy Zjednoczonej Prawicy oskarżają Szymona Hołownię, że "wypuścił na wolność" Włodzimierza Karpińskiego, "realizując politykę bezkarności". Tylko że marszałek Sejmu nie może zwalniać z aresztu i nie dzięki niemu Karpiński został wypuszczony. Prawnicy wyjaśniają, o co chodziło z pismem marszałka.

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24