Konkret24 otrzymał informacje, którzy sędziowie Sądu Najwyższego będą orzekać w sprawie protestów złożonych przez komitety wyborcze. Te Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczą wyborów do Senatu. Konfederacja złożyła protesty dotyczące wyborów do Sejmu.

Konkret24 poinformował o składach sędziowskich Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, którym przydzielono rozpoznanie sześciu protestów wyborczych zgłoszonych przez Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Protesty dotyczą Senatu i Sejmu

Biuro prasowe Sądu Najwyższego przekazało redakcji Konkret24 także informacje o składach sędziowskich, które zbadają pozostałe dziesięć protestów złożonych przez Komitety Wyborcze Koalicja Obywatelska (trzy protesty), Konfederacja Wolność i Niepodległość (pięć protestów) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (jeden protest).

Protesty KW Koalicja Obywatelska

I NSW 133/19 (Senat, protest dotyczy okręgu nr 2)

Sprawa została przydzielona SSN Grzegorzowi Żmijowi

Skład orzekający: SSN Krzysztof Wiak (przew.), SSN Jacek Widło, SSN Grzegorz Żmij

W przypadku protestu dotyczącego okręgu nr 2 pełnomocnik KW Koalicji Obywatelskiej wskazał we wniosku, że wybory w tym okręgu "należy uznać za nieważne, z tego powodu, że odbyły się przy użyciu kart nieważnych".

Jak czytamy, wszystkie karty do głosowania wydane wyborcom "przy nazwisku kandydata Komitetu Wyborczego Polska Lewica zwierały symbol graficzny Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który to komitet w okręgu wyborczym numer 2 nie wystawiał swojego kandydata z uwagi na zawarcie przez największe partie opozycyjne tzw. paktu senackiego".

I NSW 142/19 (Senat, protest dotyczy okręgu nr 26)

Sprawa została przydzielona SSN Januszowi Niczyporukowi

Skład orzekający: SSN Janusz Niczyporuk (przew.), SSN Marcin Łochowski, SSN Oktawian Nawrot

W okręgu numer 26 KW Koalicji Obywatelskiej wniósł o ponowne przeliczenie i poprawne zakwalifikowanie głosów nieważnych ("z uwagi na postawienie znaku 'X' na symbolu graficznym KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni przy nazwisku Krzysztofa Stefana Habury").

I NSW 143/19 (Senat, protest dotyczy okręgu nr 59)

Sprawa została przydzielona SSN Adamowi Redzikowi

Skład orzekający: SSN Mirosław Sadowski (przew.), SSN Adam Redzik, SSN Marek Siwek

KW Koalicja Obywatelska podniosła argument, że komitet Prawo i Sprawiedliwość bezprawnie, bo po upływie ustawowego terminu, zarejestrował tam nowego kandydata na senatora Marka Komorowskiego w miejsce zmarłego 30 września Kornela Morawieckiego.

Protest KW Polskie Stronnictwo Ludowe

I NSW 136/19 (Senat, protest dotyczy okręgu nr 59)

Sprawa została przydzielona SSN Pawłowi Czubikowi

Skład orzekający: SSN Dariusz Czajkowski (przew.), SSN Leszek Bosek, SSN Paweł Czubik

Protest PSL także dotyczy zarejestrowanie Marka Komorowskiego "po upływie ustawowego terminu".

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

Zdaniem komitetu doszło do "rażącego naruszenia prawa przez nadawcę publicznego Telewizja Polska SA", w postaci m.in. "celowego pominięcia wyniku sondażowego KW Konfederacja Wolność i Niepodległość", co zdaniem komitetu mogło mieć wpływ na wynik wyborczy Konfederacji. W okręgach, co do których Konfederacja składa protesty - jak w wskazuje w złożonych do SN dokumentach - komitetowi "w wielu zabrakło bardzo niewielu głosów do uzyskania mandatu".

I NSW 113/19 (Sejm, protest dotyczy okręgu nr 4)

Sprawa została przydzielona SSN Aleksandrowi Stępkowskiemu

Skład orzekający: SSN Krzysztof Wiak (przew.), SSN Aleksander Stępkowski, SSN Maria Szczepaniec

I NSW 137/19 (Sejm, protest dotyczy okręgu nr 5)

Sprawa została przydzielona SSN Markowi Dobrowolskiemu

Skład orzekający: SSN Marek Dobrowolski (przew.), SSN Tomasz Demendecki, SSN Paweł Księżak

I NSW 138/19 (Sejm, protest dotyczy okręgu nr 18)

Sprawa została przydzielona SSN Tomaszowi Demendeckiemu

Skład orzekający: SSN Marek Dobrowolski (przew.), SSN Tomasz Demendecki, SSN Paweł Księżak

I NSW 139/19 (Sejm, protest dotyczy okręgu nr 20)

Sprawa została przydzielona SSN Pawłowi Księżakowi

Skład orzekający: SSN Marek Dobrowolski (przew.), SSN Tomasz Demendecki, SSN Paweł Księżak

I NSW 140/19 (Sejm, protest dotyczy okręgu nr 36)

Sprawa została przydzielona SSN Marcinowi Łochowskiemu

Skład orzekający: SSN Janusz Niczyporuk (przew.), SSN Marcin Łochowski, SSN Oktawian Nawrot

Kim są sędziowie, którzy będą orzekać ws. tych protestów?

Część z sędziów Sądu Najwyższego przydzielonych do rozpatrzenia protestów wyborczych KW KO, Konfederacji i PSL rozpatrzy także protesty KW Prawo i Sprawiedliwość. O ich sylwetkach pisaliśmy wcześniej. Tu przedstawiamy pozostałych sędziów SN:

SSN Aleksander Stępkowski

Dr hab. nauk prawnych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Socjologii Prawa UW. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną.

Stępkowski to jeden z dwóch sędziów Sądu Najwyższego związanych z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Był jednym z założycieli Centrum Prawnego Ordo Iuris i jego pierwszym prezesem.

W latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był odpowiedzialny za kontakty z Komisją Wenecką.

SSN Maria Szczepaniec

Dr hab. nauk prawnych, profesor WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Katedrze Prawa Karnego. Specjalizuje się w prawie karnym, kryminologii i kryminalistyce. Jej badania naukowe dotyczą również ekonomicznego podejścia do przestępczości.

W latach 2013-2016 Rzeczniczka Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich na UKSW.

Do 2018 adwokat i członkini Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

SSN Janusz Niczyporuk

Profesor nauk prawnych, od 2007 roku kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS. Specjalizuje się w prawie administracyjnym.

SSN Marcin Łochowski

Wieloletni rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Zanim został sędzią SN, orzekał w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

SSN Oktawian Nawrot

Dr hab. nauk prawnych, profesor Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się m.in. filozofią i teorią prawa, w tym logiką prawniczą.

Pracował w eksperckich zespołach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2016-2018 członek Rady Narodowego Centrum Nauki.

SSN Mirosław Sadowski

Dr hab. nauk prawnychradca prawny, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych UWr. Autor licznych publikacji naukowych, specjalizuje się w historii doktryn politycznych i prawnych.

SSN Adam Redzik

Dr hab. nauk prawa, profesor nadzwyczajny, pracownik Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Interesuje się historią prawa, historią nauki, filozofią i teorią prawa, prawem karnym, w tym prawem penitencjarnym.

Jeden współzałożycieli fundacji Instytut Allerhanda.

SSN Marek Siwek

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego. Orzekał jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, w 2017 r. powołany na sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

SSN Dariusz Czajkowski

Były prokurator i sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Jak podaje Rzeczpospolita, w latach 2012-2015 orzekał w Sądzie Najwyższym jako sędzia delegowany w Izbie Karnej. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

O sędzim Czajkowskim było głośno m.in. za sprawą ironicznego autodonosu - ogłosił publicznie, że przez roztargnienie schował w supermarkecie do torby dwie cebule o wartości 1 zł i 20 gr bez zapłacenia. Zażądał dla siebie najwyższego wymiaru kary w postaci usunięcia go z zawodu. Był to jego komentarz do hejtu przeciw sądowi dyscyplinarnemu za to, że nie wydalił z zawodu sędziego, który "przez roztargnienie" schował do portfela nie swoje 50 złotych, choć rzecznik dyscyplinarny uważał, że była to kradzież.

Jest zastępcą przewodniczącej wydziału Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Wpłynęły 73 protesty wyborcze

Pięć Komitetów Wyborczych złożyło w sumie 16 protestów - pięć z nich odnosi się do wyborów do Sejmu (wszystkie zgłoszone przez KW Konfederacja Wolność i Niepodległość), 11 dotyczy wyborów do Senatu (zgłoszone przez pozostałe KW).

SN poinformował, że do 23 października do godz. 16:00 do sądu wpłynęły w sumie 73 protesty wyborcze.

Termin na wnoszenie protestów minął 22 października (protest wyborczy można wnieść do siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw). Część z nich spływa do SN pocztą (o ważności dokumentu decyduje data stempla pocztowego).

Autor:  Gabriela Sieczkowska
Źródło:  Konkret24, tvn24.pl Zdjęcie główne: tvn24

Pozostałe

Czy Polska trafi do klimatycznego celu Unii Europejskiej? Dane EEA nie są optymistyczne

Polska może okazać się jedynym krajem Unii Europejskiej, który obecnie nie spełnia żadnego z trzech celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Takie dane przynosi najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency) dotyczący postępu w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w energetyce i ograniczeniu konsumpcji energii.

Hollywoodzka superprodukcja o Polsce to "wymysł dziennikarzy"? Bynajmniej

"Sformułowanie ‘hollywoodzka superprodukcja’ to jest wymysł dziennikarzy” - tak wiceminister kultury Jarosław Sellin odniósł się w radiowej rozmowie do kwestii realizacji we współpracy z kinematografią amerykańską filmu o polskich bohaterach. Jednak to między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński cztery lata temu, tuż przed wyborami parlamentarnymi, mówił o tym, by zebrać środki na "dwa, trzy wielkie filmy hollywoodzkie".

PiS szykuje "powrót projektu fanatyków"? Posłanka alarmuje, ale to zwykła procedura ustawodawcza

"Prawica chce zmusić Polki do donoszenia ciąży nawet gdy płód jest trwale i nieodwracalnie uszkodzony" – w taki sposób posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się na Twitterze do decyzji marszałek Sejmu o nadaniu numeru druku sejmowego obywatelskiemu projektowi ustawy zakazującej aborcji. Powrót tego projektu do Sejmu wynika jednak, na co posłance zwrócili uwagę inni użytkownicy Twittera, wprost z przepisów prawa.

Reasumpcja głosowania. Jak powinna wyglądać?

Nocny wybór członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa przebiegł w burzliwej atmosferze. Prowadząca obrady marszałek Elżbieta Witek przed podaniem wyników anulowała głosowanie i zarządziła ponowne. Regulamin Sejmu przewiduje możliwość reasumpcji, ale tylko po podaniu wyników głosowania i w razie "uzasadnionych wątpliwości". CIS w wydanym komunikacie stwierdziło, że anulowanie i powtarzanie głosowań to "wieloletni obyczaj parlamentarny".

Ilu sędziów zaczynało orzekanie jeszcze w PRL-u? Sprawdzamy słowa prezydenta

Prezydent Andrzej Duda zarzucił "wielu sędziom" związki z poprzednim ustrojem oraz orzekanie w stanie wojennym. Co dziesiąty sędzia sądów powszechnych i co najmniej 36 sędziów Sądu Najwyższego zaczynało swoją karierę w PRL-u. Trzech ze 101 obecnych sędziów SN orzekało w sprawach karnych w stanie wojennym, ale w sądach powszechnych i wojskowych. W obecnym składzie SN nie ma nikogo, kto byłby w tym sądzie w poprzednim ustroju.

Muzea, których nie można jeszcze odwiedzić, ale premier się już nimi pochwalił

W odpowiedzi na jedno z pytań po swoim expose premier Mateusz Morawiecki poinformował o "liście zakończonych inwestycji" w sferze kultury i wymienił nazwy sześciu muzeów. Żadne z nich nie znajduje się w państwowym rejestrze muzeów, obejmującym najważniejsze placówki muzealne, cztery są w stadium organizacyjnym, dwa pozostałe organizują wystawy tymczasowe, nie w swoich siedzibach.