Budżet 2022: ile dla kancelarii premiera, ABW, IPN i innych państwowych jednostek

ShutterstockBudżet 2022: ile dla kancelarii premiera, ABW, IPN i innych państwowych jednostek

Prawie o połowę większy budżet Państwowej Agencji Atomistyki, lecz niższy o jedną piątą budżet Głównego Urzędu Statystycznego. Obcięte wydatki na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu. Przedstawiamy, jak zmienią się w 2022 roku budżety 35 instytucji i urzędów państwowych.

Nowelizacja budżetu na 2021 rok, która trafiła we wrześniu do Sejmu, spowodowała, że głośno zrobiło się o planowanych wydatkach Kancelarii Premiera Rady Ministrów - bo przeznaczono na nie aż o 56,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponownie głośno o budżecie KPRM zrobiło się po tym, gdy 17 grudnia Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022, w której dla kancelarii premiera przeznaczono 843 mln zł - opozycja przypominała wtedy, że za rządów Platformy Obywatelskiej ten urząd kosztował 150 mln.

Sejm przyjął budżet na 2022 rok. Wśród głosujących był również Łukasz Mejza
Sejm przyjął budżet na 2022 rok. Wśród głosujących był również Łukasz MejzaFakty po południu TVN24

Gdy znowelizowano budżet na 2021 rok, w Konkret24 przeanalizowaliśmy wzrost wydatków 35 najważniejszych instytucji i urzędów państwowych. Wówczas największe budżety miały: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 707 mln zł; Główny Urząd Statystyczny - 599,5 mln zł; Naczelny Sąd Administracyjny - 598,1 mln zł; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - 594,3 mln zł; Kancelaria Sejmu - 524,6 mln zł.

Natomiast największy wzrost wydatków zaplanowano wówczas dla: KPRM - o 56,5 proc., Urzędu Patentowego RP - o 20,4 proc., Centralnego Biura Antykorupcyjnego - o 17,8 proc., Sądu Najwyższego - o 16,8 proc.

W roku 2022 największe budżety znów będą miały: kancelaria premiera, ABW, GUS, NSA i Kancelaria Sejmu. Szczegółowo prezentujemy to w zestawieniu poniżej.

Wydatki jednostek budżetowych w 2022 roku sejm.gov.pl

Kto dostanie więcej, kto mniej

Porównaliśmy, o ile wzrosły budżety 35 instytucji i urzędów w 2022 roku w porównaniu do wrześniowej nowelizacji budżetu na rok 2021.

I tak: o 49 proc. wzrosną wydatki Państwowej Agencji Atomistyki - z 22,9 do 34,1 mln. Drugi pod względem wzrostu jest budżet KPRM: o blisko 42 proc. - z 594,3 do 843,3 mln zł. Budżet na wydatki Rzecznika Praw Dziecka wzrośnie o 40,5 proc. - z 12,1 do 17 mln zł. O ponad 15 proc. większe będą wydatki Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Polskiej Akademii Nauk oraz Kancelarii Senatu.

Dynamika wydatków jednostek budżetowych zaplanowanych na 2022 roksejm.gov.pl

Jak wynika z powyższego zestawienia, o ponad 10 proc. zwiększono budżety dziewięciu jednostek państwowych, a w sumie większe wydatki zaplanowano dla 27 z 35 analizowanych instytucji. Poprzednio ponad 10-procentowy wzrost budżetów dotyczył siedmiu jednostek.

Natomiast największe zmniejszenie budżetów w 2022 roku dotknie ABW – spadek o 8,1 proc., Agencji Wywiadu – o 10,4 proc. oraz GUS – to spadek wynosi aż 20,3 proc. Spośród analizowanych 35 instytucji mniejsze wydatki zaplanowano dla ośmiu jednostek budżetowych.

Więcej na pensje w CBA i Służbie Więziennej

W trakcie sejmowych prac nad budżetem zgłoszono 559 poprawek, w tym 74 poprawki opozycji zmniejszające wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM. W końcowym głosowaniu 17 grudnia większość sejmowa przyjęła 14 poprawek - tylko te, które zostały zgłoszone przez posłów PiS.

I tak, dzięki poprawce posłów PiS do projektu budżetu, CBA (mimo mniejszego budżetu) dostanie 24 mln zł więcej "na podwyższenie funduszu uposażeń funkcjonariuszy CBA". Pieniądze na ten cel będą pochodzić ze zmniejszenia o 12 mln zł wydatków na Komendę Główną i komendy powiatowe policji, kolejne 12 mln pochodzi z rezerwy budżetowej. Także z tej rezerwy 191 mln zł pójdzie na Służbę Więzienną, z czego ponad 126,5 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń funkcjonariuszy.

Jedna z przyjętych poprawek PiS zakłada przesunięcie 5 mln zł w budżecie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z wydatków bieżących na "wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w związku z koniecznością zaangażowania dodatkowych pracowników w nowe zadania, w tym związane z koordynacją wdrażania Krajowego Planu Odbudowy". Dotychczas Komisja Europejska nie zatwierdziła polskiego KPO.

Inna z przyjętych poprawek zakłada zwiększenie o 200 mln zł – do 490 mln – środków na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycje samorządowe.

28.09.2021 | Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 rok
28.09.2021 | Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 rokFakty TVN

Natomiast dzięki innej poprawce PiS o 39,8 mln zł obcięto samorządom środki na finansowanie nauki języka niemieckiego w Polsce. Ta kwota ma teraz być przeznaczona na nauczanie języka polskiego w Niemczech. To 23 raz mniej od tego, ile Niemcy przeznaczają na naukę języka polskiego. Jak podała ambasada Niemiec w Polsce, niemieckie dotacje oświatowe dla uczniów szkół średnich uczących się języka polskiego w 2020 roku wyniosły 202,3 mln euro (937 mln zł).

Senat zajmie się ustawą budżetową na posiedzeniu 11 stycznia 2022 roku.

Autor: Piotr Jaźwiński / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Shutterstock

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości