Prezydent Andrzej Duda podczas internetowego czatu stwierdził, że deficyt naszych finansów publicznych jest "znacząco poniżej średniej unijnej". Dane Eurostatu pokazują, że poziom tego deficytu w Polsce jest zbliżony do średniej dla Unii Europejskiej.

Kwestia stanu finansów państwa była 8 lipca tematem internetowego czatu prezydenta Andrzeja Dudy z użytkownikami portalu Wykop.pl. Jeden z uczestników zadał prezydentowi pytanie: "Jaki jest stan finansów państwa na obecną chwilę? Jaki jest planowany deficyt na ten rok? Wiem, że to nie Pana kompetencje, ale na pewno rząd udziela panu informacji na tak ważne kwestie?".

"W ciągu ostatnich lat znacząco spadł deficyt finansów publicznych. Jest znacząco poniżej średniej unijnej i to mimo tego, że zrealizowaliśmy szeroki program wsparcia rodzin, warty kilkadziesiąt miliardów złotych. Dzięki takiej polityce mamy dziś odpowiednie rezerwy, które możemy wykorzystać na ratowanie polskich firm i miejsc pracy. Wszystko to było możliwe dzięki skutecznej walce z mafiami vatowskimi i wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, średnio ponad 4 procent w ostatnich latach" – odpowiedział prezydent.

Gospodarka kontra pandemia. Wiele firm może się nie podnieść

Na wpis prezydenta na Wykop.pl zareagował m.in. Rafał Trzeciakowski, ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. "Wczoraj @AndrzejDuda w Wykop AMA napisał, że deficyt finansów publicznych jest 'znacząco poniżej średniej unijnej' (...) Nieprawda. W 2019 roku deficyt wyniósł 0,7% PKB wobec śr. unijnej 0,1% PKB. Większość krajów UE nie miało w ogóle deficytu. #liczbyniekłamią" – napisał.

Deficyt budżetowy bliski unijnej średniej

Ekonomista FOR w swoim wpisie podaje średni deficyt dla 28 krajów UE (łącznie z Wielką Brytanią) w wysokości 0,1 proc. PKB. Tymczasem opublikowane 30 kwietnia dane Eurostatu pokazują, że deficyt sektora finansów publicznych dla 28 państw UE wynosi 0,8 proc. PKB.

Jak wyjaśnia dla Konkret24 Trzeciakowski, Eurostat traktuje całą UE jako jeden kraj, czyli sumuje dochody i wydatki wszystkich państw członkowskich - i podaje wypadkową jako procent PKB całej UE. "To jest w efekcie różnica pomiędzy średnią (to co ja podaję) i średnią ważoną. Moja średnia traktuje wszystkie kraje jednakowo, a agregat Eurostatu daje większą wagę największym gospodarkom" - stwierdza ekonomista FOR.

Deficyt budżetowy w Unii Europejskiej w latach 2018-2019
Deficyt budżetowy w Unii Europejskiej w latach 2018-2019 Foto: Eurostat

W naszej analizie oparliśmy się jednak na oficjalnych statystykach Eurostatu. Według nich Polska jest w gronie 12 państw, które w 2019 roku były "pod kreską" – czyli miały deficyt budżetowy. 10 nich – Łotwa, Estonia, Polska, Finlandia, Słowacja, Włochy, Belgia, Węgry, Hiszpania i Wielka Brytania - miały deficyt poniżej 3 proc. PKB, natomiast Francja miała 3-proc. deficyt, a Rumunia - 4,3 proc.

16 pozostałych krajów zanotowało nadwyżki w bilansie – największe Dania (+3,7 proc.), Luksemburg (+2,2 proc.) i Bułgaria (+2,1 proc.).

Dane do Eurostatu przekazuje z Polski Główny Urząd Statystyczny. Z jego komunikatu wydanego 22 kwietnia wynika, że deficyt finansów publicznych – sektora instytucji rządowych i samorządowych – wyniósł w 2019 roku 0,7 proc. PKB i był ponad trzykrotnie większy niż w 2018 (0,2 proc. PKB). W 2017 deficyt wyniósł 1,5 proc., a w 2016 - 2,4 proc. PKB.

Zgodnie z warunkami paktu stabilności i wzrostu państwa członkowskie UE zobowiązały się do utrzymywania swojego deficytu poniżej określonego poziomu: deficyt publiczny państwa członkowskiego nie może przekroczyć 3 proc. produktu krajowego brutto (PKB) danego państwa.

Dług publiczny znacznie poniżej średniej

Pakt stabilności wymaga również od państw członkowskich, by ich dług publiczny – dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – nie był większy niż 60 proc. PKB. W tej kategorii wśród 28 państw UE Polska jest na 10 miejscu - nasz dług wynosi 46 proc. PKB.

Średnia dla 28 państw unijnych na koniec 2019 roku wynosiła 79,3 proc.

11 państw miało dług powyżej 60 proc. – najwięcej Grecja (176,6 proc.), Włochy (134,8 proc.), Portugalia (117,7 proc.), Belgia (98,6 proc.), Francja (98,1 proc.), Cypr i Hiszpania (po 95,5 proc.).

Dług sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej w latach 2018-2019
Dług sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej w latach 2018-2019 Foto: Eurostat

Najmniejszy dług publiczny miały w 2019 roku: Estonia (8,4 proc.), Bułgaria (20,4 proc.), Luksemburg (22,1 proc.), Czechy (30,8 proc.), Dania (33,2 proc.), Szwecja (35,1 proc.) i Rumunia (35,2 proc.).

Dług sektora finansów publicznych w Polsce od 2016 roku
Dług sektora finansów publicznych w Polsce od 2016 roku Foto: GUS / stat.gov.pl

Dane GUS wskazują systematyczny spadek długu publicznego w Polsce. W 2016 roku wynosił 54,3 proc. PKB i w ciągu czterech lat zmalał o ponad 8 punktów procentowych.

Autor:  Piotr Jaźwiński
Źródło:  Konkret24; zdjęcie:

Pozostałe

Poselska strona w internecie – słabo opłacana i słabo zabezpieczona

Ponad jedną czwartą ryczałtu na działalność biura poselskiego poseł Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski wydał na stworzenie i obsługę swojej poselskiej strony internetowej. To prawie 30 razy więcej niż przeciętne poselskie wydatki na ten cel. Mimo tak wysokiej kwoty strona internetowa posła Miszalskiego jest słabo zabezpieczona, bo przy próbach jej otwarcia pojawiają się alerty bezpieczeństwa. To niejedyna taka poselska strona z kłopotami.

Jakimi pracodawcami są polscy posłowie? Sprawdzamy, jak opłacają swoich pracowników

Posłanka Lewicy Joanna Senyszyn na wynagrodzenie pracowników swojego biura od początku tej kadencji Sejmu wydała prawie dwie trzecie ryczałtu na działalność biura poselskiego. Z kolei najwięcej na pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wydał Rafał Grupiński z KO, a poseł Koalicji Polskiej Jacek Tomczak - na umowy o dzieło i zlecenia. Z naszej analizy poselskich rozliczeń wynika, że na drugim biegunie są posłowie Waldemar Olejniczak i Paweł Rychlik z PiS, którzy nie wydali na zatrudnienie ani złotówki.

Biedroń: "lewica zawsze wygrywa, gdy jest zjednoczona". Nie zawsze

Lider Wiosny Robert Biedroń stwierdził, że "lewica zawsze wygrywa, gdy jest zjednoczona, a przegrywa, gdy jest podzielona". Wyniki wyborów parlamentarnych pokazują, że jednak ten schemat nie działa. Największą przegraną partie lewicowe poniosły wtedy, gdy były najbardziej zjednoczone.

"Wywaliło mu cały internet w domu". Jak częste są kłopoty ze zdalnym głosowaniem w Senacie?

Po tym, jak jeden senator się pomylił, a drugi nie połączył się internetowo podczas zdalnego głosowania w sprawie Funduszu Odbudowy, przeanalizowaliśmy stenogramy wszystkich posiedzeń Senatu w czasie pandemii. Niemal na każdym posiedzeniu były kłopoty z komputerowym systemem do zdalnego oddawania głosów. Dwukrotnie zdarzyło się, że głosy senatora nie zostały w ogóle zarejestrowane.

Posłanka Anna Maria Żukowska: "Mazowsze graniczy z Białorusią". To nieprawda

Posłanka Lewicy wprowadziła w konsternację uczestników i słuchaczy porannej audycji Radia Zet, stwierdzając, że Mazowsze ma granicę z Białorusią. Na uwagę, że to chyba nieprawda, upierała się, że ma rację - że "to taki mały wycinek Mazowsza, który wcina się między podlaskie i lubelskie".