Fundacje spółek Skarbu Państwa: ile dostają, ile i na co wydają

ShutterstockFundacje państwowych spółek - ile dostają, ile wydają i na co?

Fundacje charytatywne największych spółek Skarbu Państwa wspierają potrzebujących, ochronę zdrowia, działalność edukacyjną czy kulturalną. A także szeroko rozumiany obszar tradycji. Na przykład fundacja Orlenu przekazała Reducie Dobrego Imienia środki na wykrywanie zniesławień Polski i Polaków, a fundacja KGHM - na badania Fundacji Lux Veritatis dotyczące postaw Polaków podczas drugiej wojny światowej.

Dziesięciokrotnie więcej niż cztery lata wcześniej przekazał w 2019 roku Powszechny Zakład Ubezpieczeń na działalność swojej fundacji. PKN Orlen zwiększył donacje dla swojej fundacji ośmiokrotnie. Oprócz wsparcia systemu zdrowia, kultury czy pomocy potrzebującym, pieniądze poszły m.in. na podtrzymywanie tradycji narodowych.

Temat finansowania działalności fundacji utworzonych przez państwowe spółki wywołała publikacja "Gazety Wyborczej" z 2 września. Dziennik opisał wydatki Fundacji PZU, która przeznaczyła w ostatnich dwóch latach 6 mln zł dla Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka na budowę kaplicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów w czasie drugiej wojny światowej. Z kolei ponad 1 mln zł otrzymało od tej fundacji Towarzystwo Patriotyczne Jana Pietrzaka.

Rodziny polityków w spółkach skarbu państwa
Rodziny polityków w spółkach skarbu państwatvn24

Jak twierdzi "Gazeta Wyborcza", pieniądze, które Fundacja PZU przekazała tym dwóm podmiotom, zostały rozdysponowane niegodnie z regulaminem fundacji dotyczącym przyznawania środków finansowych poza konkursami.

W ostatnich dniach sierpnia głośno było też o Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu - za sprawą nominacji na stanowisko prezes Kamili Andruszkiewicz, żony wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza. Informacja o nominacji pojawiła się 28 sierpnia, a 4 września Kamila Andruszkiewicz złożyła rezygnację. Fundacja ARP została założona w 2018 roku; w 2019 roku otrzymała od swojego fundatora - czyli Agencji Rozwoju Przemysłu - 3 mln zł na działalność, z czego wydała 2,7 mln zł. Wynagrodzenie prezes miało wynosić ponad 175 tys. zł rocznie.

Państwowe dotacje dla dzieł ojca Tadeusza Rydzyka
Państwowe dotacje dla dzieł ojca Tadeusza Rydzykatvn24

Każda z ośmiu państwowych spółek, które są w pierwszej piętnastce największych firm na Liście 500 dziennika "Rzeczpospolita", ma swoją fundację. Sprawdziliśmy na podstawie dostępnych sprawozdań z ich działalności, ile te fundacje otrzymały w ostatnich latach od swoich firm-donatorów, ile wydały i przykładowo na co.

Najhojniejszy PKN Orlen

Na pierwszym miejscu Listy 500 w tym roku jest PKN Orlen. Firma ta i jej spółki zależne na działalność swojej Fundacji Orlen Dar Serca przekazały w 2019 roku ponad 45,117 mln zł - najwięcej spośród analizowanych spółek.

Fundacja PKO Banku Polskiego otrzymała od PKO Banku Polskiego 21,5 mln zł; Fundacja PZU - 20,7 mln zł od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń; Fundacja KGHM Polska Miedź - ponad 18,3 mln zł od KGHM Polska Miedź; Fundacja PGE – 6,3 mln zł Polskiej Grupy Energetycznej; Fundacja Lotos od koncernu paliwowego Lotos SA - 5,9 mln zł w 2018 roku (danych z 2019 roku nie ma).

Darowizny przekazane fundacjom przez fundatorówsprawozdania fundacji

W top 15 największych polskich firm na Liście 500 są jeszcze dwie spółki skarbu państwa: PGNiG i Tauron. Obie również posiadają swoje fundacje, ale nie opublikowały na swoich stronach sprawozdań z ich działalności. Poprosiliśmy je o takie sprawozdania - czekamy na dokumenty.

Przy czym nie wszystkie fundacje podają w sprawozdaniach szczegółowe dane o beneficjentach i jakie każdy z nich otrzymał dofinansowanie; nie informują też, w jaki sposób fundacja zrealizowała swoje cele statutowe. Wszystkie podają wysokość przychodów (są to głównie darowizny od fundatora, czyli spółki) i kosztów (są to głównie kwoty udzielonych dotacji).

Fundacja Orlenu: domy dziecka, hospicja, sarkofag Jana III Sobieskiego

W ostatnich czterech latach najwięcej na swoją fundację – w sumie ponad 93 mln zł - spośród sześciu analizowanych spółek przeznaczył PKN Orlen. W 2016 roku zasilił fundację Dar Serca kwotą ponad 5,7 mln - a w 2019 donacja urosła ośmiokrotnie, do ponad 45,1 mln zł.

Statut fundacji Orlenu, działającej od 2001 roku, wymienia 17 celów, które ma ona realizować, m.in. pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, podtrzymywanie tradycji narodowej i polskości, promocja zdrowia, wspomaganie ofiar katastrof i klęsk żywiołowych.

W 2016 roku Fundacja Orlen Dar Serca najwięcej przeznaczyła na wsparcie rodzinnych domów dziecka, stypendia dla młodzieży i podtrzymywanie tradycji narodowych - w sumie prawie 3 mln zł. W tej ostatniej kategorii fundacja wsparła m.in. Redutę Dobrego Imienia – Ligę Przeciwko Zniesławieniom, dając pieniądze (nie podano kwoty) na wykrywanie zniesławień Polski i Polaków. Reduta została założona przez Macieja Świrskiego, potem szefa Polskiej Fundacji Narodowej, obecnie przewodniczącego rady nadzorczej PAP.

Ile otrzymała i ile wydała Fundacja Orlen Dar Sercasprawozdania fundacji

Priorytetem wydatków fundacji Orlenu w 2017 roku były dotacje na promocję i ochronę zdrowia – wydała na to ponad 3,2 mln zł. Środki te trafiły do 88 osób chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja wsparła też kilkanaście hospicjów.

W 2018 roku najwięcej - ponad 12 mln zł - fundacja Orlenu przeznaczyła na wsparcie różnego rodzaju inicjatyw związanych z obchodami 100-lecia niepodległości Polski, m.in. na wykonanie mozaiki w nowym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie Księży Pallotynów, organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie oraz sezonu artystycznego 2017/2018 w Filharmonii Podkarpackiej, a także na prace konserwatorskie i archeologiczne sarkofagu króla Jana III Sobieskiego.

Na podobne cele w 2019 roku fundacja przeznaczyła ponad 7 mln zł. Natomiast 10 mln zł poszło na dotowanie pomocy społecznej, m.in. na wsparcie Polaków na Wschodzie i misję pallotynów w Kolumbii.

Fundacja Orlenu m.in. przekazała Fundacji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie darowiznę na wymianę łóżek dla pacjentów Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka. A Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu we Włocławku kupiła terenowy samochód i platformą ratowniczą ze skuterem wodnym.

Fundacja PKO BP: Siemacha, Klub Jagielloński, tradycja

Od 2016 roku Fundacja PKO BP (istnieje od 2010 roku) od swojej spółki-fundatora otrzymała 83 mln zł. Według statutu fundacja działa "na rzecz dobra publicznego" m.in. w zakresie oświaty, wychowania, pomocy społecznej, pomocy ofiarom katastrof i klęsk, pomocy osobom w trudnej sytuacji, ochrony i promocji zdrowia czy ochrony środowiska.

W 2016 roku z jej dotacji w kwocie ponad 21 mln zł skorzystało 474 beneficjentów. Najwięcej – 7,3 mln zł – przeznaczono na programy edukacyjne różnych organizacji.

W tej kategorii co roku dotowane przez Fundację PKO BP są działające na rzecz dzieci: Stowarzyszenie Siemacha, think tank Klub Jagielloński realizujący program Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Centrum Opatrzności – Wotum Narodu (na coroczne Święto Dziękczynienia na polach wilanowskich w Warszawie).

Ile otrzymała i ile wydała Fundacja PKO BPsprawozdania finansowe

Drugi obszar działalności fundacji to szeroko rozumiana tradycja. Beneficjentami są m.in. Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, organizacje kombatanckie i harcerskie. Rocznie na ten segment fundacja przeznaczała od 4,1 mln (2016) do ponad 5 mln zł (2019). W ubiegłym roku dofinansowała np. inicjatywę "Cyfrowa Biblioteka Multimedialna Edukacja" mającą zbierać i archiwizować w formie ogólnodostępnej biblioteki cyfrowej wspomnienia, relacje i materiały świadków najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem uczestników zaangażowanych w działalność ruchów niepodległościowych w PRL.

5,5 mln zł w 2016 roku przeznaczono na wsparcie inicjatyw kulturalnych, np. na produkcję serialu historii Wrocławia "Dom pod dwoma orłami" w reżyserii Waldemara Krzystka.

W 2019 roku Fundacja PKO BP przeznaczyła łącznie 17,9 mln zł na sfinansowanie 592 projektów - dotację otrzymało np. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa.

Fundacja PZU: mniej na bezpieczeństwo

Od 2016 roku dotacje PZU na fundację spółki wzrosły dziesięciokrotnie: z ponad 2 do 20,7 ml zł. To nie jedyne przychody fundacji; wykazywała też przychody z podziału zysku bilansowego na działalność statutową (ok. 40 mln zł rocznie). Istnieje od 1997 roku. W jej statucie zapisano 16 celów - nie różnią się od celów statutowych innych fundacji spółek skarbu państwa opisanych wyżej.

Ile otrzymała i ile wydała Fundacja PZUsprawozdania finansowe

W przeciwieństwie do innych fundacji spółek Skarbu Państwa Fundacja PZU w swoich sprawozdaniach nie wymienia nazw organizacji, które są jej beneficjentami. Nie ma tam też tych informacji, które 2 września podała "Gazeta Wyborcza" o finansowaniu inicjatyw o. Tadeusza Rydzyka czy koncertów Jana Pietrzaka.

Wiemy tylko, że w 2016 roku największe środki fundacja przekazała na edukację – 4,8 mln zł, kulturę i sztukę – 4,4 mln zł, opiekę i pomoc społeczną - 4,2 mln zł. W następnym roku niemal dwukrotnie wzrosły dotacje na kulturę i sztukę – do 8,5 ml zł i na pomoc społeczną – do 7,6 mln zł. Podobna była struktura dotacji w 2018 roku. W 2019 roku przeznaczono 7,3 mln zł na kulturę i sztukę, a 7,3 mln zł na zdrowie i pomoc społeczną.

W poprzednich latach Fundacja PZU była znana ze wsparcia inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa na drogach. W 2015 roku przeznaczyła ponad 12 mln zł kampanię "Stop wariatom na drogach". A w 2019 roku dotacje na bezpieczeństwo wyniosły jedynie nieco ponad 1 mln zł.

Fundacja KGHM: dla mieszkańców regionu i ojca Rydzyka

Fundacja największego miedziowego koncernu KGHM Polska Miedź skupia się na wspieraniu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Zagłębia Miedziowego i Dolnego Śląska. Zgodnie ze statutem od 2003 roku finansuje inicjatywy w czterech obszarach: kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

W 2017 roku na wsparcie ochrony zdrowia mieszkańców Dolnego Śląska przeznaczyła ponad 5,2 mln zł (w tym 400 tys. zł na Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej w Legnicy), w 2018 roku – 3,8 mln zł, w 2019 – 3,4 mln zł (w tym 550 tys. na szpital w Głogowie).

Ile otrzymała i ile wydała Fundacja KGHMsprawozdanie fundacji

Największym jednak segmentem dotacji tej fundacji jest obszar kultura i tradycje. Na to poszło prawie 7,8 mln zł dotacji w 2016 roku (m.in. na wsparcie dla Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju); 4,6 mln zł w 2017 roku; 8,2 mln zł w 2018 roku; 8,4 mln zł w 2019 roku.

W tym obszarze np. w 2019 roku ponad 138 tys. zł dofinansowania otrzymała Telewizja Republika na organizację koncertu i wystaw w Muzeum Jana Pawła II; 200 tys. zł trafiło do związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem Fundacji Lux Veritatis na sfinansowanie badań dotyczących postaw Polaków podczas drugiej wojny światowej; 150 tys. na zlot rekonstruktorów oddziałów Wojska Polskiego z kampanii wrześniowej 1939 roku.

W 2016 roku Fundacja Lux Veritatis otrzymała dotację z MSZ
W 2016 roku Fundacja Lux Veritatis otrzymała dotację z MSZtvn24

W segmencie kultura i tradycje mieszczą się również dotacje na remonty kościołów – 377 tys. zł w 2019 roku przyznano warszawskiej parafii kościoła p.w. św. Stanisława Kostki (tu proboszczem w latach 80. był ks. Jerzy Popiełuszko) na remont dachu. 200 tys. zł fundacja przeznaczyła na remont wieży katedry w Gorzowie zniszczonej w pożarze w lipcu 2017 roku.

W sumie Fundacja KGHM od 2016 roku dysponowała ok. 74,8 mln zł wpłat od spółki-fundatora, a rozdysponowała ponad 68 mln zł.

Fundacja PGE: powstańcy i filmowcy

Znacznie skromniejszymi darowiznami od spółki-fundatora dysponuje Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej. W 2016 roku otrzymała od spółek koncernu nieco ponad 2,6 mln zł (dziewięć razy mniej niż Fundacja PKO BP); w 2019 roku było to ponad 6,3 mln zł. W sumie fundacja miała od 2016 rokudo dyspozycji prawie 19 mln zł, a udzieliła dotacji na łączną kwotę 15,5 mln zł.

Ile otrzymała i ile wydała Fundacja PGEsprawozdania fundacji

Na pierwszym miejscu statut Fundacji PGE - która działa od 2011 roku i ma podobne cele jak pozostałe opisywane fundacje - wymienia prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Liczną grupą beneficjentów tej fundacji byli warszawscy powstańcy. W 2018 roku 523 z nich otrzymało jednorazowe wsparcie w wysokości 850 zł, a w 2019 roku 395 powstańców otrzymało zapomogi w wysokości 1400 zł. W 2018 roku 100 tys. zł przeznaczono dla Muzeum Powstania Warszawskiego.

Najwyższą jednorazową dotacją od tej fundacji był 1 mln zł przyznany w 2018 roku na realizację serialu "Dom pod dwoma orłami" w reżyserii Waldemara Krzystka. Ten sam serial wspomogła także Fundacja PKO BP.

W 2019 roku największym beneficjentem Fundacji PGE była warszawska fundacja Cultura Memoriae, która na projekty związane ze wsparciem powstańców warszawskich, organizację koncertu Zasłużonym dla Ojczyzny otrzymała 600 tys. zł dotacji.

Fundacja Lotosu: sportowcy i weterani

Statut Fundacji Lotos, najmłodszej w tym zestawieniu, bo założonej w 2015 roku, na 4. miejscu wśród jej celów wymienia upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. W 2018 roku Fundacja Lotos przekazała na ten cel 2,4 mln zł. W 2017 roku największą kwotę dotacji przeznaczyła na pomoc społeczną i działania charytatywne – ponad 714 tys. zł.

Ile otrzymała i ile wydała Fundacja Lotossprawozdania fundacji

W swoich sprawozdaniach (ostatnie opublikowane dotyczy roku 2018) Fundacja Lotos nie podawała nazw swoich beneficjentów ani kwot dotacji. Z jej strony internetowej wynika, że w 2016 wspierała akcję charytatywną "Pomaganie przez tankowanie"; rok później dofinansowała akcję "Wakacje dla bohatera" - której celem jest organizacja wypoczynku rehabilitacyjnego dla weteranów i kombatantów drugiej wojny światowej i walki o wolną Polskę w czasach PRL. W 2018 roku wspólnie z Fundacją Bicie Serca przekazała gdańskiemu szpitalowi na Zaspie dwa inkubatory i głowicę USG.

Fundacja Lotos nie opublikowała swojego sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok, gdyż - jak wyjaśniło biuro komunikacji firmy - "obecnie trwają prace nad oboma dokumentami". "Czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 Fundacja ma do końca września 2020 roku. Natomiast sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2019, zgodnie z wytycznymi Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej funkcjonującego w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, złożyć należy najpóźniej do końca 2020 roku" - czytamy w wyjaśnieniu Lotosu przysłanym Konkret24.

Autor: Piotr Jaźwiński / Źródło: Konkret24; zdjęcie: Shutterstock

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Zapowiedzi powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych spowodowały, że politycy mówią o postawieniu przed Trybunałem Stanu ówczesnego ministra Jacka Sasina. Rzeczywiście, był on twarzą nieudanych wyborów prezydenckich z 2020 roku, ale czy to on podjął bezprawne decyzje? Przypominamy, o co chodziło w sprawie tych wyborów i którzy politycy za co odpowiadają.  

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Antoni Macierewicz chciałby postawić marszałka Sejmu Szymona Hołownię przed Trybunałem Stanu za to, że nie dopuścił do debaty na uchwałą autorstwa PiS. Wyjaśniamy, dlaczego poseł PiS nie ma racji.

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ponad jedna trzecia fake newsów i manipulacji rozpowszechnianych w internecie w krajach europejskich w ciągu miesiąca dotyczyła konfliktu Izraela z Hamasem. Od półtora roku żaden temat nie angażował tak bardzo twórców dezinformacji. W rozmowie z Konkret24 ekspert wyjaśnia, dlaczego właśnie ten konflikt interesuje ludzi niedotkniętych bezpośrednio jego skutkami.

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

"We Wrocławiu pan ze wschodu latał z klamką grożąc Polakom" - ostrzegali w miniony weekend internauci i publikowali nagranie przedstawiające rzekomo takie zdarzenie. To fałszywy przekaz. Wyjaśniamy, co naprawdę się wydarzyło, kogo mężczyzna próbował odstraszyć i czy miał pistolet.

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że po ewentualnej zmianie traktatów to Unia Europejska zdecyduje o tym, czy w Polsce będzie obowiązywać wspólna europejska waluta euro. Nie ma racji. To kolejna odsłona manipulacyjnej narracji PiS, według której zmiany w traktatach pozbawią Polskę suwerenności.

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według byłego premiera można skrócić okres rządów Mateusza Morawieckiego i nowej Rady Ministrów i w to miejsce szybciej powołać Donalda Tuska i jego rząd - wystarczy zastosować procedurę konstruktywnego wotum nieufności. Konstytucjonaliści mają bardzo duże wątpliwości w tej sprawie.

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Źródło:
Konkret24

Wyjęcie z sejmowej zamrażarki obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro" wznowiło dyskusję na temat metody in vitro. W jej ramach europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski oświadczył, że "in vitro nie leczy bezpłodności". Ekspert tłumaczy, dlaczego ta wypowiedź jest "niedojrzała i jest pewną formą manipulacji".

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przywrócenie praworządności po okresie rządów Zjednoczonej Prawicy to jedno z najważniejszych zadań, jakie postawiła sobie po wyborach demokratyczna większość. Zmiany miałyby dotyczyć też kierownictwa prokuratury, w tym stanowiska prokuratora krajowego. Czy jednak po nowelizacji ustawy nie zostało ono "zabetonowane"? Prawnicy zgodnie wskazują na pewien wadliwy przepis, ale co do jego obejścia już są podzieleni.

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Według ministra edukacji Przemysława Czarnka to prezydenci dużych miast w 2020 roku uniemożliwili przeprowadzenie wyborów prezydenckich, tzw. wyborów kopertowych. Samorządowcy mieli nie przekazać baz danych wyborców. Tyle że sądy administracyjny i powszechny oraz NIK uznały, że takie polecenia premiera dla samorządowców były niezgodne z prawem.

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według posłanki Joanny Muchy kierowanie resortem zdrowia to "misja samobójcza" politycznie, ale też "w sensie zupełnie fizycznym". I przypominała, że dwóch ministrów zdrowia zmarło w trakcie pełnienia tej funkcji. Nadużyciem jest sugerowanie, że kierowanie tym ministerstwem wiąże się z ryzykiem.

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Zdaniem polityków prawicy marszałek Sejmu Szymon Hołownia mógł inaczej zachować się w przypadku zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego z aresztu lub chociaż dłużej się zastanawiać. Porównują tę sytuację do historii z aresztowanym katalońskim politykiem, również wybranym do Parlamentu Europejskiego, którego jednak nie chronił immunitet. Jednak te sytuacje tylko pozornie są podobne.

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Lek przeciw COVID-19, który można stosować w domu, kosztuje w Polsce ponad 5 tys. zł. Minister zdrowia pytana w Radiu Zet o trudną dostępność mówi o wątpliwościach co do jego bezpieczeństwa i skuteczności. Wirusolodzy i lekarze stanowczo zaprzeczają. Podkreślają, że szczególnie pacjenci z grup ryzyka potrzebują tego leku.

Minister zdrowia o leku na COVID-19: "Jest bardzo dużo wątpliwości". Eksperci zaprzeczają

Minister zdrowia o leku na COVID-19: "Jest bardzo dużo wątpliwości". Eksperci zaprzeczają

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24, PAP

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że już od 2024 roku każdy polski obywatel będzie musiał zapłacić podatek za posiadanie samochodu spalinowego. Nie ma to potwierdzenia w faktach.

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

28 poprawek do traktatów unijnych wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. Wszystkie mają coś wspólnego, a przekaz o nich jest zmanipulowany. Premier zapewniał, że to "gra o suwerenność, gra o polską niepodległość", lecz zdaniem ekspertów to "cyniczna gra polityczna". O co chodzi?

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według krakowskiej kurator oświaty "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje". Nie znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji, a zdementowała je ambasada Szwecji w Warszawie. Być może Barbarze Nowak chodziło o sytuację z Niemiec.

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Autor:
Jan
Kunert,
współpraca
Michał Istel
Źródło:
Konkret24

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy sądy częściej niż za rządów PO-PSL odmawiały prokuratorom, by zastosować tymczasowe aresztowanie – przekonuje poseł PiS Paweł Jabłoński. Jednak z porównań statystyk wynika, że w czasach PO-PSL liczba wniosków o tymczasowy areszt malała, podczas gdy za Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Więcej odmów wcale więc nie oznacza, że sytuacja się poprawiła.    

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Wykres pokazujący, że liczba zachorowań na COVID-19 jest już rzekomo tak duża, iż "przebiliśmy właśnie prawie wszystkie poprzednie fale pandemii oprócz pierwszej", wywołał komentarze internatów, a także lekarzy. Rzeczywiście, zachorowań przybywa. Tłumaczymy, dlaczego jednak trudno teraz szacować wysokość fali zakażeń koronawirusem.

"Przebiliśmy prawie wszystkie fale COVID-19"? Jaki jest problem z tym wykresem

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

"Najbardziej brutalna", "agresywna", "łamiąca reguły przyzwoitości" - tak politolodzy i publicyści oceniali tegoroczną kampanię wyborczą do parlamentu. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie procesów prowadzonych w sądach w trybie wyborczym. Jak sprawdził Konkret24, było ich ponad 120 - o ponad jedną trzecią więcej niż cztery lata wcześniej.

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Uczeń w Kanadzie - według małopolskiej kurator Barbary Nowak - miał zostać aresztowany, bo "powiedział, że są dwie płcie". Zaś nauczyciel w Irlandii miał zostać uwięziony, bo nie chciał się zwracać do uczniów "wedle płci". Obie opowieści są nieprawdziwe.

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Program wakacji kredytowych w obecnej wersji wygasa z końcem roku, więc pilne jest ustalenie, czy zostanie przedłużony. Mariusz Błaszczak stwierdził, że nowy Sejm będzie chciał wprowadzić ograniczenia w tym programie. Tymczasem pracujący wciąż rząd Mateusza Morawieckiego zrobił to już w nowelizacji ustawy. Wyjaśniamy.

Błaszczak: Sejm "ograniczy program wakacji kredytowych". A PiS sam to zaproponował

Błaszczak: Sejm "ograniczy program wakacji kredytowych". A PiS sam to zaproponował

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W dyskusji o pomysłach na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów poseł PiS Radosław Fogiel przypominał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zniósł limity do lekarzy. A jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie proponuje nic nowego, jeśli chodzi o kolejki do lekarzy. To prawda, PiS limity zniósł - ale mimo tego kolejki są jeszcze dłuższe. Eksperci wyjaśniają ten paradoks.

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Politycy Zjednoczonej Prawicy oskarżają Szymona Hołownię, że "wypuścił na wolność" Włodzimierza Karpińskiego, "realizując politykę bezkarności". Tylko że marszałek Sejmu nie może zwalniać z aresztu i nie dzięki niemu Karpiński został wypuszczony. Prawnicy wyjaśniają, o co chodziło z pismem marszałka.

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Po wielu miesiącach zwłoki Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane dotyczące długości postępowań sądowych w 2022 roku. Wobec 2021 roku wyglądają optymistycznie, ale porównanie to zaciemnia okres pandemii, gdy sądy miały ograniczone możliwości pracy. Jeśli spojrzeć na cały okres rządów Zjednoczonej Prawicy, to po siedmiu latach sprawy w polskich sądach każdego szczebla trwają dłużej, w niektórych kategoriach nawet o ponad cztery miesiące.

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w sieci osiąga nagranie z relacji polskiej telewizji, które rzekomo pokazuje, jak prezydent USA Joe Biden upadł ze schodów, wychodząc w Warszawie z samolotu. Film jest prawdziwy, ale nie przedstawia sytuacji z udziałem prezydenta.

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Publicysta tygodnika "Sieci" Michał Karnowski oburzył się, gdy w serwisie X opublikowano fotografię sprzed lat, na której pozuje on z chorągiewką z napisem www.tusk.pl. Nie ma jednak wątpliwości: zdjęcie jest autentyczne.

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Po tym, jak Elżbieta Witek nie została wybrana ani na marszałka, ani na wicemarszałka Sejmu, politycy PiS zarzucają demokratycznej opozycji "łamanie dobrych obyczajów". Politycy opozycji tłumaczą, dlaczego nie poparli Elżbiety Witek. W radiu senator PiS Stanisław Karczewski stwierdził, że zarzuty opozycji są "absolutnie nieprawdziwe". Nie ma racji. Przypominamy, czego dotyczą.

Karczewski o zarzutach wobec marszałek Witek: "absolutnie nieprawdziwe". Czego dotyczą?

Karczewski o zarzutach wobec marszałek Witek: "absolutnie nieprawdziwe". Czego dotyczą?

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Pierwszym krokiem w przywracaniu praworządności w Polsce po rządach PiS była wymiana polityków w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowy Sejm na pierwszym posiedzeniu wybrał czterech nowych posłów do zasiadania w tej instytucji. Ale problem do rozwiązania jest dużo trudniejszy. Prawnicy tłumaczą, czy i jak da się neo-KRS naprawić.

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Ktoś wie i mi wytłumaczy?", "co on daje w łapkę?" - pytali internauci, komentując nagranie z obchodów Święta Niepodległości, na którym widać prezydenta wręczającego coś żołnierzom. Jak się okazuje, sposób wręczania tego przedmiotu nie jest przypadkowy i jest on cenną pamiątką dla żołnierza.

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Minister rodziny Marlena Maląg przekonuje, że "główną przyczyną spadku liczby urodzeń jest spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym". Badacze - także ci, na których pracach oparto rządową strategię demograficzną - zwracają uwagę, że czynników decydujących o tym, iż Polki odkładają decyzję o posiadaniu dziecka, jest jednak dużo więcej.

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy odsłon w mediach społecznościowych mają nagrania przedstawiające rzekomo ataki na policjantów podczas niedawnych propalestyńskich demonstracji w Londynie. To fake news - do takich scen tam nie doszło. Rozpowszechniane teraz filmy powstały kilka lat wcześniej.

Podpalili policjanta na propalestyńskiej manifestacji w Londynie? Nie tam, nie teraz

Podpalili policjanta na propalestyńskiej manifestacji w Londynie? Nie tam, nie teraz

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

"Czy zdajecie sobie państwo sprawę, że po zmianie prawa Unii będzie możliwość nałożenia nowych podatków?" - mówił Mateusz Morawiecki w Sejmie 13 listopada. Ostrzegał przed planowanymi zmianami traktatów Unii Europejskiej, bo te zmiany mają rzekomo pozbawić Polskę suwerenności. Wyjaśniamy, o co chodzi z podatkami.

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Kolejny deep fake z rzekomą wypowiedzią dowódcy ukraińskiej armii. Tym razem w sfabrykowanym oświadczeniu generał Wałerij Załużny miał wezwać swoich żołnierzy do opuszczenia okopów i marszu na Kijów. Ukraińcy ostrzegają: w ten sposób Rosjanie próbują nas poróżnić.

Generał Załużny "wzywa do wyjścia z okopów"? To fałszywka

Generał Załużny "wzywa do wyjścia z okopów"? To fałszywka

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24, PAP

Po wyborze wicemarszałków Sejmu i Senatu politycy PiS atakują ugrupowania stojące za tym wyborami, że ich partia została pozbawiona "prawa zgłoszenia" własnych kandydatów na wicemarszałków obu izb. Ale to właśnie PiS zgłosił kandydatury Elżbiety Witek i Marka Pęka do władz Sejmu i Senatu.

Jabłoński: PiS "pozbawiony prawa zgłoszenia kandydata na wicemarszałka". Nieprawda

Jabłoński: PiS "pozbawiony prawa zgłoszenia kandydata na wicemarszałka". Nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Użytkownicy Facebooka rozpowszechniają internetowy łańcuszek. Według rozsyłanego przekazu zawartą w łańcuszku treść trzeba skopiować na swój profil, by nie zezwolić Facebookowi na używanie swoich zdjęć. Przestrzegamy: to nieprawda.

"Nie zezwalam Facebookowi". Uwaga na fałszywy łańcuszek

"Nie zezwalam Facebookowi". Uwaga na fałszywy łańcuszek

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

We władzach Narodowego Banku Polskiego trwa konflikt pomiędzy członkiem zarządu Pawłem Muchą a prezesem Adamem Glapińskim. Zarzuty stawiane temu ostatniemu mogą przyczynić się do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Wyjaśniamy procedurę oraz dlaczego samo przegłosowanie wniosku jest groźne dla szefa banku centralnego.

Kiedy prezesa NBP można postawić przed Trybunałem Stanu? Wyjaśniamy

Kiedy prezesa NBP można postawić przed Trybunałem Stanu? Wyjaśniamy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Czwórce europosłów Zjednoczonej Prawicy 9 listopada uchylono immunitety. Według nich przyczyną ma być lajkozbrodnia, czyli polubienie wyborczego spotu Prawa i Sprawiedliwości z 2018 roku. Ta narracja wprowadza w błąd. Chodzi bowiem o promowanie materiału, który może nosić znamiona nawoływania do nienawiści. To sąd oceni, czy tak było.

Stracili immunitet "za lajka"? Nie. Manipulacja PiS

Stracili immunitet "za lajka"? Nie. Manipulacja PiS

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Kłęby dymu po wybuchu nad centrum miasta. Matka z dzieckiem w zadumie spoglądają na ruiny. Wbrew pozorom, nie są to prawdziwe zdjęcia z wojny w Izraelu. Ale media i organizacje pozarządowe wykorzystują je, by relacjonować aktualny konflikt. Według ekspertki prof. Aleksandry Przegalińskiej może to skutkować dezinformacją.

Sztuczna inteligencja w bankach zdjęć. "Takie praktyki mogą prowadzić do dezinformacji"

Sztuczna inteligencja w bankach zdjęć. "Takie praktyki mogą prowadzić do dezinformacji"

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Według Julii Przyłębskiej nazywanie trzech członków Trybunału Konstytucyjnego "sędziami dublerami" jest niegodziwością, bo zostali wybrani zgodnie z prawem. Przypominamy więc, o jakie prawo chodzi, kto je zmienił i czego prezydent Andrzej Duda nigdy nie zrobił w stosunku do trzech sędziów trybunału wybranych prawidłowo.

Przyłębska: w TK nie ma sędziów wybranych niezgodnie z prawem. A kto zmienił prawo i co zrobił Andrzej Duda?

Przyłębska: w TK nie ma sędziów wybranych niezgodnie z prawem. A kto zmienił prawo i co zrobił Andrzej Duda?

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Mogą cię wyrzucić "z własnego mieszkania na 14 dni bez żadnych dowodów na przemoc", "skończmy wreszcie z przywilejami dla kobiet" - tak komentują internauci popularne w sieci porady, jak walczyć ze sprawcami przemocy. Rzeczywiście, ustawa antyprzemocowa wprowadziła nowe możliwości, ale nie można kogoś ot tak wyrzucić z jego mieszkania.

Tak łatwo "wyrzucić z domu partnera"? Nie łatwo, ale prawo chroni ofiary przemocy

Tak łatwo "wyrzucić z domu partnera"? Nie łatwo, ale prawo chroni ofiary przemocy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Były premier Leszek Miller i marszałek senior Marek Sawicki twierdzą, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji opozycja mogłaby złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności i dzięki temu szybciej wymienić obecny rząd Mateusz Morawieckiego na gabinet Donalda Tuska. Konstytucjonaliści tłumaczą, dlaczego taki wytrych nie może zadziałać.

Wytrych z konstruktywnym wotum nieufności? Prawnicy: nie jest możliwy

Wytrych z konstruktywnym wotum nieufności? Prawnicy: nie jest możliwy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24