Podczas wystąpienia na łódzkiej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o spodziewanym wzroście wskaźnika dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym w 2019 roku. Wyraził nadzieję, że będzie on zbliżał się do poziomu 2 tys. zł. Jak sprawdziliśmy, w 2018 r. do średniego poziomu 2 tys. zł Polakom wciąż było daleko. Różnice w dochodach były zróżnicowane w zależności od regionu kraju i rodzaju prowadzonego gospodarstwa domowego.

W wystąpieniu na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi Jarosław Kaczyński koncentrował się na kwestii rodziny. "Prawo i Sprawiedliwość stoi na straży polskiej rodziny i będzie stało" - podkreślał prezes PiS. Podstawową komórkę społeczną nazwał "skałą" dla polskiego społeczeństwa, wspólnoty i państwa.

Kaczyński zapewniał, że działania jego partii zmierzają do tego, by rodziny w jak najkrótszym czasie osiągnęły zachodnioeuropejski poziom życia.

- Nie wiem, jaki będzie przeciętny dochód do dyspozycji w rodzinie na jedną osobę w gospodarstwie domowym w 2019 roku. Biorąc pod uwagę 500 złotych na pierwsze dziecko i wzrost płac, sądzę, że będzie się [ta kwota] już zbliżała do 2 tysięcy złotych - ocenił, zaznaczając, że "jest to ciągle zbyt mało". Prezes PiS przywołał też wartość wskaźnika za 2018 r. - 1693 zł.

Systematyczny wzrost

Aktualne dane dotyczące przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwach domowych udostępnia Główny Urząd Statystyczny. W 2018 r. wyniósł on dokładnie 1693,46 zł - to uśrednione dane dla przeciętnego polskiego gospodarstwa. GUS udostępnia również wartość wskaźnika za okres od kwietnia 2018 r. do marca 2019 r. - 1715,06 zł.

Na wykresie obejmującym lata 2004-2018 można zaobserwować systematyczny wzrost wskaźnika w ujęciu nominalnym. W 2018 r. poziom dochodu rozporządzalnego był realnie o 4,3 proc. wyższy od dochodu z roku 2017. Skala zmiany była jednak mniejsza niż w 2017 r. kiedy wyniosła 6,3 proc i w stosunku do 2016 r. kiedy wyniosła 7 proc.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w Polsce (w zł)
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w Polsce (w zł) Foto: Konkret24 / GUS

Ponadto, dane GUS dotyczące roli wydatków na osobę w gospodarstwach domowych wskazują, że w 2018 r. osiągnęły one wartość 1187 zł i były realnie niższe o 0,7 proc. od wydatków z 2017 roku. Według danych GUS, wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1137 zł i były realnie niższe o 0,8 proc. w stosunku do 2017 r.

Dochody na osobę bliskie 2 tys. zł?

Czy w 2019 r., jak mówił w Łodzi Jarosław Kaczyński, przeciętny dochód do dyspozycji w rodzinie na jedną osobę będzie "zbliżał się" do 2 tys. zł? - Myślę, że tendencja wzrostowa wskaźnika się utrzyma, ale każdy, kto zna się na liczbach, nie przypuszcza, żeby dochód rozporządzalny przekroczył 2 tys. zł. na jedną osobę w rodzinie - mówi dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. - Około 1800 zł jest górną granicą do uzyskania - dodaje.

Dr Wyżnikiewicz zwraca uwagę na ok. 4,5 proc. wzrostu produktu krajowego brutto po półroczu 2019 r. - Ponieważ PKB jest kategorią uwzględniającą produkcję i podział produkcji na spożycie i inwestycje oraz dochody, w tym dochody ludności z pracy, to wszystko będzie się zwiększało - mówi dr Wyżnikiewicz. - Będzie impuls z powodu wzrostu gospodarczego, impuls z powodu inflacji, a także z transferów społecznych - tłumaczy.

Różnice ze względu na region kraju

Dane GUS pokazujące wartości notowane dla każdego z województw dowodzą znaczących różnic w wysokości dochodów w poszczególnych regionach kraju.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w Polsce według województw w 2018 r. (w zł)
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w Polsce według województw w 2018 r. (w zł) Foto: Konkret24 / GUS

Najwięcej na osobę przynależącą do gospodarstwa domowego przypada w województwie mazowieckim - 2032 zł w zaokrągleniu do 1 zł. Drugie w zestawieniu jest województwo śląskie, gdzie na jedną osobę przypada 1757 zł. To wartość mniejsza o ponad 270 zł.

Najmniejszy dochód na osobę - 1347 zł - notuje się w województwie podkarpackim. To różnica ponad 680 zł w stosunku do województwa mazowieckiego.

Różnice wynikające z typu prowadzonego gospodarstwa

W opracowaniu dotyczącym sytuacji gospodarstw domowych w 2018 r. GUS zwraca uwagę, że wzrost realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę dotyczył wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, poza gospodarstwami domowymi rolników.

"Dochody nominalnie [w gospodarstwach domowych rolników - red.] pozostały na niemal identycznym poziomie co w roku 2017, a w ujęciu realnym spadły o 1,5 proc." - można przeczytać w informacji sygnalnej GUS. Jak wskazano, najwyższy realny wzrost dochodów zanotowano w gospodarstwach domowych emerytów - o 4,4 proc., oraz pracowników najemnych - o 4,2 proc.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych oraz udział przeciętnych miesięcznych wydatków w dochodzie rozporządzalnym według grup społeczno-ekonomicznych w 2018 r.
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych oraz udział przeciętnych miesięcznych wydatków w dochodzie rozporządzalnym według grup społeczno-ekonomicznych w 2018 r. Foto: GUS

Porównanie wartości nominalnych dochodów na osobę w różnych typach gospodarstw wskazuje, że najwyższe dochody - średnio 2012 zł - notowały gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym.

"Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2018 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów" - napisano w opracowaniu GUS. Przeciętny dochód na osobę w tych gospodarstwach wyniósł 1355 zł i był o 20 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej.

Wpływ świadczenia 500+

W wystąpieniu w Łodzi Jarosław Kaczyński mówił o wzroście przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym w kontekście wzrostu płac i wpływów ze świadczenia wychowawczego 500 plus. W ubiegłym roku 52,6 proc. średniomiesięcznego dochodu na osobę stanowiły dochody z pracy najemnej. Dochody ze świadczenia wychowawczego - 4 proc.

Struktura przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych ogółem w 2018 r.
Struktura przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych ogółem w 2018 r. Foto: GUS

"W gospodarstwach domowych osób z dziećmi na utrzymaniu, otrzymujących świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ udział tego świadczenia w dochodzie rozporządzalnym wyniósł 13,5 proc." - piszą autorzy informacji sygnalnej GUS. W rodzinach z co najmniej trójką dzieci udział świadczenia 500 plus we wskaźniku był znacząco wyższy i wyniósł 20 proc.

W stosunku do 2017 r. odnotowano spadek tego udziału o 1 punkt procentowy w przypadku ogółu rodzin z dziećmi i 1,2 p. proc. w przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci. W stosunku do 2016 r. spadek wynosił odpowiednio 3,3 p. proc. oraz 4 proc.

Oznacza to, że świadczenie 500 plus odgrywa znaczącą, ale z roku na rok mniejszą rolę w przeciętnym dochodzie będącym do dyspozycji gospodarstw domowych, w których wychowuje się dzieci.

Autor:  Krzysztof Jabłonowski
Źródło:  Konkret24, tvn24.pl; zdjęcie tytułowe: Roman Zawistowski/PAP

Pozostałe

Sprawa Mariana Banasia - co i kiedy robiły służby

Jak poinformowało w środę Centralne Biuro Antykorupcyjne, szef NIK Marian Banaś ma siedem dni na zgłoszenie uwag do zastrzeżeń CBA, które nie zostały wyjaśnione w trakcie trwania kontroli jego oświadczeń majątkowych. Ta zaczęła się oficjalnie w kwietniu tego roku. Wcześniej - od listopada 2018 r. - trwała analiza przedkontrolna dokumentów, o której także było publicznie wiadomo. Mimo trwającej kontroli, w tym roku Marian Banaś został powołany na najważniejsze funkcje w państwie. Podsumowujemy, co wiadomo o działaniach służb w tej sprawie.

Najwyższa frekwencja od 1989 roku, ale ciągle daleko do europejskich liderów

Frekwencja wyborcza na poziomie 61,74 proc. jest najwyższym wynikiem od pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989 roku. Jak ten wynik wypada jednak na europejskim tle? Nadal powoduje, że jesteśmy daleko za liderami. Nawet gminy, w których frekwencja była najwyższa, nie dogoniły europejskiej czołówki. Rysujemy frekwencyjną mapę Europy i Polski.

Wywiad ze Sławomirem Neumannem. Co wyemitowała TVN24, a co pokazały "Wiadomości" TVP1

Główny program informacyjny TVP1 wykorzystał fragmenty wywiadu ze Sławomirem Neumannem, przeprowadzonego przez dziennikarzy TVN24 i "Faktów" TVN. Wycięto jednak tylko krótki fragment kilkunastominutowej rozmowy, a oglądający mógł odnieść wrażenie, że przerwano ją w dogodnym dla polityka momencie. To wprowadzanie widzów w błąd. Na antenie TVN24 rozmowa przebiegała zupełnie inaczej.

CBA wystąpiło o ostatnie oświadczenie majątkowe Mariana Banasia dopiero po reportażu "Superwizjera"

Centralne Biuro Antykorupcyjne zwróciło się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o uwierzytelnioną kopię oświadczenia majątkowego szefa NIK. Stało się to dopiero po tym, jak "Superwizjer" TVN opisał sprawę wpisywania do oświadczeń kamienicy należącej do Mariana Banasia. Dokument był wówczas w siedzibie Sądu Najwyższego już od niemal trzech tygodni. Pierwsza prezes SN odmówiła Konkret24 ujawnienia oświadczenia szefa NIK.

Nie ma umowy przekazującej polskie nieruchomości Niemcom. Jest atak hakerski

Na oficjalnej stronie jednego z lubuskich powiatów oraz na stronach dwóch portali z lokalnymi informacjami pojawił się komunikat o umowie, jaką miał podpisać rząd polski z rządem niemieckim. Miałaby ona dawać prawo Niemcom do przejmowania polskich nieruchomości, w których mieszkali przed II wojną światową. Takiej umowy nie ma, a administratorzy stron przyznają, że doszło do złamania zabezpieczeń. Sprawą zajmują się policja oraz służby specjalne.

"Bardziej monolog niż dialog". Co mówił sędzia Maciej Mitera o znajomości z hejterką?

Trzy dni po tym, jak Onet opublikował treść SMS-ów wymienianych między członkiem Prezydium i rzecznikiem nowej KRS Maciejem Miterą a hejterką Emilią, Mitera na antenie TVN24 był pytany o swoje kontakty z kobietą. Prowadzący program Konrad Piasecki przypominał sędziemu wypowiedzi z ostatniej wizyty w studiu. Co mówił Mitera miesiąc temu, a co teraz?