Prezydent Andrzej Duda na spotkaniach z wyborcami informował, że dzięki programom społecznym wprowadzonym przez PiS bieda wśród dzieci zmalała o ponad 90 proc., a ze skrajnego ubóstwa wyszło 1,2 mln osób. Według danych GUS zasięg skrajnego ubóstwa w Polsce rzeczywiście zmalał. Biednych wśród osób do 17. roku życia jest mniej, lecz nie o 90 proc.

Odpowiadając w poniedziałek 6 lipca w Końskich na pytania mieszkańców, prezydent Andrzej Duda mówił m.in. o planach kontynuacji programów społecznych takich jak 500+. "Trwanie tych programów uważam nie tylko za bardzo ważny cel rozwojowy naszego kraju i niezwykle istotny element polityki społecznej, ale przede wszystkim także za kwestię honoru dla mnie, dlatego że to ja byłem współuczestnikiem wprowadzania tych programów. To ja to ustanowiłem właśnie po to, by moim rodakom żyło się lepiej, żeby Polska mogła się rozwijać, żeby w Polsce było jak najmniej biedy" - przekonywał.

Andrzej Duda o zmianach, jakie zaszły przez ostatnich pięć lat

Następnie prezydent stwierdził, że dzięki programom wprowadzonym przez Zjednoczoną Prawicę jest o 90 proc. mniej biednych dzieci, a 1,2 mln osób wyszło ze skrajnej biedy:

Myśmy zredukowali dzięki tym działaniom biedę wśród dzieci o ponad 90 procent, a milion dwieście tysięcy ludzi wyszło ze skrajnego ubóstwa. To jest absolutny rekord w polskiej historii i chciałbym, aby ta polityka była utrzymana.

Andrzej Duda, Końskie, 6 lipca 2020 roku

GUS: w 2019 zasięg ubóstwa zmalał

30 czerwca Główny Urząd Statystyczny, jak co roku, opublikował dane o zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce za rok poprzedni. Pokazują one, że zasięg ten był w 2019 roku mniejszy niż w 2018 (kiedy odnotowano wzrost zasięgu skrajnego ubóstwa z 4,3 do 5,4 proc.).

W ub.r. spadek dotyczył wszystkich trzech analizowanych rodzajów ubóstwa: skrajnego (o 1,2 p.p.), relatywnego (o 1,2 p.p.) i ustawowego (o 1,9 p.p.).

W 2019 roku 4,2, proc. Polaków żyło w skrajnym ubóstwie; 13 proc. - w ubóstwie relatywnym, 9 proc. - w ubóstwie ustawowym.

Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008-2019
Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008-2019 Foto: Główny Urząd Statystyczny / Główny Urząd Statystyczny

Fakt, że w 2019 roku zasięg ubóstwa skrajnego spadł z 5,4 do 4,2 proc. znaczy, że w skrajnym ubóstwie żyje co 24. Polak, podczas gdy rok temu co 19. - podaje portal TVN24 Biznes. To najmniej w historii analiz prowadzonych od 15 lat.

"Spadek ubóstwa skrajnego dotyczył przede wszystkim gospodarstw domowych najbardziej zagrożonych ubóstwem, tj. gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty) oraz gospodarstw z co najmniej 3. dzieci poniżej 18. roku życia, mieszkańców wsi i małych miast" - podaje GUS.

Podstawą wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego jest szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych minimum egzystencji. W gospodarstwie z jednym dzieckiem minimum egzystencji na osobę oszacowano na 506,96 zł (rodzina z dzieckiem młodszym) oraz na 555,60 zł (gospodarstwo z dzieckiem starszym) - informuje IPiSS.

Ubóstwo ustawowe obejmuje osoby, które według przepisów kwalifikują się do tego, by ubiegać się o świadczenie z pomocy społecznej.

Ubóstwo relatywne dotyczy tych osób, których poziom konsumpcji znacząco odbiega od przeciętnej - jest poniżej 50 proc. przeciętnych wydatków gospodarstw domowych.

1,2 mln: różnica między rokiem 2014 a 2019

Andrzej Duda nie powiedział podczas spotkania z mieszkańcami w Końskich, w jakim okresie ze skrajnego ubóstwa wyszło ponad 1,2 mln osób. W Suwałkach mówił o pięciu latach. Na podstawie danych demograficznych GUS sprawdziliśmy więc, ilu Polaków żyło w skrajnym ubóstwie w latach 2014-2019:

 • 2014 rok - 2 mln 847 tys.
 • 2015 rok - 2 mln 498 tys.
 • 2016 rok - 1 mln 883 tys.
 • 2017 rok - 1 mln 653 tys.
 • 2018 rok - 2 mln 74 tys.
 • 2019 rok - 1 mln 612 tys.

Różnica 1,2 mln osób występuje między rokiem 2019 a 2014.

W opolskim i pomorskim biednych najmniej - i wciąż ubywa

Z analizy zasięgu ubóstwa ekonomicznego w poszczególnych województwach wynika, że w większości z nich zasięg biedy skrajnej, relatywnej i ustawowej był w 2019 roku mniejszy niż w 2018. Spadek skrajnego ubóstwa nie jest jednak tendencją stałą dla każdego regionu.

Zasięg ubóstwa skrajnego w 2019 roku był najmniejszy w województwach opolskim (1,3 proc.) i pomorskim (1,4 proc.). W 2018 roku: w zachodniopomorskim (1,8 proc.) i pomorskim (2 proc.). W 2017 roku: w śląskim (1,9 proc.) i łódzkim (2,1 proc.).

W 2019 roku największy zasięg ubóstwa skrajnego był w województwie małopolskim (7,5 proc.). W latach 2018 i 2017: w warmińsko-mazurskim (kolejno: 9,6 proc. i 8,7 proc.).

W niektórych województwach zasięg ubóstwa skrajnego w 2019 roku wrócił po okresie wzrostu do poziomu z 2017 roku - dotyczy to województw: lubelskiego (2017 i 2019 po 6,8 proc.), lubuskiego (w 2017 - 3,1 proc., w 2019 - 2,9 proc.), małopolskiego (2017 - 7,4 proc., w 2019 - 7,5 proc.), podlaskiego (w 2017 - 7,2 proc., w 2019 - 7 proc.).

Odsetek osób żyjących w skrajnej biedzie malał stopniowo przez ostatnie trzy lata tylko w województwach opolskim i pomorskim.

Jaki procent mieszkańców województw żyje w skrajnym ubóstwie
Jaki procent mieszkańców województw żyje w skrajnym ubóstwie Foto: tvn24 / GUS

Najmniejszy zasięg ubóstwa relatywnego w 2019 był w województwach pomorskim (6,2 proc.) i opolskim (7,9 proc.). Największy - w podlaskim (21,8 proc.), warmińsko-mazurskim (21 proc.) i małopolskim (20,9 proc.). W analizowanym okresie ubóstwo relatywne malało z roku na rok w pięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, podkarpackim i pomorskim. Tylko w łódzkim rosło przez trzy ostatnie lata - z 7,2 proc. w 2017 do 10 proc. w 2019 roku.

W porównaniu do 2018 roku ubóstwo relatywne wzrosło w 2019 w czterech województwach: łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.

Jaki procent mieszkańców województw żyje w relatywnym ubóstwie
Jaki procent mieszkańców województw żyje w relatywnym ubóstwie Foto: tvn24 / GUS

Zasięg ubóstwa ustawowego w 2019 był najwyższy w województwie podlaskim (15,7 proc.), najniższy - w pomorskim (4,2 proc.). W porównaniu do 2018 roku ubóstwo ustawowe najbardziej zmalało w kujawsko-pomorskim, a najbardziej wzrosło w zachodniopomorskim i łódzkim.

Ubóstwo ustawowe spadało z roku na rok w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim, pomorskim i nieznacznie w podlaskim. Rosło za to z roku na rok w łódzkim.

Jaki procent mieszkańców województw żyje w ustawowym ubóstwie
Jaki procent mieszkańców województw żyje w ustawowym ubóstwie Foto: tvn24 / GUS

Ubóstwo wśród dzieci zmalało, ale nie o 90 proc.

Andrzej Duda stwierdził w Końskich, że dzięki działaniom jego i rządu Zjednoczonej Prawicy "zredukowano biedę wśród dzieci o ponad 90 procent". Mówił o tym także wcześniej na wiecach wyborczych, m.in. 2 lipca podczas spotkania z mieszkańcami Łobza (podał portal Gazeta.pl) i 7 lipca w Suwałkach (podało Polskie Radio 24). Według jakich danych prezydent liczył tę różnicę - zapytaliśmy jego komitet wyborczy. Czekamy na odpowiedź.

Przeanalizowaliśmy dane GUS o ubóstwie wśród osób do 17. roku życia. Ubóstwo w tej grupie zmniejszyło się o ponad połowę - ale nie o ponad 90 proc.

Według GUS w 2019 roku ubóstwo skrajne wśród osób do 17. roku życia było na poziomie 4,5 proc., relatywne - 14,3 proc., ustawowe 12,2 proc.

Zasięg ubóstwa skrajnego, relatywnego i ustawowego wśród nieletnich w Polsce malał z roku na rok w latach 2015-2019 - z wyjątkiem 2018 roku.

Zasięg ubóstwa w Polsce wśród osób do 17. roku życia (w proc.)
Zasięg ubóstwa w Polsce wśród osób do 17. roku życia (w proc.) Foto: tvn24 / GUS

Na podstawie danych demograficznych GUS obliczyliśmy, ilu nieletnich w Polsce żyło w skrajnym ubóstwie w latach 2014-2019:

 • 2014 rok - 720 tys.
 • 2015 rok - 621 tys.
 • 2016 rok - 400 tys.
 • 2017 rok - 325 tys.
 • 2018 rok - 416 tys.
 • 2019 rok - 313 tys.

W porównaniu do 2014 roku dzieci w Polsce żyjących w skrajnym ubóstwie było w 2019 o 56,5 proc. mniej (o 408 tys.).

Autor:  Gabriela Sieczkowska
Źródło:  Konkret24, GUS; zdjęcie: Wojciech Pacewicz / PAP

Pozostałe