Ile wybory kosztowały PSL, Lewicę i Konfederację? Sprawdziliśmy w PKW

Do trzech miesięcy od dnia przeprowadzenia wyborów komitety wyborcze mają obowiązek  złożenia PKW sprawozdań finansowych. Dla komitetów, które wystawiły kandydatów w ostatnich wyborach parlamentarnych był to termin 13 stycznia 2020 r.
Do trzech miesięcy od dnia przeprowadzenia wyborów komitety wyborcze mają obowiązek złożenia PKW sprawozdań finansowych. Dla komitetów, które wystawiły kandydatów w ostatnich wyborach parlamentarnych był to termin 13 stycznia 2020 r.tvn24 | tvn24

Obok sprawozdań finansowych Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość oraz KKW Koalicja Obywatelska sprawdziliśmy dokumentację przedstawioną PKW przez trzy pozostałe komitety wyborcze, których kandydaci weszli do parlamentu: KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Do 13 stycznia komitety wyborcze miały obowiązek przygotowania i przedłożenia Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu.

Obok sprawozdań, w dokumentacji znajdują się wyciągi bankowe, rachunki, faktury, umowy oraz inne dokumenty wystawione na komitet wyborczy. Ich poprawność wcześniej przeanalizowali biegli rewidenci, których raport i opinia komitet także dostarcza do PKW.

Opisaliśmy już wydatki kampanii wyborczej KW Prawo i Sprawiedliwość oraz KKW Koalicja Obywatelska.

Przejrzeliśmy także sprawozdania i dokumentację wydatków trzech pozostałych komitetów wyborczych, których kandydaci uzyskali mandaty posłów i senatorów - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, KW Polskie Stronnictwo Ludowe oraz KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.

11.10.2019 | Zjednoczenie lewicy, dymisja marszałka, kandydatura Kidawy-Błońskiej. Najważniejsze momenty kampanii wyborczej
11.10.2019 | Zjednoczenie lewicy, dymisja marszałka, kandydatura Kidawy-Błońskiej. Najważniejsze momenty kampanii wyborczejKrzysztof Skórzyński | Fakty TVN

SLD po wyborach na minusie

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał w wyborach do Sejmu 12,56 proc. głosów w skali kraju, co przełożyło się na 49 mandatów. Obecnie jej posłowie stanowią trzecią siłę w izbie. W wyborach do Senatu kandydaci z list Lewicy otrzymali 2,28 proc. głosów, co dało im dwa mandaty.

W sprawozdaniu finansowym KW SLD zadeklarował, że zgromadził w Funduszu Wyborczym 8 mln 770 tys. Wydatki i koszty poniesione w kampanii okazały się większe o ponad 871 tys. niż zgromadzone środki.

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu wyborczego odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego ponosi pełnomocnik finansowy tego komitetu. W przypadku, gdy z majątku pełnomocnika finansowego nie można pokryć roszczeń wobec komitetu wyborczego partii politycznej, odpowiedzialność za jego zobowiązania finansowe ponosi partia polityczna, która utworzyła komitet.

Łączny koszt spotkań wyborczych komitetu Lewicy wyniósł ponad 1 mln 14 tys. złotych. Podróże i noclegi KW SLD kosztowały prawie 234 tys. złotych. Dla porównania, KW KWiN deklaruje, że tego typu koszty wyniosły ich około 12,5 tys. zł, a PSL - 6 tys. zł.

Kampania wyborcza w wydaniu Lewicy
Kampania wyborcza w wydaniu Lewicy tvn24

Dziś działalność, jutro umowa na 250 tysięcy

W swoim sprawozdaniu Komitet SLD deklaruje, że łącznie na reklamę w internecie wydał 1 mln 264 tys. zł.

Jak sprawdziła redakcja Konkret24, jednym z podmiotów, którym zlecono działania w tym obszarze była firma Hat Trick Agency. Za 250 tys. zł firma miała prowadzić usługi reklamowe na Facebooku i Twitterze na rzecz komitetu.

Strony podpisały umowę 20 sierpnia 2019. Według Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) tego samego dnia Hat Trick Agency został nadany numer NIP, a działalność zgłoszona została zaledwie dzień wcześniej, 19 sierpnia.

Umowa z obowiązywała od 21 sierpnia do 11 października 2019. W wyniku niewywiązania się w pełni z umowy, ostatnia z siedmiu transz przekazywanych Hat Trick Agency została zmniejszona o ponad 18 tys. W rezultacie komitet zapłacił firmie 231 tys. 700,25 zł.

Zapytaliśmy KW SLD, co zadecydowało o podjęciu współpracy właśnie z tą firmą oraz jak komitet zdobył wiedzę o jej działalności.

W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie Komitetu, w którym wyjaśnia, że o podpisaniu umowy z Hat Trick Agency przesądziły "zgromadzone przez właściciela tej firmy doświadczenie", "pozytywne rekomendacje osób współpracujących z komitetem wyborczym oraz przede wszystkim proponowane warunki współpracy".

"(...) mając na względzie ograniczone zasoby finansowe, którymi dysponuje (komitet - red.) oraz wynikające z przepisów prawa limity finansowania kampanii wyborczej – [komitet] dokonuje wyboru kontrahentów z największą starannością" - czytamy w oświadczeniu. Komitet podkreślił, że "dotyczy to również decyzji o podjęciu współpracy z firmą Hat Trick Agency."

PSL – dwa miliony na kampanię w mazowieckim

KW PSL w wyborach do Sejmu uzyskał 8,55 proc. wszystkich poprawnie oddanych głosów, co dało ugrupowaniu 30 mandatów. W Senacie komitet uzyskał 5,72 proc. i trzy mandaty.

Na kampanię wyborczą PSL wydał łącznie 8 525 389,66 zł. Najdroższa okazała się w województwie mazowieckim - kosztowała 2 mln 136 tys. Kolejno w małopolskim (773 tys.), wielkopolskim (758 tys.) i lubelskim (571 tys.). W województwie mazowieckim PSL miało czwarty wynik i zdobyło 8,34 proc.

Część dokumentacji dołączonej do sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PSL.
Część dokumentacji dołączonej do sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PSL. Część dokumentacji dołączonej do sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PSL. tvn24 | tvn24

Gra w nowe PSL

W czasie kampanii KW PSL opublikowało w sieci krótką grę "Graj w nowe PSL". Jej celem było przedstawienie programu wyborczego PSL - gracz porusza się postacią przewodniczącego PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i odpowiada na pytania związane z programem.

Według dokumentacji dołączonej do sprawozdania finansowego, za jej stworzenie komitet zapłacił 1200 złotych. Umowa o dzieło zakładała wykonanie gry oraz udostępnienie jej na stronie internetowej. Wynagrodzenie twórcy obejmowało koszty związane z utrzymaniem domeny przez okres wyborczy. Gra jest nadal dostępna w sieci.

Jak powiedziała wiceprezes PSL Urszula Pasławska w materiale polsatnews.pl z grudnia 2019, grę przygotowali młodzi ludowcy z Warmii i Mazur. "Kwestia programowania to dla młodego pokolenia chleb powszedni" - dodała Pasławska.

Konfederacja: 107 zaległych faktur na ponad 99 tys. zł

Posłami IX kadencji Sejmu zostało 11 kandydatów z list KW Konfederacja Wolność i Niepodległość (6,81 proc. głosów). W wyborach do Senatu komitet wystawił tylko siedmiu kandydatów i zakończył je z wynikiem 0,79 proc., więc żaden nie otrzymał mandatu senatora.

Według sprawozdania Fundusz Wyborczy komitetu wynosił 1 729 900 zł.

Pierwotnie deklarowane koszty kampanii poniesione przez komitet nie przekroczyły kwoty zebranej w Funduszu Wyborczym, w którym miało zostać ponad 630 złotych.

Część dokumentacji KW Konfederacja Wolność i Niepodległość przekazanej PKW wraz ze sprawozdaniem finansowym.
Część dokumentacji KW Konfederacja Wolność i Niepodległość przekazanej PKW wraz ze sprawozdaniem finansowym. Część dokumentacji KW Konfederacja Wolność i Niepodległość przekazanej PKW wraz ze sprawozdaniem finansowym. tvn24 | tvn24

Jednak zdaniem niezależnego biegłego rewidenta KW Konfederacja Wolność i Niepodległość nierzetelnie przedstawiła w sprawozdaniu swoją sytuację finansową. Między innymi komitet błędnie nie uwzględnił w nim swoich niespłaconych zobowiązań. Nie przedstawił PKW również dokumentów dotyczących tych zobowiązań. Pełnomocnik finansowy komitetu złożył PKW wyjaśnienia oraz przedstawił brakującą dokumentację. Przedstawiony wykaz obejmuje 107 nieopłaconych zobowiązań na łączną kwotę 99 172,43 zł.

- Zamierzamy spłacić zaległości przedstawione w wyjaśnieniu do sprawozdania finansowego komitetu. Obecnie ustalamy, czy zostaną pokryte przez pełnomocnika finansowego komitetu, czy też ze środków partii - powiedział Konkret24 skarbnik partii Konfederacja, Michał Wawer.

Obecnie KW KWiN deklaruje, że podczas kampanii wyborczej wydał 1 829 072,43 zł.

"Dokumenty sporne" Konfederacji

KW Konfederacja oprócz sprawozdania i dokumentacji przekazała PKW teczkę opisaną jako "dokumenty sporne". Znajdują się w niej m.in. naliczone komitetowi opłaty za dwukrotne zajęcie pasa drogowego w miejscowości Gryfice, korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego w Gorzowie Wielkopolskim, a także opłaty za samowolne umieszczanie plakatów kandydatów komitetu w Lublinie i Tarnowie. Łącznie "sporne" zobowiązania wynoszą ponad 2,2 tys. zł

Dokumenty sporne przedstawione PKW przez KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Dokumenty sporne przedstawione PKW przez KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.Dokumenty sporne przedstawione PKW przez KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.tvn24 | tvn24

- Są to należności, których nie uznajemy - stwierdził, skarbnik Konfederacji, Michał Wawer. - Spodziewamy się, że w niektórych przypadkach sprawy trafią przed sąd, a w pozostałych uda się dojść do porozumienia z podmiotami, które żądają pokrycia naliczonych należności - dodaje.

"Na Konfederację oddaj głos królewno"

Konfederacja Wolność i Niepodległość w czasie kampanii wyborczej przedstawiła materiał wyborczy "Na Konfederację oddaj głos królewno", w którym można usłyszeć przeróbkę popularnej piosenki "Ona by tak chciała", którą w oryginale wykonuje Ronnie Ferrari. Tekst przeróbki zachęcał do glosowania na Konfederację.

Zgodnie z dokumentacją finansową, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość nabył licencję do utworu za kwotę 14 tys. 760 zł. Udzieliła jej Fundacja Osuchowa. Powstała ona w grudniu 2015 r. Jej prezesem od początku działalności jest Włodzimierz Skalik, kandydat do wyborów parlamentarnych 2019 z listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. W wyborach do europarlamentu startował z ramienia KW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. W radzie nadzorczej Fundacji Osuchowa zasiada obecny poseł Konfederacji, Grzegorz Braun.

Organizacja potwierdziła redakcji Konkret24, że licencja dotyczyła przeróbki. Zapytaliśmy o nią także skarbnika Konfederacji, Michała Wawera:

- Jest to autorska przeróbka pewnego twórcy na YouTube. Licencje do piosenki i przeróbki komitet nabył od Fundacji Osuchowa, która z kolei nabyła je od autorów - wyjaśnił Wawer.

59 tysięcy złotych dla Fundacji Osuchowa

Nie była to jedyna faktura wystawiona przez Fundację Osuchowa na KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. W dokumentacji komitetu znaleźliśmy też fakturę na ponad 59 tys. zł, wystawioną 11 października 2019.

Najdroższa usługa na fakturze to "organizacja i prowadzenie kampanii wyborczej", co kosztowało 24 900 zł. Transport osób rozklejających materiały wyborcze fundacja wyceniła na 8 200 złotych.

Niespodzianka wyborów parlamentarnych. Do Sejmu wchodzi Konfederacja
Niespodzianka wyborów parlamentarnych. Do Sejmu wchodzi Konfederacjatvn24

Zgodnie z opisem faktury fundacja zajmowała się także prowadzeniem profili społecznościowych, ekspozycją banerów wyborczych, przygotowaniem i przesyłką materiałów wyborczych czy też wykonała grafiki do publikacji w mediach społecznościowych.

Autor: Gabriela Sieczkowska / Źródło: Konkret24; zdjęcie główne: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24 | tvn24

Pozostałe wiadomości

Były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk twierdzi, że nie pamięta, by Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła łamanie prawa przy rozdawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Dworczyk przekonuje też, że nie ma wiedzy, by NIK kierowała jakieś wnioski do prokuratury. A skierowała ich kilka. Część umorzono w czasie, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro.

Wnioski NIK do prokuratury w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Co się z nimi stało

Wnioski NIK do prokuratury w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Co się z nimi stało

Źródło:
Konkret24

"I to z naszych własnych środków", "imigrant dostanie większy zasiłek niż my pensje", "to jest skandal!" - piszą internauci w reakcji na rozpowszechnianą w sieci informację, że premier Donald Tusk na szczycie Rady Europejskiej podpisał "dokument o zrównaniu zasiłków dla imigrantów w całej UE". Sprawdziliśmy, czy to prawdziwe doniesienia.

Tusk podpisał "zrównanie zasiłków dla imigrantów"? Co rzeczywiście parafował

Tusk podpisał "zrównanie zasiłków dla imigrantów"? Co rzeczywiście parafował

Źródło:
Konkret24

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski przekonywał w radiowym wywiadzie, że wydatki z Funduszu Sprawiedliwości odbywały się zgodnie z procedurami, a kontrowersje wokół wydawania dużej części tych środków tłumaczył "nowym celem", który "wprowadził ustawodawca". "Więc nie tylko mieliśmy prawo, ale wręcz obowiązek przekazywać na to środki" - zapewniał. Romanowski pominął to, że zmiany zapadły za czasów, gdy resortem sprawiedliwości kierował Zbigniew Ziobro. Przypominamy, o co chodzi.

Romanowski tłumaczy wydatki Funduszu Sprawiedliwości: bo ustawodawca "wprowadził nowy cel". Tak, za rządów PiS

Romanowski tłumaczy wydatki Funduszu Sprawiedliwości: bo ustawodawca "wprowadził nowy cel". Tak, za rządów PiS

Źródło:
Konkret24

Profesor Jan Hartman wyraził w mediach społecznościowych radość z wydania przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego zarządzenia co do obecności symboli religijnych w budynkach warszawskiego urzędu. "Zdjęcie krzyży w warszawskim ratuszu to wielki moralny przełom" - napisał profesor. Tyle że, jak się okazuje, krzyże pozostaną na swoich miejscach.

Hartman pisze o "zdjęciu krzyży w warszawskim ratuszu". Urząd: "nie będą zdjęte"

Hartman pisze o "zdjęciu krzyży w warszawskim ratuszu". Urząd: "nie będą zdjęte"

Źródło:
Konkret24

"Po co było ci to dziewczyno?!", "nie wierzę, że Zelensky ją zmusił" - komentują internauci historię o 19-letniej Ukraince, która rzekomo straciła ramię w walce na wojnie. Dowodem mają być zdjęcia dziewczyny: jedno z frontu, drugie ze szpitala. Jednak nie mają one nic wspólnego z wojną w Ukrainie, a cała historia od lat jest wykorzystywana do oszustw.

Ranna nastoletnia Ukrainka. "To Rosjanie tak ją urządzili"?

Ranna nastoletnia Ukrainka. "To Rosjanie tak ją urządzili"?

Źródło:
Konkret24

Patryk Jaki w radiowym wywiadzie bronił wydawania środków z Funduszu Sprawiedliwości, a także partyjnych kolegów, którzy nim kierowali. Europoseł na różne sposoby próbował usprawiedliwić nieprawidłowości z tym związane: przedstawiał zagadnienia wycinkowo, bagatelizował rzeczywiste zarzuty, nazywał postępowania ministrów "sprawowaniem władzy publicznej". Wyjaśniamy manipulacyjne tezy, którymi się posłużył.

Patryk Jaki o Funduszu Sprawiedliwości. Manipulacje byłego wiceministra Ziobry

Patryk Jaki o Funduszu Sprawiedliwości. Manipulacje byłego wiceministra Ziobry

Źródło:
Konkret24

"Piękny pokaz ignorancji", "chyba nie do końca Pan wie jak działa izolacja", "zamieszkaj pan w namiocie" - to reakcje internautów na wpis publicysty Jana Pospieszalskiego. Ironizował w nim, że z powodu ocieplenia klimatu nie ma potrzeby ocieplania budynków, które ma rzekomo narzucać Unia Europejska w dyrektywie budynkowej. Wyjaśniamy, o co chodzi w dyrektywie, a ekspert tłumaczy, dlaczego potrzebna jest termomodernizacja budynków.

"Temperatury rosną, planeta płonie". Po co jednak ocieplać budynki. Wyjaśniamy

"Temperatury rosną, planeta płonie". Po co jednak ocieplać budynki. Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, wypowiadając się o zagrożeniach ze strony Rosji, zapewniał w wywiadzie radiowym, że Unia Europejska jest największą gospodarką świata. Sprawdziliśmy, czy polityk ma rację.

Tomczyk: UE jest największą gospodarką świata. Nie, są większe

Tomczyk: UE jest największą gospodarką świata. Nie, są większe

Źródło:
Konkret24

"Kolejna teoria spiskowa stała się faktem" - przestrzegają internauci, komentując popularny post, jakoby w Australii przyjęto ustawę powodującą wycofanie w tym kraju gotówki z obiegu. Obawy są jednak nieuzasadnione, bo informacja o Australii jest fake newsem, choć akurat w tym kraju gotówka staje się coraz mniej popularna.

Australia już podpisała ustawę i "wycofa gotówkę"? Nie o to chodzi

Australia już podpisała ustawę i "wycofa gotówkę"? Nie o to chodzi

Źródło:
Konkret24

Zeznając przed komisją w sprawie wyborów kopertowych, Jarosław Kaczyński spierał się z jej członkami, że kiedy on odwiedzał cmentarze na początku pandemii, to nie było zakazu wstępu na nie. "Ja byłem tego dnia na siedmiu cmentarzach" - mówił prezes PiS. Wyjaśniamy, jakie były wtedy przepisy.

Kaczyński w lockdownie "na siedmiu cmentarzach". Jakie przepisy wtedy obowiązywały

Kaczyński w lockdownie "na siedmiu cmentarzach". Jakie przepisy wtedy obowiązywały

Źródło:
Konkret24

Według prezydenta Andrzeja Dudy zapowiadana teraz przez premiera Donalda Tuska komisja do badania wpływów rosyjskich jest "taką", jaką stworzono specustawą za rządów Zjednoczonej Prawicy. Wyjaśniamy, dlaczego to porównanie jest nieuprawnione i wprowadza opinię publiczną w błąd.

Prezydent porównuje komisję do badania rosyjskich wpływów z tworem "lex Tusk". Manipuluje

Prezydent porównuje komisję do badania rosyjskich wpływów z tworem "lex Tusk". Manipuluje

Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w polskiej sieci ma wideo będące rzekomo fragmentem ukraińskiego programu - widzimy na nim dziwnie zachowującego się dziennikarza. Filmik krąży też w zagranicznej sieci, komentowany jest w kilku językach. To przeróbka, a przekaz wskazuje na rosyjską propagandę.

Dziennikarz "zaczął wciągać krechę nosem"? Jak przerobiono ten kadr

Dziennikarz "zaczął wciągać krechę nosem"? Jak przerobiono ten kadr

Źródło:
Konkret24

Pseudoekologiczne, palą się całą dobę - twierdzą przeciwnicy samochodów elektrycznych. Auta te stały się tematem politycznych kampanii oraz antyunijnych i antyklimatycznych narracji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ironizował ostatnio, że elektryk "się bardzo ładnie pali, intensywnie". Ile jest prawdy, a ile fałszu w takich tezach? Wyjaśniamy.

"Palą się 24 godziny", "częściej niż spalinowe". Prawda i fałsz o samochodach elektrycznych

"Palą się 24 godziny", "częściej niż spalinowe". Prawda i fałsz o samochodach elektrycznych

Źródło:
Konkret24

Krytyka Zielonego Ładu należy do głównych tematów kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkaniu z wyborcami Jarosław Kaczyński oświadczył, że Donald Tusk "w parę dni po chwili, kiedy został premierem", mógł na Radzie Europejskiej odrzucić Zielony Ład. Tylko że wówczas - w grudniu 2023 roku - Rada nie zajmowała się tym tematem. Poza tym Zielonego Ładu nie można po prostu "odrzucić" jedną decyzją. Wyjaśniamy.

Kaczyński: Tusk mógł "odrzucić Zielony Ład". Jedna wypowiedź, dwie nieprawdy

Kaczyński: Tusk mógł "odrzucić Zielony Ład". Jedna wypowiedź, dwie nieprawdy

Źródło:
Konkret24

"Nielegalny uzurpator", "dyktator" - tak od kilku tygodni nazywany jest Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Ukraiński przywódca rzekomo "zakazał wyborów" i "nie jest już prezydentem". Ta narracja ma zrodzić pytanie, kto teraz będzie prezydentem Ukrainy. Jednak cały ten dezinformacyjny przekaz jest spójny ze stanowiskiem Kremla. Wyjaśniamy, co w nim pominięto.

Zełenski "uzurpatorem", bo zakończył kadencję? To rosyjska dezinformacja

Zełenski "uzurpatorem", bo zakończył kadencję? To rosyjska dezinformacja

Źródło:
Konkret24

Politycy PiS wykorzystują zarządzenie prezydenta Warszawy, dotyczące między innymi symboli religijnych w urzędzie miasta, do szerzenia partyjnego przekazu o "piłowaniu katolików". Tylko że bazą do tej frazy jest zmanipulowana przez nich wypowiedź polityka PO Sławomira Nitrasa. Dotyczyła bowiem czego innego. Przypominamy.

"Piłowanie katolików". Partyjny przekaz na zmanipulowanym cytacie

"Piłowanie katolików". Partyjny przekaz na zmanipulowanym cytacie

Źródło:
Konkret24

Według polityków Prawa i Sprawiedliwości zarządzone przez prezydenta Warszawy w urzędzie miasta standardy równego traktowania - dotyczące między innymi symboli religijnych - są sprzeczne z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2011 roku. Nie jest to prawdą. Wyjaśniamy, czego dotyczył ten wyrok.

Zakaz krzyży w urzędach "przeciwny orzecznictwu trybunałów europejskich"? Nieprawda

Zakaz krzyży w urzędach "przeciwny orzecznictwu trybunałów europejskich"? Nieprawda

Źródło:
Konkret24

Według Jarosława Kaczyńskiego już w 2018 roku Mateusz Morawiecki odniósł "pełne zwycięstwo" w sprawie paktu migracyjnego na jednym z unijnych szczytów. Teraz zaś "to zostało odrzucone", a obecny sprzeciw Polski i Donalda Tuska nic nie znaczy. Wyjaśniamy, co ustalono przed sześcioma lat i jaka była ranga tych ustaleń.

Kaczyński o "pełnym zwycięstwie" Morawieckiego w sprawie paktu migracyjnego. Sprawdzamy

Kaczyński o "pełnym zwycięstwie" Morawieckiego w sprawie paktu migracyjnego. Sprawdzamy

Źródło:
Konkret24

"Jestem przeciwko robalom" - oświadczyła podczas wywiadu w radiu Beata Kempa. I utrzymywała, że w europarlamencie głosowała przeciwko unijnej strategii białkowej, czyli przeciwko "dodawaniu robaków do produktów spożywczych". Sprawdziliśmy. To nieprawda.

Beata Kempa: nie głosowałam "za dodawaniem robaków do produktów". Głosowała

Beata Kempa: nie głosowałam "za dodawaniem robaków do produktów". Głosowała

Źródło:
Konkret24

Decyzja władz Warszawy o zakazie symboli religijnych w urzędzie miasta wzbudza kontrowersje, dyskusje w sieci, zarzuty ze strony polityków oraz reakcję Archidiecezji Warszawskiej. Ratusz oskarżono o dyskryminację i łamanie prawa - przede wszystkim konstytucji. Czy rozporządzenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego jest dyskryminujące i niezgodne z prawem? Prawnicy wyjaśniają.

"Dyskryminacja", "łamanie konstytucji"? Zakaz krzyży w urzędzie a polskie prawo

"Dyskryminacja", "łamanie konstytucji"? Zakaz krzyży w urzędzie a polskie prawo

Źródło:
Konkert24