Zdaniem posłanki Katarzyny Lubnauer poziom inflacji w Polsce jest jednym z wyższych w Unii Europejskiej - "i to od dłuższego czasu". Najnowsze dane Eurostatu za marzec pokazują, że inflacja w Polsce była w tym miesiącu najwyższa wśród państw UE. W styczniu i lutym było tak samo.

W porannej audycji Polskiego Radia "24 pytania - rozmowy poranka" 12 kwietnia posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że "w Polsce mamy jedną z wyższych na tle Unii Europejskiej inflację, i to od dłuższego czasu".

"Każdy widzi drożyznę, kiedy idzie do sklepu. Kiedyś szedł z banknotem stuzłotowym i mógł kupić znacznie więcej niż obecnie. Tak nie jest w innych krajach europejskich. U nas mimo wysokiej koniunktury i mimo tego, że - wydawałoby się - że powinno się Polakom żyć coraz lepiej, okazuje się, że bardzo wielu z nas odczuwa, że te pieniądze, które otrzymuje miesięcznie, coraz mniej mu starczają" – mówiła w radiu Lubnauer.

By sprawdzić, czy ma rację, sięgnęliśmy do danych Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego. Nie są dla Polski optymistyczne. 16 kwietnia Eurostat podał najnowsze dane - za marzec.

Inflacja w grudniu wyniosła rok do roku 3,4 procent

W marcu tego roku inflacja w Polsce najwyższa w całej Unii

Inflacja to proces wzrostu poziomu cen towarów i usług w gospodarce, który jest stosunkowo stały, utrzymuje się w danym okresie. Towarzyszy temu utrata wartości pieniądza, co zmniejsza siłę nabywczą posiadanych przez obywateli zasobów finansowych.

Najnowsze dane Eurostatu w komunikacie o inflacji w Unii Europejskiej obejmują marzec 2021 roku. Według nich w marcu w Polsce mieliśmy kolejny miesiąc wzrostu inflacji i była ona rzeczywiście najwyższa w całej Unii Europejskiej - 4,4 proc.; na drugim miejscu były Węgry - 3,9 proc., a dalej Rumunia - 2,5 proc. Średnia dla całej unii wyniosła 1,7 proc. Niższą inflację od średniej miało 12 państw.

Taka sama kolejność w niechlubnej czołówce była miesiąc wcześniej - ale inflacja w Polsce była niższa i wyniosła 3,6 proc.; kolejne były Węgry – 3,3 proc. i Rumunia – 2,5 proc. Średnia dla całej UE wyniosła 1,3 proc. Powyżej tej średniej (czyli z większą inflacją) było osiem państw: Polska, Węgry, Rumunia, Czechy, Holandia, Szwecja, Niemcy, Austria. Najniższą inflację (czyli najwyższą ujemną) miały w lutym Grecja, Słowenia i Cypr.

Poziom inflacji w krajach Unii Europejskiej od grudnia 2020 roku do lutego 2021
Poziom inflacji w krajach Unii Europejskiej od grudnia 2020 roku do lutego 2021

Jak pokazuje powyższy wykres, biorąc pod uwagę trzy miesiące – od grudnia 2020 roku – Polska także miała najwyższą inflację w UE. W grudniu 2020 roku - 3,4 proc., w styczniu 2021 roku - 3,6 proc.

W całym roku pandemii też "przodujemy" w UE

Według posłanki Lubnauer Polska ma wysoką inflację w "dłuższym okresie" - nie sprecyzowała długości tego okresu. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, a więc czas, w którym gospodarki państw unijnych znalazły się w kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, inflacja w Polsce utrzymywała się na wysokim poziomie.

Poziom inflacji w Polsce i Unii Europejskiej od lutego 2020 roku do lutego 2021 roku
Poziom inflacji w Polsce i Unii Europejskiej od lutego 2020 roku do lutego 2021 roku

W lutym 2020 roku nasza inflacja wyniosła 4,1 proc. (średnia unijna: 1,6 proc.) - i w UE tylko Węgry miały wyższą – 4,4 proc. W marcu Polska i Węgry miały ten sam poziom inflacji – 3,9 proc., natomiast w kwietniu przed Polską (spadek do 2,9 proc.) były Czechy – 3,3 proc.

Jednak w maju inflacja w Polsce znów wzrosła - do 3,4 proc., a w czerwcu do 3,8 - i znowu była najwyższa w całej Unii Europejskiej. Nieznaczny spadek poziomu inflacji (o 0,1 p.p.) nastąpił w lipcu i sierpniu, wówczas to Węgry miały najwyższą inflację w UE – odpowiednio 3,9 i 4 proc.

Od września 2020 roku to Polska cały czas ma najwyższy poziom inflacji wśród 27 państw Unii Europejskiej.

Inflacja w Polsce i UE w ciągu sześciu lat

Poszerzając okres analizy, cofnęliśmy się do roku 2015. Wtedy w lutym inflacja w Polsce była ujemna: -1,3 proc. Pod względem wysokości inflacji Polska zajmowała 25. miejsce na ówczesnych 28 państw Unii Europejskiej (średnia unijna wynosiła -0,3 proc.). Pamiętajmy: im mniejsza inflacja w danym kraju, tym niższe miejsce w rankingu.

W lutym 2016 roku, a więc w trzecim miesiącu rządów Prawa i Sprawiedliwości, inflacja wyniosła u nas -0,2 proc., a Polska była wtedy na 19. pozycji w UE.

Poziom inflacji w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2015-2020
Poziom inflacji w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2015-2020

W lutym 2017 roku inflacja w Polsce wyniosła 1,9 proc., byliśmy już na 14. miejscu w UE (im wyższa inflacja, tym wyższe miejsce w rankingu). W lutym 2018 roku z inflacją na poziomie 0,7 proc. byliśmy na 21 miejscu. W lutym 2019 roku inflacja w Polsce skoczyła do 1,3 proc. - co dało nam 19. miejsce w UE.

Jak widać na wykresie, od wiosny 2019 roku krzywa inflacji Polski zaczyna się rozjeżdżać z krzywą unijną. Przez cały 2019 rok byliśmy już znacznie powyżej średniej dla UE.

Gwałtowny wzrost inflacji w Polsce nastąpił na przełomie 2019 i 2020 roku - czyli jeszcze przed pandemią. W lutym 2020 roku inflacja w Polsce wyniosła 4,1 proc. - przy średniej unijnej 1,6 proc. Natomiast poziom inflacji z marca tego roku (4,4 proc.) jest już ponad trzykrotnie wyższy od średniej unijnej.


Tekst aktualizowany 16 kwietnia: uzupełniony o dane o inflacji w marcu 2021 roku opublikowane 16 kwietnia przez Eurostat
Autor:  Piotr Jaźwiński
Źródło:  Konkret24; zdjęcie: Adam Kumorowicz/PAP

Pozostałe

"By otrzymać stypendium w Małopolsce, trzeba chodzić na religię"? Sprawdzamy

Czy w Małopolsce stypendia dla zdolnych uczniów są przeznaczone wyłącznie dla tych, którzy chodzą w szkole na religię? Taką informację podawały media, a internauci dyskutowali o tym w mediach społecznościowych. Rzeczywiście, stopień z religii liczy się teraz do średniej ocen branej pod uwagę przy przyznawaniu stypendium - ale jeśli uczeń go nie ma, nie traci szansy na wsparcie. Wyjaśniamy.

Polska węglem stoi? Wciąż także rosyjskim

Niemal trzy czwarte sprowadzonego do Polski węgla pochodziło w ubiegłym roku z Rosji. I choć wielkość importu tego surowca ogólne zmalała, udział rosyjskiego węgla od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Zapowiedzi posłów PiS, że jak dojdą do władzy, to się zmieni, na razie się nie spełniły.

"Hotel i restauracja sejmowa czynne"? Tak, ale zgodnie z obostrzeniami

"Jedni jadają na stołówce, a inni na chodniku"; "równi i równiejsi" - komentują internauci krążący na Facebooku post informujący, że hotel i restauracja sejmowa są czynne. Oburza ich, że inne hotele i restauracje muszą przestrzegać obostrzeń epidemicznych. Jak sprawdziliśmy, te sejmowe też przestrzegają.