Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto. Podczas grudniowej dyskusji nad wotum zaufania dla rządu, premier Morawiecki mówił, że w ciągu trzech lat "stawkę minimalną podnieśliśmy o 500 zł". O kwocie tej mówi również minister rodziny. Jednak jej część to wzrost z okresu rządów Ewy Kopacz.

W odpowiedzi na pytania posłów o to, w jaki sposób rząd wspierał w ostatnich latach osoby najmniej zarabiające, premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że "płacę minimalną podnieśliśmy w ciągu trzech lat o 500 zł, między 2015 r. a 1 stycznia 2019 r. To płaca minimalna na poziomie 2250 zł. Takiego przyrostu w ciągu trzech lat, o 500 zł, praktycznie nie było".

O wzroście o 500 zł mówiła także w wywiadzie dla Radia Gorzów minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podsumowując 2018 r. i rysując perspektywy na nowy rok stwierdziła, że "rośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Od 2015 r. do 2019 r. wzrośnie o 500 zł". Na taki przedział czasowy powołano się także w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Rodziny.

Płaca minimalna od 2015 r., czyli od roku, w którym władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście zwiększyła się o 500 zł. Jednak całość tej kwoty nie może być przypisana jedynie rządom Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.

Jakie trzy lata

Najniższa pensja krajowa w 2019 roku wzrosła o 150 złotych w porównaniu do 2018 roku. W 2015 roku wynosiła 1750 zł brutto. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najniższą pensję krajową zarabia 1,5 miliona Polaków.

Płaca minimalna na przestrzeni ostatnich lat
Płaca minimalna na przestrzeni ostatnich lat Foto: tvn24

Jeżeli przyjąć, że premier mówiąc o trzech latach, myślał o trzech rozporządzeniach dotyczących wzrostu wynagrodzenia minimalnego, należałoby wziąć pod uwagę rozporządzenia z lat 2016, 2017 i 2018 r. W takim przypadku należałoby liczyć wzrost minimalnego wynagrodzenia pomiędzy 2016 a 2019 r. i sumarycznie wynosiłby on 400, a nie 500 zł.

Podobne wyniki osiągnie się, gdy sformułowanie "trzy lata" zinterpretuje się w znaczeniu czasowym. W takiej sytuacji należałoby wziąć pod uwagę w obliczeniach ponownie lata: 2016, 2017, 2018 oraz rok 2019. Między początkiem roku 2016 a początkiem 2019 mieszczą się właśnie dokładnie pełne trzy lata. Także przy takim rozumieniu tego okresu, wzrost minimalnej pensji wynosiłby 400 zł.

Kiedy ustala się minimalne wynagrodzenie

Jednak zarówno Mateusz Morawiecki, jak i minister Rafalska w swoich wypowiedziach mówią także o przedziale czasowym między 2015 a 2019 r. jako okresie wzrostu płacy minimalnej o 500 zł. Premier używa przy tym sformułowania "podnieśliśmy", co w kontekście wcześniej wypowiedzianego przez niego zdania - "Następnie było pytanie o to, co robimy dla grupy najmniej zarabiających osób" - można zinterpretować jako odniesienie do rządów Prawa i Sprawiedliwości. Warto zatem zwrócić uwagę na to, kiedy ustala się pensję minimalną.

Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projekt musi zaopiniować strona społeczna. Jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, kwota ta zostaje ustalona przez rozporządzenie.

Zarówno art. 2 ustęp 4 jak i 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustanawia termin najpóźniej 15 września dla obwieszczenia uzgodnień Rady Dialogu Społecznego, albo ustaleń w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów w kwestii minimalnej płacy na rok następny.

15 września 2015 r. premierem była nadal Ewa Kopacz (do 16 listopada 2015) i to jej rząd przyjął rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., ustanawiając ją na poziomie 1850 zł. Obowiązująca w 2015 r. pensja minimalna, wynosząca 1750 zł, ustalona została rok wcześniej za rządu Donalda Tuska.

Rozporządzenie E. Kopacz 11.9.2015
Rozporządzenie E. Kopacz 11.9.2015 Foto: Dz U / Dziennik Ustaw

Pierwszą zatem minimalną stawką ustaloną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości była ta z 2017 r., wyznaczona w rozporządzeniu podpisanym przez premier Beatę Szydło rok wcześniej. Wynosiła ona 2000 zł i była wyższa od ostatniej ustalonej przez rząd Ewy Kopacz o 150 zł.

Porównując zatem obowiązujące w 2019 r. wynagrodzenie minimalne z ostatnią stawką ustanowioną przez rząd Platformy Obywatelskiej, kolejny raz wzrost wyniesie 400 zł, a nie 500 zł, jak wskazywał premier Morawiecki. Biorąc pod uwagę stawki wynagrodzenia minimalnego od 2005 r., to największy wzrost w wymiarze trzech lat.

Autor:  bd
Źródło:  Konkret24; tvn24bis.pl; zdjęcie: Shutterstock

Pozostałe

Marszałek Sejmu nie ogłosiła w terminie nowego dnia wyborów? Tylko że nie ma terminu

Czy 24 maja minął czas dla marszałek Sejmu Elżbiety Witek na ogłoszenie nowego terminu wyborów? Nie, najpierw trzeba opublikować uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o tym, że 10 maja wybory prezydenckie się nie odbyły. A nie jest publikowana, bo obóz rządzący czeka na wejście w życie ustawy, nad którą debatuje Senat. Prawnicy tłumaczą Konkret24 zawiłości prawnych rozgrywek wokół wyborów.

Protesty wyborcze spływają. Sąd Najwyższy jest zobligowany się nimi zająć

Mimo że wybory 10 maja się nie odbyły, rośnie liczba protestów wyborczych składanych do Sądu Najwyższego. Państwowa Komisja Wyborcza nie ustaliła wyniku głosowania, stwierdzając, że głosowanie się nie odbyło – zdaniem prawników Sąd Najwyższy nie ma więc podstaw prawnych ani do stwierdzenia zasadności protestów wyborczych, ani do orzeczenia o ważności wyborów.

Jak mogą być finansowane kampanie w nowych wyborach prezydenckich. Analiza

Czy według nowej ustawy o wyborach prezydenckich kandydat partii zastępujący poprzedniego może skorzystać ze środków zgromadzonych na jego kampanię? Czy darczyńcy, który wsparli kandydatów niezależnych, mogą im pomóc po raz kolejny? Czy dotychczasowe komitety wyborcze mogą wykorzystać 100 proc. limitu środków z poprzednich wyborów i kolejne 50 proc. teraz? Pytani przez Konkret24 prawnicy analizują przygotowywane przepisy.

Religia "przyczyną przemocy wobec kobiet"? O czym mówi konwencja stambulska

Duże emocje wywołał twitterowy wpis wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Stwierdził w nim m.in., że ratyfikowana przez Polskę konwencja stambulska "mówi o religii jako przyczynie przemocy wobec kobiet". Sprawdziliśmy, które przepisy ma na myśli wiceminister i czy je właściwie interpretuje.

Prawne bezpieczniki, które znoszą odpowiedzialność za działania w czasie epidemii. Analiza

Dwa podobne przepisy w tarczach antykryzysowych znoszące odpowiedzialność rządzących. Nowelizacja znosząca obowiązek przetargów publicznych. Przepis znoszący odpowiedzialność karną osób z Polskiego Funduszu Rozwoju. Takie artykuły wprowadzone do polskiego prawa wskazują, że urzędnicy państwowi - tłumacząc się zwalczaniem skutków epidemii - mogą nie ponieść konsekwencji za ewentualne przekroczenie uprawnień czy nadużycia finansowe popełnione w tym czasie.