Ponad 20-krotny wzrost wskaźnika zakażeń koronawirusem i ponad 14-krotny wzrost wskaźnika liczby zgonów w ciągu ostatnich sześciu tygodni - tak zmieniła się sytuacja epidemiczna w Polsce według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Wraz z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem i zgonów na COVID-19 w Polsce w mediach społecznościowych prezentowane są różne zestawienia i porównania danych o stanie pandemii u nas i za granicą. Na początku listopada opisywaliśmy np., że Joanna Mucha informowała na Twitterze, iż w Polsce stwierdzono tego dnia najwięcej zakażeń COVID-19 na świecie - ale posłużyła się niepełnymi danymi o nowych przypadkach z tego właśnie dnia.

Żeby więc pokazać, jak zmieniał się stan pandemii w Polsce na tle 20 innych europejskich krajów w ostatnich tygodniach, przyjęliśmy metodologię stosowaną przez międzynarodowe instytuty. Uśrednione aktualne dane lepiej obrazują bowiem sytuację w kraju.

Dr Sutkowski: dwie trzecie osób przebywających na OIOM-ach covidowych umiera

Jako analizowany okres przyjęliśmy sześć tygodni: od 1 października do 12 listopada. Wykorzystaliśmy dwa wskaźniki stosowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC): liczbę przypadków zakażeń koronawirusem i liczbę zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni przypadające na 100 tys. mieszkańców. Bazowaliśmy na danych publikowanych przez ECDC. Opisywaliśmy je w Konkret24 na początku października.

Wskaźniki stosowane przez ECDC

ECDC codziennie publikuje dane o aktualnych wskaźnikach zachorowań i zgonów obliczanych z 14 dni na 100 tys. mieszkańców. "Zapadalność i śmiertelność są podstawowymi wskaźnikami opisującymi sytuację epidemiologiczną" - wyjaśniał w Konkret24 dr inż. Mariusz Bodzioch z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. "Aby możliwe było porównywanie tych wskaźników między regionami, konieczne jest ich przeliczenie na określoną liczbę ludności. Z reguły jest to 100 tysięcy" - tłumaczył.

"W obu przypadkach jeśli wskaźnik maleje, oznacza to, że epidemia zanika, a jeśli rośnie, znaczy to, że mamy do czynienia z kolejną falą" - wyjaśnia z kolei Emilia Skirmuntt, wirusolożka z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

ECDC nie tylko codziennie publikuje dane o wskaźnikach, ale też informuje, jak należy je interpretować. "Wskaźniki te są obliczane na podstawie danych zebranych przez ECDC Epidemic Intelligence z różnych źródeł i zależą od lokalnej strategii badań, możliwości laboratoryjnych i skuteczności systemów nadzoru. Dlatego też porównywanie sytuacji epidemiologicznej COVID-19 pomiędzy krajami nie powinno opierać się wyłącznie na tych wskaźnikach" - czytamy w nocie metodologicznej ECDC.

Przydatna jest natomiast analiza, jak zmieniają się wartości obu wskaźników w danym kraju. ECDC zaleca, by przy niej brać też pod uwagę takie czynniki jak: liczba wykonanych testów i ich wyników pozytywnych, zwiększona śmiertelność, liczba przyjęć do szpitali i na oddziały intensywnej terapii.

Również eksperci zalecają ostrożność w porównywaniu danych między krajami - bo w poszczególnych państwach są różne strategie przeprowadzania testów, inna jest efektywność nadzoru epidemiologicznego i liczby wykonywanych w określonym czasie testów. O tym wszystkim trzeba więc pamiętać, prezentując zbiorcze dane dla różnych państw: że samo ich zestawienie nie mówi jeszcze wszystkiego o sytuacji epidemiologicznej w każdym z tych państw.

Biorąc pod uwagę analizowany przez nas okres 1 października - 12 listopada, w Polsce liczba zakażeń koronawirusem (wskaźnik z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców) znacząco wzrosła: od 41,6 do 842,1.

Wzrost wskaźnika zakażeń COVID-19 w Polsce od 1 października do 12 listopada: analiza tygodniowa

Wzrosła też liczba zgonów z COVID-19: 1 października wskaźnik zgonów wynosił 0,7, natomiast 12 listopada - 10,4.

Wzrost wskaźnika zgonów z COVID-19 w Polsce od 1 października do 12 listopada: analiza tygodniowa

Poniżej przedstawiamy wykresy pokazujące liczbę przypadków oraz zgonów z COVID-19, jakie były w 20 wybranych państwach Europy co tydzień przez ostatnie półtora miesiąca. Prezentujemy dane z 1, 8, 15, 22 i 29 października oraz 5 i 12 listopada (wskaźnik: liczba z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców).

1 października

1 października 2020 roku wskaźnik zakażeń koronawirusem w Polsce wynosił 41,6. Niższą wartość tego wskaźnika miały cztery z analizowanych państw: Grecja (41,3), Włochy (38,8), Bułgaria (34,9) i Niemcy (31,2).

1 października 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
1 października 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

W Polsce tego dnia wskaźnik zgonów z COVID-19 wynosił 0,7 - tyle samo co w Grecji i Wielkiej Brytanii. To plasowało te państwa na 9. pozycji wśród 20 analizowanych.

1 października 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
1 października 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

8 października

W ciągu tygodnia wartość wskaźnika przypadków COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców dla Polski wzrosła: z 41,6 do 67,5.

8 października 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
8 października 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

Również wskaźnik zgonów za ostatnie 14 dni na 100 tys. mieszkańców dla Polski wzrósł - do 1,2. Podobną wartość odnotowały tego dnia Holandia, Bułgaria (po 1,3), Portugalia (1,1), Francja i Wielka Brytania (po 1).

8 października 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
8 października 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

15 października

W ciągu kolejnych siedmiu dni doszło do prawie dwukrotnego wzrostu liczby zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców w Polsce - wskaźnik wzrósł z 67,5 do 132,4.

15 października 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
15 października 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

Wskaźnik zgonów także wzrósł w porównaniu do stanu z 8 października - do 1,9.

15 października współczynnik ten wyższy niż w Polsce był tylko w pięciu z analizowanych państw: w Czechach (4,9), Rumunii (4), Hiszpanii (3,4), na Węgrzech (2,8) i w Belgii (2,7).

15 października 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
15 października 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

22 października

22 października wskaźnik zakażeń koronawirusem dla Polski wynosił już 250,9 - czyli wzrósł niemal dwukrotnie tydzień do tygodnia.

22 października 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
22 października 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

Jednocześnie wyższy niż tydzień wcześniej był wskaźnik zgonów dla Polski - 2,8. Przypomnijmy, że 15 października wynosił 1,9.

22 października 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
22 października 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

29 października

Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców 29 października dla Polski wynosiła 414,1. Podobną, nieco wyższą wartość tego wskaźnika obserwowano tego dnia w Wielkiej Brytanii 431,6.

29 października 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
29 października 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

W ciągu tygodnia wskaźnik zgonów w Polsce wzrósł z 2,8 do 4,3.

29 października 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
29 października 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

5 listopada

Na początku listopada Polska była szóstym krajem wśród 20 analizowanych pod względem najwyższej liczby zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni przypadającej na 100 tys. mieszkańców (624). Wskaźnik ten był wyższy w Belgii (1709,3), Czechach (1594,4), Szwajcarii (1169,6), Francji (874,3) i Holandii (753,5).

5 listopada 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
5 listopada 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

5 listopada wskaźnik zgonów z COVID-19 dla Polski wyniósł 6,9. Taką sama wartość wskaźnik ten miał tego dnia dla Francji, oba kraje były na szóstym miejscu w naszym zestawieniu 20 państw.

5 listopada 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
5 listopada 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

12 listopada

Najnowsze dane, z czwartku 12 listopada, pokazują, że na 100 tys. mieszkańców Polski przypadało 842,1 przypadków zakażeń koronawirusa wykrytych w ciągu ostatnich 14 dni. To najwyższa wartość tego wskaźnika dla Polski w analizowanym okresie.

12 listopada 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
12 listopada 2020: Liczba zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

Natomiast pod względem liczby zgonów Polska przesunęła się w górę zestawienia: w czwartek wskaźnik ten wynosił 10,4. Wyższą wartość miały tego dnia Czechy (27,2), Belgia (19,5) i Węgry (11,8).

12 listopada 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
12 listopada 2020: Liczba zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców Foto: tvn24 / ECDC

 

Zobacz też:

Interaktywna wersja wykresu liczby zakażeń COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców od 1 października do 12 listopada.

Interaktywna wersja wykresu liczby zgonów z COVID-19 z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców od 1 października do 12 listopada.

Autor:  Gabriela Sieczkowska
Źródło:  Konkret24, ECDC; zdjęcie: Leszek Szymański/PAP

Pozostałe

Nie, Duesseldorf nie zniósł nakazu noszenia maseczek, dlatego że szkodzą zdrowiu

W Duesseldorfie zniesiono nakaz noszenia maseczek, bo obywatel udowodnił w sądzie, że to powoduje niedobór tlenu i uszkodzenie mózgu - informują się internauci w grupach na Facebooku skupiających głównie koronasceptyków. Prawdą jest, że przepis nakazujący noszenie masek w miejscach publicznych w Duesseldorfie został zniesiony - ale z zupełnie innego powodu.

"Testy PCR to totalna bujda"? Przedstawione tezy nie są prawdziwe

Test PCR nie został opracowany do wykrywania koronawirusa; wykrywa fragment RNA występujący także w ludzkim DNA; daje wynik dodatni u każdej osoby - takie tezy przedstawia rozpowszechniana teraz w internecie grafika. Nie są nowe i wielokrotnie były już obalane, ponieważ nie są prawdziwe.

Antybiotyki leczą COVID-19? Stosowanie cynku jest skuteczne? Odpowiada "Koronawirus Konkret24"

Użycie antybiotyków wobec wirusów jest daleko nieskuteczne, a jednocześnie nasze bakterie są uszkadzane przez antybiotyk, więc nie tylko nie pomagamy, ale również szkodzimy sobie - powiedział w programie "Koronawirus Konkret24" doktor Paweł Grzesiowski. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej odniósł się także do mitów o tym, że przenoszenie wirusa przez przedmioty nie zostało udowodnione naukowo oraz że większość ludzi ma już wrodzoną lub nabytą odporność na koronawirusa.

Wskaźnik śmiertelności CFR dla COVID-19 w Polsce wynosi 1,5 proc. Co to znaczy?

Prawdopodobieństwo, że ktoś umrze z powodu koronawirusa, zależy m.in. od jakości leczenia. W Polsce wskaźnik śmiertelności CFR dla COVID-19 należy do najniższych w Europie - z czego wynikałoby, że radzimy sobie z opieką nad pacjentami z koronawirusem. Wyjaśniamy, co kryje się za spadkiem CFR w Polsce i innych krajach Europy.