PRAWDA

Ile razy minister Błaszczak był obecny na Komisji Obrony Narodowej? Ani razu


Opozycja wytyka ministrowi Błaszczakowi, że ten wzbrania się przed przychodzeniem na posiedzenia Komisji Obrony Narodowej. Faktycznie - polityk nie uczestniczył w żadnym z jawnych jej posiedzeń od kiedy pełni swój urząd. Jego poprzednik na stanowisku był dużo bardziej aktywny. Podobnie jak ministrowie właściwi do spraw obrony narodowej koalicji PO-PSL.

Poseł Mroczek, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, zgłosił na ostatnim z jej posiedzeń zastrzeżenia co do tego, że minister Błaszczak ani razu przez okres całego dotychczasowego swojego urzędowania na niej się nie pojawił. Można na ten temat przeczytać w skróconej informacji o ostatnim jej posiedzeniu, na którym przedstawiana była "informacja Ministra Obrony Narodowej nt. 3 lat działalności rządu PiS w obszarze narodowej". Poseł Siemoniak wręcz apelował do ministra, by ten: "się odważył i przyszedł na posiedzenie komisji".

Opozycja krytykuje trzy lata rządów PiS w MON
Opozycja krytykuje trzy lata rządów PiS w MONtvn24

O tym, że minister "nie zaszczycił" swoją obecnością żadnego zebrania komisji pisali również publicyści:

Czym są komisje sejmowe?

Komisja sejmowe to organy Sejmu wymienione wprost w Konstytucji w art. 110:

"(...) 3. Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne", oraz art. 119.

Jakie są jednak konkretnie ich zadania? W myśl art. 17 Regulaminu Sejmu komisje powołane są najogólniej do rozpatrywania i przygotowywania spraw, którymi zajmuje się, lub przekazuje im Sejm czy jego wymienione organy.

Komisje zajmują się analizowaniem działalności poszczególnych działów administracji i gospodarki państwowej, pisaniem dezyderatów (postulatów) kierowanych do najważniejszych urzędów (jak np. Prezes NBP, czy NIK). Kontrolują także wprowadzanie w życie i wykonywanie ustaw i uchwał Sejmu, mogą wnioskować o przeprowadzenie kontroli w danym podmiocie przez NIK.

Niewidoczne, ale potrzebne

Najpoważniejsze zadania stoją przed nimi w procesie legislacyjnym. Komisje sejmowe dysponują inicjatywą ustawodawczą. To znaczy, że mogą wnosić projekty ustaw. Tak samo jak Prezydent, Rada Ministrów, co najmniej 100 000 obywateli, Senat, czy grupa co najmniej 15 posłów.

Komisje wykonują pracę nie tak widoczną, ale kluczową dla całego procesu legislacyjnego. Mogą same zgłaszać projekty ustaw, to od pracy w nich zaczyna się przeważnie cała procedura legislacyjna - wysłuchuje się na nich głosów eksperckich, debatuje, poprawia się, zmienia treść projektów, sugeruje zmiany wnioskodawcy, następnie przedstawia sprawozdanie i ponownie analizuje poprawki.

Sama Komisja Obrony Narodowej omawiała od początku kadencji Sejmu 23 projekty ustaw, w większości rządowych, oraz wydała 18 opinii.

Jednak, co ważne w kontekście obecności ministra właściwego do spraw obrony narodowej, jak stanowi art. 151 Regulaminu Sejmu ust. pierwszy pkt czwarty, komisje sejmowe rozpatrują również: "sprawozdania i informacje ministrów oraz kierowników naczelnych organów administracji państwowej, a także kierowników innych urzędów i instytucji państwowych (...)".

Nieobecność

Czy minister Błaszczak, jak choćby jego poprzednik - Antoni Macierewicz - zdał na Komisji Obrony Narodowej informację w jakiejś sprawie osobiście chociaż raz? Nie. Rzeczywiście nie pojawił się na żadnym z jej jawnych posiedzeń. Nie wziął też udziału w pracach Komisji nad projektami rządowymi, na których do reprezentowania Rady Ministrów został upoważniony przez premiera Mateusza Morawieckiego. Nie uczestniczył także w pracach nad projektami poselskimi.

Nieobecność ministra jest w ostatnich latach bezprecedensowa. Poprzedni trzej ministrowie na Komisji pojawiali się wielokrotnie.

Lista obecności

Na 30 posiedzeń komisji przeprowadzonych w trybie jawnym, minister Błaszczak nie pojawił się na żadnym. Nie wiadomo, czy był obecny na pięciu innych, które były zamknięte.

Dla porównania, jego poprzednik, Antoni Macierewicz był mówcą na dziewięciu z 69 jawnych posiedzeń za czasów swojego kierowania ministerstwem, co daje obecność na mniej więcej 13 proc. poziomie. Skład nie jest podany do wiadomości co do 11 pozostałych zebrań komisji, gdyż były one zamknięte.

Tomasz Siemoniak był obecny na dziesięciu ze 142 posiedzeń komisji w czasie swojego urzędowania, co daje obecność na poziomie 7 proc. Siedem zebrań było zamkniętych.

Bogdan Klich do momentu odwołania go przez prezydenta Komorowskiego wziął udział w 21 ze 149 jawnych posiedzeń komisji, co daje udział w 14 proc. takich posiedzeń. Trzy były w czasie jego urzędowania zamknięte.

Autor: bd / Źródło: Konkret24

Pozostałe wiadomości