Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto. Podczas grudniowej dyskusji nad wotum zaufania dla rządu, premier Morawiecki mówił, że w ciągu trzech lat "stawkę minimalną podnieśliśmy o 500 zł". O kwocie tej mówi również minister rodziny. Jednak jej część to wzrost z okresu rządów Ewy Kopacz.

W odpowiedzi na pytania posłów o to, w jaki sposób rząd wspierał w ostatnich latach osoby najmniej zarabiające, premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że "płacę minimalną podnieśliśmy w ciągu trzech lat o 500 zł, między 2015 r. a 1 stycznia 2019 r. To płaca minimalna na poziomie 2250 zł. Takiego przyrostu w ciągu trzech lat, o 500 zł, praktycznie nie było".

O wzroście o 500 zł mówiła także w wywiadzie dla Radia Gorzów minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podsumowując 2018 r. i rysując perspektywy na nowy rok stwierdziła, że "rośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Od 2015 r. do 2019 r. wzrośnie o 500 zł". Na taki przedział czasowy powołano się także w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Rodziny.

Płaca minimalna od 2015 r., czyli od roku, w którym władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście zwiększyła się o 500 zł. Jednak całość tej kwoty nie może być przypisana jedynie rządom Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.

Jakie trzy lata

Najniższa pensja krajowa w 2019 roku wzrosła o 150 złotych w porównaniu do 2018 roku. W 2015 roku wynosiła 1750 zł brutto. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najniższą pensję krajową zarabia 1,5 miliona Polaków.

Płaca minimalna na przestrzeni ostatnich lat
Płaca minimalna na przestrzeni ostatnich lat Foto: tvn24

Jeżeli przyjąć, że premier mówiąc o trzech latach, myślał o trzech rozporządzeniach dotyczących wzrostu wynagrodzenia minimalnego, należałoby wziąć pod uwagę rozporządzenia z lat 2016, 2017 i 2018 r. W takim przypadku należałoby liczyć wzrost minimalnego wynagrodzenia pomiędzy 2016 a 2019 r. i sumarycznie wynosiłby on 400, a nie 500 zł.

Podobne wyniki osiągnie się, gdy sformułowanie "trzy lata" zinterpretuje się w znaczeniu czasowym. W takiej sytuacji należałoby wziąć pod uwagę w obliczeniach ponownie lata: 2016, 2017, 2018 oraz rok 2019. Między początkiem roku 2016 a początkiem 2019 mieszczą się właśnie dokładnie pełne trzy lata. Także przy takim rozumieniu tego okresu, wzrost minimalnej pensji wynosiłby 400 zł.

Kiedy ustala się minimalne wynagrodzenie

Jednak zarówno Mateusz Morawiecki, jak i minister Rafalska w swoich wypowiedziach mówią także o przedziale czasowym między 2015 a 2019 r. jako okresie wzrostu płacy minimalnej o 500 zł. Premier używa przy tym sformułowania "podnieśliśmy", co w kontekście wcześniej wypowiedzianego przez niego zdania - "Następnie było pytanie o to, co robimy dla grupy najmniej zarabiających osób" - można zinterpretować jako odniesienie do rządów Prawa i Sprawiedliwości. Warto zatem zwrócić uwagę na to, kiedy ustala się pensję minimalną.

Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projekt musi zaopiniować strona społeczna. Jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, kwota ta zostaje ustalona przez rozporządzenie.

Zarówno art. 2 ustęp 4 jak i 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustanawia termin najpóźniej 15 września dla obwieszczenia uzgodnień Rady Dialogu Społecznego, albo ustaleń w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów w kwestii minimalnej płacy na rok następny.

15 września 2015 r. premierem była nadal Ewa Kopacz (do 16 listopada 2015) i to jej rząd przyjął rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., ustanawiając ją na poziomie 1850 zł. Obowiązująca w 2015 r. pensja minimalna, wynosząca 1750 zł, ustalona została rok wcześniej za rządu Donalda Tuska.

Rozporządzenie E. Kopacz 11.9.2015
Rozporządzenie E. Kopacz 11.9.2015 Foto: Dz U / Dziennik Ustaw

Pierwszą zatem minimalną stawką ustaloną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości była ta z 2017 r., wyznaczona w rozporządzeniu podpisanym przez premier Beatę Szydło rok wcześniej. Wynosiła ona 2000 zł i była wyższa od ostatniej ustalonej przez rząd Ewy Kopacz o 150 zł.

Porównując zatem obowiązujące w 2019 r. wynagrodzenie minimalne z ostatnią stawką ustanowioną przez rząd Platformy Obywatelskiej, kolejny raz wzrost wyniesie 400 zł, a nie 500 zł, jak wskazywał premier Morawiecki. Biorąc pod uwagę stawki wynagrodzenia minimalnego od 2005 r., to największy wzrost w wymiarze trzech lat.

Rafalska o 500 plus: bierzemy pod uwagę zmianę kryterium dochodowego
Autor:  bd
Źródło:  Konkret24; tvn24bis.pl; zdjęcie: Shutterstock

Pozostałe

"Prezydenci z PO dali sobie podwyżki"? Nie, dała ustawa. I nie tylko im

O "dewaluacji władzy" i "demoralizacji zachowań" piszą internauci, komentując rozsyłaną na Twitterze informację, że kilkoro prezydentów największych miast - tych wspieranych przez PO - nie zważając na kryzys, podniosło sobie pensje. To fałszywa teza. Wyjaśniamy, na czym polega manipulacja.