Zmiana 62 ustaw - co kryje tarcza antykryzysowa 2.0

Co kryje tarcza antykryzysowa 2.0?premier.gov.pl

Tarcza antykryzysowa 2.0 to nie tylko przepisy o pomocy dla firm dotkniętych epidemią. Wprowadza zmiany 62 ustaw. Zawiera np. przepisy umożliwiające zwalnianie urzędników Służby Cywilnej czy przeprowadzenie wyborów prezydenckich w sobotę 23 maja.

9 kwietnia Sejm - większością posłów PiS i przy sprzeciwie całej opozycji - uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. To już jest druga ustawa powszechnie nazywana tarczą antykryzysową, która oferuje pakiet środków pomocy dla firm dotkniętych finansowymi skutkami epidemii (poprzednia weszła w życie 8 marca). "Stanowi zatem kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznie" – napisano w uzasadnieniu rządowego projektu.

Co jest w tarczy antykryzysowej 2.0?
Co jest w tarczy antykryzysowej 2.0?tvn24

Prawa jazdy, kontrola ruchu lotniczego, związki sportowe

Do pierwszej tarczy antykryzysowej – czyli ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Sejm 9 kwietnia wprowadził 95 zmian polegających na nowej treści już istniejących przepisów bądź też na dodaniu nowych.

Szczególnie wyróżnia się tutaj art. 72 punkt 54, który do ustawy o pierwszej tarczy antykryzysowej po art. 15zzzr dodaje artykuły 15zzzs–15zzzzzx. To różnego rodzaju przepisy dotyczące m.in. przedłużenia kadencji władz związków sportowych, ważności praw jazdy, zawieszenia szkoleń dla maszynistów kolejowych czy przedłużenia ważności świadectw kontrolerów ruchu lotniczego. Treść ustawy znacznie poszerzono, czyniąc ja jeszcze bardziej skomplikowaną.

03.04.2020 | Niewystarczająca i zbyt skomplikowana. Opinie przedsiębiorców o "tarczy antykryzysowej"
03.04.2020 | Niewystarczająca i zbyt skomplikowana. Opinie przedsiębiorców o "tarczy antykryzysowej"Arleta Zalewska | Fakty TVN

Tarcza 2.0 zmienia również przepisy w sumie 62 różnych ustaw – od ustawy o dniach wolnych od pracy, przez Kodeks postępowania administracyjnego, prawo wodne, telekomunikacyjne, ustawę o dostępie do informacji publicznej itp.

- Ta imponująca liczba zmian dla ludzi, którzy starają się o pomoc państwa i starają się zrozumieć te przepisy, jest nieczytelna – mówi Konkret24 prawnik Krzysztof Izdebski, dyrektor programowy Fundacji ePaństwo. Według niego istnieje ryzyko, że takie osoby nie skorzystają z praw, które mają, a o których mogą się nie dowiedzieć.

Premier da wolny dzień na wybory?

Jedna z pierwszych zmian, jaką wprowadza ustawa z 9 kwietnia, dotyczy ustawy o dniach wolnych od pracy - to ona wskazuje jako dni wolne od pracy święta religijne i państwowe oraz niedziele. Teraz wprowadzono przepis, że w stanie zagrożenia epidemicznego albo w stanie epidemii "dniem wolnym jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia".

Ten przepis prof. Piotr Mikuli, szef Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiąże z wyborami prezydenckimi. Konstytucja i Kodeks wyborczy wymagają, by wybory odbyły się w dniu wolnym od pracy, najpóźniej 75 dni przed końcem kadencji prezydenta.

- Chodzi zatem o to, że wybory przesunięte na 17 maja to za wcześnie, żeby wszystko zorganizować, a w niedzielę, 24 maja już nie będzie można, bo jest ograniczenie w ustawie w nawiązaniu do okresu z artykułu 128 ustęp 2. Konstytucji - analizuje prof. Mikuli.

Wspomniany przepis głosi:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. art. 128 ust. 2 Konstytucji RP

- To ogłosi się na przykład piątek, 22 maja lub sobotę, 23 maja dniem wolnym od pracy – uważa prof. Mikuli. Jego zdaniem jest to "przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa do własnych celów politycznych".

Karty do głosowania nie w gestii PKW

Głębiej w tarczy antykryzysowej 2.0 jest ukryta kolejna zmiana w Kodeksie wyborczym. Według art. 100 w stanie epidemii przy przeprowadzaniu wyborów prezydenckich można zawiesić m.in. przepis o tym, że to Państwowa Komisja Wyborcza ustala wzór karty do głosowania i zarządza druk tych kart.

Konstytucjonaliści krytykują wybory korespondencyjne
Konstytucjonaliści krytykują wybory korespondencyjnetvn24

Zgodnie z ustawą o głosowaniu korespondencyjnym uchwaloną przez Sejm 6 kwietnia, nie zaakceptowaną jeszcze przez Senat, ta sprawa będzie w kompetencji ministra aktywów państwowych. PKW jedynie ma wydać opinię. - Ta ustawa o głosowaniu korespondencyjnym całkowicie nie wyklucza, ale znacząco ogranicza rolę PKW, wzmacniając jednocześnie udział czynnika rządowego w procesie wyborczym – zwraca uwagę prof. Mikuli.

Myśliwi pod osłoną tarczy

Eliza Rutynowska, prawniczka Forum Obywatelskiego Rozwoju, zwraca uwagę na zmianę art. 33e Prawa łowieckiego: przedłuża ona kadencję władz Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego w stanie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub stanie nadzwyczajnym.

- Oznacza to, że według twórców tarczy 2.0 wybory nowego prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej nie mogą się odbyć ze względu na panujący stan zagrożenia epidemicznego, epidemii lub stan nadzwyczajny. Mogą natomiast odbyć się wybory na prezydenta Polski – zauważa Rutynowska. I dodaje: - Zastanawia mnie, czemu łowczy nie chcieliby również zawalczyć o możliwość głosowania korespondencyjnego?

Podobnie jak członkowie władz PZŁ będą chronione władze wszystkich związków sportowych, których kadencje, o ile upływają w czasie stanu epidemii, mogą być przedłużone do 30 września 2021 roku.

Zagrożenie dla tajemnicy korespondencji

Prawnicy zwracają też uwagę na zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, które umożliwiają Poczcie Polskiej np. przekształcenie przesyłek sądowych w wersję elektroniczną, by w tej postaci dostarczyć ją do odbiorcy. Po poprawkach w Sejmie dodano, że musi się to odbyć za zgodą zainteresowanego.

- Co z tajemnicą korespondencji czy tajemnicą adwokacką? – zastanawia się Krzysztof Izdebski. – To przepis bez sensu, bo przecież sądy same mogą drogą elektroniczną dostarczyć dokumenty, pośrednik w postaci Poczty Polskiej jest niepotrzebny. Ten przepis grozi, że będzie ona działać gorzej – mówi prawnik Fundacji ePaństwo.

08.04.2020 | "Kaczyński i jego ludzie chcą na siłę przeprowadzić wybory"
08.04.2020 | "Kaczyński i jego ludzie chcą na siłę przeprowadzić wybory"Jakub Sobieniowski | Fakty TVN

W dodatku - jak zauważa Eliza Rutynowska z FOR - nowelizacja wprowadza tzw. fikcję doręczeń, czyli przesłane na skrzynkę e-mailową listy będą uznane za doręczone po 14 dniach od zamieszczenia tam dokumentu, nawet jeśli nie został on odczytany przez adresata.

Zwolnienia urzędników

Po przyjęciu tarczy 2.0 w czasie epidemii nie mogą być pewni swojego losu urzędnicy państwowi pracujący w kancelarii premiera, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, urzędach podporządkowanych premierowi i poszczególnym ministrom.

Wprowadzono bowiem przepis, że "w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodują stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego", rząd będzie miał prawo do nakazania szefom takich instytucji zmniejszenie wynagrodzeń pracownikom, zwolnienie ich części - a w pierwszej kolejności tych, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne.

Mogą wejść mimo zabezpieczeń na posesję

Na baczności powinni się mieć także właściciele nieruchomości (gruntów), na których położone są instalacje tzw. infrastruktury krytycznej. Pracownicy firm, do których należą instalacje telekomunikacyjne, gazowe, paliwowe, wodociągowe itp. będą mogli wejść w asyście policji na teren, gdzie znajdują się ich urządzenia "również z użyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia".

Asysta policji jest udzielana wtedy, gdy np. firma gazowa przedstawi miejscowemu komendantowi policji dowody "potwierdzające odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym budynku: albo gdy nie można skontaktować się z właścicielem terenu czy budynku, na którym znajduje się tzw. infrastruktura krytyczna".

By tam wejść, będzie można - zgodnie z prawem - zniszczyć np. bramy wjazdowe czy wyłamać zamki do pomieszczeń.

Autor: Piotr Jaźwiński / Źródło: Konkret24; zdjęcie: premier.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: premier.gov.pl

Pozostałe wiadomości

Prezydent Andrzej Duda przedstawił swoją wizję: w Polsce będzie coraz więcej bogatych ludzi, którzy będą mieli swoje samoloty. Według danych ULC z ostatnich dziesięciu lat w rejestrze cywilnych samolotów przyrost nie był duży, choć systematyczny. Polacy najchętniej inwestują w samoloty ultralekkie.

Prezydent: "coraz więcej ludzi będzie miało swoje samoloty". Ilu już ma? Sprawdziliśmy

Prezydent: "coraz więcej ludzi będzie miało swoje samoloty". Ilu już ma? Sprawdziliśmy

Źródło:
Konkret24

Nagranie, które zamieszczono na TikToku, a potem w innych mediach społecznościowych sugeruje, że w województwie lubelskim powstaje obóz dla migrantów, którzy rzekomo zostaną relokowani z innych państw. Przeznaczenie obiektu jest inne. Wyjaśniamy.

"Czyżby tu powstawał obóz dla nielegalnych migrantów Tuska?" Nie. Wyjaśniamy, co wybudowano w pobliżu granicy

"Czyżby tu powstawał obóz dla nielegalnych migrantów Tuska?" Nie. Wyjaśniamy, co wybudowano w pobliżu granicy

Źródło:
Konkret24

W ramach rosyjskich działań dezinformacyjnych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego stworzono strony internetowe, które były bliźniaczo podobne do stron uznanych serwisów medialnych. W Polsce podszyto się pod strony tygodnika "Polityka" i Polskiego Radia. Opisujemy szczegóły rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej wymierzonej w eurowybory.

Rosyjski "Sobowtór" kontratakuje. Jak podszyto się pod "Politykę" i Polskie Radio

Rosyjski "Sobowtór" kontratakuje. Jak podszyto się pod "Politykę" i Polskie Radio

Źródło:
Konkret24

Zdaniem Witolda Tumanowicza fermy futerkowe to "naprawdę duża część polskiej gospodarki". Przeanalizowaliśmy dane. Poseł się myli.

Poseł Konfederacji: fermy futerkowe dużą częścią polskiej gospodarki. Nieprawda

Poseł Konfederacji: fermy futerkowe dużą częścią polskiej gospodarki. Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Oszczędności Karola Karskiego podczas pracy w Parlamencie Europejskim wzrosły 20-krotnie. Ma też więcej mieszkań. Ryszard Czarnecki stał się milionerem. Również majątek Róży Thun znacząco urósł. Byli europosłami co najmniej dekadę - teraz już nie zostali wybrani. Sprawdzamy, z jakimi majątkami kończą przygodę w Brukseli.

Miliony na kontach, mieszkania, domy. Wieloletni europosłowie wracają z Brukseli

Miliony na kontach, mieszkania, domy. Wieloletni europosłowie wracają z Brukseli

Źródło:
Konkret24

Według krążącego w sieci nagrania i wpisów w mediach społecznościowych na mecz Ukrainy ze Słowacją podczas Euro 2024 kibice nie będą mogli wnieść słowackich flag. To dlatego, że te przypominają flagi innego państwa. To nieprawda. Wyjaśniamy, jakie są zasady dotyczące flag na meczach i gdzie jest przekłamanie.

Słowackie flagi będą konfiskowane, "bo są podobne do rosyjskich"? To fake news

Słowackie flagi będą konfiskowane, "bo są podobne do rosyjskich"? To fake news

Źródło:
Konkret24

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha pochwalił się w serwisie X listą kwestii zrealizowanych po "pół roku rządów". Część z nich pokrywa się ze 100 konkretami - obietnicami przedwyborczymi Koalicji Obywatelskiej. Sprawdziliśmy, czy lista przedstawiana przez polityka ma potwierdzenie w rzeczywistości.

Minister Myrcha chwali się dokonaniami rządu. Sprawdzamy

Minister Myrcha chwali się dokonaniami rządu. Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

Posłanka Lewicy Wanda Nowicka zapytana, czy w ochronę naszej wschodniej granicy powinien się włączyć Frontex, stwierdziła, że ta unijna agencja zaangażuje się tylko wtedy, "gdybyśmy sobie rzeczywiście nie radzili z tymi problemami". Tak jednak nie jest. Frontex regularnie współpracuje z Polską - również w tym roku.

Frontex działa wtedy, gdy państwo nie radzi sobie z problemami na granicy? Nie tylko

Frontex działa wtedy, gdy państwo nie radzi sobie z problemami na granicy? Nie tylko

Źródło:
Konkret24

Niemal 60 polityków Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski oraz Konfederacji w ciągu dwóch dni rozsyłało w mediach społecznościowych zdjęcia czarnoskórych osób przebywających w Polsce. To wywołało efekt "zalania internetu", który teraz ci sami politycy wskazują jako… skutek działań rządu. Towarzyszący tej akcji manipulacyjny przekaz miał generować negatywne emocje. 

"Zalewają internet". Jak politycy skoordynowali akcję ze zdjęciami czarnoskórych osób

"Zalewają internet". Jak politycy skoordynowali akcję ze zdjęciami czarnoskórych osób

Źródło:
Konkret24

Według rozpowszechnianego w sieci cytatu prezydent Andrzej Duda miał na szczycie w Szwajcarii wzywać do "dekolonizacji" Rosji, a konkretnie: do jej podziału "na 200 państw etnicznych". To dezinformacja, szerzona także na prorosyjskich stronach. Słowa polskiego prezydenta zostały przeinaczone.

Duda zaproponował "podział Rosji na 200 państw etnicznych"? Co dokładnie powiedział

Duda zaproponował "podział Rosji na 200 państw etnicznych"? Co dokładnie powiedział

Źródło:
Konkret24

"Przyszłym pokoleniom zabrano lekarzy", "rząd nie chce, żeby w Polsce było więcej lekarzy" - piszą w sieci internauci, krytykując likwidację kierunków lekarskich na niektórych uczelniach. Takie decyzje jeszcze jednak nie zapadły. Trwa audyt. Naczelna Rada Lekarska tłumaczy, że bardziej niż ilość liczy się jakość kształcenia.

"Likwidują kierunki lekarskie"? Jaki problem ma dziewięć uczelni

"Likwidują kierunki lekarskie"? Jaki problem ma dziewięć uczelni

Źródło:
Konkret24

Informacja, jakoby w Wałbrzychu miał się pojawić jakiś autokar z uchodźcami z Afryki, od kilku dni jest rozpowszechniana w mediach społecznościowych - w różnej formie. Nie jest prawdziwa. Wygląda to na skoordynowaną akcję, której celem jest wywołanie negatywnych emocji wobec migrantów i uchodźców w Polsce.

"Zaczęło się", "autokar z uchodźcami w Wałbrzychu". Uwaga na fałszywkę

"Zaczęło się", "autokar z uchodźcami w Wałbrzychu". Uwaga na fałszywkę

Źródło:
Konkret24

"A czy państwo otrzymali już powołanie na ćwiczenia wojskowe..." - tego typu komentarze krążą w mediach społecznościowych w reakcji na publikowane w sieci karty powołań do wojska. Według nagłaśnianego przekazu wojsko ma teraz wysyłać więcej takich kart i to do osób "z łapanki". Uspokajamy i wyjaśniamy.

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

Źródło:
Konkret24

Krążąca w mediach społecznościowych zbitka zdjęć ma dowodzić, że podczas trwającej teraz wojny Palestyńczycy namalowali na ośle flagę Izraela, a potem go zabili. Jednak te fotografie nie są ze sobą powiązane i nie mają nic wspólnego z tym, co obecnie się dzieje w Gazie. To fake news.

Osioł z namalowaną flagą Izraela zamęczony przez "dzieci z Gazy"? To nieprawda

Osioł z namalowaną flagą Izraela zamęczony przez "dzieci z Gazy"? To nieprawda

Źródło:
Konkret24

W sieci rozchodzi się opowieść o tym, jak to prezydent Wołodymyr Zełenski rzekomo kupił kasyno i hotel na Cyprze - posty o tym wrzucane są przy okazji różnych wypowiedzi dotyczących Ukrainy. To kolejny przykład historii stworzonej przez rosyjską propagandę po to, by zdyskredytować ukraińskiego prezydenta - ale też tych, którzy pomagają Ukrainie. W tym między innymi polski rząd.

Zełenski, hotel i kasyno na Cyprze. Jak rosyjska propaganda tworzy napięcia dyplomatyczne

Zełenski, hotel i kasyno na Cyprze. Jak rosyjska propaganda tworzy napięcia dyplomatyczne

Źródło:
Konkret24

Uczestnicy rolniczego protestu w Brukseli utrzymują, że jedną z przyczyn interwencji policji był fakt, że nieśli polskie flagi. Tak samo sugerował w swoim tekście rolniczy portal. Brukselska policja wyjaśnia, dlaczego polscy rolnicy "zostali poproszeni o przeniesienie się" w inne miejsce. Nie o flagę chodziło.

Rolnicy w Brukseli "osaczeni", bo "chodzili z polską flagą"? Policja wyjaśnia powód

Rolnicy w Brukseli "osaczeni", bo "chodzili z polską flagą"? Policja wyjaśnia powód

Źródło:
Konkret24

Jedni twierdzą, że zastrzeganie numeru PESEL to wstęp do likwidacji gotówki, inni - że chodzi o większą inwigilację obywateli. Wokół nowej usługi narosło już wiele fałszywych przekazów. Weryfikujemy je.

"Jest drugie dno" przy zastrzeżeniu numeru PESEL? Rozwiewamy mity

"Jest drugie dno" przy zastrzeżeniu numeru PESEL? Rozwiewamy mity

Źródło:
Konkret24

Samolot podnosi się z pasa startowego, gdy tuż za nim, na tym samym pasie, ląduje już inny - taką scenę widać na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Komentujący uznał to "przykład synchronizacji lądowania", ale wielu internautów nie wierzy w prawdziwość filmu. Jaka jest prawda?

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

"Ciekawy przykład synchronizacji" lądowania i startu samolotów? Wręcz przeciwnie

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS i Suwerennej Polski wykorzystują pismo wysłane przez Podlaski Urząd Wojewódzki do samorządowców jako dowód, jakoby rząd wydał "polecenie szukania miejsc na ośrodki dla nielegalnych migrantów". To przekaz nieprawdziwy, wzbudzający niepokój w lokalnej społeczności. Dokument dotyczy czego innego, a procedurę tę opisał dwa lata temu rząd Zjednoczonej Prawicy.

Rząd "szuka miejsc dla nielegalnych migrantów" na Podlasiu? O co chodzi z pismem wojewody

Rząd "szuka miejsc dla nielegalnych migrantów" na Podlasiu? O co chodzi z pismem wojewody

Źródło:
Konkret24

Według wielu internautów polsko-rosyjskę granicę na Mierzei Wiślanej wyznacza niski płot z siatki. Nagrania i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych pokazują dość liche ogrodzenie, które biegnie w poprzek plaży. Tyle że granica państwowa przebiega w innym miejscu i w inny sposób jest ochraniana. Wyjaśniamy.

"Tak wygląda nasza granica z Rosją"? Nie. Wygląda inaczej

"Tak wygląda nasza granica z Rosją"? Nie. Wygląda inaczej

Źródło:
Konkret24

W rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu już nie będą brać udziału, a na mandaty posłów Parlamentu Europejskiego jeszcze czekają. Wyjaśniamy, jaka jest teraz sytuacja posłów, którzy w wyniku niedzielnych wyborów pojadą do Brukseli. I kiedy ich miejsca w Sejmie zostaną uzupełnione.

25 wybranych. Jeszcze nie są europosłami, a w Sejmie już nie zagłosują

25 wybranych. Jeszcze nie są europosłami, a w Sejmie już nie zagłosują

Źródło:
Konkret24, PAP

"W zamian za to wejdą prażone chrząszcze", "chyba trzeba wyjść z Unii, bo za chwile nic nie zjemy" - piszą oburzeni internauci, komentując rozpowszechnianą w sieci informację, jakoby Unia Europejska zakazała produkcji chipsów o smaku bekonowym. Tylko że to fake news. Chodzi o inny zakaz.

Unia zakazała chipsów o smaku bekonu? To nie tak, wyjaśniamy

Unia zakazała chipsów o smaku bekonu? To nie tak, wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Czy Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i Daniel Obajtek mogą się już czuć bezpieczni, bo immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed wyborem"? Dyskusja na ten temat rozpoczęła się w sieci zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników głosowania. Tłumaczymy, czym różnią się sytuacje trójki przyszłych europosłów.

Immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed otrzymaniem mandatu"? To zależy

Immunitet europosła "nie dotyczy czynów popełnionych przed otrzymaniem mandatu"? To zależy

Źródło:
Konkret24

Podczas wizyty w Brukseli Jarosław Kaczyński przestrzegał przed "szaleństwem klimatycznym". Mówił, że człowiek nie wpływa na zmiany klimatu. Sugerował, że aby zredukować emisję CO2 do zera, trzeba by "zlikwidować ludzi w Europie". Przywoływał wątpliwe tezy naukowe. Nic z tego nie jest prawdą.

Kaczyński mówi o "szaleństwie klimatycznym" Brukseli. Cztery fałsze naraz

Kaczyński mówi o "szaleństwie klimatycznym" Brukseli. Cztery fałsze naraz

Źródło:
Konkret24

Telewizja Polska udostępniła redakcji Konkret24 informacje o zarobkach Jacka Kurskiego w latach 2016-2023. Startujący teraz do Parlamentu Europejskiego z list PiS były prezes TVP zarobił w sumie ponad 4,6 miliona złotych brutto. Wynagrodzenie rosło z roku na rok, w samym 2020 roku było to ponad milion.

Ile Jacek Kurski zarobił w TVP? Mamy pełne dane

Ile Jacek Kurski zarobił w TVP? Mamy pełne dane

Źródło:
Konkret24