W województwach opolskim, śląskim i wielkopolskim w ostatnim tygodniu nastąpił ponad 60-procentowy wzrost liczby zakażeń, biorąc pod uwagę cały okres czwartej fali pandemii. W pięciu innych województwach wzrost ten wyniósł ponad 50 procent. Lecz w dwóch dotychczas najmocniej dotkniętych pandemią województwach wschodnich sytuacja się poprawia.

Pandemia nie odpuszcza: choć w części regionów Polski jest nieco lepiej, pogorszyła się sytuacja w innych, m.in. na Zachodzie. Przed tygodniem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informował, że w województwach lubelskim i podlaskim "dochodzi do wyhamowania nowych przypadków" zakażeń. W poniedziałek, 22 listopada Radosław Fogiel w poranku stacji katolickich "Siódma - dziewiąta" mówił, że sytuacja w tych województwach, w których jeszcze kilka czy kilkanaście dni temu było najtrudniej, "teraz się normuje".

Rzeczywiście: średnia siedmiodniowa liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców spadła w Lubelskiem i Podlaskiem - ale jednocześnie szybko rośnie w Mazowieckiem, Zachodniopomorskiem i Opolskiem.

Prof. Piekarska: pandemia skończy się wtedy, kiedy wszyscy przechorują zakażenie bądź się zaszczepią

Czwarta fali pandemii wywołała do tej pory 489 tys. zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce - wynika ze statystyk od 1 września do 23 listopada. Tylko w ostatnim tygodniu (17-23 listopada) wykryto aż 30,1 proc. z nich (146 930).

Największy wzrost liczby zakażeń w ciągu tego właśnie ostatniego tygodnia czwartej fali odnotowano w województwach: opolskim (69 proc.), śląskim (68,3 proc.) wielkopolskim (64,5 proc.), lubuskim (57,7 proc.), dolnośląskim (55,3 proc.) i kujawsko-pomorskim (54,5 proc.). Powyżej 50-proc. wzrost wystąpił też w województwach małopolskim (52,7 proc.) i świętokrzyskim (50,9 proc.) - wynika z porównania liczby zakażeń w tych województwach na dzień 16 i 23 listopada.

Zakażenia od września: spada udział województwa lubelskiego, rośnie śląskiego

Od 1 września do 23 listopada najwięcej zakażeń wykryto w sumie w województwie mazowieckim - 100,5 tys. To 20,6 proc. wszystkich zakażeń odnotowanych w tym czasie w kraju. Choć to nieco mniej niż w poprzednim tygodniu (20,8 proc.), to jednak wciąż najwięcej w Polsce od początku września. Pamiętajmy jednak, że Mazowieckie to najbardziej zaludnione województwo w Polsce - liczy 5,4 mln osób, czyli 14,1 proc. mieszkańców kraju.

Drugie miejsce, jak przed tygodniem, ma województwo lubelskie - w nim wykryto 58,8 tys. zakażeń, co stanowi 12 proc. wszystkich zakażeń w Polsce od września. Ale ten udział jest już mniejszy niż tydzień temu: o 2,3 punktu procentowego (16 listopada wynosił 14,3 proc.). Lubelskie zamieszkuje 2,1 mln osób, czyli 5,5 proc. ludności kraju.

Stan zakażeń w województwach (dane od 1 września do 23 listopada 2021)
Stan zakażeń w województwach (dane od 1 września do 23 listopada 2021) Foto: Konkret24 / Ministerstwo Zdrowia, gov.pl

Zobacz szczegółowe dane dla każdego województwa.

Tydzień temu trzecie pod względem liczby zakażeń było województwo śląskie i tak jest nadal - od początku czwartej fali wykryto tam 38,3 tys. przypadków COVID-19. To 7,8 proc. wszystkich i jest to większy udział niż tydzień temu (o 1,1 punktu procentowego). Województwo śląskie jest drugim po mazowieckim najbardziej zaludnionym w kraju - mieszka tam 11,77 proc. populacji Polski.

Na te trzy województwa - mazowieckie, lubelskie i śląskie - które obecnie mają najwyższą liczbę zakażeń wykrytych między 1 września a 23 listopada, przypada 40,4 proc. (197 709) wszystkich odnotowanych w tym okresie (489 028).

Jednocześnie najmniej zakażeń było w województwach: lubuskim 8607 (1,8 proc.), świętokrzyskim - 8909 (1,8 proc.) i opolskim - 9571 (2 proc.). Mieszka w nich kolejno 2,64 proc.; 3,21 proc. i 2,56 proc. mieszkańców Polski (za: Główny Urząd Statystyczny). W pozostałych 13 województwach liczba przypadków stwierdzonych od 1 września przekracza już 10 tys.

Udział zakażeń w województwach w ogólnej liczbie zakażeń (dane od 1 września do 23 listopada 2021)
Udział zakażeń w województwach w ogólnej liczbie zakażeń (dane od 1 września do 23 listopada 2021) Foto: Konkret24 / Ministerstwo Zdrowia, gov.pl

Zobacz szczegółowe dane dla każdego województwa.

Średnia siedmiodniowa liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców - w Lubelskiem i Podlaskiem widać spadek

O stanie pandemii sporo mówi analiza średniej liczby zakażeń w ostatnich siedmiu dniach w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (średnia siedmiodniowa liczba zakażeń). Ten wskaźnik pozwala na porównywanie sytuacji w województwach czy regionach o różnej liczbie ludności. Im wyższa średnia, tym bardziej niepokojąca sytuacja w regionie.

Poniżej przedstawiamy wskaźnik dla poszczególnych województw i dla całej Polski (czarna linia) oraz jego zmianę od 1 września do 23 listopada. I tak województwo mazowieckie (77,18) w ciągu ostatniego tygodnia stało się tym, które ma najwyższą siedmiodniową średnią liczbę zakażeń. Tydzień temu było drugie (wyprzedało je tylko Lubelskie), dwa tygodnie temu było trzecie (wyprzedzały je Lubelskie i Podlaskie).

Według stanu na 23 listopada drugą pod względem wielkości średnią siedmiodniową miało województwo lubelskie (66,89), trzecią - Zachodniopomorskie (65,75). Na czwartym pozostało Podlaskie (59,56).

Wciąż rośnie siedmiodniowa liczba zakażeń dla całej Polski - 16 listopada wynosiła 38,93, a we wtorek 23 listopada już 54,81.

Najniższą średnią siedmiodniową liczbę zakażeń mają województwa świętokrzyskie (35,08), podkarpackie (42,19) i lubuskie (44,67).

Średnia siedmiodniowa liczba zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców od 1 września do 23 listopada 2021
Średnia siedmiodniowa liczba zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców od 1 września do 23 listopada 2021 Foto: Konkret24 / TVN24, Konkret24 na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

Zobacz szczegółowe dane dla każdego województwa.

Na wykresie widać, że w pierwszych dniach listopada i w okolicach Święta Niepodległości (czyli drugiego w tym miesiącu długiego weekendu) średnia dla każdego z województw spadała na krótko - co należy tłumaczyć zaniżonymi statystykami z racji długich weekendów.

Po 11 listopada nastąpił jednak spadek tego wskaźnika dla województw lubelskiego i podlaskiego. I tak: w Lubelskiem 11 listopada wynosił 78,54; 15 listopada - 66,76, a 23 listopada utrzymał się na podobnym poziomie - 66,89. W województwie podlaskim 10 listopada wskaźnik wynosił 69,9; 18 listopada - 57,76, a 23 listopada wynosił 59,56, lecz było to mniej niż na początku miesiąca.

W tym samym czasie wskaźnik wciąż rósł w województwach mazowieckim (13 listopada - 56,59; 23 listopada - 77,18) i zachodniopomorskim (wzrost z 43,91 do 65,75). Jeśli trend wzrostowy utrzyma się w Zachodniopomorskiem, w najbliższych dniach sytuacja tam może być gorsza niż w Lubelskiem.

Szybko rośnie też średnia siedmiodniowa liczba zakażeń w województwie opolskim (obecnie na 5. miejscu) - 16 listopada wynosiła 31,31, natomiast 23 listopada już 57,16.

Przypadki koronawirusa w Polsce z podziałem na województwa (stan na 23 listopada, godz. 10:30)
Przypadki koronawirusa w Polsce z podziałem na województwa (stan na 23 listopada, godz. 10:30) Foto: tvn24 / Ministerstwo Zdrowia, TVN24
Autor:  Gabriela Sieczkowska
Źródło:  Konkret24; zdjęcie: Jacek Szydłowski/PAP

Pozostałe